mondelinge geschiedenis

Musea en emoties

Wat hebben musea en emoties nu met elkaar te maken?

Toegegeven, op het eerste gezicht weinig tot niets. Want musea golden (en gelden) als vanouds als ‘serieuze’ plekken, statige plaatsen waar ratio het hoogste goed was. Net als het vergroten van kennis over het verleden en de immer groter wordende natuurlijke en menselijke wereld. Met andere woorden: weinig ruimte voor dat ongrijpbare, enigszins twijfelachtige gegeven van het emotionele.

Praktijkvoorbeeld | Vormgevingserfgoed in Vlaanderen

Onbekend maar daarom niet onbemind: toch zijn de ontwerpers van meubels, tafelgerei, behangpapier, en vele andere populaire gebruiksvoorwerpen meestal niet gekend bij het brede publiek. Nochtans maken deze doordeweekse objecten deel uit van ons cultureel erfgoed en zijn ze onze zorg en aandacht meer dan waard.

Vormgevingsarchieven en -collecties documenteren hun geschiedenis, van ontwerp en productie tot distributie en gebruik. In het project Vormgevingserfgoed gaat het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) aan de slag met dit heel bijzondere stukje cultureel erfgoed.


Mondelinge geschiedenis: kansen en valkuilen

Najaarslezing Documentatiecentrum Vlaams-Brabant

De veelzijdige toepassing van mondelinge geschiedenis nodigt uit om een waaier aan erfgoedactoren aan het woord te laten. Bijdragen uit historische, archivalische, heemkundige en erfgoedhoek belichten de kansen en valkuilen van deze praktijk als een middel om bronnen te creëren en als transcripties te archiveren, als een complementaire bron in historisch/heemkundig onderzoek, en als een middel voor erfgoedparticipatie

Programma

Onthaal en toelichting collectie

Lezingen:

Dialectloket brengt taalvariatie in beeld én in kaart

Dialecten, jongerentaal, tussentaal, Nederlands in België en in Nederland, Nederlands in de wereld ... de Nederlandse taal is ontzettend gevarieerd. Die rijkdom kunt u voortaan ontdekken via Dialectloket, een website ontwikkeld door de dialectologen van de Universiteit Gent om de variatie in onze Nederlandse taal te illustreren.

Workshop Augmented Reality & ErfgoedBeacons met de ErfgoedApp, Antwerpen en Brussel

Bekijk de foto's en presentaties van de  workshop Augmented Reality & ErfgoedBeacons met de ErfgoedApp in Antwerpen en Brussel. We hebben ook een nieuwe workshop in Brussel en vanaf nu kan je ErfgoedBeacons bestellen.


Gezocht: boeiende thesisonderwerpen

Uitkijken naar...

Zopas is het academiejaar uit de startblokken geschoten. En dat betekent onder meer dat studenten aankijken tegen hun bachelor- of masterproef. Daarbij is de eerste, belangrijke stap het zoeken naar en vinden van een geschikt onderwerp. Daarbij kunt u, als erfgoedwerker, uw voordeel doen. Scriptie vzw, de organisator van de jaarlijkse Vlaamse Scriptieprijs, doet aan crowdsourcing. Om studenten inspiratie te bezorgen voor een sterk en relevant thesisonderzoek wil de organisatie graag uw suggesties horen!


Workshop ErfgoedApp, Augmented reality en ErfgoedBeacons.

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.

Workshop Augmented Reality & ErfgoedBeacons met de ErfgoedApp

Bekijk de foto's en presentatie van de eerste workshop Augmented Reality & ErfgoedBeacons met de ErfgoedApp in Gent , we hebben een nieuwe workshops (voor erfgoedorganisaties)


Lancering iBeacons technologie door Apple in juni 2013

In juni 2013 lanceerde Apple de iBeacons technologie met een voorbeeldcase uit het Louvre. Met de lancering van de ErfgoedApp is het nu mogelijk om van deze technologie gebruik te maken. Bekijk de video:


Download de ErfgoedApp en ontdek musea & erfgoedorganisaties in uw buurt

ErfgoedApp

Ontdek meer met de ErfgoedApp. Krijg extra informatie bij uw bezoek via Augmented Reality & iBeacons en ontdek +1700 musea & erfgoedorganisaties in uw buurt. Meer infomatie over deze gloednieuwe app kan u vinden op www.erfgoedapp.be of bekijk het promo filmpje onderaan.

 

'Het leven verteld' combineert zorg en erfgoed

Acht bewoners van het woon en zorgcentrum annunciaten Heverlee deelden hun leven

Narratieve zorg, of het vertellen van levensverhalen, maakt opgang in het welzijnswerk. En daar zitten heel wat kansen om bruggen te slaan naar de erfgoedsector. Dat blijkt in elk geval uit het recent afgeronde erfgoedproject 'Het leven verteld', een samenwerking tussen de vzw cultureel erfgoed Annunciaten en het Woon- en zorgcentrum Annunciaten, beide in Heverlee. De erfgoedcel van de stad Leuven zorgde voor ondersteuning.


Foto's, presentaties & Storify van de conferentie Erfgoed & Storytelling | Hoe uw publiek digitaal binden, FARO Brussel

Bekijk de foto's & presentaties van de conferentie Erfgoed & Storytelling van 28 november 2014 bij FARO in Brussel. Meer presentaties volgen nog deze week. Lees ook meer over de conferentie op Storify.


