safeguarding / behoud en beheer

ICCROM, KIK en FARO lanceren RE-ORG Belgium

In samenwerking met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium introduceert FARO dit najaar in Vlaanderen voor het eerst RE-ORG, de door ICCROM ontwikkelde methodiek voor de reorganisatie van depotruimtes in musea. Tijdens een elf maanden durend traject zullen 14 toekomstige RE-ORG-experten in de methodiek worden ingewijd, terwijl ze werken aan de reorganisatie van hun eigen depotruimte.


RE-ORG Belgium | Towards a museum storage reorganization network: You are not alone!

De eerste editie van RE-ORG Belgium vindt plaats in Brussel op het KIK en in de KMKG, en komt tot stand in samenwerking met FARO. De deelname wordt beperkt worden tot musea uit België en Luxemburg. Het doel is om op een nationaal en subregionaal niveau zeven teams van twee RE-ORG-experten (14 personen dus) samen te stellen die in staat zijn om:

What do we lose when we lose a library?

Ter herdenking van de honderdste verjaardag van de vernietiging van de Leuvense Universiteitsbibliotheek organiseren de KU Leuven, het Goethe-Institut Brüssel en de British Council Brussels in september een driedaagse internationale conferentie rond het uitdagende onderwerp 'What do we lose when we lose a library?'.

Informatiebeheer in je depotwerking

Deze vorming maakt deel uit van het vormingstraject 'In goede handen: erfgoed in depots' georganiseerd door de depotconsulenten van de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleiding wordt afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met betrekking tot het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

Collectiebeleid: de basis voor een efficiënte depotwerking

Deze vorming maakt deel uit van het vormingstraject 'In goede handen: erfgoed in depots' georganiseerd door de depotconsulenten van de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleiding wordt afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met betrekking tot het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

Zeker bewaren, verpakken en transporteren

Deze vorming maakt deel uit van het vormingstraject 'In goede handen: erfgoed in depots' georganiseerd door de depotconsulenten van de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleiding wordt afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met betrekking tot het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

Niet te verwaarlozen: onderhoud in het depot

Deze vorming maakt deel uit van het vormingstraject 'In goede handen: erfgoed in depots' georganiseerd door de depotconsulenten van de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleiding wordt afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met betrekking tot het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

Veilig - Beveiligd: erfgoeddepots

Deze vorming maakt deel uit van het vormingstraject 'In goede handen: erfgoed in depots' georganiseerd door de depotconsulenten van de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleiding wordt afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met betrekking tot het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

Depotinrichting als sleutel tot een efficiënt collectiebeheer

Deze vorming maakt deel uit van het vormingstraject 'In goede handen: erfgoed in depots' georganiseerd door de depotconsulenten van de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleiding wordt afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met betrekking tot het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

In goede handen. Erfgoed in depots

Een vormingstraject rond het inrichten van en bewaren in erfgoeddepots, aangeboden door de depotconsulenten van de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Dit traject sluit aan bij de cursussen ‘Behoud en beheer voor musea’ en ‘Informatiebeheer in musea’. Voorafgaande deelname aan deze opleidingen is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen.

Erfgoedobject ‘out of office’: art-handling en transport in de praktijk

Deze workshop wil u inspireren en wapenen bij het praktisch verpakken en transporteren van erfgoedobjecten naar externe locaties. Na afloop van deze workshop zal u de juiste vragen weten te stellen om een transport of bruikleen tot een goed/objectveilig einde te brengen.

Bewaking en ondersteuning bij evenementen, Maurice Verbaet Art Center

Functie
Functieomschrijving: 

Het Maurice Verbaet Art Center opent haar deuren op 12 september 2015 in het WAW Gebouw op de Mechelsesteenweg 64 in Antwerpen en zal zich hoofdzakelijk inzetten voor de promotie en bekendmaking van de Belgische naoorlogse kunst. Wij hebben het doel een aantal kunstenaars actief onder de aandacht brengen van wie het werk zowel bijzonder is als representatief voor de naoorlogse periode, maar onvoldoende bekend is.

Dit cultuurcentrum van meer dan 2000m2 zal onder meer een tentoonstellingsruimte, een galerie, een auditorium en een documentatiecentrum omvatten.  

