Habijt van de heilige Coleta gered van schimmel

In 2015 ontdekten de zusters van het Gentse Clarissenklooster schimmel op het habijt van de heilige Coleta. Het habijt maakt deel uit van een bijzondere collectie van 35 voorwerpen, manuscripten en archiefstukken i.v.m. de heilige Coleta, die sinds 2012 op de Vlaamse Topstukkenlijst prijkt en van grote historische waarde is.


Ontwerp nieuw Cultureel-erfgoeddecreet principieel goedgekeurd

Op vrijdag 15 juli 2016 heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring gegeven aan een eerste versie van een nieuw Cultureel-erfgoeddecreet. Het is een boeiende voorzet en biedt stof voor debat. Deze tekst moet nog een heel proces van evaluatie, bijsturing en verbetering doorlopen, zowel bij adviesraden, de Raad van State als het Vlaams Parlement.

Omgaan met intercultureel verschil in het vrijwilligerswerk

Hoe stem je een vrijwilligerswerking af op de culturele diversiteit en de gevarieerde bevolking van Brussel? Dat is het uitgangspunt van het lerende netwerk van Het Punt Brussel van september 2016 tot maart 2017. Via een lerend netwerk wil Het Punt deelnemers samenbrengen die ervaringen en kennis met elkaar uitwisselen. Onderwerpen en werkvragen waar geen pasklare antwoorden op zijn, maar die vragen om verdieping, uitwisseling en verdere verankering binnen een organisatie of tussen organisaties komen uitgebreid aan bod.


Nieuwe wind door Leuvense Universiteitsbibliotheek

Het gebouw van de Leuvense Universiteitsbibliotheek aan het Mgr. Ladeuzeplein is alom bekend. Minder geweten is dat er sinds enige tijd achter de schermen gewerkt wordt aan de reorganisatie van de diensten die in dit gebouw gehuisvest zijn. Dit leidde in december 2015 tot de oprichting van Artes, een fusie van de collecties en de werking van de faculteitsbibliotheek Letteren en de moderne collecties die in het bibliotheekgebouw op het Ladeuzeplein worden bewaard. In mei 2016 werden twee andere diensten boven de doopvont gehouden: Bijzondere Collecties en Kunst & Erfgoed.

Summer school etnografische collecties: gratis avondprogramma op 25 augustus

Eind augustus organiseren de Universiteit Antwerpen, FARO, de Koning Boudewijnstichting en Etnocoll een summer school over etnografische collecties, behoud en beheer en onderzoek. Aan het programma nemen onderzoekers uit verschillende landen deel. Op 25 augustus wordt een avondprogramma georganiseerd dat open staat voor alle geïntereseerden. Meer informatie hierover leest u hier.


Pilootprojecten voor waardering van collecties binnenkort mogelijk

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz wil cultureel-erfgoedorganisaties de mogelijkheid geven om pilootprojecten op te starten voor de waardering van cultureel erfgoed. Een nieuw reglement zal de focus leggen op het benoemen en (her-)bestemmen van cultureel erfgoed door landelijk gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisaties.

Waarom het door Pokémon Go druk kan worden aan uw museum of monument

Pokémon Go

Waarom we met zoveel interesse kijken naar Pokémon Go, de nieuwe locatiegebaseerde mobiele augmented reality-app? FARO heeft met de ErfgoedApp namelijk zelf een dergelijke op locatie gebaseerde app in huis die voorzien is van augmented reality en iBeacon-technologie. Binnenkort beschikt deze app bovendien ook over gps-lokalisatie, net als Pokémon Go.


Projectsubsidies cultureel erfgoed toegekend voor tweede ronde 2016

Vlaams minister Sven Gatz nam een beslissing over de aanvragen tot subsidiëring van projecten cultureel erfgoed die starten in de tweede helft van 2016. De minister kende voor deze ronde een totaalbedrag aan projectsubsidies toe van 456.000 euro, goed voor elf projecten. Een overzicht van de toegekende projectsubsidies vindt u op de website van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.


Ministers Greoli en Gatz lanceren projectoproep 2017

Na het succes van de eerste projectoproep binnen het kader van het Cultureel Samenwerkingsakkoord tussen de Franse en de Vlaamse Gemeenschap, lanceren de ministers van Cultuur Greoli en Gatz nu een nieuwe oproep voor 2017. Wie een cultureel project wil realiseren in samenwerking met een partner van de andere Gemeenschap kan tot 15 oktober 2016 een voorstel indienen.

Meer dan 6.000 foto’s over 'de Groote Oorlog' online

Het Rijksarchief heeft zopas meer dan 6.000 foto's over de Eerste Wereldoorlog online gezet. Alle aspecten van 'de Groote Oorlog' komen aan bod: de invasie, de militaire operaties, de collaboratie- en weerstandsnetwerken, de bevrijding, de overwinningsceremonies en de eerbetuigingen aan de oorlogsmartelaren … U kunt alle beelden ontdekken via de zoekwebsite van het Rijksarchief.


