Opening / lancering

Luik opent het Musée de la Boverie

(c) Stad Luik

Na drie jaar van verbouwings- en uitbreidingswerkzaamheden opende de stad Luik op 5 mei het volledig vernieuwde Musée de la Boverie - roepnaam La Boverie. Met een stevig budget voor de verbouwingen (27,6 miljoen euro), een partnership met het Louvre én een bekende architect die de werkzaamheden vormgaf. Rudy Ricciotti, bekend van o.a. het  Museum voor Europese en Mediterrane Beschavingen (MUCEM) in Marseille en de afdeling Islamitische kunst in het Louvre, tekende voor de verbouwing. Een groot openingsfestival zet deze gebeurtenis de gepaste luister bij.


27 erfgoedinstellingen vragen steun. Nieuwe campagne Erfgoeddoel van start

Aanvullende financiering en mecenaat staan binnen de culturele sector steeds hoger op de agenda. Daarom hebben 27 musea, archieven en erfgoedbibliotheken zich nu verenigd in Erfgoeddoel. Want in de huidige context – waarin de overheidsmiddelen schaarser worden – kan de financiële steun van de erfgoedliefhebber vele, vaak heel dringende noden lenigen.

Nieuw dit jaar is de publicatie ‘Schenk erfgoed een toekomst’, die zowel een overzicht geeft van de deelnemers, als een beeld van de verschillende mogelijkheden om als burger of bedrijf een engagement op te nemen. Deze brochure wordt ruim verspreid, via alle notarissen in Vlaanderen (i.s.m. de Koninklijke Federatie van het Notariaat), de 27 deelnemers, het culturele netwerk van Aeolus en een aantal deelnemers aan de komende Erfgoeddag. U kunt als erfgoedinstelling of geïnteresseerde deze brochure gratis bestellen bij FARO door een mail te sturen naar hallo@erfgoeddoel.be, met vermelding van uw volledige naam en adres.


Hoop op toekomst. Belgische vluchtelingen in Nederland | Presentatie boek en documentaire

Na de inval van het Duitse leger in België in augustus 1914 vluchtten bijna een miljoen Belgen naar het neutrale Nederland, dat toen maar zes en een half miljoen inwoners had. In allerijl moest opvang voor de vluchtelingen worden geregeld: onderdak, kledij, medische hulp … Meer dan honderdduizend vluchtelingen bleven tot het einde van de oorlog in Nederland, velen in speciaal gebouwde vluchtoorden.

Meesterwerken Pieter Bruegel de Oude op Google Cultural Institute

(c) Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Vandaag lanceerden de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en het Google Cultural Institute het project Bruegel / Unseen Masterpieces. Voor de eerste keer verenigen acht prestigieuze internationale musea zich rond de figuur van Bruegel de Oude. Dit initiatief biedt het publiek de kans om zich onder te dompelen in de meesterwerken van Bruegel “via een breed spectrum van virtuele en onsite ervaringen.”


Op komst: nieuw stripmuseum in Nederland

Mijnheer Prikkebeen, collectie Matla, (c) Historiek

Eerder deze week berichtten zowel de vaderlandse als Nederlandse media over groot (strip)nieuws: naar verwachting zal in augustus Strips! Museum voor het beeldverhaal in Rotterdam de deuren openen. Dat nieuwe museum zal op een oppervlakte van zo’n 2.000 m² de Nederlandse strip belichten. Het stripmuseum hoopt op termijn zo’n 85.000 bezoekers per jaar te ontvangen.


Witboek bundelt bouwstenen voor cultuurfinanciering

Op 24 februari 2016 werd voor de cultuursector een ‘Witboek aanvullende financiering voor cultuur’ voorgesteld. Het Witboek, dat er kwam op initiatief van minister van Cultuur Sven Gatz, geeft een uitgebreid overzicht van mogelijke aanvullende financieringsstromen. Gatz wil naast subsidies nieuwe financieringsmethoden aanboren voor zowel grote als kleine cultuurorganisaties en ook individuele kunstenaars.

SCWITCH, nieuwe dienstverlener socioculturele sector

Het sociocultureel werk pakt uit met een eigen dienstverlener voor zakelijk organisatiemanagement. SCWITCH verleent diensten op maat van socioculturele organisaties, in de vorm van instrumenten en organisatiebegeleiding. SCWITCH is een initiatief van de socioculturele werkgeversorganisatie Sociare en de federatie van het sociaal-cultureel werk FOV, met steun van diverse andere socioculturele koepels en steunpunten.

