Algemene vergadering & raad van bestuur

Algemene Vergadering

Joost Caen (restaurateur, professor Universiteit Antwerpen)
Paul Catteeuw (gepensioneerd, voormalig lector Karel de Grote Hogeschool)
Fien Danniau (wetenschappelijk medewerker, Instituut voor Publieksgeschiedenis, UGent)
Sven De Martelaere (Arteveldehogeschool, Gent)
Heidi De Nijn (departementshoofd Culturele Zaken, stad Mechelen)
Christine De Weerdt (directie STAM, Gent)
Fons Dierickx (gepensioneerd, voorzitter Heemkunde Vlaanderen)
Adil-Ahmad Fares (cultuursocioloog, vrijwilliger Minderhedenforum)
Elsje Janssen (wetenschappelijk directeur collecties, KMSKA)
Sarah Kaerts (projectcoordinator van 'Hallo baby' bij Gezinsbond)
Peter Laroy (directeur Liberaal Archief)
Luc Martens (voormalig minister van Cultuur en voormalig burgemeester van Roeselare)
Trudi Noordermeer (hoofdbibliothecaris Universiteit Antwerpen, gastprofessor Universiteit Antwerpen)
Ruud Priem (hoofdconservator Hospitaalmuseum - Musea Brugge, bestuurslid Vereniging Rembrandt)
Inge Schoups (stadsarchivaris, FelixArchief, Antwerpen)
Marc Van den Cloot (gepensioneerd, voorzitter Familiekunde Vlaanderen)
Joost Vander Auwera (conservator Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België - Museum voor Oude Kunst)
Sigrid Van der Auwera (postdoctoraal onderzoeker KULeuven en Universiteit Antwerpen)
Pauline van der Zee (curator etnografische verzamelingen, UGent)
Timo Van Havere (Aspirant-FWO Geschiedenis, KULeuven)
Christophe Verbruggen (professor UGent, vakgroep geschiedenis)
 

Raad van bestuur

Luc Martens, voorzitter
Joost Caen
Paul Catteeuw
Fien Danniau
Heidi De Nijn
Adil-Ahmad Fares
Elsje Janssen
Peter Laroy
Trudi Noordermeer
Ruud Priem
Marc Van den Cloot
Joost Vander Auwera
Sigrid Van der Auwera
Pauline van der Zee
Timo Van Havere

De algemene vergadering benoemde Paul Van Grembergen (voormalig minister van Cultuur, voorzitter van FARO vzw van 2007-2013) en Stefaan Top (prof. emeritus KULeuven, voorzitter van FARO vzw van 2013 tot 2016) tot erevoorzitters van FARO vzw.