Les hôpitaux sont, en quelque sorte, la mesure de la civilisation d’un peuple”. Met dit citaat van Jacques Tenon opent Jaak Ockeley zijn tweedelig werk over de gasthuiszusters en hun ziekenzorg in het aartsbisdom Mechelen. Hij focust zich daarbij op de 17e en 18e eeuw, een periode waarin er in het aartsbisdom zo’n dertien huizen van gasthuiszusters actief zijn. Allemaal legden ze zich, via hun gasthuizen of hospitalen, toe op de verzorging van zieken en passanten.

Herinneringsboom
Welke linken bestaan er tussen de sector van de gehandicaptenzorg en de cultureel-erfgoedsector? Op welke vlakken is er samenwerking mogelijk en wat kan daar de meerwaarde van zijn? We gingen in gesprek met Mario Vanhaeren, Algemeen directeur van Oostrem vzw, een voorziening die ondersteuning biedt aan volwassenen met een verstandelijke, motorische of een meervoudige beperking. We ontdekten de volgende linken tussen beide werkgebieden:
Sinds 1994 staat 21 september synoniem voor Werelddag Dementie. Over de hele wereld vragen organisaties die werken rond Alzheimer die dag aandacht voor personen met dementie. Ook FARO heeft naar aanleiding van Erfgoeddag 2017, in het teken van Zorg, veel aandacht voor personen met dementie en hun mantelzorgers.
 
Op 21 september staan we in het dienstencentrum Meerminne in Mortsel, tijdens de infosessie Erfgoeddag met focus op gezondheid en welzijn, uitgebreid stil bij dementie.

Al eeuwenlang dragen mensen zorg voor erfgoed. Kunst- en andere objecten werden én worden met veel aandacht voor detail hersteld en onderhouden. Dit boek onderzoekt hoe het denken over erfgoedzorg in de loop der jaren is geëvolueerd en hoe die evolutie heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de preventieve conservatiepraktijk zoals we die nu kennen.

Campagnebeeld OMD 2016
Zondag vindt de 28e, Vlaamse editie van Open Monumentendag plaats. Het evenement is een initiatief van Herita, in nauwe samenwerking met de Vlaamse steden en gemeenten en het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. Het publiek kan een hele dag lang zo'n 860 locaties bezoeken. Gratis.
cover inspiratiegids
Op 23 april 2017 staat Erfgoeddag in het teken van ‘Zorg’. In de aanloop naar Erfgoeddag organiseren we, gespreid over Vlaanderen en Brussel, een aantal infosessies. Afhankelijk van de invalshoek kan je kiezen uit drie sporen. Wil je er graag bij zijn? Schrijf je dan nu in!
Op zondag 23 april 2017 vindt Erfgoeddag plaats met als thema 'Zorg'. Ook dit jaar is er een inspiratiegids boordevol ideeën om deelnemers op weg te helpen bij het vormgeven van Erfgoeddagactiviteiten.
 
Al deelgenomen aan Erfgoeddag in het verleden? Dan krijg je automatisch een brochure toegestuurd. Heb je onze inspiratiebrochure ontvangen en wil je een extra examplaar?

In de Inspiratiebrochure Erfgoeddag 2017 'Zorg', die eerstdaags bij u in de bus valt, staat de infosessie 'Focus cultureel-erfgoedzorg' foutief ingepland op 12 oktober. Deze informatiesessies werd ondertussen verschoven naar 18 oktober 2016. Meer informatie over deze sessie vindt u hier.

Foto: Campagnebeeld Melle patiënten naaien zakken © Erfgoedhuis Zusters van Lief
In een psychiatrische instelling zijn, net zoals in het klooster, veel vaste regels om het functioneren ervan mogelijk te maken. Individueel wordt eveneens teruggegrepen naar vaste handelingen. 
 
Persoonlijk bidden, het getijdegebed, het rozenhoedje… zijn handelingen die steeds terugkomen in het leven van een kloosterlinge. Ook de psychiatrische patiënten hebben hun rituelen om het leven aan te kunnen, met bijvoorbeeld het duizendvoudig kopiëren van een brief of door steeds dezelfde tekeningen te maken.
Heb jij je al aangemeld
Het Erfgoeddagprogramma op lokaal niveau stroomlijnen: daarmee start het slagen van Erfgoeddag 2017 met als thema Zorg. Zonder de lokale coördinatoren is de organisatie van Erfgoeddag onmogelijk. Meld jij je aan als lokale coördinator voor Erfgoeddag?
 
Hoe kan je je aanmelden?
Dit kan je doen via het online formulier.