archief- en documentbeheer

Archiefbeheerder, Vereniging Welzijnsband Meetjesland

Functie
Functieomschrijving: 

De Vereniging Welzijnsband Meetjesland is een publieke rechtspersoon die een samenwerking organiseert tussen de 13 OCMW’s van het Meetjesland, op vlak van o.a. schuldbemiddeling, collectieve schuldenregeling, juridisch advies, archiefbeheer (papieren en digitaal archief), interne audit, informatieveiligheid.

Werft aan met contract van onbepaalde duur: 1 voltijds archiefbeheerder (masterniveau)

Aan de slag met cartografische bronnen

Op zaterdag 9 april 2016 vindt de jaarlijkse FAAD-studievoormiddag plaats. Die staat dit jaar in het teken van cartografische bronnen. Elke archiefdienst bezit wel één of meerdere kaarten, kaartboeken, plannen … Het zijn prachtige bronnen, om naar te kijken en om voor onderzoek te gebruiken. Ze bieden ook heel wat mogelijkheden voor publiekswerking.

Studienamiddag APEx en APEF. Maak je archief bekend via ‘Archieven Portaal Europa’ (APE)

Op donderdag 17 maart 2016 organiseert het Rijksarchief in samenwerking met de VVBAD en Archiefbank Vlaanderen een studienamiddag om het APE-project toe te lichten. Plaats van afspraak is het Algemeen Rijksarchief in Brussel. Na een korte voorstelling van APE komen de technische aspecten van het project aan bod en de wijze waarop bestaande Vlaamse en Belgische initiatieven bijdragen kunnen leveren en de deelname van lokale archiefinstellingen kunnen vergemakkelijken.

Workshop archief- en collectiezorg voor amateur theater- en dansgroepen

Een goed onderhouden archief is goud waard. Het kan aspecten uit de dagelijkse werking vergemakkelijken als administratief, organisatorisch of technisch geheugensteuntje. Je kan het gebruiken voor promotie,  als inspiratie voor een nieuwe voorstelling of als hulpmiddel om een jubileumfeest voor te bereiden.

Maar hoe pak je dat juist aan? Hoe ga je om met uitpuilende dozen en een archief verspreid over verschillende locaties? Wat doe je met vergelende foto’s en hoe maak je een goede back-up van je digitale archief?

Workshop archief- en collectiezorg voor amateur theater- en dansgroepen

Een goed onderhouden archief is goud waard. Het kan aspecten uit de dagelijkse werking vergemakkelijken als administratief, organisatorisch of technisch geheugensteuntje. Je kan het gebruiken voor promotie,  als inspiratie voor een nieuwe voorstelling of als hulpmiddel om een jubileumfeest voor te bereiden.

Maar hoe pak je dat juist aan? Hoe ga je om met uitpuilende dozen en een archief verspreid over verschillende locaties? Wat doe je met vergelende foto’s en hoe maak je een goede back-up van je digitale archief?

Projectmedewerker Digitale Platformen, M HKA - Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen

Functie
Functieomschrijving: 

Het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende grote Vlaamse instelling, gevestigd te Antwerpen.

Het M HKA is een op de toekomstgericht museum dat zijn heden bepaalt vanuit de contestatie van 1968. Het ontwikkelt een integrale werking rond beeldcultuur, gevoed vanuit de hedendaagse beeldende kunst, film en mediakunst in het bijzonder. Het M HKA wil zich lokaal, regionaal en internationaal opstellen als een open huis, een ontmoetingsplaats voor kunst, kunstenaars en mensen.

Murkurtu: erfgoedwerking op maat van en door inheemse gemeenschappen

Mukurtu (MOOK-oo-too) is het woord dat de Warumungu, een Aboriginal-gemeenschap, gebruiken voor een traditioneel geweven draagtas waarin rituele objecten veilig worden bewaard. Het is tevens de naam van een duurzaam en schaalbaar softwareplatform waarmee inheemse volkeren hun cultureel erfgoed kunnen bewaren, los van de traditionele Westerse noties van content management.


Verenigingsarchief. Gezocht en gevonden

Vlaanderen is trots op een rijk verenigingsleven en de vele vrijwilligers die zich dagelijks inzetten. Terecht! Elk van deze verenigingen heeft een eigen karakter met activiteiten die nauwelijks meer uiteen kunnen lopen.

Maar hoe zit het met de geschiedenis van elk van deze verenigingen? Hoe breng je het verenigingsleven van 50 of 100 jaar geleden in kaart? Welke verenigingen zijn verdwenen en wat waren hun activiteiten? Zijn er nog sporen van hun werking terug te vinden? Misschien zijn er nog archieven van de vereniging ergens bewaard. Maar waar dan?

