safeguarding / behoud en beheer

In goede handen: erfgoed in depots | Informatiebeheer in je depotwerking

Een vormingstraject rond het inrichten van en het bewaren in erfgoeddepots, georganiseerd door de provinciale depotconsulenten. Dit traject sluit aan bij de basiscursus ‘behoud en beheer van erfgoed’. Voorafgaande deelname aan deze opleiding is echter niet verplicht.

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleidingen zijn afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

In goede handen: erfgoed in depots | Collectiebeleid, de basis voor een efficiënte depotwerking

Een vormingstraject rond het inrichten van en het bewaren in erfgoeddepots, georganiseerd door de provinciale depotconsulenten. Dit traject sluit aan bij de basiscursus ‘behoud en beheer van erfgoed’. Voorafgaande deelname aan deze opleiding is echter niet verplicht.

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleidingen zijn afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

In goede handen: erfgoed in depots | Zeker bewaren, verpakken en transporteren

Een vormingstraject rond het inrichten van en het bewaren in erfgoeddepots, georganiseerd door de provinciale depotconsulenten. Dit traject sluit aan bij de basiscursus ‘behoud en beheer van erfgoed’. Voorafgaande deelname aan deze opleiding is echter niet verplicht.

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleidingen zijn afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

In goede handen: erfgoed in depots | Niet te verwaarlozen: onderhoud in het depot

Een vormingstraject rond het inrichten van en het bewaren in erfgoeddepots, georganiseerd door de provinciale depotconsulenten. Dit traject sluit aan bij de basiscursus ‘behoud en beheer van erfgoed’. Voorafgaande deelname aan deze opleiding is echter niet verplicht.

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleidingen zijn afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

In goede handen: erfgoed in depots | Veilig - beveiligd: erfgoeddepots

Een vormingstraject rond het inrichten van en het bewaren in erfgoeddepots, georganiseerd door de provinciale depotconsulenten. Dit traject sluit aan bij de basiscursus ‘behoud en beheer van erfgoed’. Voorafgaande deelname aan deze opleiding is echter niet verplicht.

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleidingen zijn afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

In goede handen: erfgoed in depots | Depotinrichting als sleutel tot een efficiënt collectiebeheer

Een vormingstraject rond het inrichten van en het bewaren in erfgoeddepots, georganiseerd door de provinciale depotconsulenten. Dit traject sluit aan bij de basiscursus ‘behoud en beheer van erfgoed’. Voorafgaande deelname aan deze opleiding is echter niet verplicht.

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleidingen zijn afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

In goede handen. Erfgoed in depots | Traject

Een vormingstraject rond het inrichten van en het bewaren in erfgoeddepots, georganiseerd door de provinciale depotconsulenten. Dit traject sluit aan bij de basiscursus ‘behoud en beheer van erfgoed’. Voorafgaande deelname aan deze opleiding is echter niet verplicht.

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleidingen zijn afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

Zorg voor archeologisch metaal

Een metalen voorwerp ontdekt op het veld: wat nu? Hoe licht je dit best en hoe verpak je het voor transport naar de onderzoeksruimte, het restauratie-atelier of het depot? De fase net na het opgraven is cruciaal, zeker als het voorwerp uit een zuurstofarme, vaak natte omgeving komt waaraan het zich heeft aangepast en naar een zuurstofrijke omgeving gaat. Zuurstof is een katalysator voor corrosie. Zuurstof en vocht zijn ideaal voor het snel optreden van corrosie.

Natte plaat collodium negatieven / zoutdruk. Driedaagse cursus (gevorderden)

Deze driedaagse cursus voor gevorderden verenigt theorie en praktijk. Tijdens de introductiecursus Natte Plaat Collodium heb je al kennis gemaakt met verschillende aspecten van de nat collodium techniek (geschiedenis, materialen, chemie, handelingen en ‘best practices’) en kreeg je de kans collodium positieven te maken. Deze cursus, met syllabus, richt zich op de negatieve variant van het nat collodium proces.

Natte plaat collodium ambrotypie/ferrotypie | Tweedaagse cursus

Deze tweedaagse cursus verenigt theorie en praktijk. Het omvat de geschiedenis van de techniek, uitleg over het benodigde materiaal (camera’s, objectieven, platen…), het maken van recepten en chemische oplossingen én het maken van minimum twee positief collodiumplaten. De deelnemer doorloopt het hele proces van poetsen tot opname en vernissen. De workshop behandelt de positief variant van het natte plaat collodium proces. Dat wil zeggen dat de platen die je maakt unieke beelden zijn. Je kunt ze niet reproduceren (afdrukken).

Behoud van textiel in erfgoedcollecties

De meeste musea, heemkundige kringen en kerkfabrieken hebben voorwerpen uit textiel in hun collectie. Als we deze stukken voor lange termijn willen bewaren, moeten we voor een goede behandeling en opberging zorgen. De tijd, mensenhanden, ongedierte en het klimaat kunnen er namelijk voor zorgen dat het textiel verslijt, verbleekt, scheurt en zo aan waarde verliest.

Behoud van textiel in erfgoedcollecties

De meeste musea, heemkundige kringen en kerkfabrieken hebben voorwerpen uit textiel in hun collectie. Als we deze stukken voor lange termijn willen bewaren, moeten we voor een goede behandeling en opberging zorgen. De tijd, mensenhanden, ongedierte en het klimaat kunnen er namelijk voor zorgen dat het textiel verslijt, verbleekt, scheurt en zo aan waarde verliest.

Behoud van textiel in erfgoedcollecties

De meeste musea, heemkundige kringen en kerkfabrieken hebben voorwerpen uit textiel in hun collectie. Als we deze stukken voor lange termijn willen bewaren, moeten we voor een goede behandeling en opberging zorgen. De tijd, mensenhanden, ongedierte en het klimaat kunnen er namelijk voor zorgen dat het textiel verslijt, verbleekt, scheurt en zo aan waarde verliest.

Behoud van keramische materialen en glas in erfgoedcollecties

De meeste museumcollecties hebben voorwerpen uit keramiek of glas: zoals serviesgoed, beeldhouwwerk, elementen van interieurinrichting, etc. De verschillende keramische materialen van elkaar onderscheiden, is alvast een uitdaging. Een bewaring op lange termijn vereist dan ook goede behandelingen.

Behoud van aardewerk, steen en glas in archeologische collecties

Een groot deel van de vondsten op archeologische opgravingen bestaat uit aardewerk, steen of glas. Dit lijken misschien stabiele materialen, maar wanneer deze voorwerpen plots naar een droge omgeving gaan, kan verval snel optreden. Hoe licht je deze voorwerpen best en hoe verpak je ze voor transport naar de onderzoeksruimte, het restauratieatelier of het depot? Of hoe kun je schade herkennen bij voorwerpen die al lange tijd in het museum of depot aanwezig zijn?

Mijn collectie, onze wereld. Cursusreeks collectiebeheer voor de lokale erfgoedhouder

Dit najaar organiseert Heemkunde Vlaanderen de cursusreeks ‘Mijn collectie, onze wereld. Collectiebeheer voor de lokale erfgoedhouder’. De lessenreeks, die bestaat uit vier cursussen rond een bepaald thema, vindt plaats in Genk en Hasselt. De cursus is er voor iedereen met een collectie lokaal erfgoed met objecten (lokale musea, lokale documentatiecentra, heemkringen of andere erfgoedverenigingen, particulieren met erfgoedcollecties …).

Ons geheugen goed verpakt. Mogelijkheden en aandachtspunten voor het verpakken van papieren erfgoed

Samen met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek biedt FARO een modulair vormingstraject aan over het behoud en beheer van documentair erfgoed. De bedoeling van dit traject is een tour d' horizon te geven van alle aspecten van behoud en beheer en dit aan de hand van praktijkgerichte basismodules.

Dit vormingstraject richt zich tot personeelsleden van erfgoedbibliotheken en archieven die dagelijks met documentair erfgoed in contact komen, maar die hiertoe geen specifieke opleiding gevolgd hebben, of die hun kennis willen opfrissen.  

Biodesign in textiel | Call for papers

Ontwerpers maken steeds vaker gebruik van dieren en planten om radicaal nieuwe designconcepten mogelijk te maken. (Micro-)organismen zoals schimmels, bacteriën en algen kunnen worden ingezet om textiel te maken, te veredelen of te bewerken. 'Levend' textiel dat niet mechanisch wordt vervaardigd maar is 'gegroeid'. Op het voorjaarssymposium 2015 wil de Textielcommissie.nl nieuwe ontwikkelingen op het gebied van biotechnologisch vervaardigd textiel laten zien. Wat gaat deze textiel voor ons betekenen?

