safeguarding / behoud en beheer

Mijn collectie, onze wereld. Cursusreeks collectiebeheer voor de lokale erfgoedhouder

Dit najaar organiseert Heemkunde Vlaanderen de cursusreeks ‘Mijn collectie, onze wereld. Collectiebeheer voor de lokale erfgoedhouder’. De lessenreeks, die bestaat uit vier cursussen rond een bepaald thema, vindt plaats in Genk en Hasselt. De cursus is er voor iedereen met een collectie lokaal erfgoed met objecten (lokale musea, lokale documentatiecentra, heemkringen of andere erfgoedverenigingen, particulieren met erfgoedcollecties …).

Ons geheugen goed verpakt. Mogelijkheden en aandachtspunten voor het verpakken van papieren erfgoed

Samen met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek biedt FARO een modulair vormingstraject aan over het behoud en beheer van documentair erfgoed. De bedoeling van dit traject is een tour d' horizon te geven van alle aspecten van behoud en beheer en dit aan de hand van praktijkgerichte basismodules.

Dit vormingstraject richt zich tot personeelsleden van erfgoedbibliotheken en archieven die dagelijks met documentair erfgoed in contact komen, maar die hiertoe geen specifieke opleiding gevolgd hebben, of die hun kennis willen opfrissen.  

Biodesign in textiel | Call for papers

Ontwerpers maken steeds vaker gebruik van dieren en planten om radicaal nieuwe designconcepten mogelijk te maken. (Micro-)organismen zoals schimmels, bacteriën en algen kunnen worden ingezet om textiel te maken, te veredelen of te bewerken. 'Levend' textiel dat niet mechanisch wordt vervaardigd maar is 'gegroeid'. Op het voorjaarssymposium 2015 wil de Textielcommissie.nl nieuwe ontwikkelingen op het gebied van biotechnologisch vervaardigd textiel laten zien. Wat gaat deze textiel voor ons betekenen?

Interieurtextiel in het Interbellum in Nederland en België

Op 13 november 2014 staat het symposium van de Textielcommissie.nl in het teken van Interieurtextiel in Nederland en België in de periode 1918-1940. In die tijd had de toegepaste kunst verschillende gezichten: van het expressionisme van de Amsterdamse School tot de geometrische vormentaal van het modernisme. Grenzen waren soms moeilijk te trekken en menig ontwerper werkte in verschillende stijlen.

Programma

9.00 uur: Inschrijving en ontvangst met koffie en thee

PANNA Symposium | Reinigen met atmosferisch plasma en aanbrengen van beschermende coatings

Op 8 en 9 September 2014 organiseert de Universiteit Antwerpen, Faculteit Ontwerpwetenschappen, Opleiding Conservatie-restauratie, een tweedaags symposium over het reinigen van erfgoedgebouwen en -objecten met atmosferisch plasma en het aanbrengen van beschermende coatings.

Het plus/minus dilemma. Ontwikkelingen in de binnenklimaatrichtlijnen

De voorbije zomermaanden werden gekenmerkt door tropische temperaturen, wateroverlast, hagelbollen en stormwinden. Zou er dan toch wat aan de hand zijn met ons klimaat, vraagt men zich dan zorgelijk af. Niet geheel los daarvan buigen conservatiewetenschappers en directeurs van grote musea, bibliotheken en archieven wereldwijd zich al een poos over zin en onzin van de sinds decennia geldende aanbevelingen voor het binnenklimaat van erfgoedinstellingen. Zowel ecologische (klimaatverandering, duurzaamheidsstreven) als economische motieven (reductie van energieverbruik) liggen aan de basis.


Waarde en waardering ten behoeve van conservering en restauratie

Ten aanzien van het selecteren, beheren en behouden (inclusief risicoanalyses) van cultureel erfgoed is het bepalen van de waarden van dat erfgoed al geruime tijd een leidend principe geworden. Rond 2000 zijn de eerste initiatieven in de praktijk gebracht en daardoor zichtbaar gemaakt. Het gaat hierbij om monumenten, historische binnenruimten, ensembles en overige roerende collecties, tuinen en de verbinding tussen al deze soorten erfgoed.

