Archeologische Collecties

In 1998 werd in opdracht van de afdeling Beeldende Kunst en Musea van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een status quaestionis gemaakt van het beheer, de conservatie en de restauratie van archeologische collecties in de Vlaamse musea.

Hieruit groeide de huidige Denkgroep Archeologische Collecties die ondersteuning wil bieden bij

  • archeologische collecties in Vlaamse musea en instellingen,
  • de registratie en automatisering van deze collecties,
  • de conservatie en restauratie.


Op deze pagina's vindt u de resultaten van de onderzoeksopdracht en enkele instrumenten ter ondersteuning van de geautomatiseerde collectieregistratie en conservatie van archeologische objecten.

Op initiatief van de Denkgroep Archeologische Collecties organiseerde de dienst Erfgoed van de provincie Antwerpen op 20 februari 2009 in het Congres- en Erfgoedcentrum Lamot in Mechelen een eerste studiedag, 'Is kiezen verliezen? Archeologische collecties in depots in Vlaanderen: op zoek naar toepasbare selectiecriteria'. Hiermee is de aanzet gegeven tot verder debat over kwaliteitsvol beheer van archeologische collecties. Het digitale verslag van de studiedag kan u downloaden via de website van de provincie Antwerpen.