safeguarding / behoud en beheer

Help, hoe kies ik de juiste vitrine!?

Iedereen die al eens een museale presentatie van erfgoedobjecten heeft moeten opzetten, weet dat de keuze voor de juiste vitrine geen sinecure is. Verschillende aspecten, gaande van beveiliging over bewaaromgeving (klimaat, licht, materiaalkeuze…) tot ontwerp en scenografie, komen erbij kijken en maken de keuze voor de beste prijs-kwaliteitverhouding vaak complex.

Technisch gezien kan ondertussen heel veel gerealiseerd worden, maar op alle vlakken topkwaliteit nastreven is een dure aangelegenheid terwijl het beschikbare budget vaak dwingt tot het maken van scherpe keuzes. 

Onderzoekstechniek RTI nu ook geschikt om glasoppervlaktes in detail te documenteren

Reflectance Transformation Imaging, kortweg RTI, is een eenvoudige en goedkope onderzoeksmethode die helpt bij het analyseren van oppervlaktedetails via interactieve viewingsoftware. RTI is samengesteld uit een serie foto’s, gemaakt vanuit hetzelfde standpunt maar met verschillende lichtinvallen. Het resultaat is een interactieve foto waar de lichtbron van positie kan veranderd worden. Hierdoor kunt u het object op een eenvoudige manier onderzoeken op gebruiks- en werktuigsporen, loskomende verflagen, enz.


Het Lam Gods. De revelatie van de restauratie

In 1432 schilderden de gebroeders Van Eyck De aanbidding van het Lam Gods. In de ogen van de opdrachtgevers en de schilders had het schilderij een uitdrukkelijke bedoeling. Heel het ontwerp stond in het teken van een religieuze thematiek. Peter Schmidt ontrafelt in twee lezingen stap voor stap de boodschap van het werk aan de hand van totaalbeelden en prachtige details.

Nooddepot voor erfgoed in - of liever UIT - oorlogsgebied, over de landsgrenzen heen

Begin november opende in het museum Louvre Lens de tentoonstelling 'L'Histoire commence en Mesopotamie', vol kunstobjecten en archeologische vondsten die de bezoeker terugvoeren naar de wieg van onze geschiedenis. Bij de officiële opening benadrukte de Franse president François Hollande dat deze tentoonstelling niet toevallig net nu plaatsvindt, maar het erfgoed uit de oorlogsgebieden van Irak en Syrië bewust naar hier haalt om het te beschermen. En er is meer.


De kunst van het ambacht

Bent u niet alleen geïnteresseerd in een afgewerkt product of interieur maar ook in het ambachtelijk productieproces of de restauratie ervan? Dan kunt u op zondag 27 november tijdens de Dag van de ambachten een blik werpen achter de schermen bij tal van vakmensen. Op meer dan 500 plaatsen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië wordt u verwacht in verschillende ateliers waar heden en verleden samengaan.


Dag van de Ambachten

Tijdens de Dag van de Ambachten, nu zondag 27 november 2016, kunt u een blik werpen achter de schermen bij tal van vakmensen.

Duurzaamheid in musea: inspirerende voorbeelden

Duurzaamheid en investeren in duurzame culturele infrastructuur vormen een van de pijlers van Sven Gatz’ beleidsnota Cultuur 2014-2019. Ook heel wat cultuurhuizen en erfgoedinstellingen spannen zich in om duurzamer door het leven te gaan. De focus ligt daarbij overigens niet enkel op ecologische duurzaamheid. Tijdens de Trefdag van het Transitienetwerk Pulse, op 27 oktober, gaf het Antwerpse Museum Plantin Moretus inkijk in wat het zoal doet inzake duurzaamheid.


Verantwoordelijke preventieve conservatie en collectiediensten, International Platform for Art Research (IPARC)

Functie
Functieomschrijving: 

International Platform for Art Research (IPARC) werft een verantwoordelijke preventieve conservatie en collectiediensten aan.

Gelukkige verjaardag Depotwijzer.be!

