safeguarding / behoud en beheer

Depotexpert-projectmanager (m/v), Stad Mechelen

Functie
Functieomschrijving: 

Stad Mechelen zoekt een (m/v) depotexpert-projectmanager (voltijds– contractueel – bepaalde duur)

Symposium 'Het erfgoed brandt weer’

Jaarlijks organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met Brandweer Nederland, Instituut Fysieke Veiligheid, Koninklijke Bibliotheek en Erfgoedinspectie een ontmoetingsdag voor de brandweer en de erfgoedsector. Het doel is de betrokkenen bij brandveiligheid voor erfgoed bijeen te brengen en inzicht te geven in elkaars werkzaamheden en belangen. Het symposium is gratis toegankelijk en biedt praktische kennis en informatie voor brandweer, gemeenten, erfgoedstichtingen, beheerders van monumenten, musea, archieven en bibliotheken met een bijzondere collectie.

Coördinator erfgoedbewaking en veiligheid, Mu.ZEE vzw

Functie
Functieomschrijving: 

Mu.ZEE vzw is hét kunstmuseum aan zee voor Belgische kunst. Het museum herbergt een rijke collectie kunst ontstaan uit de samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen en de Stad Oostende. Naast het kunstmuseum aan zee maken het Ensorhuis in Oostende en het Permekemuseum in Jabbeke eveneens deel uit van Mu.ZEE.

Mu.ZEE VZW is een jonge dynamische organisatie, die nieuwe uitdagingen niet uit de weg gaat.

Een veelzijdige kijk op eenvoudige banden. CORES-symposium over omgaan met soepele banden, koperten en registerbanden

Hoe katernen samenhouden in een omslag of band? De vraag klinkt eenvoudig; het antwoord is dat niet.

Op dit symposium wordt recht gedaan aan de boeiende wereld van eenvoudige banden. Invalshoeken die aan bod komen zijn terminologie, technieken en structuren bij gebruiksbanden, alsook conservatie en restauratie, geschiedenis en hedendaagse bandcreaties. Internationale experten geven lezingen, restauratoren delen hun ervaring over concrete restauraties, en Brugse archieven en bibliotheken laten in eigen huis hun banden zien.

Art handeling / Depot- en collectiebeheer

Art Handeling/Depot- en collectiebeheer, onderdeel: training ‘First Aid begint bij de museummedewerker zelf’, preventie van calamiteiten door verantwoord omgaan met voorwerpen in tentoonstellingszalen en depots.

Schimmels in erfgoed, zijn we up-to-date? Preventie, detectie en bestrijding

Het Centraalbureau voor Schimmelcultures organiseert samen met Art Salvage en Technolab op donderdag 18 februari 2016 in Utrecht een workshop over schimmels in archieven en depots. Schimmels kunnen schade aan collecties veroorzaken, vaak met grote schade tot gevolg. Daarnaast staan schimmels bekend als veroorzakers van gezondheidsproblemen en kan schimmelgroei klachten veroorzaken bij bezoekers en medewerkers.

Recent Advances in Glass and Ceramics Conservation. ICOM-CC Glass and Ceramics Working Group Interim Meeting

Van 25 tot en met 29 mei 2016 kunt u in het Poolse Wrocław naar de Interim Meeting van de ICOM-CC Glass and Ceramics Working Group. Meer informatie hierover vindt u op de conferentiewebsite.

Handreiking kwaliteitshandboek onroerenderfgoeddepots is er

In het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 wordt vermeld dat een onroerenderfgoeddepot erkenning en subsidie kan aanvragen. Dit heeft als doelstelling om de depotcapaciteit in Vlaanderen kwalitatief te verhogen. Een van de erkenningsvoorwaarden is het uitwerken van een kwaliteitshandboek. Dit is een document waarin het erfgoeddepot aangeeft op welke wijze zij de kwaliteit van de werking en de dienstverlening van het erfgoeddepot evalueert, bestendigt en verbetert.


Geen kater na het water. Presentaties studiedag omgaan met waterschade online

In samenwerking met het Belgische Blauwe Schild, Stad Antwerpen, VVBAD, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA), ICOMOS Vlaanderen-Brussel, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en Monumentenwacht Vlaanderen organiseerde FARO op 4 december 2015 de studiedag 'Geen kater na het water. Omgaan met waterschade in erfgoedcollecties, archieven en monumenten' in het FelixArchief in Antwerpen. De circa zeventig aanwezigen konden er tijdens een twaalftal lezingen kennismaken met verschillende gevallen van water-, vocht- en schimmelschade in diverse collecties en historische gebouwen en met de ervaringen opgedaan bij de concrete aanpak van allerlei watergerelateerde calamiteiten.


