safeguarding / behoud en beheer

Waar draait het om? Een veilig klimaat voor duurzaam erfgoedbeheer | Symposium

Wat zijn de nieuwe trends in het denken over het binnenklimaat voor erfgoedinstellingen? Wat weten we inmiddels meer over het reageren van de objecten op het binnenklimaat? Hoe groot is de kans op klimaatschade en wat weten we meer over de kosten en de ingrepen voor klimaatbeheersing in het gebouw en de daarmee verbonden risico’s voor de collectie? Hoe realiseer je een goed klimaat in de praktijk? Krijg je waar voor je geld? Kies je voor een specifieke klimaatinstallatie of voor een specifieke kwaliteit van het gebouw?

Handschrift over Antwerpse geschiedenis geschonken aan Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Dankzij een schenking van de vzw Maria-Elisabeth Belpaire kon de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience eind vorige week een belangrijk handschrift toevoegen aan haar collectie. Het 300 jaar oude manuscript van kanunnik Petrus Henricus Goos schetst de levensverhalen van de bisschoppen van Antwerpen en van tal van andere geestelijken, en geeft zo een fascinerend overzicht van de geschiedenis van Antwerpen.


Verpakken en transport

Het verpakken en verplaatsen van objecten is geen sinecure. Hoe maakt u hierin de juiste keuzes? Door ervaring op te doen in het verpakken van voorwerpen en het uitpakken ervan om ze te analyseren. Dat is wat u onder andere doet in deze driedaagse cursus.

Collectie Hulpverlening (CHV) voor beslissingsbevoegden / coördinatoren

Hoe handelt u bij een calamiteit met collectie, hoe neemt u de juiste beslissingen om de schade zoveel mogelijk te beperken? In deze driedaagse cursus ervaart u hoe het is om met calamiteiten te maken te krijgen. Hoe gaat u om met een object dat is gevallen of als er sprake is van stofoverlast? U bent verantwoordelijk voor het hele traject. Dus u regelt de hulpmiddelen, werkt samen met externe partijen, beslist wat er met de getroffen objecten moet gebeuren en maakt afspraken met de verzekeraar.

Collectie Hulpverlening (CHV) voor uitvoer

In deze tweedaagse cursus wordt onder andere ingegaan op de werking van het CHV team binnen een instelling, op calamiteiten die je tegen kunt komen en op mogelijke hulpmiddelen en -materialen. Daarbij vindt er praktische oefening van een aantal calamiteiten plaats. Een belangrijk onderdeel van deze cursus is wat wel maar vooral ook niet te doen na een calamiteit. Uiteraard worden de oefeningen uigebreid geëvalueerd. Er wordt steeds afgewisseld tussen theorie en praktijk, met de nadruk op de praktijkoefeningen.

Art handling

Tijdens deze tweedaagse cursus wordt cursisten geleerd om op een verantwoorde wijze om te gaan met objecten. Er wordt onder andere gesproken over het goed analyseren van een object en de af te leggen route, welke verpakkingsmaterialen en -methodes bruikbaar zijn voor intern transport en mogelijke hulpmiddelen. Daarbij wordt gesproken over werkkleding, werkplek en persoonlijke bescherming. Er wordt steeds afgewisseld tussen theorie en praktijk, met de nadruk op de praktijkoefeningen.

Klimaatmetingen uitvoeren en interpreteren

Tijdens deze cursus van één dag wordt ingegaan op het meten en registreren van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en materiaalvochtgehalte. Soorten meters, instellingen en plaatsing worden besproken. Ook worden met behulp van de gemeten waarden allerlei grafieken gegenereerd en worden de gegevens geanalyseerd. Een groot deel van de cursus bent u zelf bezig met meetapparatuur en met de verwerking van meetgegevens via het internet.

Doelgroep: collectiemedewerkers die zich bezighouden met binnenklimaat en -risico’s, technische dienst

Klimaatmetingen uitvoeren en interpreteren

Tijdens deze cursus van één dag wordt ingegaan op het meten en registreren van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en materiaalvochtgehalte. Soorten meters, instellingen en plaatsing worden besproken. Ook worden met behulp van de gemeten waarden allerlei grafieken gegenereerd en worden de gegevens geanalyseerd. Een groot deel van de cursus bent u zelf bezig met meetapparatuur en met de verwerking van meetgegevens via het internet.