Aan de slag met archief en documentatie. Archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder | Cursusreeks

Dit voorjaar organiseert Heemkunde Vlaanderen opnieuw de vormingsreeks ‘Aan de slag met archief en documentatie. Cursusreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder’. De lessenreeks, die bestaat uit zes avonden rond een bepaald thema, vindt plaats in Oostende.

De cursus is er voor iedereen met een collectie lokaal erfgoed (lokale musea, documentatiecentra, heemkringen of andere erfgoedverenigingen, particulieren met erfgoedcollecties…). Geïnteresseerden kunnen inschrijven voor de volledige lessenreeks, of voor een of meerdere lessen.

Studiebezoek Antwerpen VVBAD / APBD

Om de banden tussen bibliothecarissen in de verschillende landsdelen te versterken, organiseren de Association Professionnelle des Bibliothécaires et Documentalistes (APBD) en de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) een studiebezoek aan Antwerpen. De uiteenzettingen en rondleidingen verlopen in het Nederlands. Om onze Waalse collega's zich toch thuis te laten voelen spreken we een mondje Frans tussendoor.

Programma

9.45 uur: Samenkomst in station Antwerpen Centraal

10.00 uur: Onthaal in bibliotheek Permeke

Niets blijft behalve verandering … Veranderingsmanagement voor de archiefsector

In het drukke najaarsprogramma dreigden verschillende studiedagen elkaar weg te concurreren. Dat Brussel dan nog eens te maken kreeg met een verhoogd terreurdreigingsniveau heeft de organisatoren doen beslissen de studienamiddag over veranderingsmanagement in de archiefsector te verplaatsen naar vrijdagvoormiddag 5 februari 2016.

Intergemeentelijk archiefteam in regio Midden-West-Vlaanderen gestart

In het midden van West-Vlaanderen is in januari 2016 een intergemeentelijke archiefdienst gestart. Coördinator van deze archiefwerking is Leen Breyne, oud-medewerker bij FARO.


Archieven of bibliotheken? Weinig gekende bestanden en verzamelingen zonder zichtbaar verband met hun bewaarplaats

In archiefbewaarplaatsen vindt men archief, in bibliotheken boeken. Hoewel deze logica vrij eenvoudig is, stemt ze niet altijd overeen met de realiteit. Bibliotheken kunnen inderdaad archiefstukken en handschriften bewaren, archiefbewaarplaatsen boeken, kranten en ander bibliotheekmateriaal. De toestand is dus veel complexer dan het op het eerste gezicht lijkt, en dit zowel voor de gebruikers als voor de beheerders van archieven en bibliotheken.

Zeventiende-eeuwse tijdscapsule opgedoken

De kist (c) Museum voor Communicatie

Welk erfgoednieuws dook de voorbije week gelijktijdig op in onder meer The New York Times, The Guardian, The Telegraph, Algemeen Dagblad, British Academy News, BBC Worldservice, BBC History Magazine en het Deense Berlingske? Groot nieuws, inderdaad: in het Museum voor Communicatie in Den Haag is een echte tijdscapsule uit de zeventiende eeuw herontdekt. In een kist liggen 2.600 brieven die nooit werden bezorgd en 600 daarvan zijn zelfs nog altijd verzegeld. Het vergeten archief van een Nederlandse postmeester.


Eenvoudiger digitaliseren met een risicoanalyse: substitutie en digitale handtekening

Over heel Vlaanderen denken openbare organisaties na over manieren om digitaal te (gaan) werken. De dienstverlening aan de burger staat daarbij meestal centraal, al wordt er ook vaak gekeken naar efficiëntiewinsten en plaatswinst.

Bij de Archivaris op Schoot: bezoek aan het Rijksarchief Gent

Nadat FAAD eerder dit jaar het CAVA (Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven) met zijn gloednieuwe infrastructuur en enthousiast team bezocht, richt het nu de blik naar Gent. Vooraleer je schoentje klaar te zetten voor Sinterklaas kan je op zaterdag 5 december een bezoek brengen aan het Gentse Rijksarchief.

BRAK-tiviteit 'Help, mijn mailbox is ontploft'

Na twee succesvolle BRAK-tiviteiten rond schimmel en archiefselectie snijdt de laatste bijeenkomst van het jaar opnieuw een zeer herkenbaar probleem aan: e-mails. We kennen het allemaal: een hele dag worstelen we om onze mailbox onder controle te houden, maar de dag nadien puilt hij opnieuw uit. Sommige collega’s hebben schroom om e-mails te wissen, anderen verwijzen net voor hun vakantie zonder verpinken de hele mailbox naar de prullenbak. Jaarlijks verliezen we maar liefst 650 uur met dank aan onze mailbox.

