archief- en documentbeheer

Praktijkvoorbeeld | Vormgevingserfgoed in Vlaanderen

Onbekend maar daarom niet onbemind: toch zijn de ontwerpers van meubels, tafelgerei, behangpapier, en vele andere populaire gebruiksvoorwerpen meestal niet gekend bij het brede publiek. Nochtans maken deze doordeweekse objecten deel uit van ons cultureel erfgoed en zijn ze onze zorg en aandacht meer dan waard.

Vormgevingsarchieven en -collecties documenteren hun geschiedenis, van ontwerp en productie tot distributie en gebruik. In het project Vormgevingserfgoed gaat het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) aan de slag met dit heel bijzondere stukje cultureel erfgoed. Zowel de kleinschalige ambachtelijke praktijk als industriële vormgeving krijgen aandacht in een hele reeks acties. Een overzicht.


Informatie aan het werk: informatie op orde houden, beheren en uitwisselen

Deze basisopleiding richt zich op iedereen die informatiemanagement wenst te introduceren en/of te onderhouden binnen de Vlaamse overheid én de lokale besturen.

Informatie aan het werk: informatie op orde houden, beheren en uitwisselen

Deze basisopleiding richt zich op iedereen die informatiemanagement wenst te introduceren en/of te onderhouden binnen de Vlaamse overheid én de lokale besturen.

Draftversie nieuwe archiefstandaard gelanceerd

Sinds 2012 werken experts uit dertien landen voor de International Council on Archives (ICA) aan de ontwikkeling van een nieuwe standaard voor de beschrijving van archieven. Hun doel is om de vier bestaande archiefstandaarden (ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF en ISDIAH) samen te voegen en van daaruit te bouwen aan een nieuwe standaard. Nu lanceren ze de draftversie van het eerste deel van die nieuwe standaard onder de naam Records in Contexts (RiC-CM).


GovPub van start!

Steeds meer archivarissen, bibliothecarissen en lokale besturen worden geconfronteerd met uitdagingen wat betreft de bewaring van hun collecties seriële overheidspublicaties. Het gaat dan in het bijzonder over parlementaire publicaties, zoals het Belgische Staatsblad, en provinciale publicaties (bestuursmemorialen).


Uit de praktijk: pop-up & sporterfgoed in Brugge

In Brugge bouwen de erfgoedcel en het stadsarchief een duurzame werking uit rond sporterfgoed. Met de steun van de sportdienst, zijn ze met de verschillende sportverenigingen in zee gegaan. De voorbije jaren is er heel wat werk achter de schermen verzet, vooral rond de zorg voor het papieren erfgoed van deze verenigingen. Nu komen de partners naar buiten met een opvallende pop-uptentoonstelling. Daar kunt u de voornaamste blikvangers uit de collecties van de sportverenigingen bewonderen. Een inspirerend voorbeeld, ook voor andere steden en gemeenten.


Vreemdelingendossiers als bron voor lokale geschiedenis

Migratie is brandend actueel. De vele vluchtelingen die recent vanuit conflictgebieden hun land ontvluchten zijn hier een sprekend bewijs van. Daarenboven is migratie geen recent fenomeen. Integendeel, het is een fenomeen van alle tijden. Over deze migratiebewegingen naar België zijn in de archieven veel sporen terug te vinden. Het Rijksarchief bewaart net zoals verschillende stads- en gemeentearchieven, miljoenen historische vreemdelingendossiers.

Verenigingsarchief. Gezocht en gevonden

Vlaanderen is trots op een rijk verenigingsleven en de vele vrijwilligers die zich dagelijks inzetten. Terecht! Elk van deze verenigingen heeft een eigen karakter met activiteiten die nauwelijks meer uiteen kunnen lopen.

Maar hoe zit het met de geschiedenis van elk van deze verenigingen? Welke verenigingen zijn verdwenen en wat waren hun activiteiten? Zijn er nog sporen van hun werking terug te vinden? Misschien zijn er nog archieven van de vereniging ergens bewaard. Maar waar dan?

Proeven van het Rijksarchief. Workshops over minder bekende archiefbronnen

In het Rijksarchief zit veel ongekend bronnenmateriaal uit de negentiende eeuw met een schat aan informatie voor lokaal historisch onderzoek. Om er mee aan de slag te gaan, moet je echter weten hoe je er je weg in vindt. Met een enquête peilden Heemkunde Vlaanderen en het Rijksarchief naar de interesses van heemkundigen en lokale erfgoedwerkers. De bronnen die hen het meeste interesseerden, kan men nu via deze workshopreeks in het Rijksarchief leren kennen.

