Blog van bibliotheek

Bedreigde manuscripten uit Timboektoe tentoongesteld in Leuven

In de nacht van 25 op 26 augustus 1914 staken Duitse troepen een groot deel van de stad Leuven in brand. Ook de universiteitsbibliotheek lag volledig in puin. Om dit te herdenken vindt in Leuven van 9 tot 11 september 2015 een driedaagse internationale conferentie plaats over de kwetsbaarheid van bibliotheken en hun collecties ('What do we lose when we lose a library?'). In de aanloop naar die conferentie kunt u deze zomer al naar ‘Boeken onder vuur. Van Leuven tot Timboektoe’, een tentoonstelling over vernietigd en bedreigd erfgoed.


Bartholomeus vindt thuis in FARO-bibliotheek

Bartholomeus is weer thuis. De mascotte uit de Erfgoeddoel-campagne mag na de lancering vorige week even op adem komen in de FARO-bibliotheek. Om uit te rusten van zijn filmavonturen, maar ook om zich voor te bereiden op verdere acties.


Erfgoed van wie, voor wie?

Cover Boekman 96

Boekman nr. 96, het Nederlandse tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid, staat volledig in het teken van erfgoed en de vaststelling dat de visie op erfgoed en erfgoedzorg radicaal aan het wijzigen is. Erfgoedprofessionals krijgen te maken met steeds meer partijen en er is sprake van een groeiende burgerbetrokkenheid. Bovendien verschuift de aandacht van objecten naar hun betekenis. Een reeks artikelen over diverse erfgoedaspecten schotelen u een brede waaier aan ideeën voor.


Wegwijs door EuNaMus onderzoeksresultaten

EuNaMus Project

Eind januari liep het project EuNaMus, European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen, na drie jaar af. Talrijke openaccessrapporten, conferenties en workshops bogen zich over de rol van nationale musea en hun betekenis in de hedendaagse samenleving. Alle onderzoeksresultaten kunnen nu gedownload of ingekeken worden via de projectwebsite.


Themanummer Terrain plaatst het boek centraal

Terwijl antropologen vaak meer oog hebben voor de inhoud dan voor de materiële vorm van boeken, wijdt het Franse tijdschrift Terrain een volledig herfstnummer aan L’objet livre of het boek als object. Wat vertelt bijvoorbeeld het materiaal waaruit een boek is gemaakt over de betekenis die er in bepaalde culturen aan gegeven wordt?  Welke status hebben boeken in de verschillende godsdiensten? En hoe verhouden ‘heilige’ boeken zich tot andere rituele objecten?  


Handige toolbox voor kleine musea

Small museum toolkit

Kleine musea worden net als hun grotere collega's dag in dag uit geconfronteerd met een brede waaier aan taken: strategisch plannen, collecties beheren, verantwoord omgaan met de beschikbare financiële middelen, tentoonstellingen organiseren, promotie voeren, catalogi publiceren, personeel aanwerven en motiveren ... Anders dan in grote instellingen worden verschillende taken niet zelden opgevolgd door een en dezelfde, al dan niet betaalde, medewerker. Multitasking is meer nog dan in grote musea een onmisbare kwaliteit van de medewerker van een kleinschalig museum.


Nieuw e-tijdschrift over cultuurbeleid en -management

Cover ENCATC Online Journal

ENCATC, het Europese netwerk van opleidings- en vormingsinitiatieven rond cultuurbeleid en cultuurmanagement, publiceert sinds eind 2011 een gratis online tijdschrift, ENCATC Online Journal of Cultural Management and Policy. De publicatie wil via actuele en multidisciplinaire bijdragen het debat over management- en beleidsthema's bij wetenschappers, docenten, beleidsmakers en managers aanzwengelen. Aan bod komen onder meer cultuur en creativiteit, marketing, lokale ontwikkeling, ondernemerschap en educatie, cultuurmanagement en cultuurbeleid. 


Leestip uit de FARO-bibliotheek | Die Schau des Fremden

Cover 'Die Schau des Fremden'

Etnologische en volkskundige musea stonden of staan de laatste jaren meermaals ter discussie. Hoe kunnen de vroegere 'koloniale' musea ook nu nog een relevante maatschappelijke rol spelen? Hoe kan een raak gekozen scenografie helpen bij het stellen van de juiste vragen? En hoe gaan musea om met 'het andere' en 'het eigene'? In een reeks Engels- en Duitstalige essays zoomt dit boek in op de manier waarop musea omgaan met etnografische collecties. De focus daarbij ligt op Frankrijk, Duitsland, België en de Verenigde Staten vanaf het midden van de negentiende eeuw tot nu.


Aanwinstenlijst tweede kwartaal 2011

Op zoek naar verfrissende vakantielectuur? Misschien vindt u wel uw gading tussen de nieuwe lading boeken die in de periode april - juni de FARO-bibliotheek kwamen versterken. U kan de lijst raadplegen via de bibliotheekpagina's of rechtstreeks via de link naar de online catalogus.


UniCat | Nieuwe Belgische 'union catalogue'

Logo UniCat

UniCat, de nieuwe union catalogue van Belgische bibliotheken en opvolger van de CCB, maakt het sinds kort opnieuw mogelijk om collectief te zoeken in de collecties van de Koninklijke Bibliotheek, de bibliotheken van de Belgische universiteiten en een groot aantal hogescholen. Dankzij de toevoeging van de netwerkcatalogi LIBISnet en Anet aan Unicat bevat de catalogus ook gegevens van de respectievelijke partnerbibliotheken, waaronder ook FARO (via LIBISNet).