Workshop

In een workshop ligt de nadruk op de toepassing van de theorie. Zelf oefenen en zelf doen is hier meestal de boodschap. Dit kan gaan van algemene vaardigheden tot vakspecialistische praktijken.

Nieuwe editie summer school etnografische collecties. Schrijf u nu in!

De Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit van Antwerpen organiseert samen met Etnocoll, de Koning Boudewijnstichting en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed een tweede editie van de summer school 'Ethnographic collections, aspects of research, preservation and conservation'. Van 23 tot en met 31 augustus 2017 dompelen we u onder in een intens achtdaags programma. De focus ligt bij etnografische artefacten, meer specifiek uit organische materialen.


Zorg voor houten erfgoed

Beelden, meubilair, gereedschap en andere voorwerpen uit hout in uw collectie: hoe bewaart u ze, onderhoudt u ze, verplaatst u ze? Zijn boenmiddelen wel zo’n goed idee? Hoe voorkomt of beperkt u een insecten- of schimmelaantasting? Na deze workshop bent u goed uitgerust met tips en trucs om op eigen houtje aan de slag te gaan!

Doelgroep: kerkfabrieken, heemkringen en andere geïnteresseerden

Praktisch

18 april 2017, 13.30 - 16.30 uur, Openluchtmuseum Bokrijk

Schrijf u in voor de workshopreeks 'Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn'

De vormingsreeks Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn is nu volledig met de toevoeging van een laatste sessie op maandag 25 september in de Universiteitsbibliotheek van Leuven. Bij deze nieuwe vorming ligt de focus op interventies met erfgoedobjecten met als doel het verbeteren van het welzijn en de gezondheid. Meer informatie vindt u samen met een overzicht van alle data en locaties op deze pagina.


Vorming 'Onthalen en begeleiden van bezoekers met een beperking'

Op 14 en 16 maart vindt een basisvorming plaats rond het toegankelijk onthalen en begeleiden van bezoekers met een beperking. De ideale voorbereiding voor erfgoedmedewerkers in aanloop naar de komende Erfgoeddag. Omdat álle bezoekers onze zorg verdienen.


Workshop | Agenda 2030 en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Duurzaamheid en erfgoed

Op 10 maart organiseert FARO samen met tapis plein - immaterieelerfgoed.be, OCE, VVBAD en PULSE transitienetwerk cultuur een workshop rond de VN Agenda 2030 en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).


Klantvriendelijk gidsen van bezoekers met een beperking | Workshop met ervaringsdeskundigen voor gidsen

Naar het museum of een tentoonstelling gaan, het is voor vele bezoekers een stapje zetten in een andere wereld: vreemd, onbekend, maar vol verwachtingen … Elk museum staat open voor een diversiteit aan mensen: bezoekers uit binnen- en buitenland, ouderen, jongeren, enzovoort. Werkelijk iedereen beleeft een museumbezoek op een eigen manier. En dat geldt zéker voor mensen met een beperking.

Klantvriendelijk onthalen en begeleiden van bezoekers met een beperking | Workshop met ervaringsdeskundigen voor onthaalmedewerkers en suppoosten

Naar het museum of een tentoonstelling gaan, het is voor vele bezoekers een stap zetten in een andere wereld: vreemd, onbekend, maar vol verwachtingen … Elk museum staat open voor een diversiteit aan mensen: bezoekers uit binnen- en buitenland, ouderen, jongeren, enzovoort. Werkelijk iedereen beleeft een museumbezoek op zijn eigen manier. En dat geldt zéker voor mensen met een beperking.

Gezocht! Initiatieven en collecties omtrent migratiegeschiedenis

De studie van migratiegeschiedenis kent een lange traditie, waarvan de oorsprong dikwijls gelinkt wordt aan het pionierswerk dat door de Chicago School werd gevoerd tijdens de jaren 1920. In deze beginjaren werd het onderzoek naar migratie vooral gedomineerd door wetenschappers uit landen waar grote migrantengemeenschappen leefden. In landen waar deze immigratiestromen zich later manifesteerden, kreeg migratiegeschiedenis pas vanaf de jaren 1970 geleidelijk aandacht.

