archief- en documentbeheer

SIBMAS 2016 | Freeze! Challenge the Hierarchy: Researcher, Artist, User

Van 31 mei tot 3 juni 2016 organiseert SIBMAS, het internationale netwerk voor musea, archieven, bibliotheken en documentatiecentra voor podiumkunsten, een conferentie in Kopenhagen (DK). Tijdens de driedaagse conferentie 'Freeze! Challenge the hierarchy: researcher, artist, user' worden state-of-the-art praktijken die de gebruiker of bezoeker op een interactieve of participative manier betrekken belicht en besproken.

Vrijwilligers team Collectie en Onderzoek / Vrijwilligers bibliotheek, DIVA - Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant

Functie
Functieomschrijving: 

Zin om het nieuwe Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant te helpen uitbouwen? Geef je dan nu op als vrijwilliger om een aantal  projecten in het team Collectie en Onderzoek en in de bibliotheek te ondersteunen!

Bibliotheekschool Gent: informatie- en inschrijfsessie voor de basisopleidingen

Wilt u in september graag starten met een basisopleiding aan de Bibliotheekschool Gent, dan kunt u op 25 augustus uitgebreide informatie bekomen én inschrijven.

Om 14.00 uur

Initiatie archiefkunde:

  • basiskennis en –vaardigheden om als archiefmedewerker taken te verrichten op het vlak van materiële zorg, depotbeheer en dienstverlening
  • 1 lesdag per week (dinsdag), gedurende 2 semesters
  • leidt tot een wettelijk erkend certificaat


Behoudsmedewerker erfgoed:

Bibliotheekschool Gent: informatie- en inschrijfsessie voor de basisopleidingen

Wilt u in september graag starten met een basisopleiding aan de Bibliotheekschool Gent, dan kunt u op 5 juli uitgebreide informatie bekomen én inschrijven.

Om 13.30 uur

Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en informatiekunde:

Open Dag Bibliotheekschool Gent

Wilt u in september graag starten met een basisopleiding aan de Bibliotheekschool Gent, dan kunt u op 22 mei uitgebreide informatie bekomen én inschrijven.

Onder meer volgende opleidingen komen aan bod:

Behoudsmedewerker erfgoed:

  • basiskennis en -vaardigheden om als behoudsmedewerker taken te verrichten op het vlak van materiële zorg, depotbeheer en preventieve conservatie.
  • 1 lesdag per week (donderdag), gedurende 2 semesters
  • leidt tot een wettelijk erkend certificaat


Initiatie archiefkunde:

STCV-workshop oude drukken

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek organiseert midden september 2016 voor de vierde maal een STCV- workshop; dit keer in de Universiteitsbibliotheek van Leuven. Gedurende deze dagen kunt u in theorie en praktijk kennismaken met het project Short Title Catalogus Vlaanderen en meer in het bijzonder met de methode die gevolgd wordt bij het maken van de gedetailleerde bibliografische beschrijvingen van oude drukken in de STCV-databank.

Workshop TRACKS: digitale preservering voor kunstenaars en kunstenorganisaties

Op 24 mei en 13 juni organiseert PACKED vzw opnieuw twee gratis workshops over duurzaam digitaal beheren voor kunstenaars en kunstenorganisaties. De vorming legt uit voor welke uitdagingen je staat wanneer je digitale documenten en bestanden op korte en lange termijn wil bewaren, en welke strategieën je daarbij kan volgen. De workshops zullen plaatsvinden in Kunstencentrum STUK in Leuven.

De vorming houdt twee workshops van een halve dag in:

Inforum 2016 | In information we trust!

Programma

Voormiddag | Moderator: Eva Simon, docent informatiewetenschappen Bibliotheekschool Gent

8.45 uur: Onthaal

9.30 uur: Inleiding en voorstelling van de dag | Guy Delsaut, voorzitter ABD-BVD; Patrick Lefèvre, directeur-generaal Koninklijke Bibliotheek van België; Marc Van den Bergh, vice-voorzitter ABD-BVD, coördinator Inforum 2016

Bij de archivaris op schoot: bezoek aan het CRKC en archief Abdij van Park

Voor deze nieuwe editie van Bij de Archivaris op Schoot wordt voorzien in een passend historisch kader. Gepland staat een bezoek aan de Abdij van Park. De abdij herbergt een gloednieuw museum in opbouw, het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) en het bijzonder waardevol abdijarchief dat dateert van de 12e eeuw.

