safeguarding / behoud en beheer

Architectural Painting in the 16th and 17th century

Museum Mayer van den Bergh organiseert op maandag 10 oktober een internationaal colloquium in het kader van de lopende tentoonstelling ‘Goddelijke interieurs’ – ‘Divine Interiors’. Het thema van dit colloquium is 'Architectural painting in the 16th and 17th century'

Programma

8.45 uur: Registration and coffee

9.30 uur: Welcome by Dr. Claire Baisier, director Museum Mayer van den Bergh

Morning session
Chair: Prof. em. Dr. Hans Vlieghe, Centrum Rubenianum

Najaarssymposium Textielcommissie.nl 2016

De mogelijkheid om kleren machinaal te vervaardigen zorgt in de 19e eeuw voor de opkomst van een grandioze industrie. Kleding wordt vanaf dan steeds massaler geproduceerd, in een gestandaardiseerde vorm. Met confectie is voor ons allemaal een actuele look bereikbaar. De branche verschaft wereldwijd bovendien werkgelegenheid aan 60 miljoen mensen. De keerzijde: grootschalige fabricage gaat gepaard met milieuvervuiling en de uitbuiting van werknemers. Steeds meer initiatieven in deze sector richten zich op duurzaamheid.

Museumwachter, Mu.ZEE vzw

Functie
Functieomschrijving: 

Mu.ZEE vzw is hét kunstmuseum aan zee voor Belgische kunst. Het museum herbergt een rijke collectie kunst ontstaan uit de samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen en de Stad Oostende. Naast het kunstmuseum aan zee maken het Ensorhuis in Oostende en het Permekemuseum in Jabbeke eveneens deel uit van Mu.ZEE. Mu.ZEE VZW is een jonge dynamische organisatie, die nieuwe uitdagingen niet uit de weg gaat.

Op dit ogenblik zoekt Mu.ZEE een museumwachter (contract onbepaalde duur / niveau D).

Een calamiteit in uw collectie! Wat nu gedaan? Hands-onworkshop voor collectiebeheerders

Stel: als gevolg van een calamiteit zijn verschillende objecten gevallen, gebroken, vochtig of doornat geworden of bedekt met een laag stof of roet. Eenmaal de calamiteit onder controle, is het aan de collectiebeheerder(s) om de eerste schade vast te stellen en de al of niet beschadigde collectieonderdelen in veiligheid te brengen. Op 5 en 6 oktober organiseert FARO, i.s.m. Helicon Conservation Support, een tweedaagse hands-onworkshop collectiehulpverlening of CHV voor collectiebeheerders in de provinciale brandweerschool op Campus VESTA te Ranst.


Conservatie: minimale interventies

Tijdens dag 7, de laatste dag van de summer school, gaf Kristel De Vis, onderzoeker en docent aan de Universiteit Antwerpen, meer uitleg over de onderzoekstechniek ‘Benchmarking’. Deze techniek kan toegepast worden voor verschillende doeleinden maar is vooral interessant wanneer er samengewerkt wordt in team en er een objectieve evaluatie moet uitgevoerd worden.


Conservatie: onderzoek en demonstraties

Na een druk weekend tekenden de deelnemers aan de summer school op maandag terug present voor een nieuwe reeks lessen aan de Universiteit Antwerpen. Dag 6 begon met de lezing van Jan Callier, docent van de Universiteit Antwerpen, over het fotograferen van museale objecten. Er werd ingegaan op vragen zoals hoe best een setup te maken met de juiste lichtbronnen, het gebruik van een kleurenschaal en het toepassen van de ABCD-blokjes. Er werd ook een introductie gegeven over de verschillende onderzoekstechnieken zoals ir- en uv-fotografie.


Op weekenduitstap

Tijdens de summer school 'Etnographic collections, preservation, research and conservation' stonden tijdens het weekend ook enkele studiebezoeken op het programma. Zaterdag werd een bezoek gebracht aan het MAS en Katoennatie, beide in Antwerpen. Chris Lauwers, curator van de collectie Azië van het MAS, gaf ons een introductie over het gebouw en het ontwerp. Op korte tijd groeide het MAS uit tot het icoon van Antwerpen. Het museum heeft een ‘boulevard’ en een open kijkdepot dat vrij kan bezocht worden, waardoor het museum een meer publieke uitstraling krijgt.


Materiaalkunde en onderzoek

Dag 3 begon met de les van Olivier Schalm, onderzoeker en lesgever in conservatiestudies aan de Universiteit van Antwerpen, over het identificeren en examineren van materialen. Hij gaf aan dat met het blote oog reeds veel kan onderzocht worden maar dat deze methode ook zijn limieten heeft. Na een korte introductie over golflengtes en zichtbaar licht, werden x-stralen en de onderzoekstechniek XRF uitgelegd via een casestudy.


Preventieve conservatie en depotwerking

Dag 2 van de summer school was gewijd aan ‘Preventieve conservatie en depotwerking’. Martijn De Ruijter, werkend in het Nationaal Museum van Wereldculturen en lesgever in collectiemanagement in de Reinwardt Academie, gaf een introductie over preventieve conservatie van etnografische objecten in musea. Hij begon met de potentiële risico’s, namelijk de tien schadefactoren. Hij gaf voorbeelden van interessante handreikingen zoals ‘Benchmarks in collection care 2.0.’en ‘Re-ORG’ en lichtte deze kort toe.


Het startschot is gegeven

Dag 1, met als thema 'Bewustzijn, context en waarden', begon met een kennismakingsronde in de binnentuin van de school. Hierna nam Carolien van der Star ons op sleeptouw en kregen we een rondleiding door het gebouw en de verschillende ateliers. Het gebouw zelf werd historisch gekaderd en elk atelier werd kort voorgesteld. 


Aftellen naar de summer school!

De laatste dag voor de start van de summer school werden alle objecten uitgepakt en geselecteerd voor de participanten. Bedoeling is om in duo hands-on aan twee objecten te werken en theorie om te zetten in praktijk. Op het einde van de summer school zal elk groepje een presentatie geven en een verslag indienen.

Op de foto: docenten discussiëren over de objecten voor de deelnemers

Lees hier alle blogberichten van Julie Lambrechts over de summer school.


Summer school 'Ethnographic collections, preservation, research and conservation'

Van 24 tot en met 30 augustus liep in Antwerpen de summer school ‘Etnographic collections, preservation, research and conservation'. Deze summer school werd georganiseerd door de opleiding Conservatie-Restauratie (Faculteit Ontwerpwetenschappen) van de Universiteit Antwerpen en kwam tot stand in samenwerking met Etnocoll, het platform van Belgische instellingen met een etnografische en niet-Europese collectie, gefaciliteerd door de Koning Boudewijnstichting en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. FARO-medewerker Julie Lambrechts bracht dagelijks verslag uit.


Bijzonder transport van 'Goden op de Olympusberg'

'Goden op de Olympusberg'

Eind augustus vond er in de Antwerpse binnenstad een heel bijzonder transport plaats. Het enorme plafondschilderij 'Goden op de Olympusberg' keerde terug naar zijn oorspronkelijke locatie, het erfgoedhuis Den Wolsack. Met een oppervlakte van 65m² is dit het grootste plafondschilderij op doek van in land.


Onderschat nooit de waarde van studieobjecten

In de 19e eeuw nam de interesse in wetenschap en educatie in Amerika en Europa een hoge vlucht. Nieuwe musea werden gebouwd en opengesteld voor het publiek. De interesse in collecties over wetenschap en natuurkunde groeide.


Welke tien eigenschappen hebt u nodig om een goede conservator te zijn?

Het beroep van conservator-restaurator is voor velen onbekend terrein. Want wat doet of is een conservator nu precies? Ook voor studenten is het vaak een hele uitdaging om hun weg te vinden in de beroepswereld. Daarom stelde Icon - The Institute of Conservation aan twintig experten de vraag welke eigenschappen iemand tot een goede conservator maken. Het lijstje met tien eigenschappen dat daarvan het resultaat is, kan u helpen om uit te maken of het beroep iets voor u is. Maar ook voor experten kan het een moment van reflectie zijn.


Habijt van de heilige Coleta gered van schimmel

In 2015 ontdekten de zusters van het Gentse Clarissenklooster schimmel op het habijt van de heilige Coleta. Het habijt maakt deel uit van een bijzondere collectie van 35 voorwerpen, manuscripten en archiefstukken i.v.m. de heilige Coleta, die sinds 2012 op de Vlaamse Topstukkenlijst prijkt en van grote historische waarde is.


Start opleiding 'Behoudsmedewerker erfgoed'

Op vraag van en in overleg met de cultureel-erfgoedsector organiseert de Bibliotheekschool Gent sinds september 2010 de opleiding Behoudsmedewerker Erfgoed.

De cultureel-erfgoedsector is een steeds uitbreidende en heterogene sector met een grote verscheidenheid aan organisaties. Maar een aantal sleutelwoorden komen overal terug, zoals professionalisering, behoud en beheer, preventieve conservatie, zorg voor de collecties … Zowel in musea en  erfgoedbibliotheken als depots en archieven wordt de roep om kwalitatieve zorg steeds luider.

