Veiligheidszorg

Onder het ruime begrip veiligheidszorg verstaat men zowel de zorg voor de veiligheid van mensen en gebouwen (Engels: safety, Frans: sécurité) als voor de beveiliging van het gebouw, de collecties en bestanden, en de bedrijfsmiddelen (Engels: security, Frans: protection). Het doel van veiligheidszorg is op de eerste plaats een pro-actief beleid uit te werken, met het accent op preventie. Men moet ernaar streven de kwetsbaarheid van organisatie, personen, gebouw, collectie en bestanden te minimaliseren, de weerbaarheid te vergroten en voorbereid te zijn op noodsituaties.