safeguarding / behoud en beheer

Innovatie in de conservatie-restauratie | Achtste BRK-APROA/Onroerend Erfgoed colloquium

Het internationale BRK-APROA/Onroerend Erfgoed colloquium staat op 12 en 13 november stil bij opportuniteiten en beperkingen van innovatie in de conservatie-restauratie.

The DURAARK project. Naar bewaring van architecturale kennis tijdens en na de levenscyclus van een bouwwerk

Op 22 oktober organiseert LIBIS het seminarie 'Towards preserving architectural knowledge along and past a building’s lifecyle – The DURAARK project'. Michelle Lindlar van het Europese project DURAARK presenteert de best practice onderzoeksresultaten rond het structureren van architecturale 3D-data met het oog op de uitwisseling van de digitale datasets, de curatie en langetermijnbewaring voor onderzoek.

Tijdelijk, deeltijds stafmedewerk(st)er preventieve conservering, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed

Functie
Functieomschrijving: 

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw ondersteunt een brede waaier van organisaties en overheden in de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen en Brussel. Praktijkontwikkeling,  praktijkondersteuning, beeldvorming en communicatie staan hierbij centraal. Meer informatie over onze werking vindt u op onze website.

FARO zoekt voor een snelle tijdelijke aanwerving een deeltijds polyvalent stafmedewerk(st)er preventieve conservering van roerend cultureel erfgoed. (Deeltijds contract van bepaalde duur)

Alles uit de kast? Verkennende bijeenkomst over kostuumerfgoed

Tal van verenigingen die met feesten en rituelen bezig zijn, hebben in de loop der jaren een uitgebreide collectie kostuums uitgebouwd. Daar op een goede manier zorg voor dragen blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk. Op zaterdag 12 december organiseren LECA, ETWIE en Het Firmament daarom een verkennende bijeenkomst over kostuumerfgoed in Vlaanderen.

The Daguerreotype Symposium 2015

Op 8 en 9 oktober vindt in Bry-sur-Marne (Frankrijk) een internationaal symposium over daguerreotypieën plaats. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Duurzaam digitaal beheren voor kunstenaars en kunstenorganisaties | Workshop en symposium

TRACKS-workshop (Bert Lemmens & Sanne Van Bellingen)

De voormiddag gaat zowel in op de uitdagingen waarop je botst wanneer je digitale documenten en andere bestanden op korte en lange termijn wil bewaren als op welke strategieën je daarbij kan volgen. We geven je de basisprincipes mee van duurzaam en digitaal archiveren. Wat is digitaal? Wat is duurzaam? En wat is duurzaam digitaal archiveren? Een van die casestudies gaat over het archief van iMAL zelf. Samen met een vrijwilligster wordt het papieren en digitale archief momenteel in kaart gebracht.

Een Socratische dialoog over perceptie: “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Is deze restauratie goed?” | RCE-Symposium

Iedere dag nemen professionals beslissingen over de conservering, preservering en restauratie van objecten in de breedste zin van het woord, zij het museale objecten, delen van monumenten, of gehele monumenten. Er worden soms verhitte discussies gevoerd over welke objecten wel of niet behandeld en tentoongesteld mogen worden. Hoe mag een object behandeld worden en wat is een acceptabel resultaat? Is het object geworden wat het zou moeten zijn? Doet het wat het deed of zou moeten doen? Zie ik in de restauratie wat ik zou moeten (willen) zien?

Bediende erfgoedbewaker, M HKA

Functie
Functieomschrijving: 

Het M HKA is een museum voor hedendaagse beeldende kunst, film en beeldcultuur. Het is een open ontmoetingsplaats van en voor de kunst, de kunstenaar en het publiek. Het M HKA ambieert een voortrekkersrol in Vlaanderen en een internationaal profiel voortbouwend op de Antwerpse avant-garde traditie. Het M HKA overbrugt de verhouding tussen artistieke en brede samenlevingsvragen, tussen het internationale en het regionale, kunstenaars en publiek, traditie en vernieuwing, reflectie en presentatie. Centraal daarbij staat de collectie met verwerving, beheer en onderzoek.

Taken

Collegagroep 'Verhuizen van documentaire collecties' in het teken van verzekeringen

Om kennis en ervaringen over het verhuizen van documentaire collecties te delen, organiseren de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en FARO op vrijdag 27 november een derde bijeenkomst van de collegagroep 'Verhuizen van documentaire collecties'. Centrale thema is het verzekeren van de collectie in functie van een verhuisoperatie.

