Beleidsdocumenten

In deze beknopte samenvatting leest u meer over de krachtlijnen en prioriteiten uit het actieplan 2017 van FARO.

FARO heeft in 2015 het vierde werkingsjaar van de vijfjarige beleidsperiode 2012-2016 afgerond. U leest er alles over in dit Jaarverslag 2015 en in de aanvullende bijlagen.

In deze beknopte samenvatting leest u meer over de krachtlijnen en prioriteiten uit het actieplan 2016 van FARO.

Vol enthousiasme heeft FARO het derde werkingsjaar van deze beleidsperiode (2012-2016) aangevat en afgerond. U leest er alles over in dit Jaarverslag 2014 en in de aanvullende bijlagen.

2013 was het tweede werkingsjaar van deze beleidsperiode (2012-2016). Terugblikkend op het voorbije jaar stellen we vast dat continuïteit het sleutelwoord is. Er tekenen zich duidelijke rode draden af in de werking. U leest er alles over in dit Jaarverslag 2013 en in de aanvullende bijlagen.

Cover Jaarverslag 2012

2012: het jaar waarin het Cultureel-erfgoeddecreet werd aangepast en FARO aan een nieuwe beleidsperiode (2012-2016) begon. Lees alles over onze plannen, activiteiten en realisaties van het voorbije jaar in het volledig vernieuwde Jaarverslag 2012.

Beleidsplan FARO 2012-2016

In dit document geven we u graag de krachtlijnen mee van het beleidsplan van FARO voor de volgende vijf jaar (2012-2016). Het is een samenvatting van het uitgebreide plan dat we in februari 2011 ingediend hebben bij de Vlaamse Gemeenschap.