safeguarding / behoud en beheer

Pestmanagement, hoe voorkomt u plagen?

Hoe gaat u om met insecten, schimmels en ongedierte in musea? Schimmels en ongedierte kunnen desastreus zijn voor een museumcollectie. Vrijwel elk museum heeft ermee te maken. Of het nu gaat om insecten, schimmels of ongedierte: het valt allemaal onder pestmanagement.

Wetenschappelijk assistent – Kunsthistoricus (m/v), Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Functie
Functieomschrijving: 

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) is één van de tien federale wetenschappelijke instellingen onder de bevoegdheid van de Minister van Wetenschapsbeleid. Het staat in voor de inventarisatie, wetenschappelijke studie, conservatie en valorisatie van het artistieke en culturele patrimonium van het land, en heeft een opdracht van zowel onderzoek als dienstverlening. Het vormt een uniek instrument voor de ontsluiting van het roerende en onroerende patrimonium van ons land.

Wetenschappelijk assistent – Conservator-restaurateur van schilderijen (m/v), Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Functie
Functieomschrijving: 

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) is een van de tien federale wetenschappelijke instellingen onder de bevoegdheid van de Minister van Wetenschapsbeleid. Het staat in voor de inventarisatie, wetenschappelijke studie, conservatie en valorisatie van het artistieke en culturele patrimonium van het land, en heeft een opdracht van zowel onderzoek als dienstverlening. Het vormt een uniek instrument voor de ontsluiting van het roerende en onroerende patrimonium van ons land.

Workshop Electrochemistry | Dr. Christian Degrigny

Op geregelde tijdstippen organiseert de Universiteit van Amsterdam, opleiding Conservering en restauratie van cultureel erfgoed, masterclasses en workshops voor professionals die werkzaam zijn op het terrein van conservering en restauratie.

Van 16 tot en met 19 juni 2015 kunt u deelnemen aan een vierdaagse masterclass over electrochemistry.

Voertaal is Engels.

Erfgoed ingepakt. Demonstraties verpakken en bewaren van erfgoedcollecties en archief

De depotconsulent van de provincie Oost-Vlaanderen demonstreert op drie locaties in de provincie hoe u erfgoedcollecties en archief het beste bewaart. Ze brengt een hele hoop materialen mee en toont concreet welke dozen, hoezen, kapstokken, noppenfolie, zijdepapier, silicagel  ... u het beste gebruikt zodat uw erfgoed veilig en duurzaam opgeborgen is.

Erfgoed ingepakt. Demonstraties verpakken en bewaren van erfgoedcollecties en archief

De depotconsulent van de provincie Oost-Vlaanderen demonstreert op drie locaties in de provincie hoe u erfgoedcollecties en archief het beste bewaart. Ze brengt een hele hoop materialen mee en toont concreet welke dozen, hoezen, kapstokken, noppenfolie, zijdepapier, silicagel  ... u het beste gebruikt zodat uw erfgoed veilig en duurzaam opgeborgen is.

Erfgoed ingepakt. Demonstraties verpakken en bewaren van erfgoedcollecties en archief

De depotconsulent van de provincie Oost-Vlaanderen demonstreert op drie locaties in de provincie hoe u erfgoedcollecties en archief het beste bewaart. Ze brengt een hele hoop materialen mee en toont concreet welke dozen, hoezen, kapstokken, noppenfolie, zijdepapier, silicagel  ... u het beste gebruikt zodat uw erfgoed veilig en duurzaam opgeborgen is.

What do we lose when we lose a library?

Ter herdenking van de honderdste verjaardag van de vernietiging van de Leuvense Universiteitsbibliotheek organiseren de KU Leuven, het Goethe-Institut Brüssel en de British Council Brussels in september een driedaagse internationale conferentie rond het uitdagende onderwerp 'What do we lose when we lose a library?'.

Inventariseren van funerair erfgoed: waarom en hoe?

Waardevolle graftekens treft u op alle begraafplaatsen aan: van monumentale sarcofagen over zerken van historisch relevante figuren tot graven met verrassende of ontroerende afbeeldingen. Veel van dit funerair erfgoed is met verdwijnen bedreigd. Verloopt de concessie, dan wordt veelal ook het grafteken verwijderd. Hierdoor gaat ieder jaar een belangrijk deel van ons erfgoed en van de lokale geschiedenis verloren.

Technicus / Art handler (m/v), Xavier Hufkens

Functie
Functieomschrijving: 

Xavier Hufkens is een internationale kunstgalerie gevestigd op twee locaties in Brussel. De galerie organiseert regelmatig tentoonstellingen en vertegenwoordigt gerenommeerde kunstenaars. Ze neemt deel aan de belangrijkste beurzen op het gebied van hedendaagse kunst.

