Opening / lancering

Riolenmuseum van Brussel opnieuw open

Riolenmuseum

De hoofdstad van België heeft zo’n 350 kilometer riolen. Een donkere onderwereld van water, geuren en geluiden waartoe slechts weinig mensen toegang hebben. Mee om een antwoord te bieden op de vraag naar toegankelijkheid, opende het Riolenmuseum in 1988 de deuren. En vandaag, op 19 november, heropent het vernieuwde museum.


‘Ben ik familie van’: genealogisch offensief op Ketnet

logo Ketnet

Ketnet pakt dit najaar uit met een aantal initiatieven rond grootouders en kleinkinderen. Grootouders spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen. En net daarom wil Ketnet extra inzetten op de relatie tussen die twee. Want ze kunnen veel van elkaar leren. En door te praten over het verleden, leren kinderen meer bij over de eigen identiteit.


Projectoproep geeft inhoud aan Cultureel Samenwerkingsakkoord

In 2012 hebben de Vlaamse en de Franse Gemeenschap een Cultureel Samenwerkingsakkoord afgesloten. Het akkoord sloot aan bij een prille dynamiek om over de wederzijdse taal- en cultuurgrenzen te kijken, uitwisselingen op te zetten en meer samen te werken. Ministers Sven Gatz en Joëlle Milquet zijn vastbesloten dit bilateraal akkoord geen dode letter te laten blijven en lanceerden daarom een projectoproep.

Erfgoed en dementie: lancering boek en vormingstraject

In Vlaanderen leven vandaag naar schatting zo’n 116.000 mensen met dementie. En dat cijfer zal tegen 2020 oplopen met maar liefst 30%! Kan het dan verrassen dat een van de grootste maatschappelijke uitdagingen vandaag is om onze samenleving ‘dementievriendelijker’ te maken? En daarbij kan ook de erfgoedsector helpen. Hoe? Dat verneemt u tijdens deze sfeervolle avond met getuigenissen en literatuur. En met goed volk!

Train World opent de deuren

Interieur Train World (c) Train World

Het langverwachte treinmuseum in en aan het station van Schaarbeek opende afgelopen weekend de deuren. Het wil “niet enkel een spectaculaire blik op het verleden van België als spoorwegpionier op het Europese vasteland [bieden], maar tevens een boeiend verhaal over de huidige en toekomstige rol van het spoor [brengen].”


Overbrug de kloof tussen opleiding en werkveld. Inspiratiedag 'Tijd voor vakmensen!'

Hoe overbruggen we de kloof tussen opleiding en arbeidsmarkt? Het hoger onderwijs kan immers niet alle vaardigheden die nodig zijn in onze sector overdragen. En dus is de drempel naar de werkvloer soms te hoog.

Save the date! Inspiratiedag 'Tijd voor vakmensen' op 9 november 2015

logo traject tijd voor vakmensen

Vijf jaar geleden lanceerde FARO het traject 'Erfgoedgeleerden', dat formele opleidingen voor (publieks)historici, kunsthistorici, museummedewerkers, archivarissen, restaurators, tentoonstellingsbouwers … in en rond Vlaanderen in kaart bracht. Dit traject leverde verschillende nieuwe initiatieven op, maar er bleven ook heel wat mogelijkheden onderbenut om het praktische 'werk' in de erfgoedsector te ondersteunen. Op 9 november 2015 lanceren we de opvolger onder de noemer 'Tijd voor vakmensen'.


WOI op 't erf

De Eerste Wereldoorlog had een grote impact op de vele boerderijen in de regio. De bijhorende verhalen spreken vandaag tot de verbeelding. Hoe was het om met de vijand samen te leven? Welke producten werden geteeld? Het zijn maar enkele van de vele vragen die West-Vlaamse bezoekboerderijen en hoevewinkels krijgen van bezoekers. Deze kleine geschiedenissen ontrafelen is echter niet zo evident.

