safeguarding / behoud en beheer

Projectmedewerker centralisatie depot (M/V), Agentschap Onroerend Erfgoed

Functie
Functieomschrijving: 

Afdeling: Onderzoek en Bescherming
Niveau: A111
Graad: Adjunct van de directeur
Standplaats: Het depot, Doornveld Industrie Zone 3 gebouw 190, 1731 Zellik
Vacaturenummer: 201416

Het agentschap Onroerend Erfgoed is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het agentschap is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie van het onroerenderfgoedbeleid van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid voert een beleid dat inzet op een integrale en geïntegreerde erfgoedzorg.

Workshop kant herkennen voor beginners

Op 19 februari 2015 vindt in het MoMu een workshop Kant herkennen voor beginners plaats. Deze workshop zal deels in het ModeMuseum, deels in de Carolus Borromeuskerk doorgaan.

Vlaamse Erfgoedbibliotheek presenteert 'Schadeatlas bibliotheken'

Op het vijfde overlegplatform voor erfgoedbibliotheken is de Schadeatlas bibliotheken voorgesteld. Eva Wuyts, coördinator van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, overhandigde het eerste exemplaar aan Martine Balcer, directeur van de Provinciale Bibliotheek Limburg en gastvrouw van het evenement. Het tweede exemplaar was voor auteur Marijn de Valk.

Depotwijzer.be 1 jaar online

Precies één jaar geleden hielden de vijf  provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie de website depotwijzer.be boven de doopvont. Depotwijzer.be is dé wegwijzer voor erfgoeddepotbeleid, -werking en -praktijk in Vlaanderen. De website werd ontwikkeld binnen het kader van het regionaal erfgoeddepotbeleid. U vindt er relevante expertise, up-to-date informatie en tal van praktische tips voor een verantwoorde bewaring van erfgoed in depot.


International Conference Art meets Security

Op 19 maart 2015 kan u in Brugge naar een internationale conferentie over veiligheidszorg, georganiseerd door Optimit. Speciale focus ligt op vandalisme, diefstal, vervalsing en terrorisme. Voertaal is Engels.

Nieuwe klimatisatie en verlichting in de Sixtijnse Kapel

De Sixtijnse Kapel beschikt sinds kort over een aangepast klimatisatiesysteem en een nieuwe verlichting. De aanpassingen werden onthuld door Antonio Paolucci, directeur van de Vaticaanse musea, bij de opening van een tweedaagse conferentie naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de laatste restauratie van Michelangelo's fresco's in de beroemde kapel. Een en ander kadert in een reeks maatregelen die de nefaste invloed van de hoge bezoekersaantallen op de materiële toestand van de fresco's moeten counteren.


Uitslaande brand vernielt de kerk van Anzegem

Uitslaande brand in de kerk van Anzegem copyright Focus-WTV

Donderdagavond 16 oktober 2014 is in het West-Vlaamse Anzegem (nabij Waregem) een felle brand uitgebroken in de 12de-eeuwse Sint-Jan Baptist en Sint-Eligiuskerk. De brand werd rond 18.00 uur ontdekt door leden van het parochiekoor en zou een gevolg zijn van een defect aan de verwarmingsinstallatie.


Richtlijnen voor het binnenklimaat: de IIC en ICOM-CC verklaring

Meetapparatuur

Het International Institute for Conservation (IIC) en ICOM-CC brachten op 26 september een gemeenschappelijke Declaration on environmental Guidelines uit, aanbevelingen aangaande het binnenklimaat voor de bewaring van erfgoedobjecten en -collecties. De aanbevelingen zijn het resultaat van een evolutie in het doorgronden van het gedrag van materialen in hun (wisselende) klimaatomgeving, het streven naar meer duurzaamheid in energieverbruik en naar meer realiteitszin bij het stellen van bruikleenvoorwaarden.


