safeguarding / behoud en beheer

Waarde en waardering ten behoeve van conservering en restauratie

Ten aanzien van het selecteren, beheren en behouden (inclusief risicoanalyses) van cultureel erfgoed is het bepalen van de waarden van dat erfgoed al geruime tijd een leidend principe geworden. Rond 2000 zijn de eerste initiatieven in de praktijk gebracht en daardoor zichtbaar gemaakt. Het gaat hierbij om monumenten, historische binnenruimten, ensembles en overige roerende collecties, tuinen en de verbinding tussen al deze soorten erfgoed.

Resonant publiceert online Doeboek muzikaal erfgoed

Een praktische gids voor muziekorganisaties waarin alle belangrijke vragen rond erfgoedzorg aan bod komen, dat is de opzet van het nieuwe 'Doeboek muzikaal erfgoed'. Deze online publicatie is een uitgave van Resonant. Het Doeboek is er voor elke organisatie of elke persoon die van ver of van dichtbij met muzikaal erfgoed te maken heeft en die dit muzikaal erfgoed toegankelijker wil maken en het duurzaam wil gebruiken en bewaren.

Binnenklimaat op de tocht? Schrijf nu in voor de infodag!

Al wie met roerend en onroerend erfgoed begaan is, krijgt te maken met het bepalen van de normen voor de meest geschikte bewaaromstandigheden, in het bijzonder de klimaatomgeving voor objecten en interieurs. Internationaal wordt echter al een tijdje gediscussieerd over zin en onzin, nut en noodzaak van de al decennialang vastgelegde getallen voor temperatuur en relatieve vochtigheid, en de toegelaten fluctuaties.

Hoe moet u als beheerder van een erfgoedcollectie omgaan met deze wetenschap in het achterhoofd? Tijdens de infodag ‘Binnenklimaat op de tocht’ verduidelijken we de huidige stand(punten) inzake klimaataanbevelingen, gevolgd door een aantal inspirerende voorbeelden van ’good practices’. Schrijf nu in!

Binnenklimaat op de tocht? (R)evolutie in de klimaatrichtlijnen voor erfgoed

Al wie met roerend en onroerend erfgoed begaan is, krijgt te maken met het bepalen van de normen voor de meest geschikte bewaaromstandigheden, in het bijzonder de klimaatomgeving voor objecten en interieurs.

Opleiding behoudsmedewerker erfgoed in Gent én Leuven

Sinds 2010 organiseert de Bibliotheekschool Gent (VSPW) op vraag van en in overleg met de cultureel-erfgoedsector de opleiding 'Behoudsmedewerker Erfgoed'. Vanaf 11 september wordt deze opleiding er voor de vijfde maal ingericht. Op 8 september start dezelfde opleiding ook voor de eerste keer op in het CVO De Nobel in Leuven (campus Wijnpers).

Opleiding behoudsmedewerker erfgoed (CVO De Nobel - Leuven)

Op 8 september wordt de opleiding Behoudsmedewerker Erfgoed voor de eerste maal ingericht door CVO De Nobel in Leuven. CVO De Nobel staat voor Centrum voor Volwassenenonderwijs van de Provincie Vlaams-Brabant. Het centrum organiseert leergangen voor zowel op het niveau secundair onderwijs als op het niveau hoger beroepsonderwijs.

Opleiding behoudsmedewerker erfgoed (Bibliotheekschool Gent)

Op 11 september start de opleiding Behoudsmedewerker Erfgoed voor de vijfde maal in de Bibliotheekschool Gent. De Bibliotheekschool is een afdeling van de Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk (VSPW) Gent, een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO).

Vlaamse Erfgoedbibliotheek zoekt conserveringsdeskundigen voor begeleiding schaderegistratietrajecten

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek stelt de UPLA-methode vanaf het najaar 2014 gratis ter beschikking van erfgoedbibliotheken. Die kunnen dan een schaderegistratietraject opzetten met behulp van eigen medewerkers. Om de bibliotheekmedewerkers tijdens een UPLA-traject te begeleiden is de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek op zoek naar gemotiveerde conserveringsexperten.

