Blog van Bart De Nil

Studiedag De Eerste Wereldoorlog in 2018 en daarna | Verslag

Op 26 april 2016 organiseerden FARO, CegeSoma, het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie en het projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog (2014-18) in Brussel de studiedag De Eerste Wereldoorlog in 2018 en daarna!?. De deelnemers kregen er de stand van het laatste onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog in België. Dit verslag bevat de voornaamste en interessantste inzichten, tips en ideeën uit de workshops en het panelgesprek.


Regio Zuidwest legt archieven onder de scanner

Digitale archiefcollecties bieden lokale besturen niets dan voordelen, maar er is doorgaans een hoog kostenplaatje aan verbonden. Om hieraan tegemoet te komen sloegen de besturen van Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Menen, Waregem, Wervik en Wevelgem spreekwoordelijk de handen in elkaar binnen het project De regio onder de scanner. Ze worden daarbij ondersteund door de erfgoedcel Erfgoed Zuidwest.


Kwaliteitslabel voor het Stadsarchief Tongeren

Het Stadsarchief Tongeren heeft, als eerste archief in Limburg, van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz een kwaliteitslabel gekregen. Daarmee vervoegt het Tongerse Stadsarchief de groep van erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties, waarvan 17 culturele archiefinstellingen, 9 erfgoedbibliotheken en 69 musea. Alle informatie over deze erkenning en het kwaliteitslabel vindt u op de webstek van de Afdeling Cultureel Erfgoed.


Welzijn en gezondheid centraal op de MA conferentie

De jaarlijkse conferentie van Museum Association (MA) is het grootste event in Europa voor mensen die werken in en voor musea. De editie van dit jaar vindt plaats van 7 tot en met 9 november in Glasgow. Welzijn en gezondheid is een van de drie centrale thema’s.


Rijksarchief lanceert instructiefilmpje

Het Rijksarchief heeft een filmpje gemaakt dat bezoekers moet helpen om hun zoekwebsite http://search.arch.be te gebruiken. In deze instructievideo van zestien minuten krijgt u, na een korte voorstelling van het Rijksarchief, tips over hoe u het maximale uit de zoekrobotten van het Rijksarchief kunt halen. Bekijk de film hieronder.


Software is ook erfgoed

Iemand die al een tijdje in de cultureel-erfgoedsector rondloopt zal niet meteen van verbazing achterover vallen bij het horen van de uitspraak dat ook software fragiel cultureel erfgoed is dat voor toekomstige generaties moet worden bewaard. Meer zelfs: volgens het project Software Heritage is de bewaring van software essentieel voor de bewaring van al ons cultureel erfgoed. Want als we de software verliezen, verliezen we de facto de toegang tot ons cultureel erfgoed.


Webtip | Lives of the First World War

In Vlaanderen werken we aan De Namenlijst, een inclusief register van slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. In het Verenigd Koninkrijk werkt het Imperial War Museum (IWM) aan Lives of the First World War, en digitaal memoriaal voor elk individu, elke man of vrouw, soldaat, matroos, piloot en burger van Groot-Brittannië en het Gemenebest die een bijdrage heeft geleverd tijdens de Eerste Wereldoorlog.


CHIN krijgt een ander plekje op het web

De website van het Canadian Heritage Information Network (CHIN) is verhuisd naar Canada.ca, de centrale toegangspoort voor alle online overheidsinformatie en -diensten in Canada. Alle webbronnen van CHIN die te maken hebben met conservatie en preservatie vindt u in de sectie Museology and conservation. De homepagina CHIN, met een overzicht van alle vormingen, diensten, producten en expertisedomeinen, staat eveneens op Canada.ca.


Publicatie Trendmonitor audiovisuele collecties in Nederland

Beeld en Geluid publiceerde onlangs de Trendmonitor audiovisuele collecties in Nederland. Daarin gaan audiovisuele collectiehouders op zoek naar de trends en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en conservering, beleidsprioriteiten, kennisbehoeften, beschikbare voorzieningen, budgetten, uitdagingen en knelpunten. Op korte termijn hoopt Beeld en Geluid dat deze Trendrapportages zullen bijdragen aan de ontwikkeling van een actieplan voor het veiligstellen van informatie op analoge dragers.


De vermaatschappelijking van de zorg, ook voor erfgoedorganisaties

Er is een evolutie, niet alleen in Vlaanderen maar ook in de ons omringende landen, dat de zorg aan het ‘vermaatschappelijken’ is. Dat wil zeggen dat de maatschappij én het beleid ernaar streven om mensen met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen die in armoede leven … een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen, hen daarbij waar nodig te ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen.