Projectendatabank

Talloze boeiende erfgoedprojecten werden de voorbije jaren verwezenlijkt door een breed scala van organisaties binnen en buiten de cultureel-erfgoedsector. Hier vindt u een overzicht van de ontwikkelingsgerichte en internationale cultureel-erfgoedprojecten en publicatieprojecten, uitgevoerd sinds 2009 met steun van de Vlaamse overheid. Het gaat zowel over reeds uitgevoerde als lopende projecten. De projecten staan in chronologische volgorde, de meest recente bovenaan. U kan via de zoekfunctie of met behulp van de trefwoorden gericht naar projectinformatie zoeken.

Deze projectenbank is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed in samenwerking met FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. De databank wordt permanent aangevuld en door FARO beheerd. Voor meer informatie: webmaster@faronet.be

ERTAZEENS

Looptijd: 
01/07/2016 - 31/12/2019
Organisatienaam: 
vzw TarTarT (Theater Aan Zee)
Projectbeschrijving: 

In 2016 vierde TAZ (Theater aan Zee) haar 20-jarig bestaan. Naar aanleiding hiervan ontwikkelde het Oostendse kunstenfestival een online tentoonstelling – ertazeens.be – om zo het verleden toegankelijk te maken voor het brede publiek, maar ook voor onderzoekers, medewerkers, studenten, journalisten, mensen uit de podiumkunsten- en erfgoedsector ... Ertazeens loodst de bezoeker door 20 jaar TAZ, via verschillende invalshoeken en diverse parcours.

Meerstemmig erfgoed. Multiperspectiviteit in erfgoededucatie

Looptijd: 
15/02/2016 - 30/06/2018
Organisatienaam: 
PXL Hogeschool Limburg
Projectbeschrijving: 

"Hoe kunnen we erfgoed hanteren om multiperspectiviteit in de lerarenopleiding (secundair) onderwijs en in erfgoedorganisaties te faciliteren?" Wat kan erfgoed betekenen, rekening houdend met de huidige superdiverse samenleving? Hoe “meerstemmig” is het erfgoed? Het project “Meerstemmig erfgoed. Multiperspectiviteit en erfgoededucatie" wil hierop een antwoord bieden.

Gastvrij Vlaanderen? 65 jaar onthaal van vluchtelingen door het middenveld in Vlaanderen en Brussel

Looptijd: 
23/03/2015 - 31/03/2018
Organisatienaam: 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Projectbeschrijving: 

Het project ‘Gastvrij Vlaanderen?’ (projecttitel) is een erfgoedproject over het onthaal van vluchtelingen door het middenveld in Vlaanderen en Brussel. De doelstellingen van dit project zijn:

Naar een brandend actueel ambacht. Nieuwe impulsen voor het borgen van het kunstsmeden in Vlaanderen en Brussel

Looptijd: 
15/03/2014 - 01/03/2017
Organisatienaam: 
IJzer en Vuur! vzw
Projectbeschrijving: 

Het doel van dit project is stappen zetten om het kunstsmeden als ambacht in Vlaanderen en Brussel blijvend te borgen, zodat het ambacht met beide voeten in de 21ste eeuw staat en maatschappelijk verankerd is. Dit laat zich vertalen in drie concrete doelstellingen:

1) De plaats van het kunstsmeden garanderen in de huidige samenleving

2) De kennis en vaardigheden verbonden aan het ambacht (het immaterieel erfgoed van kunstsmeden) maatschappelijk verankeren

3) De meerwaarde opzoeken van het ambacht voor andere deelsectoren

 

Concreter:

Aan de slag over het Kanaal. Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens WO I/Belgian refugees in England during WWI

Looptijd: 
15/03/2015 - 28/02/2017
Organisatienaam: 
Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis
Projectbeschrijving: 

Het internationale project ‘Aan de slag over het kanaal’, gecoördineerd door Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, betreft een virtuele tentoonstelling over Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens WO I. Bedoeling is zowel getuigenissen uit België als uit Engeland te verzamelen. Het verzamelde materiaal zal getoond worden op een website, belgianrefugees14-18.be, en in een virtuele tentoonstelling (vanaf februari 2017) die zal gelinkt worden aan de websites van de projectpartners.

Europeana Space

Looptijd: 
01/02/2014 - 31/01/2017
Organisatienaam: 
Coventry University
Projectbeschrijving: 

In het EuropeanaSpace project ontwikkelen zes Pilot acties een werkplan voor het verdere verloop van hun traject. Doorheen het eerste jaar wordt dit gaandeweg geconcretiseerd, met aanvulling van de technologie en content die ze zullen gebruiken, om uiteindelijk aan het begin van 2016 de eerste prototypes te kunnen tonen. Parallel aan de ontwikkeling van de Pilots werd een gedetailleerde marktanalyse uitgevoerd in elk van de zes gedefinieerde thematische sectoren (musea, fotografie, dans, games, televisie, en open hybrid publishing).

DAKIRA - Herinnering 50 jaar Marokkaanse migratie fase 3

Looptijd: 
01/01/2015 - 31/12/2016
Organisatienaam: 
Federatie van Marokkaanse Verenigingen
Projectbeschrijving: 

In het kader van het drie jarig erfgoedproject 'DAKIRA - Herinnering 50 jaar Marokkaanse migratie' werd in de derde en laatste fase een verplaatsbare tentoonstelling ontworpen die uitgeleend kan worden door verenigingen, scholen en andere organisaties. De 'koffertentoonstelling' is een afgeleide van de grote DAKIRA expo die liep van 2014 tot 2015.

Mondiaal jazzerfgoed in gemeentelijk verband

Looptijd: 
01/02/2016 - 31/12/2016
Organisatienaam: 
Gemeente Heist-op-den-Berg
Projectbeschrijving: 

Doelstelling van het gehele traject dat de gemeente Heist-op-den-Berg wil doorlopen met de collectie Juul Anthonissen is de volledige ontsluiting en valorisatie van de collectie, en dat met het oog op verschillende doelgroepen. De plannen binnen dit traject, alsook een ruimere situering, worden hieronder beschreven. Slechts voor een beperkt onderdeel wensen we via dit subsidiedossier aan de Vlaamse overheid een extra financiële impuls te vragen. De doelstellingen van dit project – en deze aanvraag – staan gedetailleerd beschreven onder punt 2.4.

Onderzoeksverblijf in het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis in Den Haag

Looptijd: 
10/12/2016 - 16/12/2016
Organisatienaam: 
Kenniscentrum vzw / Musea Brugge
Projectbeschrijving: 

Het RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis in Den Haag is het belangrijkste documentatie centrum ter wereld voor de Nederlandse kunstgeschiedenis. Het is, met zijn unieke archieven, documentatie- en fotomateriaal en onuitputtelijke kunsthistorische bibliotheek het walhalla voor iedere kunsthistoricus/a die zich met de kunst uit de Lage Landen bezighoudt. Virginie D’haene is als assistent-conservator van het Groeningemuseum verantwoordelijk voor de kunstwerken op papier die bewaard worden in het Prentenkabinet.

Plaatsbezoek Wolfenbüttel - Göttingen

Looptijd: 
05/10/2016 - 07/10/2016
Organisatienaam: 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek
Projectbeschrijving: 

N.a.v. de officiële opening van de tentoonstelling Conn3ct in Göttingen op 6 oktober organiseerde de Vlaamse Erfgoedbibliotheek van 5 oktober 2016 tot 7 oktober 2016 een plaatsbezoek voor haar Raad van Bestuur. Ook drie medewerkers van de partnerbibliotheken namen op eigen kosten deel aan dit bezoek.