Mijn collectie, onze wereld. Cursusreeks collectiebeheer voor de lokale erfgoedhouder

Dit najaar organiseren Heemkunde Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met Heemkundige kring De Semse de cursusreeks ‘Mijn collectie, onze wereld. Collectiebeheer voor de lokale erfgoedhouder’. De lessenreeks, die bestaat uit drie cursussen rond een bepaald thema, vindt plaats in Zemst. De cursus is er voor iedereen met een collectie lokaal erfgoed met objecten (lokale musea, lokale documentatiecentra, heemkringen of andere erfgoedverenigingen, particulieren met erfgoedcollecties,…).

Mijn collectie, onze wereld. Cursusreeks collectiebeheer voor de lokale erfgoedhouder

Dit najaar organiseren Heemkunde Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met Heemkundige kring De Semse de cursusreeks ‘Mijn collectie, onze wereld. Collectiebeheer voor de lokale erfgoedhouder’. De lessenreeks, die bestaat uit drie cursussen rond een bepaald thema, vindt plaats in Zemst. De cursus is er voor iedereen met een collectie lokaal erfgoed met objecten (lokale musea, lokale documentatiecentra, heemkringen of andere erfgoedverenigingen, particulieren met erfgoedcollecties,…).

Mijn collectie, onze wereld. Cursusreeks collectiebeheer voor de lokale erfgoedhouder

Dit najaar organiseren Heemkunde Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met Heemkundige kring De Semse de cursusreeks ‘Mijn collectie, onze wereld. Collectiebeheer voor de lokale erfgoedhouder’. De lessenreeks, die bestaat uit drie cursussen rond een bepaald thema, vindt plaats in Zemst. De cursus is er voor iedereen met een collectie lokaal erfgoed met objecten (lokale musea, lokale documentatiecentra, heemkringen of andere erfgoedverenigingen, particulieren met erfgoedcollecties,…).

Erfgoedbeheer Morgen

Een studiedag die de toekomst van ons verleden belicht. Welke wegen moeten we inslaan om ons cultureel erfgoed veilig te stellen?  

Thema’s die zeker aan bod zullen komen: digitale registratie en ontsluiting, de toekomst voor het bouwen van depots, archieven en musea, ecologisch bouwen, gediversifiëerde temperatuursturing, collectiemobiliteit, risico-analyse, klimaatbeheersing, opleiding ...  

Kortom, tal van mogelijke wegen om ons cultureel patrimonium in de beste omstandigheden te bewaren, te ontsluiten en te promoten.

Najaarssymposium Textielcommissie 2015 | Leer [le.der]

Of het gaat om ganzenleer, vissenleer, hertenleer, koeienmaag, of ‘gewoon’ leer van het varken of rund, vanwege zijn duurzaamheid staat leer volop in de belangstelling. Het veelzijdige karakter van leer maakt dat designers en kunstenaars de onbegrensde mogelijkheden van leer exploreren en laten zien welke prachtige producten ermee te vervaardigen zijn.

Vorming over het gebruik van de Schadeatlas archeologische materialen

De Schadeatlas archeologische materialen, uitgegeven door de provincie Oost-Vlaanderen, is een praktisch hulpmiddel bij het herkennen van schadebeelden in archeologische collecties. Hoofdauteur is specialist archeologische conservatie en restauratie Natalie Cleeren. Op 30 september 2015 organiseert de provincie Oost-Vlaanderen een eerste vorming over het gebruik van de Schadeatlas, gegeven door Natalie Cleeren.
 

Medewerker behoud en beheer (Archiefmedewerker - catalograaf), KADOC - KU Leuven

Functie
Functieomschrijving: 

(Ref. ATP-2015-321)

Voor KADOC - Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving zoeken wij een medewerker behoud en beheer (archiefmedewerker - catalograaf)

Nieuwsvandegrooteoorlog.be gelanceerd

Nieuws van de Groote Oorlog

Via de url nieuwsvandegrooteoorlog.be zijn meer dan 360.000 pagina’s Belgisch persmateriaal uit de Eerste Wereldoorlog toegankelijk. Dat maakt het een van de grootste databanken ter wereld met kranten uit 1914-1918. Twee jaar lang werkte het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en dertien cultureel-erfgoedorganisaties aan het inventariseren, digitaliseren en online brengen van honderdduizenden krantenpagina’s uit de Eerste Wereldoorlog.


