visieontwikkeling en reflectie

Glokale perspectieven op erfgoedzorg

FARO-directeur Marc Jacobs presenteert in Tokyo op 18 februari 2017 een keynotespeech met de titel Glocal Perspectives on Safeguarding. CGIs, ICH, Ethics and Cultural Brokerage. Dit past in een presymposium met de titel Glocal Perspectives on Intangible Cultural Heritage. Local Communities, Researchers, States and UNESCO. Hoofdorganisator is het Center for Glocal Studies (CGS), Seijo University. De dit weekend besproken teksten, waaronder de bijdrage vanuit Vlaanderen, zijn de insteek voor een groot Aziatisch erfgoedcongres in Japan met dezelfde titel op 7, 8 en 9 juli 2017.

13 ideeën voor inspirerende inspraakmomenten

Bij een beleidsplanningsproces is inspraak van uw (toekomstige) gebruikers en uw medewerkers belangrijk. Hoe zorgt u ervoor dat dit gesprek inspirerende ideeën oplevert? In deze presentatie zetten we 13 beproefde methodieken op een rij. Op 23 februari lichten we ze verder toe met concrete voorbeelden en kunt u ze ook uitproberen. Er zijn nog een paar plaatsen, dus mis het niet!


Welke vragen openen nieuwe horizonten tijdens uw beleidsplanningsproces?

verkeersborden met vraagtekens

Tijdens een beleidsplanningsproces is inspraak van de stakeholders en de erfgoedgemeenschap van groot belang. Dit blogbericht maakt een overzicht van het soort vragen dat u kunt stellen en de globale aanpak die u daarbij kunt hanteren. Volgende week stellen we een aantal creatievere methodieken aan u voor. Tijdens onze vorming van 23 februari kunt u die methodieken trouwens uitproberen. Er is nog plaats, dus schrijf u snel in.


De Staat van het Boek

Op maandag 24 april 2017 organiseert het BoekenOverleg voor de zesde keer de Staat van het Boek. Tijdens dit symposium maken prominente sprekers een statement naar politici over het boekenvak en de letterensector.

Wat betekenen stakeholders voor uw beleidsplan?

Het is een klassieker bij de start van een beleidsplanningstraject: uw stakeholders oplijsten. In deze blog lichten we toe waarom dat zo noodzakelijk is en hoe u dat kunt aanpakken. We signaleren eenvoudige schema’s om uw stakeholders te clusteren en inspirerende modellen die een meer doorgedreven analyse mogelijk maken. Tot slot geven we nog twee ideeën voor een visuele weergave van uw netwerk. In volgende blogs gaan we dieper in op bevragingstechnieken en brainstormmethodieken.


Participatory Practices in Arts and Heritage

The Maastricht Centre for Arts and Culture, Conservation and Heritage (MACCH) is pleased to announce the upcoming conference: Participatory Practices in Arts and Heritage
17 & 18 March 2017, Maastricht, The Netherlands

Erfgoed en natie | Lezing Hester Dibbits met aansluitend debat

De volgende Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 15 maart 2017. De uitkomsten ervan zijn ongewis. Welke partijen zullen in het nieuwe kabinet vertegenwoordigd zijn en op basis van welk regeringsakkoord zullen ze aan de slag gaan? Vinden partijen zich rond een populistische agenda? Het antwoord op deze vragen is relevant voor vrijwel alle beleidsterreinen maar zeker voor dat van het cultureel erfgoed. Zullen de verkiezingen leiden tot een fundamentele herpositionering van het erfgoed tussen staat en natie of blijft alles ruwweg bij hetzelfde?

Herdenken - hoelang eigenlijk? | Erfgoedarena

Dit jaar wordt 4 en 5 mei voor de 71e keer herdacht en de Bijlmerramp voor de 25e keer. Het slavernijverleden heeft nog maar 15 jaar een nationaal monument. Het vorig jaar geopende Nationaal Holocaust Museum kreeg de N8 Award 2016 voor de beste programmering. Aan de Wibautstraat te Amsterdam verrijst een door Liebeskind ontworpen monument met de namen van alle 102.000 holocaustslachtoffers. Maar waartoe dient gezamenlijk herdenken? Hoe ontwikkelt herdenken zich in de loop der tijd – en wanneer zou het over zijn? Mag je sommige dingen ook vergeten – en wat nooit?

