archief- en documentbeheer

Het archief in goede papieren

De bananendoos met dia’s, de fotoalbums, de verzamelde jaargangen van het verenigingstijdschrift of een oude vlag; allemaal de moeite waard om te bewaren. Maar is het ook allemaal archief? Wat is dat eigenlijk, een archief? En wat is het verschil met bv. documentatie? Belangrijker nog: hoe kan ik mijn archief bewaren en beheren volgens de regels van de kunst?

Geef vorm aan uw archief! Gesprekken over designers en hun erfgoed

Met de workshop 'Geef vorm aan uw archief!' daagt het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven ontwerpers en producenten uit om zorg te dragen voor hun archief. Op 22 oktober 2014 geeft het CVAa op de Biënnale Interieur in Kortrijk advies over ordenen, verpakken en digitaal archiveren. Moderator Griet Pauwels voert gesprekken over het belang van designarchieven en -collecties, onder meer met een ontwerpster, een restaurateur en een onderzoekster.

Programma

10.30 uur: Welkom + introductie CVAa

10.50 uur: Gesprek met onderzoekster Katarina Serulus

20 jaar Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen | Colloquium

Sinds september 1994 is de Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen bezig met het beheren van de documenten en dossiers aangemaakt door de verschillende provinciale ambtenaren en beleidsorganen. Daarnaast ijvert de Provinciale Archiefdienst om de archiefzorg en het archiefbeheer bij de West-Vlaamse lokale besturen te organiseren of te verbeteren.

Programma

9.30 uur: Ontvangst met koffie

Kijktip: digitaal geheugenverlies (VPRO Tegenlicht)

Onlangs werd in Nederland beslist de bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen af te schaffen "want alles staat toch op internet". VPRO Tegenlicht vroeg zich af of dat wel zo is, en ging op onderzoek uit. Het resultaat is een boeiende documentaire waarin we onder meer binnenkijken in het Internet Archive in San Francisco en de Long Now Foundation. Een aflevering vol mooie quotes over het nut van bibliotheken, archieven en geschiedenis.


Archivaris, Sportimonium

Functie
Functieomschrijving: 

Het Sportimonium is een Vlaams erkend museum van en voor de sport. Het is gelegen in het Strandgebouw van het aantrekkelijke Bloso-domein te Hofstade. Sportimonium biedt een brede in- en doorkijk op de sport(geschiedenis) in zijn ruimste betekenis en koppelt dit aan actieve beleving in het museum.

Aan de slag met je sporterfgoed!

Archiefbank Vlaanderen organiseert samen met Antwerpen Sportstad vzw, FelixArchief en Sportimonium een vormingsmoment rond sporterfgoed.
 

Programma

19.30 uur: Bewaren, ontsluiten en valoriseren van je papieren archief | Sophie Bossaert, consulent Archiefbank Vlaanderen
 
20.00 uur: Digitaal archiveren en digitaliseren | Tom Cobbaert, consulent Archiefbank Vlaanderen
 
20.20 uur: Je archief schenken aan het stadsarchief | Thomas Vervaet, deskundige communicatie FelixArchief
 
20.40

Het geheugen van mijn gezelschap. In dialoog over (amateur)theatererfgoed

Wat moet je verstaan onder ‘theatererfgoed’? Het kan zich in vele gedaanten aandienen. De meest voor de hand liggende zijn materiële sporen zoals decors, kostuums, documenten, foto’s, opnames en digitale bestanden. Daarnaast zijn er tal van minder zichtbare sporen: straffe anekdotes, eeuwenoude tradities, speltechnieken, werkwijzen die vooral mondeling doorgegeven worden binnen een gezelschap. Het is net de combinatie van de tastbare elementen en de immateriële sporen die het geheugen van je theatergroep vormgeven.

TRACKS-helpdesk op het Brussels Creative Forum

Papieren of digitale documenten, opnames, foto’s, kostuums, rekwisieten, decorstukken ... Wat houd je bij en wat niet? Op welke manier kan je ze optimaal bewaren? Voor een kunstenaar, medewerker van een theater- of dansgezelschap, erfgenaam of verzamelaar vormt dit een grote uitdaging.

De website TRACKS reikt je de nodige instrumenten aan om zorg te dragen voor je archief en collectie. Deze toolbox toont aan dat de basiszorg niet moeilijk, duur of tijdrovend hoeft te zijn.

