archief- en documentbeheer

Maak je archief bekend via ‘Archieven Portaal Europa'

Op 27 november 2015 organiseert het Rijksarchief in samenwerking met Archiefbank Vlaanderen en de VVBAD een studienamiddag om de recente ontwikkelingen rond het 'Archives Portal Europe' (APE) toe te lichten. Naast een korte toelichting over het opzet van een Europees archiefportaal zal worden ingegaan op de technische aspecten van het project en de wijze waarop bestaande initiatieven uit het Belgische en Vlaamse archiefveld bijdragen kunnen leveren en eventuele deelnames van lokale archiefinstellingen kunnen vergemakkelijken.

Workshop Augmented Reality & ErfgoedBeacons met de ErfgoedApp, Antwerpen en Brussel

Bekijk de foto's en presentaties van de  workshop Augmented Reality & ErfgoedBeacons met de ErfgoedApp in Antwerpen en Brussel. We hebben ook een nieuwe workshop in Brussel en vanaf nu kan je ErfgoedBeacons bestellen.


Provincie Antwerpen neemt archief Agfa-Gevaert onder haar hoede

Het historische archief van het bedrijf Agfa-Gevaert in Mortsel gaat over naar de provincie Antwerpen en het FotoMuseum. In de collectie zitten heel wat foto's, maar ook een hoop informatie over oprichter Lieven Gevaert, een industrieel die medebepalend was voor de geschiedenis van Vlaanderen.


Gezocht: boeiende thesisonderwerpen

Uitkijken naar...

Zopas is het academiejaar uit de startblokken geschoten. En dat betekent onder meer dat studenten aankijken tegen hun bachelor- of masterproef. Daarbij is de eerste, belangrijke stap het zoeken naar en vinden van een geschikt onderwerp. Daarbij kunt u, als erfgoedwerker, uw voordeel doen. Scriptie vzw, de organisator van de jaarlijkse Vlaamse Scriptieprijs, doet aan crowdsourcing. Om studenten inspiratie te bezorgen voor een sterk en relevant thesisonderzoek wil de organisatie graag uw suggesties horen!


Medewerker behoud en beheer (Archiefmedewerker - catalograaf), KADOC - KU Leuven

Functie
Functieomschrijving: 

(Ref. ATP-2015-321)

Voor KADOC - Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving zoeken wij een medewerker behoud en beheer (archiefmedewerker - catalograaf)

Workshop Augmented Reality & ErfgoedBeacons met de ErfgoedApp

Bekijk de foto's en presentatie van de eerste workshop Augmented Reality & ErfgoedBeacons met de ErfgoedApp in Gent , we hebben een nieuwe workshops (voor erfgoedorganisaties)


#DocumentingPerformingArts | How to capture creation & performance?

Bevat het spontaan bewaarde archief van kunstenaars en gezelschappen het gewenste materiaal? Is het nuttig om bijkomende documentatie te creëren, tijdens of na de productie? Hoe kan dit de overdracht en studie van vluchtige kunstpraktijken bevorderen? En hoe blijft dit haalbaar voor kunstenaars en gezelschappen?

Stad Brugge biedt 19e-eeuwse bevolkingsregisters online aan

Sinds 2013 bouwt het Stadsarchief van Brugge aan een virtuele leeszaal. Op archiefbankbrugge.be kon u al langer bijna 400.000 geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de Burgerlijke Stand voor de periode 1796-1915 online doorzoeken en consulteren. Sinds begin juli is het aanbod gevoelig uitgebreid met een nieuwe bron, namelijk de bevolkingsregisters. Daarin wordt de informatie per gezin of huishouden voor een bepaalde periode bijgehouden.

Erfgoed op Informatie aan Zee 2015

Informatie aan Zee is het tweejaarlijks congres voor informatieprofessionals rond ICT en innovatie en wordt georganiseerd door VVBAD. Op 17 en 18 september 2015 vindt Informatie opnieuw plaats in het Kursaal te Oostende. Net als op vorige edities komt erfgoed ruimschoots aan bod. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek ploos voor u het programma uit en maakte alvast een erfgoedselectie. Nog tot 15 augustus kunt u inschrijven aan voordeeltarief, meer informatie vindt u ook op de website van de VVBAD.

BRAK-tiviteit 'Het vernietigen van archief'

Na het succes van de eerste BRAK-tiviteit over schimmel snijdt de tweede bijeenkomst een nieuw thema aan waar de meeste collega's vroeg of laat mee te maken krijgen: het vernietigen van archief.

Nieuwe website Informatiemanagement

Informatiemanagement  van de Vlaamse Overheid lanceerde deze week een vernieuwde website waar u informatie vindt over het ordenen en klasseren van documenten, het duurzaam bewaren, het selecteren en vernietigen,


TRACKS ontmoetingsmoment omtrent archief- en collectiezorg

Op 23 juni vindt bij BRONKS het tweede TRACKS-ontmoetingsmoment plaats voor kunstenaars, kunstenorganisaties, cultureel-erfgoedwerkers en alle andere geïnteresseerden in kunstenerfgoed. Nog meer dan tijdens het eerste TRACKS-ontmoetingsmoment in 2014 ligt de klemtoon dit jaar op het delen van ervaringen en kennis omtrent archief- en collectiezorg in de kunstensector.

I-CHORA 7 | Engaging with Archives and Records: Histories and Theories

I-CHORA is a well-established series of conferences dedicated to cross-disciplinary explorations of the history of records and archives.

