FARO Blog

Voorbij de taal: andere vormen van taal in het museum. Nog enkele plaatsen vrij!

Hoe kan je op een weinig of niet-talige manier omgaan met de bezoekers in een museum? Hoe zorg je ervoor dat mensen zich betrokken voelen door in te spelen op hun emoties of lichaamstaal? Hoe kan technologie je helpen? We ontdekken het tijdens een museumleermarathon op 6 december.


Erfgoedkring Oudenburg 8460 is Ambassadeur Heemkunde Vandaag

Erfgoedkring Oudenburg 8460 mag voor een jaar de titel dragen van Ambassadeur Heemkunde Actueel. Deze kring groeide in korte tijd uit tot een dynamische en volwaardige vereniging. De jury loofde ook de uitzonderlijke samenwerking tussen de erfgoedkring en het stadsbestuur van Oudenburg.


Duurzaamheid in musea: inspirerende voorbeelden

Duurzaamheid en investeren in duurzame culturele infrastructuur vormen een van de pijlers van Sven Gatz’ beleidsnota Cultuur 2014-2019. Ook heel wat cultuurhuizen en erfgoedinstellingen spannen zich in om duurzamer door het leven te gaan. De focus ligt daarbij overigens niet enkel op ecologische duurzaamheid. Tijdens de Trefdag van het Transitienetwerk Pulse, op 27 oktober, gaf het Antwerpse Museum Plantin Moretus inkijk in wat het zoal doet inzake duurzaamheid.


‘Het Museum van de Toekomst’ van Chris Dercon

Museum of the Future Bechtler & Imhof

Als er iemand is die al decennialang nadenkt over het ideale museum, dan is het wel Chris Dercon, een Belg die de laatste jaren Tate Modern in Londen leidde en voordien onder andere directeur was van het Haus der Kunst in München, het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam en het kunstencentrum Witte de With in diezelfde stad. In 2017 verhuist hij naar Berlijn om er het theatergezelschap Volksbühne te gaan leiden. Op 28 november is hij te gast in Hasselt.


Online Master in Museology: New Media and Museum Communication

logo masteropleiding

In januari gaat een gloednieuw mastertraject van start over nieuwe media en museumcommunicatie. Het traject is een samenwerking tussen de universiteit van Milaan en de European Museum Academy (EMA), die experten afvaardigt.

Het innovatief samengesteld programma verloopt grotendeels via vier online modules, met Engels als voertaal. Daarnaast is er een openingssessie in Milaan en een zesdaagse summerschool. Meer informatie over deze master vindt u in dit document en op deze website. Aanmelden kan tot december 2016.


Presentatie en verslag workshop over medische collecties

Op 18 november organiseerden het Interuniversitair Platform voor Academisch Erfgoed en Hospitium in de Universiteit Antwerpen een internationale workshop over collecties medisch erfgoed. Op de website van ETWIE kunt u een mooi verslag over deze workshop lezen. Hieronder vindt u mijn presentatie.


Leren waarderen: een stand van zaken

Hoe kunnen we Vlaamse erfgoedorganisaties helpen om waarderingstrajecten op te starten? Deze zomer inventariseerde FARO de noden en verwachtingen en werkte op basis daarvan een plan van aanpak uit. Dit blogbericht schetst onze voornemens en geeft een stand van zaken.


UNESCO publiceert nieuwe editie blauwe boekje

Het nieuwe blauwe boekje, aka de 'ICE-bijbel’ van de conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed is gepubliceerd en als pdf gratis beschikbaar. Het bevat alle officiële flankerende teksten zoals de laatste versie van de operationele richtlijnen of de twaalf ethische principes. Download en lees de tekst hier.


Voorlezen aan personen met dementie

Van 19 tot 27 november is het Voorleesweek, een campagne van Iedereen Leest die iedereen wil aansporen om voor te lezen. Want voorlezen stimuleert de taalontwikkeling en de fantasie en opent nieuwe werelden. Tijdens enkele infosessies voor Erfgoeddag, met focus op welzijn en gezondheid, gaf Sylvie Dhaene van Iedereen Leest een presentatie over voorlezen aan personen met dementie.


Gelukkige verjaardag Depotwijzer.be!

Drie jaar geleden werd de website Depotwijzer.be gelanceerd. U vindt er actuele informatie terug in verband met behoud en beheer van collecties in depot. De website is intussen een vaste waarde in het veld met een gemiddeld aantal van 62 bezoeken per dag en 32.000 bezoeken van 2015 tot nu. De website wordt vooral in Vlaanderen en Nederland geconsulteerd.