Opening / lancering

Groei als leidinggevende: deel uw ervaring!

Over leiderschap bestaan heel wat visies en theoretische modellen. Tegelijkertijd is leiderschap steeds maatwerk en daardoor een boeiende uitdaging. Zin om hierover ervaringen uit te wisselen met collega’s en nieuwe ideeën op te doen? Schrijf u dan snel in voor het FARO leiderschapstraject: de plaatsen zijn beperkt!


Uw toren is niet af! Het participatieve (stads-)museum

Participatieve tentoonstelling Uw toren is niet af in Mechelen

Hoe kan een stadsmuseum eigentijds zijn en écht een deel van de stad en de mensen worden? Dit is een vraag die (stads-)musea vandaag de dag meer dan ooit bezighoudt. Vandaar dat FARO samen met E-land van de Erfgoedcel Mechelen in 2015 start met het intervisietraject ‘Stadsmusea en hedendaagse stedelijkheid’.

Wat betekent het om een stadsmuseum te zijn? Hoe moeten we omgaan met een stedelijk weefsel dat beweegt en uitermate divers en verscheiden is? Is het mogelijk om zowel een hoog (toeristisch) publieksbereik te hebben als een diepgaande, lokale werking?


Praktijkvoorbeeld: Kaart en Huis in Brugge

Liefhebbers van huizengeschiedenis en cartografisch erfgoed zijn ongetwijfeld bekend met de website ‘Huizenonderzoek in Brugge’. Deze website heeft nu een grondige opfrisbeurt gekregen. Bovendien is ze uitgebreid met nieuw cartografisch materiaal en een aantal knappe interactieve toepassingen. Naar aanleiding van deze lancering, is er op 4 november ook een studiedag over het gebruik van geografisch historische erfgoeddata.


Collegagroep vrijwilligerswerk in de erfgoedsector: programma najaar 2014

Vrijwilligerswerk is belangrijk voor talloze erfgoedorganisaties. Tegelijk kruipt er heel wat tijd en energie in het uitbouwen van een hedendaags en motiverend vrijwilligersbeleid. Daarom start FARO in het najaar van 2014 een collegagroep over vrijwilligerswerk in erfgoedinstellingen. In deze collegagroep delen we ervaringen en behandelen we gemeenschappelijke vragen en uitdagingen.


Texture. Museum over Leie en Vlas uit de startblokken

Logo Texture

Begin oktober opende met veel feestgedruis in Kortrijk Texture, het Museum over Leie en Vlas. Na jaren van sluiting en inhoudelijke voorbereiding krijgt het oude Nationaal Vlasmuseum nu een tweede leven. Er is gekozen voor een nieuwe, betekenisvolle locatie en een verruimd museumconcept.


Komt dat zien, komt dat zien! Vernieuwde musea gaan opnieuw open

Campagnebeeld 'Hotel Taxandria'

Recent heropende in Hasselt het vernieuwde Jenevermuseum. Iets vroeger, op 11 september, opende in Turnhout Hotel Taxandria. En ondertussen gooide in Kortrijk Texture de deuren open, het vernieuwde “museum over Leie en Vlas”. In deze blogpost blikken we even achterom, naar Hotel Taxandria. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is dat geen echt hotel, maar de nieuwe naam van de vernieuwde, permanente opstelling van het Turnhoutse Taxandriamuseum.


Vernieuwd Jenevermuseum opent

logo Jenevermuseum

Op zaterdag 20 september opende het vernieuwde Jenevermuseum na bijna een jaar sluiting terug de deuren. Het nieuwe museum belooft "een straf verhaal over onze nationale gedistilleerde drank te worden, met aandacht voor lichaam én geest," aldus het persbericht. Een feestelijk openingsweekend onderstreept het nieuwe museumconcept, de vernieuwde naam, huisstijl én logo.


Nieuwe museum in Kortrijk heet TEXTURE

TEXTURE

De nieuwe naam werd samen met het nieuwe logo afgelopen zondag bekendgemaakt ter gelegenheid van Open Wervendag. TEXTURE is de opvolger van het voormalige Vlasmuseum en opent begin oktober in een volledig gerenoveerd industrieel pand in de Kortrijkse binnenstad.

Lancering tabletproject '14-herd18'

De provinciegouverneur, de gedeputeerden en de provinciegriffier van West-Vlaanderen hebben het genoegen u en uw partner uit te nodigen naar de lancering van het Tabletproject '14-herd18' voor het secundair onderwijs.

