cofinanciering

ERTAZEENS

Looptijd: 
01/07/2016 - 31/12/2019
Organisatienaam: 
vzw TarTarT (Theater Aan Zee)
Projectbeschrijving: 

In 2016 vierde TAZ (Theater aan Zee) haar 20-jarig bestaan. Naar aanleiding hiervan ontwikkelde het Oostendse kunstenfestival een online tentoonstelling – ertazeens.be – om zo het verleden toegankelijk te maken voor het brede publiek, maar ook voor onderzoekers, medewerkers, studenten, journalisten, mensen uit de podiumkunsten- en erfgoedsector ... Ertazeens loodst de bezoeker door 20 jaar TAZ, via verschillende invalshoeken en diverse parcours.

Europeana Space

Looptijd: 
01/02/2014 - 31/01/2017
Organisatienaam: 
Coventry University
Projectbeschrijving: 

In het EuropeanaSpace project ontwikkelen zes Pilot acties een werkplan voor het verdere verloop van hun traject. Doorheen het eerste jaar wordt dit gaandeweg geconcretiseerd, met aanvulling van de technologie en content die ze zullen gebruiken, om uiteindelijk aan het begin van 2016 de eerste prototypes te kunnen tonen. Parallel aan de ontwikkeling van de Pilots werd een gedetailleerde marktanalyse uitgevoerd in elk van de zes gedefinieerde thematische sectoren (musea, fotografie, dans, games, televisie, en open hybrid publishing).

Origins Fase 3

Looptijd: 
01/01/2013 - 31/12/2013
Organisatienaam: 
Kif Kif
Projectbeschrijving: 

De laatste fase van het project Origins stond in het teken van de verzelfstandiging van de methodiek (structurele verankering) en de brede ontsluiting van de digital stories die we in de voorgaande fases verzamelden. Kif Kif heeft deze verzelfstandiging en ontsluiting opgevat als een meerlagig traject die verschillende media gebruikt om de methodiek, de mogelijkheden en resultaten bekend te maken voor een zo groot mogelijk publiek

 

Sporen in de Tijd

Looptijd: 
01/01/2013 - 31/12/2014
Organisatienaam: 
Trage Wegen vzw
Projectbeschrijving: 

Met het project Sporen in de Tijd zet Trage Wegen vzw een stap verder in het onderzoek naar trage wegen in Vlaanderen. Ruggengraat van het project: een deels tot fietspad herbestemde spoorlijn in een waardevol Vlaams en Waals landschap. Kern van het project: een onderzoek naar de erfgoedwaarde van lokale mobiliteit en verplaatsingsgedrag langs een veranderende lijn in het landschap. Doel: het onderbenutte potentieel van trage wegen als toegang tot lokaal en bovenlokaal cultureel erfgoed voor het voetlicht brengen.

This is it! My Story - Digital Storytelling

Looptijd: 
01/09/2011 - 31/12/2013
Organisatienaam: 
Kif Kif
Projectbeschrijving: 

Digital storytelling is een fenomeen in opkomst. In België heeft Kif Kif in 2009 de primeur om jongeren aan de hand van nieuwe media hun eigen levensverhaal te laten vertellen. Dit gebeurt door middel van een multimediaal filmpje waar met behulp foto’s, voice-over en muziek een kort digitaal verhaal wordt geproduceerd. Vriendschap, migratie en hun familiegeschiedenis spelen hierin een belangrijke rol. De jongeren worden uitgenodigd om hun ouders en grootouders hierover te interviewen. Deze interviews vormen de basis voor het scenario van hun eigen digitale verhaal.