safeguarding / behoud en beheer

Museumwachter (m/v), Dienst Cultuur provincie West-Vlaanderen / BE-Part, Platform voor actuele kunst

Functie
Functieomschrijving: 

Technische ondersteuning van de tentoonstellingen en activiteiten (manifestaties, panelgesprekken, boekenbeurzen, presentaties, nocturnes, workshops, activiteiten in het kader van de residenties).
Bewaking, beveiliging en publieksopvang van het centrum voor actuele kunst

Verantwoordelijkheden

Uitslaande brand vernielt de kerk van Anzegem

Uitslaande brand in de kerk van Anzegem copyright Focus-WTV

Donderdagavond 16 oktober 2014 is in het West-Vlaamse Anzegem (nabij Waregem) een felle brand uitgebroken in de 12de-eeuwse Sint-Jan Baptist en Sint-Eligiuskerk. De brand werd rond 18.00 uur ontdekt door leden van het parochiekoor en zou een gevolg zijn van een defect aan de verwarmingsinstallatie.


Technical Manager Works. Conservation & Project Management, Commonwealth War Graves Commission

Functie
Functieomschrijving: 

Commonwealth War Graves Commission is an international organisation responsible for the preservation of the numerous cemeteries and memorials that commemorate the sacrifices made by the Commonwealth forces during the two World Wars. Our work extends across 153 countries around the world.

Richtlijnen voor het binnenklimaat: de IIC en ICOM-CC verklaring

Meetapparatuur

Het International Institute for Conservation (IIC) en ICOM-CC brachten op 26 september een gemeenschappelijke Declaration on environmental Guidelines uit, aanbevelingen aangaande het binnenklimaat voor de bewaring van erfgoedobjecten en -collecties. De aanbevelingen zijn het resultaat van een evolutie in het doorgronden van het gedrag van materialen in hun (wisselende) klimaatomgeving, het streven naar meer duurzaamheid in energieverbruik en naar meer realiteitszin bij het stellen van bruikleenvoorwaarden.


Opendeurdag Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)

Het Koninklijk instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) opent zijn deuren voor het publiek in het kader van de Open Monumentendagen rond het thema 'Geschiedenis en herinnering'. Een uitzonderlijke gelegenheid om een blik te werpen achter de schermen van het onderzoek en de restauratie van kunstwerken, met uitleg door gepassioneerde specialisten.

Call for papers internationaal symposium Paul Coremans. Een Belgische 'Monuments Man' en zijn impact op de bescherming van cultureel erfgoed wereldwijd

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) organiseert van 15 juni tot 17 juni 2015 een internationaal symposium ter ere van zijn oprichter en eerste directeur Paul Coremans (1908-1965). Vijftig jaar na zijn overlijden is het een unieke gelegenheid om terug te blikken op zijn bijzondere carrière. De impact van zijn innovatieve gedachten over en visie op de conservatie en restauratie van kunstwerken is op zowel nationaal als internationaal vlak van enorm belang geweest.

In goede handen: erfgoed in depots | Informatiebeheer in je depotwerking

Een vormingstraject rond het inrichten van en het bewaren in erfgoeddepots, georganiseerd door de provinciale depotconsulenten. Dit traject sluit aan bij de basiscursus ‘behoud en beheer van erfgoed’. Voorafgaande deelname aan deze opleiding is echter niet verplicht.

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleidingen zijn afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

In goede handen: erfgoed in depots | Collectiebeleid, de basis voor een efficiënte depotwerking

Een vormingstraject rond het inrichten van en het bewaren in erfgoeddepots, georganiseerd door de provinciale depotconsulenten. Dit traject sluit aan bij de basiscursus ‘behoud en beheer van erfgoed’. Voorafgaande deelname aan deze opleiding is echter niet verplicht.

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleidingen zijn afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

In goede handen: erfgoed in depots | Zeker bewaren, verpakken en transporteren

Een vormingstraject rond het inrichten van en het bewaren in erfgoeddepots, georganiseerd door de provinciale depotconsulenten. Dit traject sluit aan bij de basiscursus ‘behoud en beheer van erfgoed’. Voorafgaande deelname aan deze opleiding is echter niet verplicht.