Duurzame ontwikkeling en erfgoedwerking

Al vele jaren wordt gewezen op het belang van een meer duurzaam samenlevingsmodel willen we onze planeet leefbaar houden en vrijwaren voor de toekomstige generaties. Werken aan duurzaamheid en duurzame ontwikkeling staan dan ook al enige tijd bovenaan de prioriteitenlijst van heel wat beleidsmakers, organisaties, belangengroepen en individuele burgers.

Wegens succes herhaald: vijfdelige basistraining communicatie

Communicatie

Begin deze week ondergingen een aantal erfgoedwerkers de beproevingen van een echte, professionele mediatraining. Met een camera en microfoon en een spervuur van vragen die op staande voet, letterlijk dan, beantwoord moesten worden. De bedoeling? De communicatieve competenties van woordvoerders en communicatiewerkers aan te scherpen. Bent u actief als communicatie- en/of marketingmedewerker? Dan is er goed nieuws voor u.


Help, hoe kies ik de juiste vitrine?!

Nieuwe vitrines aankopen of ontwerpen voor een permanente of tijdelijke tentoonstelling, het is geen sinecure. Waarmee moet u zoal rekening houden? Ontdek het antwoord tijdens de tweedaagse workshop 'Help, hoe kies ik de juiste vitrine?!' op 15 en 16 februari bij FARO. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, schrijf dus snel in!


Workshop collectie in nood: eerste hulp bij wateroverlast en na brand | Er zijn nog plaatsen vrij!

dummies geblust met schuimblusser

In het voorjaar van 2016 voerden de depotconsulenten van de provincies en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in samenwerking met het KIK en FARO een mini-enquête uit. Daarin peilden ze naar de noden in verband met de voorbereiding op calamiteiten bij collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties. Wat is de stand van zaken in verband met de paraatheid bij calamiteiten?

Deze enquête, waarvoor we de deelnemers hartelijk danken, bracht aan het licht dat de sector evenveel nood heeft aan begeleiding bij het uitwerken van een calamiteitenplan als aan een opleiding eerste hulp aan objecten bij noodsituaties. En daar spelen we graag op in. Daarom organiseren we in samenwerking met de Bibliotheekschool CVO VSPW Gent en het KIK een cursus over eerste hulp aan objecten bij wateroverlast of na een brand.


Justitie en gevangenissen | Proeven van het Rijksarchief. Workshops over minder bekende archiefbronnen

In het Rijksarchief zit veel ongekend bronnenmateriaal uit de negentiende eeuw met een schat aan informatie voor lokaal historisch onderzoek. Om er mee aan de slag te gaan, moet je echter weten hoe je er je weg in vindt. Met een enquête peilden Heemkunde Vlaanderen en het Rijksarchief naar de interesses van heemkundigen en lokale erfgoedwerkers. Tijdens deze workshopreeks maak je in het Rijksarchief kennis met de bronnen die hen het meeste interesseerden.

Registratiekantoren | Proeven van het Rijksarchief. Workshops over minder bekende archiefbronnen

In het Rijksarchief zit veel ongekend bronnenmateriaal uit de negentiende eeuw met een schat aan informatie voor lokaal historisch onderzoek. Om er mee aan de slag te gaan, moet je echter weten hoe je er je weg in vindt. Met een enquête peilden Heemkunde Vlaanderen en het Rijksarchief naar de interesses van heemkundigen en lokale erfgoedwerkers. Tijdens deze workshopreeks maak je in het Rijksarchief kennis met de bronnen die hen het meeste interesseerden.

