Expert in de klas

expert in de klas

Expert in de klas is een innovatieve, vernieuwende educatieve methode die breedbandtechnologie implementeert in het onderwijs. Bedoeling is dat leerlingen via een webconferentieverbinding live in de klas praten met erfgoedexperts in hun werkomgeving. De leerlingen kunnen op een interactieve manier kennismaken met de werking van erfgoedinstellingen zoals musea, archieven, erfgoedbibliotheken enzovoort. Die interactie zorgt voor een unieke toevoeging aan het reguliere onderwijsprogramma. Het aanbod, dat je hieronder terugvindt, werd samengesteld op basis van een didactisch frame ontwikkeld door de Arteveldehogeschool Gent.

Deelnemen aan het project is eenvoudig. Om een webconferentieles te organiseren heb je nodig:

  • een breedband internetverbinding
  • een computer met geluid
  • een beamer of digitaal bord
  • een webcamera of camera die je kan aansluiten op een pc

De erfgoedinstelling begeleidt de school bij het opzetten van de webconferentieverbinding.