Doelgroep: collectiemedewerkers die zich bezighouden met binnenklimaat en -risico’s, technische dienst

Technisch assistent voor het autonome Provinciebedrijf Fotomuseum, Provincie Antwerpen

Functie
Functieomschrijving: 

De provincie Antwerpen is voortdurend op zoek naar enthousiaste en competente medewerkers. Hun kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst of handicap. Momenteel organiseren wij een selectieprocedure bij interne en externe personeelsmobiliteit voor de functie van technisch assistent voor het autonome Provinciebedrijf Fotomuseum. Wij bieden een halftijds contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De interne statutaire laureaat behoudt evenwel zijn/haar statutair dienstverband.

Technisch assistent voor het autonome Provinciebedrijf Modemuseum, Provincie Antwerpen

Functie
Functieomschrijving: 

De provincie Antwerpen is voortdurend op zoek naar enthousiaste en competente medewerkers. Hun kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst of handicap. Momenteel organiseren wij een selectieprocedure bij interne en externe personeelsmobiliteit voor de functie van technisch assistent voor het autonome Provinciebedrijf Modemuseum. Wij bieden een voltijds contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De interne statutaire laureaat behoudt evenwel zijn/haar statutair dienstverband.

Help, hoe kies ik de juiste vitrine?!

Nieuwe vitrines aankopen of ontwerpen voor een permanente of tijdelijke tentoonstelling, het is geen sinecure. Waarmee moet u zoal rekening houden? Ontdek het antwoord tijdens de tweedaagse workshop 'Help, hoe kies ik de juiste vitrine?!' op 15 en 16 februari bij FARO. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, schrijf dus snel in!


Workshop collectie in nood: eerste hulp bij wateroverlast en na brand | Er zijn nog plaatsen vrij!

dummies geblust met schuimblusser

In het voorjaar van 2016 voerden de depotconsulenten van de provincies en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in samenwerking met het KIK en FARO een mini-enquête uit. Daarin peilden ze naar de noden in verband met de voorbereiding op calamiteiten bij collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties. Wat is de stand van zaken in verband met de paraatheid bij calamiteiten?

Deze enquête, waarvoor we de deelnemers hartelijk danken, bracht aan het licht dat de sector evenveel nood heeft aan begeleiding bij het uitwerken van een calamiteitenplan als aan een opleiding eerste hulp aan objecten bij noodsituaties. En daar spelen we graag op in. Daarom organiseren we in samenwerking met de Bibliotheekschool CVO VSPW Gent en het KIK een cursus over eerste hulp aan objecten bij wateroverlast of na een brand.


Help, hoe kies ik de juiste vitrine!?

Iedereen die al eens een museale presentatie van erfgoedobjecten heeft moeten opzetten, weet dat de keuze voor de juiste vitrine geen sinecure is. Verschillende aspecten, gaande van beveiliging over bewaaromgeving (klimaat, licht, materiaalkeuze…) tot ontwerp en scenografie, komen erbij kijken en maken de keuze voor de beste prijs-kwaliteitverhouding vaak complex.

Op 15 en 16 februari 2017 organiseert FARO samen met Bart Ankersmit (Rijksdienst voor het cultureel erfgoed) en Ibrahim Bulut (Meyvaert Glass Engineering) een vorming over vitrines. Tijdens deze tweedaagse zal vooral de nadruk worden gelegd op waar u allemaal rekening mee moet houden bij de aankoop en/of het ontwerp van een vitrine, voor een permanente of tijdelijke tentoonstelling.

Displaycases designed for beauty and ... conservation

This two day workshop focusses on getting showcases ‘right’ and ‘tight?’ for collections. The teacher will be none other than David Thickett Senior Conservation Scientist and international expert on Museum Display cases. The information he will provide during the  workshop is not only based on the latest research, but also comes from years and years of practical experience.

Harmony in Bright Colors. Memling's Christ with Singing and Music-making Angels restored

Op 13 en 14 maart organiseert het KMSKA samen met de Universiteit Antwerpen  een symposium rond de restauratie van Memlings monumentale Christus met zingende en musicerende engelen. Met dit evenement wordt de voltooiing van de restauratie gevierd.

Symposium | CHV-dag met introductie van de Schimmel Wegwijzer

Calamiteiten kunnen schade aan collecties veroorzaken, vaak met grote schade tot gevolg. Binnen elke organisatie doen zich nu en dan incidenten voor. Een goede collectiehulpverlening moet verhinderen dat een incident kan uitgroeien tot een calamiteit. Als organisaties gepast kunnen reageren in noodsituaties kan er zoveel mogelijk vervolgschade voorkomen worden. Daarom is het preventieve aspect binnen uw verantwoordelijkheid als erfgoedbeheerder zo belangrijk voor het behoud van ons kostbare en onvervangbare patrimonium.