Notariaat | Proeven van het Rijksarchief. Workshops over minder bekende archiefbronnen

In het Rijksarchief zit veel ongekend bronnenmateriaal uit de negentiende eeuw met een schat aan informatie voor lokaal historisch onderzoek. Om er mee aan de slag te gaan, moet je echter weten hoe je er je weg in vindt. Met een enquête peilden Heemkunde Vlaanderen en het Rijksarchief naar de interesses van heemkundigen en lokale erfgoedwerkers. Tijdens deze workshopreeks maak je in het Rijksarchief kennis met de bronnen die hen het meeste interesseerden.

Kadaster | Proeven van het Rijksarchief. Workshops over minder bekende archiefbronnen

In het Rijksarchief zit veel ongekend bronnenmateriaal uit de negentiende eeuw met een schat aan informatie voor lokaal historisch onderzoek. Om er mee aan de slag te gaan, moet je echter weten hoe je er je weg in vindt. Met een enquête peilden Heemkunde Vlaanderen en het Rijksarchief naar de interesses van heemkundigen en lokale erfgoedwerkers. Tijdens deze workshopreeks maak je in het Rijksarchief kennis met de bronnen die hen het meeste interesseerden.

Inleiding | Proeven van het Rijksarchief. Workshops over minder bekende archiefbronnen

In het Rijksarchief zit veel ongekend bronnenmateriaal uit de negentiende eeuw met een schat aan informatie voor lokaal historisch onderzoek. Om er mee aan de slag te gaan, moet je echter weten hoe je er je weg in vindt. Met een enquête peilden Heemkunde Vlaanderen en het Rijksarchief naar de interesses van heemkundigen en lokale erfgoedwerkers. Tijdens deze workshopreeks maak je in het Rijksarchief kennis met de bronnen die hen het meeste interesseerden.

Workshop ErfgoedApp, Augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.

Workshop ErfgoedApp, Augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.

Workshop ErfgoedApp, Augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.

Crossmediale publiekswerking hands-on. Een modulair vormingstraject

Om het gebruik van storytellingmethodieken en -instrumenten via verschillende digitale media te stimuleren, ontwikkelde FARO met 'Crossmediale publiekswerking hands-on' een modulair vormingstraject voor erfgoedwerkers die onmiddellijk met een bepaalde tool of methodiek aan de slag willen gaan. Het gaat daarbij om digital storytelling en welzijn, collecties online tonen en delen, de ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons én het maken van erfgoedroutes.

Digital storytelling in de zorg | Crossmediale publiekswerking hands-on

Digital storytelling is een methodiek die gebruikmaakt van software of applicaties om verhalen te vertellen. De meeste digitale verhalen focussen, net zoals traditionele verhalen, op een specifiek onderwerp en worden verteld vanuit een bepaalde invalshoek. Digitale verhalen bestaan meestal uit een combinatie van digitale beelden, tekst, opgenomen audio-, video- en/of muziekfragmenten.

ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons | Crossmediale publiekswerking hands-on

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.

Erfgoedroutes | Crossmediale publiekswerking hands-on

Hoe maak ik mijn erfgoedroute of wandeling, outdoor zowel als indoor? Welke technologie komt hierbij kijken? Maak ik gebruik van kaarten, apps, POI, iBeacons of GPS? Hoe maak ik best een fietsroute, wandelroute of autoroute? Naast een antwoord op deze vragen krijgt u ook inzicht in enkele tools die u kan gebruiken voor het bouwen van de route. Tot slot bouwt u zelf een eigen erfgoedroute met multimediamateriaal.

Doelgroep: medewerkers van archieven, musea, erfgoedbibliotheken of erfgoedverenigingen.
Geen voorkennis nodig.

Voor deze cursus moet u een laptop meebrengen.

Collecties online tonen en delen | Crossmediale publiekswerking hands-on

Tijdens deze vorming leert u verschillende platformen en tools kennen waarvan we er enkele tijdens de workshop testen en uitproberen. U leert zelf hoe uw collectie online te tonen en te delen aan de hand van laagdrempelige tools.

Doelgroep: medewerkers van archieven, musea, erfgoedbibliotheken of erfgoedverenigingen.
Geen voorkennis nodig.

Voor deze cursus moet u een laptop meebrengen.