't Zit in de familie: cultureel erfgoed vanuit gezinsperspectief

Krokuskriebels in het Sportimonium

Werken met ouders, kinderen, gezinnen: het is een taak die inmiddels door vele culturele instellingen ter harte wordt genomen. Kinderen en volwassenen in contact brengen, laten kennismaken met en laten proeven van culturele uitingen… Hierdoor groeit het zelfbewustzijn over de eigen plaats in de wereld.

Voor cultureel-erfgoedinstellingen is het werken voor en met gezinnen echter dúbbel interessant. Door jong en oud via interactieve methodieken ervaringen en ideeën te laten uitwisselen, krijgt het cultureel erfgoed extra betekenis. Wie kan terugkijken op een (eigen) verleden, kan vanuit een dergelijke achteruitkijkspiegel veel inbrengen. En door de inbreng van kinderen te stimuleren, krijgt erfgoed vanzelf een hedendaagse invulling. Hoe gaan kinderen er vandaag de dag mee om, wat betekent het voor hen, of net niet? Breng deze verschillende perspectieven van jong en oud samen, en dan – dat geven we u op een briefje – wordt het pas echt interessant!

In dit dossier bundelen we allerhande materiaal, dat u in uw werking voor en met gezinnen kan ondersteunen. U vindt hier aanvullende informatie bij de brochure ’t Zit in de familie, maar ook verwijzingen naar andere documenten, voorbeelden, leestips, enz. Voor een optimale leesbaarheid van dit dossier raden we u aan om de brochure ’t Zit in de familie bij de hand te nemen. In de brochure worden de verwijzingen naar dit dossier aangegeven met een opvallende rode pijl.

Hebt u suggesties of vragen omtrent dit dossier, neem dan contact op met hildegarde.vangenechten@faronet.be.