archief- en documentbeheer

Inforum 2015

Inforum is het jaarlijkse congres van de Belgische Vereniging voor Documentatie i.s.m. de Koninklijke Bibliotheek. Thema dit jaar is: ‘The I&D puzzle: new pieces to solve it’. Onder meer Michael Day, Digital Preservation Manager van The British Library komt spreken.

Programma

Voormiddag | Moderator: Bart Vancoppenolle, faculteitsbibliothecaris Bibliotheek faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen UGent

8.45 uur: Onthaal

Gevalstudie over praktische organisatie project 'Nieuws van de Groote Oorlog'

De website van Project CEST, dat erfgoedorganisaties wegwijs wil maken in het gebruik van standaarden bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale collecties, publiceerde onlangs een gevalstudie over het project 'Nieuws van de Groote Oorlog'. De gevalstudie beschrijft de belangrijkste lessen die in dit grootschalige digitaliseringstraject werden geleerd en geeft inzicht in de praktische organisatie van de digitalisering van ruim 280.000 krantenpagina's.

Workshop duurzaam digitaal beheren bij kunstenaars en kunstenorganisaties

PACKED vzw organiseert, in het kader van TRACKS, twee gratis workshops over duurzaam digitaal beheren voor kunstenaars en kunstenorganisaties. De vorming legt uit voor welke uitdagingen u staat wanneer u digitale documenten en bestanden op korte en lange termijn wil bewaren en welke strategieën u daarbij kan volgen.

De vorming houdt twee workshops van een halve dag in:

Archiefles begrepen? Workshop lesgeven aan archiefvormers

Als archivaris geeft u vaak les of instructies aan archiefvormers over hoe ze archief moeten klaarmaken voor overdracht, hun informatiebeheer moeten organiseren of hoe ze best omgaan met hun dossiers en documenten. Uw boodschap simpel en begrijpelijk overbrengen is niet altijd even eenvoudig. Hoe zorgt u ervoor dat uw opleiding zijn doel bereikt en blijft hangen? Als vakidioot vervalt u immers gemakkelijk in een vaktechnische aanpak en taal. De leerstof blijft zo niet plakken en het zal de niet-specialist niet motiveren om er mee aan de slag te gaan.

Info- en inschrijfmoment basisopleiding Bibliotheekschool

Wil u in september graag starten met een basisopleiding aan de Bibliotheekschool Gent, dan kan u op 25 augustus uitgebreide informatie bekomen én inschrijven.

Programma

9.30 uur

Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en informatiekunde:

Info- en inschrijfmoment basisopleiding Bibliotheekschool

Wil u in september graag starten met een basisopleiding aan de Bibliotheekschool Gent, dan kan u op 2 juli uitgebreide informatie bekomen én inschrijven.

Programma

13.30 uur

Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en informatiekunde:

Open Dag Bibliotheekschool Gent

Bent u nieuwsgierig wat de Bibliotheekschool Gent allemaal te bieden heeft? Of wil u toch eens aandachtig bladeren in de cursusteksten van de basisopleidingen? Wil u een stukje sfeer opsnuiven van het centrum? Of wil u gewoon eens komen luisteren? U bent de hele dag welkom!

U kan er meer info bekomen over:

Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en informatiekunde:

(Erf)Goed Documenteren. Over de relatie tussen archief en documentatie

Op maandag 8 juni 2015 organiseert het Rubenianum een studiedag gewijd aan de herwaardering van documentatie binnen het cultureel-erfgoedveld.

TRACKS ontmoetingsmoment

Op 23 juni organiseren de partners van TRACKS (de Toolbox en Richtlijnen voor Archief- en Collectiezorg in de Kunstensector) voor het tweede jaar op rij een ontmoetingsmoment over het erfgoed van de kunstensector. Kunstenorganisaties en de cultureel-erfgoedsector zijn uitgenodigd er inspiratie op te doen, kennis en tips uit te wisselen over de zorg voor het kunstenerfgoed, enz.

