archief- en documentbeheer

Gelukkige verjaardag Depotwijzer.be!

Drie jaar geleden werd de website Depotwijzer.be gelanceerd. U vindt er actuele informatie terug in verband met behoud en beheer van collecties in depot. De website is intussen een vaste waarde in het veld met een gemiddeld aantal van 62 bezoeken per dag en 32.000 bezoeken van 2015 tot nu. De website wordt vooral in Vlaanderen en Nederland geconsulteerd.


Vorstelijk, koninklijk, keizerlijk, S@P-symposium over archieven van vorstenhuizen in Europa

In november 2016 publiceert de Stichting Archiefpublicaties (S@P) Jaarboek nr. 16: Vorstelijk, koninklijk, keizerlijk. Archieven van vorstenhuizen in Europa onder redactie van Yvonne Bos-Rops, Marijke Bruggeman en Gustaaf Janssens. Ter ere van dit nieuwe jaarboek organiseert de S@P op 25 november een middagsymposium in de Gotische Zaal in Den Haag.

Onder de vakkundige leiding van dagvoorzitter Bernard Woelderink (oud-directeur van het Koninklijk Huisarchief) zullen vier lezingen een voorproefje geven van de inhoud van de publicatie.

Boek en symposium over vorstelijke archieven

De archieven van vorsten behoren, net zoals de archieven van het kabinet van een minister, tot een bijzondere categorie. Het zijn privéarchieven, in dit geval familiearchieven, maar vanwege de aard van de functie van de soeverein ook met een publieke kant. Het hoeft geen betoog dat deze archieven van uitzonderlijk belang zijn voor het historisch onderzoek. Daarenboven bieden ze een blik achter de schermen van het vorstenhuis.


Bij de archivaris op schoot. Bezoek aan de archieven van het ministerie van Defensie

In december brengt de VVBAD samen met FAAD een bezoek aan de Sectie Classified Archives, een van de archiefdiensten van het Ministerie van Defensie.

Naast de traditionele werkzaamheden van een archiefdienst, kunt u tijdens het bezoek kennismaken met een extra uitdaging: die van geclassificeerde archieven. Veel stukken kunnen immers niet zomaar openbaar worden gemaakt. Hoe ga je daar als archiefdienst mee om?

Nieuw stappenplan helpt erfgoed in parochiekerken beheren

Het CRKC lanceert samen met de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen een stappenplan voor het waarderen, selecteren en herbestemmen van roerend religieus erfgoed in parochiekerken in Vlaanderen. In de context van het wijzigende parochielandschap zijn kerkbesturen steeds meer op zoek naar concreet advies bij het beheer van erfgoed in de parochiekerk. Het CRKC biedt hierop een antwoord in de vorm van een online stappenplan.

Armenzorg: van historisch fenomeen tot hedendaags erfgoedthema

In de najaarslezing 2016 grijpen Documentatiecentrum Vlaams-Brabant en Rijksarchief Leuven de 40ste verjaardag van de OCMW-wet aan om de blik te richten op de geschiedenis van de armenzorg. Evoluties in perceptie van armoede hebben immers een grote invloed op de houding ten aanzien van armen, op hun toegang tot ondersteuning en op de actoren en instellingen die zich toeleggen op hulp aan armen.

VVBAD-werkgroep Automatisering vraagt feedback op nieuw beschrijvingsmodel

De Experts Group on Archival Description (EGAD) van de ICA stelde begin september het conceptuele model voor het nieuwe beschrijvingsmodel Records in Context (RiC) voor. Met RiC wil EGAD de bestaande beschrijvingspraktijk gebaseerd op de archiefstandaarden ISAD(G), ISAAR(cpf), ISDF en ISDIAH actualiseren en harmoniseren. EGAD betracht met RiC ook een betere aansluiting op records management praktijken en digitaal documentbeheer. Naast het conceptuele model zal EGAD voor RiC ook een ontologie ontwerpen. De ontwerpstandaard kan worden gedownload via de ICA-website.

Winter School for Audiovisual Archiving

Na een succesvolle eerste editie in februari 2016 kondigt Beeld en Geluid de tweede editie van haar Winter School for Audiovisual Archiving aan. Deze editie vindt plaats van 25 tot en met 27 januari 2017 bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.

