Erfgoedbibliotheken

BIO-baan, VVBAD

Functie
Functieomschrijving: 

De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw (VVBAD) is dé beroepsvereniging in Vlaanderen van bibliothecarissen, archivarissen en documentalisten. Onze ledenvereniging, ondersteund door een professioneel team, stimuleert overleg en samenwerking in het werkveld, met zin voor verdieping en vernieuwing. Voor al onze leden, zowel personen als organisaties, zijn we een platform voor uitwisseling van kennis en expertise. Door te netwerken, te informeren en activiteiten te organiseren, streven we naar de verdere professionalisering en ontwikkeling van de sector.

Filmpje | Wat is het nut van nationale bibliotheken?

De Jewish Book Week is een internationaal cultuurfestival dat jaarlijks plaatsvindt in Kings Place in Londen. Een van de vele evenementen tijdens de editie van dit jaar was een zeer interessant gesprek over het nut van nationale bibliotheken.


Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de VVBAD nodigen u op maandag 8 mei 2017 uit voor het zevende Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel. Deze bijeenkomst is hét forum voor dialoog, informatie-uitwisseling en samenwerking voor medewerkers van erfgoedbibliotheken.

Een kijk op vijfhonderd jaar uitgeven in Brussel

Brussel, voormalige hoofdstad van het hertogdom en huidige hoofdstad van Europa, dankt het ontluiken van een rijke culturele en intellectuele activiteit aan de politieke rol die de stad eeuwenlang speelde. Over die rijkdom is niet altijd evenveel bekend: dat geldt met name voor de wereld van de uitgeverijen en boekhandels in de moderne periode. Tijdens een studiedag over de uitgeverswereld in Brussel vanaf de 15e eeuw tot vandaag werpen specialisten een blik op het boekbedrijf in Brussel, over de verschillende veranderingen heen tot de meest recente, moderne ontwikkelingen.

Klantvriendelijk gidsen van bezoekers met een beperking | Workshop met ervaringsdeskundigen voor gidsen

Naar het museum of een tentoonstelling gaan, het is voor vele bezoekers een stapje zetten in een andere wereld: vreemd, onbekend, maar vol verwachtingen … Elk museum staat open voor een diversiteit aan mensen: bezoekers uit binnen- en buitenland, ouderen, jongeren, enzovoort. Werkelijk iedereen beleeft een museumbezoek op een eigen manier. En dat geldt zéker voor mensen met een beperking.

Klantvriendelijk onthalen en begeleiden van bezoekers met een beperking | Workshop met ervaringsdeskundigen voor onthaalmedewerkers en suppoosten

Naar het museum of een tentoonstelling gaan, het is voor vele bezoekers een stap zetten in een andere wereld: vreemd, onbekend, maar vol verwachtingen … Elk museum staat open voor een diversiteit aan mensen: bezoekers uit binnen- en buitenland, ouderen, jongeren, enzovoort. Werkelijk iedereen beleeft een museumbezoek op zijn eigen manier. En dat geldt zéker voor mensen met een beperking.

Algemene Ledenvergadering VVBAD

Op dinsdag 17 maart 2017 organiseert de VVBAD een Algemene Ledenvergadering in de Agora te Leuven.

Programma

9.30 uur: Onthaal met koffie

10.00 uur: Bestuursvergaderingen

Handschrift over Antwerpse geschiedenis geschonken aan Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Dankzij een schenking van de vzw Maria-Elisabeth Belpaire kon de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience eind vorige week een belangrijk handschrift toevoegen aan haar collectie. Het 300 jaar oude manuscript van kanunnik Petrus Henricus Goos schetst de levensverhalen van de bisschoppen van Antwerpen en van tal van andere geestelijken, en geeft zo een fascinerend overzicht van de geschiedenis van Antwerpen.


