Andere sectoren

Onderzoeker, Vrije Universiteit Brussel

Functie
Functieomschrijving: 

Aan de Vrije Universiteit Brussel (faculteit LW, Centrum voor linguïstiek) is een promotieplaats beschikbaar voor onderzoek naar '200 jaar Nederlandse filologie in Vlaanderen: de interactie tussen academische wereld, sociale strijd en nationale identiteitsvorming.'

Het project past in de bredere context van lopend historisch-sociolinguïstisch VUB-onderzoek naar taal en maatschappij in Vlaanderen tijdens de lange 19de eeuw.

Historic Kitchen Gardens: Art, Literature & Present Day Networks

Op vrijdag 19 november organiseren FARO, Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed en Week van de Smaak een masterclass kaderend binnen het moestuinproject dat dit jaar hoog op de affiche van de Week van de Smaak prijkt. De masterclass draagt de titel ‘Historic Kitchen Gardens: Art, Literature & Present Day Networks’.

Programma

Antoine Jacobsohn - Potager du Roi van Versailles (FR)

Inspiratiedag ‘Armoede is…’

Tijdens deze interactieve ontmoetingsdag gaan we dieper in op het thema Armoe troef en bieden we je heel wat invalshoeken om mee aan de slag te gaan. Daarnaast is deze Inspiratiedag een ideale gelegenheid om je collega’s (beter) te leren kennen en ideeën uit te wisselen. Misschien betekent deze inspiratiedag wel het begin van een nieuwe samenwerking? De inspiratiedag is bedoeld voor iedereen die plannen heeft om deel te nemen aan Erfgoeddag 2011.

Het audiovisueel archief in de 21e eeuw

Op 13 en 14 oktober 2010 organiseert het Projectteam Cultuur en Media van het Belgische EU-voorzitterschap een conferentie rond het thema 'audiovisuele archieven'. De conferentie tracht de verschillende uitdagingen en opportuniteiten die digitalisering van audiovisueel erfgoed met zich meebrengt in kaart te brengen en wil op zoek gaan een geïntegreerde benadering van audiovisueel erfgoed.

Coördinator (m/v), magda

Functie
Functieomschrijving: 

Leuven en Vlaams-Brabant zijn zeer rijk aan spelers op het vlak van cultuureducatie voor kinderen en jongeren. Om dit cultuureducatief potentieel nog verder te ondersteunen en te versterken, bundelden stad Leuven en provincie Vlaams-Brabant hun krachten en riepen eind 2008 Magda in het leven. Magda wil het cultuureducatieve verhaal voor kinderen en jongeren nóg sterker maken en hen zo laten opgroeien tot volwassenen die autonoom kunnen omgaan met kunst en erfgoed.

Hereduc: erfgoed in de klas

Erfgoed in al zijn vormen staat de jongste tijd opvallend in de kijker. Het basis- en secundair/ volwassenenonderwijs spelen op die evolutie in. Maar er is meer: erfgoed leent zich ook uitstekend om nieuwe pedagogische tendensen, zoals vakoverschrijdend werken en projectwerk, toe te passen. Over heel Europa zijn al heel wat boeiende aanzetten daartoe gegeven.

Digitaliseren en digitaal archiveren | Module 4: Juridische context

Het digitaliseren en online plaatsen van erfgoed brengt een aantal  juridische hoofdbrekens met zich mee. In deze cursus worden de hindernissen toegelicht en oplossingen aangeboden. Dit zijn de onderwerpen die aan bod zullen komen:

Digitalisering, archivering en ontsluiting van erfgoed

Maak kennis met de Open Universiteit

Levenslang leren (LLL) wordt almaar belangrijker in onze maatschappij. Het studiecentrum Open Universiteit van de VUB verzorgt afstandsonderwijs op universitair niveau voor volwassenen (+18), zonder eisen te stellen aan de vooropleiding. Via zelfstudie en zelftoetsen kan u een bachelor- of masteropleiding volgen in verschillende richtingen waaronder ook Algemene Cultuurwetenschappen.

