archief- en documentbeheer

Beurzen voor archivarissen in de dop

Bent u een student archivistiek of werkt u minder dan vijf jaar in een archief? Zo ja, dan kan u nog tot 6 februari 2017 een aanvraag indienen voor een beurs voor het New Professional (NP) programma van de International Council on Archives (ICA). Als u wordt aanvaard dan kan u deelnemern aan de ICA Experts Groups, kan u het NP-netwerk mee draaiende houden én mag u deelnemen aan de ICA-Conferentie van 27 t.e.m. 29 november 2017 in Mexico.


Wat moet ik archiveren? Nieuwe richtlijnen voor lokale besturen

"Hoelang moeten we deze documenten bewaren?" Als antwoord op die veelvuldig gestelde vraag van archivarissen en informatiebeheerders publiceerden Informatie Vlaanderen en de VVBAD een nieuwe versie van de Selectielijst Gemeenten.


Het verhaal van New York

The New York Times publiceerde een longread over het archief van het Hooggerechtshof van New York dat binnenkort verhuist naar een nieuwe locatie. “Caked in dust on the shelves” vertellen de in leder gebonden volumes en de stapels perkament het verhaal van New York.


TRACKS: een terugblik op 2016

In juli 2013 kreeg PACKED vzw de opdracht een website te creëren die advies verstrekt over archiefzorg in de kunstensector.


Studiebezoek aan de bibliotheken van het Musée Royal de Mariemont en het MAC’S in Grand Hornu

OKBV bezoekt de bibliotheek van het Musée Royal de Mariemont en het documentatiecentrum van het MAC’s in Grand Hornu.

Programma

8.15 uur: Samenkomst aan het treinstation Brussel-Noord. Vandaar vertrekken we met de autocar naar Mariemont.

10.00 uur: Rondleiding in de bibliotheek van het Musée royal de Mariemont. Gevolgd door de lunch.

(Voltijdse) archivaris, AMVB

Functie
Functieomschrijving: 

Het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB) is een door de Vlaamse Gemeenschap erkend cultureel archief dat erfgoed van Nederlandstalige Brusselse erfgoedgemeenschappen verwerft, beheert, onderzoekt en valoriseert. Het maakt de erfgoedcollecties zichtbaar en stimuleert de bewustwording van de maatschappelijke relevantie ervan. Meer informatie over het AMVB vind je op de website www.amvb.be.

Je voert de functie uit in overleg met het AMVB team. De opdracht bestaat uit:

Informatie aan Zee 2017

Informatie aan Zee, het congres voor de informatieprofessional georganiseerd door VVBAD, gooit de deuren open. Alles wat u als informatieprofessional aanbelangt, kan aan bod komen, zolang het inspireert, innovatief is, intersectoraal of interactief.

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, managementtrends of nieuwe beleidskaders: ze laten de bibliotheek- en archiefsector niet onberoerd. Innoveren is een noodzaak. Inspiratie haalt u aan zee, op het congres voor de informatieprofessional op 14 en 15 september 2017 in Oostende.

Informatie aan Zee: Call for papers

Informatie aan Zee, het congres voor de informatieprofessional georganiseerd door VVBAD, gooit de deuren open. Alles wat u als informatieprofessional aanbelangt, kan aan bod komen, zolang het inspireert, innovatief is, intersectoraal of interactief. Stuur uw voorstel in vóór 30 januari 2017 of signaleer uw favoriete onderwerp, thema of spreker. Meer informatie vindt u op de website van VVBAD.

Rapport vervolgstudie over deponering van digitale publicaties beschikbaar

Op vraag van de Vlaamse overheid werkte de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in 2016 aan een vervolg op de haalbaarheidsstudie naar een digitaal deponeringskader. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek verdiepte zich in de manier waarop de depotwetgeving aangepast moet worden en startte overleg op met de Koninklijke Bibliotheek van België. Het eindrapport van deze studie naar een Belgisch kader voor de deponering van digitale publicaties is nu beschikbaar.

Gelukkige verjaardag Depotwijzer.be!

Drie jaar geleden werd de website Depotwijzer.be gelanceerd. U vindt er actuele informatie terug in verband met behoud en beheer van collecties in depot. De website is intussen een vaste waarde in het veld met een gemiddeld aantal van 62 bezoeken per dag en 32.000 bezoeken van 2015 tot nu. De website wordt vooral in Vlaanderen en Nederland geconsulteerd.


Vorstelijk, koninklijk, keizerlijk, S@P-symposium over archieven van vorstenhuizen in Europa

In november 2016 publiceert de Stichting Archiefpublicaties (S@P) Jaarboek nr. 16: Vorstelijk, koninklijk, keizerlijk. Archieven van vorstenhuizen in Europa onder redactie van Yvonne Bos-Rops, Marijke Bruggeman en Gustaaf Janssens. Ter ere van dit nieuwe jaarboek organiseert de S@P op 25 november een middagsymposium in de Gotische Zaal in Den Haag.

Onder de vakkundige leiding van dagvoorzitter Bernard Woelderink (oud-directeur van het Koninklijk Huisarchief) zullen vier lezingen een voorproefje geven van de inhoud van de publicatie.

Boek en symposium over vorstelijke archieven

De archieven van vorsten behoren, net zoals de archieven van het kabinet van een minister, tot een bijzondere categorie. Het zijn privéarchieven, in dit geval familiearchieven, maar vanwege de aard van de functie van de soeverein ook met een publieke kant. Het hoeft geen betoog dat deze archieven van uitzonderlijk belang zijn voor het historisch onderzoek. Daarenboven bieden ze een blik achter de schermen van het vorstenhuis.


Bij de archivaris op schoot. Bezoek aan de archieven van het ministerie van Defensie

In december brengt de VVBAD samen met FAAD een bezoek aan de Sectie Classified Archives, een van de archiefdiensten van het Ministerie van Defensie.

Naast de traditionele werkzaamheden van een archiefdienst, kunt u tijdens het bezoek kennismaken met een extra uitdaging: die van geclassificeerde archieven. Veel stukken kunnen immers niet zomaar openbaar worden gemaakt. Hoe ga je daar als archiefdienst mee om?

Nieuw stappenplan helpt erfgoed in parochiekerken beheren

Het CRKC lanceert samen met de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen een stappenplan voor het waarderen, selecteren en herbestemmen van roerend religieus erfgoed in parochiekerken in Vlaanderen. In de context van het wijzigende parochielandschap zijn kerkbesturen steeds meer op zoek naar concreet advies bij het beheer van erfgoed in de parochiekerk. Het CRKC biedt hierop een antwoord in de vorm van een online stappenplan.

Armenzorg: van historisch fenomeen tot hedendaags erfgoedthema

In de najaarslezing 2016 grijpen Documentatiecentrum Vlaams-Brabant en Rijksarchief Leuven de 40ste verjaardag van de OCMW-wet aan om de blik te richten op de geschiedenis van de armenzorg. Evoluties in perceptie van armoede hebben immers een grote invloed op de houding ten aanzien van armen, op hun toegang tot ondersteuning en op de actoren en instellingen die zich toeleggen op hulp aan armen.

VVBAD-werkgroep Automatisering vraagt feedback op nieuw beschrijvingsmodel

De Experts Group on Archival Description (EGAD) van de ICA stelde begin september het conceptuele model voor het nieuwe beschrijvingsmodel Records in Context (RiC) voor. Met RiC wil EGAD de bestaande beschrijvingspraktijk gebaseerd op de archiefstandaarden ISAD(G), ISAAR(cpf), ISDF en ISDIAH actualiseren en harmoniseren. EGAD betracht met RiC ook een betere aansluiting op records management praktijken en digitaal documentbeheer. Naast het conceptuele model zal EGAD voor RiC ook een ontologie ontwerpen. De ontwerpstandaard kan worden gedownload via de ICA-website.

