Residentie voor cultureel-erfgoedwerker(s)

Onderzoeksverblijf in het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis in Den Haag

Looptijd: 
10/12/2016 - 16/12/2016
Organisatienaam: 
Kenniscentrum vzw / Musea Brugge
Projectbeschrijving: 

Het RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis in Den Haag is het belangrijkste documentatie centrum ter wereld voor de Nederlandse kunstgeschiedenis. Het is, met zijn unieke archieven, documentatie- en fotomateriaal en onuitputtelijke kunsthistorische bibliotheek het walhalla voor iedere kunsthistoricus/a die zich met de kunst uit de Lage Landen bezighoudt. Virginie D’haene is als assistent-conservator van het Groeningemuseum verantwoordelijk voor de kunstwerken op papier die bewaard worden in het Prentenkabinet.

Plaatsbezoek Wolfenbüttel - Göttingen

Looptijd: 
05/10/2016 - 07/10/2016
Organisatienaam: 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek
Projectbeschrijving: 

N.a.v. de officiële opening van de tentoonstelling Conn3ct in Göttingen op 6 oktober organiseerde de Vlaamse Erfgoedbibliotheek van 5 oktober 2016 tot 7 oktober 2016 een plaatsbezoek voor haar Raad van Bestuur. Ook drie medewerkers van de partnerbibliotheken namen op eigen kosten deel aan dit bezoek.

47th IALHI Conference: Heritage of Social Movements in a Global Perspective: Collecting and Preservation of Sources, Helsinki, 7-10 September 2016

Looptijd: 
06/09/2016 - 11/09/2016
Organisatienaam: 
IALHI - International Association of Labour History Institutions
Projectbeschrijving: 

47th Annual Conference of the International Association of Labour History Institutions (IALHI)
September 7 – 10, 2016, Helsinki, Finland
Heritage of Social Movements in a Global Perspective: Collection and Preservation of Sources

Deelname aan het seminarie 'Verloren en ontvreemd cultureel erfgoed. De Wit-Russische context', Minsk 5-7 september 2016

Looptijd: 
05/09/2016 - 09/09/2016
Organisatienaam: 
Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis
Projectbeschrijving: 

De deelname aan het praktisch-wetenschappelijke seminarie 'Verloren en ontvreemd cultureel erfgoed. De Wit-Russische context' kadert in het internationale onderzoek naar de roof van archief- en documentatiemateriaal tijdens WOII. Amsab-ISG speelde een belangrijke rol bij de ontdekking in Moskou (1992) en de succesvolle restitutie door de Russische Federatie (2002) van archiefmateriaal dat naar aanleiding van WOII in ons land in beslag genomen werd door de Duitse bezetter.

Conferentie Culture in Urban Space – Kopenhagen

Looptijd: 
24/08/2016 - 26/08/2016
Organisatienaam: 
STAM - Stadsmuseum Gent
Projectbeschrijving: 

De conferentie 'Culture in urban space' gaat in op de manier waarop we naar steden kijken en ze kunnen begrijpen: niet enkel a.d.h. van de gebouwen en de fysieke stad, maar evengoed door aandacht te hebben voor het culturele leven in de stad.  Op de conferentie worden onderzoekers, architecten, planners e.d.m. samengebracht om samen te onderzoeken hoe de toekomst van steden hierdoor wordt beïnvloed. 

Deelname cursus 'The Enterprising Museum' in het Victoria & Albertmuseum, Londen

Looptijd: 
11/07/2016 - 15/07/2016
Organisatienaam: 
STAM
Projectbeschrijving: 

Het team van V&A organiseerde deze cursus voor het eerst. Bedoeling was om museumcollega’s van over de hele wereld kennis te laten maken met de 'enterprising' manier van werken waarmee de V&A erin slaagt om meer inkomsten te verwerven naast de publieke middelen.

Studiebezoek i.h.k.v. de samenwerkingsovereenkomst tussen MIAT en het Sächsisches Industrimuseum (ZV SIM)

Looptijd: 
30/05/2016 - 02/06/2016
Organisatienaam: 
MIAT
Projectbeschrijving: 

In 2014 sluit het MIAT een samenwerkingsovereenkomst met het Zweckverband Sächsisches Industrimuseum (ZV SIM). De samenwerking beoogt volgende gebieden: onderzoek over Europsese industriële cultuur, opleiding van jonge onderzoekers, het collectiebeleid en het borgen en overdragen van wetenschappelijk onderzoek. Het Zweckverband Sächsisches Industrimuseum (ZV SIM). bestaat uit meerdere sites in de omgeving van Chemnitz: het Sächsisches Industriemuseum, Fabrikgebäude der Tuchfabrik Gebr. Pfau, Zinngrube Ehrenfriedersdorf en Brikettfabrik Knappenrode.