Masteropleiding Europese Etnologie van start in Freiburg

Moslima's op wandel | Flickr, CharlesFred http://www.flickr.com/photos/charlesfr

Vanaf het academiejaar 2010-2011 richt het Institut für Volkskunde van de Albert-Ludwigs-Universität Freiburg een masteropleiding in rond Europese Etnologie. In de zeer onderzoeksgerichte opleiding wordt gefocust op culturele fenomenen, processen en praktijken van alledag in hedendaagse Europese samenlevingen. 'Europa' wordt hierbij niet gedefinieerd als een geografisch afgebakende ruimte maar als een historisch, cognitief en empirisch raamwerk waarbinnen ideeën, denkbeelden, ervaringen en betekenissen zijn ontstaan.

Juniorprofessor für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie, Johann Wolfgang Goethe-Universität

Functie
Functieomschrijving: 

Am Fachbereich Sprach- und Kulturwissenschaften ist im Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie eine Juniorprofessur für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie (W1) zu besetzen.

Projecten ter bevordering van de participatie van kansengroepen in cultuur, jeugdwerk of sport

Om een diverse, duurzame en actieve participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport te bevorderen, subsidieert de Vlaamse overheid jaarlijks projecten die erin slagen die groepen via een vernieuwend concept toe te leiden naar culturele, jeugdwerk- of sportieve activiteiten.

Vrijwilligerswerk organiseren

In de cursus ‘Vrijwilligerswerk organiseren’ wordt ingegaan op de manier waarop coördinatoren van de vrijwiligerswerking met hun vrijwilligers omgaan en hoe zij het vrijwilligerswerk in hun organisatie aanpakken. Via zes thema’s wordt de eigen werkwijze met de werkwijze in andere organisaties en met een aantal modellen vergeleken. De cursus laat zien waar een organisatie kan bijgestuurd worden en waar vrijwilligers beter ondersteund kunnen worden. Er is veel ruimte voor ervaringsuitwisseling tussen de cursisten.
   
Praktisch

Vlieg wil 10.000 kinderen besmetten met de schattenkoorts

Logo Vlieg

Traditiegetrouw organiseert Vlieg samen met meer dan 300 culturele organisaties, bibliotheken en winkels van Standaard Boekhandel een zomeractie die kinderen en families wil prikkelen voor cultuur. De vorige actie bracht maar liefst 10.000 kinderen op de been. Dit jaar heeft Vlieg overal in Vlaanderen en Brussel schatten verstopt. Van 1 juli tot 31 augustus kunnen kinderen met hun familie op schattenjacht in de bibliotheek, het museum en tal van andere cultuurplekjes.

Promovendus/a, VUB

Functie
Functieomschrijving: 

In het kader van het subsidieprogramma EUROCORES van de European Science Foundation is een internationaal multidisciplinair project gehonoreerd, waarin onderzoekers uit België, Denemarken, Finland, Nederland, Polen en Italië samenwerken. Het overkoepelende thema is: 'Unfamiliarity as Signs of European Times: Scrutinizing Historical Representations of Otherness and Contemporary Daily Practices in Border Regions'. Er zijn vijf individuele onderzoeksplaatsen toegekend.

Kunst- en cultuurparticipatie van jongeren in de vrije tijd.

Lasso, Dēmos en JES organiseren op dinsdag 14 december 2010 een studiedag over ‘kunst- en cultuurparticipatie van jongeren in de vrije tijd’. De focus ligt op cultuurparticipatie in een grootstedelijke context.

Het jeugdwerk en de kunstensector doen geregeld beroep op elkaar, maar kennen elkaar niet altijd even goed. Men heeft vaak onvoldoende weet van de specifieke verwachtingen vanuit het jeugdwerk of van de diverse samenwerkingsmogelijkheden die de kunstensector te bieden heeft.

Presentatie toegankelijkheidsscreening

Een belangrijke uitdaging voor de culturele organisatoren bestaat erin het aanbod binnen ieders bereik te brengen. Naast een aantal inhoudelijke, sociale en financiële parameters, speelt ook de fysieke toegankelijkheid van de infrastructuur hierin een cruciale rol. Nog al te vaak worden groepen, senioren of personen met een handicap geconfronteerd met afgelegen parkeerplaatsen, trappen, moeilijk leesbare informatieborden, ontoegankelijke zalen enz.

