archief- en documentbeheer

Diefstal in archieven

De middag biedt een interessant programma voor medewerkers van archiefinstellingen, maar ook voor medewerkers van musea, bibliotheken met bijzondere collecties en categoriale instellingen die archieven beheren. Twee ervaringsdeskundigen delen hun ervaring: hoe raakte de diefstal hun organisatie? De Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren en de politie vertellen hoe zij kunnen helpen na een diefstal of verduistering. Aan het woord komt ook een adviseur Crisismanagement; hij gaat in op eenvoudige zaken die makkelijk worden vergeten tijdens een crisis als diefstal.

ICA geeft beurs aan archivarissen-in-de-dop

In het kader van haar New Professionals Programme financiert de International Council on Archives (ICA) enkele beurzen die studenten archivistiek, stagiairs in een archief of pas afgestudeerde archivarissen in staat stelt om haar jaarlijks congres bij te wonen. Dat congres vindt dit jaar plaats van 27 t.e.m. 29 september 2015 in Reykjavik. Als u een beurs krijgt moet u wel de tools en publicaties van ICA promoten en meehelpen aan workshops tijdens het congres. Wil u kans maken op deelname aan de conferentie in IJsland?


Adjunct-archivaris (M/V), Stad Brussel

Functie
Functieomschrijving: 

Met zo'n 3700 medewerkers en een uitgebreid scholennetwerk, kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Ga crowdfunden met Boekensteun en zamel geld in voor het behoud van uw papieren erfgoed

Onder het motto ‘geef om boeken’ helpt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek u bij het vinden van geld voor het behoud van historische boeken, kranten, tijdschriften of ander bibliotheekerfgoed. En daarbij doet u nuttige kennis op voor andere communicatie- en fondsenwervingsacties. Bewaart uw organisatie papieren erfgoed dat toe is aan restauratie of een betere verpakking? Start dan een inzamelingsactie via de website Boekensteun. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek helpt u op weg.

Literair archief Hugo Claus naar Letterenhuis

Het Letterenhuis, het in Antwerpen gevestigde 'geheugen van de Vlaamse literatuur', is een mooie aanwinst rijker. Het archief verwierf onlangs het literair archief van Hugo Claus (1929-2008) dankzij steun van het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting.

Documenting the Intangible | ICOM International Committee for Documentation

De jaarlijkse meeting van ICOM's International Committee for Documentation vindt plaats van 19 tot en met 23 september 2015 in New Dehli (India). Meer informatie vindt u op de website van ICOM-CIDOC.

Campagne om Brits geluidsarchief te redden

De stemmen van James Joyce en Florence Nightingale, de eerste jazzopnames, legendarische toespraken en opnames van dierengeluiden ... deze en ontelbaar andere geluiden worden door de British Library bewaard in het geluidsarchief van het Verenigd Koninkrijk. De collectie bestaat uit meer dan 6,5 miljoen opnames van spraak, muziek, dieren en het milieu van de jaren 1880 tot vandaag. De British Library start nu met een campagne om deze collectie historische opnames te redden.


Aan de slag met archief en documentatie | Duurzaam digitaliseren: praktijk

Dit voorjaar organiseert Heemkunde Vlaanderen opnieuw de vormingsreeks ‘Aan de slag met archief en documentatie. Cursusreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder’. De lessenreeks, die bestaat uit zes avonden rond een bepaald thema, vindt plaats in Erpe-Mere.

De cursus is er voor iedereen met een collectie lokaal erfgoed (lokale musea, documentatiecentra, heemkringen of andere erfgoedverenigingen, particulieren met erfgoedcollecties …). Geïnteresseerden kunnen inschrijven voor de volledige lessenreeks, of voor één of meerdere lessen.

Aan de slag met archief en documentatie | Wetgeving en subsidieregeling

Dit voorjaar organiseert Heemkunde Vlaanderen opnieuw de vormingsreeks ‘Aan de slag met archief en documentatie. Cursusreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder’. De lessenreeks, die bestaat uit zes avonden rond een bepaald thema, vindt plaats in Erpe-Mere.

De cursus is er voor iedereen met een collectie lokaal erfgoed (lokale musea, documentatiecentra, heemkringen of andere erfgoedverenigingen, particulieren met erfgoedcollecties …). Geïnteresseerden kunnen inschrijven voor de volledige lessenreeks, of voor één of meerdere lessen.

