Bovenlokale depotwerking

Bovenlokale depotwerking

In dit dossier vindt u informatie over de uitbouw van een (gemeenschappelijke) depotwerking in provincie, regio of stad.

In Vlaanderen staat de opvang van bedreigd en kwetsbaar erfgoed nog in de kinderschoenen. Heel wat musea en andere erfgoedbewaarders hebben te weinig mogelijkheden en middelen om een eigen depotruimte - laat staan een elementaire depotwerking - naar hedendaagse normen uit te bouwen.

Een gemeenschappelijke depotwerking voor de (tijdelijke) opslag van roerend erfgoed zou soelaas kunnen bieden. In die omgeving zou de nodige zorg besteed kunnen worden aan o.a. het transport, de registratie, de actieve conservatie van de objecten…

  • Of zo’n depotwerking wenselijk en haalbaar is, werd in 2003 onderzocht in opdracht van de provincie Limburg. Deze studie groeide uit tot een veelzijdige analyse.
  • In de steden Antwerpen, Brugge en Gent had er een studie plaats over de mogelijkheden van een gemeenschappelijke depotwerking in een stedelijke context.
  • Ook de provincie West-Vlaanderen voerde in 2008 een studie uit over bovenlokale depotwerking in de provincie.
  • Om een gericht erfgoeddepotbeleid uit te stippelen, liet de provincie Vlaams-Brabant in 2009-2010 de financiële, logistieke en organisatorisch haalbare mogelijkheden van regionale depotwerking in kaart brengen. Meer info vindt u ook in het beknopt verslag.
  • In 2010 presenteerde ook de provincie Oost-Vlaanderen een onderzoek naar het depotlandschap.
  • In 2011 vraagt de provincie Antwerpen aan het departement Management (Cultuurmanagement) van de Universiteit Antwerpen een onderzoek uit te voeren naar de werking en infrastructuur van erfgoeddepots op haar grondgebied. Het resultaat kan u downloaden via de website van de provincie Antwerpen (of lees de samenvatting: In depot geven en nemen. Erfgoeddepots in de provincie Antwerpen ontleed).


De resultaten van deze onderzoeken worden op deze website aan u voorgesteld, evenals andere up-to-date informatie rond depotwerking.