Publicaties

Bart De Nil en Ans Van de Cotte

Om de uitdagingen in de zorgsector aan te pakken, wordt gekeken naar andere actoren in de maatschappij. De auteurs doen een oproep om structurele bruggen te slaan tussen de zorg- en andere sectoren. De hele maatschappij wordt steeds meer gezien als een zorgomgeving. De cultureel-erfgoedsector kan bij deze evolutie niet aan de kant gaan staan. Het is belangrijk dat ze meegaat in de vermaatschappelijking van de zorg én de evolutie naar een structurele intersectorale samenwerking.

Bart De Nil (ed.), Tom Cosson, Steph Mastoris, Anthony Richards, Els Veraverbeke, Ian Smith, Zoë Gealy

Hoe kunnen cultureel-erfgoedorganisaties op een duurzame manier helpen bij het aanpakken van armoede? Hoe kunnen ze sterkere banden ontwikkelen met het armoedebeleid? Op deze vragen bestaat geen allesomvattend antwoord. Wel bestaan er concepten die hun waarde in de praktijk hebben bewezen.

Olga Van Oost, Hildegarde Van Genechten en Roel Daenen

'Museum van het gevoel. Musea op de huid van de samenleving’ neemt de lezer op sleeptouw langs grotendeels onontgonnen terrein: nieuwe vormen van museumbeleving, met (hernieuwde) aandacht voor morele verantwoordelijkheid, engagement, empathie, wijsheid, schoonheid, persoonlijke betekenisgeving, zintuiglijkheid en emotionaliteit. Het rationele, intellectuele museum dat alleen maar objecten bestudeert, is voorgoed passé.

Als u zich afvraagt hoe musea emoties kunnen ‘inzetten’, en waarom dat eigenlijk zou ‘moeten’, dan is dit boek beslist iets voor u.

Bart De Nil, Jürgen Vanhoutte en Jeroen Walterus

Om archieven en erfgoedbibliotheken te helpen bij de opmaak van een collectieplan ontwikkelde FARO een handige leidraad. Die begeleidt u stap voor stap naar zowel de uitwerking van een integrale visie als naar ‘goede praktijken’. Deze leidraad is opgevat als een flexibel werkinstrument dat u echt helpt bij het uittekenen van een doordacht collectiebeleid.

Bart De Nil en Herlinde Dely

De erfgoedsector kan helpen in het dementievriendelijk maken van onze maatschappij en bij de ontwikkeling van reminiscentie-instrumenten. Zo hebben musea, archieven, erfgoedbibliotheken en erfgoedorganisaties de kennis over de lokale geschiedenis én het gedroomde materiaal in huis om een aanbod op maat te ontwikkelen.

Sofie De Caigny en Olga Van Oost (red.)

De voorbije jaren kwamen er in Vlaanderen verschillende nieuwe musea bij. Er werden ook verschillende grondig vernieuwd. Denk maar aan MAS, STAM, Texture, Red Star Line Museum, In Flanders Fields Museum … Andere grote projecten staan nog in de steigers, zoals het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen of het Afrikamuseum in Tervuren. En ook in het buitenland werden de laatste jaren belangrijke nieuwe musea gebouwd. Maar hoe duurzaam zijn deze nieuwe gebouwen – waarvan we verwachten dat ze toch minstens enkele decennia mee kunnen?

Dit boek gaat op zoek naar baanbrekende vakmensen in Vlaanderen. Hun persoonlijkheden, loopbanen en levensparcours. Wie zijn ze, wat doen ze, en wat drijft hen: waarom doen ze wat ze doen? Welke verhalen en ervaringen tekenen hun levenswandel? Waar komen de passie en het meesterschap vandaan? Waar liggen de wortels van hun vak en hoe zetten zij die traditie voort? We ontmoeten twintig van die bijzondere persoonlijkheden. Ze zijn actief in een ambacht of als beoefenaar van theater of dans, binnen een specifieke discipline of met een eigen specialiteit.

Joeri Januarius, Jorijn Neyrinck en Margaretha Van Huele (cod.)

Dit praktijkonderzoek doet gerichte beleidsaanbevelingen om impulsen te geven aan het competentiebeleid en de valorisatie van ervaring (werk en economie), opleidingen en begeleiding van individuele talenten (onderwijs), het borgen van kennis en vaardigheden van immaterieel cultureel erfgoed (cultuur) en het versterken van de band tussen Vlaanderen en (baanbrekend vakmanschap geworteld in) erfgoed als toeristisch speerpunt (toerisme).

Het vrijwilligerswerk verandert, ook in de erfgoedsector. Zo vraagt het zoeken, begeleiden en motiveren van vrijwilligers vandaag meer tijd en energie dan dertig jaar geleden. Daarnaast groeien er allerhande nieuwe vormen van vrijwillige inzet. Denk aan familievrijwilligers, geleid vrijwilligerswerk of online vrijwilligers. FARO, Herita en Heemkunde Vlaanderen slaan de handen in elkaar om de voornaamste veranderingen te capteren in een ABC van het vrijwilligerswerk.

Hilde Plas (VVSG) en Gregory Vercauteren (FARO)

In deze nieuwe publicatie verkennen auteurs Hilde Plas en Gregory Vercauteren hoe gemeentebesturen en lokale erfgoedorganisaties elkaar in tijden van financieel-economische crisis kunnen vinden. Zij staan stil bij vragen zoals: waaruit kan de perfecte match bestaan tussen lokaal cultureel erfgoed en lokaal beleid? Wat kan cultureel erfgoed betekenen voor een gemeentebestuur? En omgekeerd: hoe kunnen gemeentebesturen erfgoedorganisaties ondersteunen?