Penningmeester (m/v), Adlib Gebruikersgroep

Functie
Functieomschrijving: 

Adlib is software voor het beheer en de ontsluiting van collecties. Gebruikers zijn musea, bibliotheken en archieven. De Adlib-software wordt gemaakt en ontwikkeld in Maarssen door Axiell ALM Netherlands B.V, dat sinds 2014 deel uitmaakt van het Zweedse bedrijf Axiell ALM. De letters ALM staan voor Archive, Library & Museum. De Adlib-software wordt wereldwijd gebruikt in ongeveer 40 landen.

Kan de kunstbibliotheek nog zonder sociale media?

Het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen, OKBV, organiseert een vijfde rondetafelgesprek. Aan de hand van een aantal discussievragen over een 'hot topic' delen de deelnemers hun ervaringen, hun 'do’s en don’ts', en ze laten ook ruimte aan nieuwe ideeën. Van dit gesprek wordt een bondig verslag gemaakt zodat ook niet-deelnemers inspiratie kunnen opdoen.

Dit rondetafelgesprek wordt georganiseerd door Caroline Claeys, bibliothecaris van MuZee, en twee bibliothecarissen van Erasmushogeschool, Julia Clever van het RITCS en Johan Eeckeloo van het Conservatorium Brussel.

Bezoek de Koning Boudewijnstichting op BRAFA Brussel met de ErfgoedApp

foto Jan Van De Vel

Wilt u graag de ErfgoedApp aan het werk zien, meertalig en met knappe 'extra' informatie? Bezoek dan nog tot zondag 29 januari de stand van de Koning Boudewijnstichting op BRAFA Brussel in Tour & Taxis. Meer informatie vindt u op de website van KBS of bekijk de reportage in het VRT-Journaal


Maak uw wandelingen en fietstochten augmented tot een ErfgoedRoute met de ErfgoedApp. Lancering op 21 maart

ErfgoedApp

Hebt u een wandeling, fietstocht of knooppuntenroute met heel wat erfgoed onderweg? Wilt u oude foto's tonen, interessante verhalen vertellen of zelf multimedia-, 360°- & 3D-informatie toevoegen? Upgrade dan nu uw bestaande wandelingen en fietstochten met de ErfgoedApp naar een erfgoedroute. Op 21 maart, het begin van de lente, worden deze routes beschikbaar gemaakt in de app.


Wat te doen met elektronische publicaties? | Wetenschapslunch met Astrid De Spiegelaere

Wat te doen met elektronische publicaties? Een onderzoek naar economische modellen, langdurige bewaring en meer samenwerking.

Het merendeel van de federale instellingen verwerft in meer of mindere mate wetenschappelijke publicaties ter ondersteuning van hun werking of voor onderzoek. De Koninklijke Bibliotheek onderzoekt of deze publicaties op een gemeenschappelijke manier kunnen verworven worden. Daarnaast richt het onderzoek zich op de bestaande economische modellen van elektronische publicaties en de mogelijkheden voor de langdurige bewaring ervan.

Metamorfosen van een literaire vos: Reynaert sinds de middeleeuwen

Op vrijdag 21 april 2017 vindt in Sint-Niklaas het colloquium ‘Metamorfosen van een literaire vos’ plaats. Zes sprekers gaan op zoek naar literaire sporen van Reynaert de Vos in heden en verleden - van het middeleeuwse dierenepos tot meer recente teksten, studies en Reynaertliederen. De studiedag wordt afgesloten met een muzikaal optreden door studenten van het Conservatorium Antwerpen.

Programma

10.00 uur: Ontvangst

10.30 uur: Verwelkoming| Lieven Dehandschutter, burgemeester Sint-Niklaas

Lezingen:

Landschapstekening erfgoed in Leuven

'Stad met Ziel. Leuven, bewogen door erfgoed', dat is de titel van de landschapstekening waar de Leuvense erfgoedsector de voorbije twee jaar aan werkte. Deze nota is er gekomen op initiatief van de deelraad erfgoed. Ze geeft niet alleen een beeld van het rijke erfgoed(veld) in Leuven, maar wijst ook op de kracht en de mogelijkheden die het erfgoed van Leuven vandaag en morgen nog heeft. Het resultaat en het proces dat eraan voorafging is ongetwijfeld ook inspirerend voor andere lokale besturen, erfgoedcellen en adviesraden.