Winter School for Audiovisual Archiving

Na een succesvolle eerste editie in februari 2016 kondigt Beeld en Geluid de tweede editie van haar Winter School for Audiovisual Archiving aan. Deze editie vindt plaats van 25 tot en met 27 januari 2017 bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.

Brabantse Archivarisdag 2016 | De Klant bestaat niet

Streekarchief Langstraat Heusden Altena, FellixArchief / Stadsarchief Antwerpen en de verenigingen KAPA en BRAK nodigen u graag uit op de traditionele Archivarisdag. Plaats van afspraak is het FelixArchief dat in november 2016 zijn tiende verjaardag viert.

De keynote en de presentatie van de casussen staan allemaal in het teken van onze klanten. Wie zijn onze klanten? Hoe kennen we hun behoeftes? Maar vooral, hoe organiseren we een gedifferentieerd aanbod?

Programma

9.30 uur: Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur: Verwelkoming | Inge Schoups, FelixArchief

Lezing | Fotodatering en identificatie

Hoe dateert u zo nauwkeurig mogelijk oude foto’s en hoe pakt u het aan om de personen te identificeren? U hebt vast nog ergens heel oude familiefoto’s liggen waarvan u niet precies weet wanneer ze zijn gemaakt of wie erop wordt afgebeeld. In deze rijkelijk met beeldmateriaal gestoffeerde lezing krijgt u nuttige tips mee, die kunnen leiden naar een goede datering en die u meer kunnen leren over de afgebeelde personen. Daardoor wordt wellicht duidelijk of de onbekende bijvoorbeeld een overgrootvader of een betovergrootvader is.

De Kruisboogschuttersmaatschappij Willem Tell | De gedigitaliseerde verslagboeken

Het Liberaal Archief en de Koninklijke Gilde Sint-Rochus nodigen u graag uit op de presentatie van het gedigitaliseerd archief van de Kruisboogschuttersmaatschappij Willem Tell.

Praktijkvoorbeeld | Vormgevingserfgoed in Vlaanderen

Onbekend maar daarom niet onbemind: toch zijn de ontwerpers van meubels, tafelgerei, behangpapier, en vele andere populaire gebruiksvoorwerpen meestal niet gekend bij het brede publiek. Nochtans maken deze doordeweekse objecten deel uit van ons cultureel erfgoed en zijn ze onze zorg en aandacht meer dan waard.

Vormgevingsarchieven en -collecties documenteren hun geschiedenis, van ontwerp en productie tot distributie en gebruik. In het project Vormgevingserfgoed gaat het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) aan de slag met dit heel bijzondere stukje cultureel erfgoed.


Informatie aan het werk: informatie op orde houden, beheren en uitwisselen

Deze basisopleiding richt zich op iedereen die informatiemanagement wenst te introduceren en/of te onderhouden binnen de Vlaamse overheid én de lokale besturen.

Informatie aan het werk: informatie op orde houden, beheren en uitwisselen

Deze basisopleiding richt zich op iedereen die informatiemanagement wenst te introduceren en/of te onderhouden binnen de Vlaamse overheid én de lokale besturen.

Draftversie nieuwe archiefstandaard gelanceerd

Sinds 2012 werken experts uit dertien landen voor de International Council on Archives (ICA) aan de ontwikkeling van een nieuwe standaard voor de beschrijving van archieven. Hun doel is om de vier bestaande archiefstandaarden (ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF en ISDIAH) samen te voegen en van daaruit te bouwen aan een nieuwe standaard. Nu lanceren ze de draftversie van het eerste deel van die nieuwe standaard onder de naam Records in Contexts (RiC-CM).


GovPub van start!

Steeds meer archivarissen, bibliothecarissen en lokale besturen worden geconfronteerd met uitdagingen wat betreft de bewaring van hun collecties seriële overheidspublicaties. Het gaat dan in het bijzonder over parlementaire publicaties, zoals het Belgische Staatsblad, en provinciale publicaties (bestuursmemorialen).