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleidingen zijn afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

In goede handen: erfgoed in depots | Niet te verwaarlozen: onderhoud in het depot

Een vormingstraject rond het inrichten van en het bewaren in erfgoeddepots, georganiseerd door de provinciale depotconsulenten. Dit traject sluit aan bij de basiscursus ‘behoud en beheer van erfgoed’. Voorafgaande deelname aan deze opleiding is echter niet verplicht.

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleidingen zijn afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

In goede handen: erfgoed in depots | Veilig - beveiligd: erfgoeddepots

Een vormingstraject rond het inrichten van en het bewaren in erfgoeddepots, georganiseerd door de provinciale depotconsulenten. Dit traject sluit aan bij de basiscursus ‘behoud en beheer van erfgoed’. Voorafgaande deelname aan deze opleiding is echter niet verplicht.

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleidingen zijn afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

In goede handen: erfgoed in depots | Depotinrichting als sleutel tot een efficiënt collectiebeheer

Een vormingstraject rond het inrichten van en het bewaren in erfgoeddepots, georganiseerd door de provinciale depotconsulenten. Dit traject sluit aan bij de basiscursus ‘behoud en beheer van erfgoed’. Voorafgaande deelname aan deze opleiding is echter niet verplicht.

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleidingen zijn afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

In goede handen. Erfgoed in depots | Traject

Een vormingstraject rond het inrichten van en het bewaren in erfgoeddepots, georganiseerd door de provinciale depotconsulenten. Dit traject sluit aan bij de basiscursus ‘behoud en beheer van erfgoed’. Voorafgaande deelname aan deze opleiding is echter niet verplicht.

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleidingen zijn afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

Zorg voor archeologisch metaal

Een metalen voorwerp ontdekt op het veld: wat nu? Hoe licht je dit best en hoe verpak je het voor transport naar de onderzoeksruimte, het restauratie-atelier of het depot? De fase net na het opgraven is cruciaal, zeker als het voorwerp uit een zuurstofarme, vaak natte omgeving komt waaraan het zich heeft aangepast en naar een zuurstofrijke omgeving gaat. Zuurstof is een katalysator voor corrosie. Zuurstof en vocht zijn ideaal voor het snel optreden van corrosie.

Natte plaat collodium negatieven / zoutdruk. Driedaagse cursus (gevorderden)

Deze driedaagse cursus voor gevorderden verenigt theorie en praktijk. Tijdens de introductiecursus Natte Plaat Collodium heb je al kennis gemaakt met verschillende aspecten van de nat collodium techniek (geschiedenis, materialen, chemie, handelingen en ‘best practices’) en kreeg je de kans collodium positieven te maken. Deze cursus, met syllabus, richt zich op de negatieve variant van het nat collodium proces.

Natte plaat collodium ambrotypie/ferrotypie | Tweedaagse cursus

Deze tweedaagse cursus verenigt theorie en praktijk. Het omvat de geschiedenis van de techniek, uitleg over het benodigde materiaal (camera’s, objectieven, platen…), het maken van recepten en chemische oplossingen én het maken van minimum twee positief collodiumplaten. De deelnemer doorloopt het hele proces van poetsen tot opname en vernissen. De workshop behandelt de positief variant van het natte plaat collodium proces. Dat wil zeggen dat de platen die je maakt unieke beelden zijn. Je kunt ze niet reproduceren (afdrukken).

Behoud van textiel in erfgoedcollecties

De meeste musea, heemkundige kringen en kerkfabrieken hebben voorwerpen uit textiel in hun collectie. Als we deze stukken voor lange termijn willen bewaren, moeten we voor een goede behandeling en opberging zorgen. De tijd, mensenhanden, ongedierte en het klimaat kunnen er namelijk voor zorgen dat het textiel verslijt, verbleekt, scheurt en zo aan waarde verliest.

