Blog van Prisma Prisma

Werkgroepen Prisma: aanmelding

Voor het Prisma project installeren we twee werkgroepen om specifieke deelonderzoeken te begeleiden: 


Een andere kijk op participatiecijfers - erfgoedparticipatie in levensloopperspectief

Op donderdag 1 oktober 2009 vond reeds voor de zesde keer de studiedag 'Vlaanderen Gepeild' plaats. Tijdens deze tweejaarlijkse studiedag stellen onderzoekers van de diverse Vlaamse universiteiten en van de Studiedienst van de Vlaamse Gemeenschap resultaten voor van studies waarvoor ze zich baseerden op de jaarlijkse Survey naar Socio-culturele veranderingen in Vlaanderen (SCV-survey). Tijdens het namiddaggedeelte werden enkele presentaties gewijd aan cultuurparticipatie in Vlaanderen.