Opening / lancering

Vragen over heemkunde of familiekunde? Bezoek het gloednieuwe digitaal gespreksplatform

Hebt u een vraag over de geschiedenis van uw gemeente of stad? Of kan u wat hulp gebruiken bij het ontcijferen van oude handgeschreven bronnen? Dan kan u vanaf nu terecht op een gloednieuw digitaal gespreksforum: www.forumheemkundefamiliekunde.be  of www.forumfamiliekundeheemkunde.be. Het forum is een initiatief van Familiekunde Vlaanderen en Heemkunde Vlaanderen.


50 ans d’immigration: c'est du Belge!

Ook onze Franstalige collega’s vieren in 2014 volop de vijftigste verjaardag van het migratieakkoord tussen België en Marokko met een uitgebreid cultuurprogramma vanaf 17 februari (= de verjaardagsdatum van het akkoord en tevens de openingsavond in Bozar) tot eind juni 2014.


Het museum op de keukentafel: de recepten van het Rijksmuseum

Melkpak van het Rijksmuseum

Op de vorige ‘Communicating the museum’-conferentie, vorige zomer in Stockholm, gaf Marjolijn Meynen, Hoofd communicatie- en marketing van het Rijksmuseum, een inkijkje in de veelzijdige, erg succesvolle, internationaal gesmaakte communicatiecampagne rond de heropening van het Rijks. Op 24 februari is zij te gast bij FARO, en zet ze nog een stap verder. Kijk mee over haar schouder en leer van de inzichten van de marketingstrategie en -praktijk van het Rijksmuseum!


MIAT lanceert crowdfundingproject voor de restauratie van schilderij

Reclameschilderij Expo 1913 Gent (c) MIAT

In het MIAT, het Gentse museum over industrie, arbeid en textiel pronkt een imposant reclameschilderij van Joseph Cornelis uit 1910. Het verzinnebeeldt de troeven van de Gentse wereldexpo die de Arteveldestad drie jaar later op de wereldkaart moest zetten. Na een eerste restauratie in 2004 dringt zich vandaag een tweede restauratie op. Het museum, op zoek naar nieuwe, alternatieve financieringsvormen, lanceerde voor deze restauratie een crowdfundingproject. Iedereen kan bijdragen aan de restauratie van het doek, ook u.


Cultuursector geeft met stationsactie aftrap van jubileumjaar ‘50 jaar migratie’

Op donderdag 19 december deelde Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege samen met FARO, Stichting Lezen en alle steunpunten en fondsen uit de cultuursector het boekje Thuis. 50 jaar migratie uit aan pendelaars. Daarmee gaf ze het startschot voor het jubileumjaar ‘50 jaar migratie’, de herdenking van de akkoorden voor arbeidsmigratie tussen België en Marokko/Turkije. De cultuursector grijpt het herdenkingsjaar aan om verschillende activiteiten over migratie op touw te zetten.

Lancering ‘Vloek of zegen? | Inspiratiegids voor het toepassen van marketing in de cultureel-erfgoedsector’

De drempels om marketing daadwerkelijk toe te passen in de cultureel-erfgoedsector zijn divers. Vaak wordt marketing weggezet als ‘overbodig’, ‘bedreigend’ of ‘onverenigbaar met de ziel van onze sector’. Marketing zou immers de deur voor de 'uitverkoop' en 'nivellering' wagenwijd opengooien. Goeie voorbeelden van erfgoedinstellingen (die ervoor uitkomen dat ze met marketingtechnieken vooruitgang boeken) zijn bovendien schaars in ons land. Vaak wordt marketing dan ook nog eens gereduceerd tot verkoopscommunicatie, of een vorm van veredeld office management.

Een leven lang leren? Erasmus+ en andere mogelijkheden

De voorbije jaren gaf Europa velen de kans om via programma’s als Erasmus, Grundtvig en Leonardo bij te leren in het buitenland. Vanaf 2014 gaat een nieuwe regeling van start: Erasmus+. Vorige week lanceerde de Europese Commissie een uitgebreide gids voor aanvragers. Op 28 januari kunt u bij FARO terecht voor een infosessie.


Internationale Dag van de Vrijwilliger. Een welgemeende dankjewel!

5 december is het de Internationale Dag van de Vrijwilliger. Naar aanleiding van deze dag willen we stilstaan bij het waardevolle en onbetaalbare werk van onze vrijwilligers.