Deelname aan IAML Roma 2016, jaarlijks congres van International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres

Looptijd: 
04/07/2016 - 08/07/2016
Organisatienaam: 
Resonant
Projectbeschrijving: 

De International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centers (IAML) is de internationale koepelorganisatie van muziekbibliotheken, muziekarchieven en documentatiecentra met ca. 2.000 individuele en institutionele leden uit 45 landen. De organisatie heeft een eigen website, een tijdschrift, organiseert jaarlijks een congres, en heeft een bijzonder actieve werking via commissies, comités en werkgroepen.

Deelname aan CAMOC 2016 Annual Conference 'Museums and Cultural Landscapes'

Looptijd: 
04/07/2016 - 08/07/2016
Organisatienaam: 
MAS
Projectbeschrijving: 

CAMOC, the International Committee for the Collections and Activities of Museums of Cities, komt in Milaan samen onder de vleugels van de 24ste ICOM-conferentie. De ervaring leert dat aanwezig zijn op een CAMOC-conferentie tot goede netwerken leidt met andere stadsmusea op internationaal niveau, snelle communicatie en makkelijke manieren om expertise uit te wisselen.

Deze conferentie heeft als thema ‘Museums and Cultural landscapes’. Dit onderwerp wordt op twee manieren begrepen:

Bijdrage aan de conferentie ‘Presenting the Theatrical Past. Interplays of Artefacts, Discourses and Practices’ van de International Federation for Theatre Research (Stockholm)

Looptijd: 
13/06/2016 - 17/06/2016
Organisatienaam: 
Het Firmament
Projectbeschrijving: 

Van 13 tot en met 17 juni vond in het Stockholm de jaarlijkse conferentie van de International Federation for Theatre Research plaats (www.iftr.org). Deze organisatie werd in 1957 opgericht om communicatie en uitwisseling tussen onderzoekers in het veld van theater en performance te bevorderen. De organisatoren van de afdeling Theatre Studies aan de Stockholmse Universiteit ontvingen zo’n 900 deelnemers met 842 presentaties uit 57 landen van alle continenten.

Internationaal netwerken rond podiumkunstenerfgoed: deelname 31e SIBMAS-congres (Kopenhagen, DK)

Looptijd: 
30/05/2016 - 04/06/2016
Organisatienaam: 
Het Firmament, Musea & Erfgoed Mechelen
Projectbeschrijving: 

Van 31 mei tot 3 juni organiseerde SIBMAS zijn tweejaarlijks congres in Kopenhagen (DK). SIBMAS is de internationale vereniging van bibliotheken, musea, archiefinstellingen en documentatiecentra voor podiumkunsten (www.sibmas.org). Zowel erfgoed- als kunstenorganisaties met een bijzondere interesse voor erfgoed zijn lid van SIBMAS.

Internationale bijdrage op Conferentie 'The Uses of Intangible Cultural Heritage - 10 Years after the Entry into Force of the ICH UNESCO Convention' - FSAC - Québec 2016

Looptijd: 
19/05/2016 - 22/05/2016
Organisatienaam: 
tapis plein
Projectbeschrijving: 

Van 19 tot 22 mei 2016 organiseerde FSAC een internationale conferentie in Québec (Canada) onder de titel: The Uses of Intangible Cultural Heritage - 10 Years after the Entry into Force of the ICH UNESCO Convention. Internationale experten en betrokkenen lichtten er de implementatie van de 2003 UNESCO Conventie het afgelopen decennium uit, met bijzondere aandacht voor de jongste ontwikkelingen in enkele Westerse (Europese, Canadese, …) landen, en de beleidsmatige en maatschappelij

Deelname 25e congres van het International Advisory Committee of Keepers of Public Collections of Graphic Art

Looptijd: 
29/05/2016 - 04/06/2016
Organisatienaam: 
Museum Plantin-Moretus
Projectbeschrijving: 

Als conservator van het prentenkabinet van het museum Plantin-Moretus te Antwerpen is Marijke Hellemans sinds 2008 de officiële secretaris van het internationale samenwerkingsplatform 'International Advisory Committee of Keepers of Public Collections of Graphic Art' .Tweejaarlijks wordt er een congres georganiseerd voor de 50 belangrijkste prentenkabinetten ter wereld in een wisselende gastinstelling. In 2016 ging het 25ste congres door van 29 mei tot 4 juni 2016 in het Prado te Madrid.

