educatie

Sheherazade: verhalen vertellen als educatieve techniek

Erfgoedorganisaties vertellen verhalen aan hun bezoekers, maar kunnen we die rol ook omdraaien en bezoekers laten vertellen? Het Grundtvig-project Sheherazade geeft alvast concrete formats om verhalen als een educatieve methode in te zetten in de volwasseneneducatie. Leest en discussieert u mee?


Tweedaags internationaal congres herinneringseducatie. De Groote Oorlog anders bekeken

In het kader van de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog organiseert de Katholieke Hogeschool VIVES op dinsdag 21 en woensdag 22 oktober 2014 het tweedaags internationaal congres 'De Groote Oorlog anders bekeken'. Dit initiatief is de opvolger van het succesvolle congres 'De Groote Oorlog her-dacht' dat in 2012 plaatsvond.

Leesgroep Sheherazade: wat als we bezoekers laten vertellen?

Sheherazade is een afgerond Grundtvig-project over het belang van storytelling voor volwasseneneducatie. Het vertellen van verhalen is een boeiende en doeltreffende actieve leervorm, met veel mogelijkheden. Het Sheherazade-project resulteerde in een handleiding waarin talrijke voorbeelden van workshops zijn opgenomen.

Inspiratiedag Cultuur en Onderwijs

CANON Cultuurcel, VTi, oKo, FARO, Locus, Muziekcentrum, BAM en BOZAR nodigen u graag uit om in dialoog te gaan rond duurzame samenwerkingen tussen scholen en cultuurpartners op dinsdag 30 september 2014 in BOZAR te Brussel.

Inspiratienamiddag Cultuur en Erfgoed voor het basisonderwijs

Het plenair gedeelte in de namiddag start met de toelichting van een aantal praktijkvoorbeelden van samenwerkingen tussen scholen en cultuurhuizen / musea. Nadien kun je deelnemen aan twee vormingssessies waarvoor je voordien dient in te schrijven. In deze actieve workshops leer je omgaan met één van de educatieve pakketten van de Brugse cultuurhuizen/musea. Er is een keuze uit:

Sfeerbeelden Summer School Archives & Education

FARO organiseerde van maandag 18 tot en met vrijdag 22 augustus in het Dommelhof in Neerpelt een Summer School over ‘Archives & Education’, i.s.m. het departement ‘Education & Outreach’ van The National Archives. Bekijk hier enkele sfeerbeelden van deze zéér geslaagde week.


Cursusreeks erfgoededucatie | Lokaal erfgoed op maat van jongeren?!

Jongeren en erfgoed, het lijkt een moeilijke combinatie. Niets is minder waar, ook in het secundair onderwijs is er heel veel ruimte voor erfgoededucatie.

Maar hoe zit het secundair onderwijs nu in elkaar? Waar kan je met je collectie een meerwaarde geven? Welke vakken en richtingen sluiten er het best bij aan? Hoe kan je jongeren in hun eigen leefwereld boeien met je erfgoedverhaal? Waar kan je werkvormen en didactische tips vinden die prima aansluiten bij het verhaal dat je wil brengen?

Volg Summer School Archives & Education op Twitter

In ons land is het onderwijs vragende partij voor meer, en vaak op maat toegesneden educatief materiaal uit erfgoedinstellingen. Onze archieven beschikken over een enorm, maar grotendeels nog onaangeboord potentieel. Het ontbreekt hen echter vaak nog aan goede praktijkvoorbeelden en instrumenten om succesvol hun aanbod af te stemmen op de noden uit het onderwijs.  


Mama, mag Mondriaan komen spelen? Bruispartij over kunst voor de allerkleinsten

Hoe zit dat nu met kunst voor de allerkleinsten? Is kunst enkel snoepgoed voor 6-plussers? Volstaat het om luiertafels en kinderwc’tjes te voorzien of zijn er nog andere hindernissen te nemen voor je kunst- of cultuurhuis small child proof is? Wie maakt en programmeert in Vlaanderen voor deze jonge doelgroep? Wat zijn hun doelstellingen, argumenten en valkuilen? Waarom verdienen baby’s, peuters en kleuters kunst van de bovenste plank? Hoe zorg je ervoor dat kunst voor kleuters niet gelijkstaat aan verkleuterde kunst?

Kinderen aan het werk als jeugdcurator

Anouk, Baptiste, Cédric ... of het ABC van het kindercuratorenteam waar het Visserijmuseum mee samenwerkte voor de expo 'Zeeslag: '14-'18 op zee'. In totaal waren ze met dertien. Het jonge team mocht de museumploeg met raad en daad bijstaan in het hele ontwerpproces. De tieners lieten zich hierbij ongebreideld inspireren door hun favoriete gezelschapsspel, wat meteen de naam van de expo verklaart. Samen gingen ze voor een 100% familievriendelijk resultaat.


Oproep MEDEA Awards 2014

Ontwikkelt u educatieve audiovisuele media ter ondersteuning van het onderwijs? Neem dan deel aan de MEDEA Awards-wedstrijd en stuur uw inzending in vóór 30 september 2014.

Bedoeling van de MEDEA Awards is innovatie en goede werkpraktijken in het gebruik van media in het onderwijs aan te moedingen. Een overzicht van de vorige MEDEA-finalisten vindt u hier.

