archief- en documentbeheer

In saecula saeculorum. Parochiearchieven beheren en waarderen

Parochiearchieven hebben niet enkel een administratieve functie, maar zijn ook een waardevolle historische bron. In het kader van het wijzigende parochielandschap kunnen parochiearchieven soms bedreigd worden. Om hierop een antwoord te bieden, werd een nieuwe selectielijst voor archieven van kerkfabrieken en parochies ontwikkeld door het Algemeen Rijksarchief (ARA), het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven (KADOC) en het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC).

Rijksarchief lanceert instructiefilmpje

Het Rijksarchief heeft een filmpje gemaakt dat bezoekers moet helpen om hun zoekwebsite http://search.arch.be te gebruiken. In deze instructievideo van zestien minuten krijgt u, na een korte voorstelling van het Rijksarchief, tips over hoe u het maximale uit de zoekrobotten van het Rijksarchief kunt halen. Bekijk de film hieronder.


Workshop 'Archiefstandaarden. Heilig huisje of eerder kruisje?'

Bijna 15 jaar geleden vatte de Werkgroep Automatisering het plan op om de archiefstandaard ISAD(G) te vertalen. Rond de eeuwwisseling was de tweede versie van de standaard verschenen en met een Nederlandse vertaling wilden de leden van de werkgroep het gebruik van de standaard in hun eigen instelling en bij uitbreiding alle archieven in de Lage Landen stimuleren. Het veld verwelkomde de vertaling enthousiast en een paar jaar later verscheen ook een Nederlandse versie van de ISAAR(CPF)-standaard.

Archiefles begrepen? Workshop lesgeven aan archiefvormers 2016

Als archivaris geef je vaak les of instructies aan archiefvormers over hoe ze archief moeten klaarmaken voor overdracht, hun informatiebeheer moeten organiseren of hoe ze best omgaan met hun dossiers en documenten. Je boodschap simpel en begrijpelijk overbrengen is niet altijd even eenvoudig. Hoe zorg je ervoor dat je opleiding zijn doel bereikt en blijft hangen? Als vakidioot verval je immers gemakkelijk in een vaktechnische aanpak en taal. De leerstof blijft zo niet plakken en het zal de niet-specialist niet motiveren om er mee aan de slag te gaan.

Symposium notariële archieven

Het Stadsarchief Amsterdam en het programma Archief 2020 van het Nationaal Archief organiseren op donderdag 29 september een congres over het ontsluiten van de Nederlandse notarisarchieven, die vanwege hun omvang en rijke inhoud ook wel the Mother of All Archives worden genoemd. Er zijn verschillende projecten gestart om deze archieven in zijn geheel te digitaliseren en online beschikbaar te maken.

Exclusief bezoek achter de schermen bij Brugse archieven

Cores is het competentieplatform voor conservatie en restauratie van boeken en archief dat in 2008 werd opgericht door Syntra West vzw en diverse Brugse erfgoedinstellingen. Vanaf 2016 organiseert CORES een tweejaarlijks symposium, waarvan het eerste plaatsvindt op 17 juni. Onder de noemer ‘Een veelzijdige kijk op eenvoudige banden’ geven internationale experten lezingen met focus op registerbanden en delen restauratoren hun ervaringen over concrete restauraties.

Brabantse Archivarisdag 2016 |‘De Klant bestaat niet’

Streekarchief Langstraat Heusden Altena en FelixArchief/Stadsarchief Antwerpen nodigen u graag uit voor de Brabantse Archivarisdag 2016.

Geïnteresseerd? Houd dan zeker vrijdag 18 november 2016 vrij in uw agenda. Meer details over het programma volgen binnenkort.

Praktisch

18 november 2016, FelixArchief, stadsarchief Antwerpen, Oudeleeuwenrui 29 2000 Antwerpen

Bedreigd audiovisueel materiaal uit de podiumkunsten gered

Podiumkunsten zijn per definitie vluchtig. Hoewel een audiovisuele opname de authentieke ervaring van publiek en spelers niet kan vervangen, is het vaak het enige dat rest om de voorstelling te herbeleven, in de toekomst te hernemen, te bestuderen of nadien nog te verspreiden voor promotionele of educatieve doeleinden. Het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) biedt voortaan ook aan podiumkunstenorganisaties de mogelijkheid om die audiovisuele archieven te laten digitaliseren en duurzaam te archiveren en zo hun materiaal te redden.

