archief- en documentbeheer

Archivaris (m/v), Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport van de Stad Brussel

Functie
Functieomschrijving: 

Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport van de Stad Brussel zoekt een: archivaris (M/V) – REC 707.

Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport wordt gekenmerkt door de diversiteit en de complementariteit van haar diensten, die gericht zijn op het onthaal van het publiek. Hun vele en diverse activiteiten situeren zich in het gebied van de vrije tijd en zijn gericht op intellectuele, culturele en artistieke, sociale en fysieke ontplooiing van de inwoners van onze stad.

Opdrachten en verantwoordelijkheden van de functie:

Oproep: CVAa zoekt vormgevingserfgoed

Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven maakt een overzicht van erfgoed over vormgeving in Vlaanderen. Het CVAa wil dat materiaal graag centraal registreren, zodat het breder bekend geraakt. Bewaart uw instelling of vereniging een archief van een vormgever of vormgevingsbedrijf? Of bent u zelf in het bezit van een vormgevingsarchief? Contacteer dan het CVAa.

Verslag Mainstreaming Diversiteit. Structurele aanpak van diversiteit bij cultureel-erfgoedorganisaties

Om erfgoedinstellingen inzicht te geven in de meerwaarde van het structureel inbedden van diversiteit voor hun werking organiseerde FARO samen met The National Archives van het Verenigd Koninkrijk op 20 maart 2014 de studiedag ‘Mainstreaming Diversiteit’.

CAVA bewaart en vertelt het vrijzinnig verleden

Logo CAVA

In 2012 sloten de Vrije Universiteit Brussel en het Vrijzinnig Studie-, Archief- en Documentatiecentrum Karel Cuypers vzw een samenwerkingsovereenkomst voor hun archief- en erfgoedbeheer. Het samenwerkingsverband kreeg de naam Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven, kortweg CAVA, mee. CAVA is dus niet langer alleen maar een drank. CAVA is het cultureel archief, het historisch erfgoed- en kenniscentrum van de Vrije Universiteit Brussel en van de vrijzinnig-humanistische beweging in Vlaanderen en Brussel. Op 8 mei houdt de instelling haar feestelijke opening.

Eerste uitvoeringsbesluit Archiefdecreet definitief goedgekeurd

Op 21 maart keurde de Vlaamse Regering het eerste uitvoeringsbesluit van het Archiefdecreet definitief goed. Het decreet biedt aan alle openbare besturen in Vlaanderen een modern en flexibel juridisch kader om het archiefbeheer in te richten.

Dit besluit operationaliseert drie onderdelen van het decreet.


Erfgoed en beeldvorming: een eeuw radio!

Honder jaar radio

Allo, allo, ici poste télégraphique de Laeken…” Op 28 maart is het precies honderd jaar geleden dat de eerste radio-uitzending in ons land plaatsvond. Plaats van het gebeuren: het koninklijk paleis van Laken. Aantal luisteraars: zesentwintig, waarvan één op de Eiffeltoren in Parijs – tot daar kon de uitzending beluisterd worden. In de honderd jaar die volgden is er veel gebeurd: met de radio én met de wereld. In 2014 viert de VRT honderd jaar radio in België met een interactieve tentoonstelling in het Radiohuis in Leuven.


Algemeen Rijksarchief op zoek naar ontbrekende parochieregisters

De afgelopen tien jaar beschreef, scande en publiceerde het Algemeen Rijksarchief om en bij de 26.500 parochieregisters. Om ook de laatste 7% nog ontbrekende parochieregisters op te sporen, doet het Rijksarchief nu een beroep op steden, gemeenten, kerkfabrieken, verenigingen of zelfs privépersonen. Hebt u weet van parochieregisters die nog niet ontsloten werden via de digitale collectie van het Rijksarchief?