Toelichting pilootprojecten waarderen. Schrijf nu in!

Op maandag 20 februari licht het Departement Cultuur, Jeugd en Media de context, criteria en aanvraagprocedure toe van het nieuwe subsidiereglement voor pilootprojecten waarderen. Het informatiemoment sluit aan op de bijeenkomst van de FARO Werkgroep Waarderen.


Naar een nieuw cultuurbestel in Nederland?

Naar een nieuw cultuurbestel

Nederland gidsland. Onze noorderburen waren in de naoorlogse periode een voorbeeld voor de ontwikkeling van het Vlaamse cultuurbeleid. Toen er in Vlaanderen in de jaren 1990 eindelijk werk werd gemaakt van een museumbeleid – en nadien van een geïntegreerd cultureel-erfgoedbeleid – vormde het Nederlandse museumbeleid met zijn toen reeds 100-jarige geschiedenis en traditie een enorme bron van inspiratie en was het een ijkpunt.


Rodney Harrison te gast in Brussel. U komt toch ook?

Niet voor niets is Rodney Harrison's sleutelwerk Heritage: Critical Approaches al drie jaar verplichte lectuur voor masterstudenten Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit Brussel. Harrison's snel groeiend oeuvre is deel van het hedendaagse theoretische referentiekader voor wie met erfgoed bezig is. En er is goed nieuws: Harrison, een van de meest invloedrijke auteurs in verband met kritische erfgoedstudies en -praktijk is op 13 en 14 februari te gast in Brussel voor maar liefst twee lezingen. Een buitenkans!


Understanding Heritage | Rodney Harrison in Bozar

Hij is vandaag een van de meest invloedrijke auteurs in verband met kritische erfgoedstudies en -praktijk. Hij geeft op 13 februari 2017 een lezing in Bozar, waar hij vervolgens in debat gaat met filosofe Isabelle Stengers en de bezieler van Rotor, Lionel Devlieger. U hebt het al geraden: prof. Rodney Harrison, hoogleraar kritische erfgoedstudies aan University College Londen komt naar Brussel. Hij presenteert Understanding Heritage.

Erfgoed, sporen en toekomst | Gastcollege Rodney Harrison

Heritage: Critical Approaches van Rodney Harrison is niet toevallig al drie jaar verplichte lectuur voor masterstudenten Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit Brussel. Harrison's snel groeiend oeuvre is deel van het hedendaagse theoretische referentiekader voor wie met erfgoed bezig is. Op dinsdagavond 14 februari 2017 geeft hij een gastcollege aan de VUB.

Nottebohmlezingen over de impact van sociale media

Dit voorjaar belichten de Nottebohmlezingen van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience verschillende bedreigingen of opportuniteiten van sociale media. Ze vormen een mooie inleiding op de tentoonstelling 'Conn3ct: 2 media, 1 verhaal' die in de zomer te zien is in de Antwerpse bibliotheek.

ETWIE haalt historische bedrijven voor het voetlicht

Samen met verschillende partners zal ETWIE in 2017 een actieve werking uitbouwen rond historische bedrijven. Met verschillende initiatieven willen zij bedrijven aanmoedigen om aandacht te hebben voor hun erfgoed.


Musea en post-truth: een opinie

Woord van het jaar post-truth

Het post-truth-tijdperk is aangebroken, zo lees en hoor ik de laatste weken onophoudelijk. De verkiezing van Donald Trump tot Amerikaanse president zou aantonen dat ‘de waarheid’ van ondergeschikt belang is geworden aan ‘zijn leugens’. Meer nog, gevoelens en emotionaliteit zouden het halen van ‘de feiten’ en ‘de rede’. 2017 zijn we intussen: een ‘moderne’ samenleving?