Opendeurdag Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)

Het Koninklijk instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) opent zijn deuren voor het publiek in het kader van de Open Monumentendagen rond het thema 'Geschiedenis en herinnering'. Een uitzonderlijke gelegenheid om een blik te werpen achter de schermen van het onderzoek en de restauratie van kunstwerken, met uitleg door gepassioneerde specialisten.

Call for papers internationaal symposium Paul Coremans. Een Belgische 'Monuments Man' en zijn impact op de bescherming van cultureel erfgoed wereldwijd

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) organiseert van 15 juni tot 17 juni 2015 een internationaal symposium ter ere van zijn oprichter en eerste directeur Paul Coremans (1908-1965). Vijftig jaar na zijn overlijden is het een unieke gelegenheid om terug te blikken op zijn bijzondere carrière. De impact van zijn innovatieve gedachten over en visie op de conservatie en restauratie van kunstwerken is op zowel nationaal als internationaal vlak van enorm belang geweest.

In goede handen: erfgoed in depots | Informatiebeheer in je depotwerking

Een vormingstraject rond het inrichten van en het bewaren in erfgoeddepots, georganiseerd door de provinciale depotconsulenten. Dit traject sluit aan bij de basiscursus ‘behoud en beheer van erfgoed’. Voorafgaande deelname aan deze opleiding is echter niet verplicht.

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleidingen zijn afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

In goede handen: erfgoed in depots | Collectiebeleid, de basis voor een efficiënte depotwerking

Een vormingstraject rond het inrichten van en het bewaren in erfgoeddepots, georganiseerd door de provinciale depotconsulenten. Dit traject sluit aan bij de basiscursus ‘behoud en beheer van erfgoed’. Voorafgaande deelname aan deze opleiding is echter niet verplicht.

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleidingen zijn afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

In goede handen: erfgoed in depots | Zeker bewaren, verpakken en transporteren

Een vormingstraject rond het inrichten van en het bewaren in erfgoeddepots, georganiseerd door de provinciale depotconsulenten. Dit traject sluit aan bij de basiscursus ‘behoud en beheer van erfgoed’. Voorafgaande deelname aan deze opleiding is echter niet verplicht.

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleidingen zijn afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

In goede handen: erfgoed in depots | Niet te verwaarlozen: onderhoud in het depot

Een vormingstraject rond het inrichten van en het bewaren in erfgoeddepots, georganiseerd door de provinciale depotconsulenten. Dit traject sluit aan bij de basiscursus ‘behoud en beheer van erfgoed’. Voorafgaande deelname aan deze opleiding is echter niet verplicht.

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleidingen zijn afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

In goede handen: erfgoed in depots | Veilig - beveiligd: erfgoeddepots

Een vormingstraject rond het inrichten van en het bewaren in erfgoeddepots, georganiseerd door de provinciale depotconsulenten. Dit traject sluit aan bij de basiscursus ‘behoud en beheer van erfgoed’. Voorafgaande deelname aan deze opleiding is echter niet verplicht.

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleidingen zijn afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

In goede handen: erfgoed in depots | Depotinrichting als sleutel tot een efficiënt collectiebeheer

Een vormingstraject rond het inrichten van en het bewaren in erfgoeddepots, georganiseerd door de provinciale depotconsulenten. Dit traject sluit aan bij de basiscursus ‘behoud en beheer van erfgoed’. Voorafgaande deelname aan deze opleiding is echter niet verplicht.

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleidingen zijn afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

In goede handen. Erfgoed in depots | Traject

Een vormingstraject rond het inrichten van en het bewaren in erfgoeddepots, georganiseerd door de provinciale depotconsulenten. Dit traject sluit aan bij de basiscursus ‘behoud en beheer van erfgoed’. Voorafgaande deelname aan deze opleiding is echter niet verplicht.