Mechelen investeert in erfgoeddepot Rato

huidig interieur van de loodsen van de voormalige Rateaufabriek

Met de steun van de provincie Antwerpen en de Vlaamse Overheid investeert de stad Mechelen vanaf 2016 de komende jaren zo’n 3 miljoen euro in de realisatie van een erfgoeddepot in een tweetal loodsen van de voormalige Rateaufabriek aan de Leuvensesteenweg in Muizen. Het depot wordt de centrale bewaarplaats voor de stedelijke erfgoedcollecties, nu nog verspreid over zo’n dertien verschillende locaties. Daarnaast zal dit erfgoeddepot ook een regionale rol vervullen in afstemming met het provinciale depotbeleid, wat inhoudt dat ook niet-commerciële collectiebeheerders in het arrondissement Mechelen het op termijn als transitdepot kunnen gebruiken.


Goed begonnen is half gewonnen? Presentaties studiedag Duurzaam (ver)bouwen van museum- en depotinfrastructuur online

In samenwerking met de provincie Antwerpen en het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) organiseerde FARO op 19 november 2015 de studiedag 'Goed begonnen is half gewonnen. Duurzaam (ver)bouwen van museum- en depotinfrastructuur' in Kunstcampus deSingel in Antwerpen. Aan de hand van een zestal lezingen, twee posterpresentaties en een afsluitend debat werd samen met een zeventigtal aanwezigen de nodige kennis en ervaringen uitgewisseld over (ver)bouwprojecten van musea en erfgoeddepots, en vooral ook over het proces dat daaraan voorafgaat.


Advanced Tools for Preventive Conservation

Op 28 en 29 april 2016 vindt in Brussel een tweedaags colloquium plaats over preventieve conservering. Op de sprekerslijst een aantal gerenommeerde namen uit Europa, de Verenigde Staten en Canada.

Programma

Donderdag 28 april 2016, 9.00 - 17.00 uur

Art Handler, KTN Art (Katoen Natie)

Functie
Functieomschrijving: 

Wereldwijd combineert de 'KATOEN NATIE GROEP' engineering en technologie om klantgerichte, technologische en logistieke oplossingen te bieden aan bedrijven, actief in verscheidene industrietakken. Katoen Natie heeft 181 vestigingen verspreid over 33 landen in Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en het Verre Oosten en stelt zo’n 13.000 mensen tewerk.

Masterclass Mirrors and Flat Glass

De Universiteit van Amsterdam, opleiding Conservering en restauratie van cultureel erfgoed, organiseert masterclasses en workshops voor professionals die werkzaam zijn op het terrein van conservering en restauratie.

Van 1 tot en met 4 februari 2016 kunt u deelnemen aan een vierdaagse masterclass over spiegels en vlak glas onder leiding van Patricia Jackson.

Voertaal is Engels

FARO verwelkomt nieuwe medewerkster

Begin november startte Julie Lambrechts als tijdelijk deeltijds stafmedewerker behoud en beheer bij FARO. U kunt bij haar terecht voor al uw vragen over behoud en beheer via julie.lambrechts@faro.be.

Studiedag waterschade in erfgoedcollecties, archieven en monumenten

Water is een van de ergste vijanden van archieven, bibliotheken, musea en historisch waardevolle gebouwen. Een dijkbreuk of een flinke storm kan heel wat wateroverlast berokkenen. Een openstaand raam of een verstopte afvoerpijp, een lekkende kraan of een barst in een glazen koepel evenzeer. Op vrijdag 4 december 2015 organiseert het Belgische Blauwe Schildcomité vzw in het FelixArchief te Antwerpen een studiedag over waterschade - en hoe die te voorkomen.


Geen kater na het water? Omgaan met waterschade in erfgoedcollecties, archieven en monumenten

Water is een van de ergste vijanden van archieven, bibliotheken, musea en historisch waardevolle gebouwen. Een dijkbreuk of een flinke storm kan heel wat wateroverlast berokkenen. Een openstaand raam of een verstopte afvoerpijp, een lekkende kraan of een barst in een glazen koepel evenzeer. En dan vragen we ons niet eens af waarom vele bibliotheken, archieven en museale collecties nog steeds in een kelder worden bewaard, of wat bluswater bij brandbestrijding allemaal kan veroorzaken. Iedereen weet dat voorkomen beter is dan genezen, maar hoe voorkom je wateroverlast?