Brabantse Archivarisdag 2016 | De Klant bestaat niet

Streekarchief Langstraat Heusden Altena, FellixArchief / Stadsarchief Antwerpen en de verenigingen KAPA en BRAK nodigen u graag uit op de traditionele Archivarisdag. Plaats van afspraak is het FelixArchief dat in november 2016 zijn tiende verjaardag viert.

De keynote en de presentatie van de casussen staan allemaal in het teken van onze klanten. Wie zijn onze klanten? Hoe kennen we hun behoeftes? Maar vooral, hoe organiseren we een gedifferentieerd aanbod?

Programma

9.30 uur: Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur: Verwelkoming | Inge Schoups, FelixArchief

Lezing | Fotodatering en identificatie

Hoe dateert u zo nauwkeurig mogelijk oude foto’s en hoe pakt u het aan om de personen te identificeren? U hebt vast nog ergens heel oude familiefoto’s liggen waarvan u niet precies weet wanneer ze zijn gemaakt of wie erop wordt afgebeeld. In deze rijkelijk met beeldmateriaal gestoffeerde lezing krijgt u nuttige tips mee, die kunnen leiden naar een goede datering en die u meer kunnen leren over de afgebeelde personen. Daardoor wordt wellicht duidelijk of de onbekende bijvoorbeeld een overgrootvader of een betovergrootvader is.

De Kruisboogschuttersmaatschappij Willem Tell | De gedigitaliseerde verslagboeken

Het Liberaal Archief en de Koninklijke Gilde Sint-Rochus nodigen u graag uit op de presentatie van het gedigitaliseerd archief van de Kruisboogschuttersmaatschappij Willem Tell.

Praktijkvoorbeeld | Vormgevingserfgoed in Vlaanderen

Onbekend maar daarom niet onbemind: toch zijn de ontwerpers van meubels, tafelgerei, behangpapier, en vele andere populaire gebruiksvoorwerpen meestal niet gekend bij het brede publiek. Nochtans maken deze doordeweekse objecten deel uit van ons cultureel erfgoed en zijn ze onze zorg en aandacht meer dan waard.

Vormgevingsarchieven en -collecties documenteren hun geschiedenis, van ontwerp en productie tot distributie en gebruik. In het project Vormgevingserfgoed gaat het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) aan de slag met dit heel bijzondere stukje cultureel erfgoed.


Informatie aan het werk: informatie op orde houden, beheren en uitwisselen

Deze basisopleiding richt zich op iedereen die informatiemanagement wenst te introduceren en/of te onderhouden binnen de Vlaamse overheid én de lokale besturen.

Informatie aan het werk: informatie op orde houden, beheren en uitwisselen

Deze basisopleiding richt zich op iedereen die informatiemanagement wenst te introduceren en/of te onderhouden binnen de Vlaamse overheid én de lokale besturen.

Draftversie nieuwe archiefstandaard gelanceerd

Sinds 2012 werken experts uit dertien landen voor de International Council on Archives (ICA) aan de ontwikkeling van een nieuwe standaard voor de beschrijving van archieven. Hun doel is om de vier bestaande archiefstandaarden (ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF en ISDIAH) samen te voegen en van daaruit te bouwen aan een nieuwe standaard. Nu lanceren ze de draftversie van het eerste deel van die nieuwe standaard onder de naam Records in Contexts (RiC-CM).


GovPub van start!

Steeds meer archivarissen, bibliothecarissen en lokale besturen worden geconfronteerd met uitdagingen wat betreft de bewaring van hun collecties seriële overheidspublicaties. Het gaat dan in het bijzonder over parlementaire publicaties, zoals het Belgische Staatsblad, en provinciale publicaties (bestuursmemorialen).


Uit de praktijk: pop-up & sporterfgoed in Brugge

In Brugge bouwen de erfgoedcel en het stadsarchief een duurzame werking uit rond sporterfgoed. Met de steun van de sportdienst, zijn ze met de verschillende sportverenigingen in zee gegaan. De voorbije jaren is er heel wat werk achter de schermen verzet, vooral rond de zorg voor het papieren erfgoed van deze verenigingen. Nu komen de partners naar buiten met een opvallende pop-uptentoonstelling. Daar kunt u de voornaamste blikvangers uit de collecties van de sportverenigingen bewonderen. Een inspirerend voorbeeld, ook voor andere steden en gemeenten.