SOIMA organiseert intensieve workshop over audiovisuele archieven

Op 3 en 4 september vindt in Brussel de SOIMA-conferentie plaats. ‘SOIMA’ staat voor Sound and Image Archives, en wordt georganiseerd door ICCROM, het internationaal onderzoekscentrum voor conservatie en restauratie van cultureel erfgoed van de UNESCO in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK/IRPA). PACKED vzw, VIAA, FARO, UNESCO Vlaanderen en VUB zijn als partners betrokken.

De conferentie wordt voorafgegaan door een vijfdaagse intensieve workshop met als thema 'Sustaining Sound and Image Collections'. Voor deze workshop kan u zich kandidaat stellen tot 30 april 2015.

Winter School Archives and Education, a digital perspective

Om de professionele ontwikkeling van archivarissen en educatieve medewerkers in archieven te ondersteunen organiseerde FARO in samenwerking met The National Archives (UK) in 2014 de Summer School Archives & Education. Dit was een succes, de deelnemers vonden het een unieke ervaring (enkele sfeerbeelden vindt u hier).

Verhuizen van boeken en tijdschriften in de praktijk

Hoe verhuist u een collectie documentair erfgoed? Lokale erfgoedvereniging 'Onzen Heertje Erfgoedvereniging vzw' uit Poperinge zette deze vraag onlangs in praktijk om. Wegens plaatsgebrek moest de vereniging haar zorgvuldig opgebouwde collectie boeken en tijdschriften overbrengen naar KADOC in Leuven.

ABC-BVD Doc'Moment | Digitaal archiveren

Dit Doc'Moment is een kennismaking met een van de activiteiten van de Belgische Vereniging voor Documentatie.

KAPA ledenbijeenkomst: een praktische kijk op intergemeentelijke samenwerking

KAPA ledenbijeenkomst

Programma

13.00 uur: Onthaal - koffie

13.30 uur: Algemeen gedeelte

Studiegedeelte: een praktische kijk op intergemeentelijke samenwerking

14.00 uur: De dienst archivaris binnen de Welzijnskoepel West-Brabant | Nathalie Martens, archivaris Welzijnskoepel West-Brabant

14.30 uur: Intergemeentelijke samenwerking in Balen, Dessel, Laakdal, Meerhout, Retie | Bram Dierckx, intergemeentelijk archivaris

15.00 uur: Bezoek aan het Gemeentearchief Brecht o.l.v. Hans Vanhulle, gemeentearchivaris

15.30 uur: Drankje

Archives=Money

“De zorg voor het eigen archief wordt een basisvoorwaarde voor een structurele ondersteuning”, staat er te lezen in de memorie van toelichting bij het nieuwe Kunstendecreet. Goed bewaarde en beheerde archieven zijn goud waard. Dat weten niet alleen historici en archivarissen. Sinds het nieuwe Kunstendecreet is de hele kunstensector hiervan op de hoogte. Om subsidies te krijgen, moet je voortaan goed voor je archief zorgen. Maar wat is archief en hoe doe je dat: goed voor je archief zorgen?

Diefstal in archieven

De middag biedt een interessant programma voor medewerkers van archiefinstellingen, maar ook voor medewerkers van musea, bibliotheken met bijzondere collecties en categoriale instellingen die archieven beheren. Twee ervaringsdeskundigen delen hun ervaring: hoe raakte de diefstal hun organisatie? De Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren en de politie vertellen hoe zij kunnen helpen na een diefstal of verduistering. Aan het woord komt ook een adviseur Crisismanagement; hij gaat in op eenvoudige zaken die makkelijk worden vergeten tijdens een crisis als diefstal.

ICA geeft beurs aan archivarissen-in-de-dop

In het kader van haar New Professionals Programme financiert de International Council on Archives (ICA) enkele beurzen die studenten archivistiek, stagiairs in een archief of pas afgestudeerde archivarissen in staat stelt om haar jaarlijks congres bij te wonen. Dat congres vindt dit jaar plaats van 27 t.e.m. 29 september 2015 in Reykjavik. Als u een beurs krijgt moet u wel de tools en publicaties van ICA promoten en meehelpen aan workshops tijdens het congres. Wil u kans maken op deelname aan de conferentie in IJsland?