Nieuwe publicatie en studiedag ‘Duurzaamheid is een streven. Musea en depots (ver)bouwen’

Cover Duurzaam verbouwen voor musea en depots

Heeft u plannen om uw museumgebouw of depot te renoveren of om een nieuwbouw te realiseren? Dan mag u beslist niet ontbreken op de studiedag ‘Goed begonnen is half gewonnen. Duurzaam (ver)bouwen van museum- en depotinfrastructuur’, op donderdag 19 november in deSingel in Antwerpen. Een programma met razend interessante sprekers en cases uit  buiten- en binnenland, en met bijzondere aandacht voor duurzaamheid, van bij de voorbereiding tot en met de oplevering. Bovendien krijgt u de nagelnieuwe publicatie ‘Duurzaamheid is een streven. Musea en depots (ver)bouwen’ als eerste mee naar huis!


Zeventiende-eeuwse tijdscapsule opgedoken

De kist (c) Museum voor Communicatie

Welk erfgoednieuws dook de voorbije week gelijktijdig op in onder meer The New York Times, The Guardian, The Telegraph, Algemeen Dagblad, British Academy News, BBC Worldservice, BBC History Magazine en het Deense Berlingske? Groot nieuws, inderdaad: in het Museum voor Communicatie in Den Haag is een echte tijdscapsule uit de zeventiende eeuw herontdekt. In een kist liggen 2.600 brieven die nooit werden bezorgd en 600 daarvan zijn zelfs nog altijd verzegeld. Het vergeten archief van een Nederlandse postmeester.


Julie Lambrechts

Julie Lambrechts
Voornaam: 
Julie
Naam: 
Lambrechts

Erfgoedobject out of office: koerieren in de praktijk

Collectiemobiliteit is voor musea de manier om een breder publiek kennis te laten maken met hun collectie. Daarnaast geeft museaal bruikleenverkeer nieuwe waarden aan onze objecten. Bruiklenen verrijken de collectie van de bruikleengever, verhogen de kwaliteit van tentoonstellingen en vergroten de kennis van de betrokken museummedewerkers.

Ons geheugen goed verpakt. Mogelijkheden en aandachtspunten voor het verpakken van papieren erfgoed

Samen met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek biedt FARO een modulair vormingstraject aan rond het behoud en beheer van documentair erfgoed. De bedoeling van dit traject is een tour d' horizon te geven van alle aspecten van behoud en beheer en dit aan de hand van praktijkgerichte basismodules.

Dit vormingstraject richt zich tot personeelsleden van erfgoedbibliotheken en archieven die dagelijks met documentair erfgoed in contact komen, maar die hiertoe geen specifieke opleiding gevolgd hebben, of die hun kennis even willen opfrissen.  

Project digitaliseert vier toonaangevende Belgische architectuurtijdschriften

Even terugspoelen: in 2013 starten de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, de Universiteitsbibliotheek Gent, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven met de digitalisering van een aantal Belgische architectuurtijdschriften uit de periode voor de Tweede Wereldoorlog. De keuze valt op L'Émulation, L'Habitation à bon marché, Bâtir en L'Ossature métallique, omwille van hun architectuurhistorische belang en de aanwezigheid van een volledige reeks in de collecties van de partnerbibliotheken. Ondertussen is het project zo goed als afgerond. Op 5 november 2015 wordt het project gepresenteerd met een lezing door prof. Hélène Jannière (Université de Rennes 2).

Goed begonnen is half gewonnen. Duurzaam (ver)bouwen van museum- en depotinfrastructuur

Al ruim een decennium heerst er in ons land een verhoogde bedrijvigheid in het bouwen of verbouwen van musea, archiefruimten en erfgoeddepots, op grote en kleine schaal. Diverse projecten staan momenteel in de steigers en worden met veel aandacht en verwachting gadegeslagen. Er werd en wordt bijgevolg veel ervaring opgedaan inzake het plannen, programmeren, managen, coördineren en opvolgen van nieuw- of verbouwprojecten. Het gaat daarbij om complexe processen waar iedereen vanuit zijn rol en verantwoordelijkheid als betrokken partij mee te maken krijgt.

Studiedag duurzaam (ver)bouwen van museum- en depotinfrastructuur

In samenwerking met de provincie Antwerpen en het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) organiseert FARO op donderdag 19 november 2015 in Kunstcampus deSingel in Antwerpen de infodag 'Goed begonnen is half gewonnen. Duurzaam (ver)bouwen van museum- en depotinfrastructuur'. Verschillende sprekers uit binnen- en buitenland komen er de aanpak van hun (ver)bouwproject toelichten, met bijzondere aandacht voor de duurzaamheid van het traject voorafgaand aan de realisatie van museum- en depotinfrastructuur.