Vliegende archivaris

Naast een Vliegende Hollander en een Wandelende Jood bestaat er ook zoiets als een Vliegende Archivaris. Dat is een archivaris die bij organisaties langsgaat om hen advies en ondersteuning te geven bij het bewaren en beheren van hun archieven. Het ADVN in Antwerpen schreef er recent een rapport over.


Collecting and Conserving Performance Art | Internationaal symposium

Van 9 tot 11 juni 2016 organiseert de German Association of Conservator-Restores (VDR) het internationaal symposium 'Collecting and Conserving Performance Art' in het Kunstmuseum Wolfsburg (DE).

Values in transition: perspectives on the future of the archival profession | Jubileumcongres 125 jaar KVAN

Hoe ziet het vak van archivaris en dat van andere informatieprofessionals er in de toekomst uit als alle informatie digitaal is? Wat betekenen de vanuit de papieren wereld zo vertrouwde concepten als integriteit, authenticiteit, toegankelijkheid en privacy in de digitale samenleving?

Winter School Archives and Education

Om de professionele ontwikkeling van archivarissen en educatieve medewerkers in archieven te ondersteunen organiseerde FARO in samenwerking met The National Archives (UK) in 2014 de Summer School Archives & Education en in 2015 de Winter School Archives and Education, a digital perspective. Deze vormingsmomenten waren een succes en de deelnemers vonden het een unieke ervaring.

In saecula saeculorum. Parochiearchieven beheren en waarderen

Parochiearchieven hebben niet enkel een administratieve functie, maar zijn ook een waardevolle historische bron. In het kader van het wijzigende parochielandschap kunnen parochiearchieven soms bedreigd worden. Om hierop een antwoord te bieden, werd een nieuwe selectielijst voor archieven van kerkfabrieken en parochies ontwikkeld door het Algemeen Rijksarchief (ARA), het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven (KADOC) en het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC).

Heemkundige ontdekt het testament van de moeder van Rubens

Een heemkundig onderzoeker heeft bij toeval een testament teruggevonden van de moeder van Peter Paul Rubens. De 73-jarige Willy Stevens vond het document van Maria Pypelinckx in het Rijksarchief van Gent.


50 Years of Print. Het Belgisch wettelijk depot wordt 50! Terugblik en vooruitzichten

In 2016 viert de Koninklijke Bibliotheek van België de 50ste verjaardag van haar wettelijk depot. Om deze verjaardag te vieren organiseert de Koninklijke Bibliotheek verschillende evenementen, waaronder een colloquium over het wettelijk depot. Deze thema's komen aan bod:

  • Het elektronisch wettelijk depot;
  • de archivering van internet;
  • open access op het federale en het Belgische niveau.


De doelstellingen zijn de volgende:

Pérenniser l’éphémère: archivage et médias sociaux | 16e Journées des archives

De zestiende editie van de Journées des archives, die op 9 en 10 mei 2016 wordt georganiseerd door de Université Catholique de Louvain, kreeg als titel ‘Pérenniser l’éphémère: archivage et médias sociaux’. Het symposium richt zich op de uitdaging van de bewaring en archivering van nieuwe expressievormen. Commentaren, teksten, foto’s en video’s worden vandaag gedeeld met behulp van sociale media. Het gevolg hiervan is dat de archivaris te maken krijgt met documenten die een zeer vluchtige vorm hebben.

The Great Parchment Book blog maakt projectwerk zichtbaar

Veel van het werk dat bij de uitvoering van een project komt kijken, gebeurt achter de schermen. Vaak jarenlang verrichten talrijke medewerkers onmisbaar maar onzichtbaar werk ... dat pas bij de voorstelling van het eindresultaat publiek gemaakt wordt. De blog 'The Great Parchment Book' pakt het anders aan en brengt net dat 'verborgen' werk achter de schermen voor het voetlicht.


