safeguarding / behoud en beheer

Inside Illuminations. Art technical research & the illuminated manuscript

Op 5 juni organiseren Illuminare, het Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst aan de KU Leuven, het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium (KIK-IRPA) en de Université catholique de Louvain (UCL) de conferentie 'Inside Illuminations. Art technical research & the illuminated manuscript'. De studiedag gaat door in de gebouwen van KIK-IRPA te Brussel.

Damiaancentrum zoekt geld voor restauratie Hawaiiaans muziekhandschrift

In de Damiaancollectie van de paters Picpussen werd onlangs een oud muziekhandschrift met Hawaiiaanse en Latijnse religieuze liederen ontdekt. Het handschrift biedt een uitzonderlijke blik op hoe in de 19de eeuw muziek werd gemaakt in de katholieke missie op Hawaii en Molokaï toen Pater Damiaan er werkte. Damiaan Vandaag wil het handschrift restaureren en laten uitvoeren in concert en roept daarom iedereen op om het handschrift te helpen redden via Boekensteun.be.

Reducing risks to collections | ICCROM

Van 21 juli tot 8 augustus 2014 organiseert ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) een intensieve drie weken durende cursus over het omgaan met collectierisico's. De cursus vindt plaats in Tianjin, China.

Meer informatie vindt u op de ICCROM-website.

Duurzaam delen. Provinciale infodag erfgoeddepots 2014

De provincie Antwerpen gaat voor een sterk professioneel en herkenbaar profiel in de zorg voor roerend erfgoed. De Provinciale infodag erfgoeddepots biedt een eerste antwoord op de vele noden met betrekking tot een kwaliteitsvol beheer van erfgoedcollecties. Onder het thema van ‘Duurzaam Delen’ willen we het accent leggen op de duurzame ontwikkeling van depotinfrastructuur, depotbeheer en depotbeleid.

Programma

9.00 uur: Onthaal

9.20 uur: Introductie | Frank Herman, Teamverantwoordelijke Erfgoeddepots - Museumconsulent

Preserving historic photographs

Op 18 september 2014 organiseert The British Library Centre for Conservation een trainingsdag over het bewaren van historische fotocollecties. De dag wordt verzorgd door Susie Clark, fotoconservator.

Meer informatie vindt u, samen met een volledig programma, op de website van de British Library.

Disaster response and salvage

Op 10 september 2014 organiseert The British Library Centre for Conservation een cursusdag over calamiteitenplanning en het voorkomen van rampen. De dag wordt begeleid door  Emma Dadson van Harwell Document Restoration Services.

Meer informatie vindt u, samen met een volledig programma, op de website van de British Library.

Understanding and caring for bookbindings

Deze cursusdag focust op de geschiedenis van Westerse boekbindingstradities. U leert hoe u de diverse bindingstypes kan identificeren en beschrijven en welke conservatietechnieken meest aangewezen zijn.

Meer informatie vindt u, samen met een volledig programma, op de website van de British Library.

Stafmedewerker (m/v) behoud en beheer, specialisatie preventieve conservering, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed

Functie
Functieomschrijving: 

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw ondersteunt een brede waaier van organisaties en overheden in de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen en Brussel. Praktijkontwikkeling,  praktijkondersteuning, beeldvorming en communicatie staan hierbij centraal. Meer informatie over onze werking vindt u op onze website.

6de interieurplatform 'Paniek in het interieur'

Het Interieurplatform van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Nederland) staat open voor iedereen die vanuit zijn of haar vakgebied te maken heeft met dit deel van het cultureel erfgoed.

Het platform is voor en door beroepsmatig geïnteresseerden. Het richt zich vooral op professionals in de erfgoedwereld: monumentenambtenaren van gemeenten, provincies en rijk, koepelverenigingen, erfgoedinstellingen, interieurwachters, museumprofessionals en aan het onderwerp gelieerde bedrijven, evenals docenten en (oud-)studenten aan relevante opleidingen.

