Krokuskriebels!

Logo Krokuskriebels

Van 18 tot 26 februari stellen maar liefst 97 (!) musea hun deuren wagenwijd open voor gezinnen. Deze musea bieden - stuk voor stuk - tijdens de krokusvakantie een aantrekkelijk programma aan voor jong en oud. Alle informatie over de activiteiten is beschikbaar op de Krokuskriebels-website. Krokuskriebels is een organisatie van de Gezinsbond, in samenwerking met de Vlaamse provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie te Brussel en FARO.


Opleiding ‘Erfgoed en Onderwijs’: snel inschrijven!

Het expertisecentrum Erfgoededucatie van de lerarenopleiding KATHO (Tielt) biedt in 2012 opnieuw de opleiding ‘Erfgoed en Onderwijs’ aan. Gedurende acht contactdagen – van februari tot mei – kunnen zowel leerkrachten als medewerkers van cultureel-erfgoedorganisaties zich in deze opleiding helemaal toeleggen op zowel theoretische achtergrond als methodieken met betrekking tot erfgoededucatie. Voor erfgoedmedewerkers is deelname aan een dergelijke opleiding een gelegenheid bij uitstek om bruggen te bouwen naar het onderwijs.


Museumpeil over sociale media

Museumpeil cover

Museumpeil, het vakblad voor museummedewerkers in Vlaanderen en Nederland, focust in de nieuwste uitgave volledig op sociale media en wat musea daar zoal mee (kunnen) doen. Er valt voor musea heel wat te winnen bij het gebruik van sociale media, zoals blijkt uit de diverse artikels. Welke nieuwe kansen bieden sociale media? Wat is het potentieel ervan voor musea? Luiden sociale media een fundamenteel andere manier van communiceren in? En wat met kleine erfgoedorganisaties? In diverse bijdragen formuleren auteurs uit zowel Vlaanderen als Nederland een antwoord op deze vragen.

Nieuw e-tijdschrift over cultuurbeleid en -management

Cover ENCATC Online Journal

ENCATC, het Europese netwerk van opleidings- en vormingsinitiatieven rond cultuurbeleid en cultuurmanagement, publiceert sinds eind 2011 een gratis online tijdschrift, ENCATC Online Journal of Cultural Management and Policy. De publicatie wil via actuele en multidisciplinaire bijdragen het debat over management- en beleidsthema's bij wetenschappers, docenten, beleidsmakers en managers aanzwengelen. Aan bod komen onder meer cultuur en creativiteit, marketing, lokale ontwikkeling, ondernemerschap en educatie, cultuurmanagement en cultuurbeleid. 


FARO werkt vanaf nu met competentiedocumenten van OSCAR

OSCAR waardeer(t) uw ervaring

Kent u OSCAR al? OSCAR is een online systeem dat competenties verworven tijdens vorming of vrijwillig engagement in kaart brengt. Socius en het Steunpunt Jeugd stonden in voor de ontwikkeling ervan, FARO stapt in vanaf januari 2012.


Aan de slag met CollectiveAccess in de cloud

Abstract: 

Met deze handleiding doorloopt u op een eenvoudige manier de installatie van CollectiveAccess, open source collectiemanagementsoftware voor het beheren en ontsluiten van museum- en archiefcollecties, op een Red Hat Openshift flex cluster. De handleiding kwam tot stand na een samenwerking tussen FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed en Red Hat, marktleider in opensourceoplossingen en is het resultaat van het pilootproject CollectiveAccess & cloud hosting.

Collegagroep 'Leren in de erfgoedsector'

Organiseert uw organisatie vormingen voor erfgoedwerkers en wil u uw didactische vaardigheden graag aanscherpen? Wil u uw vragen delen en bent u benieuwd naar de ervaringen van uw collega’s in het erfgoedveld? Dan is de collegagroep 'Leren in de erfgoedsector' misschien wel iets voor u.


