52ste Congres Familiekunde Vlaanderen | Waar woonden mijn voorouders? + 3de Dag van de Familiegeschiedenis

In 2017 viert Familiekunde Vlaanderen regio Brugge haar vijftigste verjaardag. Dat wordt gevierd in de Stadshallen op de markt van Brugge met een tweedaags evenement. Op zaterdag 25 maart vindt het 52ste congres van Familiekunde Vlaanderen plaats met als thema ‘Waar woonden mijn voorouders?’ en op zondag 26 maart is er de Dag van de Familiegeschiedenis, een kennismakingsdag voor het brede publiek. Tijdens deze twee dagen vindt ook een genealogische en heemkundige beurs plaats.

Programma

Zaterdag 25 maart 2017 | 52ste congres Familiekunde Vlaanderen

9.00 uur: Onthaal

10.00 uur: Verwelkoming

10.30 uur: 'Waar woonden mijn voorouders?’ aan de hand van belastingboeken uit het ancien régime: penningkohieren, land- quote-, verhoofdings-, en tiendenboeken … | Pieter Beyls

11.30 uur: ‘Waar woonden mijn voorouders?’ aan de hand van andere archiefbronnen van voor de Franse Revolutie: staten van goed, wezenakten, wettelijke passeringen, leningsakten, straatschouwingen, kerkrekeningen … | Wilfried Devoldere

12.30 uur: Broodjeslunch en genealogische beurs

14.30 uur: ‘Waar woonden mijn voorouders?’ aan de hand van erfenisaangiften en de prekadastrale kaarten/documenten | Martin Lievens

15.30 uur: Presentatie van Kaart en Huis Brugge, het informatieplatform voor historisch geografisch onderzoek in Brugge (HisGis) | Jan Dhondt, Stadsarchief Brugge

16.30 uur: Ceremonie

17.30 uur: Ontvangst in stadhuis, gevolgd door receptie

19.00 uur: Diner Crown Plaza (voor ingeschrevenen)

Zondag 26 maart 2017 | 3de Dag van de Familiegeschiedenis

10.00 uur: Voorstelling website Familiegeschiedenis.be | Davy Verbeke, Instituut voor Publieksgeschiedenis

11.00 uur: Wat kan DNA-onderzoek bieden aan de genealoog? | Marc Van den Cloot, Familiekunde Vlaanderen

14.00 uur: Het verleden in een digitaal jasje. Kennismaking met het Rijksarchief, de digitaliseringsprojecten en de zoekrobot | Annelies Coenen, Rijksarchief

15.00 uur: Macht, malaise en migratie: het leven van een familie in het turbulente Vlaanderen tussen 1500-1700. Een studie op basis van genealogisch, genetisch en historisch onderzoek | Robert Philippo, PhilGene

Praktisch

25 & 26 maart 2017, Hallen van het Belfort, Brugge

Organisatie: Familiekunde Vlaanderen, i.s.m. FV Regio Brugge

Meer informatie vindt u hier, waar u zich ook kan inschrijven.