Imperial War Museum markeert zijn eeuwfeest

Het Imperial War Museum werd in 1917 opgericht als gedenkteken voor een oorlog die toen nog volop woedde. Met allerlei middelen, zoals stempels in rantsoenboekjes, werd aan de Britten gevraagd om persoonlijke brieven en foto’s van nabestaanden die in de oorlog waren gesneuveld, op te sturen. Om zijn honderdste verjaardag te markeren maakt het museum deze persoonlijke herinneringen uit zijn eerste collectie publiek.


Vrijwilligerswet wordt aangepast

In 2015 bestond de Vrijwilligerswet tien jaar. Precies met die verjaardag hebben federale ministers Maggie De Block en Kris Peeters gevraagd om de wet te evalueren, ook met oog voor concrete problemen op het terrein. Er ligt nu een ontwerp op tafel om de Vrijwilligerswet aan te passen. Dat wetsontwerp wil het statuut verduidelijken van de grootste vrijwilligersgroep: de vrijwilligers met een onkostenvergoeding.


Vorming 'Onthalen en begeleiden van bezoekers met een beperking'

Op 14 en 16 maart vindt een basisvorming plaats rond het toegankelijk onthalen en begeleiden van bezoekers met een beperking. De ideale voorbereiding voor erfgoedmedewerkers in aanloop naar de komende Erfgoeddag. Omdat álle bezoekers onze zorg verdienen.


Cultuurprijzen provincie Oost-Vlaanderen 2017: heemkunde en geschiedenis

In 2017 schrijft de provincie Oost-Vlaanderen twee prijzen voor historisch onderzoek uit. Zowel in de categorie geschiedenis als in de categorie heemkunde ligt 5.000 euro klaar voor een wetenschappelijk verantwoorde studie.

Wie kan deelnemen? Personen die in Oost-Vlaanderen geboren zijn of er al 5 jaar wonen, of als het werk over Oost-Vlaanderen gaat. Ook proefschriften kunnen dit jaar meedingen.

Een nieuw Cultureel-erfgoeddecreet voor de ondersteuning van cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen

Afgelopen vrijdag bekrachtigde de Vlaams Regering, op voorstel van minister Gatz, het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet. Dit decreet regelt de ondersteuning van organisaties in Vlaanderen die aan cultureel-erfgoedwerking doen. Met het nieuwe decreet streeft de Vlaamse overheid naar een nieuw beleidskader dat beter is aangepast aan de recente maatschappelijke en bestuurlijke veranderingen.

Wat vinden uw medewerkers van uw organisatie?

collega's in gesprek

Bij de opmaak van een nieuw beleidsplan laat u externe stakeholders aan het woord. Maar vergeet ook de eigen medewerkers niet. Hoe denken zij over de werking? Vraag het hen in een korte enquête en een goed gesprek. Peil daarbij naar de waardering van de output, de interne processen of het arbeidsklimaat.  Dit blogbericht geeft een overzicht van mogelijke vragen om met uw medewerkers te bespreken.


Nieuwe oproep voor culturele mecenaatsrekening musea

De Koning Boudewijnstichting (KBS) lanceert opnieuw een oproep voor kandidaten die een culturele mecenaatsrekening als museum bij de KBS willen opstarten.

Workshop | Agenda 2030 en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Duurzaamheid en erfgoed

Op 10 maart organiseert FARO samen met tapis plein - immaterieelerfgoed.be, OCE, VVBAD en PULSE transitienetwerk cultuur een workshop rond de VN Agenda 2030 en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).


Filmpje | CultuurLINK stimuleert gebruik gedeelde thesauri

CultuurLINK is een website waarmee u koppelingen kunt leggen tussen de trefwoorden in de eigen collecties en de Art & Architecture Thesaurus (AAT). Een klein comité informatiespecialisten uit verschillende Nederlandse en Belgische musea kwam onlangs bij elkaar om aan de slag te gaan met CultuurLINK.


Gezocht! Initiatieven en collecties omtrent migratiegeschiedenis

De studie van migratiegeschiedenis kent een lange traditie, waarvan de oorsprong dikwijls gelinkt wordt aan het pionierswerk dat door de Chicago School werd gevoerd tijdens de jaren 1920. In deze beginjaren werd het onderzoek naar migratie vooral gedomineerd door wetenschappers uit landen waar grote migrantengemeenschappen leefden. In landen waar deze immigratiestromen zich later manifesteerden, kreeg migratiegeschiedenis pas vanaf de jaren 1970 geleidelijk aandacht.


Dossier roofkunst in stroomversnelling?

cover OKV

Eerder deze week publiceerde De Standaard een artikel van Geert Sels met de dwingende titel ‘Musea moeten herkomst kunst onderzoeken’. Feit is dat 78 schilderijen die na de Tweede Wereldoorlog terugkeerden uit nazi-Duitsland en die in het bezit zijn van de musea in ons land, geen sluitende herkomst hebben. Het artikel verscheen naar aanleiding van het jongste nummer van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, ‘Kunst voor het Reich’. Daarin staat de volledige lijst met die 78 werken.