Minister Gatz lanceert bouwstenen aanvullende cultuurfinanciering

De Vlaamse overheid start een traject op om een witboek omtrent aanvullende financieringsvormen in de cultuursector uit te werken. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz stelde daartoe de eerste bouwstenen rond aanvullende financiering in de culturele en creatieve sectoren (CCS) voor.

Nieuwste nummer faro | tijdschrift over cultureel erfgoed voorgesteld

overhandiging van het eerste exemplaar aan Bart Van Loo

Voor een volle zaal werd gisterenavond bij het Vlaams-Nederlands huis deBuren in Brussel het zopas van de persen gerolde nummer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed voorgesteld.


Google Cultural Institute pop-up in Bozar Brussel

Samen met enkele collega's uit de sector bracht FARO op uitnodiging van Google en het departement CJSM een bezoek aan de Google Cultural Institute pop-up in Bozar. Deze pop-uptentoonstelling (enkel op uitnodiging) die één maand in Brussel blijft, toont overzichtelijk de verschillende producten van het Google Cultural Institute.


De eengemaakte digitale markt en het auteursrecht: het debat is open

Gisteren presenteerde de Europese Commissie haar plannen voor een eengemaakte digitale markt in de EU. Deze strategie heeft ook een belangrijke impact op de lopende auteursrechthervorming, waarover we eerder berichtten en verwezen naar The Copyright Manifesto.


Lancering artikelendatabank Heemkunde Vlaanderen

Het afgelopen jaar verzamelde Heemkunde Vlaanderen dankzij de hulp van talloze vrijwilligers niet minder dan 160.000 artikelbeschrijvingen uit 205 tijdschriften van 198 verenigingen in één centrale databank.

De metamorfose van Mons: vijf nieuwe musea openen de deuren

Cover Vincent

Mons 2015, als Europese Culturele Hoofdstad een jaar lang in het middelpunt van de publieke belangstelling in heel Europa, schakelt (nog) een versnelling hoger. Op 4 en 5 april openen er namelijk vijf nieuwe musea de deuren: de Artotheek, het Mons Memorial Museum, het Museum van de Doudou, Silex’s en het Belfort. De organisatie vroeg aan FARO om te reflecteren over deze grande ouverture van die musea. Het resultaat leest u in ‘Vincent’, als bijlage in de krant Le Soir.


Oproep prijzen voor historisch onderzoek provincie Oost-Vlaanderen

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen moedigt het historisch onderzoek in en over de provincie Oost-Vlaanderen aan. Ook dit jaar worden er weer Cultuurprijzen voor Historisch Onderzoek uitgeschreven. In 2015 is het de beurt aan 'geschiedenis’ en aan 'kunstgeschiedenis en archeologie'. Iedereen die minstens vijf jaar in Oost-Vlaanderen woont, of wiens (on)uitgegeven werk exclusief handelt over een Oost-Vlaams onderwerp kan zijn of haar bijdrage inzenden tot en met 15 april. De laureaat van de prijzen krijgt een bedrag van 5.000 euro. Meer informatie vindt u hier.

Kom bij de VRT in beeld met uw collectie, project of idee | het einde nadert!

Het einde is nabij

Nog één maand. Zoveel tijd heeft u nog om een projectvoorstel te bezorgen waarmee u mogelijks een nieuw programmaformat op de radio, tv en/of website bij (en in samenwerking met) de VRT kunt realiseren. Op 21 april verstrijkt die deadline immers onherroepelijk. Zo’n kans om – letterlijk – in beeld te komen mag u echt niet laten liggen!


Inspiratienamiddag publieksonderzoek: samenwerken en informatie delen

publieksonderzoek in musea

Vorige week donderdag vond het lanceringsmoment voor de derde editie van de marketingcursus ‘Vloek of zegen’ plaats bij FARO. Als thematische insteek kozen we ditmaal voor publieksonderzoek.

