Toelichting pilootprojecten waarderen. Schrijf nu in!

Musea en andere collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties verzamelden in het verleden het erfgoed dat hen werd geschonken. Dit veroorzaakte een wildgroei aan onsamenhangende collecties en overvolle depots, wat niet meer vol te houden is. Het toenemende aantal collectiebeherende erfgoedorganisaties en een onvolledig beeld van onze collecties maakte deze problematiek alleen maar complexer.


De geschiedenis van een stadswijk via crowdsourcing

Op de website van het Survey of London’s Whitechapel project kan u de geschiedenis van alle gebouwen en plaatsen in de Londense wijk Whitechapel ontdekken en delen via sociale media. Een mooi uitgewerkt project, maar niet zo bijzonder. Ware het niet dat de informatie en content grotendeels wordt verzameld via crowdsourcing.


The British Library toont ‘wacky’ kaarten

Kaarten zijn meer dan de weerspiegeling van geografische kenmerken. Ze vertellen ons ook heel wat over onszelf en hoe we onze maatschappij vormgeven. Dit is het thema van de tentoonstelling Maps and the 20th Century: Drawing the Line die momenteel loopt in The British Library.


Landschapstekening erfgoed in Leuven

'Stad met Ziel. Leuven, bewogen door erfgoed', dat is de titel van de landschapstekening waar de Leuvense erfgoedsector de voorbije twee jaar aan werkte. Deze nota is er gekomen op initiatief van de deelraad erfgoed. Ze geeft niet alleen een beeld van het rijke erfgoed(veld) in Leuven, maar wijst ook op de kracht en de mogelijkheden die het erfgoed van Leuven vandaag en morgen nog heeft. Het resultaat en het proces dat eraan voorafging is ongetwijfeld ook inspirerend voor andere lokale besturen, erfgoedcellen en adviesraden.


Naar een nieuw cultuurbestel in Nederland?

Naar een nieuw cultuurbestel

Nederland gidsland. Onze noorderburen waren in de naoorlogse periode een voorbeeld voor de ontwikkeling van het Vlaamse cultuurbeleid. Toen er in Vlaanderen in de jaren 1990 eindelijk werk werd gemaakt van een museumbeleid – en nadien van een geïntegreerd cultureel-erfgoedbeleid – vormde het Nederlandse museumbeleid met zijn toen reeds 100-jarige geschiedenis en traditie een enorme bron van inspiratie en was het een ijkpunt.


Rodney Harrison te gast in Brussel. U komt toch ook?

Niet voor niets is Rodney Harrison's sleutelwerk Heritage: Critical Approaches al drie jaar verplichte lectuur voor masterstudenten Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit Brussel. Harrison's snel groeiend oeuvre is deel van het hedendaagse theoretische referentiekader voor wie met erfgoed bezig is. En er is goed nieuws: Harrison, een van de meest invloedrijke auteurs in verband met kritische erfgoedstudies en -praktijk is op 13 en 14 februari te gast in Brussel voor maar liefst twee lezingen. Een buitenkans!


Vlaamse Cultuurprijzen worden Ultima’s

De Vlaamse Cultuurprijzen worden vanaf dit jaar gegroepeerd uitgereikt op één groot cultuurfeest. De prijzen, die voortaan de Ultima’s van de Vlaamse cultuur heten, zullen uitgereikt worden op een spraakmakend event op 13 juni in de Vooruit in Gent. Sedert 2003 reikt de Vlaamse minister van Cultuur elk jaar prijzen uit waarmee toonaangevende artiesten, kunstenaars, organisaties of gezelschappen in de bloemetjes worden gezet. Zo zijn er twaalf verschillende cultuurprijzen. De belangrijkste cultuurprijs is een oeuvreprijs, de Prijs voor Algemene Culturele Verdienste.

Nieuw evaluatie-instrument goed bestuur

Hoe goed wordt uw organisatie of vereniging bestuurd? De Koning Boudewijnstichting ontwikkelde samen met VERSO en UNIPSO 'Goed bestuur': een gratis zelfevaluatie-instrument voor de non-profitsector. Via deze website kunt u een account aanmaken en een online bevraging bij uw bestuurders opstarten. Op basis van uw deelname krijgt u een rapport op maat, dat meteen ook een benchmark biedt. Deze resultaten kunt u dan vervolgens verder bespreken met de bestuursleden en op basis daarvan plannen voor verbetering uitzetten.