Aan de slag met archief en documentatie | Bewaring van archief en documentatie

Dit voorjaar organiseert Heemkunde Vlaanderen opnieuw de vormingsreeks ‘Aan de slag met archief en documentatie. Cursusreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder’. De lessenreeks, die bestaat uit zes avonden rond een bepaald thema, vindt plaats in Erpe-Mere.

De cursus is er voor iedereen met een collectie lokaal erfgoed (lokale musea, documentatiecentra, heemkringen of andere erfgoedverenigingen, particulieren met erfgoedcollecties …). Geïnteresseerden kunnen inschrijven voor de volledige lessenreeks, of voor één of meerdere lessen.

Aan de slag met archief en documentatie | Duurzaam digitaliseren: principes en strategieën

Dit voorjaar organiseert Heemkunde Vlaanderen opnieuw de vormingsreeks ‘Aan de slag met archief en documentatie. Cursusreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder’. De lessenreeks, die bestaat uit zes avonden rond een bepaald thema, vindt plaats in Erpe-Mere.

De cursus is er voor iedereen met een collectie lokaal erfgoed (lokale musea, documentatiecentra, heemkringen of andere erfgoedverenigingen, particulieren met erfgoedcollecties …). Geïnteresseerden kunnen inschrijven voor de volledige lessenreeks, of voor één of meerdere lessen.

Aan de slag met archief en documentatie | Inleiding tot beheer en ontsluiting van archief

Dit voorjaar organiseert Heemkunde Vlaanderen opnieuw de vormingsreeks ‘Aan de slag met archief en documentatie. Cursusreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder’. De lessenreeks, die bestaat uit zes avonden rond een bepaald thema, vindt plaats in Erpe-Mere.

De cursus is er voor iedereen met een collectie lokaal erfgoed (lokale musea, documentatiecentra, heemkringen of andere erfgoedverenigingen, particulieren met erfgoedcollecties …). Geïnteresseerden kunnen inschrijven voor de volledige lessenreeks, of voor één of meerdere lessen.

Aan de slag met archief en documentatie | Collectiebeheer

Dit voorjaar organiseert Heemkunde Vlaanderen opnieuw de vormingsreeks ‘Aan de slag met archief en documentatie. Cursusreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder’. De lessenreeks, die bestaat uit zes avonden rond een bepaald thema, vindt plaats in Erpe-Mere.

De cursus is er voor iedereen met een collectie lokaal erfgoed (lokale musea, documentatiecentra, heemkringen of andere erfgoedverenigingen, particulieren met erfgoedcollecties …). Geïnteresseerden kunnen inschrijven voor de volledige lessenreeks, of voor één of meerdere lessen.

Stadsarchief Mechelen stelt zijn expertise tentoon

De tijd dat archivarissen alleen voor het opstellen van een tentoonstelling of bij een brand uit hun archief kwamen, ligt gelukkig al lang achter ons. Het merendeel van de archivarissen beseft dat het ontwikkelen van een publiekswerking naar diverse doelgroepen en samen met andere sectoren niet alleen nuttig maar ook nodig is. Daarbij treden ze steeds meer uit de comfortzone van het archiefgebouw.


Foto's, presentaties & Storify van de conferentie Erfgoed & Storytelling | Hoe uw publiek digitaal binden, FARO Brussel

Bekijk de foto's & presentaties van de conferentie Erfgoed & Storytelling van 28 november 2014 bij FARO in Brussel. Meer presentaties volgen nog deze week. Lees ook meer over de conferentie op Storify.


Bij de archivaris op schoot: bezoek aan het archief van het Vlaams Parlement

Ooit al eens op bezoek willen gaan in het archief van het Vlaams Parlement? Het FAAD en de VVBAD bieden u op vrijdag 5 december 2014 de kans om er eens achter de schermen te gaan kijken.

U maakt er kennis met de multimediale collectie: geschreven documenten, foto’s, plannen, geluids- en beeldopnames, persknipsels … Deze collectie wordt bewaard op een unieke locatie: de voormalige bunkers van het vroegere Postchequegebouw. Meer dan de moeite om er eens een kijkje te gaan nemen!

CVAa presenteert 'Maquettes. Verbeelding op schaal'

Maquettes zijn geliefde stukken in architectuurarchieven. Door hun visuele aantrekkingskracht spreken ze zowel professionals als leken aan en zijn het onmisbare stukken in architectuurtentoonstellingen. In een nieuw boek, uitgegeven door het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven en STAM Gent, buigen vijf auteurs zich over de context waarbinnen maquettes functioneren, hun communicatieve kracht en de aantrekking van het verkleinen.