TRACKS-helpdesk op het Brussels Creative Forum

Papieren of digitale documenten, opnames, foto’s, kostuums, rekwisieten, decorstukken ... Wat houd je bij en wat niet? Op welke manier kan je ze optimaal bewaren? Voor een kunstenaar, medewerker van een theater- of dansgezelschap, erfgenaam of verzamelaar vormt dit een grote uitdaging.

De website TRACKS reikt je de nodige instrumenten aan om zorg te dragen voor je archief en collectie. Deze toolbox toont aan dat de basiszorg niet moeilijk, duur of tijdrovend hoeft te zijn.

TRACKS-helpdesk op Het Theaterfestival

Papieren of digitale documenten, opnames, foto’s, kostuums, rekwisieten, decorstukken ... Wat houd je bij en wat niet? Op welke manier kan je ze optimaal bewaren? Voor een kunstenaar, medewerker van een theater- of dansgezelschap, erfgenaam of verzamelaar vormt dit een grote uitdaging.

De website TRACKS reikt je de nodige instrumenten aan om zorg te dragen voor je archief en collectie. Deze toolbox toont aan dat de basiszorg niet moeilijk, duur of tijdrovend hoeft te zijn.

TRACKS-helpdesk op Het Theaterfestival

Papieren of digitale documenten, opnames, foto’s, kostuums, rekwisieten, decorstukken ... Wat houd je bij en wat niet? Op welke manier kan je ze optimaal bewaren? Voor een kunstenaar, medewerker van een theater- of dansgezelschap, erfgenaam of verzamelaar vormt dit een grote uitdaging.

De website TRACKS reikt je de nodige instrumenten aan om zorg te dragen voor je archief en collectie. Deze toolbox toont aan dat de basiszorg niet moeilijk, duur of tijdrovend hoeft te zijn.

TRACKS-helpdesk op Het Theaterfestival

Papieren of digitale documenten, opnames, foto’s, kostuums, rekwisieten, decorstukken ... Wat houd je bij en wat niet? Op welke manier kan je ze optimaal bewaren? Voor een kunstenaar, medewerker van een theater- of dansgezelschap, erfgenaam of verzamelaar vormt dit een grote uitdaging.

De website TRACKS reikt je de nodige instrumenten aan om zorg te dragen voor je archief en collectie. Deze toolbox toont aan dat de basiszorg niet moeilijk, duur of tijdrovend hoeft te zijn.

Vragen over archief- en collectiezorg in de kunstensector? Kom langs bij een TRACKS-helpdesk!

Voor een kunstenaar, medewerker van een organisatie of gezelschap, erfgenaam of verzamelaar vormt archief- en collectiezorg een grote uitdaging. Papieren of digitale documenten, opnames, foto’s, kostuums, rekwisieten, decorstukken,... Wat hou je bij en wat niet? Op welke manier kan je ze optimaal bewaren?


Volg Summer School Archives & Education op Twitter

In ons land is het onderwijs vragende partij voor meer, en vaak op maat toegesneden educatief materiaal uit erfgoedinstellingen. Onze archieven beschikken over een enorm, maar grotendeels nog onaangeboord potentieel. Het ontbreekt hen echter vaak nog aan goede praktijkvoorbeelden en instrumenten om succesvol hun aanbod af te stemmen op de noden uit het onderwijs.  


Resonant publiceert online Doeboek muzikaal erfgoed

Een praktische gids voor muziekorganisaties waarin alle belangrijke vragen rond erfgoedzorg aan bod komen, dat is de opzet van het nieuwe 'Doeboek muzikaal erfgoed'. Deze online publicatie is een uitgave van Resonant. Het Doeboek is er voor elke organisatie of elke persoon die van ver of van dichtbij met muzikaal erfgoed te maken heeft en die dit muzikaal erfgoed toegankelijker wil maken en het duurzaam wil gebruiken en bewaren.

Voorstelling regionale brochure 'Hoe archiveren?'

Erfgoedcel CO7 en de lokale archiefdiensten uit de Zuidelijke Westhoek stellen de regionale brochure ‘Hoe archiveren? Praktische gids voor het behoud en beheer van jouw archief’ voor. De tips over het behoud en beheer van een archief geven iedereen de kans om een eigen, uniek stukje geschiedenis veilig te stellen voor de toekomst.

Lancering TRACKS - Toolbox en Richtlijnen voor Archief- en Collectiezorg in de Kunstensector

Op 18 juni kwamen meer dan 100 geïnteresseerden uit de kunsten- en erfgoedsector bijeen in de Beursschouwburg Brussel voor een namiddag over het erfgoed van de kunstensector én de voorstelling van de TRACKS toolbox.