Vreemdelingendossiers als bron voor lokale geschiedenis

Migratie is brandend actueel. De vele vluchtelingen die recent vanuit conflictgebieden hun land ontvluchten zijn hier een sprekend bewijs van. Daarenboven is migratie geen recent fenomeen. Integendeel, het is een fenomeen van alle tijden. Over deze migratiebewegingen naar België zijn in de archieven veel sporen terug te vinden. Het Rijksarchief bewaart net zoals verschillende stads- en gemeentearchieven, miljoenen historische vreemdelingendossiers.

Verenigingsarchief. Gezocht en gevonden

Vlaanderen is trots op een rijk verenigingsleven en de vele vrijwilligers die zich dagelijks inzetten. Terecht! Elk van deze verenigingen heeft een eigen karakter met activiteiten die nauwelijks meer uiteen kunnen lopen.

Maar hoe zit het met de geschiedenis van elk van deze verenigingen? Welke verenigingen zijn verdwenen en wat waren hun activiteiten? Zijn er nog sporen van hun werking terug te vinden? Misschien zijn er nog archieven van de vereniging ergens bewaard. Maar waar dan?

Proeven van het Rijksarchief. Workshops over minder bekende archiefbronnen

In het Rijksarchief zit veel ongekend bronnenmateriaal uit de negentiende eeuw met een schat aan informatie voor lokaal historisch onderzoek. Om er mee aan de slag te gaan, moet je echter weten hoe je er je weg in vindt. Met een enquête peilden Heemkunde Vlaanderen en het Rijksarchief naar de interesses van heemkundigen en lokale erfgoedwerkers. De bronnen die hen het meeste interesseerden, kan men nu via deze workshopreeks in het Rijksarchief leren kennen.

In saecula saeculorum. Parochiearchieven beheren en waarderen

Parochiearchieven hebben niet enkel een administratieve functie, maar zijn ook een waardevolle historische bron. In het kader van het wijzigende parochielandschap kunnen parochiearchieven soms bedreigd worden. Om hierop een antwoord te bieden, werd een nieuwe selectielijst voor archieven van kerkfabrieken en parochies ontwikkeld door het Algemeen Rijksarchief (ARA), het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven (KADOC) en het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC).

Rijksarchief lanceert instructiefilmpje

Het Rijksarchief heeft een filmpje gemaakt dat bezoekers moet helpen om hun zoekwebsite http://search.arch.be te gebruiken. In deze instructievideo van zestien minuten krijgt u, na een korte voorstelling van het Rijksarchief, tips over hoe u het maximale uit de zoekrobotten van het Rijksarchief kunt halen. Bekijk de film hieronder.


Workshop 'Archiefstandaarden. Heilig huisje of eerder kruisje?'

Bijna 15 jaar geleden vatte de Werkgroep Automatisering het plan op om de archiefstandaard ISAD(G) te vertalen. Rond de eeuwwisseling was de tweede versie van de standaard verschenen en met een Nederlandse vertaling wilden de leden van de werkgroep het gebruik van de standaard in hun eigen instelling en bij uitbreiding alle archieven in de Lage Landen stimuleren. Het veld verwelkomde de vertaling enthousiast en een paar jaar later verscheen ook een Nederlandse versie van de ISAAR(CPF)-standaard.

Archiefles begrepen? Workshop lesgeven aan archiefvormers 2016

Als archivaris geef je vaak les of instructies aan archiefvormers over hoe ze archief moeten klaarmaken voor overdracht, hun informatiebeheer moeten organiseren of hoe ze best omgaan met hun dossiers en documenten. Je boodschap simpel en begrijpelijk overbrengen is niet altijd even eenvoudig. Hoe zorg je ervoor dat je opleiding zijn doel bereikt en blijft hangen? Als vakidioot verval je immers gemakkelijk in een vaktechnische aanpak en taal. De leerstof blijft zo niet plakken en het zal de niet-specialist niet motiveren om er mee aan de slag te gaan.

Symposium notariële archieven

Het Stadsarchief Amsterdam en het programma Archief 2020 van het Nationaal Archief organiseren op donderdag 29 september een congres over het ontsluiten van de Nederlandse notarisarchieven, die vanwege hun omvang en rijke inhoud ook wel the Mother of All Archives worden genoemd. Er zijn verschillende projecten gestart om deze archieven in zijn geheel te digitaliseren en online beschikbaar te maken.