Erfgoeddag 2017 - 2018 - 2019

 

Erfgoeddag 2017 | Zondag 23 april 2017 | Zorg

 
Een geïntegreerd erfgoedbeleid staat vandaag hoog op de agenda. Met ‘Zorg’ zoeken we dan ook toenadering tot de zorgsector.
 
Zo is dementie een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Op lokaal vlak kunnen erfgoedinstellingen heel wat betekenen voor de reminiscentiewerking. Het momentum om de bruggen tussen de erfgoed- en zorgsector te versterken en verder uit te bouwen. Of waar nodig, de funderingen voor deze samenwerkingen te leggen.
 
Ook de geschiedenis van de zorg zelf komt op deze Erfgoeddag aan bod. Hoe zag de zorgsector er in het verleden uit? Hoe is dit doorheen de eeuwen geëvolueerd tot de zorg die we vandaag kennen? En vooral, welke sporen vinden we hiervan terug in collecties en archieven. Meteen ook de oproep naar de zorgsector zelf om in hun verleden te grasduinen en met hun cultureel erfgoed naar buiten te komen.
 
Uiteraard mag met dit thema de cultureel-erfgoedzorg niet vergeten worden. Welke zorg heeft ons cultureel erfgoed nodig en waarom? Hoe gaan erfgoedorganisaties en verenigingen met deze zorg om? Op Erfgoeddag krijgt het publiek een exclusieve kijk achter de schermen en een antwoord op wat bewaren erfgoedinstellingen en, vooral, hoe en waarom doen ze dat. Dit (voor het publiek) grotendeels onzichtbare, back office werk, vraagt de nodige kennis, tijd, personeel en middelen. Tijdens deze editie plaatsen we het belang van dit alles extra in de kijker.  
 

 

Erfgoeddag 2018 | Zondag 22 april 2018 | Kies voor erfgoed

 
In het jaar van de lokale verkiezingen roept Erfgoeddag iedereen op te kiezen voor erfgoed. Maar kiezen voor erfgoed dwingt ook tot het maken van keuzes.
 
Hoe bepalen erfgoedinstellingen wat wel en wat niet wordt bijgehouden? En welk effect hebben deze selectiecriteria op hun collectievorming en -beleid? Wat maakt dat organisaties al dan niet iets bijhouden en welke factoren spelen hierin mee? Welke keuzes werden in het verleden gemaakt? En wat brengt de toekomst? Welke beslissingen brengt het digitale tijdperk (on)rechtstreeks met zich mee?  
 
Daarnaast biedt dit thema de kans om ook het cultureel erfgoed over verkiezingen onder de aandacht te brengen. Hoe werden lokale verkiezingen in het verleden georganiseerd? Welke pamfletten, propagandamateriaal, affiches, beeldmateriaal is jouw archief rijk? Organiseer op Erfgoeddag een erfgoedverkiezing en laat bezoekers hun favoriete erfgoed kiezen. Plaats het cultureel erfgoed in jouw gemeente of regio op Erfgoeddag in de kijker en roep iedereen op te kiezen voor erfgoed. 

 

Erfgoeddag 2019 | Zondag 29 april 2019 |  Hoe maakt u het?

 
Ambachten staan in de spotlights tijdens de 19e Erfgoeddageditie. Welke technieken schuilen er achter deze vaak zeldzaam geworden beroepen? Wie kent er nog een (actieve) ganzenvanger, bezembinder, touwslager, kunstsmid, klompenmaker of mandenvlechter? Zet deze witte raven in de kijker tijdens Erfgoeddag op zondag 29 april 2019. 
 
Want deze mensen zijn Living Human Treasures: meesters in hun vak. Vier dit samen met hen en het publiek. Laat Erfgoeddag een moment zijn om de geschiedenis, de rijkdom en diversiteit van de technieken en vaardigheden te vieren. Tal van culturen maakten hun thuis van Vlaanderen en Brussel en brachten vaak heel bijzondere technieken mee. Verder werpen vele interessante vragen zich op: hoe en waar werd deze kennis vroeger aangeleerd en hoe gebeurt de overdracht vandaag? Hoe kunnen ambachten écht levend gehouden worden? Bestaan er ambachten van de 21e eeuw? Is een kunstenaar ook een ambachtsman, of niet? En welke rol kunnen musea spelen in dit verhaal? Ontdek alles over de ambachtsvrouwen en – -mannen op Erfgoeddag.
 
Erfgoeddag: sinds 2001 een van de interessantste dagen van het jaar.
Meer info op www.erfgoeddag.be.