Financieringsbronnen

Op deze pagina vindt u oproepen voor subsidieprogramma’s, projectoproepen en andere actuele informatie over aanvullende financieringsbronnen en –instrumenten, die relevant zijn voor cultureel-erfgoedorganisaties.

Een overzicht van relevante subsidiewijzers, financieringsbronnen en –instrumenten.

Voor meer info zie ook de presentaties van de Vlaamse overheid en andere partners over ‘alternatieve financiering’ (15/5/13)

Indiendata subsidies provincie West-Vlaanderen

In het domein erfgoed voorziet de provincie West-Vlaanderen in 2017 twee soorten subsidies: projectsubsidies en werkingssubsidies. Voor erfgoedprojecten is de uiterste indiendatum 15 maart 2017 voor projecten die starten vanaf 1 juli 2017. De projecten dienen inhoudelijk volledig afgerond te zijn op 31 oktober 2017. Stavingsstukken moeten ingediend zijn voor 30 november 2017. Met de werkingssubsidies voor erfgoedorganisaties met een bovenlokale werking wenst de provincie erfgoedorganisaties te ondersteunen en te stimuleren tot een kwaliteitsvolle en bovenlokale erfgoedwerking, waardoor ze een inspirerende voorbeeldfunctie kunnen vervullen voor andere erfgoedorganisaties. De indiendatum hiervoor is 15 maart 2017. Meer info vindt u hier.

Toolbox EU-financiering

Het ondersteunende Europese beleidsinstrumentarium biedt veel mogelijkheden die tot op heden echter weinig bekend zijn binnen de Vlaamse Culturele en Creatieve Sectoren (CCS). Met uitzondering van Creative Europe worden ze binnen Vlaanderen nauwelijks benut. Met de toolbox EU-financiering wil de Vlaamse Overheid hierin verandering brengen.

Oproep: Buurten op den Buiten

Met de oproep 'Buurten op den Buiten' ondersteunt de Koning Boudewijnstichting bewoners en lokale organisaties of verenigingen die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten bevorderen tussen een ruime en diverse groep van bewoners.


Zoekt u steun voor uw cultureel-erfgoedproject? Lopende oproepen Koning Boudewijnstichting

Met de regelmaat van de klok lanceert de Koning Boudewijnstichting projectoproepen voor haar diverse cultureel-erfgoedfondsen. Voor onderstaande projectoproepen kunt u op dit moment een kandidaatsdossier indienen. De oproepen staan gerangschikt volgens indieningsdatum.

Subsidies voor diverse Limburgse erfgoedprojecten

Provincie Limburg zet ook in 2016 in op het ontsluiten en conserveren van Limburgs erfgoed. Via verschillende project- en investeringssubsidies moedigt ze erfgoedactoren aan om nieuwe erfgoedprojecten op te starten en het erfgoed van Limburg beter te ontsluiten en te bewaren. Er zijn nu vier subsidielijnen waarop u een beroep kunt doen.


Projectsubsidies cultureel erfgoed eerste ronde 2016

Vlaams minister Sven Gatz nam een beslissing over de aanvragen tot subsidiëring van projecten cultureel erfgoed die starten in de eerste helft van 2016.

Dien voor 15 maart uw aanvraag voor project- of werkingssubsidie erfgoed in bij de provincie West-Vlaanderen

Sinds 1 september 2013 is bij de provincie West-Vlaanderen het erfgoedreglement voor de subsidiëring van erfgoedinitiatieven in West-Vlaanderen van kracht. Vanaf 2017 oefenen de provincies echter niet langer persoonsgebonden bevoegdheden uit, met name binnen welzijn, sport en cultuur. Dit betekent concreet dat subsidies voor erfgoedinitiatieven na 15 maart 2016 niet meer bij de provincie kunnen worden aangevraagd. Voor investeringssubsidies is de indieningsdatum van 15 maart 2016 al geschrapt, voor publieks- en collectiegerichte investeringen kunt u dus geen aanvragen meer indienen. Niettemin kunnen organisaties nog een laatste keer een subsidieaanvraag voor projectsubsidie richten aan het provinciebestuur en dit VOOR 15 maart 2016.

Fund-Finder gidst u door EU-subsidies voor de creatieve en culturele sector

Bent u een culturele of creatieve organisatie? En wilt u weten voor welke Europese subsidies u in aanmerking komt? Snuister dan in de nieuwe gids van de Europese Commissie: Fund-Finder. Naast een overzicht van alle EU-subsidieprogramma’s voor de culturele en creatieve sectoren vindt u in de gids ook een selectie van publieke en private subsidiemogelijkheden, zowel in Europa als internationaal. Een lijst met online informatiebronnen wijst u de weg naar verdere informatie.

Toekenning 527.200 euro projectsubsidies cultureel erfgoed - tweede ronde 2015

​Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz nam een beslissing over de aanvragen tot subsidiëring van projecten cultureel erfgoed die starten in de tweede jaarhelft 2015. De minister kende voor deze ronde een totaalbedrag aan projectsubsidies toe van 527.200 euro. Deze projectsubsidies worden toegekend op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet. De projecten hebben steeds de zorg voor en/of de ontsluiting van cultureel erfgoed als doel. Een overzicht vindt u hier.

Oproep Europese Samenwerkingsprojecten oktober 2015

Het Creative Europe subprogramma Cultuur kent in 2015 nog één oproep, namelijk ‘Europese Samenwerkingsprojecten’ met uiterste indieningsdatum op 7 oktober 2015. Het betreft de kleinschalige (Categorie 1) en grootschalige (Categorie 2) samenwerkingsinitiatieven die aanvangen in de periode tussen 1 mei 2016 en 31 december 2016.