Workshop Archival awareness

NISE, het internationaal platform van onderzoekers en instellingen over nationale en regionale bewegingen in Europa, organiseert op 31 maart 2014 in het ADVN een workshop over archiefbewustzijn. Dit gebeurt in samenwerking met en voor de leden van UNPO (Unrepresented Nations and Peoples Organisation). UNPO werd in 1991 opgericht in het Vredespaleis in Den Haag en vertegenwoordigt inheemse volkeren, minderheden, regio's enz. bij internationale instanties zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie.

Tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog. Oproep en inventaris

Tekstaffiches vormen een belangrijke bron voor de geschiedenis van het dagelijks leven in Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Veel meer dan in vredestijd werden deze affiches gebruikt om de bevolking in te lichten over het wel en wee van de oorlog. Vier jaar lang regelden deze berichten en proclamaties, gepubliceerd door de Belgische overheden en de Duitse bezetter, het leven van de Vlaamse bevolking.


FAAD-studievoormiddag | De nieuwste onderzoekslijnen in archiefland

De opleiding Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer bestaat 25 jaar! Wat kan deze opleiding voor jouw archiefdienst betekenen? Misschien meer dan je denkt! Kom er achter tijdens de jaarlijkse FAAD-studievoormiddag op zaterdag 29 maart.

Hoera, een jubileum?! Praktijkwijzer voor verenigingen en hun erfgoed

Hoera, een jubileum

We staan er niet altijd bij stil, maar heel wat socio-culturele verenigingen kunnen terugblikken op een lange geschiedenis. Doorheen de jaren hebben zij ook heel wat erfgoed verzameld. Stel dat zo’n vereniging haar jubileum wil vieren. Reden tot feestvieren natuurlijk en wellicht ook een uitgelezen kans om de historiek van zo’n vereniging te onderzoeken. Maar dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoera, een jubileum is een praktische brochure die socio-culturele verenigingen op weg helpt.


Traject ‘Aanvraag Kwaliteitslabel culturele archiefinstelling’

Elk jaar kunnen archieven via het Cultureel-erfgoeddecreet het 'Kwaliteitslabel culturele archiefinstelling' aanvragen. Aan deze erkenning zijn geen subsidies gekoppeld, maar het is als symbolische erkenning de moeite waard: het kwaliteitslabel schept immers vertrouwen tegenover derden voor bijvoorbeeld bruiklenen, schenkingen, samenwerking of wetenschappelijk onderzoek. Bovendien vormt het een erkenning van een kwaliteitsvolle erfgoedgerichte werking.


Keeping Tracks. Symposium on music and archives in the digital age

A one-day seminar addressing issues in contemporary archiving for record labels, archives, institutions and individuals.

Beginning with a presentation of the British Library’s perspective on cutting-edge audio archiving techniques, delegates will hear from the experts how to best preserve, conserve and transfer sound recordings from physical to digital. The British Library’s pilot digital music deposit project for archiving contemporary releases will be introduced by its creators.

Summer School Archives & Education

Van 18 tot en met 22 augustus 2014 organiseren FARO en The National Archives (UK) in het Dommelhof in Neerpelt de Summer School Archives & Education. Gedurende vijf dagen wordt u ondergedompeld in alle aspecten van archief en educatie.

ICA-congres 2014: Archives and cultural industries | Call for papers

Het ICA-congres vindt dit jaar plaats in Girona van 11 tot 15 oktober 2014. Thema dit jaar is de bijdrage die archieven kunnen leveren aan de creatieve industrie. Momenteel loopt er een oproep tot het indienen van bijdragen over volgende thema's:

Journées des Archives 2014 de l'UCL | Projeter les archives vers de nouveaux fondements

La gestion des données, alliée aux exigences de transparence, donne un rôle nouveau et majeur aux archivistes. L'immédiateté de l'archive et les attentes du public modifient une profession pourtant ancrée dans la durée. Les archivistes sont désormais des acteurs essentiels de la bonne gouvernance.

Aan de slag met archief en documentatie

Dit voorjaar organiseert Heemkunde Vlaanderen opnieuw de vormingsreeks ‘Aan de slag met archief en documentatie. Cursusreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder’. De lessenreeks, die bestaat uit zes avonden rond een bepaald thema, vindt plaats in Maasmechelen.