Drie jaar geleden werd de website Depotwijzer.be gelanceerd. U vindt er actuele informatie terug in verband met behoud en beheer van collecties in depot. De website is intussen een vaste waarde in het veld met een gemiddeld aantal van 62 bezoeken per dag en 32.000 bezoeken van 2015 tot nu. De website wordt vooral in Vlaanderen en Nederland geconsulteerd.


Collectie in nood: eerste hulp bij brand en wateroverlast

Ben jij de hotline voor je (erfgoed)collectie, dan geeft deze vorming je meer wapens en stoomt ze je klaar om meteen de best mogelijke actie te nemen bij noodgevallen met water of brand.

De focus ligt niet op het opmaken van een calamiteitenplan, maar wel op het doen en laten bij de eerste zorgen voor je collectie. Tijdens deze praktijkgerichte workshop stroop je niet alleen zelf je mouwen op om aan den lijve te ondervinden wat water, brand en ook brandblussers doen met materialen en objecten. Je krijgt ook meer inzicht in hoe je best optreedt:

Recordaantal erfgoedbeheerders neemt deel aan groepsaanbod verpakkings- en conserveringsmateriaal provincie Oost-Vlaanderen

Jaarlijks organiseert de provincie Oost-Vlaanderen een groepsaanbod waarbij erfgoedbeheerders worden uitgenodigd conserveringsmateriaal voor de bewaring van erfgoed aan te kopen. Dergelijk materiaal is heel specifiek en vaak enkel in de naburige landen te verkrijgen. Bovendien kan het vaak enkel in grote hoeveelheden aangekocht worden.


FARO-ploeg behoud en beheer breidt verder uit

Door de sterke toename van het aantal vragen en opdrachten uit het veld besliste FARO recent de werking rond behoud en beheer gevoelig uit te breiden. Begin oktober kwam Anne-Cathérine Olbrechts de ploeg versterken, gevolgd door Monique Verelst die begin november van start ging. FARO investeert hiermee het komende jaar fors in de verdere uitbouw van de werking rond behoud, beheer en collectiemanagement.


Monique Verelst

Voornaam: 
Monique
Naam: 
Verelst

Rampen: voorkomen en opvolgen | Studiedag over de bescherming van cultureel erfgoed

Het Belgische Blauwe Schildcomité zet zich in voor de bescherming van het cultureel erfgoed in geval van gewapende conflicten maar ook in geval van natuurrampen, ontploffingen, brand, waterschade, vandalisme of kernrampen. Naast zijn acties op gebied van de preventie ten aanzien van de overheid, speelt het Comité vooral een rol inzake bewustmaking en professionele vorming. Zo organiseert het regelmatig studiedagen en conferenties.

Uitgaan in een museum? Ja, maar …

Tate Lates

De Londense musea begonnen ongeveer 20 jaar geleden met één opening per maand na de traditionele openingsuren. De formule bleek zo succesvol dat de meeste musea intussen elke week een laatavondopening houden. In sommige musea kan er een keer per maand zelfs gefuifd worden. Niet voor niets kopte Time Out London in haar editie van 1-7 november 2016: ‘How museums are reviving London’s nightlife’. ‘Late’ bezoeken aan Londense musea groeiden de afgelopen tien jaar zo in populariteit, dat ze ondertussen volwaardig deel uitmaken van het sociale leven van de Londenaren.


Succesvolle crowdfunding voor restauratie schilderij Gauguin

Portret Gauguin

De crowdfunding voor de restauratie van het ‘Portret van Suzanne Bambridge’ van Paul Gauguin, een initiatief van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB), is een succes. Met nog een drietal weken te gaan is nu reeds het beoogde bedrag van 22.500 euro bij zo'n 200 donateurs opgehaald.


Curatorial Studies | Infonamiddag

De Engelstalige postgraduaatsopleiding Curatorial Studies is een eenjarig programma voor studenten die reeds een masterdiploma (of gelijkwaardig) behaalden. De opleiding initiëert de student op een specialistische wijze in de actuele tentoonstellingspraktijk, in museale problematieken, en in conservatie, collectievorming en collectiemanagement m.b.t. actuele kunstwerken. De opleiding richt zich zowel op beheer van private als publieke collecties, en geeft de student ook de nodige kennis om efficiënt te opereren in het galeriewezen of als kunstenaarsassistent.

