FARO Update

Ethnographic collections, aspects of research, preservation and conservation | Summer school

The Faculty of Design Sciences of the University of Antwerp, FARO, Etnocoll and the King Baudouin Foundation organize a second edition of this summer school. The intensive 8-day program will focus on organic materials, particularly ethnographic artefacts, bringing together experts in a collaborative and interdisciplinary workshop week.

Samen (online) vorming ontwikkelen? Jaarlijks overleg vormingsaanbieders in de cultureel-erfgoedsector

Naar jaarlijkse gewoonte brengt FARO mensen samen die vorming voor (vrijwillige) erfgoedwerkers organiseren. Doel van deze bijeenkomsten is om van elkaar te leren en gezamenlijke projecten op te zetten.

Op de agenda:

Workshop Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn | Sessie Leuven

Om professionals uit de cultureel-erfgoed- en zorgsector te inspireren om bruggen te slaan tussen beide sectoren én daarbij ook oog te hebben voor andere doelgroepen dan personen met dementie en hun mantelzorgers, organiseert FARO i.s.m. Erfgoedcel Viersprong de vorming Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn.

Klantvriendelijk gidsen van bezoekers met een beperking | Workshop met ervaringsdeskundigen voor gidsen

Naar het museum of een tentoonstelling gaan, het is voor vele bezoekers een stapje zetten in een andere wereld: vreemd, onbekend, maar vol verwachtingen … Elk museum staat open voor een diversiteit aan mensen: bezoekers uit binnen- en buitenland, ouderen, jongeren, enzovoort. Werkelijk iedereen beleeft een museumbezoek op een eigen manier. En dat geldt zéker voor mensen met een beperking.

Klantvriendelijk onthalen en begeleiden van bezoekers met een beperking | Workshop met ervaringsdeskundigen voor onthaalmedewerkers en suppoosten

Naar het museum of een tentoonstelling gaan, het is voor vele bezoekers een stap zetten in een andere wereld: vreemd, onbekend, maar vol verwachtingen … Elk museum staat open voor een diversiteit aan mensen: bezoekers uit binnen- en buitenland, ouderen, jongeren, enzovoort. Werkelijk iedereen beleeft een museumbezoek op zijn eigen manier. En dat geldt zéker voor mensen met een beperking.

Een collectieplan? Ook voor kleinere organisaties!

De laatste jaren hebben heel wat archieven en erfgoedbibliotheken gewerkt aan een collectieplan. Uit deze trajecten kwamen heel wat expertise en inzichten die vorig jaar gebundeld werden in de brochure Naar een collectieplan in 6 stappen. Een leidraad voor bibliotheek en archief.

Duurzame ontwikkeling en erfgoedwerking

Al vele jaren wordt gewezen op het belang van een meer duurzaam samenlevingsmodel willen we onze planeet leefbaar houden en vrijwaren voor de toekomstige generaties. Werken aan duurzaamheid en duurzame ontwikkeling staan dan ook al enige tijd bovenaan de prioriteitenlijst van heel wat beleidsmakers, organisaties, belangengroepen en individuele burgers.

Copyright geregeld? Basisvorming auteursrechten in de erfgoedsector

In deze interactieve infosessie krijgen de deelnemers een introductie in het auteursrecht, in het bijzonder de onderdelen ervan die relevant zijn voor erfgoedorganisaties. Met bijzondere aandacht voor nieuwe ontwikkelingen. Volgende aspecten komen aan bod.

Voormiddag

  • Introductie tot het auteursrecht, naburige rechten en andere intellectuele eigendomsrechten (bv. merkenrecht, patenten …).
  • Toelichting bij de werking van de beheersvennootschappen.
  • Aanverwante thema’s (bv. Privacywet, portretrecht).


Namiddag

Info- en ontmoetingsmoment Kunst, Cultuur en Jeugdwerk met vluchtelingen | Leuven

Beroert de situatie van vluchtelingen u ook? Bent u op zoek naar hoe u voor hen iets kan betekenen met uw organisatie? Kom dan naar een van de info- en ontmoetingsmomenten ‘Kunst, Cultuur en Jeugdwerk met vluchtelingen’. U ontmoet er andere jeugdwerkers, kunstenaars en kunstprofessionals, erfgoedwerkers en sociaal-cultureel werkers uit uw regio die met dezelfde vragen zitten over het betrekken van vluchtelingen bij hun werking.

Info- en ontmoetingsmoment Kunst, Cultuur en Jeugdwerk met vluchtelingen | Gent

Beroert de situatie van vluchtelingen u ook? Bent u op zoek naar hoe u voor hen iets kan betekenen met uw organisatie? Kom dan naar een van de info- en ontmoetingsmomenten ‘Kunst, Cultuur en Jeugdwerk met vluchtelingen’. U ontmoet er andere jeugdwerkers, kunstenaars en kunstprofessionals, erfgoedwerkers en sociaal-cultureel werkers uit uw regio die met dezelfde vragen zitten over het betrekken van vluchtelingen bij hun werking.

Info- en ontmoetingsmoment Kunst, Cultuur en Jeugdwerk met vluchtelingen | Antwerpen

Beroert de situatie van vluchtelingen u ook? Bent u op zoek naar hoe u voor hen iets kan betekenen met uw organisatie? Kom dan naar een van de info- en ontmoetingsmomenten ‘Kunst, Cultuur en Jeugdwerk met vluchtelingen’. U ontmoet er andere jeugdwerkers, kunstenaars en kunstprofessionals, erfgoedwerkers en sociaal-cultureel werkers uit uw regio die met dezelfde vragen zitten over het betrekken van vluchtelingen bij hun werking.