Je bent verantwoordelijk voor:

SOIMA 2015 | Unlocking sound & image heritage. Pre-conference workshop

Op 3 en 4 september vindt in Brussel de SOIMA-conferentie plaats. ‘SOIMA’ staat voor Sound and Image Archives, en wordt georganiseerd door ICCROM, het internationaal onderzoekscentrum voor conservatie en restauratie van cultureel erfgoed van de UNESCO in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK/IRPA). PACKED vzw, VIAA, FARO, UNESCO Vlaanderen en VUB zijn als partners betrokken.

Internationaal symposium Paul Coremans. Een Belgische 'Monuments Man' en zijn impact op de bescherming van cultureel erfgoed wereldwijd

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) organiseert een internationaal symposium ter ere van zijn oprichter en eerste directeur Paul Coremans (1908-1965). Vijftig jaar na zijn overlijden, is het een unieke gelegenheid om terug te blikken op zijn bijzondere carrière. De impact van zijn innovatieve gedachten en visie rond de conservatie en restauratie van kunstwerken is op zowel nationaal als internationaal vlak van enorm belang geweest. Zijn standpunten, gedachten en realisaties zullen tijdens de internationale conferentie uitgebreid aan bod kunnen komen.

SOIMA organiseert intensieve workshop over audiovisuele archieven

Op 3 en 4 september vindt in Brussel de SOIMA-conferentie plaats. ‘SOIMA’ staat voor Sound and Image Archives, en wordt georganiseerd door ICCROM, het internationaal onderzoekscentrum voor conservatie en restauratie van cultureel erfgoed van de UNESCO in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK/IRPA). PACKED vzw, VIAA, FARO, UNESCO Vlaanderen en VUB zijn als partners betrokken.

De conferentie wordt voorafgegaan door een vijfdaagse intensieve workshop met als thema 'Sustaining Sound and Image Collections'. Voor deze workshop kan u zich kandidaat stellen tot 30 april 2015.

Provincie Oost-Vlaanderen organiseert groepsaankoop verpakkings- en conserveringsmateriaal

Voor het vierde jaar op rij doet de provincie Oost-Vlaanderen een groepsaankoop van verpakkings- en conserveringsmateriaal voor uw erfgoedcollectie en archief. Intekenen kan tot 3 juni.

Handschoenen om vingerafdrukken tegen te gaan, zuurvrije kartonnen archiefdozen, noppenfolie en zijdepapier, een nummeringsset en etiketten, kledinghoezen en opgedikte kapstokken, insectenvallen, een calamiteitenkit, silicagel ... De provinciale Oost-Vlaamse depotconsulenten kozen voor u bijna 200 kwaliteitsproducten uit en onderhandelen hiervoor een scherpe prijs.

BRAK-tiviteit 'Schimmel'

Eind vorig jaar organiseerde BRAK, de koepel van Vlaams-Brabantse en Brusselse archieven, een geslaagde en – afgaande op de reacties op de dag zelf – gesmaakte BRAK-studiedag in Vilvoorde.
 
BRAK wil echter meer zijn dan de organisator van een tweejaarlijkse studiedag. BRAK wil in de eerste plaats een forum bieden waar archivarissen en archiefmedewerkers uit Vlaams-Brabant en Brussel met elkaar in contact kunnen treden en van gedachten kunnen wisselen over de meest uiteenlopende thema’s inzake archiefbeheer. En daarom wisselt BRAK het geweer van schouder.

Culture in Crisis

De recente en moedwillige vernieling van cultureel erfgoed in Syrië en Irak lokt wereldwijd verontwaardiging uit. Naar aanleiding daarvan organiseert het Londense Victoria and Albert Museum een eendaagse conferentie over de oorzaken en gevolgen van het doelgericht vernielen van kostbaar erfgoed in tijden van oorlog en crisis:

This one day conference will gather experts from around the world. We will explore past cases, discover the truth about recent tragedies and hopefully leave with a better understanding of what can to be done to assist.

Flesh, Gold and Wood. The Saint-Denis altarpiece in Liège and the question of partial paint practices in the 16th century

Op 22, 23 en 24 oktober 2015 organiseert het KIK in Brussel zijn 16de Kunsthistorisch seminarie getiteld Flesh, Gold and Wood. The Saint-Denis altarpiece in Liège and the question of partial paint practices in the 16th century.

Verhuizen van boeken en tijdschriften in de praktijk

Hoe verhuist u een collectie documentair erfgoed? Lokale erfgoedvereniging 'Onzen Heertje Erfgoedvereniging vzw' uit Poperinge zette deze vraag onlangs in praktijk om. Wegens plaatsgebrek moest de vereniging haar zorgvuldig opgebouwde collectie boeken en tijdschriften overbrengen naar KADOC in Leuven.

Wetenschapslunch KBR | Bewaring en toegankelijkheid van kranten

Kranten digitaliseren is een uitdaging. Er staat heel wat op het spel voor lezers, journalisten, auteurs, onderzoekers en zeker voor de afdeling Kranten en hedendaagse media van de Koninklijke Bibliotheek van België. Conservator Marc D’Hoore stelt u tijdens uw middagpauze de jongste ontwikkelingen voor op het vlak van bewaring en toegankelijkheid van dit hedendaags erfgoed.

Praktisch

27 maart 2015, 13.00 - 14.00 uur, Koninklijke Bibliotheek van België, Park Room (2de verdieping), Keizerslaan, 1000 Brussel

Organisatie: Koninklijke Bibliotheek van België

Bewaren en beheren van analoge fotocollecties, een vak apart

Als geen andere discipline is fotografie multidisciplinair en multimaterieel. Dit zorgt ervoor dat het behoud en beheer van foto’s vaak vrij complex is. In deze cursus geeft de Bibliotheekschool Gent een overzicht van de meest voorkomende schadekenmerken bij analoge foto’s en digitale prints en de maatregelen die kunnen worden genomen om deze collecties er zo goed mogelijk van te vrijwaren. Het startschot van de cursus wordt gegeven op 9 maart.

Een andere kijk op risicobeheer. Mini-congres voor de erfgoedsector

ECCE! staat voor Eerste hulp bij Calamiteiten met Cultureel Erfgoed. Onder deze noemer ontwikkelden FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw en Optimit bvba een begeleidingstraject rond calamiteitenplanning voor erfgoedorganisaties. Een jaar lang werkten de Musea Maaseik, de stad Tongeren en het Gallo-Romeins Museum zo onder begeleiding aan een calamiteitenplan, gesteund door de provincie Limburg. Bij deze gelegenheid zetten we hen graag even in de bloemetjes.

Programma

13.00 uur: Verwelkoming en terugblik ECCE!-traject 2014-2015

Biodesign in textiel

Ontwerpers maken steeds vaker gebruik van dieren en planten om radicaal nieuwe designconcepten mogelijk te maken. (Micro-)organismen zoals schimmels, bacteriën en algen kunnen worden ingezet om textiel te maken, te veredelen of te bewerken. 'Levend' textiel dat niet mechanisch wordt vervaardigd maar is 'gegroeid'. Op het voorjaarssymposium 2015 wil de Textielcommissie.nl nieuwe ontwikkelingen op het gebied van biotechnologisch vervaardigd textiel laten zien. Wat gaat deze textiel voor ons betekenen?

Ga crowdfunden met Boekensteun en zamel geld in voor het behoud van uw papieren erfgoed

Onder het motto ‘geef om boeken’ helpt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek u bij het vinden van geld voor het behoud van historische boeken, kranten, tijdschriften of ander bibliotheekerfgoed. En daarbij doet u nuttige kennis op voor andere communicatie- en fondsenwervingsacties. Bewaart uw organisatie papieren erfgoed dat toe is aan restauratie of een betere verpakking? Start dan een inzamelingsactie via de website Boekensteun. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek helpt u op weg.

Inauguratie leerstoel 'Advanced Imaging Techniques for the Arts'

Op vrijdag 27 februari wordt de Leerstoel ‘Advanced Imaging Techniques for the Arts’ feestelijk geinaugureerd in het Rubenianum in Antwerpen. Deze leerstoel werd toegekend aan de AXES onderzoeksgroep van het Departement Chemie, met dr. Geert Van der Snickt als mandaathouder, en heeft als doel de implementatie van analytische beeldtechnieken bij de studie en conservatie van cultureel erfgoed te bevorderen.

MA-XRF Scanning: the bigger picture

Op 26 februari organiseert de Universiteit Antwerpen een studiedag over MA-XRF scanning. MA-XRF is een nieuwe beeldvormingstechniek die de UA ontwikkelde en die o.a. werd ingezet om de overschilderingen op het Lam Gods te visualiseren (zie bv. Cobra.be). Tijdens deze studiedag lichten enkele vooraanstaande buitenlandse experts hun ervaringen met deze techniek toe.