E-documenten

Cover Synergie² 2010
Marc Jacobs, Björn Rzoska, Gregory Vercauteren

In juni 2000 sloegen de Vlaamse Gemeenschap en Antwerpen, Brugge en Gent de handen in elkaar voor een experiment. Bijna tien jaar later zijn de cultureel-erfgoedconvenants uitgegroeid tot een stevig onderdeel van het cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen en Brussel. Op dit moment zijn liefst achttien cultureel-erfgoedconvenants afgesloten. Die staan voor eenentachtig gemeentebesturen en 2,7 miljoen inwoners, de helft van alle Vlamingen.

Cover OngeZIENe Rijkdom
David Mellaerts, Jan Dewitte, Rieke Jacobs (red.),

De brochure bevat tal van tips en aanbevelingen voor de cultureel-erfgoedsector, tentoonstellingsorganisatoren, culturele initiatieven… om blinde en slechtziende personen voortaan op een (nog) betere manier te ontvangen op het vlak van onthaal, omkadering en bemiddeling, én om op een toegankelijke manier te communiceren met deze doelgroep. Deze publicatie maakt bovendien duidelijk dat ook ziende bezoekers kunnen genieten van ingrepen of aanpassingen voor blinde en slechtziende personen bij het presenteren van collecties.

Cover Erfgoed 2.0
Bart De Nil en Jeroen Walterus (red.)

De publicatie ‘Erfgoed 2.0: nieuwe perspectieven voor digitaal erfgoed’, die in 2009 verscheen bij Pharo Publishing, attendeert op een aantal actuele tendensen rond erfgoed en ICT.

Verschillende auteurs uit zowel academische als professionele ‘erfgoed’-omgevingen in Vlaanderen en Nederland leverden een bijdrage.

De bundel, waarvan de hoofdstukken nu ook digitaal beschikbaar zijn, is een smaakmaker en een wegwijzer voor iedereen die zich wil verdiepen in het onderwerp.

Ans Van de Cotte in opdracht van Van Stoel tot Stoel vzw

Logo Van Stoel tot StoelVan januari tot en met juli 2009 richtte Van Stoel tot Stoel vzw, met de steun van de Vlaamse Overheid, het onderzoeksproject 'Vlaanderen vertelt. Onderzoek naar de behoefte, de haalbaarheid en de wenselijkheid van een expertisecentrum voor vertelcultuur in Vlaanderen in het kader van de ontsluiting van het orale erfgoed in Vlaanderen' in. Het onderzoek resulteerde ondermeer in het rapport 'Vertelcultuur in Vlaanderen. Een verhaal met een einde?

Reiniging van een schilderij
Leon Smets en Griet Kockelkoren
Dit boekje is in de eerste plaats bedoeld voor al wie voorwerpen of verzamelingen beheert.

Deze brochure levert inzichten aangaande de principes van conservering en restauratie, over punten die u in acht moet nemen bij het inschakelen van een restaurateur en over de inhoud van een prijsofferte.
Hildegarde Van Genechten en Hilde Schoefs
In 2008 werd het ‘Denktraject erfgoededucatie’ georganiseerd door het Agentschap Kunsten & Erfgoed, VIOE, CANON Cultuurcel, het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, in samenwerking met FARO. Het eindverslag van dit denktraject (dd. 6 juni 2008) kunt u hier raadplegen. Het denktraject stelde zich tot doel om concrete acties te formuleren die een kwalitatieve samenwerking tussen het onderwijs- en het erfgoedveld stimuleren.
D'hamers, Katrijn en Van Genechten, Hildegarde (coördinatie)

Haas of schildpad?De brochure ‘Haas of schildpad? Werken aan interculturaliteit in je (erfgoed)organisatie’ is ontstaan vanuit de overtuiging dat interculturaliteit enorme kansen biedt om de diversiteit die een samenleving rijk is, als troef uit te spelen. De brochure wil een stimulans zijn voor intercultureel denken en werken in de erfgoedpraktijk en ze behandelt daarom tal van mogelijkheden om interculturaliteit daadwerkelijk in de eigen werking om te zetten.

Lebeer, Griet (eindred.)

Logo SPECTRUMDe eerste versie van SPECTRUM-N is klaar voor gebruik. Dit kwaliteitsinstrument, oorspronkelijk tot stand gebracht door de Collections Trust (voorheen Museum Documentation Association), met de medewerking van meer dan honderd museumprofessionals, is hét handboek voor museale bedrijfsvoering.

Roel Daenen
All In. Cultureel erfgoed voor het hele gezinDeze brochure richt zich tot erfgoedorganisaties en wil hen bijzonder warm maken om meer aandacht te besteden aan een gezinsvriendelijke erfgoedwerking. De brochure reikt hiertoe een aantal handvaten en praktische tips aan.
Hildegarde Van Genechten, Myriam Rosseau (coördinatie), Jan Dursin, Jan Vermassen, Veronique Vandekerchove, Walter Rycquart, Anne Houk de Jong, Dirk Noordman en de studenten Culturele Studies K.U.Leuven 2004 - 2005

'Museumwinkels. Museum of winkel?'Wat is de rol en functie van museumwinkels in Vlaanderen en Brussel? Wat verwachten musea zelf van een winkel? Inkomsten genereren of het publiek informeren? Welke doelstellingen men ook ambieert, de vraag doet zich in ieder geval stellen hoe men in de praktijk het beste aan de slag gaat. De publicatie baseert zich op onderzoek, praktijkvoorbeelden, en het betoog van experten om een antwoord te vinden op bovenstaande vragen.