Onderzoeker, VUB Onderzoeksgroep Sociale en Culturele Voedingsstudies - FOST

Functie
Functieomschrijving: 

In het kader van de Geconcerteerde Onderzoeksacties (GOA) van de VUB is een multidisciplinair project gehonoreerd dat zich zal inlaten met studie van tradities en innovaties op het vlak van de eetcultuur in Europa sedert 1800 ('Omnivore Paradoxes in History. Food Traditions and Novelties in Europe since 1800). Eén van de drie projecten betreft onderzoek naar diffusie van technologie in verband met voeding in de 20e eeuw: 'De kou in de hand: de koelkast in België en Groot-Brittannië, 1920 – 1990'.

Wetenschappelijk medewerk(st)er, Instituut voor muzikale volkskunde van de Universiteit Keulen

Functie
Functieomschrijving: 

Het Instituut voor Muzikale Volkskunde maakt deel uit van de faculteit Menswetenschappen van de Universiteit Keulen. Momenteel is er een vacature voor een wetenschappelijk medewerk(st)er vanaf 1 augustus 2010 en (voorlopig) voor een periode van twee jaar. De latere omvorming van deze plaats in een junior docentschap (W1) wordt beoogd.

Projectoproep Buiten Gewone Buurt

Dansend koppel (c) FARO, Bart Van der Moeren

De Koning Boudewijnstichting lanceert ook in 2010 een projectoproep Buiten Gewone Buurt. Daarmee steunt ze bewoners die een project willen realiseren voor hun buurt, wijk of dorp. De nadruk ligt op de participatie, met bijzondere aandacht voor bewoners die nog niet betrokken waren op wijk-, buurt of dorpsniveau. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

Het opmaken van een communicatieplan in uw organisatie

Veel situaties vragen om een communicatieplan: een plan waarin je vastlegt, hoe je communicatie gebruikt om de klus tot een succes te maken. In deze opleiding krijg je een uitgebreide checklist waarmee je een communicatieplan kunt maken.
 
Programma
Waarom een communicatieplan?
Een plan maakt je ideeën bespreekbaar, je werk behapbaar en helpt je prioriteiten te leggen.
 
Afbakening en analyse

Oproep voor deelname aan Summer School in Tours, Frankrijk

Oproep voor deelname aan de 'Summer School - Campus d'Eté' (29 augustus - 5 september 2010): 'Food, memories and cultural heritage' aan het Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation en de Université François-Rabelais (Tours, Frankrijk). Inschrijven kan tot en met 5 juni 2010.

Het wetenschappelijke comité:

EUSTORY geschiedeniswedstrijd voor derde graad SO

Foto's in een vitrinekast (c) FARO, Bart Van der Moeren

Het Europees netwerk EUSTORY verzorgt al enkele jaren geschiedeniswedstrijden in verschillende Europese landen. Het netwerk verenigt organisaties die in hun eigen land historische onderzoekswedstrijden organiseren voor jongeren. In België wordt de wedstrijd voor de vierde maal georganiseerd door 'BELvue, democratie en geschiedenis', een fonds dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting. De editie 2010-2011 heeft als thema 'Van de schoolbank naar de werkbank'.

Cultuurmarkt van Vlaanderen: aanvragen standplaats

Cultuurmarkt Vlaanderen | Jeroen Geladé

Op zondag 29 augustus 2010 geeft de 15de Cultuurmarkt van Vlaanderen het startschot van het nieuwe cultuurseizoen. Op de infomarkt informeren meer dan 200 organisaties uit de Vlaamse kunst- en cultuursector het brede publiek over hun nieuwe seizoen. Ze doen hun programma voor de komende maanden uit de doeken, beantwoorden vragen en delen gretig brochures uit. Daarnaast kan de bezoeker de hele dag door genieten van gratis performances in verschillende cultuurdisciplines.

Praktijklector kunst (m/v), K.U.Leuven

Functie
Functieomschrijving: 

Voor de Groep Humane Wetenschappen, Specifieke Lerarenopleiding (SLO) geschiedenis, kunst & muziek,
optie kunst zoeken wij een 'praktijklector kunst (m/v) ABV201061'.

Windkracht Tieners!

Campagnebeeld 'Windkracht Tieners!'

"Iedere zichzelf respecterende culturele jeugdorganisatie zou een abonnement op de Joepie moeten hebben." Wat denkt u van deze stelling? Deze én andere meningen, ideeën, tips, vragen... vindt u terug in het gratis prikkelboekje 'Windkracht Tieners'. De publicatie richt zich specifiek tot ieder cultuurhuis dat met tieners van 12 tot 15 jaar aan de slag wil gaan.