Ontdek meer met de ErfgoedApp. De ErfgoedApp DIY

Abstract: 

Informatie aanbieden bij erfgoed was nog nooit zo eenvoudig. De ErfgoedApp maakt het voor meer dan 1.700 musea en erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel mogelijk om via de modernste technologie multimediale informatie aan te bieden aan hun bezoekers. In deze handleiding schetsen we de mogelijkheden van deze app en geven tips en tricks voor het gebruik ervan.

Inside the User’s Mind. Over de digitale noden en gebruiken van bezoekers van archiefcentra en bibliotheken

Op 22 februari 2017 organiseren de partners van het MADDLAIN-project een studiedag in de Koninklijke Bibliotheek over de digitale noden en gebruiken van bezoekers van archiefcentra en bibliotheken. De studiedag richt zich tot een zeer ruim doelpubliek van amateur- of beroepsonderzoekers, verantwoordelijken voor het digitale beleid in erfgoedinstellingen, archivarissen, collectiebeheerders, ...

Historische kranten als ‘big data’ II. Concepten op drift

Op 20 januari a.s. organiseert de KB, de nationale bibliotheek van Nederland, opnieuw een congres onder de titel ‘Historische kranten als big data’. Het centrale thema van deze tweede editie is ‘Concepten op drift’: hoe verschuiven de betekenissen van woorden en concepten in tijd en ruimte? Plus: de cruciale rol van computationeel onderzoek voor een omvangrijke tekstcollectie als het historische krantencorpus van de KB. Zie ook het verslag van Historische kranten als big data I (2015).

Workshop ErfgoedApp, Augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.

Workshop ErfgoedApp, Augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.

Workshop ErfgoedApp, Augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.

Verkoop dubbele boeken Leuvense Universiteitsbibliotheek

Van donderdag 26 tot zaterdag 28 januari 2017 organiseert de Leuvense Universiteitsbibliotheek opnieuw een grote dubbelenverkoop, in de Universiteitshal in de Naamsestraat.

Meer dan 20.000 boekdelen uit de negentiende en twintigste eeuw uit alle domeinen van wetenschap en cultuur, en geordend per vakgebied, liggen op een geïnteresseerde lezer te wachten. Ook oude drukken worden tijdens deze dagen te koop aangeboden. De opbrengst van de verkoop wordt besteed aan de verrijking van de erfgoedcollecties van de Universiteitsbibliotheek.

Studiebezoek aan de bibliotheken van het Musée Royal de Mariemont en het MAC’S in Grand Hornu

OKBV bezoekt de bibliotheek van het Musée Royal de Mariemont en het documentatiecentrum van het MAC’s in Grand Hornu.

Programma

8.15 uur: Samenkomst aan het treinstation Brussel-Noord. Vandaar vertrekken we met de autocar naar Mariemont.

10.00 uur: Rondleiding in de bibliotheek van het Musée royal de Mariemont. Gevolgd door de lunch.

Bibliotheek Kardinaal d’Alsace erkend als nieuw Vlaams Topstuk

Sinds kort prijkt de collectie Bibliotheek Kardinaal d’Alsace integraal op de lijst met Vlaamse Topstukken. Deze unieke boekenverzameling werd in de 18e eeuw samengesteld door toenmalig aartsbisschop van Mechelen, Thomas-Philippe d'Alsace de Bossu en is een uniek voorbeeld van een religieus-wetenschappelijke collectie uit de 18e eeuw.

Informatie aan Zee 2017

Informatie aan Zee, het congres voor de informatieprofessional georganiseerd door VVBAD, gooit de deuren open. Alles wat u als informatieprofessional aanbelangt, kan aan bod komen, zolang het inspireert, innovatief is, intersectoraal of interactief.

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, managementtrends of nieuwe beleidskaders: ze laten de bibliotheek- en archiefsector niet onberoerd. Innoveren is een noodzaak. Inspiratie haalt u aan zee, op het congres voor de informatieprofessional op 14 en 15 september 2017 in Oostende.