Programma

Oproep: Daguerreotypieën gezocht!

Het FotoMuseum provincie Antwerpen is op zoek naar daguerreotypieën in Belgische collecties. Sinds november 2012 coördineert het FoMu het Europese fotografische erfgoedproject ‘Daguerreobase’ dat deel uitmaakt van Europeana. Doel van het project is 25.000 beelden van Europese daguerreotypieën mét hun beschrijvingen te verzamelen en samen te brengen in één databank.

Een Vlaamse indemniteitsregeling voor kunstbruiklenen?

Buitenlandse kunstwerken die aan Vlaamse musea worden geleend, moeten verzekerd worden tegen eventuele schade en verlies. Voor ambitieuze tentoonstellingen met topwerken loopt die factuur hoog op. Biedt de invoering van een staatsgarantie voor buitenlandse bruiklenen hiervoor een mogelijke oplossing? Wat is de stand van zaken in Vlaanderen? Hoe werkt zo'n regeling nu in de praktijk? Wat zijn de risico’s, wat zijn de voorwaarden om op een dergelijke garantie aanspraak te kunnen maken? Wie betaalt wat in het geval van schade?

Kijken mag, aankomen niet. Budgetvriendelijke tips voor diefstal- en vandalismepreventie

Omdat we u als (kandidaat-)deelnemer aan Erfgoeddag 2014 zo goed mogelijk willen ondersteunen met raad en daad, ontwikkelt de coördinatiecel Erfgoeddag samen met Heemkunde Vlaanderen, Herita, Stichting Open Kerken en Familiekunde Vlaanderen verschillende vormingsreeksen. De eerstvolgende vorming die we in de aanbieding hebben, is 'Kijken mag, aankomen niet. Budgetvriendelijke tips voor diefstal- en vandalismepreventie'.

The structure and mechanics of paintings and painted materials

De Universiteit van Amsterdam, opleiding Conservering en restauratie van cultureel erfgoed, organiseert opnieuw masterclasses en workshops voor professionals die werkzaam zijn op het terrein van conservering en restauratie.

Van 22 tot en met 24 oktober 2014 kunt u deelnemen aan een driedaagse masterclass over 'The structure and mechanics of paintings and painted materials' onder leiding van Laura Fuster-López en Cecil Krarup Andersen.

Voertaal is Engels

Masterclass plastics: Identification, Degradation and Conservation of Plastics

De Universiteit van Amsterdam, opleiding Conservering en restauratie van cultureel erfgoed, organiseert opnieuw masterclasses en workshops voor professionals die werkzaam zijn op het terrein van conservering en restauratie.

Van 13 tot en met 17 oktober 2014 kunt u deelnemen aan een vijfdaagse masterclass over plastics onder leiding van Thea van Oosten and Anna Laganà.

Voertaal is Engels

Apostelretabel Sint-Dimpnakerk Geel opgenomen op Vlaamse Topstukkenlijst

Op initiatief van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege is het apostelretabel van de Sint-Dimpnakerk van Geel definitief opgenomen op de Topstukkenlijst, een lijst met het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap dat een bijzondere bescherming geniet.

Boekensteun succesvol van start

Op het crowdfundingplatform Boekensteun kunnen erfgoedbibliotheken op zoek gaan naar financiering voor de conservering van hun oude boeken of collecties. Het platform werd drie maanden geleden door minister Schauvliege gelanceerd. Tijd voor een korte stand van zaken.

It's all about objects. But we are climatising air

Bij het beheren van objecten is het uitgangspunt dat een stabiele, relatieve luchtvochtigheid en een stabiele temperatuur automatisch leiden tot stabiele objecten. Toch wordt Helicon ook in goed geklimatiseerde depots regelmatig geconfronteerd met waarneembare schade aan objecten, zoals schimmelvorming of verdroging.