Er worden awards uitgereikt in verschillende categorieën:


Terugkomdag Krokuskriebels 2014

De Gezinsbond en FARO nodigen alle deelnemende musea aan Krokuskriebels uit voor de Terugkomdag op maandag 23 juni 2014. De editie Krokuskriebels 2014 was weerom succesvol. Hoeveel deelnemende gezinnen mochten we dan (naar schatting) tellen in alle musea? Hoe werd de promotie precies gevoerd? Welke reacties hebben we ontvangen? Hoeveel foto’s belandden op Facebook? ... We blikken samen terug op het evenement én tegelijkertijd delen we ervaringen met elkaar. Een aantal collega-musea geven hiertoe een voorzet en lichten hun visie op een gezinsvriendelijke werking toe.

Oproep educatieve projecten voor studenten van de Sociale School Heverlee KHLeuven

Elk jaar gaan studenten van het Departement Sociale School Heverlee (KH Leuven) aan de slag met projectopdrachten. Tot 30 juni kan u voorstellen indienen. Er zijn verschillende formules mogelijk.

Zo kunnen studenten van de derde bachelor Sociaal Werk een educatieve activiteit uitwerken van ongeveer één dagdeel voor een door de opdrachtgever bepaalde doelgroep. Voor de Opleiding Ba SRW – Kinderen, jongeren en welzijn zijn samenwerkingen in een projectformule mogelijk in het kader van o.a. de bachelorproef (eindproef).


Sfeerbeelden workshop digital storytelling

Om de methodiek van digital storytelling bij lokale archiefdiensten en bibliotheken bekend te maken, organiseerden FARO, LOCUS en Bibnet op 22 mei 2014 de workshop Digital storytelling in archief en bibliotheek: samen inzetten op educatie. Bekijk hier enkele sfeerbeelden van de workshop.


Laatste oproep voor Summer School Archives & Education

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de Summer School Archives & Education die FARO en The National Archives (UK) van 18 tot en met 22 augustus 2014 organiseren in het Dommelhof in Neerpelt. Een unieke kans om kennis te verwerven over archiefeducatie én om expertise en ideeën over archieven en educatie uit te wisselen met collega’s uit binnen- en buitenland. Op 1 juni aanstaande sluiten we de inschrijving af. Schrijf dus tijdig in!


ARTopia. Bruispartij met Airan Berg en Tuur Florizoone over kunstenaars als motoren van sociale verandering

Kunnen kunstenaars motoren zijn voor sociale verandering? En hoe grijpen zij in op het leven van jonge mensen? Dat zijn de kernvragen waarover Airan Berg op 14 mei met ons van gedachten wisselt. Airan staat samen op het podium met Tuur Florizoone, die alle registers van zijn accordeon opentrekt en letterlijk en figuurlijk inspeelt op wat Airan poneert. Aansluitend kunnen zij die willen nog in gesprek gaan met een aantal kunstenaars die bewust inzetten op sociale verandering.

Airan wie?

Erfgoedbeleg: Inspiratiebrunch- en lunch rond kinder- en jongerenwerking in erfgoed

Hoe kan u op school, in het cultureel centrum, de bib of het jeugdwerk kinderen en jongeren op een boeiende en speelse manier laten kennismaken met erfgoed? Moeilijk hoeft dat niet te zijn. Dat bewijzen de praktijkvoorbeelden op erfgoedbeleg. Een inspirerende brunch- en lunch voor cultuur, jeugd en onderwijs in de regio Pajottenland-Zennevalei.

Film: wat u moet beseffen als u jongeren online wil bereiken

De kortfilm Noah, gelanceerd op het Toronto International FIlm Festival, illustreert zéér treffend het korte concentratievermogen en het gebrek aan echte binding in een digitale cultuur.


Onderwijs zoekt én vindt cultureel erfgoed. Oproep

Scholen die zich bewust zijn van de rijkdom van het culturele erfgoed in de buurt. En scholen die zonder verpinken de weg vinden naar nabije erfgoedorganisaties en -verenigingen. Het hoeft niet langer als een verre droom te klinken. Want Cultuurkuur.be wijst de weg. Zorg dat uw educatieve activiteiten zichtbaar zijn op dit forum en leerkrachten zullen u vlotter weten te vinden!


Verslag Mainstreaming Diversiteit. Structurele aanpak van diversiteit bij cultureel-erfgoedorganisaties

Om erfgoedinstellingen inzicht te geven in de meerwaarde van het structureel inbedden van diversiteit voor hun werking organiseerde FARO samen met The National Archives van het Verenigd Koninkrijk op 20 maart 2014 de studiedag ‘Mainstreaming Diversiteit’.

Slotdag opleiding Erfgoed en onderwijs + opening tentoonstelling ‘Kinderen van toen’

De onderzoekslijn Erfgoededucatie van de lerarenopleiding VIVES campus Tielt nodigt u uit op de slotdag van de opleiding 'Erfgoed en onderwijs' waarop cursisten hun erfgoedproject voorstellen voor een jury van experten.

Webinar over het gebruik van digitale bronnen in de klas

Op 20 februari vindt de online workshop ‘Media Resources in the Classroom’ plaats. De focus van het webinar ligt op het gebruik van de websites Historiana en Europeana, bronnen die de lespraktijk rijkelijk kunnen illustreren.


Childhood: child good!

Op 19 februari vindt de internationale studiedag 'Childhood' plaats in VIVES campus Tielt. De onderzoeksgroep Erfgoededucatie wil u graag uitnodigen voor de sessie van Piet Hagenaars van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) uit Nederland.

Summer School Archives & Education

Van 18 tot en met 22 augustus 2014 organiseren FARO en The National Archives (UK) in het Dommelhof in Neerpelt de Summer School Archives & Education. Gedurende vijf dagen wordt u ondergedompeld in alle aspecten van archief en educatie.