Vlaamse Erfgoedbibliotheek op studiebezoek in Oxford

Looptijd: 
19/01/2016 - 21/01/2016
Organisatienaam: 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek
Projectbeschrijving: 

Van 19 tot 21 januari organiseerde de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een plaatsbezoek aan Oxford, gefinancierd door daartoe voorziene middelen van het Agentschap Kunsten en Erfgoed. Enerzijds was het de bedoeling om te overleggen met collega’s van de Bodleian Libraries en daaruit te leren. Anderzijds was de trip een gelegenheid om de werking van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek te evalueren, zowel informeel door gesprekken op de trein en tijdens lunch en diner, als formeel tijdens een Algemene Vergadering met alle leden.

Educatieve museumwerkers op inspiratietour in New York

Looptijd: 
01/03/2015 - 07/03/2015
Organisatienaam: 
FARO
Projectbeschrijving: 
Gedreven door veel goesting, nieuwsgierig ‘as hell’ en gebeten om de meest nijpende vraagstukken op te lossen: zo zouden we de groep publieksmedewerkers kunnen omschrijven die van 1 tot en met 7 maart 2015 een ‘field trip’ naar New York ondernam. Uitgedaagd door verscheidene hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen trokken ze er een week lang op uit om bij te leren en ervaringen uit te wisselen.

Werkbezoek aan Statens Museum for Kunst en Louisiana Museum of Modern Art (Denemarken) in het kader van digitale ontsluitingsacties en de auteursrechtenproblematiek

Looptijd: 
27/05/2015 - 29/05/2015
Organisatienaam: 
CAHF (S.M.A.K., Middelheimmuseum, M HKA), Packed
Projectbeschrijving: 

In het kader van de competentie-ontwikkeling van cultureelerfgoedprofessionals ondernamen Veronique Despodt (onderzoeker digitale collectie, S.M.A.K.), Alina Saenko (project-medewerker persistente identificatie, PACKED), Björn Scherlippens (projectcoördinator auteursrecht en digitalisering, CAHF), Greet Stappaerts (hoofd publiekswerking, Middelheim-museum) en Kaat Vannieuwenhuyse (medewerker digitale bemiddeling, M HKA) gezamenlijk een werkbezoek aan het Statens Museum for Kunst (Kopenhagen, DK) en het Louisiana Museum of Modern Art (Humlebæk, DK).

Conferentie 2+3D Photography - Practice and Prophecies, Rijksmuseum, Amsterdam

Looptijd: 
14/04/2015 - 16/04/2015
Organisatienaam: 
CAHF / S.M.A.K.
Projectbeschrijving: 

Deelname aan een internationale conferentie over 2D en 3D digitale fotografie, best practices, gestandaardiseerde workflows en toepassingen bestemd voor degenen die betrokken zijn bij fotografie van kunst en cultureel erfgoed.

Participatie 'IFLA International News Media Conference' en 'ICON Summit Newspaper Digitization and Preservation' (Stockholm, SE)

Looptijd: 
14/04/2015 - 16/04/2015
Organisatienaam: 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek
Projectbeschrijving: 

Digitale publicaties zijn vluchtig en ontsnappen momenteel grotendeels aan het verzamelbeleid van onze erfgoedinstellingen. Hierdoor dreigt een ‘digitaal zwart gat’ in ons collectief geheugen te ontstaan. De problematiek doet zich in versneld tempo voor bij de nieuwsmedia. Waar de gedrukte pers al sinds jaar en dag systematisch wordt verzameld door bibliotheken, is van de acquisitie van nieuwe digitale nieuwskanalen nog geen sprake. Ze ondergaan ook voortdurend grote transformaties, wat ze moeilijk grijpbaar maakt voor erfgoedinstellingen.

