Word lid van het leescomité '100 jaar Groote Oorlog'

Op de WOI-pagina van FARO posten we recensies van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Om deze rubriek verder aan te vullen, doen we een beroep op u. Heeft u interesse in de Eerste Wereldoorlog? En wilt u een recensie schrijven voor faronet.be? Word dan lid van ons leescomité!


Laat u verwonderen in Het Wonderkabinet

Een zeeduivel. Een cycloop. Een varken met twee koppen en drie ogen. Zonnekijkers en microscopen. Herbaria. Objecten uit de Gallo-Romeinse tijd. Mineralen. Skeletten en afgietsels van dieren ... in de historische bibliotheek van Het Pand, het cultuurcentrum van de Universiteit van Gent loopt deze zomer de tentoonstelling 'Het Wonderkabinet'. Meteen ook de eerste gezamenlijke tentoonstelling van het samenwerkingsverband Gentse Universitaire Musea.

Provincie Antwerpen zoekt uniek historisch onderzoek voor haar Prijs Geschiedenis en Volkskunde

De provincie Antwerpen gaat op zoek naar de man/vrouw/organisatie die de laatste vijf jaar een publicatie uitbracht over een onderwerp dat de geschiedenis en volkskunde van het Hertogdom Brabant en de Nederlanden op een unieke manier in de kijker zet. Kandidaten kunnen tot 15 augustus 2014 hun werk indienen. De winnende inzending en auteur worden beloond met de Provinciale Prijs Geschiedenis en Volkskunde, waaraan 2.500 euro verbonden is.  

Tijdschrift Volkskunde op zoek naar bijdragen over immaterieel erfgoed en diversiteit

De redactie van Volkskunde staat open voor wetenschappelijke artikelen en of essays die aandacht vragen voor nieuwe en verrassende vormen van immaterieel erfgoed en voor de dragers van dit erfgoed. Ook voorstellen en casestudies inzake de noodzaak van een goede borging en bescherming van dergelijke cultuuruitingen zijn welkom. Eveneens prikkelende analyses van de wijze waarop de UNESCO-benadering zelf al dan niet voldoende inzet op een open en divers erfgoedlandschap.

Turing Foundation, een toonbeeld van mecenaat

De dans van Henri Matisse dankzij de Turing Foundation in Nederland
Cultureel ondernemerschap is al vijftien jaar een rode draad in het Nederlandse cultuurbeleid. Het was toenmalig staatssecretaris van Cultuur Rick van der Ploeg, die er als eerste een speerpunt van maakte. In de loop der jaren is het dat gebleven, ondanks de wissel van staatssecretarissen. Een mentaliteitswijziging bij de culturele instellingen was nodig, maar vrij snel werd begrepen dat dit niet zou gebeuren zonder de hulp van de overheid.

Erfgoed en zaken: programma najaar

Erfgoed en Zaken

Dit najaar zet FARO de vormingscyclus 'Erfgoed en zaken' voort. Alle modules bestaan uit een evenwichtige mix tussen theorie en praktijk, met veel voorbeelden en getuigenissen. Deelnemers worden uitgenodigd om met oefeningen de nieuwe inzichten in de eigen praktijk toe te passen én de ervaringen te delen met collega’s. De docenten zijn gekozen in functie van hun vertrouwdheid met de specificiteit van de cultureel-erfgoedsector.

Praktijkvoorbeeld: Verzameldingen in het Waasland

Met het project 'Verzameldingen' zet de Erfgoedcel Waasland het erfgoed van privépersonen in de kijker. Want interessant erfgoed vindt u niet enkel in een museum of archief, maar net zo goed bij mensen thuis …


In memoriam Louis Contryn (1929-2014)

Louis Contryn (c) Het Firmament

Op 6 juli ll. overleed Louis Contryn, erevoorzitter van Het Firmament. Als figurentheaterauteur, -regisseur en -speler heeft hij in belangrijke mate bijgedragen tot de ontplooiing en internationalisering van het Vlaamse poppen- en figurentheater. Als directeur van de School voor Poppenspel, in 2002 omgedoopt tot Het Firmament, vroeg hij eveneens meer aandacht voor figurentheatererfgoed. FARO wenst zijn oprechte medeleven aan de familieleden te betuigen.


Gelezen (en goedgekeurd): IJzeren Oogst. Een reis door Europa en de Groote Oorlog

Op de WOI-pagina van FARO posten we geregeld recensies van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Ditmaal lazen we voor u IJzeren Oogst van Korneel De Rynck.


Museumtoeren, voor én door jongeren

Een wegwijzer door het museum- en kunstenlandschap, geschreven voor én door jongeren? Dat is Museumtoeren, de museumgids van AmuseeVous die u een overzicht biedt van de must see musea in België en Nederland. Op de aanvullende interactieve website vindt u bovendien een actueel overzicht van boeiende tentoonstellingen en ander museumnieuws.

