Erfgoed en dementie: lancering boek en vormingstraject

In Vlaanderen leven vandaag naar schatting zo’n 116.000 mensen met dementie. En dat cijfer zal tegen 2020 oplopen met maar liefst 30%! Kan het dan verrassen dat een van de grootste maatschappelijke uitdagingen vandaag is om onze samenleving ‘dementievriendelijker’ te maken? En daarbij kan ook de erfgoedsector helpen. Hoe? Dat verneemt u tijdens deze sfeervolle avond met getuigenissen en literatuur. En met goed volk!


Bestel ErfgoedBeacons (iBeacons) die werken met de ErfgoedApp

ErfgoedBeacons

Plaats nu uw bestelling voor vidiBeacons (ErfgoedBeacons) die werken met de ErfgoedApp via het bestelformulier. We kopen deze iBeacons in bulk aan bij onze partner Vidinoti en verspreiden ze verder naar de erfgoedsector. Meer informatie en specificaties over de vidiBeacons vindt u in deze pdf.

Wil u graag meer informatie over de werking van iBeacons, Augmented Reality en de ErfgoedApp, volg dan een van onze workshops ErfgoedApp. De volgende workshop is op vrijdag 16 oktober bij FARO.


Aan de slag met UPLA? Meld u aan voor de infosessie

Dit jaar gingen de eerste UPLA-trajecten van start in verschillende erfgoedbibliotheken. Onder meer de Openbare Bibliotheek Brugge, de Cultuurbibliotheek en de bibliotheek van de Plantentuin te Meise pasten het schaderegistratiemodel toe. Op een infomoment vertelt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek hoe ook u in 2016 met UPLA aan de slag kan.

Studiedag in het teken van onderzoek naar 'constitutionele teksten' in de Lage Landen

In 2015 is het 800 jaar geleden dat de Magna Carta werd opgesteld, met bijzonder veel (media-) aandacht in Groot-Brittannië tot gevolg. Maar ook aan de andere kant van het Kanaal maakten vorsten contractuele afspraken met lokale politieke elites. Ook de regio’s die later het huidige België zouden vormen, kenden zogenaamde ‘landcharters’. Op vrijdag 20 november 2015 organiseren het Rijksarchief Leuven en de opleiding Geschiedenis van de KU Leuven een studiedag in het Rijksarchief te Leuven over de betekenis van deze eerste ‘Belgische’ constitutionele teksten.


Brabantse Archivarissendag in het teken van de massa

Archivarissen zijn ervan overtuigd dat een massa mensen snakt naar hun archieven, bij voorkeur online en doorzoekbaar. Daarbovenop hebben de digitale ontwikkelingen van de laatste jaren gezorgd voor een vloed aan digitale archieven. Over de uitdaging van het werken met deze massa's gaat de Brabantse Archivarissendag op vrijdag 20 november 2015 in de citadel van 's-Hertogenbosch.

Meer info vindt u hier.


Archiefbank zoekt kunsterfgoed

Archiefbank Vlaanderen zoekt archieven rond beeldende kunst van kunstenaars, verzamelaars, collectieven en gerelateerde collecties. Dit erfgoed omvat een wezenlijk onderdeel van het collectieve geheugen, maar het is bedreigd. Welk kunsterfgoed wordt wel nog bewaard? Waar wordt het bewaard? Archiefbank verzamelt informatie over erfgoed dat bewaard wordt bij de kunstenaar zelf, bij een verzamelaar of in een bewaarinstelling.


Kom naar DE ONTMOETING. Erfgoed, onderzoek en Wereldoorlog I

De eerste grote herdenkingsgolf van 100 jaar Eerste Wereldoorlog ligt achter ons. Heel wat erfgoedwerkers kijken vooruit en stellen zich de vraag: wat kunnen we de komende twee jaar nog doen rond de Eerste Wereldoorlog? Welke nieuwe thema's kunnen we nog aansnijden? En wat na 2018? Deze vragen vormen het vertrekpunt van een studiedag die in Brussel plaatsvindt op 9 december.


Sven Gatz verdeelt subsidies sociaal-culturele sector

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft voor de komende vijf jaar de subsidies vastgelegd voor de sociaal-culturele sector. "Door de erkenning van vijf nieuwe bewegingen, tweevormingsinstellingen en één vereniging, blazen we een nieuwe wind in de sector", zegt Gatz. Om dat mogelijk te maken werden de middelen herverdeeld.

Studiedag over ongewassen volkssprookjes in de klas

Tijdens een studienamiddag op 26 november introduceert Marita de Sterck leerkrachten secundair onderwijs in Vuil vel, veertig Vlaamse volkssprookjes. Vervolgens krijgt u tal van suggesties aangereikt om in de klas aan de slag te gaan met (literair) erfgoed.

De studiedag is bedoeld voor leerkrachten tweede en derde graad secundair onderwijs, bibliothecarissen en educatieve medewerkers.

Meer informatie vindt u hier.


Duiken in de machine. Erfgoed onder de scanner

Hoe kunnen 3D-tekeningen bijdragen tot het beheer, de bewaring en de ontsluiting van grote machines? Deze vraag is het uitgangspunt van 'Duiken in de machine'. Binnen dit project maakte de hopplukmachine van Hopmuseum Poperinge onlangs een ’daguitstap’ naar de Antwerpse Haven.