Bij de archivaris op schoot | Architectuurarchief van de provincie Antwerpen

Naar goede gewoonte organiseert het FAAD in het voor- en najaar een bezoek aan een archiefinstelling. 'Bij de archivaris op schoot' biedt de kans aan beginnende archivarissen om de archiefpraktijk van nabij te leren kennen en vragen te stellen aan meer ervaren collega’s.

Grafiek als kunst en als illustratie in (erfgoed)collecties

Houtsneden, kopergravures, etsen, steendrukken en zeefdruk: dit zijn enkele van de vele grafische technieken die vroeger maar ook nu nog een wonderbaarlijk venster openen op onze wereld. Door middel van lijn, coloriet, ontwerp gecombineerd met vakmanschap, een verfijnde techniek, een gevoel voor harmonie en persoonlijke inzet hebben kunstenaars aller tijden de wereld in beelden gevat.

Beschrijven van archieven en erfgoed met ICA-AtoM

De meeste archieforganisaties hebben de stap naar een (online) beschrijvingssysteem voor hun archieven en erfgoed nog niet gezet. In deze cursus leer je werken met de internationale beschrijvingsstandaarden voor archieven. De theorie zet je meteen om in de praktijk door beschrijvingsoefeningen in ICA-AtoM te maken, met hulp van Atomis. ICA-AtoM is een open-source toepassing voor het beschrijven en het beheren van archieven. ICA-AtoM ondersteunt de archiefstandaarden ISAD(G), ISAAR(cpf), ISDF en ISDIAH.

Beschrijven van archieven en erfgoed met ICA-AtoM | Terugkomdag

Heb je vorig jaar deze bijscholing gevolgd, en wil je bijblijven bij de laatste ontwikkelingen? Ben je met Atom(is) aan de slag gegaan en zit je nog met enkele praktische vragen? Wil je ervaringen en bevindingen uitwisselen met collega's?

Maar ook als je nog nooit met Atomis hebt gewerkt, en toch wil weten wat dit allemaal inhoudt, wat de mogelijkheden zijn en wie er mee bezig is, ook dan ben je welkom, en kan deze namiddag een wereld doen opengaan.

Info- en inschrijfmoment basisopleiding Bibliotheekschool Gent

Je krijgt informatie en mogelijkheid tot inschrijven van onder meer:

Initiatie Archiefkunde:

  • je krijgt basiskennis en –vaardigheden aangereikt om als archiefmedewerker taken te verrichten van materiële zorg, depotbeheer en dienstverlening
  • pakket van 200 lestijden
  • gespreid over 2 semesters, met dinsdag als lesdag
  • wettelijk erkend certificaat
  • Alle informatie vind je op www.bibliotheekschool.be of je vraagt de specifieke folder aan!  Je kan gebruik maken van opleidingscheques.


Behoudsmedewerker Erfgoed:

Open Dag Bibliotheekschool

Lijkt werken in de bib je wel iets?

Vind je snelle en correcte dienstverlening en klantgerichtheid belangrijk in onze kennismaatschappij, of dat nu voor een groep kleuters is die voor het eerst de collectie prentenboeken in de bib komt verkennen, dan wel voor een veeleisende redactie van een krant die zeer snel accurate biografische informatie nodig heeft?

Schrikt werken in een digitale omgeving je niet af en heb je zin om je te verdiepen in de snel evoluerende wereld van informatiebemiddeling?

Dan is een opleiding aan de Bibliotheekschool Gent geknipt voor jou!

DEN publiceert onderzoeksverslag Nulmeting Archief 2020

Digitaal Erfgoed Nederland onderzocht in opdracht van Archief 2020 hoe ver de Nederlandse archiefsector is met het duurzaam beheren en beschikbaar stellen van digitale informatie. Uit dit onderzoek komt naar voren dat er in de periode tot 2013 stappen zijn gezet en dat de ‘sense of urgency’ er is. Er moet echter nog veel gebeuren.

Inside Illuminations. Art technical research & the illuminated manuscript

Op 5 juni organiseren Illuminare, het Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst aan de KU Leuven, het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium (KIK-IRPA) en de Université catholique de Louvain (UCL) de conferentie 'Inside Illuminations. Art technical research & the illuminated manuscript'. De studiedag gaat door in de gebouwen van KIK-IRPA te Brussel.