'Red de kunstenaarsboeken van het KMSKA' op Boekensteun.be

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) start een crowdfundingcampagne om de kunstenaarsboeken in zijn collectie optimaal te kunnen bewaren. Het museum wil 3.210 euro inzamelen om de boeken zuurvrij te bewaren en waar nodig te restaureren.

Conserveringsdeskundigen voor de begeleiding van schaderegistratietrajecten bij erfgoedbibliotheken, Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Functie
Functieomschrijving: 

Uit het onderzoeksrapport ‘De wet van de remmende achterstand’ uit 2012 blijkt dat er in Vlaanderen weinig kennis aanwezig is over de toestand van de bewaarcollecties in bibliotheken. Daarom ontwikkelde de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de Universal Procedure for Library Assessment. UPLA is een model voor schaderegistratie dat erfgoedbibliotheken helpt om op een snelle en efficiënte wijze de noden op het gebied van conservering en preservering in kaart brengen.

Ghent Altarpiece International Study Day

The KIK-IRPA and the University of Ghent are honoured to announce the Ghent Altarpiece International Study Day that takes place in Ghent on 10 September 2014. The day is intended for art historians, curators, conservators, scientists and other schoolars studying Early Netherlandish Painting. In the morning session, six conferences will present a wide range of aspects of the current research and conservation treatment of the Ghent Altarpiece.

Infomoment 'Schaderegistratie met UPLA'

Welke schadevormen zijn er in uw bibliotheek aanwezig? Dat kunt u nu snel en efficiënt te weten komen. Vanaf dit najaar kunt u hiervoor namelijk gebruik maken van UPLA, de Universal Procedure for Library Assessment. Kom naar het infomoment op dinsdag 1 juli 2014 en u hoort hoe ook u met UPLA aan de slag kan.

Groepsaankoop Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant

Vlaams-Brabantse en Oost-Vlaamse erfgoedorganisaties kunnen ook dit jaar inschrijven op de provinciale groepsaankopen verpakkings- en conserveringsmateriaal. Via deze groepsaankoop kan uw organisatie verpakkings- en conserveringsmateriaal aankopen op één centrale plaats en tegen een scherpere prijs.

19th International Course on Stone Conservation

Internationale conferentie over de conservatie van steen en stenen objecten, georganiseerd door ICCROM en Getty Conservation Institute in Rome van 15 april tot 3 juli 2015.

Meer informatie vindt u op de website van ICCROM.

Bewaren en beheren van analoge fotocollecties

Als geen andere discipline is fotografie multidisciplinair en multimaterieel. Dit zorgt ervoor dat het behoud en beheer van foto’s vaak vrij complex is en de nodige vragen met zich meebrengt. Hoewel foto’s over het algemeen een tweedimensioneel karakter hebben, is de samenstelling gelaagd en krijgen we te maken met een combinatie van verschillende materialen met hun eigen karakteristieke eigenschappen.

Plastics for dummies: The art is in the cleaning. Tips and tricks, practice and theory, for cleaning plastics

Plastics not only have found their way into our everyday life, but also in almost all of our heritage and art collections. We often feel like they are indestructible, will last forever and that we don’t need to worry about them in our collections, nor that they need priority care. However, most plastics age much faster than our traditional materials and they all need specific care. What once seemed like a flawless, bright and shiny future, is now showing cracks, lost its luster, or even literally got sticky.

Klimaatmetingen uitvoeren en interpreteren

Tijdens deze cursus van één dag wordt ingegaan op het meten en registreren van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en materiaalvochtgehalte. Soorten meters, instellingen en plaatsing worden besproken. Ook worden met behulp van de gemeten waarden allerlei grafieken gegenereerd en worden de gegevens geanalyseerd. Een groot deel van de cursus bent u zelf bezig met meetapparatuur en met de verwerking van meetgegevens via het internet.
 
Wat komt er aan bod?