Theo Thomassen nodigt u uit voor een studiedag over participatieve archieven

AMVB organiseert een studiedag over participatief werken in de archiefsector. Theo Thomassen, emeritus hoogleraar archiefwetenschap bij de afdeling Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam vertelt in een filmpje waarom dit zo'n belangrijk thema is. Hij nodigt u daarom graag uit om deel te nemen aan deze studiedag.


Actieplan FARO 2017

Graag presenteren we in dit negende werkingsjaar van FARO ons actieplan. In deze beknopte samenvatting leest u meer over de krachtlijnen en prioriteiten voor het werkingsjaar 2017.

Naast lopende en nieuwe acties hernemen we ook het beleidsplanningstraject voor de periode 2019-2023. We willen, zoals steeds, inspelen op de noden van en het potentieel in het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen en een ambitieus, innoverend en (ver)sterk(end) programma neerzetten. Daarmee willen we helpen om de toekomstvisie in de Conceptnota (2016) en de eerste Visienota (2017) over cultureel erfgoed mee te realiseren, samen met het veld en de betrokken overheden. U vindt het document hier.

FARO lanceert nieuw traject fondsenwerving

FARO lanceert een nieuw begeleidingstraject voor organisaties met of zonder ervaring in fondsenwerving. Naast twee gezamenlijke sessies zijn er ook drie individuele begeleidingsmomenten op maat van elke deelnemende organisatie. Verneem snel hoe u kan deelnemen aan dit aanbod!


Meer dan erfgoed: bewustzijn creëren voor geestelijke gezondheid

Op 6 februari lanceren FARO en Erfgoedcel Viersprong in Melle 'Meer dan erfgoed'. Dit initiatief, dat bestaat uit een publicatie en een bijhorend vormingstraject, is een pleidooi om duurzame banden te smeden met de zorgsector. Daarom maken we van de gelegenheid gebruik om met enkele boeiende interventies meer bewustzijn te creëren voor de geestelijke gezondheidszorg.


Wordt u expert cultuureducatie?

Op 14 oktober 2016 keurde de Vlaamse Regering het actieplan ‘Samen voor meer en beter’ goed. Het actieplan is een gezamenlijk initiatief van de ministers Crevits (onderwijs) en Gatz (cultuur) en volgt de aanbevelingen van de klankbordgroep Cultuur in de Spiegel. Canon Cultuurcel en het Departement CJSM werken in 2017 volop aan de uitrol van het plan door o.a. de expertopleiding cultuureducatie te organiseren.

Beurzen voor archivarissen in de dop

Bent u een student archivistiek of werkt u minder dan vijf jaar in een archief? Zo ja, dan kan u nog tot 6 februari 2017 een aanvraag indienen voor een beurs voor het New Professional (NP) programma van de International Council on Archives (ICA). Als u wordt aanvaard dan kan u deelnemern aan de ICA Experts Groups, kan u het NP-netwerk mee draaiende houden én mag u deelnemen aan de ICA-Conferentie van 27 t.e.m. 29 november 2017 in Mexico.


Wat moet ik archiveren? Nieuwe richtlijnen voor lokale besturen

"Hoelang moeten we deze documenten bewaren?" Als antwoord op die veelvuldig gestelde vraag van archivarissen en informatiebeheerders publiceerden Informatie Vlaanderen en de VVBAD een nieuwe versie van de Selectielijst Gemeenten.


Leestip: Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht

coverbeeld wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht

Bent u de weg kwijt in het intellectueel eigendomsrecht? Dan kan de recent bijgewerkte publicatie 'Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht' (editie 2016-2017), u misschien op weg helpen.


Projectsubsidies cultureel erfgoed eerste ronde 2017

Vlaams minister Sven Gatz nam een beslissing over de aanvragen tot subsidiëring van projecten cultureel erfgoed die starten in de eerste helft van 2017.

Het verhaal van New York

The New York Times publiceerde een longread over het archief van het Hooggerechtshof van New York dat binnenkort verhuist naar een nieuwe locatie. “Caked in dust on the shelves” vertellen de in leder gebonden volumes en de stapels perkament het verhaal van New York.


ETWIE haalt historische bedrijven voor het voetlicht

Samen met verschillende partners zal ETWIE in 2017 een actieve werking uitbouwen rond historische bedrijven. Met verschillende initiatieven willen zij bedrijven aanmoedigen om aandacht te hebben voor hun erfgoed.


TRACKS: een terugblik op 2016

In juli 2013 kreeg PACKED vzw de opdracht een website te creëren die advies verstrekt over archiefzorg in de kunstensector.