Blog van Alexander Vander Stichele

Cijfers voor de omgevingsanalyse

Beleidsplan 2017

Om erover te waken dat de doelstellingen van de organisatie gebaseerd zijn op reële noden en behoeften, voeren we een omgevingsanalyse uit. De omgevingsanalyse is een analyse van de eigen organisatie in relatie tot de verschillende krachten en spelers uit de omgeving. In deze blogpost gaan we dieper in op het cijfermatig in kaart brengen van de directe omgeving waarin de organisatie opereert. De focus ligt hierbij op de situatie vandaag.


Workshop | Agenda 2030 en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Duurzaamheid en erfgoed

Op 10 maart organiseert FARO samen met tapis plein - immaterieelerfgoed.be, OCE, VVBAD en PULSE transitienetwerk cultuur een workshop rond de VN Agenda 2030 en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).


Competenties voor erfgoedmanagement, een vak apart

Competenties voor erfgoedmanagement

Het beheer van erfgoed stelt hoge eisen aan de verantwoordelijke organisaties. Aan de ene zijde is het belangrijk om de site of de collectie te restaureren en intact te houden volgens de historische normen. Anderzijds streeft men naar een verantwoorde betekenisgeving en ontsluiting voor het publiek en naar een optimale benutting in het kader van een gezond financieel plan. Op 2 maart organiseert Alden Biesen daarom samen FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed en een reeks internationale projectpartners een internationale conferentie over professionele ontwikkeling van erfgoedactoren.


Pulse Trefdag 2016

Pulse, transitienetwerk cultuur, trefdag, duurzaamheid

Op 27 oktober organiseert Pulse, transitienetwerk cultuur, zijn jaarlijkse trefdag. Tijdens deze trefdag wordt dit jaar middels lezingen, workshops en praktijksessies nader ingezoomd op de principes van de circulaire samenleving. Dit is een samenlevingsmodel waarbij vernieuwing en vooruitgang vertrekt van hergebruik, recyclage, herstelling en herbestemming. Kwesties die natuurlijk ook centraal staan in heel wat erfgoedpraktijken.


Erfgoedparticipatie anno 2014

Op vrijdag 4 december stelden de Steunpunten Cultuur, Sport, Media en het Jeugd Onderzoeksplatform de cijfers van de meest recente Participatiesurvey (editie 2014) voor. Via de Participatiesurvey, die nu reeds voor de derde keer uitgevoerd werd, geven de onderzoekers ons een beter zicht op de brede vrijetijdsparticipatie in Vlaanderen. Eerdere edities vonden plaats in 2003/2004 en 2009. Aangezien het reeds de derde editie van de survey betreft konden nu ook voor het eerst voorzichtige uitspraken gedaan worden over trends en ontwikkelingen in de vrijetijdsparticipatie. Ook voor het erfgoedveld bevat de enquête interessante inzichten.


SalTo - Salon voor toerisme

Salon toeristisch onthaal

Wellicht iedereen die actief is in een erfgoedinstelling zal het belang van een goed onthaal onderkennen en onderstrepen. Het onthaal is namelijk vaak het eerste aanspreekpunt voor de bezoeker. De voorbije twee jaar zette vzw Kunststeden Vlaanderen via het project 'Versterking toeristisch onthaal' sterk in op de verbetering van de kwaliteit van het toeristisch onthaal in de Vlaamse kunststeden.

Naast de toeristische onthaalkantoren en de toeristische attracties hadden ze ook aandacht voor het onthaal van toeristen in musea, monumenten en historische kerken. Op 3 december worden de resultaten van het project voorgesteld tijdens het eerste Salon voor Toerisme. Als projectpartner bevelen we deze studiedag graag aan.


FARO-dienstverlening gewikt en gewogen

Als steunpunt biedt FARO jaar in jaar uit heel wat diensten en producten aan die het brede erfgoedveld moeten ondersteunen, stimuleren en vooruit helpen. Dit gaat van de website, over het tijdschrift en andere publicaties tot studiedagen, vormingen en individuele adviesverlening. Om na te gaan wat onze achterban vindt van al deze activiteiten en om te peilen naar de noden en verwachtingen ten aanzien van het steunpunt, organiseerden we dit voorjaar een klantenbevraging.


No Voice to Waste!

Pulse Trefdag

Eind oktober is het weer zover: tijd voor hét jaarlijkse uitwisselingsmoment dat transitie vanuit cultuur vuur wil geven. Op 29 oktober nodigt Pulse Transitienetwerk Cultuur de hele sector – van erfgoed, kunsten tot sociaal-cultureel werk – uit voor de vierde trefdag 'No Voice to Waste: elke stem telt voor een duurzame toekomst'.


'Gisteren vandaag', onderzoek naar erfgoedinteresse en erfgoedbeoefening in Nederland

erfgoedparticipatie Nederland

Enkele jaren geleden organiseerde FARO het bevolkingsonderzoek 'Vlamingen en het verleden'. Hiermee wilden we voor het eerst een gedetailleerd beeld krijgen van de erfgoedinteresse en -participatie in Vlaanderen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) organiseerde in 2012 een analoog onderzoek in Nederland. De resultaten hiervan werden onlangs gepubliceerd in het onderzoeksrapport 'Gisteren vandaag'.


Inspiratienamiddag publieksonderzoek: samenwerken en informatie delen

publieksonderzoek in musea

Vorige week donderdag vond het lanceringsmoment voor de derde editie van de marketingcursus ‘Vloek of zegen’ plaats bij FARO. Als thematische insteek kozen we ditmaal voor publieksonderzoek.

Nu de focus internationaal steeds meer op het publiek komt te liggen zien erfgoedorganisaties meer dan ooit het belang in van degelijk uitgevoerd publieksonderzoek. Daarnaast komt ook vanuit het beleid de vraag om kennis over de bezoekers of gebruikers te verzamelen via publieksonderzoek.