Musea anno 2014

Waar staan musea in Vlaanderen in 2014 (voor)? Welke weg is afgelegd? En waar gaan/kunnen ze naartoe? Welke denkkaders kunnen de toekomst helpen bepalen? Waarin ligt de ‘waarde’ van het museaal bestel? Welke verantwoordelijkheden hebben musea zelf en wat is de rol van politici en beleidsmakers? Hoe kunnen musea meer impact hebben op maatschappelijke, politieke en mediagerelateerde agenda’s?

Deze vragen staan centraal in het focusdossier ‘Musea anno 2014’ van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed, nr. 1 / 2014. In het tijdschrift formuleren een dozijn museumdirecteuren kernachtig hun visie over de maatschappelijke relevantie van musea. In vier grotere bijdragen, geflankeerd door uitgebreide kaderstukken, gaan we dieper in op enkele thema’s. Een literatuurstudie en interviews met museum- en mediaprofessionals dienen als basis voor de artikels.

In dit webdossier vindt u de uitgebreide versies van de interviews terug. Ook nemen we enkele recente artikels op uit tijdschriften zoals HART en rekto:verso, die met de thema’s verband houden. We verzamelen ook visieteksten van museumprofessionals zelf. In dit dossier zijn er enkele opgenomen, maar bezorg ons uw teksten alsnog zodat we het dossier levendig kunnen houden.

De vier thema’s

In de eerste bijdrage ‘Over ideale museumtypes en de praktijk’ proberen we op basis van de ideeën die leven in de museumwereld (en het buitenland) enkele ‘ideale’ museumtypes te formuleren die dat vatten. Een toets aan de praktijk leert evenwel dat het verschil met de theorie of het discours vaak groot is. In het webdossier zitten artikels die eerder verschenen in rekto:verso van de hand van Bart De Baere en Luc Delrue. Er is o.a. ook een uitgebreid interview met Katrien Laporte (directeur Design Museum) en Frank Huygens (Kenniscentrum Design Museum) en een visietekst van de Stedelijke Musea Mechelen.

De tweede bijdrage ‘Musea, middelen en macht. Stemmen uit de politiek’ focust op de verhouding tussen beleidsmakers en musea. We vragen Vlaamse en lokale cultuurpolitici naar hun plannen voor musea in de recent begonnen of komende beleidsperiode. We nemen het complementair beleid kritisch onder de loep, vanuit een bezorgdheid die zich niet beperkt tot de ‘grotere’ musea maar ook aandacht vraagt voor de vele kleintjes. In het webdossier worden artikels uit HART en rekto:verso opgenomen.

In de derde bijdrage ‘Ne zanger is een groep. Achter elke museumdirecteur schuilt een - klein maar krachtig -  team’ staan we stil bij de mogelijkheden, kansen en noden van (kleine) museumteams. De uitgebreide versies van de interviews die we afnamen van museumdirecteuren kan u in het webdossier terugvinden.

De vierde bijdrage ‘Zonder de media besta je niet!’, ten slotte, focust op het belang van media-aandacht en -strategie voor musea. In  het webdossier vindt u de uitgebreide interviews met Patrick Allegaert van Museum Dr. Guislain, Luc Delrue en Isabel Lowyck van Museum M in Leuven en met een reeks cultuurjournalisten.

Het is de bedoeling om dit webdossier te blijven aanvullen met visies, relevante literatuur en praktijken. Op dinsdag 29 april 2014 zetten we alvast een volgende stap met 'Tournée muséale'. Een verslag zullen we hier eveneens publiceren.