Het doel van het educatief project is om leerkrachten en leerlingen aan de hand van een voorbereiding in de klas een overzicht te geven van wat er over WO I aanwezig is in de Westhoek en ze enthousiast te maken om een uitstap naar de Westhoek te plannen.

Lancering TRACKS

It is often easier to recognize that action is needed than to know where to start.

Zorg dragen voor je eigen archief en collectie is een uitdaging voor velen, niet in het minst omdat het als verplichting is ingeschreven in het Kunstendecreet. Maar ook wie niet gesubsidieerd wordt – professionals of amateurs - stellen zich vragen als: hoe bewaar je alles en wat moet je bewaren? Waar begin je eerst? En vooral: waarom zou ik zorg dragen voor m’n archief en collectie(s)?

Vragen over heemkunde of familiekunde? Bezoek het gloednieuwe digitaal gespreksplatform

Hebt u een vraag over de geschiedenis van uw gemeente of stad? Of kan u wat hulp gebruiken bij het ontcijferen van oude handgeschreven bronnen? Dan kan u vanaf nu terecht op een gloednieuw digitaal gespreksforum: www.forumheemkundefamiliekunde.be  of www.forumfamiliekundeheemkunde.be. Het forum is een initiatief van Familiekunde Vlaanderen en Heemkunde Vlaanderen.


50 ans d’immigration: c'est du Belge!

Ook onze Franstalige collega’s vieren in 2014 volop de vijftigste verjaardag van het migratieakkoord tussen België en Marokko met een uitgebreid cultuurprogramma vanaf 17 februari (= de verjaardagsdatum van het akkoord en tevens de openingsavond in Bozar) tot eind juni 2014.


Het museum op de keukentafel: de recepten van het Rijksmuseum

Melkpak van het Rijksmuseum

Op de vorige ‘Communicating the museum’-conferentie, vorige zomer in Stockholm, gaf Marjolijn Meynen, Hoofd communicatie- en marketing van het Rijksmuseum, een inkijkje in de veelzijdige, erg succesvolle, internationaal gesmaakte communicatiecampagne rond de heropening van het Rijks. Op 24 februari is zij te gast bij FARO, en zet ze nog een stap verder. Kijk mee over haar schouder en leer van de inzichten van de marketingstrategie en -praktijk van het Rijksmuseum!


MIAT lanceert crowdfundingproject voor de restauratie van schilderij

Reclameschilderij Expo 1913 Gent (c) MIAT

In het MIAT, het Gentse museum over industrie, arbeid en textiel pronkt een imposant reclameschilderij van Joseph Cornelis uit 1910. Het verzinnebeeldt de troeven van de Gentse wereldexpo die de Arteveldestad drie jaar later op de wereldkaart moest zetten. Na een eerste restauratie in 2004 dringt zich vandaag een tweede restauratie op. Het museum, op zoek naar nieuwe, alternatieve financieringsvormen, lanceerde voor deze restauratie een crowdfundingproject. Iedereen kan bijdragen aan de restauratie van het doek, ook u.


Cultuursector geeft met stationsactie aftrap van jubileumjaar ‘50 jaar migratie’

Op donderdag 19 december deelde Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege samen met FARO, Stichting Lezen en alle steunpunten en fondsen uit de cultuursector het boekje Thuis. 50 jaar migratie uit aan pendelaars. Daarmee gaf ze het startschot voor het jubileumjaar ‘50 jaar migratie’, de herdenking van de akkoorden voor arbeidsmigratie tussen België en Marokko/Turkije. De cultuursector grijpt het herdenkingsjaar aan om verschillende activiteiten over migratie op touw te zetten.

Lancering ‘Vloek of zegen? | Inspiratiegids voor het toepassen van marketing in de cultureel-erfgoedsector’

De drempels om marketing daadwerkelijk toe te passen in de cultureel-erfgoedsector zijn divers. Vaak wordt marketing weggezet als ‘overbodig’, ‘bedreigend’ of ‘onverenigbaar met de ziel van onze sector’. Marketing zou immers de deur voor de 'uitverkoop' en 'nivellering' wagenwijd opengooien. Goeie voorbeelden van erfgoedinstellingen (die ervoor uitkomen dat ze met marketingtechnieken vooruitgang boeken) zijn bovendien schaars in ons land. Vaak wordt marketing dan ook nog eens gereduceerd tot verkoopscommunicatie, of een vorm van veredeld office management.