Brand in wetenschapsmuseum in Parijs

In de nacht van 20 augustus brak brand uit in het Cité des Sciences et de l’Industrie in Parijs, naar verluidt het grootste wetenschapsmuseum van Europa. Omdat de brand drie verdiepingen trof, moest de brandweer 120 mensen inzetten en dertig brandweerwagens. De brandweer werd pas laat verwittigd van de brand: omdat er onderhoudswerken aan de gang waren in het gebouw, stond het brandalarm uit. Of de onderhoudswerken ook de oorzaak zijn van de brand, is niet duidelijk. Door de hitte van de brand, zijn twee brandweerlieden gewond geraakt.


Onderzoek naar programma van eisen voor cultureel-erfgoeddepots afgerond

In het kader van de depotproblematiek schreef de Vlaamse Overheid eind 2014 een onderzoeksopdracht uit voor een analyse van en bouwstenen voor de uitwerking van een programma van eisen voor cultureel-erfgoeddepots in Vlaanderen. Het ae-LAB van de Vrije Universteit Brussel (Inge Bertels, Dorien Aerts en Filip Descamps) voerde deze opdracht tussen januari en juni 2015 uit. Het eindrapport, getiteld 'Analyse van en bouwstenen voor de uitwerking voor cultureel-erfgoeddepots' kan op de website van de Vlaamse Overheid gedownload worden.


Adviesforum CRKC: veiligheidszorg

Op dinsdag 22 september 2015 organiseert het CRKC haar jaarlijkse adviesraad, nu onder de nieuwe naam adviesforum. Deze zal plaatsvinden in het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen, een herbestemd kapucinessenklooster. U krijgt de gelegenheid om samen met CRKC mee te denken over haar visie en werking. Dit jaar focust het adviesforum op het thema veiligheidszorg, een nieuw luik binnen de werking van CRKC.

Because we can preserve | CHV cursus

Bij de CHV cursus van Art Salvage wordt gefocust op het voorkomen van een calamiteit. De cursus richt zich op risicobeheer. Bovendien richt het zich mede op calamiteiten i.v.m. water, brand en/of stof en hoe te handelen. De verworven competenties op het einde van de dag:

  • Basiskennis over de oorzaak van schade.
  • Basiskennis over welk desinfecterend middel en welke methode gebruikt kan worden.
  • Basiskennis om op niveau te communiceren met de deskundige.
  • Basiskennis over risico-analyses


Programma

3 november 2015

Manneken Pis op de onderzoekstafel

Hij heeft een garderobe om 'u' tegen te zeggen, is met zijn 58 centimeter zowat het kleinste maar meest gefotografeerde ketje van Brussel en hij laat zich in het Frans ook wel aanspreken als 'Petit Julien': iedereen die Brussel bezoekt, passeert vroeg of laat voorbij het gekende beeldje van Manneken Pis. Dapper, maar met de nodige zwans, kleurt hij al eeuwenlang de hoek van de Stoof- en de Eikstraat. Minder bekend is dat Manneken Pis ook een mysterie met zich meedraagt. De SURF-onderzoeksgroep van de VUB trekt op onderzoek uit.

Restauratie Lam Gods vordert gestaag

Goed tweeënhalf jaar geleden, in oktober 2014, startte het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) met de eerste fase van de restauratie van het Lam Gods. Minutieus werden alle vernislagen en overschilderingen verwijderd op de eerste acht panelen en lijsten, afkomstig van de buitenkant van de zijpanelen. Nu het origineel van de gebroeders Van Eyck weer zichtbaar is, kunnen de restaurateurs beginnen met het fixeren van de verflaag.

What do we lose when we lose a library?

Ter herdenking van de honderdste verjaardag van de vernietiging van de Leuvense Universiteitsbibliotheek organiseren de KU Leuven, het Goethe-Institut Brüssel en de British Council Brussels in september een driedaagse internationale conferentie rond het uitdagende onderwerp 'What do we lose when we lose a library?'.

17th International Course On Wood Conservation Technology - ICWCT 2016

The ICWCT was initiated as a response to a recommendation from UNESCO's General Conference in 1980, and it has been organized in Norway every second year since 1984. It is directed towards professionals who have been working for some years within the field of wood conservation. The ICWCT covers a wide range of interdisciplinary topics. Theoretical and practical aspects of wood conservation are given equal consideration throughout the course.