Klimaatmetingen uitvoeren en interpreteren

Tijdens deze cursus van één dag wordt ingegaan op het meten en registreren van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en materiaalvochtgehalte. Soorten meters, instellingen en plaatsing worden besproken. Ook worden met behulp van de gemeten waarden allerlei grafieken gegenereerd en worden de gegevens geanalyseerd. Een groot deel van de cursus bent u zelf bezig met meetapparatuur en met de verwerking van meetgegevens via het internet.
 
Wat komt er aan bod?

Lancering TRACKS

It is often easier to recognize that action is needed than to know where to start.

Zorg dragen voor je eigen archief en collectie is een uitdaging voor velen, niet in het minst omdat het als verplichting is ingeschreven in het Kunstendecreet. Maar ook wie niet gesubsidieerd wordt – professionals of amateurs - stellen zich vragen als: hoe bewaar je alles en wat moet je bewaren? Waar begin je eerst? En vooral: waarom zou ik zorg dragen voor m’n archief en collectie(s)?

Body, mind, artifact: Reimagining collections

Sibmas en Theatre Library Association nodigen bibliotheken, archieven en musea en andere organisties betrokken bij podiumkunstenerfgoed uit op de internationale conferentie ‘Body, mind, artifact: Reimagining collections’ (New York, 10-13 juni 2014). Het driedaagse programma, gevuld met plenaire sessies, workshops en excursies, laat u kennismaken met vernieuwende inzichten over documentatie en bewaring van podiumkunsten, digitale duurzaamheid en toegankelijkheid, en de uitdagingen voor fysieke ‘ArtiFacts’ en virtuele ‘ArtiFictions’.

Historische theatermachinerie: vloek of zegen voor hedendaagse creaties?

Van 12 tot en met 15 juni 2014 vindt in Antwerpen de internationale conferentie ‘Wood and Canvas (and rabbit glue) in the Modern World’ plaats, over de troeven en creatieve mogelijkheden van historische theatermachinerie voor de actuele theaterpraktijk. Met behulp van schaalmodellen zal onder meer worden onderzocht op welke manier problemen rond hanteerbaarheid en veiligheid kunnen worden opgelost.

Inside Illuminations. Art technical research & the illuminated manuscript

Op 5 juni organiseren Illuminare, het Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst aan de KU Leuven, het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium (KIK-IRPA) en de Université catholique de Louvain (UCL) de conferentie 'Inside Illuminations. Art technical research & the illuminated manuscript'. De studiedag gaat door in de gebouwen van KIK-IRPA te Brussel.

Damiaancentrum zoekt geld voor restauratie Hawaiiaans muziekhandschrift

In de Damiaancollectie van de paters Picpussen werd onlangs een oud muziekhandschrift met Hawaiiaanse en Latijnse religieuze liederen ontdekt. Het handschrift biedt een uitzonderlijke blik op hoe in de 19de eeuw muziek werd gemaakt in de katholieke missie op Hawaii en Molokaï toen Pater Damiaan er werkte. Damiaan Vandaag wil het handschrift restaureren en laten uitvoeren in concert en roept daarom iedereen op om het handschrift te helpen redden via Boekensteun.be.

Reducing risks to collections | ICCROM

Van 21 juli tot 8 augustus 2014 organiseert ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) een intensieve drie weken durende cursus over het omgaan met collectierisico's. De cursus vindt plaats in Tianjin, China.

Meer informatie vindt u op de ICCROM-website.

Duurzaam delen. Provinciale infodag erfgoeddepots 2014

De provincie Antwerpen gaat voor een sterk professioneel en herkenbaar profiel in de zorg voor roerend erfgoed. De Provinciale infodag erfgoeddepots biedt een eerste antwoord op de vele noden met betrekking tot een kwaliteitsvol beheer van erfgoedcollecties. Onder het thema van ‘Duurzaam Delen’ willen we het accent leggen op de duurzame ontwikkeling van depotinfrastructuur, depotbeheer en depotbeleid.

Programma

9.00 uur: Onthaal

9.20 uur: Introductie | Frank Herman, Teamverantwoordelijke Erfgoeddepots - Museumconsulent