safeguarding / behoud en beheer

Deadline inschrijven voor summer school etnografie verlengd tot 8 mei

Van 24 tot 30 augustus 2016 organiseert de Universiteit Antwerpen samen met Etnocoll voor de eerste keer een bijzondere summer school over het conserveren en restaureren van etnografisch materiaal. Samen met verschillende collega's krijgt u gespecialiseerde lessen over etnografische materialen en neemt u deel aan hands-onworkshops. De inschrijvingstermijn werd uitzonderlijk verlengd tot 8 mei. Waag dus nog uw kans en meld u vandaag nog aan. Meer informatie vindt u hier of in de bijgevoegde folder.


Summer school 'Ethnographic collections, preservation, research and conservation'

Van 24 tot en met 30 augustus 2016 organiseren de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen, FARO, Etnocoll en de Koning Boudewijnstichting een intensieve summer school over etnografische collecties. Het intensieve zevendaagse programma ziet er alvast erg veelbelovend uit. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Nieuwe afleveringen VerzekerDe Bewaring

Deze week werden twee nieuwe afleveringen toegevoegd aan VerzekerDe Bewaring, een praktijkgericht instrument over de basiselementen van preventieve conservering. Griet Kockelkoren en Joke Vandermeersch zoomen in hun goed gestoffeerde bijdrage in op textielcollecties. Rony Vissers zorgt voor een bijdrage over audiovisueel materiaal.

Journalist Geert Sels op het spoor van vermiste Belgische kunst

Monuments Men bij Slot Neuschwanstein (c) US National Archives

Eind 2014 won De Standaard-journalist Geert Sels De Loep 2014, de prijs voor de beste onderzoeksjournalistiek van de Nederlands-Vlaamse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Hij werd gehuldigd omdat hij "in het dossier naziroofkunst de duidelijkste onderzoeksjournalistieke methode heeft gebruikt. Het gaat om oerdegelijke onderzoeksjournalistiek.” Sels breidt nu een uitgebreid vervolg aan zijn onderzoek. Met verrassende resultaten. Zo stelde hij een inventaris samen met daarop 1.662 voorwerpen van ‘Belgische kunst’ (schilderijen, litho’s, enz.) die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn verdwenen.


Terugkomdag inventarisatie, beheer en herwaardering van plattelandskerkhoven in Vlaams-Brabant

Bij het beheer en de herwaardering van kerkhoven en begraafplaatsen komen verschillende aspecten kijken. Om de betrokkenen - lokale overheden, kerkfabrieken, heemkringen en erfgoedcellen - te begeleiden bij deze uitdaging organiseerde provincie Vlaams-Brabant in 2014 een studiedag en werd een praktisch draaiboek uitgegeven.

Workshop TRACKS: digitale preservering voor kunstenaars en kunstenorganisaties

Op 24 mei en 13 juni organiseert PACKED vzw opnieuw twee gratis workshops over duurzaam digitaal beheren voor kunstenaars en kunstenorganisaties. De vorming legt uit voor welke uitdagingen je staat wanneer je digitale documenten en bestanden op korte en lange termijn wil bewaren, en welke strategieën je daarbij kan volgen. De workshops zullen plaatsvinden in Kunstencentrum STUK in Leuven.

De vorming houdt twee workshops van een halve dag in:

Save the date! TRACKS-ontmoetingsmoment in deSingel

Ook in 2016 organiseren PACKED vzw en de TRACKS-partners een ontmoetingsmoment voor kunstenaars, kunstenorganisaties, cultureel-erfgoedwerkers en geïnteresseerden in kunstenerfgoed. Het evenement zal dit jaar plaatsvinden op 23 juni in deSingel.

Net zoals vorig jaar ligt de klemtoon op het delen van ervaringen en kennis over collectiezorg in de kunstensector. Aan verschillende tafels vertellen kunstenaars en kunstenorganisaties over hun archief en/of collectie en hoe ze hiermee omgaan.

Historisch vensterglas. De herwaardering van het transparante

De studiedag wil de nood aan zorg voor pre-20e-eeuws vensterglas onder de aandacht brengen. Want al te vaak gaat dit fragiele en ondergewaardeerde erfgoed verloren: eeuwenoud glas dat de tand des tijds toch overleeft, wordt heden ten dage dikwijls vervangen door isolatieglas. En zelfs wanneer men oog heeft voor het historische uitzicht, is het nieuwe ‘antiek ogende’ glas niet steeds doordacht gekozen. Dit betekent een jammerlijk verlies voor zowel onze kennis over de historische glassoorten als voor ons begrip over de toepassing ervan in de bouwkunst.

Collecting and Conserving Performance Art | Internationaal symposium

Van 9 tot 11 juni 2016 organiseert de German Association of Conservator-Restores (VDR) het internationaal symposium 'Collecting and Conserving Performance Art' in het Kunstmuseum Wolfsburg (DE).

Promotiedag duurzame verlichting 2016

We zitten middenin de led (r)evolutie. Een nieuwe vorm van lichtontwerp heeft zijn intrede gemaakt. Nieuwe inzichten rond extra intelligentie en visueel comfort door innovatieve verlichtingssystemen komen op ons af. Experten afkomstig uit universiteiten, overheden en kenniscentra zullen u tijdens de parallelle sessies meenemen in hun onderzoek, visie en innovatie rond verlichting.

Provincie Oost-Vlaanderen organiseert opnieuw groepsaankoop verpakkings- en conserveringsmateriaal

Ook in 2016 kunnen Oost-Vlaamse erfgoedbeheerders beroep doen op de groepsaankoop van verpakkings- en conserveringsmateriaal voor Oost-Vlaamse erfgoedbeheerders. Bestellen kan tot en met zondag 5 juni 2016. Meer informatie vindt u hier.

Workshop Framing Techniques and Microclimate Environments for Panel Paintings

In addition to climate control there are two powerful and affordable tools for the preventive conservation of panel paintings: framing and microclimate enclosures. It is widely recognised that framing can directly affect the stability and integrity of a panel painting. It should be considered one of the main preventive conservation strategies for panel paintings.

Een calamiteit in je collectie! Wat nu gedaan? Hands-onworkshop collectiehulpverlening (CHV) voor collectiebeheerders

Een calamiteit heeft zich in een ruimte met collectiestukken voorgedaan. Als gevolg daarvan zijn verschillende objecten gevallen, gebroken, vochtig of doornat geworden of bedekt met een laag stof of roet. Eenmaal de calamiteit onder controle, is het aan de collectiebeheerder(s) om de eerste schade vast te stellen en de al of niet beschadigde collectieonderdelen in veiligheid te brengen.

Informatiebeheer in je depotwerking (In goede handen: erfgoed in depots)

Tijdens deze module verdiepen we ons in de vraag hoe u het best op de hoogte kan blijven van de omvang, aard, standplaats en toestand van de collectie die u bewaart. Deze informatie wordt best continu bijgewerkt in een collectiebeheersysteem.

Doelgroep: medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleiding wordt afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met betrekking tot het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

Collectiebeleid: de basis voor een efficiënte depotwerking (In goede handen: erfgoed in depots)

Een collectieplan is een onmisbaar hulpmiddel bij het collectiebeheer. Het biedt een inzicht in de collectie en geeft structuur en duidelijkheid bij het ontwikkelen van het collectiebeleid. Het is niet de bedoeling één algemeen geldend advies te geven, maar aanknopingspunten en structuur te bieden bij het schrijven van een collectieplan.

Zeker bewaren, verpakken en transporteren (In goede handen: erfgoed in depots)

Afhankelijk van de karakteristieken en de inrichting van de depotruimte, wordt er vaak beslist om bepaalde objecten/collecties verpakt op te bergen. Bij het verpakken is het belangrijk om rekening te houden met de eigenschappen van de objecten, geschikte verpakkingsmaterialen te gebruiken en microklimaten te voorkomen.

Doelgroep: medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleiding wordt afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met betrekking tot het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

Niet te verwaarlozen: onderhoud in het depot (In goede handen: erfgoed in depots)

Ook wanneer collectiestukken niet tentoongesteld zijn, maar (tijdelijk) in een depotruimte bewaard worden, is het van belang de optimale bewaaromstandigheden van deze objecten te garanderen. Het onderhoud van de depotruimte en van de individuele collectiestukken is hierbij noodzakelijk, maar wordt vaak over het hoofd gezien. Stukken in het depot verliezen soms de aandacht, zeker als het om onderhoud gaat. Een onderhoudsplan is de oplossing, maar hoe pakt u dat nu precies aan?