Kwaliteitslabel voor het Stadsarchief Leuven en voor het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven

Erkend cultureel archief

Het agentschap Kunsten en Erfgoed ontving bij de vorige indienronde vier aanvragen voor een kwaliteitslabel. Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege besliste om aan het Stadsarchief Leuven en het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven in Brussel een kwaliteitslabel toe te kennen.

Intervisie over substitutie van overheidsinformatie

In de loop van augustus of september organiseert de Coördinerende archiefdienst in Gent een intervisie over substitutie van overheidsinformatie. Substitutie is de vervanging van papieren originelen door digitale kopieën met behoud van bewijskracht.

Het doel van dat gesprek is om met ervaringsdeskundigen en experten verschillende aspecten van een toekomstige wettelijke Vlaamse substitutieregeling te bespreken. Op voorhand krijgen de deelnemers een document waarin de verschillende aspecten die besproken zullen worden, beschreven zijn.

Brecht Demeulenaere is nieuwe coördinator Huis van Alijn

Het Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed te Gent heeft Brecht Demeulenaere gerecruteerd om de ploeg van het Huis van Alijn aan te sturen en te inspireren. Dit is een volgende episode in de geschiedenis van het vroegere folklore- en daarna volkskundemuseum, dat onder leiding van de nu al legendarische museumdirectrice Sylvie Dhaene ontpopte en doorgroeide tot een landelijk (Vlaams) erkend museum over cultuur van alledag, place-to-go en mediafenomeen.


577.200 euro subsidies voor elf projecten cultureel erfgoed

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft 577.200 euro subsidies toegekend aan projecten cultureel erfgoed die starten in de tweede jaarhelft van 2014. Het gaat om elf projecten die door de adviescommissie positief beoordeeld werden. De projectsubsidies, toegekend op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet, stimuleren de zorg voor en/of de ontsluiting van cultureel erfgoed.

Tekstaffiches, kranten en parochieverslagen. 100 jaar Groote Oorlog digitaal ontsloten

De herdenking van de Eerste Wereldoorlog geeft een stevige impuls aan de digitale ontsluiting van belangrijk bronnenmateriaal. Op dit moment lopen er verschillende grootschalige digitaliseringsprojecten. Graag geven we een overzicht van enkele projecten die onlangs naar buiten zijn gekomen met hun (eerste) resultaten.


Stel u kandidaat voor Europa Nostra Awards 2015

Ieder jaar onderscheiden Europa Nostra en de Europese Unie de beste cultureel-erfgoedprestaties. Het doel van de Europa Nostra Awards is om kwaliteitsvolle conservatiepraktijken te promoten en de uitwisseling van kennis en ervaring in Europa te stimuleren.

(On)gemeen goed

Pulse Transitienetwerk Cultuur organiseert op 23 oktober 2014 in Mechelen (Lamot) zijn derde Trefdag, met als thema 'Cultuur: (on)gemeen goed'.

De kunsten-, erfgoed- en sociaal-culturele sectoren verkennen de mogelijkheden van de ‘commons’ als collectieve actie die uitgaat van een gemeenschap of netwerk van burgers. Hoe kunnen we omgaan met culturele infrastructuur, het web, erfgoed, de stad, voedsel, kennis … als gemeengoed? En hoe verhouden deze commons zich tot de culturele sector?


The art is in the cleaning ...

Alfred J. Kwak, pvc

... zo luidde de titel van de internationale workshop die op 26 en 27 juni plaatsvond in het Provinciaal Fotomuseum in Antwerpen. Plastics reinigen was het doel en jawel, het reinigen van deze materialen en objecten bleek niet alleen een kunst, maar vroeg ook heel wat chemische achtergrondkennis, materiaalherkenning en -gevoel, inzicht in de degradatiefenomenen en aandacht voor de schoonheid/esthetiek en de geschiedenis van 'het plastic object'. Uitdagend was het zeker, en het blijft een complex proces.


Familiekunde Vlaanderen lanceert manifest en petitie voor betere toegankelijkheid van bevolkingsgegevens in België

De moeilijke toegang tot bevolkingsgegevens is een pijnpunt voor vele genealogen en heemkundigen in België. Persoonsgegevens zijn tot minstens 100 jaar na het overlijden van een persoon zeer moeilijk (of helemaal niet) raadpleegbaar. Familiekunde Vlaanderen dringt daarom als belangenbehartiger voor genealogen sterk aan op een versoepeling van deze raadplegingstermijnen en een betere toegang tot bevolkingsgegevens voor genealogisch en historisch onderzoek. Bedoeling is de beleidsmakers te sensibiliseren omtrent deze problematiek.

Resonant publiceert online Doeboek muzikaal erfgoed

Een praktische gids voor muziekorganisaties waarin alle belangrijke vragen rond erfgoedzorg aan bod komen, dat is de opzet van het nieuwe 'Doeboek muzikaal erfgoed'. Deze online publicatie is een uitgave van Resonant. Het Doeboek is er voor elke organisatie of elke persoon die van ver of van dichtbij met muzikaal erfgoed te maken heeft en die dit muzikaal erfgoed toegankelijker wil maken en het duurzaam wil gebruiken en bewaren.