archief- en documentbeheer

Medewerk(st)er archief, Interlokale vereniging associatie Midwest

Functie
Functieomschrijving: 

Interlokale vereniging associatie Midwest wenst aan te werven in contractueel verband: een halftijds medewerk(st)er archief (C1).

Je werkt binnen een intergemeentelijk archiefteam. Je opdracht bestaat uit het toepassen van de opgestelde selectielijsten en vernietigingslijsten in de verschillende gemeentelijke archieven. Je staat ook in voor het klasseren, schonen en archiveren van dossiers en documenten.

Archieven of bibliotheken? Weinig gekende bestanden en verzamelingen zonder zichtbaar verband met hun bewaarplaats

In archiefbewaarplaatsen vindt men archief, in bibliotheken boeken. Hoewel deze logica vrij eenvoudig is, stemt ze niet altijd overeen met de realiteit. Bibliotheken kunnen inderdaad archiefstukken en handschriften bewaren, archiefbewaarplaatsen boeken, kranten en ander bibliotheekmateriaal. De toestand is dus veel complexer dan het op het eerste gezicht lijkt, en dit zowel voor de gebruikers als voor de beheerders van archieven en bibliotheken.

Zeventiende-eeuwse tijdscapsule opgedoken

De kist (c) Museum voor Communicatie

Welk erfgoednieuws dook de voorbije week gelijktijdig op in onder meer The New York Times, The Guardian, The Telegraph, Algemeen Dagblad, British Academy News, BBC Worldservice, BBC History Magazine en het Deense Berlingske? Groot nieuws, inderdaad: in het Museum voor Communicatie in Den Haag is een echte tijdscapsule uit de zeventiende eeuw herontdekt. In een kist liggen 2.600 brieven die nooit werden bezorgd en 600 daarvan zijn zelfs nog altijd verzegeld. Het vergeten archief van een Nederlandse postmeester.


Eenvoudiger digitaliseren met een risicoanalyse: substitutie en digitale handtekening

Over heel Vlaanderen denken openbare organisaties na over manieren om digitaal te (gaan) werken. De dienstverlening aan de burger staat daarbij meestal centraal, al wordt er ook vaak gekeken naar efficiëntiewinsten en plaatswinst.

Bij de Archivaris op Schoot: bezoek aan het Rijksarchief Gent

Nadat FAAD eerder dit jaar het CAVA (Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven) met zijn gloednieuwe infrastructuur en enthousiast team bezocht, richt het nu de blik naar Gent. Vooraleer je schoentje klaar te zetten voor Sinterklaas kan je op zaterdag 5 december een bezoek brengen aan het Gentse Rijksarchief.

BRAK-tiviteit 'Help, mijn mailbox is ontploft'

Na twee succesvolle BRAK-tiviteiten rond schimmel en archiefselectie snijdt de laatste bijeenkomst van het jaar opnieuw een zeer herkenbaar probleem aan: e-mails. We kennen het allemaal: een hele dag worstelen we om onze mailbox onder controle te houden, maar de dag nadien puilt hij opnieuw uit. Sommige collega’s hebben schroom om e-mails te wissen, anderen verwijzen net voor hun vakantie zonder verpinken de hele mailbox naar de prullenbak. Jaarlijks verliezen we maar liefst 650 uur met dank aan onze mailbox.

Studiedag in het teken van onderzoek naar 'constitutionele teksten' in de Lage Landen

In 2015 is het 800 jaar geleden dat de Magna Carta werd opgesteld, met bijzonder veel (media-) aandacht in Groot-Brittannië tot gevolg. Maar ook aan de andere kant van het Kanaal maakten vorsten contractuele afspraken met lokale politieke elites. Ook de regio’s die later het huidige België zouden vormen, kenden zogenaamde ‘landcharters’. Op vrijdag 20 november 2015 organiseren het Rijksarchief Leuven en de opleiding Geschiedenis van de KU Leuven een studiedag in het Rijksarchief te Leuven over de betekenis van deze eerste ‘Belgische’ constitutionele teksten.


Brabantse Archivarissendag in het teken van de massa

Archivarissen zijn ervan overtuigd dat een massa mensen snakt naar hun archieven, bij voorkeur online en doorzoekbaar. Daarbovenop hebben de digitale ontwikkelingen van de laatste jaren gezorgd voor een vloed aan digitale archieven. Over de uitdaging van het werken met deze massa's gaat de Brabantse Archivarissendag op vrijdag 20 november 2015 in de citadel van 's-Hertogenbosch.