Veilig - Beveiligd: erfgoeddepots (In goede handen: erfgoed in depots)

Zorg voor erfgoed rust op een cruciale pijler: het veilig stellen van het erfgoed voor latere generaties. Hoe doen we dat? De vraag 'Wat zijn de bestaande veiligheidsmaatregelen en -voorschriften?' wordt voor drie aspecten gesteld: het gebouw; de collecties met de individuele objecten; en de medewerkers zelf.

Doelgroep: medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleiding wordt afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met betrekking tot het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

Depotinrichting als sleutel tot een efficiënt collectiebeheer (In goede handen: erfgoed in depots)

Een efficiënt beheer van uw collectie staat of valt met een verantwoorde inrichting van de ruimte(s) waar ze in bewaard wordt. Wat maakt een ruimte echter tot een geschikt erfgoeddepot en hoe richt ik deze zo praktisch en overzichtelijk mogelijk in? Hoe valt met een beperkt budget ruimte-economisch het maximum uit mijn depotruimte te halen? En hoe voorkom ik dat mijn depot een overvol labyrint wordt, waar geen enkel object of medewerker nog zonder kleerscheuren binnen- of buitengeraakt?

Basiscursus behoud en beheer

Deze driedaagse basiscursus Behoud en beheer is bedoeld voor alle medewerkers van musea, culturele archieven en erfgoedbibliotheken die betrokken zijn bij de zorg voor de erfgoedcollectie, maar weinig of geen basiskennis rond behoud en beheer hebben. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom.
 
De deelnemers leren welke omgevingsfactoren een invloed uitoefenen op het behoud van de collectie. Hoe kunnen die worden geanalyseerd? En welke preventieve maatregelen zijn vereist om schade aan de collectie zo veel mogelijk te vertragen of te vermijden?
 

Museum Vakdagen

Iedere branche heeft zijn eigen vakbeurs waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. In Duitsland en Frankrijk worden reeds jarenlang met succes vakbeurzen georganiseerd die zich richten op de museumwereld. Op dinsdag 24 en woensdag 25 mei 2016 wordt in Eindhoven voor de tweede keer een professionele vakbeurs georganiseerd voor Nederlandse en Vlaamse musea.

Art handling / Depot- en collectiebeheer

Deze training bestaat uit inhoudelijke presentaties en praktische oefeningen, waarbij ervaringen en kennis van de onderzoekers en confrontatie met de bestaande situatie door de museummedewerkers gezamenlijk tot verbeterde inzichten en aanpak moeten leiden. De thema’s die behandeld worden zijn onder meer het hanteren en transporteren van objecten, wat komt er bij transport nog allemaal kijken, verpakken van objecten in depot of voor transport.

Doelstelling:

Cores werpt een veelzijdige kijk op eenvoudige (boek)banden

Eerder al berichtten we op deze website over Cores, een gezamenlijk initiatief van vormingsinstelling Syntra West en zeven Brugse erfgoedpartners. Samen bundelen deze partners hun expertise om activiteiten rond restauratie en conservering van boeken en archief, onderzoek, opleiding en dienstverlening mogelijk te maken. In juni komt Cores met een nieuw initiatief.

Een veelzijdige kijk op eenvoudige banden. CORES-symposium over omgaan met soepele banden, koperten en registerbanden

Hoe katernen samenhouden in een omslag of band? De vraag klinkt eenvoudig; het antwoord is dat niet.

Op dit symposium wordt recht gedaan aan de boeiende wereld van eenvoudige banden. Invalshoeken die aan bod komen zijn terminologie, technieken en structuren bij gebruiksbanden, alsook conservatie en restauratie, geschiedenis en hedendaagse bandcreaties.

Provinciale Bibliotheek Limburg laat u meekijken achter de schermen

In een knap educatief filmpje toont een medewerker van de Provinciale Bibliotheek Limburg (PBL) hoe u zelf een oud boek kunt reinigen volgens de droge methode. Samen met het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE, Limburg) en Mojomedia maakte de PBL een filmpje waarin het hele proces van preventieve conservatie stap voor stap wordt getoond. Een unieke blik achter de schermen!