Musea in dialoog

Musea (en hun publieksmedewerkers, gidsen …) staan voortdurend in dialoog met het publiek. Een publiek dat bovendien steeds meer divers is. Is onze omgang met het publiek, en onze manier om het gesprek aan te gaan met het publiek, dan even divers? Zijn we mee geëvolueerd met alle demografische en sociale ontwikkelingen? Wat hebben we nog nodig aan kennis, vaardigheden en attitudes om (in de toekomst) adequaat met diverse groepen om te gaan, en om met hen op een zinvolle manier in dialoog te treden?

FARO, Stad Antwerpen en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen gingen met het vormingstraject ‘Musea in dialoog’, op zoek naar een antwoord.