In saecula saeculorum. Parochiearchieven beheren en waarderen

Parochiearchieven hebben niet enkel een administratieve functie, maar zijn ook een waardevolle historische bron. In het kader van het wijzigende parochielandschap kunnen parochiearchieven soms bedreigd worden. Om hierop een antwoord te bieden, werd een nieuwe selectielijst voor archieven van kerkfabrieken en parochies ontwikkeld door het Algemeen Rijksarchief (ARA), het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven (KADOC) en het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC).

Rijksarchief lanceert instructiefilmpje

Het Rijksarchief heeft een filmpje gemaakt dat bezoekers moet helpen om hun zoekwebsite http://search.arch.be te gebruiken. In deze instructievideo van zestien minuten krijgt u, na een korte voorstelling van het Rijksarchief, tips over hoe u het maximale uit de zoekrobotten van het Rijksarchief kunt halen. Bekijk de film hieronder.


Workshop 'Archiefstandaarden. Heilig huisje of eerder kruisje?'

Bijna 15 jaar geleden vatte de Werkgroep Automatisering het plan op om de archiefstandaard ISAD(G) te vertalen. Rond de eeuwwisseling was de tweede versie van de standaard verschenen en met een Nederlandse vertaling wilden de leden van de werkgroep het gebruik van de standaard in hun eigen instelling en bij uitbreiding alle archieven in de Lage Landen stimuleren. Het veld verwelkomde de vertaling enthousiast en een paar jaar later verscheen ook een Nederlandse versie van de ISAAR(CPF)-standaard.

Archiefles begrepen? Workshop lesgeven aan archiefvormers 2016

Als archivaris geef je vaak les of instructies aan archiefvormers over hoe ze archief moeten klaarmaken voor overdracht, hun informatiebeheer moeten organiseren of hoe ze best omgaan met hun dossiers en documenten. Je boodschap simpel en begrijpelijk overbrengen is niet altijd even eenvoudig. Hoe zorg je ervoor dat je opleiding zijn doel bereikt en blijft hangen? Als vakidioot verval je immers gemakkelijk in een vaktechnische aanpak en taal. De leerstof blijft zo niet plakken en het zal de niet-specialist niet motiveren om er mee aan de slag te gaan.

Symposium notariële archieven

Het Stadsarchief Amsterdam en het programma Archief 2020 van het Nationaal Archief organiseren op donderdag 29 september een congres over het ontsluiten van de Nederlandse notarisarchieven, die vanwege hun omvang en rijke inhoud ook wel the Mother of All Archives worden genoemd. Er zijn verschillende projecten gestart om deze archieven in zijn geheel te digitaliseren en online beschikbaar te maken.

Exclusief bezoek achter de schermen bij Brugse archieven

Cores is het competentieplatform voor conservatie en restauratie van boeken en archief dat in 2008 werd opgericht door Syntra West vzw en diverse Brugse erfgoedinstellingen. Vanaf 2016 organiseert CORES een tweejaarlijks symposium, waarvan het eerste plaatsvindt op 17 juni. Onder de noemer ‘Een veelzijdige kijk op eenvoudige banden’ geven internationale experten lezingen met focus op registerbanden en delen restauratoren hun ervaringen over concrete restauraties.

Brabantse Archivarisdag 2016 |‘De Klant bestaat niet’

Streekarchief Langstraat Heusden Altena en FelixArchief/Stadsarchief Antwerpen nodigen u graag uit voor de Brabantse Archivarisdag 2016.

Geïnteresseerd? Houd dan zeker vrijdag 18 november 2016 vrij in uw agenda. Meer details over het programma volgen binnenkort.

Praktisch

18 november 2016, FelixArchief, stadsarchief Antwerpen, Oudeleeuwenrui 29 2000 Antwerpen

Bedreigd audiovisueel materiaal uit de podiumkunsten gered

Podiumkunsten zijn per definitie vluchtig. Hoewel een audiovisuele opname de authentieke ervaring van publiek en spelers niet kan vervangen, is het vaak het enige dat rest om de voorstelling te herbeleven, in de toekomst te hernemen, te bestuderen of nadien nog te verspreiden voor promotionele of educatieve doeleinden. Het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) biedt voortaan ook aan podiumkunstenorganisaties de mogelijkheid om die audiovisuele archieven te laten digitaliseren en duurzaam te archiveren en zo hun materiaal te redden.