Nu de focus internationaal steeds meer op het publiek komt te liggen zien erfgoedorganisaties meer dan ooit het belang in van degelijk uitgevoerd publieksonderzoek. Daarnaast komt ook vanuit het beleid de vraag om kennis over de bezoekers of gebruikers te verzamelen via publieksonderzoek.

 

 

Presentation of the European Holocaust Research Infrastructure (EHRI)

Op 26 maart 2015 wordt in Berlijn de European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) gepresenteerd. Een van de hoogtepunten van de dag zal de presentatie van de EHRI online portal zijn, die vanaf dan toegang geeft tot  verspreide Holocaustbronnen. De voertaal in Engels.

Krijg uw publiek haarscherp in het vizier. Met de Visitor Finder!

publieksonderzoek musea

Publieksonderzoek, dames en heren, wordt the next big thing. Leest u maar even mee met minister Gatz in zijn Beleidsnota Cultuur 2014-19: “Het maatschappelijk draagvlak voor het cultureel erfgoed moet versterkt worden. Ik wil dat de instellingen inzetten op een brede publieksparticipatie, ook van moeilijker te bereiken doelgroepen. Dit veronderstelt een gericht en gedifferentieerd publieksbeleid bij de organisaties, op basis van een goede kennis van welke groepen wel en welke nog niet voldoende bereikt worden. Dit vraagt permanent publieksonderzoek.”


Kent u de noden en verwachtingen van uw publiek? (En waarom u dat maar beter weet)

Om de marketingpraktijk binnen het Vlaamse erfgoedveld te stimuleren en erfgoedwerkers blijvend te inspireren lanceren we dit jaar opnieuw een lanceringsmoment voor ‘Vloek of zegen’.

Kent u de noden en verwachtingen van uw publiek? (En waarom u dat maar beter weet)

Vloek of zegen 2015 lanceringsmoment

Zoals u weet: de tijden zijn moeilijk. De inzet van middelen gebeurt best zo efficiënt mogelijk. Onder meer daarom organiseert FARO al voor de derde keer de basisopleiding marketing ‘Vloek of zegen?’. We lanceren dit traject op 26 februari, met twee internationale kleppers. Wil u uw aanbod en uw communicatie-inspanningen beter evalueren en inzetten? Een haarscherp zicht krijgen op de verwachtingen en verzuchtingen van uw bezoekers? Dan mag u deze (gratis) lancering beslist niet missen!


Inauguratie leerstoel 'Advanced Imaging Techniques for the Arts'

Op vrijdag 27 februari wordt de Leerstoel ‘Advanced Imaging Techniques for the Arts’ feestelijk geinaugureerd in het Rubenianum in Antwerpen. Deze leerstoel werd toegekend aan de AXES onderzoeksgroep van het Departement Chemie, met dr. Geert Van der Snickt als mandaathouder, en heeft als doel de implementatie van analytische beeldtechnieken bij de studie en conservatie van cultureel erfgoed te bevorderen.

Rapport 'The Value of Culture' voorgesteld op 17 februari

De waarde van cultuur

Vorig jaar stond FARO mee in voor de realisatie van het onderzoeksrapport De waarde van cultuur. Binenkort is ook een Engelstalige synthesenota van het oorspronkelijke onderzoeksrapport beschikbaar.


Pimp uw woonkamer met collectiestukken van het Wielermuseum

campagnebeeld 'Museum in de living'

Bent u een wielerfanaat en droomt u er stiekem al jaren van om een origineel wielertruitje van Tom Boonen, Fabio Cancellara of Patrick Sercu aan uw muur te hangen of om uw woonkamer op te smukken met een historische koersfiets of met een schilderij van Laurent Fignon of Jempi Monseré? Dan heeft het Roeselaarse Wielermuseum goed nieuws voor u: het kan nu (voor enkele maanden)! Een mailtje of telefoontje volstaat en u haalt zo een authentiek stukje koers in huis.