safeguarding / behoud en beheer

Suppoosten / Mediators, Vanhaerents Art Collection

Functie
Functieomschrijving: 

De Vanhaerents Art Collection is een hedendaagse familiale kunstverzameling met werk van het einde van de jaren 1970 tot vandaag. Hierdoor is het mogelijk om het werk van beloftevolle jonge kunstenaars te confronteren met dat van reeds gevestigde kunstenaars door wiens werk zij geïnspireerd werden. Momenteel zijn de derde collectiepresentatie Man in the Mirror en de video Marilyn van Philippe Parreno voor het publiek toegankelijk.

Art Handler, KTN Art (Katoen Natie)

Functie
Functieomschrijving: 

Wereldwijd combineert de 'KATOEN NATIE GROEP' engineering en technologie om klantgerichte, technologische en logistieke oplossingen te bieden aan bedrijven, actief in verscheidene industrietakken. Katoen Natie heeft 181 vestigingen verspreid over 33 landen in Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en het Verre Oosten en stelt zo’n 13.000 mensen tewerk.

Masterclass Mirrors and Flat Glass

De Universiteit van Amsterdam, opleiding Conservering en restauratie van cultureel erfgoed, organiseert masterclasses en workshops voor professionals die werkzaam zijn op het terrein van conservering en restauratie.

Van 1 tot en met 4 februari 2016 kunt u deelnemen aan een vierdaagse masterclass over spiegels en vlak glas onder leiding van Patricia Jackson.

Voertaal is Engels

FARO verwelkomt nieuwe medewerkster

Begin november startte Julie Lambrechts als tijdelijk deeltijds stafmedewerker behoud en beheer bij FARO. U kunt bij haar terecht voor al uw vragen over behoud en beheer via julie.lambrechts@faro.be.

Studiedag waterschade in erfgoedcollecties, archieven en monumenten

Water is een van de ergste vijanden van archieven, bibliotheken, musea en historisch waardevolle gebouwen. Een dijkbreuk of een flinke storm kan heel wat wateroverlast berokkenen. Een openstaand raam of een verstopte afvoerpijp, een lekkende kraan of een barst in een glazen koepel evenzeer. Op vrijdag 4 december 2015 organiseert het Belgische Blauwe Schildcomité vzw in het FelixArchief te Antwerpen een studiedag over waterschade - en hoe die te voorkomen.


Geen kater na het water? Omgaan met waterschade in erfgoedcollecties, archieven en monumenten

Water is een van de ergste vijanden van archieven, bibliotheken, musea en historisch waardevolle gebouwen. Een dijkbreuk of een flinke storm kan heel wat wateroverlast berokkenen. Een openstaand raam of een verstopte afvoerpijp, een lekkende kraan of een barst in een glazen koepel evenzeer. En dan vragen we ons niet eens af waarom vele bibliotheken, archieven en museale collecties nog steeds in een kelder worden bewaard, of wat bluswater bij brandbestrijding allemaal kan veroorzaken. Iedereen weet dat voorkomen beter is dan genezen, maar hoe voorkom je wateroverlast?

Nieuwe publicatie en studiedag ‘Duurzaamheid is een streven. Musea en depots (ver)bouwen’

Cover Duurzaam verbouwen voor musea en depots

Heeft u plannen om uw museumgebouw of depot te renoveren of om een nieuwbouw te realiseren? Dan mag u beslist niet ontbreken op de studiedag ‘Goed begonnen is half gewonnen. Duurzaam (ver)bouwen van museum- en depotinfrastructuur’, op donderdag 19 november in deSingel in Antwerpen. Een programma met razend interessante sprekers en cases uit  buiten- en binnenland, en met bijzondere aandacht voor duurzaamheid, van bij de voorbereiding tot en met de oplevering. Bovendien krijgt u de nagelnieuwe publicatie ‘Duurzaamheid is een streven. Musea en depots (ver)bouwen’ als eerste mee naar huis!


Zeventiende-eeuwse tijdscapsule opgedoken

De kist (c) Museum voor Communicatie

Welk erfgoednieuws dook de voorbije week gelijktijdig op in onder meer The New York Times, The Guardian, The Telegraph, Algemeen Dagblad, British Academy News, BBC Worldservice, BBC History Magazine en het Deense Berlingske? Groot nieuws, inderdaad: in het Museum voor Communicatie in Den Haag is een echte tijdscapsule uit de zeventiende eeuw herontdekt. In een kist liggen 2.600 brieven die nooit werden bezorgd en 600 daarvan zijn zelfs nog altijd verzegeld. Het vergeten archief van een Nederlandse postmeester.