Behoud van textiel in erfgoedcollecties

De meeste musea, heemkundige kringen en kerkfabrieken hebben voorwerpen uit textiel in hun collectie. Als we deze stukken voor lange termijn willen bewaren, moeten we voor een goede behandeling en opberging zorgen. De tijd, mensenhanden, ongedierte en het klimaat kunnen er namelijk voor zorgen dat het textiel verslijt, verbleekt, scheurt en zo aan waarde verliest.

Behoud van textiel in erfgoedcollecties

De meeste musea, heemkundige kringen en kerkfabrieken hebben voorwerpen uit textiel in hun collectie. Als we deze stukken voor lange termijn willen bewaren, moeten we voor een goede behandeling en opberging zorgen. De tijd, mensenhanden, ongedierte en het klimaat kunnen er namelijk voor zorgen dat het textiel verslijt, verbleekt, scheurt en zo aan waarde verliest.

Behoud van keramische materialen en glas in erfgoedcollecties

De meeste museumcollecties hebben voorwerpen uit keramiek of glas: zoals serviesgoed, beeldhouwwerk, elementen van interieurinrichting, etc. De verschillende keramische materialen van elkaar onderscheiden, is alvast een uitdaging. Een bewaring op lange termijn vereist dan ook goede behandelingen.

Behoud van aardewerk, steen en glas in archeologische collecties

Een groot deel van de vondsten op archeologische opgravingen bestaat uit aardewerk, steen of glas. Dit lijken misschien stabiele materialen, maar wanneer deze voorwerpen plots naar een droge omgeving gaan, kan verval snel optreden. Hoe licht je deze voorwerpen best en hoe verpak je ze voor transport naar de onderzoeksruimte, het restauratieatelier of het depot? Of hoe kun je schade herkennen bij voorwerpen die al lange tijd in het museum of depot aanwezig zijn?

Mijn collectie, onze wereld. Cursusreeks collectiebeheer voor de lokale erfgoedhouder

Dit najaar organiseert Heemkunde Vlaanderen de cursusreeks ‘Mijn collectie, onze wereld. Collectiebeheer voor de lokale erfgoedhouder’. De lessenreeks, die bestaat uit vier cursussen rond een bepaald thema, vindt plaats in Genk en Hasselt. De cursus is er voor iedereen met een collectie lokaal erfgoed met objecten (lokale musea, lokale documentatiecentra, heemkringen of andere erfgoedverenigingen, particulieren met erfgoedcollecties …).

Ons geheugen goed verpakt. Mogelijkheden en aandachtspunten voor het verpakken van papieren erfgoed

Samen met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek biedt FARO een modulair vormingstraject aan over het behoud en beheer van documentair erfgoed. De bedoeling van dit traject is een tour d' horizon te geven van alle aspecten van behoud en beheer en dit aan de hand van praktijkgerichte basismodules.

Dit vormingstraject richt zich tot personeelsleden van erfgoedbibliotheken en archieven die dagelijks met documentair erfgoed in contact komen, maar die hiertoe geen specifieke opleiding gevolgd hebben, of die hun kennis willen opfrissen.  

Biodesign in textiel | Call for papers

Ontwerpers maken steeds vaker gebruik van dieren en planten om radicaal nieuwe designconcepten mogelijk te maken. (Micro-)organismen zoals schimmels, bacteriën en algen kunnen worden ingezet om textiel te maken, te veredelen of te bewerken. 'Levend' textiel dat niet mechanisch wordt vervaardigd maar is 'gegroeid'. Op het voorjaarssymposium 2015 wil de Textielcommissie.nl nieuwe ontwikkelingen op het gebied van biotechnologisch vervaardigd textiel laten zien. Wat gaat deze textiel voor ons betekenen?

Interieurtextiel in het Interbellum in Nederland en België

Op 13 november 2014 staat het symposium van de Textielcommissie.nl in het teken van Interieurtextiel in Nederland en België in de periode 1918-1940. In die tijd had de toegepaste kunst verschillende gezichten: van het expressionisme van de Amsterdamse School tot de geometrische vormentaal van het modernisme. Grenzen waren soms moeilijk te trekken en menig ontwerper werkte in verschillende stijlen.

Programma

9.00 uur: Inschrijving en ontvangst met koffie en thee