Sfeerbeelden en presentaties rondetafel over evidence based werken

Samen met Iedereen Leest, Erfgoedcel Viersprong en het Psychiatrisch Centrum Caritas in Melle organiseerde FARO de rondetafel Gathering the evidence. Measuring and evaluating interventions with cultural heritage and reading for health and wellbeing. Bekijk enkele sfeerbeelden.


Chris Dercon overhandigt eerste exemplaar ‘Museum van het Gevoel’ aan minister Sven Gatz

Sven Gatz speecht

Afgelopen vrijdag werd de nieuwe FARO-publicatie ‘Museum van het Gevoel. Musea op de huid van de samenleving’ feestelijk voorgesteld, in aanwezigheid van minister van Cultuur Sven Gatz. Het was de afscheidnemende Tate Modern-directeur Chris Dercon die het allereerste exemplaar van de publicatie symbolisch overhandigde aan de minister. Hij deed dat met een korte videoboodschap.


Sfeerbeelden en presentaties Conferentie Erfgoed, virtueel en augmented

Op 29 november organiseerde FARO de conferentie Erfgoed, virtueel en augmented in Brussel. Bekijk enkele sfeerbeelden en de presentaties.


Voor u gelezen: De Groote Oorlog op doek. Frontschilders in Nieuwpoort

Op de WOI-pagina van FARO posten we geregeld recensies van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Ditmaal las Luc De Munck voor u 'De Groote Oorlog op doek. Frontschilders in Nieuwpoort' van Luc Filliaert.


Zelfportret van Rubens en Dulle Griet van Pieter Bruegel worden gerestaureerd

Het Zelfportret van Rubens uit het Rubenshuis en de Dulle Griet van Bruegel uit het Museum Mayer van den Bergh verlaten in de loop van januari uitzonderlijk Antwerpen en zullen pas in 2018 weer te zien zijn. Beide topstukken krijgen in Brussel een zorgvuldige restauratie door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium om vervolgens te kunnen schitteren tijdens het geplande barok- (2018) en Bruegeljaar (2019) in Antwerpen.


Open uitvoeringvergunningen voor cultuurgoederen

Voor de uitvoer van cultuurgoederen, zowel tijdelijk (bijvoorbeeld in functie van een tijdelijke tentoonstelling) als definitief (bijvoorbeeld bij verkoop), buiten de Europese Unie is sinds 1993 vanaf een bepaalde waardedrempel steeds een uitvoervergunning vereist. Vanaf 1 september 2016 biedt de Vlaamse overheid erfgoedinstellingen die regelmatig bruiklenen geven voor tentoonstellingen buiten de EU, de mogelijkheid om daartoe een open vergunning aan te vragen. Deze vergunningen zijn vijf jaar geldig.


Roerende goederen van de Sint-Leonarduskerk te Zoutleeuw op Vlaamse Topstukkenlijst

Op 14 november 2016 beschermde Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz verschillende objecten uit de Sint-Leonarduskerk te Zoutleeuw als erfgoed van uitzonderlijk belang. De goederen worden opgenomen in de lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap, de Topstukkenlijst.

Verkleurd. En dan? Een socratisch gesprek

Op 30 november organiseerde de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort een socratisch gesprek over het thema ‘Verkleurd. En dan?’. Hoe mag een object behandeld worden en wat is een acceptabel resultaat? Kleur en verkleuring spelen bij zulke discussies een grote rol. Welke kleur is de goede na een restauratie? Wat is een goede interpretatie van kleur? En wat is een goede restauratie wat betreft kleur? Een verslag.


Nieuw Cultureel-erfgoeddecreet definitief goedgekeurd voor indiening in Vlaams Parlement

Op 2 december keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet, na advies van de Raad van State, definitief goed. Het ontwerp van decreet wordt nu ingediend in het Vlaams Parlement.

'Vlaamse Reuzen' en 'Iedereen Klassiek' op Klara

Iedereen klassiek

Radiozender Klara heeft dezer dagen twee erfgoedgerelateerde topics in de kijker. Er is om te beginnen de ‘gebruiksaanwijzing voor beginners & liefhebbers’ Iedereen Klassiek: een boek met twee cd’s. En gisteren, zondag 4 december, ging de nieuwe reeks ‘Vlaamse Reuzen’ op antenne. Neen, geen reeks over een oud Vlaamsch konijnenras, maar wel een vijfluik over de vijf grondleggers van de ‘nieuwe’ oudemuziekprakijk. Die loopt nog tot en met begin januari.


Internationale dag van het Vrijwilligerswerk: een welgemeende dankjewel

5 december is het de Internationale Dag van de Vrijwilliger. Naar aanleiding van deze dag willen we stilstaan bij het waardevolle en onbetaalbare werk van onze vrijwilligers, ook binnen de cultureel-erfgoedsector.