Jaarlijkse ledenbijeenkomst Kring van Archivarissen in de provincie Antwerpen

Programma

13.00 uur: Onthaal - koffie

13.30 uur: Algemeen gedeelte

  • verwelkoming
  • invoering lidmaatschapsbijdrage
  • nieuwe website
  • verslag over de werking van KAPA in 2013
  • financieel verslag 2013
  • rondvraag en mededelingen


Studiegedeelte: Archief educatief!

14.00 uur: Archieven en educatie (Bart De Nil, FARO)

14.30 uur: Archiefeducatie bij het Regionaal Archief Tilburg (Petra Robben, RA Tilburg)

15.00 uur: Bezoek aan het Gemeentearchief Kontich

15.30 uur: Drankje

Modulair vormingstraject Duurzaam Digitaal Beheren

Digitaliseren is zo veel meer dan foto's onder een scanner leggen. Kennis over en inzicht in modellen, richtlijnen en standaarden voor het registreren, digitaliseren, bewaren en publiceren is onontbeerlijk voor een goed digitaliseringsproject, een efficiënt beheer van digitaal archief of een degelijke ontsluiting van digitale objecten. Alleen zo kan u juiste en duurzame beslissingen nemen. Om beheerders van digitale collecties hierbij te helpen organiseren FARO en PACKED een modulair vormingstraject over het duurzaam beheren van digitale collecties.

Copyright geregeld? Omgaan met auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten in de erfgoedsector

In deze interactieve infosessie krijgen de deelnemers een introductie in het auteursrecht, de naburige rechten en bepaalde andere intellectuele eigendomsrechten die relevant zijn voor erfgoedorganisaties. Met bijzondere aandacht voor nieuwe ontwikkelingen. Volgende aspecten komen aan bod:

Voormiddag

Supporters weten waarop

Als alles naar wens verloopt kunnen de supporters van de Buffalo's - en/of van de tegenspelers - weldra hun ploeg aanvuren bovenop het Gentse museumerfgoed. Althans boven het erfgoed dat momenteel nog in de verspreide en tijdelijke opslagplaatsen is ondergebracht. Het Gentse stadsbestuur besliste om in de gloednieuwe Ghelamco-arena geklimatiseerde depots te voorzien in de ruimte onder de tribunes.


ICA-congres in Brussel was een voltreffer

Meer dan 500 archivarissen en informatiebeheerders uit alle hoeken van de wereld zakten vorig weekend (23-24 november) af naar Brussel voor de Annual Conference van de International Council on Archives (ICA). Het Algemeen Rijksarchief was gastheer voor dit congres met een zeer gevarieerd programma rond de thema’s ‘verantwoordelijkheid’, ‘transparantie’ en ‘toegang tot informatie’.


Schrijf nu in voor Archieven 2020 Open Forum

Het Archieven 2020 Open Forum op 5 december 2013 is hét moment waarop iedereen die begaan is met de Vlaamse archiefsector kan meedenken (of meeluisteren) over de thema’s en doelstellingen in de Innovatieagenda Archieven 2020. Bedoeling is om zo ideeën te verzamelen over hoe de doelen in de Innovatieagenda kunnen worden gerealiseerd en welke vervolgtrajecten er kunnen worden opgezet.

Aan het Open Forum werken mee:


CVAa zoekt vormgevingserfgoed

Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) werkt aan een overzicht van erfgoed van ontwerpers en producenten van meubilair, wand- en vloerbekleding, verlichting, gebruiksvoorwerpen … kortom alles wat te maken heeft met de inrichting van woningen, andere gebouwen en het straatbeeld.

Nieuwe webpagina’s over het Archiefdecreet

De voorbije weken werkte de Coördinerende Archiefdienst van de Vlaamse Overheid een twintigtal webpagina's uit die zorgdragers begeleiden bij het opzetten van hun archiefbeheer conform het Archiefdecreet.