SIBMAS 2016 | Freeze! Challenge the Hierarchy: Researcher, Artist, User

Van 31 mei tot 3 juni 2016 organiseert SIBMAS, het internationale netwerk voor musea, archieven, bibliotheken en documentatiecentra voor podiumkunsten, een conferentie in Kopenhagen (DK). Tijdens de driedaagse conferentie 'Freeze! Challenge the hierarchy: researcher, artist, user' worden state-of-the-art praktijken die de gebruiker of bezoeker op een interactieve of participative manier betrekken belicht en besproken.

Bibliotheekschool Gent: informatie- en inschrijfsessie voor de basisopleidingen

Wilt u in september graag starten met een basisopleiding aan de Bibliotheekschool Gent, dan kunt u op 25 augustus uitgebreide informatie bekomen én inschrijven.

Om 14.00 uur

Initiatie archiefkunde:

  • basiskennis en –vaardigheden om als archiefmedewerker taken te verrichten op het vlak van materiële zorg, depotbeheer en dienstverlening
  • 1 lesdag per week (dinsdag), gedurende 2 semesters
  • leidt tot een wettelijk erkend certificaat


Behoudsmedewerker erfgoed:

Bibliotheekschool Gent: informatie- en inschrijfsessie voor de basisopleidingen

Wilt u in september graag starten met een basisopleiding aan de Bibliotheekschool Gent, dan kunt u op 5 juli uitgebreide informatie bekomen én inschrijven.

Om 13.30 uur

Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en informatiekunde:

Open Dag Bibliotheekschool Gent

Wilt u in september graag starten met een basisopleiding aan de Bibliotheekschool Gent, dan kunt u op 22 mei uitgebreide informatie bekomen én inschrijven.

Onder meer volgende opleidingen komen aan bod:

Behoudsmedewerker erfgoed:

  • basiskennis en -vaardigheden om als behoudsmedewerker taken te verrichten op het vlak van materiële zorg, depotbeheer en preventieve conservatie.
  • 1 lesdag per week (donderdag), gedurende 2 semesters
  • leidt tot een wettelijk erkend certificaat


Initiatie archiefkunde:

STCV-workshop oude drukken

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek organiseert midden september 2016 voor de vierde maal een STCV- workshop; dit keer in de Universiteitsbibliotheek van Leuven. Gedurende deze dagen kunt u in theorie en praktijk kennismaken met het project Short Title Catalogus Vlaanderen en meer in het bijzonder met de methode die gevolgd wordt bij het maken van de gedetailleerde bibliografische beschrijvingen van oude drukken in de STCV-databank.

Workshop TRACKS: digitale preservering voor kunstenaars en kunstenorganisaties

Op 24 mei en 13 juni organiseert PACKED vzw opnieuw twee gratis workshops over duurzaam digitaal beheren voor kunstenaars en kunstenorganisaties. De vorming legt uit voor welke uitdagingen je staat wanneer je digitale documenten en bestanden op korte en lange termijn wil bewaren, en welke strategieën je daarbij kan volgen. De workshops zullen plaatsvinden in Kunstencentrum STUK in Leuven.

De vorming houdt twee workshops van een halve dag in:

Inforum 2016 | In information we trust!

Programma

Voormiddag | Moderator: Eva Simon, docent informatiewetenschappen Bibliotheekschool Gent

8.45 uur: Onthaal

9.30 uur: Inleiding en voorstelling van de dag | Guy Delsaut, voorzitter ABD-BVD; Patrick Lefèvre, directeur-generaal Koninklijke Bibliotheek van België; Marc Van den Bergh, vice-voorzitter ABD-BVD, coördinator Inforum 2016

Bij de archivaris op schoot: bezoek aan het CRKC en archief Abdij van Park

Voor deze nieuwe editie van Bij de Archivaris op Schoot wordt voorzien in een passend historisch kader. Gepland staat een bezoek aan de Abdij van Park. De abdij herbergt een gloednieuw museum in opbouw, het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) en het bijzonder waardevol abdijarchief dat dateert van de 12e eeuw.