Studiedag in het teken van onderzoek naar 'constitutionele teksten' in de Lage Landen

In 2015 is het 800 jaar geleden dat de Magna Carta werd opgesteld, met bijzonder veel (media-) aandacht in Groot-Brittannië tot gevolg. Maar ook aan de andere kant van het Kanaal maakten vorsten contractuele afspraken met lokale politieke elites. Ook de regio’s die later het huidige België zouden vormen, kenden zogenaamde ‘landcharters’. Op vrijdag 20 november 2015 organiseren het Rijksarchief Leuven en de opleiding Geschiedenis van de KU Leuven een studiedag in het Rijksarchief te Leuven over de betekenis van deze eerste ‘Belgische’ constitutionele teksten.


Brabantse Archivarissendag in het teken van de massa

Archivarissen zijn ervan overtuigd dat een massa mensen snakt naar hun archieven, bij voorkeur online en doorzoekbaar. Daarbovenop hebben de digitale ontwikkelingen van de laatste jaren gezorgd voor een vloed aan digitale archieven. Over de uitdaging van het werken met deze massa's gaat de Brabantse Archivarissendag op vrijdag 20 november 2015 in de citadel van 's-Hertogenbosch.

Meer info vindt u hier.


Bestond er een Belgische Magna Carta? Recent onderzoek naar 'constitutionele teksten' in de Lage Landen

In 2015 is het 800 jaar geleden dat de Magna Carta werd opgesteld, met bijzonder veel (media-) aandacht in Groot-Brittannië tot gevolg. Maar ook aan de andere kant van het Kanaal maakten vorsten contractuele afspraken met lokale politieke elites. Ook de regio’s die later het huidige België zouden vormen, kenden zogenaamde ‘landcharters’. Op vrijdag 20 november 2015 wordt tijdens een studiedag in het Rijksarchief te Leuven nagegaan wat de betekenis is van deze eerste ‘Belgische’ constitutionele teksten.

Archiefbank zoekt kunsterfgoed

Archiefbank Vlaanderen zoekt archieven rond beeldende kunst van kunstenaars, verzamelaars, collectieven en gerelateerde collecties. Dit erfgoed omvat een wezenlijk onderdeel van het collectieve geheugen, maar het is bedreigd. Welk kunsterfgoed wordt wel nog bewaard? Waar wordt het bewaard? Archiefbank verzamelt informatie over erfgoed dat bewaard wordt bij de kunstenaar zelf, bij een verzamelaar of in een bewaarinstelling.


Brabantse Archivarissendag 2015 | Werken met de massa

Archivarissen zijn al eeuwen gewend om te werken met massa. Voor het transcriberen van een charter meer of minder draaien ze hun hand niet meer om. Digitale ontwikkelingen hebben de laatste jaren wel gezorgd voor een enorme toename in de massa’s waarmee, waarin en speciaal waarvoor ze werken. Een berg nog toegankelijk te maken collecties, een vloed aan digitale archieven en bovenal een massa mensen die snakt naar archieven, bij voorkeur onder een muisklik of na enkele 'swipes'.
 

Maak je archief bekend via ‘Archieven Portaal Europa'

Op 27 november 2015 organiseert het Rijksarchief in samenwerking met Archiefbank Vlaanderen en de VVBAD een studienamiddag om de recente ontwikkelingen rond het 'Archives Portal Europe' (APE) toe te lichten. Naast een korte toelichting over het opzet van een Europees archiefportaal zal worden ingegaan op de technische aspecten van het project en de wijze waarop bestaande initiatieven uit het Belgische en Vlaamse archiefveld bijdragen kunnen leveren en eventuele deelnames van lokale archiefinstellingen kunnen vergemakkelijken.

Workshop Augmented Reality & ErfgoedBeacons met de ErfgoedApp, Antwerpen en Brussel

Bekijk de foto's en presentaties van de  workshop Augmented Reality & ErfgoedBeacons met de ErfgoedApp in Antwerpen en Brussel. We hebben ook een nieuwe workshop in Brussel en vanaf nu kan je ErfgoedBeacons bestellen.


Provincie Antwerpen neemt archief Agfa-Gevaert onder haar hoede

Het historische archief van het bedrijf Agfa-Gevaert in Mortsel gaat over naar de provincie Antwerpen en het FotoMuseum. In de collectie zitten heel wat foto's, maar ook een hoop informatie over oprichter Lieven Gevaert, een industrieel die medebepalend was voor de geschiedenis van Vlaanderen.