Meer stages in opleiding publieksgeschiedenis

De overstap van studie naar eerste job is niet evident. Daarom vragen studenten om meer stage te kunnen lopen. De opleiding geschiedenis van de UGent gaat op die vraag in en breidt in het kader van een nieuw professionaliseringstraject haar stageaanbod vanaf volgend academiejaar uit naar de derde bachelor. Tegelijkertijd start nu ook de Universiteit Antwerpen met stages publieksgeschiedenis voor haar masterstudenten.


Hubert in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten

Hubert (c) Dargaud

Strips en erfgoed? Het is geen vreemde combinatie (meer). Geregeld signaleren we hier interessante initiatieven. Het gaat daarbij meestal over musea die een striptekenaar de opdracht geven om een al dan niet fantasierijk verhaal te vertellen over de instelling, de collecties en de werking. Morgen opent in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel een tentoonstelling met werk van de Belgische stripauteur Ben Gijsemans.


Jheronimus Bosch, geraakt door de duivel

Op maandag 8 februari zond de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) de documentaire 'Jheronimus Bosch, geraakt door de duivel' uit in het programma Het Uur van de Wolf. De film volgt de groep kunsthistorici die het mysterie van de circa 25 nog bestaande schilderijen van Bosch proberen te ontrafelen.


ETWIE zoekt lokale contactpersonen

ETWIE is het expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel erfgoed. Voor de verdere uitbouw van zijn netwerk is ETWIE op zoek naar lokale contactpersonen. Concreet zoekt ETWIE een aanspreekpunt voor iedere gemeente in Vlaanderen en Brussel. Bent u goed op de hoogte van het erfgoedgebeuren in uw gemeente? Bent u actief in de lokale heemkring en hebt u al onderzoek gedaan naar relevante thema's? Of misschien bent u zelfs professioneel bezig met het erfgoed van uw gemeente? Meld u dan aan via de website van ETWIE.


Primeur voor Vlaanderen: minister Gatz stelt ErfgoedApp officieel voor

Sven Gatz met de ErfgoedApp

Vraag: wat hebben het Brooklyn Museum, het MIAT en het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) met elkaar gemeen? Ze verbinden de (fysieke) wereld van hun collecties op een publieksvriendelijke én succesvolle manier met de virtuele wereld, dankzij iBeacons en augmented reality-technologie. Die krijgt nu, dankzij de gloednieuwe ErfgoedApp, ook in Vlaanderen een meer dan stevige voet aan de grond.

Nieuws van de buren: Locus en Bibnet worden Cultuurconnect

De voorbije maanden hebben Locus en Bibnet een intens eenmakingstraject afgelegd. Locus was het steunpunt voor het lokaal cultuurbeleid, Bibnet de projectorganisatie voor de digitale bibliotheek. Beide organisaties zijn inmiddels samengevoegd. Op 14 januari 2016 maakte de eengemaakte organisatie de nieuwe naam bekend: 'Cultuurconnect'. Cultuurconnect blijft ten dienste staan van cultuurdiensten, bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra, maar is meer dan de som van Locus en Bibnet.


Leidraad voor het statuut van de gids

Toerisme Vlaanderen lanceerde op 15 december de 'Leidraad voor het statuut van de gids'. Als gids is het namelijk niet altijd even duidelijk hoe u uw activiteiten sociaal en fiscaal kan regelen. Deze brochure biedt een kernachtig overzicht van de manieren waarop u zich als gids in orde kan stellen en wat daar dan allemaal bij komt kijken. De leidraad is slechts één onderdeel van de vele instrumenten die Toerisme Vlaanderen ontwikkelde ter ondersteuning van de kwaliteit van de gidsenwerking.


Nieuw designmuseum ADAM opent op Heizelvlakte

De pers kon er al eerder een kijkje nemen, maar vanaf deze maand kunt ook u op bezoek in het Art & Design Atomium Museum, of kortweg ADAM. U vindt het, zoals de naam doet vermoeden, bijna letterlijk in de schaduw van het Atomium. Blikvanger én centrale kern van het ADAM is het Plasticarium, een indrukwekkende verzameling plastic gebruiksvoorwerpen en kunstwerken bijeengebracht door één verzamelaar, Philippe Decelle.


De ErfgoedApp DIY

Informatie aanbieden bij erfgoed was nog nooit zo eenvoudig. De ErfgoedApp maakt het voor meer dan 1.700 musea en erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel mogelijk om via de modernste technologie multimediale informatie aan te bieden aan hun bezoekers. In deze ErfgoedApp DIY schetsen we de mogelijkheden van deze app en geven tips en tricks voor het gebruik ervan.