Erfgoed in beweging: tussen bewaring en devotie

Pas in de laatste jaren van de 20e eeuw werd immaterieel erfgoed onder impuls van UNESCO erkend als een essentiële component van het culturele erfgoed van de mensheid. Orale tradities, traditioneel vakmanschap, sociale gebruiken, rituelen en festiviteiten worden nu beschouwd als fundamentele elementen van de culturele diversiteit. De overheidsinstanties moeten dus waken over het behoud ervan voor toekomstige generaties.

Reconnecting with Collections in Storage. The RE-ORG Experience! | International Seminar

Voor de meeste musea over de hele wereld vormt de zorg voor en het waarborgen van de toegankelijkheid tot collecties in depot een grote uitdaging. Kleine musea zijn in dit verband vaak bijzonder kwetsbaar, vanwege hun beperkte middelen en toegang tot de nodige expertise. Anderzijds zijn kleine musea net vindingrijk, goed verbonden, en een krachtige stem in hun lokale gemeenschap. Dit maakt ze zeer invloedrijk en ideaal gepositioneerd om een positieve invloed te hebben op het welzijn van hun collecties en het duurzaam gebruik ervan.

Studiecollecties, een uitdagende context binnen universiteiten en musea

Studieobjecten hebben een belangrijke pedagogisch-didactische rol binnen universiteiten. Ze zijn alomtegenwoordig en zijn noodzakelijk tijdens onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. Maar toch krijgen deze collecties niet de ‘zorg’ die ze verdienen. Ze behoren niet tot een universiteitsbibliotheek of een universiteitsarchief, waardoor ze niet beschermd of geregistreerd zijn en gevaar lopen om te verdwijnen door diefstal, wanbeheer en vandalisme.

Curatorial studies: een nieuwe naam voor het postgraduaat 'Tentoonstelling en beheer actuele kunst'

Vanaf volgend academiejaar organiseren de Hogeschool Gent, S.M.A.K. en de Universiteit Gent een Engelstalig postgraduaat Curatorial Studies. Dit is een eenjarig programma voor studenten die reeds een masterdiploma (of gelijkwaardig) behaalden. De opleiding initiëert de student op een specialistische wijze in de actuele tentoonstellingspraktijk, in museale problematieken, en in conservatie, collectievorming en collectiemanagement m.b.t. actuele kunstwerken.


Stad Sint-Niklaas neemt huis Janssens onder handen

Huis Janssens (c) Waas Erfgoed

Huis Janssens in de Zamanstraat, op een steenworp van de grootste markt van het land, is de thuisbasis van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Die werd opgericht in 1861 en is vandaag (naar eigen zeggen) de oudste geschiedkundige kring van Vlaanderen. In het najaar start de buitenrestauratie van het 19e-eeuwse herenhuis. Dat betekent dat de hele collectie tijdelijk moet verhuizen en zowel de inrichting als de functie van het pand kan herdacht worden. Een uitdaging, zoals dat heet.


Filmpje toont schilderijrestauratie in detail

Conservatie-aficionado’s zullen het ongetwijfeld zeer warm krijgen bij het bekijken van onderstaande video van het Museum voor Schone Kunsten in Boston. In de video toont de restauratrice van het museum in detail hoe ze het vernis op het schilderij Huizen in Auvers van Vincent Van Gogh reinigt. De “gunk” ofwel smurrie komt van vorige reinigingen en bevat lakresiduen, resten van was en katoenvezels.


Historisch vensterglas. De herwaardering van het transparante

Deze studiedag wil de nood aan zorg voor pre-20e-eeuws vensterglas onder de aandacht brengen. Door de fragiliteit en de grote ‘onzichtbaarheid’ - want men kijkt er letterlijk doorheen - van helder vensterglas, gaat dit stuk erfgoed vaak verloren. Eeuwenoud glas dat de tand des tijds toch overleeft, wordt dikwijls vervangen door isolatieglas. En zelfs wanneer men oog heeft voor het historische uitzicht, is het nieuwe ‘antiek ogende’ glas niet steeds doordacht gekozen. Nochtans valt er nog enorm veel te leren over de historische glassoorten alsook over de toepassing ervan in de bouwkunst.

Handle with care | STAM-experts geven uitleg bij het verpakken en manipuleren van collectiestukken

Zoals veel musea toont het STAM maar een deel van zijn collectie. Heel wat objecten zitten opgeborgen in het depot. Binnenkort verhuizen deze objecten naar een nieuw centraal museumdepot. Tijdens 'Handle with care' kan u als museumbezoeker de voorbereiding van deze verhuizing volgen. De abdijkerk van het STAM wordt tijdelijk omgevormd tot werkruimte waar STAM-medewerkers objecten ontstoffen, controleren en inpakken. Van die gelegenheid wordt ook gebruik gemaakt om de online inventaris aan te vullen en nieuwe foto’s te maken.