Forumdag Herinneringseducatie 'De Groote Oorlog in de klas'

Op 23 april 2013 nodigt het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie u graag uit op haar vijfde forumdag. Dit jaar wordt gefocust op de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog.

Vanaf 2014 zullen scholen overstelpt worden met herdenkingen, tentoonstellingen & activiteiten rond de Groote Oorlog. Hét ideale moment om opnieuw aandacht te schenken aan die Groote Oorlog in uw school of klas. Met deze studiedag wil het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie scholen en leerkrachten op weg zetten om kwalitatieve projecten rond herinneringseducatie van WOI in de klas te brengen.

Programma

Klik hier voor het volledige programma, met overzicht van de keuzesessies.
 
Keynote: Piet Chielens, curator In Flanders Fields
Wie anders dan Piet Chielens is beter geplaatst om deze forumdag te openen? In zijn keynote vertelt hij meer over een aantal mechanismen die het ontstaan en het verloop van deze wereldoorlog hebben bepaald.

Gastsprekers over mechanismen
Aansluitend bij de introductielezing van Piet Chielens zullen gastsprekers de verschillende mechanismen verder toelichten. Sprekers, waaronder Anne Morelli, Dominiek Dendooven en Luc De Munck laten hun licht schijnen over thema's als migratie, propaganda, hulpverlening, enzovoort.   
 
Aan de slag in de klas
In het namiddagprogramma geven een aantal gastsprekers een introductie in educatieve methodes die u als leerkracht zelf kan toepassen in de klas. Zo kan u onder andere workshops volgen over games, grafic novels en multimediale projecten rond WOI.

Wegwijs in het aanbod
Het projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog tracht inzicht te geven in het uiterst gevarieerde aanbod aan educatieve projecten rond ’14-’18. De infomarkt is daarop de perfecte aanvulling. Want naar jaarlijkse gewoonte kan u tijdens deze forumdag opnieuw snuisteren in een gevarieerd aanbod aan projecten en educatief materiaal bij de stands van de verschillende partners.    

Praktisch

23 april 2013, 8.45 - 16.00 uur, Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

Prijs: 15 euro. Leerkrachten in opleiding betalen 5 euro. Dit bedrag kan overschreven worden op het rekeningnummer BE59 5230 8029 1726 (BIC: TRIOBEBB) met de vermelding ‘FORUMDAG naam deelnemer’. In
de prijs is de lunch, het materiaal en het geschenk inbegrepen. De inschrijving geldt pas na betaling.

Inschrijven kan via de website Herinneringseducatie tot en met 10 april.

Meer informatie?
Klaartje De Boeck & Marjan Verplancke, Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie, Goswin de Stassartstraat 153, 2800 Mechelen. Tel. +32 (0)15 28 86 47, herinneringseducatie@telenet.be

Meer informatie: website Herinneringseducatie