Interieurtextiel in het Interbellum in Nederland en België

Op 13 november 2014 staat het symposium van de Textielcommissie.nl in het teken van Interieurtextiel in Nederland en België in de periode 1918-1940. In die tijd had de toegepaste kunst verschillende gezichten: van het expressionisme van de Amsterdamse School tot de geometrische vormentaal van het modernisme. Grenzen waren soms moeilijk te trekken en menig ontwerper werkte in verschillende stijlen.

Programma

9.00 uur: Inschrijving en ontvangst met koffie en thee

PANNA Symposium | Reinigen met atmosferisch plasma en aanbrengen van beschermende coatings

Op 8 en 9 September 2014 organiseert de Universiteit Antwerpen, Faculteit Ontwerpwetenschappen, Opleiding Conservatie-restauratie, een tweedaags symposium over het reinigen van erfgoedgebouwen en -objecten met atmosferisch plasma en het aanbrengen van beschermende coatings.

Het plus/minus dilemma. Ontwikkelingen in de binnenklimaatrichtlijnen

De voorbije zomermaanden werden gekenmerkt door tropische temperaturen, wateroverlast, hagelbollen en stormwinden. Zou er dan toch wat aan de hand zijn met ons klimaat, vraagt men zich dan zorgelijk af. Niet geheel los daarvan buigen conservatiewetenschappers en directeurs van grote musea, bibliotheken en archieven wereldwijd zich al een poos over zin en onzin van de sinds decennia geldende aanbevelingen voor het binnenklimaat van erfgoedinstellingen. Zowel ecologische (klimaatverandering, duurzaamheidsstreven) als economische motieven (reductie van energieverbruik) liggen aan de basis.


Waarde en waardering ten behoeve van conservering en restauratie

Ten aanzien van het selecteren, beheren en behouden (inclusief risicoanalyses) van cultureel erfgoed is het bepalen van de waarden van dat erfgoed al geruime tijd een leidend principe geworden. Rond 2000 zijn de eerste initiatieven in de praktijk gebracht en daardoor zichtbaar gemaakt. Het gaat hierbij om monumenten, historische binnenruimten, ensembles en overige roerende collecties, tuinen en de verbinding tussen al deze soorten erfgoed.

Resonant publiceert online Doeboek muzikaal erfgoed

Een praktische gids voor muziekorganisaties waarin alle belangrijke vragen rond erfgoedzorg aan bod komen, dat is de opzet van het nieuwe 'Doeboek muzikaal erfgoed'. Deze online publicatie is een uitgave van Resonant. Het Doeboek is er voor elke organisatie of elke persoon die van ver of van dichtbij met muzikaal erfgoed te maken heeft en die dit muzikaal erfgoed toegankelijker wil maken en het duurzaam wil gebruiken en bewaren.

Binnenklimaat op de tocht? Schrijf nu in voor de infodag!

Al wie met roerend en onroerend erfgoed begaan is, krijgt te maken met het bepalen van de normen voor de meest geschikte bewaaromstandigheden, in het bijzonder de klimaatomgeving voor objecten en interieurs. Internationaal wordt echter al een tijdje gediscussieerd over zin en onzin, nut en noodzaak van de al decennialang vastgelegde getallen voor temperatuur en relatieve vochtigheid, en de toegelaten fluctuaties.

Hoe moet u als beheerder van een erfgoedcollectie omgaan met deze wetenschap in het achterhoofd? Tijdens de infodag ‘Binnenklimaat op de tocht’ verduidelijken we de huidige stand(punten) inzake klimaataanbevelingen, gevolgd door een aantal inspirerende voorbeelden van ’good practices’. Schrijf nu in!

Binnenklimaat op de tocht? (R)evolutie in de klimaatrichtlijnen voor erfgoed

Al wie met roerend en onroerend erfgoed begaan is, krijgt te maken met het bepalen van de normen voor de meest geschikte bewaaromstandigheden, in het bijzonder de klimaatomgeving voor objecten en interieurs.