Blog van Hildegarde Van Genechten

We Can Work It Out

“De afgelopen drie tot vier jaren hebben we twee derde van het medewerkersbestand moeten inleveren,” geeft Julia Bryan van Museum of Liverpool al meteen bij het begin van ons gesprek aan. Besparingen. Het is de rode draad doorheen alle gesprekken deze week. Maar dit keer klinkt het anders.


De stad als collectie

Onder de noemer ‘Collecting Birmingham’ zoekt Birmingham Museums (BM) – de roepnaam voor een bonte verzameling van acht uiteenlopende musea – de verbinding op met de omringende stad. Dat het museum niet als een eiland te midden van de bonte metropool kan opereren, daar zijn onze gesprekspartners van vandaag het roerend over eens.


Lokale (stads)musea en hun participatieve werking: opstart traject

Eind maart start een collegagroep van 'kleine' musea op om samen te reflecteren over hun participatieve visie en werking. In een traject van vier bijeenkomsten gespreid over 2017 bekijken de deelnemende musea hun rol en mogelijkheden binnen het lokale netwerk en gaan ze samen op verkenning hoe hun participatieve werking structureel kan worden verankerd in de organisatie. In de collegagroep kunnen de musea hun praktijken beschrijven, ideeën delen, én elkaar heel wat feedback geven en een critical friend zijn voor elkaar. 


Musea nemen deel aan Access Day van 10 tot 12 maart 2017

Sinds 2015 nemen diverse organisaties wereldwijd deel aan International Access Day. Met dit initiatief tonen zij hun engagement om zich zo toegankelijk en klantvriendelijk mogelijk op te stellen voor personen met een fysieke beperking. Toerisme Vlaanderen neemt het voortouw om ook in Vlaanderen en Brussel tijdens Access Day een zo ruim mogelijk cultureel en vrijetijdsaanbod te bundelen voor personen met een beperking. FARO ondersteunt vanzelfsprekend dit initiatief.


Vorming 'Onthalen en begeleiden van bezoekers met een beperking'

Op 14 en 16 maart vindt een basisvorming plaats rond het toegankelijk onthalen en begeleiden van bezoekers met een beperking. De ideale voorbereiding voor erfgoedmedewerkers in aanloop naar de komende Erfgoeddag. Omdat álle bezoekers onze zorg verdienen.


Open Monumentencongres doet laatste oproep voor cases

Ontwikkelde u binnen het domein publiekswerking de afgelopen jaren een bijzondere methodiek? Experimenteerde u misschien met het bereiken van nieuwe gemeenschappen? Gooide u om tal van redenen de programmatie helemaal om? Of heeft u gewoonweg een praktijk om ú tegen te zeggen? Dan is het Open Monumentencongres op 16 maart 2017 zeker en vast een boeiend forum om die ervaringen te delen met collega's. Herita roept iedereen op om voorstellen in te dienen voor het geven van een lezing, of voor het begeleiden van een workshop. Dat kan nog tot en met 15 november 2016.


Museomix: mensen maken musea

Museomix is een internationaal initiatief dat zich 'makeathon' noemt en zijn diensten aanbiedt aan musea. Musea die in zee gaan met Museomix engageren zich vervolgens om een driedaagse marathon te organiseren waarbij een grote groep creatievelingen tal van nieuwe (technologische) ideeën uitwerken. Het doel is om de museumbeleving in eigen huis nóg beter te maken!


Dieper dan Shakespeare, hoger dan de kathedraal

"Een intense beleving van het erfgoed in de eigen schoolomgeving kan een ervaring zijn die dieper gaat dan Shakespeare en hoger dan de kathedraal". Deze ‘beeldige’ uitspraak van een van de deelnemers aan het project Buurten met erfgoed schopte het meteen tot titel van de brochure die scholen en gemeentebesturen oproept om werk te maken van het ontdekken van het onroerend, roerend, immaterieel en natuurlijk erfgoed in de eigen schoolbuurt. Wereldburger worden begint met het begrijpen van de eigen omgeving.


Danielle Linzer geeft unieke lezing over nieuw onderzoek jongeren & musea

room to rise

Wat is het effect van jongerenprogramma's in musea? Na jaren met een diversiteit aan jongeren gewerkt te hebben in het Whitney Museum in New York, vond Danielle Linzer dat de tijd gekomen was om eindelijk antwoorden te gaan formuleren op deze vraag. Ze startte daarom een onderzoek op.

Ondertussen zijn de resultaten er. We hebben de eer en het genoegen om mee te mogen delen in de inzichten van Danielle Linzer tijdens een exclusieve voormiddaglezing op 7 november 2016.


School keert 100 jaar terug in de tijd

Donderdag 26 mei kwamen de leerlingen van het derde en vierde leerjaar van de Vrije School St.-Joris in Beernem in aangepaste kledij naar school. Die dag keerde de school - dankzij het project Buurten met Erfgoed - 100 jaar terug in de tijd. Samen met de Cultuur Historische Kring Sint-Joris stippelden juf Nadine en meester Geert een exclusief programma uit voor de kinderen.