Musea.tv, een nieuwe (betalende) service voor musea

oog

Musea (en andere) erfgoedinstellingen produceren zelf steeds meer ‘media’. Film en video zijn allang geen vreemde eend meer in de tentoonstellingsbijt, laat staan op websites en in de socialemediakanalen. Vandaag wint het (bewegend) beeld steeds meer terrein. Daarnaast moeten ook ietwat taaiere onderwerpen knokken om airplay in de klassieke media te krijgen. Om die redenen kan het lonen om werk te maken van ‘eigen’ reportages.


Cultuur in het VRT-Jaarverslag 2015

cover jaarverslag 2015

De Vlaamse openbare omroep presenteerde zijn jongste jaarverslag. Zo was 2015 het jaar waarin de cultuursite Cobra.be ten grave werd gedragen en deels overgeheveld werd naar Canvas.be. Voor elke communicatiewerker in de cultureel-erfgoedsector die wil weten aan welke culturele items de VRT aandacht besteedde, of zich wil oriënteren over de koers van de openbare omroep – om zijn of haar pitches daar beter op af te stemmen, is dit aanbevolen leesvoer. Zo komt in dit jaarverslag het woord ‘erfgoed’ tien keer voor. Maar er is meer.


Schrijf nu in voor het Groot Onderhoud 2016!

Heeft u nog een duwtje in de rug nodig om naar het Groot Onderhoud te komen? Een gouden raad: schrijf u meteen in voor de zesde editie van het jaarlijkse netwerk- en inspiratiemoment voor en van de cultureel-erfgoedsector. Afspraak op dinsdag 11 oktober in de iconische KBC-toren in hartje Antwerpen. Een locatie die uitstekend past bij het thema Ontwikkelaar, ondernemer of expert: de nieuwe 'erfgoedstiel'?.

KIK maakt 650.000 foto's gratis downloadbaar in hoge resolutie

Lam Gods: Aanbidding van het Lam © KIK-IRPA, Brussel, kikirpa.be

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) stelt voortaan al zijn foto's ter beschikking via de BALaT (Belgian Art Links and Tools) databank, met uitzondering van enkele aankopen onder voorwaarden. Al deze afbeeldingen, inclusief de duizenden digitale foto's die de laatste jaren werden genomen, kunnen direct worden gedownload in hoge resolutie (300 dpi op formaat A4).


Studiedag De Eerste Wereldoorlog in 2018 en daarna | Verslag

Op 26 april 2016 organiseerden FARO, CegeSoma, het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie en het projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog (2014-18) in Brussel de studiedag De Eerste Wereldoorlog in 2018 en daarna!?. De deelnemers kregen er de stand van het laatste onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog in België. Dit verslag bevat de voornaamste en interessantste inzichten, tips en ideeën uit de workshops en het panelgesprek.


Uit de praktijk: erfgoed, welzijn en psychisch welbevinden in het Huis van de Stad (Ieper)

Enkele weken geleden kon u op onze website al lezen over ‘Van Stadhuis naar Huis van de Stad’. In dit participatieproject wil de stad Ieper de bevolking laten meedenken over de invulling van een nieuw stadsmuseum. Op 30 juni 2016 organiseerde dit museum met het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart een bijzonder publieksmoment. Dat stond in het teken van welzijn en psychisch welbevinden.


Regio Zuidwest legt archieven onder de scanner

Digitale archiefcollecties bieden lokale besturen niets dan voordelen, maar er is doorgaans een hoog kostenplaatje aan verbonden. Om hieraan tegemoet te komen sloegen de besturen van Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Menen, Waregem, Wervik en Wevelgem spreekwoordelijk de handen in elkaar binnen het project De regio onder de scanner. Ze worden daarbij ondersteund door de erfgoedcel Erfgoed Zuidwest.


Leestip | Waarom ik de indianen wil redden

cover Waarom ik de indianen wil redden

Meeslepend een boeiend verhaal brengen, dat hoef je journalist Karl van den Broeck niet te leren. Zijn jongste boek ‘Waarom ik de indianen wil redden. Op zoek naar het kruis van Sitting Bull’ is daar een uitstekend bewijs van. Los van het interessante verhaal – dat het midden houdt tussen een uitgebreid onderzoeksjournalistiek project, een persoonlijk reisverslag en een geschiedenisles – is het inspirerend om te zien hoe Van den Broeck aan de slag gaat met archiefmateriaal, en dat ook confronteert met andere bronnen. Het boek geeft op het eind de lezer ook een duidelijke opdracht mee.


Actieplan voor toegankelijker vrijwilligerswerk

Op vrijdag 8 juli heeft de Vlaamse Regering een actieplan goedgekeurd voor een meer gecoördineerd vrijwilligersbeleid. Het actieplan focust op drie concrete doelstellingen: een beter wetgevend kader en statuut; betere informatie en ondersteuning; en minder regels. Hiermee wil de Vlaamse Regering drempels verlagen en het vrijwilligerswerk toegankelijker maken.


Kwaliteitslabel voor het Stadsarchief Tongeren

Het Stadsarchief Tongeren heeft, als eerste archief in Limburg, van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz een kwaliteitslabel gekregen. Daarmee vervoegt het Tongerse Stadsarchief de groep van erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties, waarvan 17 culturele archiefinstellingen, 9 erfgoedbibliotheken en 69 musea. Alle informatie over deze erkenning en het kwaliteitslabel vindt u op de webstek van de Afdeling Cultureel Erfgoed.