 

Erfgoed- en zorgsector slaan de handen in elkaar. Boek en trainingsprogramma ‘Erfgoed en dementie’ mikken op sociale meerwaarde

Dementie: heel veel mensen hebben er vandaag rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken. Het is een van de grote uitdagingen waarmee onze maatschappij kampt. Zo leven er in Vlaanderen alleen al naar schatting zo’n 116.000 mensen die met een of andere variant van deze ziekte te maken hebben. Bovendien laat onderzoek ook zien dat dat er in de toekomst steeds meer zullen zijn. Hoe daarmee omgaan? En hoe geven we deze mensen terug zin in het leven? Op deze en andere vragen geeft de nieuwe publicatie Erfgoed en dementie een passend antwoord.


Riolenmuseum van Brussel opnieuw open

Riolenmuseum

De hoofdstad van België heeft zo’n 350 kilometer riolen. Een donkere onderwereld van water, geuren en geluiden waartoe slechts weinig mensen toegang hebben. Mee om een antwoord te bieden op de vraag naar toegankelijkheid, opende het Riolenmuseum in 1988 de deuren. Op 19 november heropende het vernieuwde museum.


‘Ben ik familie van’: genealogisch offensief op Ketnet

logo Ketnet

Ketnet pakt dit najaar uit met een aantal initiatieven rond grootouders en kleinkinderen. Grootouders spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen. En net daarom wil Ketnet extra inzetten op de relatie tussen die twee. Want ze kunnen veel van elkaar leren. En door te praten over het verleden, leren kinderen meer bij over de eigen identiteit.


Projectoproep geeft inhoud aan Cultureel Samenwerkingsakkoord

In 2012 hebben de Vlaamse en de Franse Gemeenschap een Cultureel Samenwerkingsakkoord afgesloten. Het akkoord sloot aan bij een prille dynamiek om over de wederzijdse taal- en cultuurgrenzen te kijken, uitwisselingen op te zetten en meer samen te werken. Ministers Sven Gatz en Joëlle Milquet zijn vastbesloten dit bilateraal akkoord geen dode letter te laten blijven en lanceerden daarom een projectoproep.

Erfgoed en dementie: lancering boek en vormingstraject

In Vlaanderen leven vandaag naar schatting zo’n 116.000 mensen met dementie. En dat cijfer zal tegen 2020 oplopen met maar liefst 30%! Kan het dan verrassen dat een van de grootste maatschappelijke uitdagingen vandaag is om onze samenleving ‘dementievriendelijker’ te maken? En daarbij kan ook de erfgoedsector helpen. Hoe? Dat verneemt u tijdens deze sfeervolle avond met getuigenissen en literatuur. En met goed volk!

Train World opent de deuren

Interieur Train World (c) Train World

Het langverwachte treinmuseum in en aan het station van Schaarbeek opende afgelopen weekend de deuren. Het wil “niet enkel een spectaculaire blik op het verleden van België als spoorwegpionier op het Europese vasteland [bieden], maar tevens een boeiend verhaal over de huidige en toekomstige rol van het spoor [brengen].”


Overbrug de kloof tussen opleiding en werkveld. Inspiratiedag 'Tijd voor vakmensen!'

Hoe overbruggen we de kloof tussen opleiding en arbeidsmarkt? Het hoger onderwijs kan immers niet alle vaardigheden die nodig zijn in onze sector overdragen. En dus is de drempel naar de werkvloer soms te hoog.

Save the date! Inspiratiedag 'Tijd voor vakmensen' op 9 november 2015

logo traject tijd voor vakmensen

Vijf jaar geleden lanceerde FARO het traject 'Erfgoedgeleerden', dat formele opleidingen voor (publieks)historici, kunsthistorici, museummedewerkers, archivarissen, restaurators, tentoonstellingsbouwers … in en rond Vlaanderen in kaart bracht. Dit traject leverde verschillende nieuwe initiatieven op, maar er bleven ook heel wat mogelijkheden onderbenut om het praktische 'werk' in de erfgoedsector te ondersteunen. Op 9 november 2015 lanceren we de opvolger onder de noemer 'Tijd voor vakmensen'.


WOI op 't erf

De Eerste Wereldoorlog had een grote impact op de vele boerderijen in de regio. De bijhorende verhalen spreken vandaag tot de verbeelding. Hoe was het om met de vijand samen te leven? Welke producten werden geteeld? Het zijn maar enkele van de vele vragen die West-Vlaamse bezoekboerderijen en hoevewinkels krijgen van bezoekers. Deze kleine geschiedenissen ontrafelen is echter niet zo evident.