Deelname CIDOC 2014 congres ‘Access and Understanding – Networking in the Digital Era’

Looptijd: 
06/09/2014 - 11/09/2014
Organisatienaam: 
Rubenianum
Projectbeschrijving: 

CIDOC (ICOM International Committee for Documentation) is een belangrijk mondiaal platform voor erfgoeddocumentatie en organiseert jaarlijks een internationaal congres. De editie van 2014 ging door van 6-11 september in Dresden, Duitsland. Het programma van het congres focust op ‘Access and Understanding – Networking in the Digital Era’.

Deelname 'ERIH Annual Conference 2014: Networks of Industrial Heritage. Founding-Managing-Funding-Marketing'

Looptijd: 
01/10/2014 - 03/10/2014
Organisatienaam: 
MIAT, Museum over Industrie, Arbeid en Textiel
Projectbeschrijving: 

ERIH, European Route of Industrial Heritage, organiseert jaarlijks een internationaal congres. De editie van 2014 ging door van 1-3 oktober 2014 in Cromford Mills (UK). Het programma van het congres focust op: ‘"Networks of Industrial Heritage. Founding - Managing - Funding – Marketing". Het MIAT beantwoordde de call for papers en gaf er een lezing geven over het creëren van netwerken rond het museum en de collectie via publieksparticipatie (Titel lezing: 'Industrial Heritage for the community: building networks around your museum and collection').

Duurzaam (ver)bouwen voor musea

Looptijd: 
16/12/2013 - 31/12/2014
Organisatienaam: 
Faro. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed
Projectbeschrijving: 

In Vlaanderen worden de laatste jaren druk musea en erfgoeddepots gebouwd of ingrijpend aangepast. Welke processen – van behoefte-analyses, over overleg, formulering van het Programma van Eisen, besluitvorming en opvolging – komen bij (ver)nieuwbouw kijken? In welke mate wordt naar duurzame oplossingen gestreefd? Wie doet wat en heeft welke verantwoordelijkheden in dit complexe (ver)bouwavontuur? 

Studiereis Duitse Prentenkabinetten

Looptijd: 
19/10/2013 - 03/11/2013
Organisatienaam: 
Groeningemuseum
Projectbeschrijving: 

STUDIEREIS DUITSE PRENTENKABINETTEN

Residentie cultureel erfgoed: leerbezoek Moderna Museet Stockholm

Looptijd: 
30/09/2013 - 04/10/2013
Organisatienaam: 
S.M.A.K.
Projectbeschrijving: 

De leervraag die vanuit de collectiewerking van S.M.A.K. geformuleerd werd, situeerde zich rond archief en onderzoek. Een voorbeeld dat ons hiertoe voor S.M.A.K. relevant leek, vonden we in Moderna Museet in Stockholm. De nieuwsgierigheid gaat vooral uit naar de manier waarop binnen Moderna Museet de collectiewerking, de archiefwerking én de artistieke werking aan elkaar gelinkt worden en er multidisciplinair en teamoverschrijdend gewerkt wordt. Het collectiedepartement werkt er ook nauw samen met universiteiten en andere academische instellingen.

Het Museum Dr. Guislain in Mumbai

Looptijd: 
04/10/2013 - 18/10/2013
Organisatienaam: 
Museum Dr. Guislain
Projectbeschrijving: 

Het Museum Dr. Guislain wil, in functie van de totaliteit van haar museumwerking, een groter inzicht en expertise verwerven van de omgang van niet-westerse culturen met waanzin. Het Museum Dr. Guislain reikte in 2013 de Dr. Guislain Award, voor baanbrekend werk tegen het stigma op geestesziekte, uit in Mumbaï. Mumbaï is een zeer relevante plaats voor een dergelijk initiatief en uit de enthousiaste contacten groeide de samenwerking met een lokale partner voor de beoogde uitwisseling over de omgang met geestesziekte in andere culturen.

Het Zilvermuseum op bezoek in The Goldsmiths' Hall

Looptijd: 
11/11/2013 - 15/11/2013
Organisatienaam: 
Zilvermuseum
Projectbeschrijving: 

Het Zilvermuseum Sterckshof diende bij het agentschap Kunsten en Erfgoed een aanvraag in voor een residentie voor een cultureel erfgoedwerker in The Goldsmith's Company in Londen.