Minister Laanan lanceert numeriques.be

numerique.be

Op 27 november lanceerde minister Fadila Laanan, Ministre de la Culture, de l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Egalité des chances van de Franstalige Gemeenschap de website numeriques.be: Images et histoires des patrimoines numérisés.


Een databank over intermediaire structuren in Europa, 19de-20ste eeuw | Lancering ODIS-2

Op vrijdag 29 november 2013 wordt in het Vlaams Parlement in Brussel de nieuwe ODIS-2-databank plechtig in werking gesteld. Dat is natuurlijk reden om te vieren. Maar de centrale partners van het ODIS-consortium willen die gelegenheid ook aangrijpen voor een reflectie over en een evaluatie van de functionaliteiten en de reikwijdte van het instrument. Bovenal beogen zij een discussie over de toekomstige rol van het apparaat in internationale wetenschappelijke programma’s en cultureel-erfgoednetwerken.

Feestelijke lancering Boekensteun

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek en het Vlaams Fonds voor de Letteren nodigen u van harte uit op de voorstelling van 'Boekensteun'. Minister Joke Schauvliege lanceert dit crowdfundingplatform op donderdag 17 oktober 2013 om 10.30 uur in FotoMuseum Provincie Antwerpen.

Via crowdfunding, een alternatieve vorm van financiering, kan het publiek de volgende nieuwe boeken of conserveringsprojecten van erfgoedbibliotheken mee helpen realiseren:

Voorstelling website Depotwijzer.be

De nieuwe website Depotwijzer.be is een gezamenlijk initiatief van de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De website wil dé wegwijzer zijn voor erfgoeddepotbeleid, -werking en -praktijk in Vlaanderen en Brussel en bundelt relevante expertise, up-to-date informatie en praktische tips voor een verantwoorde bewaring van erfgoed in depots.

Doelgroep: zowel de professionele erfgoedbeheerder als de enthousiaste vrijwilliger.

Erfgoedcel Leieschelde uit de startblokken

Sinds kort is de erfgoedcel Leieschelde actief. Ze ressorteert onder de Projectvereniging POLS, een intergemeentelijk samenwerkingsverband van zes gemeenten waarmee de Vlaamse Gemeenschap eind 2012 een cultureel-erfgoedconvenant heeft afgesloten. Deze erfgoedcel is de 22ste in Vlaanderen.


Feestelijke boekvoorstelling CERIZE

Anita Caals, FARO-stafmedewerker organisatieontwikkeling en kwaliteitszorg, gaat na de zomer met welverdiend pensioen. Als afscheidsgeschenk aan de erfgoedsector heeft ze haar expertise op het vlak van interne kwaliteitszorg te boek gesteld in CERIZE. Voor een b(l)oeiend museum. Op woensdag 15 mei a.s. stelt zij dit boek feestelijk voor.

2013 is het Jaar van de Vrede

300 jaar Grens

Niet alleen de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog biedt een kapstok om even stil te staan bij oorlog en vrede. Minder gekend voor het grote publiek, maar historisch minstens even belangrijk is de Vrede van Utrecht. Dit verdrag trok een streep onder een reeks oorlogen en conflicten die Europa in de 17de en 18de eeuw teisterden. Donderdag 11 april was het exact 300 jaar geleden dat dit verdrag werd ondertekend in Utrecht. In Frankrijk, Vlaanderen en in Nederland lopen nu een aantal programma’s om 300 jaar vrede te herdenken.


Gentse Universitaire Musea opgericht

Gentse Universitaire Musea

Op 31 januari 2013 heeft het Bestuurscollege van Universiteit Gent het interfacultaire Samenwerkingsverband met Eigen Benaming 'Gentse Universitaire Musea – GUM' goedgekeurd en verankerd als autonome organisatie binnen de Gentse universiteit. De bedoeling van het samenwerkingsverband is om de werking van de verschillende (reeds bestaande) musea aan de Universiteit Gent beter op elkaar af te stemmen en om een gemeenschappelijke werking uit te bouwen op vlak van publieks- en collectiebeleid, inventarisering, bruikleen, tentoonstellingen, etc.

Transitienetwerk Cultuur wordt Pulse

Sinds 1 februari is ‘Pulse, Transitienetwerk Cultuur’ operationeel. Pulse komt tegemoet aan de eerdere oproep van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege om met de kunst-, erfgoed en sociaal-culturele sectoren een rol te spelen in het beantwoorden van de ecologische uitdagingen. De minister formuleerde deze doelstelling in haar beleidsnota Cultuur 2009-2014.