Studienamiddag metadata-uitwisseling

Open access, portals, open data, metadataverrijking, uitwisselingsstandaarden, API’s … begrippen waar de archivaris van vandaag steeds meer mee wordt geconfronteerd. Met de groeiende tendens om informatie aan de burger ter beschikking te stellen, groeit ook bij archiefinstellingen de nood om aan deze vraag te voldoen. En hoe langer hoe meer draait het niet enkel om informatie-uitwisseling tussen instellingen, maar tussen databanken en applicaties. Ook de Vlaamse Overheid is op deze kar gesprongen en organiseerde op 13 juni een opendatadag.

Efficiënt documentbeheer voor sportclubs

Een groot deel van de administratieve documenten van sportclubs wordt momenteel digitaal aangemaakt, ontvangen en bijgehouden. Het overzicht behouden in deze massa informatie op harde schijven, CD-ROMS, in databanken en mailboxen is geen makkelijke opdracht. Maar ook het klassieke 'papieren klassement' stapelt zich vaak op in kasten en lokaaltjes, waarbij het niet altijd duidelijk is wat er na verloop van tijd weg mag en wat er zeker moet bewaard blijven. Tegelijkertijd willen bestuursleden, leden en geïnteresseerden snel de juiste informatie krijgen en liefst digitaal.

Praktijkvoorbeeld: Kaart en Huis in Brugge

Liefhebbers van huizengeschiedenis en cartografisch erfgoed zijn ongetwijfeld bekend met de website ‘Huizenonderzoek in Brugge’. Deze website heeft nu een grondige opfrisbeurt gekregen. Bovendien is ze uitgebreid met nieuw cartografisch materiaal en een aantal knappe interactieve toepassingen. Naar aanleiding van deze lancering, is er op 4 november ook een studiedag over het gebruik van geografisch historische erfgoeddata.


Brabantse archivarissendag 2014

Het Nieuwe Werken als opportuniteit voor de archivaris / informatiebeheerder

Programma

9.30 uur: Onthaal

10.00 uur: Lezingen

11.00 uur: Pauze

11.30 uur: Lezingen

Sprekers:

Sporterfgoed in beweging. Ervaringen en visie | Inspiratiesessie

Tijdens deze voormiddag werpt Archiefbank Vlaanderen een blik op de werking rond sporterfgoed in Vlaanderen. Archiefbank brengt de round-up van haar registratiecampagne. Daarnaast komen diverse partners aan het woord. Erfgoedcel Brugge zoomt in op Erfgoedhalte Sport en vrijwilliger Roger Hanon deelt samen met erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei zijn registratie-ervaringen. Het WIEMU brengt sportverhalen in beeld en Sportimonium vertelt over het nieuwe project met steun van fonds InBev-Baillet Latour.

Programma

9.30 uur: Onthaal met koffie

Archives=money | Workshop en advies op maat

Goed bewaarde en beheerde archieven zijn goud waard. Dat weten niet alleen historici en archivarissen. Sinds het nieuwe Kunstendecreet is de hele kunstensector hiervan op de hoogte. Om werkingssubsidies te krijgen, moet u voortaan goed voor uw archief zorgen. Maar wat is archief en hoe doet u dat: goed voor uw archief zorgen? Het AMVB snelt de Brusselse kunstensector op 3 en 17 november ter hulp met twee gratis workshops archiefbeheer.

Het archief in goede papieren

De bananendoos met dia’s, de fotoalbums, de verzamelde jaargangen van het verenigingstijdschrift of een oude vlag; allemaal de moeite waard om te bewaren. Maar is het ook allemaal archief? Wat is dat eigenlijk, een archief? En wat is het verschil met bv. documentatie? Belangrijker nog: hoe kan ik mijn archief bewaren en beheren volgens de regels van de kunst?

Geef vorm aan uw archief! Gesprekken over designers en hun erfgoed

Met de workshop 'Geef vorm aan uw archief!' daagt het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven ontwerpers en producenten uit om zorg te dragen voor hun archief. Op 22 oktober 2014 geeft het CVAa op de Biënnale Interieur in Kortrijk advies over ordenen, verpakken en digitaal archiveren. Moderator Griet Pauwels voert gesprekken over het belang van designarchieven en -collecties, onder meer met een ontwerpster, een restaurateur en een onderzoekster.

Programma

10.30 uur: Welkom + introductie CVAa

10.50 uur: Gesprek met onderzoekster Katarina Serulus