Meer info vindt u hier.


Bestond er een Belgische Magna Carta? Recent onderzoek naar 'constitutionele teksten' in de Lage Landen

In 2015 is het 800 jaar geleden dat de Magna Carta werd opgesteld, met bijzonder veel (media-) aandacht in Groot-Brittannië tot gevolg. Maar ook aan de andere kant van het Kanaal maakten vorsten contractuele afspraken met lokale politieke elites. Ook de regio’s die later het huidige België zouden vormen, kenden zogenaamde ‘landcharters’. Op vrijdag 20 november 2015 wordt tijdens een studiedag in het Rijksarchief te Leuven nagegaan wat de betekenis is van deze eerste ‘Belgische’ constitutionele teksten.

Archiefbank zoekt kunsterfgoed

Archiefbank Vlaanderen zoekt archieven rond beeldende kunst van kunstenaars, verzamelaars, collectieven en gerelateerde collecties. Dit erfgoed omvat een wezenlijk onderdeel van het collectieve geheugen, maar het is bedreigd. Welk kunsterfgoed wordt wel nog bewaard? Waar wordt het bewaard? Archiefbank verzamelt informatie over erfgoed dat bewaard wordt bij de kunstenaar zelf, bij een verzamelaar of in een bewaarinstelling.


Brabantse Archivarissendag 2015 | Werken met de massa

Archivarissen zijn al eeuwen gewend om te werken met massa. Voor het transcriberen van een charter meer of minder draaien ze hun hand niet meer om. Digitale ontwikkelingen hebben de laatste jaren wel gezorgd voor een enorme toename in de massa’s waarmee, waarin en speciaal waarvoor ze werken. Een berg nog toegankelijk te maken collecties, een vloed aan digitale archieven en bovenal een massa mensen die snakt naar archieven, bij voorkeur onder een muisklik of na enkele 'swipes'.
 

Maak je archief bekend via ‘Archieven Portaal Europa'

Op 27 november 2015 organiseert het Rijksarchief in samenwerking met Archiefbank Vlaanderen en de VVBAD een studienamiddag om de recente ontwikkelingen rond het 'Archives Portal Europe' (APE) toe te lichten. Naast een korte toelichting over het opzet van een Europees archiefportaal zal worden ingegaan op de technische aspecten van het project en de wijze waarop bestaande initiatieven uit het Belgische en Vlaamse archiefveld bijdragen kunnen leveren en eventuele deelnames van lokale archiefinstellingen kunnen vergemakkelijken.

Workshop Augmented Reality & ErfgoedBeacons met de ErfgoedApp, Antwerpen en Brussel

Bekijk de foto's en presentaties van de  workshop Augmented Reality & ErfgoedBeacons met de ErfgoedApp in Antwerpen en Brussel. We hebben ook een nieuwe workshop in Brussel en vanaf nu kan je ErfgoedBeacons bestellen.


Provincie Antwerpen neemt archief Agfa-Gevaert onder haar hoede

Het historische archief van het bedrijf Agfa-Gevaert in Mortsel gaat over naar de provincie Antwerpen en het FotoMuseum. In de collectie zitten heel wat foto's, maar ook een hoop informatie over oprichter Lieven Gevaert, een industrieel die medebepalend was voor de geschiedenis van Vlaanderen.


Gezocht: boeiende thesisonderwerpen

Uitkijken naar...

Zopas is het academiejaar uit de startblokken geschoten. En dat betekent onder meer dat studenten aankijken tegen hun bachelor- of masterproef. Daarbij is de eerste, belangrijke stap het zoeken naar en vinden van een geschikt onderwerp. Daarbij kunt u, als erfgoedwerker, uw voordeel doen. Scriptie vzw, de organisator van de jaarlijkse Vlaamse Scriptieprijs, doet aan crowdsourcing. Om studenten inspiratie te bezorgen voor een sterk en relevant thesisonderzoek wil de organisatie graag uw suggesties horen!