Help, hoe kies ik de juiste vitrine!?

Iedereen die al eens een museale presentatie van erfgoedobjecten heeft moeten opzetten, weet dat de keuze voor de juiste vitrine geen sinecure is. Verschillende aspecten, gaande van beveiliging over bewaaromgeving (klimaat, licht, materiaalkeuze…) tot ontwerp en scenografie, komen erbij kijken en maken de keuze voor de beste prijs-kwaliteitverhouding vaak complex.

Op 15 en 16 februari 2017 organiseert FARO samen met Bart Ankersmit (Rijksdienst voor het cultureel erfgoed) en Ibrahim Bulut (Meyvaert Glass Engineering) een vorming over vitrines. Tijdens deze tweedaagse zal vooral de nadruk worden gelegd op waar u allemaal rekening mee moet houden bij de aankoop en/of het ontwerp van een vitrine, voor een permanente of tijdelijke tentoonstelling.

Toelichting subsidiereglement pilootprojecten waarderen

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz geeft cultureel-erfgoedorganisaties de komende jaren de mogelijkheid om actief in te zetten op het waarderen van cultureel erfgoed. Begin 2017 lanceert de minister een subsidiereglement voor pilootprojecten waarderen waarbij landelijke cultureel-erfgoedorganisaties een aanvraag kunnen indienen voor de financiële ondersteuning van een waarderingsproject. In 2017 en 2018 wordt hiervoor jaarlijks een budget van 500.000 euro voorzien. Aanvragen kunnen uiterlijk tegen 1 april worden ingediend.

Plenaire werkgroep waardering

In 2016 startte FARO een sectorbrede werkgroep op rond de problematiek van waardering van cultureel erfgoed. Samen met deze werkgroep werkt FARO een aantal instrumenten uit om cultureel-erfgoedorganisaties te helpen met waardering aan de slag te gaan.

Het fotograferen van museale objecten | Crossmediale publiekswerking hands-on

De impact van het online tonen en delen van collecties is des te groter wanneer u kan beschikken over kwaliteitsvolle foto’s van de objecten. Goede foto’s voegen heel wat toe:

Workshop ErfgoedApp, Augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.

Workshop ErfgoedApp, Augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.

Workshop ErfgoedApp, Augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.

Digital storytelling in de zorg | Crossmediale publiekswerking hands-on

Digital storytelling is een methodiek die gebruikmaakt van software of applicaties om verhalen te vertellen. De meeste digitale verhalen focussen, net zoals traditionele verhalen, op een specifiek onderwerp en worden verteld vanuit een bepaalde invalshoek. Digitale verhalen bestaan meestal uit een combinatie van digitale beelden, tekst, opgenomen audio-, video- en/of muziekfragmenten.

ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons | Crossmediale publiekswerking hands-on

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.

Erfgoedroutes | Crossmediale publiekswerking hands-on

Hoe maak ik mijn erfgoedroute of wandeling, outdoor zowel als indoor? Welke technologie komt hierbij kijken? Maak ik gebruik van kaarten, apps, POI, iBeacons of GPS? Hoe maak ik best een fietsroute, wandelroute of autoroute? Naast een antwoord op deze vragen krijgt u ook inzicht in enkele tools die u kan gebruiken voor het bouwen van de route. Tot slot bouwt u zelf een eigen erfgoedroute met multimediamateriaal.

Doelgroep: medewerkers van archieven, musea, erfgoedbibliotheken of erfgoedverenigingen.
Geen voorkennis nodig.

Voor deze cursus moet u een laptop meebrengen.

Collecties online tonen en delen | Crossmediale publiekswerking hands-on

Tijdens deze vorming leert u verschillende platformen en tools kennen waarvan we er enkele tijdens de workshop testen en uitproberen. U leert zelf hoe uw collectie online te tonen en te delen aan de hand van laagdrempelige tools.

Doelgroep: medewerkers van archieven, musea, erfgoedbibliotheken of erfgoedverenigingen.
Geen voorkennis nodig.

Voor deze cursus moet u een laptop meebrengen.

Meer dan erfgoed: lancering boek en vormingstraject

Op welke manier kunnen cultureel-erfgoedcollecties ingezet worden in de gezondheids- en welzijnssector?

Bart De Nil en Ans Van de Cotte schreven met Meer dan erfgoed. Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn een boek om cultureel-erfgoedwerkers te inspireren en te overtuigen om bruggen te slaan tussen de cultureel-erfgoedsector en de zorgsector, en niet alleen in de zorg voor personen met dementie.

Workshop Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn | Sessie Gent

Om professionals uit de cultureel-erfgoed- en zorgsector te inspireren om bruggen te slaan tussen beide sectoren én daarbij ook oog te hebben voor andere doelgroepen dan personen met dementie en hun mantelzorgers, organiseert FARO i.s.m. Erfgoedcel Viersprong de vorming Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn.

Workshop Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn | Sessie Melle

Om professionals uit de cultureel-erfgoed- en zorgsector te inspireren om bruggen te slaan tussen beide sectoren én daarbij ook oog te hebben voor andere doelgroepen dan personen met dementie en hun mantelzorgers, organiseert FARO i.s.m. Erfgoedcel Viersprong de vorming Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn.