Naar een collectieplan in 6 stappen. Een leidraad voor bibliotheek en archief

Auteur(s): 
Bart De Nil, Jürgen Vanhoutte en Jeroen Walterus
Abstract: 

Om archieven en erfgoedbibliotheken te helpen bij de opmaak van een collectieplan ontwikkelde FARO een handige leidraad. Die begeleidt u stap voor stap naar zowel de uitwerking van een integrale visie als naar ‘goede praktijken’. Deze leidraad is opgevat als een flexibel werkinstrument dat u echt helpt bij het uittekenen van een doordacht collectiebeleid.

De oorsprong van deze publicatie ligt bij een collegagroep van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek die FARO van eind 2012 tot eind 2014 begeleidde. De zes partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek deelden er hun ervaringen en tips over de opmaak van een collectieplan. Alle stappen, methodieken en tips werden zorgvuldig gedocumenteerd. Een bruikbaar werkplan met zes stappen was het resultaat.

Omdat archieven net als erfgoedbibliotheken werken met documentaire collecties nam FARO het initiatief om dit stappenplan om te zetten naar de context van het archief. Dankzij twee collegagroepen met archieven werd het stappenplan verder aangepast en aangevuld.

We hopen dat archivarissen en bibliothecarissen in de toekomst met deze publicatie aan de slag gaan om een doordacht collectiebeleid uit te stippelen. Als extra argument geven we ten slotte nog mee dat de opmaak een collectieplan een zeer belangrijke voorwaarde is voor het behalen van het kwaliteitslabel.

Toolbox collectieplan

Om kleinere erfgoedspelers te laten zien dat het opstellen van een collectieplan ook voor hen een haalbare kaart is, werd de inhoud van de brochure versneden tot een aantal vormingsmodules op maat van lokale archieven, musea en heemkundige kringen. U kunt deze modules gebruiken om een vormingsdag over dit thema te organiseren. U kunt ze ook inzetten om een organisatie of vereniging te begeleiden bij het opstellen van een collectieplan.

De toolbox kunt u downloaden op Depotwijzer.

Werkten mee aan deze toolkit: Stefanie Audenaert (Erfgoedcel Land van Dendermonde), Bart De Nil (FARO), Sylvie Maes (VGC), Anne Milkers (Provincie Limburg),  Hendrik Vandeginste (Heemkunde Vlaanderen) en Jacqueline van Leeuwen (FARO).

Bestelinformatie: 

Prijs: 15 euro. Bestellen kan via het online bestelformulier. U betaalt na levering en na ontvangst van de factuur.