Vlaams Documentatiecentrum voor de Strip geopend

Ex libris Vlaams Documentatiecentrum voor de strip

Gisteren opende Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege het Vlaams Documentatiecentrum voor de Strip in de bibliotheek van Turnhout. Vlaanderen (via het Vlaams Fonds voor de Letteren), de provincie Antwerpen (via het Provinciaal Bibliotheekcentrum) en de stad Turnhout slaan de handen in elkaar om het grootste stripdocumentatiecentrum van Vlaanderen uit te bouwen. Het centrum moet een belangrijke springplank worden voor iedereen die zich wil verdiepen in het erfgoed, de geschiedenis en de taal van strips.


Eerste Wereldoorlog in Limburg: Kleine verhalen in een Groote Oorlog

Limburg 1914-1918

Bijna 100 jaar na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog roept de Provincie Limburg op om opmerkelijke verhalen over deze periode te verzamelen. Aan deze oproep kopelt zij een website, een inspiratiegids en een subsidielijn.

Ook in Limburg speelden zich tijdens de Eerste Wereldoorlog tal van verhalen en uitzonderlijke gebeurtenissen af. De Provincie Limburg probeert al deze initiatieven nu te bundelen en te ondersteunen. Zo kunnen lokale erfgoedspelers hun projecten kenbaar maken via de website www.limburg1914-1918.be.


Samen iets apart? Ondersteuningstraject voor intergemeentelijke samenwerking in cultuur en erfgoed

Bent u betrokken bij een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultuur of erfgoed? En wilt u de meerwaarde en de slagkracht van deze samenwerking vergroten? Dan helpen wij u graag op weg! FARO, LOCUS en VVSG slaan de handen in elkaar en zetten een traject op touw over intergemeentelijke samenwerking in cultuur en erfgoed.

Samen iets apart? Ondersteuningstraject voor intergemeentelijke samenwerking in cultuur en erfgoed

Bent u betrokken bij een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultuur of erfgoed? En wilt u de meerwaarde en de slagkracht van deze samenwerking vergroten? Dan helpen wij u graag op weg! FARO, LOCUS en VVSG slaan de handen in elkaar en zetten een traject op touw over intergemeentelijke samenwerking in cultuur en erfgoed.


Broed mee en vlieg!

CultuurNet Vlaanderen, BAM, LOCUS en FARO nodigen uit: deze zomer zal Koen Vanmechelen een installatie maken voor de Schatten van Vlieg. 50.000 eieren komen terecht onder broedlampen, waarvan 1 ei zal uitkomen als de volgende generatie in het Cosmopolitan Chicken Project. Op 18 februari broeden wij graag samen met u op een plan! Een plan om kinderen tijdens die zomer te laten kennismaken met hedendaagse kunst, in uw cultuurhuis.

Collegagroep beleidsplanning & cultureel-erfgoedconvenants

In 2015 start een nieuwe beleidsperiode voor de cultureel-erfgoedconvenants. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die een (nieuw) cultureel-erfgoedconvenant willen afsluiten, moeten hiervoor een cultureel-erfgoedbeleidsplan opmaken en voor 1 april 2014 indienen bij het agentschap Kunsten en Erfgoed. Dit betekent dat heel wat intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met plannen voor een convenant dit jaar al zullen beginnen aan hun beleidsplan.

Collegagroep beleidsplanning & cultureel-erfgoedconvenants

In 2015 start een nieuwe beleidsperiode voor de cultureel-erfgoedconvenants. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die een (nieuw) cultureel-erfgoedconvenant willen afsluiten, moeten hiervoor een cultureel-erfgoedbeleidsplan opmaken en voor 1 april 2014 indienen bij het agentschap Kunsten en Erfgoed. Dit betekent dat heel wat intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met plannen voor een convenant dit jaar al zullen beginnen aan hun beleidsplan.


Lancering Flandrica.be

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw en de Universiteitsbibliotheek KU Leuven nodigen u van harte uit op de feestelijke voorstelling van Flandrica.be op donderdag 15 november 2012 om 11.00 uur in de grote leeszaal van de Centrale Bibliotheek van de KU Leuven. Minister Joke Schauvliege zal op de presentatie aanwezig zijn.