Workshop Augmented Reality & ErfgoedBeacons met de ErfgoedApp

Bekijk de foto's en presentatie van de eerste workshop Augmented Reality & ErfgoedBeacons met de ErfgoedApp in Gent , we hebben een nieuwe workshops (voor erfgoedorganisaties)


#DocumentingPerformingArts | How to capture creation & performance?

Bevat het spontaan bewaarde archief van kunstenaars en gezelschappen het gewenste materiaal? Is het nuttig om bijkomende documentatie te creëren, tijdens of na de productie? Hoe kan dit de overdracht en studie van vluchtige kunstpraktijken bevorderen? En hoe blijft dit haalbaar voor kunstenaars en gezelschappen?

Stad Brugge biedt 19e-eeuwse bevolkingsregisters online aan

Sinds 2013 bouwt het Stadsarchief van Brugge aan een virtuele leeszaal. Op archiefbankbrugge.be kon u al langer bijna 400.000 geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de Burgerlijke Stand voor de periode 1796-1915 online doorzoeken en consulteren. Sinds begin juli is het aanbod gevoelig uitgebreid met een nieuwe bron, namelijk de bevolkingsregisters. Daarin wordt de informatie per gezin of huishouden voor een bepaalde periode bijgehouden.

Erfgoed op Informatie aan Zee 2015

Informatie aan Zee is het tweejaarlijks congres voor informatieprofessionals rond ICT en innovatie en wordt georganiseerd door VVBAD. Op 17 en 18 september 2015 vindt Informatie opnieuw plaats in het Kursaal te Oostende. Net als op vorige edities komt erfgoed ruimschoots aan bod. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek ploos voor u het programma uit en maakte alvast een erfgoedselectie. Nog tot 15 augustus kunt u inschrijven aan voordeeltarief, meer informatie vindt u ook op de website van de VVBAD.

BRAK-tiviteit 'Het vernietigen van archief'

Na het succes van de eerste BRAK-tiviteit over schimmel snijdt de tweede bijeenkomst een nieuw thema aan waar de meeste collega's vroeg of laat mee te maken krijgen: het vernietigen van archief.

Nieuwe website Informatiemanagement

Informatiemanagement  van de Vlaamse Overheid lanceerde deze week een vernieuwde website waar u informatie vindt over het ordenen en klasseren van documenten, het duurzaam bewaren, het selecteren en vernietigen,


TRACKS ontmoetingsmoment omtrent archief- en collectiezorg

Op 23 juni vindt bij BRONKS het tweede TRACKS-ontmoetingsmoment plaats voor kunstenaars, kunstenorganisaties, cultureel-erfgoedwerkers en alle andere geïnteresseerden in kunstenerfgoed. Nog meer dan tijdens het eerste TRACKS-ontmoetingsmoment in 2014 ligt de klemtoon dit jaar op het delen van ervaringen en kennis omtrent archief- en collectiezorg in de kunstensector.

I-CHORA 7 | Engaging with Archives and Records: Histories and Theories

I-CHORA is a well-established series of conferences dedicated to cross-disciplinary explorations of the history of records and archives.

The theme of I-CHORA 7 is Engaging with Archives and Records: Histories and Theories. The Call for Papers invited a wide range of scholars and practitioners (including social historians, cultural theorists, communication and media specialists, archivists, librarians, and other information professionals) to reflect on the following topics:

Beschrijven van archieven en erfgoed met ICA-AtoM

De meeste archieforganisaties hebben de stap naar een (online) beschrijvingssysteem voor hun archieven en erfgoed nog niet gezet. In deze bijscholing leer je werken met de internationale beschrijvingsstandaarden voor archieven. De theorie zet je meteen om in de praktijk door beschrijvingsoefeningen in ICA-AtoM te maken, met hulp van Atomis.  

De lessen vinden plaats in een computerlokaal.

Praktisch

27 april, 4 en 18 mei 2016, telkens van 9.30 - 17.00 uur, Bibliotheekschool Gent, Edgard Tinelstraat 92, 9040 Gent (Sint-Amandsberg)

Start DocSafe: universitaire opleiding in digitaal informatiemanagement

Bent u op zoek naar een opleiding in digitaal informatiemanagement, die zowel de organisatorische, de juridische als de technische aspecten behandelt? DocSafe is het antwoord! DocSafe is een Franstalige opleiding, die evenwel openstaat voor Nederlandstaligen die bijvoorbeeld in een meertalige context werken.