Zwijgen is zilver, spreken is goud. Omgaan met mondelinge bronnen

Via mondelinge geschiedenis komen mensen aan het woord die een bepaalde gebeurtenis van dichtbij hebben meegemaakt, of die anekdotes of verhalen kunnen vertellen die niet in geschreven bronnen zijn terug te vinden. Mondelinge getuigenissen vullen lacunes in de historische kennis in, en laten toe om de informatie uit andere bronnen in een ander perspectief te bekijken. Soms is het interview zelfs de hoofdbron, gewoon omdat er over een bepaald fenomeen gewoon geen andere informatie beschikbaar is.

Mondelinge getuigenissen: meer dan een verhaal

Persoonlijke verhalen vertellen veel over het verleden en heden. Maar hoe kan je die verhalen nu op een goede manier opnemen, bewaren en onderzoeken? Op 15 mei 2014 kom je er meer over te weten tijdens een vorming van het MAS en Heemkunde Vlaanderen.

Veel mensen kunnen waardevolle verhalen vertellen over het leven van vroeger en nu. Met mondelinge getuigenissen kunnen we hun ervaringen en kennis vastleggen en bewaren voor de toekomst. Maar hoe doe je dit precies? Welke vragen stel je tijdens een interview? En wat doe je achteraf met de opname?

'Nass Belgica' trekt herdenkingsjaar mee op gang

De Noordwijk van Brussel in opbouw

Nog tot en met 27 april kunt u in de Brusselse Botanique naar de tentoonstelling Nass Belgica: de Marokkaanse immigratie in België. Deze transversale expo is de vrucht van de samenwerking tussen de Université libre de Bruxelles, de Botanique en La Cambre en is tevens een eerste, belangrijk orgelpunt van het herdenkingsjaar rond ’50 jaar migratie’. Het project geldt bovendien als de allereerste omvangrijke tentoonstelling die gewijd is aan de diverse facetten van de Marokkaanse immigratie in ons land. Het is ook een veelzijdige uitnodiging (met o.a. archiefmateriaal, getuigenissen, literatuur, dans, film enz.) om door de (recente) geschiedenis van zowel België als Marokko te reizen.


Mondelinge geschiedenis en interviewtechnieken met focus op het thema ‘migratie’

Migratie is momenteel een zeer actueel thema. Ook in erfgoedwerking kunnen we een steentje bijdragen om de recente en minder recente migratiegeschiedenis en -verhalen in beeld te brengen. 2014 is het herdenkingsjaar van 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie naar België en ook Erfgoeddag focust met het thema ‘grenzeloos’ op migratie.

Oral history en het audiovisuele archief | Erfgoedarena

FRAMER FRAMED en de Reinwardt Academie nodigen u van harte uit voor de Erfgoedarena van 27 november a.s. over Oral history en het audiovisuele archief.

Steeds meer oral history interviews worden door erfgoedinstellingen afgenomen, opgeslagen en bewaard. Deze vorm van verzamelen brengt nieuwe vragen met zich mee, waarbij vragen omtrent technologie een belangrijke rol spelen. De aankomende Erfgoedarena gaat in op de volgende aspecten: techniek, het gebruik, verbindingen, relevantie en de privacy van de geïnterviewde.

Straffe Toeren! Een duik in het Belgische circusverleden

Het Huis van Alijn plaatst als eerste museum in België een tentoonstelling op Google Cultural Institute. De online tentoonstelling 'Straffe Toeren!, een duik in het Belgische circusverleden' kwam tot stand door een samenwerking tussen het Huis van Alijn, Google en FARO.lab.


Digital Testimonies on War and Trauma

Van 12 tot 14 juni 2013 organiseert de Erasmus Studio een internationale multidisciplinaire conferentie over audiovisuele getuigenissen over oorlog en vrede, trauma en herinnering, geschiedenis en herdenking. Speciale aandacht gaat uit naar persoonlijke verhalen uit de Balkanregio en getuigenissen opgetekend in het kader van het Joegoslavië-tribunaal.

De conferentie is bedoeld voor onderzoekers en erfgoedwerkers die werken met mondelinge geschiedenis, archieven en ICT. Plaats van afspraak is de Erasmus Universiteit Rotterdam.

ICAG Seminarie | Praten over de Landelijke Gilden. Een reflectie op mondelinge geschiedenis, dr. Chantal Bisschop (Centrum Agrarische Geschiedenis)

Waarom gebruikmaken van mondelinge bronnen in een onderzoek naar de geschiedenis van een rurale beweging? Historica Chantal Bisschop licht in dit seminarie de methodologische keuzes toe van haar doctoraatsonderzoek. Haar proefschrift Als landbouw en platteland niet meer samenvallen. De Landelijke Gilden, Vlaanderen 1950 - 1990 werd naast een verhaal van sterk veranderende structuren en contexten bovenal een verhaal van mensen.

Verslag Conferentie Erfgoed & Games: Level 2

Op donderdag 29 november bracht de conferentie 'Erfgoed & Games: Level 2' een aantal (internationale) best practices in stelling. Het volledige programma kan u hier nalezen. De presentaties zijn beschikbaar als slidecast (presentatie of podcast). 


Rotterdam 2: Communities houden van verhalen

Niets zo boeiend als een goed verhaal! Gedreven vertellers wekken inspirerende beelden op, slepen de luisteraars emotioneel mee en zorgen voor een pakkend betoog. In een fragmentarische wereld als de onze laten ze de rode draden weer even zien. En ze leggen verbanden: tussen zij en wij of tussen heden en verleden. Ook musea treden steeds meer op als verhalenvertellers en verhalenverzamelaars. Tijdens de conferentie Museums and communities in Rotterdam kwamen verhalen dan ook in alle soorten en maken aan bod. Een paar notities:


Symposium: De waarde van herinneringen

Op 13 december organiseert Discovery Center Continium in Kerkrade een symposium waarin sprekers aan bod komen die hun licht laten schijnen op de soms vage grens tussen waarheid en herinneringen.