 Wat kan u op deze dag allemaal verwachten?

ETWIE haalt historische bedrijven voor het voetlicht

Samen met verschillende partners zal ETWIE in 2017 een actieve werking uitbouwen rond historische bedrijven. Met verschillende initiatieven willen zij bedrijven aanmoedigen om aandacht te hebben voor hun erfgoed.


Erfgoedzorg voor protestants-evangelische kerken

Als resultaat van de samenwerking tussen Museum Catharijneconvent in Utrecht en het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) in Leuven wordt op zaterdag 18 februari 2017 de Handleiding voor het opstellen van een kerkinventaris voor protestantse kerken in Nederland en Vlaanderen gelanceerd. Hierin wordt een methode aangereikt om nauwgezet de grote verscheidenheid aan voorwerpen in kerken te registreren.

Vrijwilligers Behoud en Beheer, Kaarsenmuseum

Functie
Functieomschrijving: 

Het Kaarsenmuseum in Baarle-Hertog is een lokaal museum dat sinds 1997 de collectie kunstkaarsen van Frits Spies tentoonstelt en beheert. 20 jaar later is het tijd voor vernieuwing. In april 2017 openen we met een nieuwe inrichting! We willen volop inzetten op beleving en het vergroten van de interactie met de bezoekers. Om het nieuwe beleid te ondersteunen en het aantal bezoekers, sponsors, partners en Vrienden te vergroten, zijn we op zoek naar een verse lading enthousiaste vrijwilligers.

Enthousiaste vrijwilligers Behoud en Beheer gezocht!

Taken

Bibliotheek Kardinaal d’Alsace erkend als nieuw Vlaams Topstuk

Sinds kort prijkt de collectie Bibliotheek Kardinaal d’Alsace integraal op de lijst met Vlaamse Topstukken. Deze unieke boekenverzameling werd in de 18e eeuw samengesteld door toenmalig aartsbisschop van Mechelen, Thomas-Philippe d'Alsace de Bossu en is een uniek voorbeeld van een religieus-wetenschappelijke collectie uit de 18e eeuw.

Als de dijken breken ...

Nederland heeft zijn naam niet gestolen, maar liefst 59% van de oppervlakte ligt onder de zeespiegel. We mogen echter niet vergeten dat ook wij deel uitmaken van de 'Lage Landen' en dat we in hetzelfde schuitje zitten. Onze noorderburen kunnen ons op het vlak van paraatheid bij wateroverlast alvast heel wat leren. Met de klimaatverandering en de hevige regenval van de laatste jaren in het achterhoofd, doen we er goed aan ons beter voor te bereiden op wateroverlast.


BRK-APROA colloquium 2017. Keuzes en dilemma’s in de conservatie-restauratie | Call for Papers

Conservatie-restauratie is een beroep van voortdurende keuzes waarmee de beroepsuitoefenaars voortdurend geconfronteerd worden. Die keuzes zijn uiteenlopend en behoren tot diverse gebieden, vanaf het opstellen van een project, de mogelijke of meest geschikte graad van interventie voor elk werk, tot aan de keuzes van de technieken en de te gebruiken materialen.

Historische orgels: materialenonderzoek en conservatie

Conservatie, restauratie en onderzoek op historische orgels,wie weet wat ?

Orgels in Vlaanderen behoren tot het werelderfgoed. Deze impressionante instrumenten zijn een voorbeeld van hoe kunst en techniek, stijl en interpretatie, godsdienst en muziek werden samengebracht. Zij worden ook vaak met mystiek omgeven en daardoor is het moeilijk om materiële feiten te koppelen aan persoonlijke ervaringen bij het beluisteren van de klanken.

Rampen voorkomen en opvolgen: verslag

Het Belgische Blauwe Schildcomité organiseerde op 5 december een studiedag  over de bescherming van cultureel erfgoed, met steun en medewerking van de Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Stad Brussel.


Leestip | Managing Indoor Climate Risks in Museums

cover publicatie Managing Indoor Climate Risks in Museums

Met Managing Indoor Climate Risks in Museums verscheen zopas het langverwachte vervolg op Klimaatwerk. Richtlijnen voor het museale binnenklimaat (Amsterdam, 2009) van Bart Ankersmit, senior onderzoeker bij de afdeling Conservering en Restauratie van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed Nederland. Samen met Marc Stappers, specialist bouwfysica en eveneens werkzaam bij de afdeling Conservering en Restauratie van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed Nederland, werkte Ankersmit een beslissingsboomstructuur uit voor klimaatbeheersing in musea en historische huizen.