Junior Restaurator scheeps- en schaalmodellen, Rijksmuseum Nederland

Functie
Functieomschrijving: 

Het Rijksmuseum is het museum van Nederland. De collectie telt 1,1 miljoen (kunst)objecten van en over Nederland vanaf de Middeleeuwen tot en met de 20ste eeuw. In april 2013 is een geheel vernieuwd Rijksmuseum geopend voor het publiek met een adembenemend gebouw, een verrassende inrichting, prachtige tentoonstellingen, bruisende evenementen en vele prettige faciliteiten voor jong en oud.

Het restauratie atelier scheepsmodellen van de afdeling Conservering & Restauratie zoekt een Junior Restaurator scheeps- en schaalmodellen voor 36 uur per week

Storage & Framing: Theory, Techniques and Materials


The Fotorestauratie Atelier VOF offers English Master Classes in various subjects surrounding the preservation of photographs. During the first half of the year Fotorestauratie Atelier VOF is placing special focus on preservation strategies surrounding modern photographs.

Storage & Framing: Theory, Techniques and Materials


Preservation of Modern Photograph Collections


The Fotorestauratie Atelier VOF offers English Master Classes in various subjects surrounding the preservation of photographs. During the first half of the year Fotorestauratie Atelier VOF is placing special focus on preservation strategies surrounding modern photographs.

Preservation of Modern Photograph Collections


Digital Photograph Documentation for Conservators / Restorers

The Fotorestauratie Atelier VOF offers English Master Classes in various subjects surrounding the preservation of photographs. During the first half of the year Fotorestauratie Atelier VOF is placing special focus on preservation strategies surrounding modern photographs.

Identification of Modern Photograph Processes

The Fotorestauratie Atelier VOF offers English Master Classes in various subjects surrounding the preservation of photographs. During the first half of the year Fotorestauratie Atelier VOF is placing special focus on preservation strategies surrounding modern photographs.

Identification of Modern Photograph Processes

Verborgen textielcollecties

De textielcollecties van Nederlandse musea dreigen uit de openbaarheid te verdwijnen door de recente kortingen op de subsidiëring van musea. Op 17 april 2014 besteedt de Textielcommissie.nl aandacht aan textielcollecties die verborgen raken als gevolg van het sluiten van musea, ontslag van textielconservatoren en -restauratoren en veranderend beleid. Daarnaast zal de focus gericht zijn op verborgen textielcollecties van privé-verzamelaars, bedrijfs- en studiecollecties.

Networking evenement C/R Forum

Op zaterdag 8 februari 2014 organiseerd C/R Forum vzw een activiteit voor leden en geïnteresseerden in Museum M te Leuven.

Programma

11.00 uur: Registratie en verwelkoming met koffie / thee

11.30 uur: Rosemie Cheroutre | Restauratie van historische behangsels en papier

12.00 uur: Ornament cvba | Materiaaltechnisch onderzoek van onroerend erfgoed / conservatie en restauratie muurschilderkunst en stucwerk

12.30 uur: Toelichting van de tentoonstelling ‘Michiel Coxcie – De Vlaamse Rafaël’

13.00 uur: Networking lunch: broodjeslunch met soep

MIAT lanceert crowdfundingproject voor de restauratie van schilderij

Reclameschilderij Expo 1913 Gent (c) MIAT

In het MIAT, het Gentse museum over industrie, arbeid en textiel pronkt een imposant reclameschilderij van Joseph Cornelis uit 1910. Het verzinnebeeldt de troeven van de Gentse wereldexpo die de Arteveldestad drie jaar later op de wereldkaart moest zetten. Na een eerste restauratie in 2004 dringt zich vandaag een tweede restauratie op. Het museum, op zoek naar nieuwe, alternatieve financieringsvormen, lanceerde voor deze restauratie een crowdfundingproject. Iedereen kan bijdragen aan de restauratie van het doek, ook u.