safeguarding / behoud en beheer

Brand in wetenschapsmuseum in Parijs

In de nacht van 20 augustus brak brand uit in het Cité des Sciences et de l’Industrie in Parijs, naar verluidt het grootste wetenschapsmuseum van Europa. Omdat de brand drie verdiepingen trof, moest de brandweer 120 mensen inzetten en dertig brandweerwagens. De brandweer werd pas laat verwittigd van de brand: omdat er onderhoudswerken aan de gang waren in het gebouw, stond het brandalarm uit. Of de onderhoudswerken ook de oorzaak zijn van de brand, is niet duidelijk. Door de hitte van de brand, zijn twee brandweerlieden gewond geraakt.


Onderzoek naar programma van eisen voor cultureel-erfgoeddepots afgerond

In het kader van de depotproblematiek schreef de Vlaamse Overheid eind 2014 een onderzoeksopdracht uit voor een analyse van en bouwstenen voor de uitwerking van een programma van eisen voor cultureel-erfgoeddepots in Vlaanderen. Het ae-LAB van Vrije Universteit Brussel (Inge Bertels, Dorien Aerts en Filip Descamps) voerde deze opdracht tussen januari en juni 2015 uit.


Adviesforum CRKC: veiligheidszorg

Op dinsdag 22 september 2015 organiseert het CRKC haar jaarlijkse adviesraad, nu onder de nieuwe naam adviesforum. Deze zal plaatsvinden in het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen, een herbestemd kapucinessenklooster. U krijgt de gelegenheid om samen met CRKC mee te denken over haar visie en werking. Dit jaar focust het adviesforum op het thema veiligheidszorg, een nieuw luik binnen de werking van CRKC.

Restaurateur / terreinbeheerder, Karrenmuseum Essen vzw

Functie
Functieomschrijving: 

Het met een kwaliteitslabel bekroonde Karrenmuseum in Essen onderzoekt, beheert en toont de grootste collectie karren, wagens en rijtuigen in Vlaanderen. Daarnaast voeren medewerkers in opdracht van derden geregeld restauraties van voertuigen uit en worden behandelingsvoorstellen opgemaakt. Het Karrenmuseum profileert zich met deze ambachtelijke kennis en ervaring steeds nadrukkelijker als kenniscentrum in Vlaanderen.

Schilderijen- en polychromierestaurator, IPARC

Functie
Functieomschrijving: 

In het kader van de lopende en toekomstige projecten legt IPARC (International Platform for Art Research & Conservation) een wervingsreserve aan voor een schilderijenrestaurator én een polychromierestaurator.         

Because we can preserve | CHV cursus

Bij de CHV cursus van Art Salvage wordt gefocust op het voorkomen van een calamiteit. De cursus richt zich op risicobeheer. Bovendien richt het zich mede op calamiteiten i.v.m. water, brand en/of stof en hoe te handelen. De verworven competenties op het einde van de dag:

  • Basiskennis over de oorzaak van schade.
  • Basiskennis over welk desinfecterend middel en welke methode gebruikt kan worden.
  • Basiskennis om op niveau te communiceren met de deskundige.
  • Basiskennis over risico-analyses


Programma

3 november 2015

Manneken Pis op de onderzoekstafel

Hij heeft een garderobe om 'u' tegen te zeggen, is met zijn 58 centimeter zowat het kleinste maar meest gefotografeerde ketje van Brussel en hij laat zich in het Frans ook wel aanspreken als 'Petit Julien': iedereen die Brussel bezoekt, passeert vroeg of laat voorbij het gekende beeldje van Manneken Pis. Dapper, maar met de nodige zwans, kleurt hij al eeuwenlang de hoek van de Stoof- en de Eikstraat. Minder bekend is dat Manneken Pis ook een mysterie met zich meedraagt. De SURF-onderzoeksgroep van de VUB trekt op onderzoek uit.

Technisch productie-assistent, S.M.A.K.

