Blog van Julie Lambrechts

Restauratie meesterwerk Hans Memling na zestien jaar afgerond

De restauratie van Hans Memlings meesterwerk, Christus met zingende en musicerende engelen, is na zestien jaar afgerond, zo meldt het KMSKA. Een bruine korst vuil kon enkel met een scalpel en microscoop verwijderd worden. Maar het resultaat was absoluut het wachten waard: de oorspronkelijke kleuren en prachtige motieven zoals Memling ze ooit bedoeld heeft zijn eindelijk terug aan de oppervlakte.


Nieuwe editie summer school etnografische collecties. Schrijf u nu in!

De Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit van Antwerpen organiseert samen met Etnocoll, de Koning Boudewijnstichting en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed een tweede editie van de summer school 'Ethnographic collections, aspects of research, preservation and conservation'. Van 23 tot en met 31 augustus 2017 dompelen we u onder in een intens achtdaags programma. De focus ligt bij etnografische artefacten, meer specifiek uit organische materialen.


Help, hoe kies ik de juiste vitrine?!

Nieuwe vitrines aankopen of ontwerpen voor een permanente of tijdelijke tentoonstelling, het is geen sinecure. Waarmee moet u zoal rekening houden? Ontdek het antwoord tijdens de tweedaagse workshop 'Help, hoe kies ik de juiste vitrine?!' op 15 en 16 februari bij FARO. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, schrijf dus snel in!


Leestip | Risicomanagement voor collecties

Wat is er nodig om de risico’s waarmee u als erfgoedbeheerder te maken kunt krijgen te analyseren en te beheersen? Moet het museum wel volledig geklimatiseerd worden? Bij welke maatregelen is de kans op wateroverlast in een museum het kleinst? Is de aanpassing van licht noodzakelijk om verbleking van de prentencollectie tegen te gaan? Meer hierover leest u in Risicomanagement voor collecties, een uitgave van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.


Zelfportret van Rubens en Dulle Griet van Pieter Bruegel worden gerestaureerd

Het Zelfportret van Rubens uit het Rubenshuis en de Dulle Griet van Bruegel uit het Museum Mayer van den Bergh verlaten in de loop van januari uitzonderlijk Antwerpen en zullen pas in 2018 weer te zien zijn. Beide topstukken krijgen in Brussel een zorgvuldige restauratie door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium om vervolgens te kunnen schitteren tijdens het geplande barok- (2018) en Bruegeljaar (2019) in Antwerpen.


Open uitvoeringvergunningen voor cultuurgoederen

Voor de uitvoer van cultuurgoederen, zowel tijdelijk (bijvoorbeeld in functie van een tijdelijke tentoonstelling) als definitief (bijvoorbeeld bij verkoop), buiten de Europese Unie is sinds 1993 vanaf een bepaalde waardedrempel steeds een uitvoervergunning vereist. Vanaf 1 september 2016 biedt de Vlaamse overheid erfgoedinstellingen die regelmatig bruiklenen geven voor tentoonstellingen buiten de EU, de mogelijkheid om daartoe een open vergunning aan te vragen. Deze vergunningen zijn vijf jaar geldig.


Verkleurd. En dan? Een socratisch gesprek

Op 30 november organiseerde de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort een socratisch gesprek over het thema ‘Verkleurd. En dan?’. Hoe mag een object behandeld worden en wat is een acceptabel resultaat? Kleur en verkleuring spelen bij zulke discussies een grote rol. Welke kleur is de goede na een restauratie? Wat is een goede interpretatie van kleur? En wat is een goede restauratie wat betreft kleur? Een verslag.


Onderzoekstechniek RTI nu ook geschikt om glasoppervlaktes in detail te documenteren

Reflectance Transformation Imaging, kortweg RTI, is een eenvoudige en goedkope onderzoeksmethode die helpt bij het analyseren van oppervlaktedetails via interactieve viewingsoftware. RTI is samengesteld uit een serie foto’s, gemaakt vanuit hetzelfde standpunt maar met verschillende lichtinvallen. Het resultaat is een interactieve foto waar de lichtbron van positie kan veranderd worden. Hierdoor kunt u het object op een eenvoudige manier onderzoeken op gebruiks- en werktuigsporen, loskomende verflagen, enz.


25 jaar E.C.C.O.

E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations) werd opgericht in oktober 1991, dit jaar precies 25 jaar geleden, door veertien organisaties. Intussen telt deze koepelorganisatie 24 ledenorganisaties uit 22 verschillende landen, plus één internationale organisatie, IADA (Internationale Arbeitsgemeinschaft der Archiv- Bibliotheks- und Graphik-Restauratoren). In totaal vertegenwoordigt E.C.C.O. zo'n 6.000 individuele leden. Ook de Belgische Beroepsvereniging voor Conservators-Restaurateurs van Kunstvoorwerpen (BRK-APROA) is lid, met Peter de Groof als adjunct-penningmeester van E.C.C.O.


Conservatie: minimale interventies

Tijdens dag 7, de laatste dag van de summer school, gaf Kristel De Vis, onderzoeker en docent aan de Universiteit Antwerpen, meer uitleg over de onderzoekstechniek ‘Benchmarking’. Deze techniek kan toegepast worden voor verschillende doeleinden maar is vooral interessant wanneer er samengewerkt wordt in team en er een objectieve evaluatie moet uitgevoerd worden.