Blog van Bart De Nil

De steek van de keizer

Het was bijna volledig ingesneeuwd door de herdenking van de Eerste Wereldoorlog maar nu we 2015 naderen groeit stilaan de interesse voor de herdenking van de tweehonderdste verjaardag van de Slag bij Waterloo. De figuur van de Franse keizer Napoleon blijft immers tot de verbeelding spreken. Dit bleek nog maar eens vorige week, toen het prinselijk paleis van Monaco tijdens een veiling in Parijs bijna duizend voorwerpen van de voormalige Franse keizer te gelde maakte.


Gezocht: cultureel erfgoed uit de Franse tijd

Naar aanleiding van de tweehonderdste verjaardag van de Slag bij Waterloo wijdt faro | tijdschrift over cultureel erfgoed in 2015 een focusdossier aan de Franse tijd. De klemtoon ligt daarbij op het roerend erfgoed. Het is immers een periode die tot hiertoe in de cultureel-erfgoedsector (vooral dan bij de publiekswerking) tussen wal en schip valt, ondanks de enorme invloed ervan op ons dagelijks leven via regelgeving en normering van onze maatschappij. Om dit focusdossier kleur te geven, zijn we momenteel op zoek naar cultureel-erfgoedobjecten uit de Franse tijd.


Leestip | Rapport over digitale innovatie in Australië

Een onderzoek bij de galerieën, bibliotheken, archieven en musea in Australië (aangeduid als GLAM industry) toont aan dat digitale innovaties in deze sector “inconsistent en geïsoleerd” zijn. Slechts enkele instellingen zijn er in geslaagd om hun werking aan te passen zodanig dat digitale diensten nu bij hun kernactiviteiten behoren, in plaats van iets dat erbij komt.


Duizenden vrijwilligers transcriberen het archief van het Smithsonian

In een poging om zijn archief doorzoekbaar te maken doet het Smithsonian Institution in Washington een beroep op het publiek. Het instituut creëerde daarvoor het Transcription Center dat elke geïnteresseerde toelaat om door de gedigitaliseerde handschriftencollectie te snuffelen en eenvoudig een getypte transcriptie in te zenden. Na goedkeuring door een medewerker van het Smithsonian komt de transcriptie online.


Rapport over het ‘uitspinnen’ van archiefdiensten

The National Archives van het Verenigd Koninkrijk publiceerde recent een rapport over de verschillende modellen voor het uitspinnen (out spinning) van archiefdiensten. Een spin out is een nieuwe term waarmee de conversie van een dienst binnen organisatie naar een nieuwe beheervorm, zoals een sociaal bedrijf of een stichting, wordt bedoeld. Spin outs hebben niets van doen met gedeelde diensten of het outsourcen van diensten.


Sfeerbeelden Summer School Archives & Education

FARO organiseerde van maandag 18 tot en met vrijdag 22 augustus in het Dommelhof in Neerpelt een Summer School over ‘Archives & Education’, i.s.m. het departement ‘Education & Outreach’ van The National Archives. Bekijk hier enkele sfeerbeelden van deze zéér geslaagde week.


Vragen over archief- en collectiezorg in de kunstensector? Kom langs bij een TRACKS-helpdesk!

Voor een kunstenaar, medewerker van een organisatie of gezelschap, erfgenaam of verzamelaar vormt archief- en collectiezorg een grote uitdaging. Papieren of digitale documenten, opnames, foto’s, kostuums, rekwisieten, decorstukken,... Wat hou je bij en wat niet? Op welke manier kan je ze optimaal bewaren?


Volg Summer School Archives & Education op Twitter

In ons land is het onderwijs vragende partij voor meer, en vaak op maat toegesneden educatief materiaal uit erfgoedinstellingen. Onze archieven beschikken over een enorm, maar grotendeels nog onaangeboord potentieel. Het ontbreekt hen echter vaak nog aan goede praktijkvoorbeelden en instrumenten om succesvol hun aanbod af te stemmen op de noden uit het onderwijs.  


Lancering TRACKS - Toolbox en Richtlijnen voor Archief- en Collectiezorg in de Kunstensector

Op 18 juni kwamen meer dan 100 geïnteresseerden uit de kunsten- en erfgoedsector bijeen in de Beursschouwburg Brussel voor een namiddag over het erfgoed van de kunstensector én de voorstelling van de TRACKS toolbox.


Schrijf nu in voor najaarsmodules 'Duurzaam Digitaal Beheren'

Digitaliseren is zo veel meer dan foto's onder een scanner leggen. Kennis over en inzicht in modellen, richtlijnen en standaarden voor het registreren, digitaliseren, bewaren en publiceren is onontbeerlijk voor een goed digitaliseringsproject, een efficiënt beheer van digitaal archief of een degelijke ontsluiting van digitale objecten. Alleen zo kan u juiste en duurzame beslissingen nemen. Om beheerders van digitale collecties hierbij te helpen organiseren FARO en PACKED een modulair vormingstraject over het duurzaam beheren van digitale collecties.