Leestip: handreiking brandblusmiddelen voor erfgoed

handreiking Rjksdienst Cultureel Erfgoed Nederlands: blusmiddelen voor erfgoed

De Rijksdienst Cultureel Erfgoed Nederland publiceerde recent een interessante handreiking met praktische tips over het blussen van een beginnende brand bij erfgoed. In de publicatie vindt u bovendien ook een overzicht terug van de blusmiddelen, samen met hun voor- en nadelen en in welke mate ze geschikt zijn voor het bluswerk.


Re-Org in Vlaanderen: hoe moet het nu verder?

cartoon internationaal Re-Org seminarie: how do we move forward?

Een onderzoek door ICCROM en UNESCO naar de condities van collecties in depots over de hele wereld, bracht aan het licht dat 60% van de collecties in risicovolle omstandigheden worden bewaard, als gevolg van onverantwoord beheer en registratie, ongeschikte inrichting of huisvesting.

Gelet op het feit dat gemiddeld slechts 10% van de collectie wordt tentoongesteld en 90% in depot zit, werkten ICCROM en UNESCO een reorganisatiemethode uit, Re-Org. Deze methode helpt organisaties om prioriteiten te stellen indien de conditie van de collecties in depot problematisch en uitzichtloos is. Aan de hand van een zelfevaluatie wordt de organisatie aangespoord om de eerste stappen te ondernemen naar een verantwoord depotbeheer.


Nieuw stappenplan helpt erfgoed in parochiekerken beheren

Het CRKC lanceert samen met de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen een stappenplan voor het waarderen, selecteren en herbestemmen van roerend religieus erfgoed in parochiekerken in Vlaanderen. In de context van het wijzigende parochielandschap zijn kerkbesturen steeds meer op zoek naar concreet advies bij het beheer van erfgoed in de parochiekerk. Het CRKC biedt hierop een antwoord in de vorm van een online stappenplan.

Het Bowet-getijdenboek (1410-1420) | Lezing

Het Bowet-getijdenboek (1410-1420): Brugse verluchte boeken voor de internationale marktafbeelding uit Bowet-handschrift

In de late middeleeuwen produceerde Brugge luxemanuscripten voor de internationale markt. Een bijzondere getuige van de vroege productie is het Bowet-getijdenboek. De Koning Boudewijnstichting kocht het in 2013 op een veiling bij Christie’s in Londen en gaf het daarna in depot aan de Openbare Bibliotheek Brugge.

Verhuis historische abdijbibliotheek Bornem van start

Eerder deze week is gestart met de verhuis van de abdijbibliotheek Bornem. Tienduizenden boeken verhuizen na jaren van voorbereiden en inpakken van de Sint-Bernardusabdij naar het Rijksarchief in Beveren in afwachting van de restauratie en renovatie van de abdij.


Academische vaardigheden voor restauratoren

Van restauratoren wordt in toenemende mate verwacht dat zij in staat zijn op een academisch verantwoorde wijze te communiceren over hun restauratiepraktijk en de onderzoeken die zij hebben uitgevoerd. Een van de middelen die hierbij ter beschikking staan is het schrijven van een artikel voor vakbladen, een conferentiemap, etc.

Anne-Cathérine Olbrechts

Anne-Cathérine Olbrechts
Voornaam: 
Anne-Cathérine
Naam: 
Olbrechts

Musea en emoties

Wat hebben musea en emoties nu met elkaar te maken?

Toegegeven, op het eerste gezicht weinig tot niets. Want musea golden (en gelden) als vanouds als ‘serieuze’ plekken, statige plaatsen waar ratio het hoogste goed was. Net als het vergroten van kennis over het verleden en de immer groter wordende natuurlijke en menselijke wereld. Met andere woorden: weinig ruimte voor dat ongrijpbare, enigszins twijfelachtige gegeven van het emotionele.