'Duiken in de machine' is een experimenteel onderzoek naar het gebruik van 3D-tekeningen bij het beheer, de bewaring en de ontsluiting van industrieel en agrarisch erfgoed. Het wil een antwoord bieden op de knelpunten bij het conserveren en ontsluiten van grote industriële en agrarische stukken.


ICE en duurzame netwerken

FARO-directeur Marc Jacobs verzorgde op 6 oktober 2015 in Hanoi (Viëtnam) de keynotespeech 'Participation, mediation and stakeholders' op een internationale bijeenkomst over het borgen van immaterieel cultureel erfgoed en 'stakeholder mapping'. Hij deed dat  op uitnodiging van het Zuid-Koreaanse UNESCO-categorie 2 centrum ICHCAP, het Viëtnamees Instituut voor Musicologie en de regionale UNESCO-centra in Bangkok en Hanoi.


Tips voor NT2 in het museum

Hoe kunnen musea de cursisten van de opleidingen Nederlands als Tweede Taal versterken met taaloefenkansen? En wat verwachten docenten en cursisten NT2 van een museumbezoek? Musea in Dialoog (FARO, KMSKA en Stad Antwerpen) nam samen met het Huis van het Nederlands Antwerpen en met de steun van M HKA de proef op de som en organiseerde in september een ontmoetingsmoment. 

Deelnemers werden ondergedompeld in de lessferen van NT2-cursisten, hun taalniveaus, woordenschat en taaltips. Enkele musea deelden hun ervaringen: Museum Plantin-Moretus, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en het Red Star Line Museum. Flexibiliteit, participatie en interactie zijn telkens belangrijke troeven. De resultaten van het ontmoetingsmoment werden gebundeld in het dossier Musea in Dialoog op de website van FARO.


Hoe overbruggen we de kloof tussen opleiding en arbeidsmarkt?

foto stoelen door Jonathan Sommereyns

In dit blogbericht maken we kort de balans op van de relatie tussen de erfgoedsector en het hoger onderwijs. We nodigen u meteen ook uit om verder te discussiëren over hoe erfgoedprofessionals van de toekomst kunnen worden opgeleid. Onze studiedag van 9 november staat voluit in het teken van alternatieve opleidingstrajecten die werken en leren combineren.


Snuister eens in tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog

Tekstaffiches zijn een belangrijke bron voor de geschiedenis van het dagelijks leven in Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog. In het licht van de herdenkingsgolf rond de Eerste Wereldoorlog en de stijgende interesse voor de sociale aspecten van het conflict, bevatten deze affiches een schat aan informatie voor zowel professionele als niet-professionele onderzoekers, zijn het uitgelezen didactische instrumenten voor het onderwijs en kunnen ze dienst doen als een teletijdmachine waardoor geïnteresseerden het leven in oorlogstijd beter kunnen begrijpen.


PACKED zoekt bibliotheken, archieven en kunstcollecties om samen te werken rond Persistente Identificatie

In het kader van het project rond persistente identificatie van collectiedata bij musea onderzocht PACKED-medewerker Alina Saenko ook wat de huidige principes hierrond zijn bij bibliotheken en archieven in Vlaanderen. Ze stelde daarbij een unieke kans tot samenwerking vast.

Mannen en vrouwen tijdens de Eerste Wereldoorlog

Vaak gaan WOI-projecten over de gewone man in oorlogstijd. Maar wat met de vrouw? Vorig jaar publiceerde FARO een blogbericht waarin we stilstonden bij de positie van de vrouw tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toen al kondigden we het project ‘Gender@War’ aan.


Workshop Augmented Reality & ErfgoedBeacons met de ErfgoedApp, Antwerpen en Brussel

Bekijk de foto's en presentaties van de  workshop Augmented Reality & ErfgoedBeacons met de ErfgoedApp in Antwerpen en Brussel. We hebben ook een nieuwe workshop in Brussel en vanaf nu kan je ErfgoedBeacons bestellen.


VIAA krijgt nieuwe start

De opdracht van het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) wordt voortgezet. De Vlaamse Regering maakte daarvoor tijdens de begrotingsbesprekingen voor 2016 een budget vrij van 2,7 miljoen euro bovenop de 1,3 miljoen euro die reeds voorzien was. VIAA is de organisatie die werd opgericht om het audiovisuele erfgoed en het archief van omroepen en culturele instellingen te digitaliseren, archiveren en te ontsluiten. Indien audiovisuele archieven niet worden gedigitaliseerd, gaan ze door aantasting verloren voor de toekomstige generaties.

Het Groot Onderhoud 2015: u komt toch ook?

Over iets minder dan een maand is het zover en wordt ook ù verwacht op het Groot Onderhoud. Kom op 27 oktober 2015 in Het Pand, Gent, mee nadenken en discussiëren over het Vlaamse cultureel-erfgoedbeleid van de toekomst. Momenteel staat de teller op goed 194 deelnemers. Bent u nog niet ingeschreven? Maak er vandaag nog werk van!

Lees het 'Augmented artikel' over de ErfgoedApp en krijg extra informatie tijdens het lezen

Omdat woorden niet altijd alles zeggen, hebben we faro | tijdschrift over cultureel erfgoed augmented gemaakt. Na het scannen van de QR-code (op pagina 4) met de ErfgoedApp kan u overal waar het +-symbool staat de foto scannen. Vervolgens krijgt u extra informatie zoals video's, foto's, pdf's ...