The theme of I-CHORA 7 is Engaging with Archives and Records: Histories and Theories. The Call for Papers invited a wide range of scholars and practitioners (including social historians, cultural theorists, communication and media specialists, archivists, librarians, and other information professionals) to reflect on the following topics:

Beschrijven van archieven en erfgoed met ICA-AtoM

De meeste archieforganisaties hebben de stap naar een (online) beschrijvingssysteem voor hun archieven en erfgoed nog niet gezet. In deze bijscholing leer je werken met de internationale beschrijvingsstandaarden voor archieven. De theorie zet je meteen om in de praktijk door beschrijvingsoefeningen in ICA-AtoM te maken, met hulp van Atomis.  

De lessen vinden plaats in een computerlokaal.

Praktisch

27 april, 4 en 18 mei 2016, telkens van 9.30 - 17.00 uur, Bibliotheekschool Gent, Edgard Tinelstraat 92, 9040 Gent (Sint-Amandsberg)

Start DocSafe: universitaire opleiding in digitaal informatiemanagement

Bent u op zoek naar een opleiding in digitaal informatiemanagement, die zowel de organisatorische, de juridische als de technische aspecten behandelt? DocSafe is het antwoord! DocSafe is een Franstalige opleiding, die evenwel openstaat voor Nederlandstaligen die bijvoorbeeld in een meertalige context werken.

Zoek naar heemkundige artikels in heemkundeartikels.be

Afgelopen weekend lanceerde Heemkunde Vlaanderen de website heemkundeartikels.be, de toegang naar een databank van heemkundige artikels met meer dan 160.000 artikelbeschrijvingen uit 205 tijdschriften van 198 verenigingen. Dankzij deze databank kan u met één simpele zoekactie duizenden pagina's lokaal historisch onderzoek op het spoor komen.

Inforum 2015

Inforum is het jaarlijkse congres van de Belgische Vereniging voor Documentatie i.s.m. de Koninklijke Bibliotheek. Thema dit jaar is: ‘The I&D puzzle: new pieces to solve it’. Onder meer Michael Day, Digital Preservation Manager van The British Library komt spreken.

Programma

Voormiddag | Moderator: Bart Vancoppenolle, faculteitsbibliothecaris Bibliotheek faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen UGent

8.45 uur: Onthaal

Gevalstudie over praktische organisatie project 'Nieuws van de Groote Oorlog'

De website van Project CEST, dat erfgoedorganisaties wegwijs wil maken in het gebruik van standaarden bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale collecties, publiceerde onlangs een gevalstudie over het project 'Nieuws van de Groote Oorlog'. De gevalstudie beschrijft de belangrijkste lessen die in dit grootschalige digitaliseringstraject werden geleerd en geeft inzicht in de praktische organisatie van de digitalisering van ruim 280.000 krantenpagina's.

Workshop duurzaam digitaal beheren bij kunstenaars en kunstenorganisaties

PACKED vzw organiseert, in het kader van TRACKS, twee gratis workshops over duurzaam digitaal beheren voor kunstenaars en kunstenorganisaties. De vorming legt uit voor welke uitdagingen u staat wanneer u digitale documenten en bestanden op korte en lange termijn wil bewaren en welke strategieën u daarbij kan volgen.

De vorming houdt twee workshops van een halve dag in:

Archiefles begrepen? Workshop lesgeven aan archiefvormers

Als archivaris geeft u vaak les of instructies aan archiefvormers over hoe ze archief moeten klaarmaken voor overdracht, hun informatiebeheer moeten organiseren of hoe ze best omgaan met hun dossiers en documenten. Uw boodschap simpel en begrijpelijk overbrengen is niet altijd even eenvoudig. Hoe zorgt u ervoor dat uw opleiding zijn doel bereikt en blijft hangen? Als vakidioot vervalt u immers gemakkelijk in een vaktechnische aanpak en taal. De leerstof blijft zo niet plakken en het zal de niet-specialist niet motiveren om er mee aan de slag te gaan.

Info- en inschrijfmoment basisopleiding Bibliotheekschool

Wil u in september graag starten met een basisopleiding aan de Bibliotheekschool Gent, dan kan u op 25 augustus uitgebreide informatie bekomen én inschrijven.

Programma

9.30 uur

Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en informatiekunde:

Info- en inschrijfmoment basisopleiding Bibliotheekschool

Wil u in september graag starten met een basisopleiding aan de Bibliotheekschool Gent, dan kan u op 2 juli uitgebreide informatie bekomen én inschrijven.

Programma

13.30 uur

Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en informatiekunde:

Open Dag Bibliotheekschool Gent

Bent u nieuwsgierig wat de Bibliotheekschool Gent allemaal te bieden heeft? Of wil u toch eens aandachtig bladeren in de cursusteksten van de basisopleidingen? Wil u een stukje sfeer opsnuiven van het centrum? Of wil u gewoon eens komen luisteren? U bent de hele dag welkom!

U kan er meer info bekomen over:

Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en informatiekunde:

(Erf)Goed Documenteren. Over de relatie tussen archief en documentatie

Op maandag 8 juni 2015 organiseert het Rubenianum een studiedag gewijd aan de herwaardering van documentatie binnen het cultureel-erfgoedveld.

SOIMA organiseert intensieve workshop over audiovisuele archieven

Op 3 en 4 september vindt in Brussel de SOIMA-conferentie plaats. ‘SOIMA’ staat voor Sound and Image Archives, en wordt georganiseerd door ICCROM, het internationaal onderzoekscentrum voor conservatie en restauratie van cultureel erfgoed van de UNESCO in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK/IRPA). PACKED vzw, VIAA, FARO, UNESCO Vlaanderen en VUB zijn als partners betrokken.

De conferentie wordt voorafgegaan door een vijfdaagse intensieve workshop met als thema 'Sustaining Sound and Image Collections'. Voor deze workshop kan u zich kandidaat stellen tot 30 april 2015.