safeguarding / behoud en beheer

Behoud van fotografisch materiaal in erfgoedcollecties

Veel organisaties hebben fotografisch materiaal in hun erfgoedcollectie: dia’s, fotopositieven, negatieven, glasplaten, albums en dergelijke meer. Een beeld zegt vaak meer dan woorden, dus blijkt dit materiaal een onmisbare bron voor geschiedschrijving en erfgoededucatie. De tijd, mensenhanden, ongedierte en klimaat zorgen er echter voor dat fotografisch materiaal aftakelt en zo aan waarde verliest. Digitaliseren neemt de zorg voor de fysieke collectie niet weg. De lesgever neemt je mee op een boeiende ontdekkingsreis.

Bedreigde manuscripten uit Timboektoe tentoongesteld in Leuven

In de nacht van 25 op 26 augustus 1914 staken Duitse troepen een groot deel van de stad Leuven in brand. Ook de universiteitsbibliotheek lag volledig in puin. Om dit te herdenken vindt in Leuven van 9 tot 11 september 2015 een driedaagse internationale conferentie plaats over de kwetsbaarheid van bibliotheken en hun collecties ('What do we lose when we lose a library?'). In de aanloop naar die conferentie kunt u deze zomer al naar ‘Boeken onder vuur. Van Leuven tot Timboektoe’, een tentoonstelling over vernietigd en bedreigd erfgoed.


Opleiding behoudsmedewerker erfgoed (CVO Volt - Leuven)

Op 7 september wordt de opleiding Behoudsmedewerker Erfgoed ingericht door CVO Volt in Leuven.

Doel en doelgroep

De cultureel-erfgoedsector is een steeds uitbreidende en heterogene sector met een grote verscheidenheid aan organisaties. Maar een aantal sleutelwoorden zijn overal terug te vinden, zoals professionalisering, behoud en beheer, preventieve conservatie, zorg voor de collecties … Zowel in musea, erfgoedbibliotheken, depots als archieven wordt de roep naar kwalitatieve zorg steeds luider.

Opleiding behoudsmedewerker erfgoed (Bibliotheekschool Gent)

Op 10 september start de opleiding Behoudsmedewerker Erfgoed in de Bibliotheekschool Gent. De Bibliotheekschool is een afdeling van de Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk (VSPW) Gent, een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO).

Vrijwilliger behoud en beheer, Erfgoedcel Waasland

Functie
Functieomschrijving: 

Erfgoedcel Waasland zoekt een enthousiaste vrijwilliger behoud en beheer om mee te werken aan het project 'Herinneringskoffers'.

De Erfgoedcel Waasland wil de zorg voor en de bekendmaking van het Wase erfgoed stimuleren. Om dit te bereiken werkt de Wase erfgoedcel samen met zowel vrijwilligers als betaalde krachten, actief in de erfgoedsector.

Bevraging over gebruik vitrines voor creëren microklimaten in tentoonstelling

In het kader van het project Exhibit Enclosure Environments lanceerde de Britse universiteit van Warwick onlangs een bevraging naar het gebruik van vitrines en gesloten omlijstingen voor het realiseren van gecontroleerde bewaaromstandigheden. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, hoopt men ook internationaal op voldoende respons van zoveel mogelijk verschillende erfgoedinstellingen. Deelnemen aan de bevraging kan nog tot 1 juli via de projectwebsite.


Driedaagse Basiscursus Behoud en beheer

Deze driedaagse basiscursus Behoud en beheer is bedoeld voor alle medewerkers van musea, culturele archieven en erfgoedbibliotheken die betrokken zijn bij de zorg voor de erfgoedcollectie, maar weinig of geen basiskennis rond behoud en beheer hebben. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom.

De deelnemers leren welke omgevingsfactoren een invloed uitoefenen op het behoud van de collectie. Hoe kunnen die worden geanalyseerd? En welke preventieve maatregelen zijn vereist om schade aan de collectie zo veel mogelijk te vertragen of te vermijden?

Koninklijke Bibliotheek van België restaureert 13e-eeuwse Rijmbijbel van Jacob van Maerlant

De Rijmbijbel, een 13e-eeuwse codex met een bijbelverhaal in verzen, staat bekend als het oudste geïllustreerde handschrift in het Nederlands. Met de steun van de Koning Boudewijnstichting start de Koninklijke Bibliotheek met een hoogtechnologische restauratie- en conservatiebehandeling.

CHV/BHV cursus brandpreventie

Bij de CHV cursus van Art Salvage wordt gefocust op het voorkomen van een calamiteit, en wat te doen mocht er brand uitbreken. De verworven competenties op het einde van de dag:

Because we can preserve | CHV cursus

Bij de CHV cursus van Art Salvage wordt gefocust op het voorkomen van een calamiteit. De cursus richt zich op risicobeheer. Bovendien richt het zich mede op calamiteiten i.v.m. water, brand en/of stof en hoe te handelen. De verworven competenties op het einde van de dag:

  • Basiskennis over de oorzaak van schade.
  • Basiskennis over welk desinfecterend middel en welke methode gebruikt kan worden.
  • Basiskennis om op niveau te communiceren met de deskundige.
  • Basiskennis over risico-analyses


Programma

3 november 2015

Cursus depot- en collectiebeheer

Bij deze cursus van Art Salvage wordt gefocust op het beheer van collectiestukken. De cursus richt zich op klimaatbeheersing, omgaan met collecties, het verpakken van de collectiestukken en het maken van conditierapporten voor en na een transport.

De verworven competenties op het einde van de dag:

Provincie Oost-Vlaanderen presenteert Schadeatlas archeologische materialen

Met de steun van de Vlaamse overheid publiceert de provincie Oost-Vlaanderen de Schadeatlas archeologische materialen, een praktisch hulpmiddel bij het herkennen van schadebeelden in archeologische collecties. De driedelige publicatie is een waardevol en vooral handig gebruiksinstrument voor al wie een archeologische verzameling beheert of een bijdrage wil leveren aan een deskundig en laagdrempelig depotbeheer.


Vorming over het gebruik van de Schadeatlas archeologische materialen

De Schadeatlas archeologische materialen, uitgegeven door de provincie Oost-Vlaanderen, is een praktisch hulpmiddel bij het herkennen van schadebeelden in archeologische collecties. Hoofdauteur is specialist archeologische conservatie en restauratie Natalie Cleeren. Op 30 september 2015 organiseert de provincie Oost-Vlaanderen een eerste vorming over het gebruik van de Schadeatlas, gegeven door Natalie Cleeren. Hou deze datum alvast vrij in uw agenda!
 

Flesh, Gold and Wood. The Saint-Denis altarpiece in Liège and the question of partial paint practices in the 16th century

Op 22, 23 en 24 oktober 2015 organiseert het KIK in Brussel zijn 16de Kunsthistorisch seminarie getiteld Flesh, Gold and Wood. The Saint-Denis altarpiece in Liège and the question of partial paint practices in the 16th century.

ICCROM, KIK en FARO lanceren RE-ORG Belgium

In samenwerking met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium introduceert FARO dit najaar in Vlaanderen voor het eerst RE-ORG, de door ICCROM ontwikkelde methodiek voor de reorganisatie van depotruimtes in musea. Tijdens een elf maanden durend traject zullen 14 toekomstige RE-ORG-experten in de methodiek worden ingewijd, terwijl ze werken aan de reorganisatie van hun eigen depotruimte.


RE-ORG Belgium | Towards a museum storage reorganization network: You are not alone!

De eerste editie van RE-ORG Belgium vindt plaats in Brussel op het KIK en in de KMKG, en komt tot stand in samenwerking met FARO. De deelname wordt beperkt worden tot musea uit België en Luxemburg. Het doel is om op een nationaal en subregionaal niveau zeven teams van twee RE-ORG-experten (14 personen dus) samen te stellen die in staat zijn om:

What do we lose when we lose a library?

Ter herdenking van de honderdste verjaardag van de vernietiging van de Leuvense Universiteitsbibliotheek organiseren de KU Leuven, het Goethe-Institut Brüssel en de British Council Brussels in september een driedaagse internationale conferentie rond het uitdagende onderwerp 'What do we lose when we lose a library?'.

Informatiebeheer in je depotwerking

Deze vorming maakt deel uit van het vormingstraject 'In goede handen: erfgoed in depots' georganiseerd door de depotconsulenten van de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleiding wordt afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met betrekking tot het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

Collectiebeleid: de basis voor een efficiënte depotwerking

Deze vorming maakt deel uit van het vormingstraject 'In goede handen: erfgoed in depots' georganiseerd door de depotconsulenten van de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleiding wordt afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met betrekking tot het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

Zeker bewaren, verpakken en transporteren

Deze vorming maakt deel uit van het vormingstraject 'In goede handen: erfgoed in depots' georganiseerd door de depotconsulenten van de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleiding wordt afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met betrekking tot het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

Niet te verwaarlozen: onderhoud in het depot

Deze vorming maakt deel uit van het vormingstraject 'In goede handen: erfgoed in depots' georganiseerd door de depotconsulenten van de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleiding wordt afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met betrekking tot het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

Veilig - Beveiligd: erfgoeddepots

Deze vorming maakt deel uit van het vormingstraject 'In goede handen: erfgoed in depots' georganiseerd door de depotconsulenten van de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleiding wordt afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met betrekking tot het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

Depotinrichting als sleutel tot een efficiënt collectiebeheer

Deze vorming maakt deel uit van het vormingstraject 'In goede handen: erfgoed in depots' georganiseerd door de depotconsulenten van de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleiding wordt afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met betrekking tot het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

In goede handen. Erfgoed in depots

Een vormingstraject rond het inrichten van en bewaren in erfgoeddepots, aangeboden door de depotconsulenten van de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Dit traject sluit aan bij de cursussen ‘Behoud en beheer voor musea’ en ‘Informatiebeheer in musea’. Voorafgaande deelname aan deze opleidingen is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen.

Erfgoedobject ‘out of office’: art-handling en transport in de praktijk

Deze workshop wil u inspireren en wapenen bij het praktisch verpakken en transporteren van erfgoedobjecten naar externe locaties. Na afloop van deze workshop zal u de juiste vragen weten te stellen om een transport of bruikleen tot een goed/objectveilig einde te brengen.