Aan de slag met cartografische bronnen

Op zaterdag 9 april 2016 vindt de jaarlijkse FAAD-studievoormiddag plaats. Die staat dit jaar in het teken van cartografische bronnen. Elke archiefdienst bezit wel één of meerdere kaarten, kaartboeken, plannen … Het zijn prachtige bronnen, om naar te kijken en om voor onderzoek te gebruiken. Ze bieden ook heel wat mogelijkheden voor publiekswerking.

Studienamiddag APEx en APEF. Maak je archief bekend via ‘Archieven Portaal Europa’ (APE)

Op donderdag 17 maart 2016 organiseert het Rijksarchief in samenwerking met de VVBAD en Archiefbank Vlaanderen een studienamiddag om het APE-project toe te lichten. Plaats van afspraak is het Algemeen Rijksarchief in Brussel. Na een korte voorstelling van APE komen de technische aspecten van het project aan bod en de wijze waarop bestaande Vlaamse en Belgische initiatieven bijdragen kunnen leveren en de deelname van lokale archiefinstellingen kunnen vergemakkelijken.

Workshop archief- en collectiezorg voor amateur theater- en dansgroepen

Een goed onderhouden archief is goud waard. Het kan aspecten uit de dagelijkse werking vergemakkelijken als administratief, organisatorisch of technisch geheugensteuntje. Je kan het gebruiken voor promotie,  als inspiratie voor een nieuwe voorstelling of als hulpmiddel om een jubileumfeest voor te bereiden.

Maar hoe pak je dat juist aan? Hoe ga je om met uitpuilende dozen en een archief verspreid over verschillende locaties? Wat doe je met vergelende foto’s en hoe maak je een goede back-up van je digitale archief?

Workshop archief- en collectiezorg voor amateur theater- en dansgroepen

Een goed onderhouden archief is goud waard. Het kan aspecten uit de dagelijkse werking vergemakkelijken als administratief, organisatorisch of technisch geheugensteuntje. Je kan het gebruiken voor promotie,  als inspiratie voor een nieuwe voorstelling of als hulpmiddel om een jubileumfeest voor te bereiden.

Maar hoe pak je dat juist aan? Hoe ga je om met uitpuilende dozen en een archief verspreid over verschillende locaties? Wat doe je met vergelende foto’s en hoe maak je een goede back-up van je digitale archief?

Murkurtu: erfgoedwerking op maat van en door inheemse gemeenschappen

Mukurtu (MOOK-oo-too) is het woord dat de Warumungu, een Aboriginal-gemeenschap, gebruiken voor een traditioneel geweven draagtas waarin rituele objecten veilig worden bewaard. Het is tevens de naam van een duurzaam en schaalbaar softwareplatform waarmee inheemse volkeren hun cultureel erfgoed kunnen bewaren, los van de traditionele Westerse noties van content management.


Verenigingsarchief. Gezocht en gevonden

Vlaanderen is trots op een rijk verenigingsleven en de vele vrijwilligers die zich dagelijks inzetten. Terecht! Elk van deze verenigingen heeft een eigen karakter met activiteiten die nauwelijks meer uiteen kunnen lopen.

Maar hoe zit het met de geschiedenis van elk van deze verenigingen? Hoe breng je het verenigingsleven van 50 of 100 jaar geleden in kaart? Welke verenigingen zijn verdwenen en wat waren hun activiteiten? Zijn er nog sporen van hun werking terug te vinden? Misschien zijn er nog archieven van de vereniging ergens bewaard. Maar waar dan?

Aan de slag met archief en documentatie. Archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder | Cursusreeks

Dit voorjaar organiseert Heemkunde Vlaanderen opnieuw de vormingsreeks ‘Aan de slag met archief en documentatie. Cursusreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder’. De lessenreeks, die bestaat uit zes avonden rond een bepaald thema, vindt plaats in Oostende.

De cursus is er voor iedereen met een collectie lokaal erfgoed (lokale musea, documentatiecentra, heemkringen of andere erfgoedverenigingen, particulieren met erfgoedcollecties…). Geïnteresseerden kunnen inschrijven voor de volledige lessenreeks, of voor een of meerdere lessen.