Julie Lambrechts

Julie Lambrechts
Voornaam: 
Julie
Naam: 
Lambrechts

Erfgoedobject out of office: koerieren in de praktijk

Collectiemobiliteit is voor musea de manier om een breder publiek kennis te laten maken met hun collectie. Daarnaast geeft museaal bruikleenverkeer nieuwe waarden aan onze objecten. Bruiklenen verrijken de collectie van de bruikleengever, verhogen de kwaliteit van tentoonstellingen en vergroten de kennis van de betrokken museummedewerkers.

Ons geheugen goed verpakt. Mogelijkheden en aandachtspunten voor het verpakken van papieren erfgoed

Samen met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek biedt FARO een modulair vormingstraject aan rond het behoud en beheer van documentair erfgoed. De bedoeling van dit traject is een tour d' horizon te geven van alle aspecten van behoud en beheer en dit aan de hand van praktijkgerichte basismodules.

Dit vormingstraject richt zich tot personeelsleden van erfgoedbibliotheken en archieven die dagelijks met documentair erfgoed in contact komen, maar die hiertoe geen specifieke opleiding gevolgd hebben, of die hun kennis even willen opfrissen.  

Project digitaliseert vier toonaangevende Belgische architectuurtijdschriften

Even terugspoelen: in 2013 starten de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, de Universiteitsbibliotheek Gent, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven met de digitalisering van een aantal Belgische architectuurtijdschriften uit de periode voor de Tweede Wereldoorlog. De keuze valt op L'Émulation, L'Habitation à bon marché, Bâtir en L'Ossature métallique, omwille van hun architectuurhistorische belang en de aanwezigheid van een volledige reeks in de collecties van de partnerbibliotheken. Ondertussen is het project zo goed als afgerond. Op 5 november 2015 wordt het project gepresenteerd met een lezing door prof. Hélène Jannière (Université de Rennes 2).

Goed begonnen is half gewonnen. Duurzaam (ver)bouwen van museum- en depotinfrastructuur

Al ruim een decennium heerst er in ons land een verhoogde bedrijvigheid in het bouwen of verbouwen van musea, archiefruimten en erfgoeddepots, op grote en kleine schaal. Diverse projecten staan momenteel in de steigers en worden met veel aandacht en verwachting gadegeslagen. Er werd en wordt bijgevolg veel ervaring opgedaan inzake het plannen, programmeren, managen, coördineren en opvolgen van nieuw- of verbouwprojecten. Het gaat daarbij om complexe processen waar iedereen vanuit zijn rol en verantwoordelijkheid als betrokken partij mee te maken krijgt.

Studiedag duurzaam (ver)bouwen van museum- en depotinfrastructuur

In samenwerking met de provincie Antwerpen en het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) organiseert FARO op donderdag 19 november 2015 in Kunstcampus deSingel in Antwerpen de infodag 'Goed begonnen is half gewonnen. Duurzaam (ver)bouwen van museum- en depotinfrastructuur'. Verschillende sprekers uit binnen- en buitenland komen er de aanpak van hun (ver)bouwproject toelichten, met bijzondere aandacht voor de duurzaamheid van het traject voorafgaand aan de realisatie van museum- en depotinfrastructuur.


Vierde jaargang vormingsreeks 'In goede handen' binnenkort van start

Op 26 oktober gaat voor de vierde maal op rij de vormingsreeks 'In goede handen: erfgoed in depots' van start. In zes modules wordt grondig ingegaan op cruciale aspecten in het behoud en beheer van erfgoedcollecties. Tijdens de sessies wordt bijzondere aandacht besteed aan praktijkwerk in erfgoeddepots. 'In goede handen' is gericht op een doelpubliek met praktijkervaring in erfgoedbeheer: medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. Elke module duurt een volledige dag en is gewijd aan één specifiek thema.


Onhandelbaar erfgoed. Art-handling van grote en zware collectiestukken

Deze workshop wil u inspireren en wapenen bij het verplaatsen van grote, zware en moeilijk te manipuleren objecten. Dit vereist enige technische kennis en kunde. De workshop zal bovendien de museale aspecten goed onder de aandacht brengen om de veiligheid van de objecten te garanderen.