Resonant publiceert online Doeboek muzikaal erfgoed

Een praktische gids voor muziekorganisaties waarin alle belangrijke vragen rond erfgoedzorg aan bod komen, dat is de opzet van het nieuwe 'Doeboek muzikaal erfgoed'. Deze online publicatie is een uitgave van Resonant. Het Doeboek is er voor elke organisatie of elke persoon die van ver of van dichtbij met muzikaal erfgoed te maken heeft en die dit muzikaal erfgoed toegankelijker wil maken en het duurzaam wil gebruiken en bewaren.

Binnenklimaat op de tocht? Schrijf nu in voor de infodag!

Al wie met roerend en onroerend erfgoed begaan is, krijgt te maken met het bepalen van de normen voor de meest geschikte bewaaromstandigheden, in het bijzonder de klimaatomgeving voor objecten en interieurs. Internationaal wordt echter al een tijdje gediscussieerd over zin en onzin, nut en noodzaak van de al decennialang vastgelegde getallen voor temperatuur en relatieve vochtigheid, en de toegelaten fluctuaties.

Hoe moet u als beheerder van een erfgoedcollectie omgaan met deze wetenschap in het achterhoofd? Tijdens de infodag ‘Binnenklimaat op de tocht’ verduidelijken we de huidige stand(punten) inzake klimaataanbevelingen, gevolgd door een aantal inspirerende voorbeelden van ’good practices’. Schrijf nu in!

Binnenklimaat op de tocht? (R)evolutie in de klimaatrichtlijnen voor erfgoed

Al wie met roerend en onroerend erfgoed begaan is, krijgt te maken met het bepalen van de normen voor de meest geschikte bewaaromstandigheden, in het bijzonder de klimaatomgeving voor objecten en interieurs.

Opleiding behoudsmedewerker erfgoed in Gent én Leuven

Sinds 2010 organiseert de Bibliotheekschool Gent (VSPW) op vraag van en in overleg met de cultureel-erfgoedsector de opleiding 'Behoudsmedewerker Erfgoed'. Vanaf 11 september wordt deze opleiding er voor de vijfde maal ingericht. Op 8 september start dezelfde opleiding ook voor de eerste keer op in het CVO De Nobel in Leuven (campus Wijnpers).

Opleiding behoudsmedewerker erfgoed (CVO De Nobel - Leuven)

Op 8 september wordt de opleiding Behoudsmedewerker Erfgoed voor de eerste maal ingericht door CVO De Nobel in Leuven. CVO De Nobel staat voor Centrum voor Volwassenenonderwijs van de Provincie Vlaams-Brabant. Het centrum organiseert leergangen voor zowel op het niveau secundair onderwijs als op het niveau hoger beroepsonderwijs.

Opleiding behoudsmedewerker erfgoed (Bibliotheekschool Gent)

Op 11 september start de opleiding Behoudsmedewerker Erfgoed voor de vijfde maal in de Bibliotheekschool Gent. De Bibliotheekschool is een afdeling van de Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk (VSPW) Gent, een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO).

Vlaamse Erfgoedbibliotheek zoekt conserveringsdeskundigen voor begeleiding schaderegistratietrajecten

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek stelt de UPLA-methode vanaf het najaar 2014 gratis ter beschikking van erfgoedbibliotheken. Die kunnen dan een schaderegistratietraject opzetten met behulp van eigen medewerkers. Om de bibliotheekmedewerkers tijdens een UPLA-traject te begeleiden is de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek op zoek naar gemotiveerde conserveringsexperten.

'Red de kunstenaarsboeken van het KMSKA' op Boekensteun.be

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) start een crowdfundingcampagne om de kunstenaarsboeken in zijn collectie optimaal te kunnen bewaren. Het museum wil 3.210 euro inzamelen om de boeken zuurvrij te bewaren en waar nodig te restaureren.

Ghent Altarpiece International Study Day

The KIK-IRPA and the University of Ghent are honoured to announce the Ghent Altarpiece International Study Day that takes place in Ghent on 10 September 2014. The day is intended for art historians, curators, conservators, scientists and other schoolars studying Early Netherlandish Painting. In the morning session, six conferences will present a wide range of aspects of the current research and conservation treatment of the Ghent Altarpiece.