Functie
Functieomschrijving: 

Als Stedelijk Museum voor Actuele Kunst is S.M.A.K. in Gent een ankerpunt binnen de beeldende kunst op nationaal en internationaal vlak. De kunstenaar, kwaliteit en een breed publiek staan centraal in ons denken en handelen. Om ons productieteam tijdelijk te versterken en het tentoonstellingsprogramma van S.M.A.K. productioneel mee te realiseren, kijken we uit naar een technisch productie-assistent

Voltijds – vervangingscontract (max. 2 jaar)

Coördinator erfgoedbewaking en veiligheid, Mu.ZEE

Functie
Functieomschrijving: 

Mu.ZEE vzw is hét kunstmuseum aan zee voor Belgische kunst. Het museum herbergt een rijke collectie kunst ontstaan uit de samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen en de Stad Oostende. Naast het kunstmuseum aan zee maken het Ensorhuis in Oostende en het Permekemuseum in Jabbeke eveneens deel uit van Mu.ZEE.

Mu.ZEE VZW is een jonge dynamische organisatie, die nieuwe uitdagingen niet uit de weg gaat.

Op dit ogenblik zoekt Mu.ZEE: Coördinator erfgoedbewaking en veiligheid - onbepaalde duur - niveau B

Restauratie Lam Gods vordert gestaag

Goed tweeënhalf jaar geleden, in oktober 2014, startte het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) met de eerste fase van de restauratie van het Lam Gods. Minutieus werden alle vernislagen en overschilderingen verwijderd op de eerste acht panelen en lijsten, afkomstig van de buitenkant van de zijpanelen. Nu het origineel van de gebroeders Van Eyck weer zichtbaar is, kunnen de restaurateurs beginnen met het fixeren van de verflaag.

What do we lose when we lose a library?

Ter herdenking van de honderdste verjaardag van de vernietiging van de Leuvense Universiteitsbibliotheek organiseren de KU Leuven, het Goethe-Institut Brüssel en de British Council Brussels in september een driedaagse internationale conferentie rond het uitdagende onderwerp 'What do we lose when we lose a library?'.

17th International Course On Wood Conservation Technology - ICWCT 2016

The ICWCT was initiated as a response to a recommendation from UNESCO's General Conference in 1980, and it has been organized in Norway every second year since 1984. It is directed towards professionals who have been working for some years within the field of wood conservation. The ICWCT covers a wide range of interdisciplinary topics. Theoretical and practical aspects of wood conservation are given equal consideration throughout the course.

Behoud van fotografisch materiaal in erfgoedcollecties

Veel organisaties hebben fotografisch materiaal in hun erfgoedcollectie: dia’s, fotopositieven, negatieven, glasplaten, albums en dergelijke meer. Een beeld zegt vaak meer dan woorden, dus blijkt dit materiaal een onmisbare bron voor geschiedschrijving en erfgoededucatie. De tijd, mensenhanden, ongedierte en klimaat zorgen er echter voor dat fotografisch materiaal aftakelt en zo aan waarde verliest. Digitaliseren neemt de zorg voor de fysieke collectie niet weg. De lesgever neemt je mee op een boeiende ontdekkingsreis.

Bedreigde manuscripten uit Timboektoe tentoongesteld in Leuven

In de nacht van 25 op 26 augustus 1914 staken Duitse troepen een groot deel van de stad Leuven in brand. Ook de universiteitsbibliotheek lag volledig in puin. Om dit te herdenken vindt in Leuven van 9 tot 11 september 2015 een driedaagse internationale conferentie plaats over de kwetsbaarheid van bibliotheken en hun collecties ('What do we lose when we lose a library?'). In de aanloop naar die conferentie kunt u deze zomer al naar ‘Boeken onder vuur. Van Leuven tot Timboektoe’, een tentoonstelling over vernietigd en bedreigd erfgoed.


Opleiding behoudsmedewerker erfgoed (CVO Volt - Leuven)

Op 7 september wordt de opleiding Behoudsmedewerker Erfgoed ingericht door CVO Volt in Leuven.

Doel en doelgroep

De cultureel-erfgoedsector is een steeds uitbreidende en heterogene sector met een grote verscheidenheid aan organisaties. Maar een aantal sleutelwoorden zijn overal terug te vinden, zoals professionalisering, behoud en beheer, preventieve conservatie, zorg voor de collecties … Zowel in musea, erfgoedbibliotheken, depots als archieven wordt de roep naar kwalitatieve zorg steeds luider.

