FARO projecten

Naar een digitaal depotmodel voor kleine archiefinstellingen

Looptijd: 
01/05/2012 - 31/12/2012
Naam coördinerende organisatie: 
Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB)
Project beschrijving: 

Contactpersoon: Stephanie Aertsen, AMVB (stephanie.aertsen@amvb.be)

Jongeren in de vrije tijd en erfgoed

Looptijd: 
01/01/2011 - 31/12/2013
Naam coördinerende organisatie: 
Erfgoedcel Mechelen / tapis plein vzw / FARO vzw
Project beschrijving: 

Op 5 mei 2012 vindt een MAKS!-actie voor jongeren plaats in Mechelen. Bij de organisatie hiervan zijn diverse erfgoedactoren betrokken. De activiteit zal verlopen in de vorm van een spannend nachtspel, en spionage tijdens WOI is het thema waarrond het spel is opgebouwd. Inhoudelijk baseert het spel zich op het onderzoek van Geert Clerbout.

De bedoeling van de MAKS!-actie is tweeërlei:

ENUMERATE

Looptijd: 
01/01/2011 - 31/12/2013
Naam coördinerende organisatie: 
Collections Trust
Project beschrijving: 

Enumerate is het vervolg op het NUMERIC project (2007-2009; zie: www.numeric.ws)

Het project wordt ondersteund door de Europese Commissie op het CIP ICT-PSP programma als een thematic network en loopt over een periode van drie jaar (2011-2013). Het wordt gecoördineerd door Collections Trust (UK).

Schatten van/in mensen

Looptijd: 
01/07/2010 - 31/01/2011
Project beschrijving: 

'Schatten van/in Mensen' is een eye-openertraject over immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen. In de 21e eeuw koestert bijna de hele wereld 'immaterieel cultureel erfgoed' (ICE). Denk aan traditionele ambachten, volksmuziek, wiegeliedjes, spreekwoorden, feesten, carnaval, volkssporten ... Vroeger zou men dit in Vlaanderen volkscultuur of zelfs folklore genoemd hebben. Nu kunnen we het begrip 'immaterieel cultureel erfgoed' gebruiken. Deze nieuwe omschrijving is een vertaling van 'patrimoine culturel immatériel' of 'intangible cultural heritage'.

OSMA | Serious Game Engine voor games-based learning

Looptijd: 
01/10/2009 - 30/09/2011
Naam coördinerende organisatie: 
Provinciale Hogeschool Limburg (PHL)
Project beschrijving: 

Doelstelling:
Dit project heeft tot doel door ‘herbruik’, verschillende kosten- en expertisedrempels bij de ontwikkeling van open source, multi player, adventure, serious games voor games-based learning drastisch te verlagen.

Doelgroep:
De brede doelgroep kan opgesplitst worden in volgende groepen:

EPICS: E-learning Platform in the Cultural heritage Sector

Looptijd: 
01/11/2009 - 31/10/2011
Naam coördinerende organisatie: 
IBBT
Project beschrijving: 

Op 1 oktober 2009 startte het EPICS-project, dat werd ingediend onder de ICON call van het IBBT. EPICS is het acroniem voor 'E-learning Platform in the Cultural heritage Sector', wat direct een idee geeft van het streefdoel van dit onderzoeksproject. Dit streefdoel gaat echter gepaard met heel wat uitdagingen. Op de eerste plaats zijn de digitale objecten uit de cultureel-erfgoedsector niet per definitie geschikt voor gebruik in een onderwijscontext. Het onderwijs gebruikt andere metadatasystemen dan de cultureel-erfgoedsector.

Archipel: Network-centric approach to sustainable digital archives

Looptijd: 
01/10/2009 - 30/09/2011
Naam coördinerende organisatie: 
IBBT
Project beschrijving: 

In het onderzoeksproject 'Archipel: Network-centric approach to sustainable digital archives' gaan we werken rond de technische en organisatorische uitdagingen van digitale langetermijnarchivering. Het Archipel-samenwerkingsverband wil nagaan hoe een netwerkgerichte aanpak kan bijdragen tot het opzetten van een digitale archiefinfrastructuur in Vlaanderen. Daartoe willen we innovatieve technologische oplossingen onderzoeken en testen. Het einddoel is een generiek model van open data-archief voor de langetermijnbewaring en -ontsluiting van digitale 'data'.

Krokuskriebels 2012

Looptijd: 
18/02/2012 - 26/02/2012
Naam coördinerende organisatie: 
Gezinsbond | Hilde Marichal, Cultuurdienst Gezinsbond
Project beschrijving: 

Tijdens de krokusvakantie, van zaterdag 18 februari tot zondag 26 februari 2012 kriebelt het voor de zesde keer op rij in meer dan 80 Vlaamse en Brusselse musea.

De musea bieden dan allerlei activiteiten aan, helemaal op maat van gezinnen met jonge kinderen.

Pilootopleiding museumgids

Looptijd: 
01/01/2009 - 31/12/2010
Naam coördinerende organisatie: 
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed
Project beschrijving: 

Over de opleiding tot museumgids
In 2006 ontwikkelde Toerisme Vlaanderen een vernieuwde opleiding tot gids en reisleider. Binnen deze opleiding werd de mogelijkheid voorzien voor kandidaat-gidsen om zich te specialiseren tot museumgids. Andere specialisaties zijn toeristisch gids, natuurgids of reisleider.

Europeana

Naam coördinerende organisatie: 
EDL Foundation - The Europeana Office
Project beschrijving: 

Op 30 september 2005 publiceerde de Europese Commissie de i2010: nieuwsbrief over digitale bibliotheken, waarin het haar strategie voor het promoten en ondersteunen van de oprichting van een Europese digitale bibliotheek aankondigde, als een strategisch doel binnen het Europese Information Society i2010 Initiative, dat er naar streeft groei en banen in de informatiemaatschappij en mediabedrijven te ondersteunen.