Strategie en managementtools

Kritisch kijken naar de interne werking van een organisatie is geen overbodige luxe. Al lopen heel wat zaken op rolletjes, er is altijd ruimte voor verbetering. Bovendien levert zo’n zelfevaluatie vaak heel wat nieuwe ideeën op. En kan het de strategie van de organisatie verscherpen.

In dit dossier bieden we links naar hulpmiddelen die van pas kunnen komen als u een aspect van interne kwaliteitszorg of intern management verder wil uitwerken.

FARO maakte een handig instrument om uw interne werking te evalueren: CERIZE (= Cultureel Erfgoed Reflectie Instrument voor Zelfevaluatie). CERIZE is een tool om op een snelle manier na te gaan welke domeinen van interne kwaliteitszorg kansen tot aanpassing verdienen. En om de eerste verdere stappen naar verbetering te zetten. In het boek leggen we u uit hoe u een dergelijk proces kunt opzetten met inspraak van alle deelnemers. We bieden u bovendien een gratis tool aan om een quickscan te maken.

Andere instrumenten voor zelfevaluatie van de globale werking van erfgoedorganisaties zijn:


Thema's in dit dossier: