Erfgoedwetenschappers in de kijker

Erfgoedwetenschappen is het toepassen van exacte wetenschappen in de erfgoedsector. Een fysicus bijvoorbeeld onderzoekt de eigenschappen van het materiaal waaruit een museumobject is gemaakt, met het oog op een zo goed mogelijke restauratie of bescherming. Ter gelegenheid van de Britse Wetenschapsweek, die liep van 10 t.e.m.


Sint-Niklaas 800: jubileumjaar en boek

cover Het boek van St-Niklaas

Dit jaar viert de hoofdstad van het Waasland zijn 800e verjaardag. Een heel jaar lang wordt deze gebeurtenis onder de aandacht gebracht van inwoners en alle andere betrokkenen. Met een veelzijdig en feestelijk programma dat het publiek uitnodigt voor onder andere wandelingen, tentoonstellingen (met bv. ‘80 topstukken 1217-2017’, een internationaal colloquium, (bloemen- en reuzen)stoeten, en nog véél meer. Opmerkelijk is de netjes getimede publicatie van ‘Het boek van Sint-Niklaas’, van fotograaf-criticus en Sint-Niklazenaar Johan de Vos.


Welke impact streeft u eigenlijk na? Gebruik de agenda2030 als brainstormmateriaal

circel cifal

Erfgoed heeft een intrinsieke waarde, daar zijn we het allemaal over eens. Toch is er meer: erfgoed heeft ook meerwaarde op andere maatschappelijke domeinen. Sterker nog: erfgoed kan bijdragen aan het realiseren van de grote maatschappelijke doelen. Deze blog vertelt u hoe u tijdens uw beleidsplanningsproces over die maatschappelijke impact kunt nadenken. Een gratis tool helpt u op weg.


Misia’s missie gaat op speurtocht in het familieverleden

Ieder kind heeft een uniek familieverhaal. Het pakket 'Misia’s missie' biedt nu een kant-en-klaar educatief pakket waarin kinderen uit de tweede graad lager onderwijs kunnen kennismaken met de boeiende wereld van de familiegeschiedenis. De centrale figuur in dit educatief pakket is Misia, die op zoek gaat naar haar eigen familiegeschiedenis en zo meer te weten komt over haar bekende grootvader Adrien François Servais. Gedurende zes lessen neemt ze de leerlingen mee op speurtocht.

Erfgoedprijs provincie Antwerpen 2017 zoekt held(in) in erfgoed

Bent u of kent u een heldin in erfgoed? Komt uw project in aanmerking voor de Erfgoedprijs 2017 van de provincie Antwerpen? Stel nu uw heldendaad en kandideer voor de editie 2017.

Lokale (stads)musea en hun participatieve werking: opstart traject

Eind maart start een collegagroep van 'kleine' musea op om samen te reflecteren over hun participatieve visie en werking. In een traject van vier bijeenkomsten gespreid over 2017 bekijken de deelnemende musea hun rol en mogelijkheden binnen het lokale netwerk en gaan ze samen op verkenning hoe hun participatieve werking structureel kan worden verankerd in de organisatie. In de collegagroep kunnen de musea hun praktijken beschrijven, ideeën delen, én elkaar heel wat feedback geven en een critical friend zijn voor elkaar. 


Inspiratie uit Nederland: de Tweede Wereldoorlog herdacht

De Tweede Wereldoorlog blijft een ankerpunt in de West-Europese geschiedenis en herinnering. De volgende jaren zal ongetwijfeld veel aandacht uitgaan naar de herdenkingen van 75 jaar bevrijding (2019) en het einde van de Tweede Wereldoorlog (2020). Het is in dit opzicht zeker interessant om te kijken naar Nederland. Al in 2016 hebben daar diverse WOII-spelers de krachten gebundeld in het Platform WOII.


Welke vacatures publiceerde de cultureel-erfgoedsector in 2016?

vacatures

Voor de vierde keer analyseerde FARO de vacatures die verschenen op de FARO-website. In 2016 telden we 118 Vlaamse vacatures waarin kandidaten gezocht werden voor specifieke cultureel-erfgoedopdrachten(*). Dat is ongeveer evenveel als in 2015 (124) en 2013 (119); enkel 2014 steekt er ferm bovenuit met 166 vacatures.


Nieuwe editie summer school etnografische collecties. Schrijf u nu in!

De Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit van Antwerpen organiseert samen met Etnocoll, de Koning Boudewijnstichting en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed een tweede editie van de summer school 'Ethnographic collections, aspects of research, preservation and conservation'. Van 23 tot en met 31 augustus 2017 dompelen we u onder in een intens achtdaags programma. De focus ligt bij etnografische artefacten, meer specifiek uit organische materialen.


Strips en het geheugen: het colloquium

campagnebeeld Comics & memory

Zopas liep een persbericht binnen met als titel "Veiling van de grootste auteurs van de 9e kunst". Begin april gaan in Parijs bij een bekend veilinghuis weer een heleboel loten origineel striperfgoed onder de hamer, waaronder een illustratie in Chinese inkt uit ‘Kuifje in Amerika’, uit 1937. Na het verkooprecord in november vorig jaar - van zegge en schrijve 1,55 miljoen euro -  voor een plaat uit ‘Mannen op de maan’ (1954) zijn de verwachtingen op zijn zachtst gezegd hooggespannen. De inzet en de bestemming van het striperfgoed zijn een van de onderwerpen van het vierdaagse internationale ‘Comics and memory’-colloquium dat eind april in Gent plaatsvindt.


“Leren zal veel meer via het werk moeten verlopen”

collega's op het werk

Werknemers van de toekomst zullen zich continu moeten bijspijkeren. Dat is de belangrijkste conclusie uit het rapport 'Toekomstverkenningen arbeidsmarkt 2050' dat het Steunpunt Werk (HIVA) onlangs publiceerde. Dit blogbericht vat samen waarom levenslang leren belangrijker wordt dan ooit, wat de uitdagingen in Vlaanderen zijn en hoe u, vandaag al, toekomstgericht kunt werken.


Basisnormen voor een kwaliteitsvol waarderingstraject

kledij concentratiekamp Prosper Roels bewaard door zijn dochters

Ze zijn er, de basisnormen voor een kwaliteitsvol waarderingstraject voor het cultureel-erfgoedveld. Een sectorbrede werkgroep die ervaring heeft opgebouwd met dergelijke trajecten, werkte deze basisnormen uit. Het resultaat is een uitpuring, een terugkeer naar de essentie van een waardering, los van de bestaande handleidingen, de doelgroep (=sector) en het doel.


Musea nemen deel aan Access Day van 10 tot 12 maart 2017

Sinds 2015 nemen diverse organisaties wereldwijd deel aan International Access Day. Met dit initiatief tonen zij hun engagement om zich zo toegankelijk en klantvriendelijk mogelijk op te stellen voor personen met een fysieke beperking. Toerisme Vlaanderen neemt het voortouw om ook in Vlaanderen en Brussel tijdens Access Day een zo ruim mogelijk cultureel en vrijetijdsaanbod te bundelen voor personen met een beperking. FARO ondersteunt vanzelfsprekend dit initiatief.


Auteursrechten: uw weg kwijt?

Auteursrechten en aanverwante rechten zoals privacy- en portretrechten hebben een grote impact op de werking van erfgoedorganisaties. Erfgoedwerkers worden er dus meer dan eens mee geconfronteerd. Vindt u uw weg niet in dit complexe rechtsgebied, of zit u met concrete vragen? Neem dan deel aan de workshop die FARO organiseert op 8 juni 2017.


Erfgoedprijs provincie West-Vlaanderen. Nomineer uw kandidaat en win!

Op 25 november 2017 reikt de provincie West-Vlaanderen de tweejaarlijkse Erfgoedprijs uit. Op deze dag bekroont het provinciebestuur organisaties of personen die in de periode 2015-2017 in het oog sprongen met een erfgoedproject. Bezocht u een boeiende tentoonstelling? Liet u zich verrassen in een recent opgericht of recent vernieuwd museum, op een erfgoedsite of in een monument? Of ontdekte u West-Vlaams erfgoed via een route, een website, een evenement, of op nog een andere manier?

Cijfers voor de omgevingsanalyse

Beleidsplan 2017

Om erover te waken dat de doelstellingen van de organisatie gebaseerd zijn op reële noden en behoeften, voeren we een omgevingsanalyse uit. De omgevingsanalyse is een analyse van de eigen organisatie in relatie tot de verschillende krachten en spelers uit de omgeving. In deze blogpost gaan we dieper in op het cijfermatig in kaart brengen van de directe omgeving waarin de organisatie opereert. De focus ligt hierbij op de situatie vandaag.


Ons cadeau voor de Week van de vrijwilliger: Geweldig en gewild. 50 praktijkverhalen over vrijwilligerswerk in de erfgoedsector

Vrijwilligers in de erfgoedsector. Hoe doen ze het? Waar vindt u hen? Welke obstakels komt u zoal tegen in uw vrijwilligerswerking, en hoe gaat u daarmee om? Ter gelegenheid van de Week van de vrijwilliger lanceren we ‘Geweldig en gewild’. Deze gratis digitale bundel bevat maar liefst vijftig inspirerende voorbeelden van het vrijwilligerswerk in de erfgoedsector.


Schrijf u in voor de workshopreeks 'Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn'

De vormingsreeks Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn is nu volledig met de toevoeging van een laatste sessie op maandag 25 september in de Universiteitsbibliotheek van Leuven. Bij deze nieuwe vorming ligt de focus op interventies met erfgoedobjecten met als doel het verbeteren van het welzijn en de gezondheid. Meer informatie vindt u samen met een overzicht van alle data en locaties op deze pagina.


Tweede druk van ‘Museum van het Gevoel’

Cover Museum van het Gevoel

Begin december rolde het boek ‘Museum van het Gevoel. Musea op de huid van de samenleving’ van de drukpers. Amper drie maand later is het al toe aan de tweede druk. Zoals dat heet: het gaat als zoete broodjes over de toonbank. En omdat we niet zelf de loftrompet willen steken, vroegen we aan een aantal erfgoedwerkers die het boek intussen gelezen hebben wat zij ervan vonden.


Oproep stageplaatsen en thesisonderwerpen academiejaar 2017-2018

studenten in het park

Wat kunt u betekenen voor studenten? Welke kennis en kunde wilt u aan hen doorgeven? Kunt u hulp gebruiken bij een project? Of heeft u een prangende onderzoeksvraag? Op onze lijsten van stageplaatsen en thesisonderwerpen verzamelen we jaarlijks heel wat inspiratie voor studenten.