Ga crowdfunden met Boekensteun en zamel geld in voor het behoud van uw papieren erfgoed

Onder het motto ‘geef om boeken’ helpt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek u bij het vinden van geld voor het behoud van historische boeken, kranten, tijdschriften of ander bibliotheekerfgoed. En daarbij doet u nuttige kennis op voor andere communicatie- en fondsenwervingsacties. Bewaart uw organisatie papieren erfgoed dat toe is aan restauratie of een betere verpakking? Start dan een inzamelingsactie via de website Boekensteun. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek helpt u op weg.

Literair archief Hugo Claus naar Letterenhuis

Het Letterenhuis, het in Antwerpen gevestigde 'geheugen van de Vlaamse literatuur', is een mooie aanwinst rijker. Het archief verwierf onlangs het literair archief van Hugo Claus (1929-2008) dankzij steun van het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting.

Documenting the Intangible | ICOM International Committee for Documentation

De jaarlijkse meeting van ICOM's International Committee for Documentation vindt plaats van 19 tot en met 23 september 2015 in New Dehli (India). Meer informatie vindt u op de website van ICOM-CIDOC.

Campagne om Brits geluidsarchief te redden

De stemmen van James Joyce en Florence Nightingale, de eerste jazzopnames, legendarische toespraken en opnames van dierengeluiden ... deze en ontelbaar andere geluiden worden door de British Library bewaard in het geluidsarchief van het Verenigd Koninkrijk. De collectie bestaat uit meer dan 6,5 miljoen opnames van spraak, muziek, dieren en het milieu van de jaren 1880 tot vandaag. De British Library start nu met een campagne om deze collectie historische opnames te redden.


Aan de slag met archief en documentatie | Duurzaam digitaliseren: praktijk

Dit voorjaar organiseert Heemkunde Vlaanderen opnieuw de vormingsreeks ‘Aan de slag met archief en documentatie. Cursusreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder’. De lessenreeks, die bestaat uit zes avonden rond een bepaald thema, vindt plaats in Erpe-Mere.

De cursus is er voor iedereen met een collectie lokaal erfgoed (lokale musea, documentatiecentra, heemkringen of andere erfgoedverenigingen, particulieren met erfgoedcollecties …). Geïnteresseerden kunnen inschrijven voor de volledige lessenreeks, of voor één of meerdere lessen.

Aan de slag met archief en documentatie | Wetgeving en subsidieregeling

Dit voorjaar organiseert Heemkunde Vlaanderen opnieuw de vormingsreeks ‘Aan de slag met archief en documentatie. Cursusreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder’. De lessenreeks, die bestaat uit zes avonden rond een bepaald thema, vindt plaats in Erpe-Mere.

De cursus is er voor iedereen met een collectie lokaal erfgoed (lokale musea, documentatiecentra, heemkringen of andere erfgoedverenigingen, particulieren met erfgoedcollecties …). Geïnteresseerden kunnen inschrijven voor de volledige lessenreeks, of voor één of meerdere lessen.

Aan de slag met archief en documentatie | Bewaring van archief en documentatie

Dit voorjaar organiseert Heemkunde Vlaanderen opnieuw de vormingsreeks ‘Aan de slag met archief en documentatie. Cursusreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder’. De lessenreeks, die bestaat uit zes avonden rond een bepaald thema, vindt plaats in Erpe-Mere.

De cursus is er voor iedereen met een collectie lokaal erfgoed (lokale musea, documentatiecentra, heemkringen of andere erfgoedverenigingen, particulieren met erfgoedcollecties …). Geïnteresseerden kunnen inschrijven voor de volledige lessenreeks, of voor één of meerdere lessen.

Aan de slag met archief en documentatie | Duurzaam digitaliseren: principes en strategieën

Dit voorjaar organiseert Heemkunde Vlaanderen opnieuw de vormingsreeks ‘Aan de slag met archief en documentatie. Cursusreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder’. De lessenreeks, die bestaat uit zes avonden rond een bepaald thema, vindt plaats in Erpe-Mere.

De cursus is er voor iedereen met een collectie lokaal erfgoed (lokale musea, documentatiecentra, heemkringen of andere erfgoedverenigingen, particulieren met erfgoedcollecties …). Geïnteresseerden kunnen inschrijven voor de volledige lessenreeks, of voor één of meerdere lessen.