Filmpje | Meer dan erfgoed. Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn

Samen met het Psychiatrisch Centrum Caritas in Melle en de Christoforusgemeenschap, een sociaaltherapeutische woon- en werkgemeenschap voor volwassen mannen en vrouwen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking in Munte-Merelbeke, werkten FARO-medewerker Bart De Nil en Erfgoedcel Viersprong-coördinator Ans Van de Cotte twee pilootprojecten uit. Het cultureel erfgoed werd ingezet als therapeutisch materiaal voor een reeks creatieve workshops; de collecties van een aantal lokale musea vormen de inspiratiebron en het uitgangspunt voor eigen creaties van de patiënten.


Help jonge mensen op weg in de erfgoedsector

affiche afstudeerbeurs

Op 28 maart verzamelen kersverse masters en doctores op de grootste afstudeerbeurs van Vlaanderen. FARO tekent present om hen wegwijs te maken in de cultureel-erfgoedsector. We willen hen informeren over onze sector, doorverwijzen naar vacatures en concrete sollicitatietips meegeven. Heeft u ook een gouden tip voor starters? Zijn er vacatures die u graag aan hen wil voorleggen? Of wil u nog iets anders onder hun aandacht brengen? Geef voor 20 maart een seintje aan Jacqueline van Leeuwen.


Stel u kandidaat voor museum-hackathon MuseomixBE 2017

Museomix is een participatief evenement, gedragen door een community van vrijwilligers – zowel amateurs als professionelen – die gepassioneerd zijn door musea en digitalisering. Als eerste hackathon voor musea, neemt Museomix tijdelijk musea over om hun dagdagelijkse werking binnenstebuiten te keren en hen open te stellen voor nieuwe publieken en nieuwe praktijken. Hedendaagse musea worden opgeroepen om zichzelf heruit te vinden, zich creatief en open op te stellen en zich een participatieve logica aan te meten.

Studievoormiddag: een collectieplan voor kleinere organisaties

De laatste jaren hebben heel wat archieven en erfgoedbibliotheken gewerkt aan een collectieplan. Uit deze trajecten kwamen heel wat expertise en inzichten die vorig jaar gebundeld werden in de brochure Naar een collectieplan in 6 stappen. Een leidraad voor bibliotheek en archief. Tijdens een studievoormiddag op 18 april willen we aan de hand van praktijkvoorbeelden aantonen dat het proces naar een collectieplan ook voor kleinere organisaties met een hybride collectie een haalbare kaart is.


Onze man in Newcastle: sfeerbeelden en verslag

Van 12 tot en met 16 februari liep ik mee met het outreachteam van Tyne & Wear Archives and Museums in Newcastle. Het museum heeft een aantal community engagement programmes lopen die focussen op welzijn en herstelbegeleiding. Bedoeling van mijn verblijf in Newcastle was om van dichtbij met deze programma's kennis te maken. Via de Flickr-pagina van FARO kan u enkele sfeerbeelden bekijken.


Glokale perspectieven op erfgoedzorg

FARO-directeur Marc Jacobs presenteert in Tokyo op 18 februari 2017 een keynotespeech met de titel Glocal Perspectives on Safeguarding. CGIs, ICH, Ethics and Cultural Brokerage. Dit past in een presymposium met de titel Glocal Perspectives on Intangible Cultural Heritage. Local Communities, Researchers, States and UNESCO. Hoofdorganisator is het Center for Glocal Studies (CGS), Seijo University. De dit weekend besproken teksten, waaronder de bijdrage vanuit Vlaanderen, zijn de insteek voor een groot Aziatisch erfgoedcongres in Japan met dezelfde titel op 7, 8 en 9 juli 2017.

Ministers Crevits en Gatz brengen meer cultuur naar school

Minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Cultuur Sven Gatz hebben in het Vlaams Parlement toegelicht hoe ze met investeringen in cultuureducatie meer leerlingen zin willen doen krijgen in cultuur. Ze stelden er hun actieplan voor dat cultuurorganisaties en leerkrachten dichter bij elkaar brengt en ideeën aanreikt om cultuur tastbaarder te maken in het onderwijs.

Onze man in Newcastle - dag 4

Bij de start van dag vier van mijn verblijf in TWAM botste ik op Tanya Thirtle die als vrijwilliger helpt bij het transcriberen van de audiofragmenten die op Historypin worden gezet. Altijd leuk om sympathieke mensen te ontmoeten die met hun vrijwillig engagement meehelpen aan the greater good. De eerste afspraak op de agenda was met Sarah Cotton van het Collections & Research Department. Het is haar taak om samen met het outreachteam te werken aan de wijze waarop gemeenschappen worden gerepresenteerd in de collecties die TWAM toont en verzamelt.


13 ideeën voor inspirerende inspraakmomenten

Bij een beleidsplanningsproces is inspraak van uw (toekomstige) gebruikers en uw medewerkers belangrijk. Hoe zorgt u ervoor dat dit gesprek inspirerende ideeën oplevert? In deze presentatie zetten we 13 beproefde methodieken op een rij. Op 23 februari lichten we ze verder toe met concrete voorbeelden en kunt u ze ook uitproberen. Er zijn nog een paar plaatsen, dus mis het niet!