Traject 'Aanvraag Kwaliteitslabel culturele archiefinstelling'

Erkend cultureel archief

Elk jaar kunnen archieven via het Cultureel-erfgoeddecreet het 'Kwaliteitslabel culturele archiefinstelling' aanvragen. Aan deze erkenning zijn geen subsidies gekoppeld, maar het is als symbolische erkenning de moeite waard: het kwaliteitslabel schept immers vertrouwen tegenover derden voor bijvoorbeeld bruiklenen, schenkingen, samenwerking, wetenschappelijk onderzoek. Bovendien vormt het een erkenning van een kwaliteitsvolle erfgoedgerichte werking.


Intergenerationeel Europees Jaar 2012 biedt kansen

Lokale of regionale initiatieven die inhaken op het thema intergenerationeel werken en leren, maken dit jaar (veel) kans op ondersteuning van de Europese Unie. Getuige de nieuwe Europese brochure die alle mogelijkheden tot financiering van dergelijke initiatieven bundelt.


Werkgroepen Archieven 2020 | Werk mee aan een innovatieagenda voor de archiefsector!

Archieven 2020

Veel deelnemers aan het symposium Archieven 2020 gaven te kennen dat ze willen verder reflecteren en werken op de lijnen die door de keynotesprekers en tijdens het panelgesprek werden uitgezet (cf. Dossier Archief 2020 in faro | tijdschrift over cultureel erfgoed). Zo is het centrale idee van een innovatieagenda of businessplan voor de archiefsector al een interessante uitdaging.


Een nieuw Cultureel-erfgoeddecreet in opmaak!

De Vlaamse Regering heeft op 23 december 2011 haar principiële goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van decreet over het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid. Op de website van het agentschap Kunsten en Erfgoed staat nu een toelichting bij dit voorontwerp van decreet en de verdere procedure.


Oproep inschrijving Platform Duurzame Digitale Toegankelijkheid Vlaanderen

Vorig jaar werd de oprichting van het Platform Duurzame Digitale Toegankelijkheid Vlaanderen (Platform DDT-Vl) bekendgemaakt. Het Platform DDT-Vl wil zich ontwikkelen tot een netwerk van Vlaamse organisaties en instellingen die vanuit hun eigen basiswerking en doelstellingen actief willen samenwerken aan het versterken van de digitale duurzaamheid van het cultureel erfgoed in Vlaanderen.


faro | tijdschrift over cultureel erfgoed zoomt in op Archieven 2020

Cover faro

Op 10 november 2011 organiseerde FARO, in het kader van het PRISMA-onderzoekstraject, het colloquium Archieven 2020. Het was een moment waarop sleutelfiguren reflecteerden over de stappen die de sector het komende decennium zou moeten nemen, zonder te weten hoe die toekomst er precies zou uitzien. Dit resulteerde in de formulering van enkele interessante pistes, die de basis kunnen vormen van een innovatieagenda voor de Vlaamse archiefsector.


Nieuwe brochure vormingsaanbod 2012

Vormingsaanbod 2012

De nieuwe brochure Vormingsaanbod 2012 bundelt opnieuw het vormingsaanbod van de consulenten van de Vlaamse provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, FARO en van expertisecentra, erfgoedcellen en landelijke musea. Het aanbod 2012 concentreert zich op (actuele) methodieken in de erfgoedzorg en -ontsluiting.

Promotieactie

Nog tot en met 31 januari 2012 biedt FARO u de kans een keuze te maken uit een ruim aanbod boeken en tijdschriften aan sterk verminderde prijzen. Een overzicht van het aanbod krijgt u via het bijgevoegde bestelformulier.

Maak zelf een erfgoedkaart en plaats ze op uw website of blog

Met de pas gelanceerde erfgoedkaart van Vlaanderen en Brussel kan u snel en overzichtelijk organisaties vinden. Om het u nóg makkelijker te maken, kan de erfgoedkaart ook worden toegevoegd aan uw eigen website of blog. Op een eenvoudige manier maakt u een volledig gepersonaliseerd overzicht van de organisaties in uw regio, stad of vakgebied.