De Folio-oogst van deze maand

Folio

Kent u Folio al? Deze vzw bundelt 32 Vlaamse culturele, literaire en erfgoedtijdschriften en ontwikkelt allerlei initiatieven om de aangesloten tijdschriften te versterken. En elke maand trakteert Folio op het beste uit deze tijdschriften: een tiental gratis artikels, gekozen door de redacties zelf.


European Museums in an Age of Migrations

Section of the Liquid Museumboat

Het onderzoeksproject MeLa - European Museums in an Age of Migrations is dan wel al enige tijd afgesloten, de kwesties grenzen en migratie zijn vandaag hete hangijzers en zullen dat ook in de toekomst blijven. Mobiliteitskwesties zijn niet enkel van toepassing op mensen. Ook objecten, informatie of kennis kunnen onder het thema vallen. Wie het nog niet deed of z’n geheugen wil opfrissen, kan alle onderzoeken en conclusies van European Museums in an Age of Migrations online nog eens nalezen.


Indiendata subsidies provincie West-Vlaanderen

In het domein erfgoed voorziet de provincie West-Vlaanderen in 2017 twee soorten subsidies: projectsubsidies en werkingssubsidies. Voor erfgoedprojecten is de uiterste indiendatum 15 maart 2017 voor projecten die starten vanaf 1 juli 2017. De projecten dienen inhoudelijk volledig afgerond te zijn op 31 oktober 2017. Stavingsstukken moeten ingediend zijn voor 30 november 2017. Met de werkingssubsidies voor erfgoedorganisaties met een bovenlokale werking wenst de provincie erfgoedorganisaties te ondersteunen en te stimuleren tot een kwaliteitsvolle en bovenlokale erfgoedwerking, waardoor ze een inspirerende voorbeeldfunctie kunnen vervullen voor andere erfgoedorganisaties. De indiendatum hiervoor is 15 maart 2017. Meer info vindt u hier.

Week van de Vrijwilliger. Doet uw erfgoedorganisatie ook mee?

Van 4 tot 12 maart 2017 is het de Week van de Vrijwilliger. Een mooie gelegenheid om ook alle erfgoedvrijwilligers in de bloemetjes te zetten. Op www.vrijwilligersweek.be vindt u heel wat ideeën en materiaal om uw vrijwilligers te bedanken.


Help, hoe kies ik de juiste vitrine?!

Nieuwe vitrines aankopen of ontwerpen voor een permanente of tijdelijke tentoonstelling, het is geen sinecure. Waarmee moet u zoal rekening houden? Ontdek het antwoord tijdens de tweedaagse workshop 'Help, hoe kies ik de juiste vitrine?!' op 15 en 16 februari bij FARO. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, schrijf dus snel in!


Kunst, Cultuur en Jeugdwerk met vluchtelingen: info- en ontmoetingsmomenten

Beroert de situatie van vluchtelingen u ook? Bent u op zoek naar hoe u voor hen iets kan betekenen met uw organisatie? Kom dan in maart naar een van de info- en ontmoetingsmomenten ‘Kunst, Cultuur en Jeugdwerk met vluchtelingen’. U ontmoet er andere jeugdwerkers, kunstenaars en kunstprofessionals, erfgoedwerkers en sociaal-cultureel werkers uit uw regio die met dezelfde vragen zitten over het betrekken van vluchtelingen bij hun werking.


Een scenografie die kleur bekent

Guggenheim. Full Abstraction

In het Brusselse ING Art Center loopt de tentoonstelling Guggenheim Full Abstraction bijna op zijn einde. U kan er nog tot half februari een zestigtal kunstwerken bekijken uit de collectie van Peggy Guggenheim en haar oom Solomon R. Guggenheim. De focus van de werken ligt op abstracte kunst tussen 1940-1960. Los van de keuze van de collectiestukken is de opstelling van de werken interessant.


Erfgoedcellen.be in een nieuw jasje

Sinds jaar en dag is erfgoedcellen.be de portaalsite van de 22 erfgoedcellen en stedelijke erfgoedcoördinatoren. Deze portaalsite heeft een flinke opknapbeurt gekregen. Ze bevat nu een handige overzichtskaart met de spreiding van de erfgoedcellen en stedelijke erfgoedcoördinatoren in Vlaanderen en Brussel. Naast beknopte informatie over wat een erfgoedcelwerking inhoudt, verwijst erfgoedcellen.be ook door naar de websites van alle erfgoedcellen en erfgoedcoördinatoren.


Workshop collectie in nood: eerste hulp bij wateroverlast en na brand | Er zijn nog plaatsen vrij!

dummies geblust met schuimblusser

In het voorjaar van 2016 voerden de depotconsulenten van de provincies en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in samenwerking met het KIK en FARO een mini-enquête uit. Daarin peilden ze naar de noden in verband met de voorbereiding op calamiteiten bij collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties. Wat is de stand van zaken in verband met de paraatheid bij calamiteiten?

Deze enquête, waarvoor we de deelnemers hartelijk danken, bracht aan het licht dat de sector evenveel nood heeft aan begeleiding bij het uitwerken van een calamiteitenplan als aan een opleiding eerste hulp aan objecten bij noodsituaties. En daar spelen we graag op in. Daarom organiseren we in samenwerking met de Bibliotheekschool CVO VSPW Gent en het KIK een cursus over eerste hulp aan objecten bij wateroverlast of na een brand.


Help, hoe kies ik de juiste vitrine!?