Vliegende archivaris

Naast een Vliegende Hollander en een Wandelende Jood bestaat er ook zoiets als een Vliegende Archivaris. Dat is een archivaris die bij organisaties langsgaat om hen advies en ondersteuning te geven bij het bewaren en beheren van hun archieven. Het ADVN in Antwerpen schreef er recent een rapport over.


Collecting and Conserving Performance Art | Internationaal symposium

Van 9 tot 11 juni 2016 organiseert de German Association of Conservator-Restores (VDR) het internationaal symposium 'Collecting and Conserving Performance Art' in het Kunstmuseum Wolfsburg (DE).

Values in transition: perspectives on the future of the archival profession | Jubileumcongres 125 jaar KVAN

Hoe ziet het vak van archivaris en dat van andere informatieprofessionals er in de toekomst uit als alle informatie digitaal is? Wat betekenen de vanuit de papieren wereld zo vertrouwde concepten als integriteit, authenticiteit, toegankelijkheid en privacy in de digitale samenleving?

Winter School Archives and Education

Om de professionele ontwikkeling van archivarissen en educatieve medewerkers in archieven te ondersteunen organiseerde FARO in samenwerking met The National Archives (UK) in 2014 de Summer School Archives & Education en in 2015 de Winter School Archives and Education, a digital perspective. Deze vormingsmomenten waren een succes en de deelnemers vonden het een unieke ervaring.

Heemkundige ontdekt het testament van de moeder van Rubens

Een heemkundig onderzoeker heeft bij toeval een testament teruggevonden van de moeder van Peter Paul Rubens. De 73-jarige Willy Stevens vond het document van Maria Pypelinckx in het Rijksarchief van Gent.


50 Years of Print. Het Belgisch wettelijk depot wordt 50! Terugblik en vooruitzichten

In 2016 viert de Koninklijke Bibliotheek van België de 50ste verjaardag van haar wettelijk depot. Om deze verjaardag te vieren organiseert de Koninklijke Bibliotheek verschillende evenementen, waaronder een colloquium over het wettelijk depot. Deze thema's komen aan bod:

  • Het elektronisch wettelijk depot;
  • de archivering van internet;
  • open access op het federale en het Belgische niveau.


De doelstellingen zijn de volgende:

Pérenniser l’éphémère: archivage et médias sociaux | 16e Journées des archives

De zestiende editie van de Journées des archives, die op 9 en 10 mei 2016 wordt georganiseerd door de Université Catholique de Louvain, kreeg als titel ‘Pérenniser l’éphémère: archivage et médias sociaux’. Het symposium richt zich op de uitdaging van de bewaring en archivering van nieuwe expressievormen. Commentaren, teksten, foto’s en video’s worden vandaag gedeeld met behulp van sociale media. Het gevolg hiervan is dat de archivaris te maken krijgt met documenten die een zeer vluchtige vorm hebben.

The Great Parchment Book blog maakt projectwerk zichtbaar

Veel van het werk dat bij de uitvoering van een project komt kijken, gebeurt achter de schermen. Vaak jarenlang verrichten talrijke medewerkers onmisbaar maar onzichtbaar werk ... dat pas bij de voorstelling van het eindresultaat publiek gemaakt wordt. De blog 'The Great Parchment Book' pakt het anders aan en brengt net dat 'verborgen' werk achter de schermen voor het voetlicht.


Aan de slag met cartografische bronnen

Op zaterdag 9 april 2016 vindt de jaarlijkse FAAD-studievoormiddag plaats. Die staat dit jaar in het teken van cartografische bronnen. Elke archiefdienst bezit wel één of meerdere kaarten, kaartboeken, plannen … Het zijn prachtige bronnen, om naar te kijken en om voor onderzoek te gebruiken. Ze bieden ook heel wat mogelijkheden voor publiekswerking.