Integrated Pest Management for Cultural Heritage

Op 6 april 2016 organiseert het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) in samenwerking met International Academic Projects een internationale workshop over Integrated Pest Management. De workshop vindt plaats in het KIK zelf, de docent is David Pinniger.

Innovatie in de conservatie-restauratie | Achtste BRK-APROA/Onroerend Erfgoed colloquium

Het internationale BRK-APROA/Onroerend Erfgoed colloquium staat op 12 en 13 november stil bij opportuniteiten en beperkingen van innovatie in de conservatie-restauratie.

Alles uit de kast? Verkennende bijeenkomst over kostuumerfgoed

Tal van verenigingen die met feesten en rituelen bezig zijn, hebben in de loop der jaren een uitgebreide collectie kostuums uitgebouwd. Daar op een goede manier zorg voor dragen blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk. Op zaterdag 12 december organiseren LECA, ETWIE en Het Firmament daarom een verkennende bijeenkomst over kostuumerfgoed in Vlaanderen.

The Daguerreotype Symposium 2015

Op 8 en 9 oktober vindt in Bry-sur-Marne (Frankrijk) een internationaal symposium over daguerreotypieën plaats. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Duurzaam digitaal beheren voor kunstenaars en kunstenorganisaties | Workshop en symposium

TRACKS-workshop (Bert Lemmens & Sanne Van Bellingen)

De voormiddag gaat zowel in op de uitdagingen waarop je botst wanneer je digitale documenten en andere bestanden op korte en lange termijn wil bewaren als op welke strategieën je daarbij kan volgen. We geven je de basisprincipes mee van duurzaam en digitaal archiveren. Wat is digitaal? Wat is duurzaam? En wat is duurzaam digitaal archiveren? Een van die casestudies gaat over het archief van iMAL zelf. Samen met een vrijwilligster wordt het papieren en digitale archief momenteel in kaart gebracht.

Een Socratische dialoog over perceptie: “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Is deze restauratie goed?” | RCE-Symposium

Iedere dag nemen professionals beslissingen over de conservering, preservering en restauratie van objecten in de breedste zin van het woord, zij het museale objecten, delen van monumenten, of gehele monumenten. Er worden soms verhitte discussies gevoerd over welke objecten wel of niet behandeld en tentoongesteld mogen worden. Hoe mag een object behandeld worden en wat is een acceptabel resultaat? Is het object geworden wat het zou moeten zijn? Doet het wat het deed of zou moeten doen? Zie ik in de restauratie wat ik zou moeten (willen) zien?

Collegagroep 'Verhuizen van documentaire collecties' in het teken van verzekeringen

Om kennis en ervaringen over het verhuizen van documentaire collecties te delen, organiseren de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en FARO op vrijdag 27 november een derde bijeenkomst van de collegagroep 'Verhuizen van documentaire collecties'. Centrale thema is het verzekeren van de collectie in functie van een verhuisoperatie.

Mijn collectie, onze wereld. Cursusreeks collectiebeheer voor de lokale erfgoedhouder

Dit najaar organiseren Heemkunde Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met Heemkundige kring De Semse de cursusreeks ‘Mijn collectie, onze wereld. Collectiebeheer voor de lokale erfgoedhouder’. De lessenreeks, die bestaat uit drie cursussen rond een bepaald thema, vindt plaats in Zemst. De cursus is er voor iedereen met een collectie lokaal erfgoed met objecten (lokale musea, lokale documentatiecentra, heemkringen of andere erfgoedverenigingen, particulieren met erfgoedcollecties,…).

Mijn collectie, onze wereld. Cursusreeks collectiebeheer voor de lokale erfgoedhouder

Dit najaar organiseren Heemkunde Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met Heemkundige kring De Semse de cursusreeks ‘Mijn collectie, onze wereld. Collectiebeheer voor de lokale erfgoedhouder’. De lessenreeks, die bestaat uit drie cursussen rond een bepaald thema, vindt plaats in Zemst. De cursus is er voor iedereen met een collectie lokaal erfgoed met objecten (lokale musea, lokale documentatiecentra, heemkringen of andere erfgoedverenigingen, particulieren met erfgoedcollecties,…).