Workshop Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn | Sessie Gent

Om professionals uit de cultureel-erfgoed- en zorgsector te inspireren om bruggen te slaan tussen beide sectoren én daarbij ook oog te hebben voor andere doelgroepen dan personen met dementie en hun mantelzorgers, organiseert FARO i.s.m. Erfgoedcel Viersprong de vorming Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn.

Workshop Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn | Sessie Melle

Om professionals uit de cultureel-erfgoed- en zorgsector te inspireren om bruggen te slaan tussen beide sectoren én daarbij ook oog te hebben voor andere doelgroepen dan personen met dementie en hun mantelzorgers, organiseert FARO i.s.m. Erfgoedcel Viersprong de vorming Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn.

Workshop Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn | Sessie Dilbeek

Om professionals uit de cultureel-erfgoed- en zorgsector te inspireren om bruggen te slaan tussen beide sectoren én daarbij ook oog te hebben voor andere doelgroepen dan personen met dementie en hun mantelzorgers, organiseert FARO i.s.m. Erfgoedcel Viersprong de vorming Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn.

Proeven van jobcrafting: hoe kunt u talentgericht werken met uw team?

Hoe haalt u meer voldoening uit uw werk, zonder van werkgever of functie te veranderen? Jobcrafting kan een antwoord bieden en wordt vaak ingezet als preventie tegen burn-out. Deze eenvoudige techniek doet mensen namelijk dieper nadenken over hun werk: waar zitten mijn sterktes? Waar loop ik op leeg? En vooral: welke kleine aanpassingen zijn er mogelijk om mijn werk meer op maat te maken?

Leestip: Collectieboek STAM

cover STAM Collectieboek

Vorige maand verscheen bij uitgeverij Snoeck het collectieboek  van het Gentse stadsmuseum STAM. Het rijkelijk geïllustreerde boek brengt het (goed vertelde) verhaal van de geschiedenis van de museumcollectie. En dat aan de hand van een aantal grote thema’s, waarbij de museale voorwerpen en ook archiefstukken zowel een illustratie zijn als de leidraad vormen.


Chris Dercon over ‘Museum van het Gevoel’. Het interview

Cover_MuseumvanhetGevoel

Op 2 december lanceerde FARO in CINEMATEK ‘Museum van het gevoel. Musea op de huid van de samenleving’ op het einde van de studiedag ‘Musea en Emoties’. Wanneer een nieuw boek van de persen rolt, is dat doorgaans het einde van een proces van studeren, onderzoeken, gesprekken voeren, schrijven en herlezen. Maar voor ‘Museum van het Gevoel’ is dat uitdrukkelijk niet het geval.


Informatie aan Zee 2017

Informatie aan Zee, het congres voor de informatieprofessional georganiseerd door VVBAD, gooit de deuren open. Alles wat u als informatieprofessional aanbelangt, kan aan bod komen, zolang het inspireert, innovatief is, intersectoraal of interactief.

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, managementtrends of nieuwe beleidskaders: ze laten de bibliotheek- en archiefsector niet onberoerd. Innoveren is een noodzaak. Inspiratie haalt u aan zee, op het congres voor de informatieprofessional op 14 en 15 september 2017 in Oostende.

Informatie aan Zee: Call for papers

Informatie aan Zee, het congres voor de informatieprofessional georganiseerd door VVBAD, gooit de deuren open. Alles wat u als informatieprofessional aanbelangt, kan aan bod komen, zolang het inspireert, innovatief is, intersectoraal of interactief. Stuur uw voorstel in vóór 30 januari 2017 of signaleer uw favoriete onderwerp, thema of spreker. Meer informatie vindt u op de website van VVBAD.

Chris Dercon overhandigt eerste exemplaar ‘Museum van het Gevoel’ aan minister Sven Gatz

Sven Gatz speecht

Afgelopen vrijdag werd de nieuwe FARO-publicatie ‘Museum van het Gevoel. Musea op de huid van de samenleving’ feestelijk voorgesteld, in aanwezigheid van minister van Cultuur Sven Gatz. Het was de afscheidnemende Tate Modern-directeur Chris Dercon die het allereerste exemplaar van de publicatie symbolisch overhandigde aan de minister. Hij deed dat met een korte videoboodschap.