Campagnebeeld Erfgoeddag 2017
Op zondag 23 april is het zover. Dan zwaaien zo'n 600 erfgoedinstellingen en organisaties uit de zorgsector hun deuren open voor Erfgoeddag. Samen presenteren ze een veelkleurige waaier van 800 gratis activiteiten rond het thema Zorg.
 
Het programma vindt u op www.erfgoeddag.be.
Campagnebeeld Nacht van de geschiedenis 2017
Vandaag is De Nacht van de Geschiedenis van het Davidsfonds aan zijn 15e editie toe. Deze feesteditie staat helemaal in het teken van muziek: zo’n 200 Davidsfonds-afdelingen over heel Vlaanderen zetten vanavond alles op haren en snaren om de deelnemers een onvergetelijke muzikale geschiedenisactiviteit te bezorgen.
afbeelding 'het spel Levenswandeling’
Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei ontwikkelde in samenwerking met Woonzorgcentrum De Zwaluw, Vollezele, het spel ‘Levenswandeling’, naar een idee van Ilona Van Obbergen. Het is een leuk en eenvoudig spel om met ouderen of personen met dementie in gesprek te gaan over vroeger en elkaar zo op een andere manier te leren kennen.
Promotiefilm Erfgoeddag 2017

De promotiefilm voor Erfgoeddag 2017 is er! Ook dit jaar werd samengewerkt met het KASK, de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) en het Koninklijk Conservatorium vormen samen de School of Arts van de HoGent. 

Foto: Vormingplus Mechelen
In de zorg voor ouderen betekenen foto's en het neerschrijven van persoonlijke verhalen al langer dan vandaag een houvast. Praten over vroeger, over wie je bent en hoe je leven was, gaat makkelijker aan de hand van foto's.
Campagnebeeld Erfgoeddag 2017

De Werkgroep Erfgoeddag kwam samen op woensdag 25 januari. Deze groep bestaat uit leden van de Stuurgroep, de erfgoedcellen en FARO-werknemers. Er werden suggesties geformuleerd bij de activiteiten die nog niet helemaal op punt stonden. 

Lokale en regiocoördinatoren kunnen vandaag nog wijzigingen aanbrengen aan de activiteiten via de unieke linken die ze ontvingen midden januari. Kregen ze geen feedback over jouw activiteit? Dan betekent dit dat de activiteit wordt opgenomen in het programma van Erfgoeddag. Geen nieuws is dus goed nieuws!

Geconfronteerd met ziektes en kwalen allerhande, zochten onze voorouders generatieslang hun toevlucht tot een uitgebreide schare geneesheiligen. Van A(ntoniusvuur) tot Z(weren) ... voor elke kwaal stond er wel een heilige paraat die op gezette tijdstippen met een bedevaart werd vereerd, aanroepen werd in gebeden en litanieën of afgebeeld stond op tientallen devotieprentjes. Vandaag is deze volksdevotie, onder meer door de opkomst van de moderne geneeskunde en de verbeterde hygiëne, wat op de achtergrond geraakt.

Campagnebeeld Erfgoeddag 2017
Activiteiten voor Erfgoeddag 2017 inschrijven is helaas niet meer mogelijk. Is jouw inschrijving nog niet volledig of wens je nog iets aan te passen?
We wensen je het beste voor het nieuwe jaar! Dat 2017 boordevol inspirerende erfgoedmomenten zit en dat alles op persoonlijk vlak op wieltjes mag lopen!
 
Ook zin om aan Erfgoeddag 2017 deel te nemen?
Het project ‘take care’ is een participatieproject van MUS-E Belgium en FARO. Take care is gericht op 17-jarigen en vertaalt het persoonlijke erfgoed van mensen, verbonden aan een regio en dit in een creatie. Dit traject bestaat uit een traject van zo'n 20 contact uren tussen de kunstenaar, de leerlingen van het secundaire onderwijs en hun leerkracht.