archief- en documentbeheer

Stad Brugge biedt 19e-eeuwse bevolkingsregisters online aan

Sinds 2013 bouwt het Stadsarchief van Brugge aan een virtuele leeszaal. Op archiefbankbrugge.be kon u al langer bijna 400.000 geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de Burgerlijke Stand voor de periode 1796-1915 online doorzoeken en consulteren. Sinds begin juli is het aanbod gevoelig uitgebreid met een nieuwe bron, namelijk de bevolkingsregisters. Daarin wordt de informatie per gezin of huishouden voor een bepaalde periode bijgehouden.

Erfgoed op Informatie aan Zee 2015

Informatie aan Zee is het tweejaarlijks congres voor informatieprofessionals rond ICT en innovatie en wordt georganiseerd door VVBAD. Op 17 en 18 september 2015 vindt Informatie opnieuw plaats in het Kursaal te Oostende. Net als op vorige edities komt erfgoed ruimschoots aan bod. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek ploos voor u het programma uit en maakte alvast een erfgoedselectie. Nog tot 15 augustus kunt u inschrijven aan voordeeltarief, meer informatie vindt u ook op de website van de VVBAD.

Vrijwilliger archief, iMAL en PACKED vzw

Functie
Functieomschrijving: 

PACKED vzw, expertisecentrum digitaal erfgoed, en iMAL, kunstencentrum voor Digitale Cultuur en Technologie, zijn op zoek naar een vrijwillig(st)er die in de maanden augustus-september en/of oktober het iMAL-archief aanpakt in kader van het TRACKS-project.

BRAK-tiviteit 'Het vernietigen van archief'

Na het succes van de eerste BRAK-tiviteit over schimmel snijdt de tweede bijeenkomst een nieuw thema aan waar de meeste collega's vroeg of laat mee te maken krijgen: het vernietigen van archief.

Archiefmedewerker, KADOC - KU Leuven

Functie
Functieomschrijving: 

Voor KADOC - Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving zoeken wij een archiefmedewerker. Als medewerker van de archiefafdeling sta je in voor de registratie, ontsluiting, beschrijving en materiële behandeling van archiefbestanden en bijhorende audiovisuele gehelen met het oog op een efficiënte en onderzoeksgerichte terbeschikkingstelling van deze archieven voor gebruikers. Je rapporteert hiervoor aan het afdelingshoofd Behoud en Beheer.

Nieuwe website Informatiemanagement

Informatiemanagement  van de Vlaamse Overheid lanceerde deze week een vernieuwde website waar u informatie vindt over het ordenen en klasseren van documenten, het duurzaam bewaren, het selecteren en vernietigen,


#DocumentingPerformingArts | How to capture creation & performance? Save the date!

Bevat het spontaan bewaarde archief van kunstenaars en gezelschappen het gewenste materiaal? Is het nuttig om bijkomende documentatie te creëren, tijdens of na de productie? Hoe kan dit de overdracht en studie van vluchtige kunstpraktijken bevorderen? En hoe blijft dit haalbaar voor kunstenaars en gezelschappen?

TRACKS ontmoetingsmoment omtrent archief- en collectiezorg

Op 23 juni vindt bij BRONKS het tweede TRACKS-ontmoetingsmoment plaats voor kunstenaars, kunstenorganisaties, cultureel-erfgoedwerkers en alle andere geïnteresseerden in kunstenerfgoed. Nog meer dan tijdens het eerste TRACKS-ontmoetingsmoment in 2014 ligt de klemtoon dit jaar op het delen van ervaringen en kennis omtrent archief- en collectiezorg in de kunstensector.

I-CHORA 7 | Engaging with Archives and Records: Histories and Theories

I-CHORA is a well-established series of conferences dedicated to cross-disciplinary explorations of the history of records and archives.

The theme of I-CHORA 7 is Engaging with Archives and Records: Histories and Theories. The Call for Papers invited a wide range of scholars and practitioners (including social historians, cultural theorists, communication and media specialists, archivists, librarians, and other information professionals) to reflect on the following topics:

Beschrijven van archieven en erfgoed met ICA-AtoM

De meeste archieforganisaties hebben de stap naar een (online) beschrijvingssysteem voor hun archieven en erfgoed nog niet gezet. In deze bijscholing leer je werken met de internationale beschrijvingsstandaarden voor archieven. De theorie zet je meteen om in de praktijk door beschrijvingsoefeningen in ICA-AtoM te maken, met hulp van Atomis.  

De lessen vinden plaats in een computerlokaal.

Praktisch

27 april, 4 en 18 mei 2016, telkens van 9.30 - 17.00 uur, Bibliotheekschool Gent, Edgard Tinelstraat 92, 9040 Gent (Sint-Amandsberg)

Start DocSafe: universitaire opleiding in digitaal informatiemanagement

Bent u op zoek naar een opleiding in digitaal informatiemanagement, die zowel de organisatorische, de juridische als de technische aspecten behandelt? DocSafe is het antwoord! DocSafe is een Franstalige opleiding, die evenwel openstaat voor Nederlandstaligen die bijvoorbeeld in een meertalige context werken.

Zoek naar heemkundige artikels in heemkundeartikels.be

Afgelopen weekend lanceerde Heemkunde Vlaanderen de website heemkundeartikels.be, de toegang naar een databank van heemkundige artikels met meer dan 160.000 artikelbeschrijvingen uit 205 tijdschriften van 198 verenigingen. Dankzij deze databank kan u met één simpele zoekactie duizenden pagina's lokaal historisch onderzoek op het spoor komen.

Inforum 2015

Inforum is het jaarlijkse congres van de Belgische Vereniging voor Documentatie i.s.m. de Koninklijke Bibliotheek. Thema dit jaar is: ‘The I&D puzzle: new pieces to solve it’. Onder meer Michael Day, Digital Preservation Manager van The British Library komt spreken.