Opleiding behoudsmedewerker erfgoed (Bibliotheekschool Gent)

Op 10 september start de opleiding Behoudsmedewerker Erfgoed in de Bibliotheekschool Gent. De Bibliotheekschool is een afdeling van de Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk (VSPW) Gent, een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO).

Bevraging over gebruik vitrines voor creëren microklimaten in tentoonstelling

In het kader van het project Exhibit Enclosure Environments lanceerde de Britse universiteit van Warwick onlangs een bevraging naar het gebruik van vitrines en gesloten omlijstingen voor het realiseren van gecontroleerde bewaaromstandigheden. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, hoopt men ook internationaal op voldoende respons van zoveel mogelijk verschillende erfgoedinstellingen. Deelnemen aan de bevraging kan nog tot 1 juli via de projectwebsite.


Driedaagse Basiscursus Behoud en beheer

Deze driedaagse basiscursus Behoud en beheer is bedoeld voor alle medewerkers van musea, culturele archieven en erfgoedbibliotheken die betrokken zijn bij de zorg voor de erfgoedcollectie, maar weinig of geen basiskennis rond behoud en beheer hebben. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom.

De deelnemers leren welke omgevingsfactoren een invloed uitoefenen op het behoud van de collectie. Hoe kunnen die worden geanalyseerd? En welke preventieve maatregelen zijn vereist om schade aan de collectie zo veel mogelijk te vertragen of te vermijden?

Koninklijke Bibliotheek van België restaureert 13e-eeuwse Rijmbijbel van Jacob van Maerlant

De Rijmbijbel, een 13e-eeuwse codex met een bijbelverhaal in verzen, staat bekend als het oudste geïllustreerde handschrift in het Nederlands. Met de steun van de Koning Boudewijnstichting start de Koninklijke Bibliotheek met een hoogtechnologische restauratie- en conservatiebehandeling.

CHV/BHV cursus brandpreventie

Bij de CHV cursus van Art Salvage wordt gefocust op het voorkomen van een calamiteit, en wat te doen mocht er brand uitbreken. De verworven competenties op het einde van de dag:

Cursus depot- en collectiebeheer

Bij deze cursus van Art Salvage wordt gefocust op het beheer van collectiestukken. De cursus richt zich op klimaatbeheersing, omgaan met collecties, het verpakken van de collectiestukken en het maken van conditierapporten voor en na een transport.

De verworven competenties op het einde van de dag:

Provincie Oost-Vlaanderen presenteert Schadeatlas archeologische materialen

Met de steun van de Vlaamse overheid publiceert de provincie Oost-Vlaanderen de Schadeatlas archeologische materialen, een praktisch hulpmiddel bij het herkennen van schadebeelden in archeologische collecties. De driedelige publicatie is een waardevol en vooral handig gebruiksinstrument voor al wie een archeologische verzameling beheert of een bijdrage wil leveren aan een deskundig en laagdrempelig depotbeheer.


Vorming over het gebruik van de Schadeatlas archeologische materialen

De Schadeatlas archeologische materialen, uitgegeven door de provincie Oost-Vlaanderen, is een praktisch hulpmiddel bij het herkennen van schadebeelden in archeologische collecties. Hoofdauteur is specialist archeologische conservatie en restauratie Natalie Cleeren. Op 30 september 2015 organiseert de provincie Oost-Vlaanderen een eerste vorming over het gebruik van de Schadeatlas, gegeven door Natalie Cleeren. Hou deze datum alvast vrij in uw agenda!
 

Flesh, Gold and Wood. The Saint-Denis altarpiece in Liège and the question of partial paint practices in the 16th century

Op 22, 23 en 24 oktober 2015 organiseert het KIK in Brussel zijn 16de Kunsthistorisch seminarie getiteld Flesh, Gold and Wood. The Saint-Denis altarpiece in Liège and the question of partial paint practices in the 16th century.

ICCROM, KIK en FARO lanceren RE-ORG Belgium

In samenwerking met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium introduceert FARO dit najaar in Vlaanderen voor het eerst RE-ORG, de door ICCROM ontwikkelde methodiek voor de reorganisatie van depotruimtes in musea. Tijdens een elf maanden durend traject zullen 14 toekomstige RE-ORG-experten in de methodiek worden ingewijd, terwijl ze werken aan de reorganisatie van hun eigen depotruimte.