Infomoment 'Schaderegistratie met UPLA'

Welke schadevormen zijn er in uw bibliotheek aanwezig? Dat kunt u nu snel en efficiënt te weten komen. Vanaf dit najaar kunt u hiervoor namelijk gebruik maken van UPLA, de Universal Procedure for Library Assessment. Kom naar het infomoment op dinsdag 1 juli 2014 en u hoort hoe ook u met UPLA aan de slag kan.

Groepsaankoop Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant

Vlaams-Brabantse en Oost-Vlaamse erfgoedorganisaties kunnen ook dit jaar inschrijven op de provinciale groepsaankopen verpakkings- en conserveringsmateriaal. Via deze groepsaankoop kan uw organisatie verpakkings- en conserveringsmateriaal aankopen op één centrale plaats en tegen een scherpere prijs.

19th International Course on Stone Conservation

Internationale conferentie over de conservatie van steen en stenen objecten, georganiseerd door ICCROM en Getty Conservation Institute in Rome van 15 april tot 3 juli 2015.

Meer informatie vindt u op de website van ICCROM.

Bewaren en beheren van analoge fotocollecties

Als geen andere discipline is fotografie multidisciplinair en multimaterieel. Dit zorgt ervoor dat het behoud en beheer van foto’s vaak vrij complex is en de nodige vragen met zich meebrengt. Hoewel foto’s over het algemeen een tweedimensioneel karakter hebben, is de samenstelling gelaagd en krijgen we te maken met een combinatie van verschillende materialen met hun eigen karakteristieke eigenschappen.

Plastics for dummies: The art is in the cleaning. Tips and tricks, practice and theory, for cleaning plastics

Plastics not only have found their way into our everyday life, but also in almost all of our heritage and art collections. We often feel like they are indestructible, will last forever and that we don’t need to worry about them in our collections, nor that they need priority care. However, most plastics age much faster than our traditional materials and they all need specific care. What once seemed like a flawless, bright and shiny future, is now showing cracks, lost its luster, or even literally got sticky.

Klimaatmetingen uitvoeren en interpreteren

Tijdens deze cursus van één dag wordt ingegaan op het meten en registreren van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en materiaalvochtgehalte. Soorten meters, instellingen en plaatsing worden besproken. Ook worden met behulp van de gemeten waarden allerlei grafieken gegenereerd en worden de gegevens geanalyseerd. Een groot deel van de cursus bent u zelf bezig met meetapparatuur en met de verwerking van meetgegevens via het internet.
 
Wat komt er aan bod?

Klimaatmetingen uitvoeren en interpreteren

Tijdens deze cursus van één dag wordt ingegaan op het meten en registreren van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en materiaalvochtgehalte. Soorten meters, instellingen en plaatsing worden besproken. Ook worden met behulp van de gemeten waarden allerlei grafieken gegenereerd en worden de gegevens geanalyseerd. Een groot deel van de cursus bent u zelf bezig met meetapparatuur en met de verwerking van meetgegevens via het internet.
 
Wat komt er aan bod?

Lancering TRACKS

It is often easier to recognize that action is needed than to know where to start.

Zorg dragen voor je eigen archief en collectie is een uitdaging voor velen, niet in het minst omdat het als verplichting is ingeschreven in het Kunstendecreet. Maar ook wie niet gesubsidieerd wordt – professionals of amateurs - stellen zich vragen als: hoe bewaar je alles en wat moet je bewaren? Waar begin je eerst? En vooral: waarom zou ik zorg dragen voor m’n archief en collectie(s)?

Body, mind, artifact: Reimagining collections

Sibmas en Theatre Library Association nodigen bibliotheken, archieven en musea en andere organisties betrokken bij podiumkunstenerfgoed uit op de internationale conferentie ‘Body, mind, artifact: Reimagining collections’ (New York, 10-13 juni 2014). Het driedaagse programma, gevuld met plenaire sessies, workshops en excursies, laat u kennismaken met vernieuwende inzichten over documentatie en bewaring van podiumkunsten, digitale duurzaamheid en toegankelijkheid, en de uitdagingen voor fysieke ‘ArtiFacts’ en virtuele ‘ArtiFictions’.