Iedereen die al eens een museale presentatie van erfgoedobjecten heeft moeten opzetten, weet dat de keuze voor de juiste vitrine geen sinecure is. Verschillende aspecten, gaande van beveiliging over bewaaromgeving (klimaat, licht, materiaalkeuze…) tot ontwerp en scenografie, komen erbij kijken en maken de keuze voor de beste prijs-kwaliteitverhouding vaak complex.

Op 15 en 16 februari 2017 organiseert FARO samen met Bart Ankersmit (Rijksdienst voor het cultureel erfgoed) en Ibrahim Bulut (Meyvaert Glass Engineering) een vorming over vitrines. Tijdens deze tweedaagse zal vooral de nadruk worden gelegd op waar u allemaal rekening mee moet houden bij de aankoop en/of het ontwerp van een vitrine, voor een permanente of tijdelijke tentoonstelling.

Schoon volk in Ieper

Van 29 janauri tot 3 februari komen een twintigtal archiefmedewerkers uit België, Denemarken, Mexico, Frankrijk, Nederland, Polen, Italië en India naar Ieper voor de derde editie van de Winter School Archives and Education van FARO in samenwerking met The National Archives (VK). Samen werken ze aan allerhande innovatieve educatieve projecten.


Filmpje over hoe archieven inspireren

Archieven zijn veel dingen, voor veel verschillende doelgroepen. Om duidelijk te maken hoe ze aan de behoeften van elk van die doelgroepen voldoen en hoe ze hun grootste uitdaging – digitaal – aanpakken, maakte The National Archives in het Verenigd Koninkrijk een filmpje. Of lees eens hun plan, waarin beschreven staat hoe ze de komende vijf jaar het publiek anders willen laten denken over archieven.


Meer dan erfgoed: ook u bent van harte welkom!

In hun voorbereiding voor twee pilootprojecten met instellingen uit de geestelijke gezondheidszorg gingen FARO-medewerker Bart De Nil en Erfgoedcel Viersprong-coördinator Ans Van de Cotte op zoek naar kennis en methodieken over het gebruik van cultureel-erfgoedcollecties in de gezondheids- en welzijnssector. Het resultaat van die zoektocht is een nieuwe publicatie en vormingstraject waarmee ze cultureel-erfgoedwerkers willen inspireren en overtuigen om bruggen te slaan tussen de cultureel-erfgoedsector en de zorgsector. En daarbij oog te hebben voor andere doelgroepen dan personen met dementie. Op maandag 6 februari wordt in Melle de publicatie Meer dan erfgoed gepresenteerd.


Welke waarden maken het verschil in uw beleidsplan?

Missie- en visieteksten verwoorden de kern van de organisatie. Het is dan ook een goed idee om deze uitgangspunten onder de loep te nemen bij de start van een beleidsplanningstraject. Deze blog spitst zich toe op de waarden in missie- en visieteksten. Waarom zou u die opnemen en welke soorten waarden zijn er eigenlijk? Drie inspirerende voorbeelden sluiten dit bericht af.


Brussel zocht en vond discriminatoir erfgoed

(c) Collectie Audrey Donceeel

Het dagelijks werken rond thema’s als beeldvorming, discriminatie en racisme inspireerde ORBIT vzw om deze heikele kwesties in een historisch perspectief te onderzoeken. In samenwerking met partners uit de erfgoedsector ging de vzw op zoek naar ‘discriminatoir zwerfgoed’. Het werd een zoektocht naar oude beeldjes, affiches, boeken en postkaarten die een stereotiep beeld over andere culturen en religies uitdroegen.


Bezoek de Koning Boudewijnstichting op BRAFA Brussel met de ErfgoedApp

foto Jan Van De Vel

Wilt u graag de ErfgoedApp aan het werk zien, meertalig en met knappe 'extra' informatie? Bezoek dan nog tot zondag 29 januari de stand van de Koning Boudewijnstichting op BRAFA Brussel in Tour & Taxis. Meer informatie vindt u op de website van KBS of bekijk de reportage in het VRT-Journaal


Maak uw wandelingen en fietstochten augmented tot een ErfgoedRoute met de ErfgoedApp. Lancering op 21 maart

ErfgoedApp

Hebt u een wandeling, fietstocht of knooppuntenroute met heel wat erfgoed onderweg? Wilt u oude foto's tonen, interessante verhalen vertellen of zelf multimedia-, 360°- & 3D-informatie toevoegen? Upgrade dan nu uw bestaande wandelingen en fietstochten met de ErfgoedApp naar een erfgoedroute. Op 21 maart, het begin van de lente, worden deze routes beschikbaar gemaakt in de app.


Toelichting pilootprojecten waarderen. Schrijf nu in!

Op maandag 20 februari licht het Departement Cultuur, Jeugd en Media de context, criteria en aanvraagprocedure toe van het nieuwe subsidiereglement voor pilootprojecten waarderen. Het informatiemoment sluit aan op de bijeenkomst van de FARO Werkgroep Waarderen.


De geschiedenis van een stadswijk via crowdsourcing

Op de website van het Survey of London’s Whitechapel project kan u de geschiedenis van alle gebouwen en plaatsen in de Londense wijk Whitechapel ontdekken en delen via sociale media. Een mooi uitgewerkt project, maar niet zo bijzonder. Ware het niet dat de informatie en content grotendeels wordt verzameld via crowdsourcing.


The British Library toont ‘wacky’ kaarten

Kaarten zijn meer dan de weerspiegeling van geografische kenmerken. Ze vertellen ons ook heel wat over onszelf en hoe we onze maatschappij vormgeven. Dit is het thema van de tentoonstelling Maps and the 20th Century: Drawing the Line die momenteel loopt in The British Library.