Programma

Voormiddag | Moderator: Bart Vancoppenolle, faculteitsbibliothecaris Bibliotheek faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen UGent

8.45 uur: Onthaal

Gevalstudie over praktische organisatie project 'Nieuws van de Groote Oorlog'

De website van Project CEST, dat erfgoedorganisaties wegwijs wil maken in het gebruik van standaarden bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale collecties, publiceerde onlangs een gevalstudie over het project 'Nieuws van de Groote Oorlog'. De gevalstudie beschrijft de belangrijkste lessen die in dit grootschalige digitaliseringstraject werden geleerd en geeft inzicht in de praktische organisatie van de digitalisering van ruim 280.000 krantenpagina's.

Workshop duurzaam digitaal beheren bij kunstenaars en kunstenorganisaties

PACKED vzw organiseert, in het kader van TRACKS, twee gratis workshops over duurzaam digitaal beheren voor kunstenaars en kunstenorganisaties. De vorming legt uit voor welke uitdagingen u staat wanneer u digitale documenten en bestanden op korte en lange termijn wil bewaren en welke strategieën u daarbij kan volgen.

De vorming houdt twee workshops van een halve dag in:

Archiefles begrepen? Workshop lesgeven aan archiefvormers

Als archivaris geeft u vaak les of instructies aan archiefvormers over hoe ze archief moeten klaarmaken voor overdracht, hun informatiebeheer moeten organiseren of hoe ze best omgaan met hun dossiers en documenten. Uw boodschap simpel en begrijpelijk overbrengen is niet altijd even eenvoudig. Hoe zorgt u ervoor dat uw opleiding zijn doel bereikt en blijft hangen? Als vakidioot vervalt u immers gemakkelijk in een vaktechnische aanpak en taal. De leerstof blijft zo niet plakken en het zal de niet-specialist niet motiveren om er mee aan de slag te gaan.

Info- en inschrijfmoment basisopleiding Bibliotheekschool

Wil u in september graag starten met een basisopleiding aan de Bibliotheekschool Gent, dan kan u op 25 augustus uitgebreide informatie bekomen én inschrijven.

Programma

9.30 uur

Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en informatiekunde:

Info- en inschrijfmoment basisopleiding Bibliotheekschool

Wil u in september graag starten met een basisopleiding aan de Bibliotheekschool Gent, dan kan u op 2 juli uitgebreide informatie bekomen én inschrijven.

Programma

13.30 uur

Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en informatiekunde:

Open Dag Bibliotheekschool Gent

Bent u nieuwsgierig wat de Bibliotheekschool Gent allemaal te bieden heeft? Of wil u toch eens aandachtig bladeren in de cursusteksten van de basisopleidingen? Wil u een stukje sfeer opsnuiven van het centrum? Of wil u gewoon eens komen luisteren? U bent de hele dag welkom!

U kan er meer info bekomen over:

Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en informatiekunde:

(Erf)Goed Documenteren. Over de relatie tussen archief en documentatie

Op maandag 8 juni 2015 organiseert het Rubenianum een studiedag gewijd aan de herwaardering van documentatie binnen het cultureel-erfgoedveld.

SOIMA organiseert intensieve workshop over audiovisuele archieven

Op 3 en 4 september vindt in Brussel de SOIMA-conferentie plaats. ‘SOIMA’ staat voor Sound and Image Archives, en wordt georganiseerd door ICCROM, het internationaal onderzoekscentrum voor conservatie en restauratie van cultureel erfgoed van de UNESCO in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK/IRPA). PACKED vzw, VIAA, FARO, UNESCO Vlaanderen en VUB zijn als partners betrokken.

De conferentie wordt voorafgegaan door een vijfdaagse intensieve workshop met als thema 'Sustaining Sound and Image Collections'. Voor deze workshop kan u zich kandidaat stellen tot 30 april 2015.

Winter School Archives and Education, a digital perspective

Om de professionele ontwikkeling van archivarissen en educatieve medewerkers in archieven te ondersteunen organiseerde FARO in samenwerking met The National Archives (UK) in 2014 de Summer School Archives & Education. Dit was een succes, de deelnemers vonden het een unieke ervaring (enkele sfeerbeelden vindt u hier).

Verhuizen van boeken en tijdschriften in de praktijk

Hoe verhuist u een collectie documentair erfgoed? Lokale erfgoedvereniging 'Onzen Heertje Erfgoedvereniging vzw' uit Poperinge zette deze vraag onlangs in praktijk om. Wegens plaatsgebrek moest de vereniging haar zorgvuldig opgebouwde collectie boeken en tijdschriften overbrengen naar KADOC in Leuven.

ABC-BVD Doc'Moment | Digitaal archiveren

Dit Doc'Moment is een kennismaking met een van de activiteiten van de Belgische Vereniging voor Documentatie.

KAPA ledenbijeenkomst: een praktische kijk op intergemeentelijke samenwerking

KAPA ledenbijeenkomst

Programma

13.00 uur: Onthaal - koffie

13.30 uur: Algemeen gedeelte

Studiegedeelte: een praktische kijk op intergemeentelijke samenwerking

14.00 uur: De dienst archivaris binnen de Welzijnskoepel West-Brabant | Nathalie Martens, archivaris Welzijnskoepel West-Brabant

14.30 uur: Intergemeentelijke samenwerking in Balen, Dessel, Laakdal, Meerhout, Retie | Bram Dierckx, intergemeentelijk archivaris

15.00 uur: Bezoek aan het Gemeentearchief Brecht o.l.v. Hans Vanhulle, gemeentearchivaris

15.30 uur: Drankje