SIBMAS 2016 | Freeze! Challenge the Hierarchy: Researcher, Artist, User

Van 31 mei tot 3 juni 2016 organiseert SIBMAS, het internationale netwerk voor musea, archieven, bibliotheken en documentatiecentra voor podiumkunsten, een conferentie in Kopenhagen (DK). Tijdens de driedaagse conferentie 'Freeze! Challenge the hierarchy: researcher, artist, user' worden state-of-the-art praktijken die de gebruiker of bezoeker op een interactieve of participative manier betrekken belicht en besproken.

Bibliotheekschool Gent: informatie- en inschrijfsessie voor de basisopleidingen

Wilt u in september graag starten met een basisopleiding aan de Bibliotheekschool Gent, dan kunt u op 25 augustus uitgebreide informatie bekomen én inschrijven.

Om 14.00 uur

Initiatie archiefkunde:

  • basiskennis en –vaardigheden om als archiefmedewerker taken te verrichten op het vlak van materiële zorg, depotbeheer en dienstverlening
  • 1 lesdag per week (dinsdag), gedurende 2 semesters
  • leidt tot een wettelijk erkend certificaat


Behoudsmedewerker erfgoed:

Bibliotheekschool Gent: informatie- en inschrijfsessie voor de basisopleidingen

Wilt u in september graag starten met een basisopleiding aan de Bibliotheekschool Gent, dan kunt u op 5 juli uitgebreide informatie bekomen én inschrijven.

Om 13.30 uur

Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en informatiekunde:

Open Dag Bibliotheekschool Gent

Wilt u in september graag starten met een basisopleiding aan de Bibliotheekschool Gent, dan kunt u op 22 mei uitgebreide informatie bekomen én inschrijven.

Onder meer volgende opleidingen komen aan bod:

Behoudsmedewerker erfgoed:

  • basiskennis en -vaardigheden om als behoudsmedewerker taken te verrichten op het vlak van materiële zorg, depotbeheer en preventieve conservatie.
  • 1 lesdag per week (donderdag), gedurende 2 semesters
  • leidt tot een wettelijk erkend certificaat


Initiatie archiefkunde:

STCV-workshop oude drukken

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek organiseert midden september 2016 voor de vierde maal een STCV- workshop; dit keer in de Universiteitsbibliotheek van Leuven. Gedurende deze dagen kunt u in theorie en praktijk kennismaken met het project Short Title Catalogus Vlaanderen en meer in het bijzonder met de methode die gevolgd wordt bij het maken van de gedetailleerde bibliografische beschrijvingen van oude drukken in de STCV-databank.

Workshop TRACKS: digitale preservering voor kunstenaars en kunstenorganisaties

Op 24 mei en 13 juni organiseert PACKED vzw opnieuw twee gratis workshops over duurzaam digitaal beheren voor kunstenaars en kunstenorganisaties. De vorming legt uit voor welke uitdagingen je staat wanneer je digitale documenten en bestanden op korte en lange termijn wil bewaren, en welke strategieën je daarbij kan volgen. De workshops zullen plaatsvinden in Kunstencentrum STUK in Leuven.

De vorming houdt twee workshops van een halve dag in:

Inforum 2016 | In information we trust!

Programma

Voormiddag | Moderator: Eva Simon, docent informatiewetenschappen Bibliotheekschool Gent

8.45 uur: Onthaal

9.30 uur: Inleiding en voorstelling van de dag | Guy Delsaut, voorzitter ABD-BVD; Patrick Lefèvre, directeur-generaal Koninklijke Bibliotheek van België; Marc Van den Bergh, vice-voorzitter ABD-BVD, coördinator Inforum 2016

Bij de archivaris op schoot: bezoek aan het CRKC en archief Abdij van Park

Voor deze nieuwe editie van Bij de Archivaris op Schoot wordt voorzien in een passend historisch kader. Gepland staat een bezoek aan de Abdij van Park. De abdij herbergt een gloednieuw museum in opbouw, het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) en het bijzonder waardevol abdijarchief dat dateert van de 12e eeuw.