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleidingen zijn afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

Zorg voor archeologisch metaal

Een metalen voorwerp ontdekt op het veld: wat nu? Hoe licht je dit best en hoe verpak je het voor transport naar de onderzoeksruimte, het restauratie-atelier of het depot? De fase net na het opgraven is cruciaal, zeker als het voorwerp uit een zuurstofarme, vaak natte omgeving komt waaraan het zich heeft aangepast en naar een zuurstofrijke omgeving gaat. Zuurstof is een katalysator voor corrosie. Zuurstof en vocht zijn ideaal voor het snel optreden van corrosie.

Natte plaat collodium negatieven / zoutdruk. Driedaagse cursus (gevorderden)

Deze driedaagse cursus voor gevorderden verenigt theorie en praktijk. Tijdens de introductiecursus Natte Plaat Collodium heb je al kennis gemaakt met verschillende aspecten van de nat collodium techniek (geschiedenis, materialen, chemie, handelingen en ‘best practices’) en kreeg je de kans collodium positieven te maken. Deze cursus, met syllabus, richt zich op de negatieve variant van het nat collodium proces.

Natte plaat collodium ambrotypie/ferrotypie | Tweedaagse cursus

Deze tweedaagse cursus verenigt theorie en praktijk. Het omvat de geschiedenis van de techniek, uitleg over het benodigde materiaal (camera’s, objectieven, platen…), het maken van recepten en chemische oplossingen én het maken van minimum twee positief collodiumplaten. De deelnemer doorloopt het hele proces van poetsen tot opname en vernissen. De workshop behandelt de positief variant van het natte plaat collodium proces. Dat wil zeggen dat de platen die je maakt unieke beelden zijn. Je kunt ze niet reproduceren (afdrukken).

Behoud van textiel in erfgoedcollecties

De meeste musea, heemkundige kringen en kerkfabrieken hebben voorwerpen uit textiel in hun collectie. Als we deze stukken voor lange termijn willen bewaren, moeten we voor een goede behandeling en opberging zorgen. De tijd, mensenhanden, ongedierte en het klimaat kunnen er namelijk voor zorgen dat het textiel verslijt, verbleekt, scheurt en zo aan waarde verliest.

Behoud van textiel in erfgoedcollecties

De meeste musea, heemkundige kringen en kerkfabrieken hebben voorwerpen uit textiel in hun collectie. Als we deze stukken voor lange termijn willen bewaren, moeten we voor een goede behandeling en opberging zorgen. De tijd, mensenhanden, ongedierte en het klimaat kunnen er namelijk voor zorgen dat het textiel verslijt, verbleekt, scheurt en zo aan waarde verliest.

Behoud van textiel in erfgoedcollecties

De meeste musea, heemkundige kringen en kerkfabrieken hebben voorwerpen uit textiel in hun collectie. Als we deze stukken voor lange termijn willen bewaren, moeten we voor een goede behandeling en opberging zorgen. De tijd, mensenhanden, ongedierte en het klimaat kunnen er namelijk voor zorgen dat het textiel verslijt, verbleekt, scheurt en zo aan waarde verliest.

Behoud van keramische materialen en glas in erfgoedcollecties

De meeste museumcollecties hebben voorwerpen uit keramiek of glas: zoals serviesgoed, beeldhouwwerk, elementen van interieurinrichting, etc. De verschillende keramische materialen van elkaar onderscheiden, is alvast een uitdaging. Een bewaring op lange termijn vereist dan ook goede behandelingen.

Behoud van aardewerk, steen en glas in archeologische collecties

Een groot deel van de vondsten op archeologische opgravingen bestaat uit aardewerk, steen of glas. Dit lijken misschien stabiele materialen, maar wanneer deze voorwerpen plots naar een droge omgeving gaan, kan verval snel optreden. Hoe licht je deze voorwerpen best en hoe verpak je ze voor transport naar de onderzoeksruimte, het restauratieatelier of het depot? Of hoe kun je schade herkennen bij voorwerpen die al lange tijd in het museum of depot aanwezig zijn?