Een leven lang leren? Erasmus+ en andere mogelijkheden

De voorbije jaren gaf Europa velen de kans om via programma’s als Erasmus, Grundtvig en Leonardo bij te leren in het buitenland. Vanaf 2014 gaat een nieuwe regeling van start: Erasmus+. Vorige week lanceerde de Europese Commissie een uitgebreide gids voor aanvragers. Op 28 januari kunt u bij FARO terecht voor een infosessie.


Internationale Dag van de Vrijwilliger. Een welgemeende dankjewel!

5 december is het de Internationale Dag van de Vrijwilliger. Naar aanleiding van deze dag willen we stilstaan bij het waardevolle en onbetaalbare werk van onze vrijwilligers.


Minister Laanan lanceert numeriques.be

numerique.be

Op 27 november lanceerde minister Fadila Laanan, Ministre de la Culture, de l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Egalité des chances van de Franstalige Gemeenschap de website numeriques.be: Images et histoires des patrimoines numérisés.


Een databank over intermediaire structuren in Europa, 19de-20ste eeuw | Lancering ODIS-2

Op vrijdag 29 november 2013 wordt in het Vlaams Parlement in Brussel de nieuwe ODIS-2-databank plechtig in werking gesteld. Dat is natuurlijk reden om te vieren. Maar de centrale partners van het ODIS-consortium willen die gelegenheid ook aangrijpen voor een reflectie over en een evaluatie van de functionaliteiten en de reikwijdte van het instrument. Bovenal beogen zij een discussie over de toekomstige rol van het apparaat in internationale wetenschappelijke programma’s en cultureel-erfgoednetwerken.

Feestelijke lancering Boekensteun

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek en het Vlaams Fonds voor de Letteren nodigen u van harte uit op de voorstelling van 'Boekensteun'. Minister Joke Schauvliege lanceert dit crowdfundingplatform op donderdag 17 oktober 2013 om 10.30 uur in FotoMuseum Provincie Antwerpen.

Via crowdfunding, een alternatieve vorm van financiering, kan het publiek de volgende nieuwe boeken of conserveringsprojecten van erfgoedbibliotheken mee helpen realiseren:

Voorstelling website Depotwijzer.be

De nieuwe website Depotwijzer.be is een gezamenlijk initiatief van de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De website wil dé wegwijzer zijn voor erfgoeddepotbeleid, -werking en -praktijk in Vlaanderen en Brussel en bundelt relevante expertise, up-to-date informatie en praktische tips voor een verantwoorde bewaring van erfgoed in depots.

Doelgroep: zowel de professionele erfgoedbeheerder als de enthousiaste vrijwilliger.

Erfgoedcel Leieschelde uit de startblokken

Sinds kort is de erfgoedcel Leieschelde actief. Ze ressorteert onder de Projectvereniging POLS, een intergemeentelijk samenwerkingsverband van zes gemeenten waarmee de Vlaamse Gemeenschap eind 2012 een cultureel-erfgoedconvenant heeft afgesloten. Deze erfgoedcel is de 22ste in Vlaanderen.


Feestelijke boekvoorstelling CERIZE

Anita Caals, FARO-stafmedewerker organisatieontwikkeling en kwaliteitszorg, gaat na de zomer met welverdiend pensioen. Als afscheidsgeschenk aan de erfgoedsector heeft ze haar expertise op het vlak van interne kwaliteitszorg te boek gesteld in CERIZE. Voor een b(l)oeiend museum. Op woensdag 15 mei a.s. stelt zij dit boek feestelijk voor.

2013 is het Jaar van de Vrede

300 jaar Grens

Niet alleen de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog biedt een kapstok om even stil te staan bij oorlog en vrede. Minder gekend voor het grote publiek, maar historisch minstens even belangrijk is de Vrede van Utrecht. Dit verdrag trok een streep onder een reeks oorlogen en conflicten die Europa in de 17de en 18de eeuw teisterden. Donderdag 11 april was het exact 300 jaar geleden dat dit verdrag werd ondertekend in Utrecht. In Frankrijk, Vlaanderen en in Nederland lopen nu een aantal programma’s om 300 jaar vrede te herdenken.