Emoties veroveren museumwereld. Nieuw boek schetst ambitieus museummodel

Emoties worden in onze maatschappij steeds belangrijker en nadrukkelijker. Sommigen gewagen zelfs van de ‘emocratie’, die diep in het handelen en denken is doorgedrongen. Ook in de museumsector in binnen- en buitenland wordt expliciet nagedacht over hoe emoties een rol kunnen spelen in de werking.

Die vaststelling was voor FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, de aanleiding voor een nieuw boek dat vandaag in CINEMATEK werd gepresenteerd. Een boek dat de maat neemt van de maatschappelijke relevantie van de musea in Vlaanderen. Museum van het Gevoel. Musea op de huid van de samenleving is namelijk een gids om het – in de Lage Landen nog grotendeels onontgonnen – terrein van de emoties te verkennen.

Woonwagenbewoners timmeren verder aan erfgoedtraject

Erfgoedtraject van woonwagenbewoners

Sinds enkele maanden bruist het in de gemeenschappen van woonwagenbewoners van enthousiasme om hun cultureel erfgoed te bewaren en een toekomst te geven. De behoefte leeft sterk om deze rijke schat aan erfgoed te valoriseren, vooraleer de cultuur van de woonwagenbewoners dreigt te verdwijnen.


Belgische bevraging voor het lopende Europese kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie, Horizon 2020

BELSPO lanceert in samenwerking met de deelstaten een bevraging om het lopende Europese kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie, Horizon 2020 (H2020), te evalueren.

Onderzoekstechniek RTI nu ook geschikt om glasoppervlaktes in detail te documenteren

Reflectance Transformation Imaging, kortweg RTI, is een eenvoudige en goedkope onderzoeksmethode die helpt bij het analyseren van oppervlaktedetails via interactieve viewingsoftware. RTI is samengesteld uit een serie foto’s, gemaakt vanuit hetzelfde standpunt maar met verschillende lichtinvallen. Het resultaat is een interactieve foto waar de lichtbron van positie kan veranderd worden. Hierdoor kunt u het object op een eenvoudige manier onderzoeken op gebruiks- en werktuigsporen, loskomende verflagen, enz.


SA&S formuleert standpunt op het EU-Richtlijnvoorstel over auteursrechten

Op 14 september 2016 pakte de Europese Commissie uit met het langverwachte voorstel voor een richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt. SA&S heeft dit voorstel van richtlijn bestudeerd en formuleerde er een standpunt over.


Derde editie leiderschapstraject: mis het niet!

Succesrijke vormingen herhalen we graag. In januari 2017 lanceren we daarom een derde editie van het traject 'Groeien in de rol van teamleider': vier dagen vol inspirerende perspectieven, persoonlijke coaching én ervaringsdeling.


Inspirerend erfgoed. Dertien praktijkverhalen uit Oost-Vlaanderen

Lokaal erfgoed inspireert! Dat beseffen de Oost-Vlaamse erfgoedcellen, het STAM en FARO maar al te goed. Daarom organiseerden we op 24 september in Gent een inspiratiedag, waarop liefst dertien lokale praktijkvoorbeelden aan bod kwamen. Deze praktijkvoorbeelden hebben we nu uitgeschreven in de digitale bundel 'Inspirerend erfgoed'. In deze bundel krijgt u, naast de voorbeelden, ook heel wat tips voor uw eigen lokale erfgoedwerking.


Wegens succes herhaald: mediatraining ‘Drie, twee, een … Camera loopt!’

oude camera

Uit het leven gegrepen: toen we tijdens de receptie na het Groot Onderhoud reacties sprokkelden, gebeurde er iets vreemd. Op mijn vraag: “Wel, wat vond je van deze dag?”, antwoordde degene aan wie ik de vraag stelde: “Ha, heel interessant, heb veel bijgeleerd, enz. enz.” Waarop ik weer: “Blij dat te horen. Zou je dat ook voor de camera willen zeggen?” Toen ik dat vroeg, sloeg de schrik mijn gesprekspartner om het hart. Niet bij één deelnemer, maar bij verschillende. Heel wat mensen kregen (en krijgen) klamme handen als ze iets voor een camera moeten zeggen. En daar willen we iets aan doen.


ErfgoedApp update brengt heel wat nieuwigheden

Nieuwe versie van de ErfgoedApp

Tijdens de conferentie Erfgoed, Virtueel & Augmented werd de nieuwe versie van de ErfgoedApp voorgesteld. De volledige presentatie vindt u onderaan dit bericht. In een notendop zetten we de nieuwigheden voor u op een rijtje.