Opleidingen (versie augustus 2015)

Waar worden de erfgoedwerkers van de toekomst opgeleid? En hoe kunnen huidige professionals hun competenties verbreden? Dit dossier bundelt alle informatie over erfgoedgerelateerde opleidingen en vorming en houdt het overzicht up-to-date.

Schema Erfgoedgeleerdel

Download de volledige afbeelding (PDF)

Het traject Erfgoedgeleerden analyseerde in 2010 het opleidingsaanbod en formuleerde tien uitdagingen voor de toekomst. Een kort artikel over deze analyse verscheen in faro | tijdschrift over cultureel erfgoed - themanummer 'Erfgoedgeleerden', 3(2010)3.

Wil u meer weten over stages in de erfgoedsector, klik dan hier. Informatie over specifieke opleidingen vindt u via onderstaande links.

Voor meer informatie over het thema en suggesties voor het aanvullen van dit dossier, kan u terecht bij Jacqueline van Leeuwen.