E-documenten

In deze beknopte samenvatting leest u meer over de krachtlijnen en prioriteiten uit het actieplan 2017 van FARO.

Bram Wiercx

Informatie aanbieden bij erfgoed was nog nooit zo eenvoudig. De ErfgoedApp maakt het voor meer dan 1.700 musea en erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel mogelijk om via de modernste technologie multimediale informatie aan te bieden aan hun bezoekers. In deze handleiding schetsen we de mogelijkheden van deze app en geven tips en tricks voor het gebruik ervan.

Bent u nieuw in de cultureel-erfgoedsector? Of draait u al langer mee en heeft u plannen om een nieuwe horizont te verkennen? FARO bundelde voor u alle startersvormingen in het voorjaar van 2017. Zo weet u meteen waar te beginnen.

Jeroen Walterus en Alexander Vander Stichele, m.m.v. Dries Vanherwegen

Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het steunpunt FARO en de Afdeling cultureel erfgoed van het Departement CJSM. We willen met dit instrument de evolutie van de (erkende) cultureel-erfgoedsector monitoren. Daartoe verzamelt het Cijferboek tweejaarlijks gegevens over de werking van de erkende musea, archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken, van de landelijk gesubsidieerde erfgoedorganisaties en van de erfgoedcellen.

Lokaal erfgoed inspireert! Dat beseffen de Oost-Vlaamse erfgoedcellen, het STAM en FARO maar al te goed. Daarom organiseerden we op 24 september in Gent een inspiratiedag, waarop liefst dertien lokale praktijkvoorbeelden aan bod kwamen. Deze praktijkvoorbeelden hebben we nu uitgeschreven in de digitale bundel 'Inspirerend erfgoed'. In deze bundel krijgt u, naast de voorbeelden, ook heel wat tips voor uw eigen lokale erfgoedwerking.

Jacqueline van Leeuwen

Het is tijd om de vakmensen in onze sector meer aandacht te geven. Jonge mensen aan de start van een carrière zouden we goed moeten ondersteunen, erfgoedwerkers met heel veel ervaring  verdienen onze waardering. Al deze mensen hebben een goede biotoop nodig om uit te kunnen groeien tot echte 'cracks'. Informele vormingsinitaieven versterken hun ervaring en zorgen voor verdere groei en innovatie.

Jeroen Walterus

Het Cijferboek cultureel erfgoed verzamelt sinds 2010 tweejaarlijkse cijfergegevens over de werking van de erkende en landelijk gesubsidieerde erfgoedorganisaties en van de erfgoedcellen. In 2014 voegden we voor het eerst aan het Cijferboek een onderdeel toe over het duurzaam beheer van digitaal erfgoed. Het rapport met de resultaten van dit onderzoek is nu beschikbaar.

Op 26 april 2016 organiseerden FARO, CegeSoma, het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie en het projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog (2014-18) in Brussel de studiedag De Eerste Wereldoorlog in 2018 en daarna!?. De deelnemers kregen er de stand van het laatste onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog in België. Dit verslag bevat de voornaamste en interessantste inzichten, tips en ideeën uit de workshops en het panelgesprek.

FARO heeft in 2015 het vierde werkingsjaar van de vijfjarige beleidsperiode 2012-2016 afgerond. U leest er alles over in dit Jaarverslag 2015 en in de aanvullende bijlagen.

FARO presenteert de Nederlandse vertaling van het manifest ‘Les musées d’art, amis des tout-petits’ (Fraje). Het manifest wil musea aansporen om zich ook tot de allerkleinsten te richten in hun werking. Waarom? Het staat vast dat het culturele aanbod voor gezinnen met de allerkleinsten erg klein is. Tegelijkertijd is de nood reëel, en de vraag groot. Dat blijkt ook uit het succes van de experimenten van het MAS, het MSK en het Brussels Museum van de Molen en de Voeding met activiteiten voor gezinnen met baby’s en peuters tijdens de krokusvakantie 2016.