Informatiesessie 'Uw persoonlijk erfgoed is het bewaren waard!' en workshop 'Beter bewaren!'

Op zaterdag 9 mei organiseren Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei en FeliXart Museum een informatiesessie over het schenken van persoonlijk erfgoed en een gratis workshop over het thuis beter bewaren van eigen erfgoedobjecten. Particulieren, verzamelaars, erfgoedorganisaties en -verenigingen zijn welkom.

Gevalstudie over praktische organisatie project 'Nieuws van de Groote Oorlog'

De website van Project CEST, dat erfgoedorganisaties wegwijs wil maken in het gebruik van standaarden bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale collecties, publiceerde onlangs een gevalstudie over het project 'Nieuws van de Groote Oorlog'. De gevalstudie beschrijft de belangrijkste lessen die in dit grootschalige digitaliseringstraject werden geleerd en geeft inzicht in de praktische organisatie van de digitalisering van ruim 280.000 krantenpagina's.

Pestmanagement, hoe voorkomt u plagen?

Hoe gaat u om met insecten, schimmels en ongedierte in musea? Schimmels en ongedierte kunnen desastreus zijn voor een museumcollectie. Vrijwel elk museum heeft ermee te maken. Of het nu gaat om insecten, schimmels of ongedierte: het valt allemaal onder pestmanagement.

Workshop Electrochemistry | Dr. Christian Degrigny

Op geregelde tijdstippen organiseert de Universiteit van Amsterdam, opleiding Conservering en restauratie van cultureel erfgoed, masterclasses en workshops voor professionals die werkzaam zijn op het terrein van conservering en restauratie.

Van 16 tot en met 19 juni 2015 kunt u deelnemen aan een vierdaagse masterclass over electrochemistry.

Voertaal is Engels.

Erfgoed ingepakt. Demonstraties verpakken en bewaren van erfgoedcollecties en archief

De depotconsulent van de provincie Oost-Vlaanderen demonstreert op drie locaties in de provincie hoe u erfgoedcollecties en archief het beste bewaart. Ze brengt een hele hoop materialen mee en toont concreet welke dozen, hoezen, kapstokken, noppenfolie, zijdepapier, silicagel  ... u het beste gebruikt zodat uw erfgoed veilig en duurzaam opgeborgen is.

Erfgoed ingepakt. Demonstraties verpakken en bewaren van erfgoedcollecties en archief

De depotconsulent van de provincie Oost-Vlaanderen demonstreert op drie locaties in de provincie hoe u erfgoedcollecties en archief het beste bewaart. Ze brengt een hele hoop materialen mee en toont concreet welke dozen, hoezen, kapstokken, noppenfolie, zijdepapier, silicagel  ... u het beste gebruikt zodat uw erfgoed veilig en duurzaam opgeborgen is.

Erfgoed ingepakt. Demonstraties verpakken en bewaren van erfgoedcollecties en archief

De depotconsulent van de provincie Oost-Vlaanderen demonstreert op drie locaties in de provincie hoe u erfgoedcollecties en archief het beste bewaart. Ze brengt een hele hoop materialen mee en toont concreet welke dozen, hoezen, kapstokken, noppenfolie, zijdepapier, silicagel  ... u het beste gebruikt zodat uw erfgoed veilig en duurzaam opgeborgen is.

Inventariseren van funerair erfgoed: waarom en hoe?

Waardevolle graftekens treft u op alle begraafplaatsen aan: van monumentale sarcofagen over zerken van historisch relevante figuren tot graven met verrassende of ontroerende afbeeldingen. Veel van dit funerair erfgoed is met verdwijnen bedreigd. Verloopt de concessie, dan wordt veelal ook het grafteken verwijderd. Hierdoor gaat ieder jaar een belangrijk deel van ons erfgoed en van de lokale geschiedenis verloren.

SOIMA 2015 | Unlocking sound & image heritage. Pre-conference workshop

Op 3 en 4 september vindt in Brussel de SOIMA-conferentie plaats. ‘SOIMA’ staat voor Sound and Image Archives, en wordt georganiseerd door ICCROM, het internationaal onderzoekscentrum voor conservatie en restauratie van cultureel erfgoed van de UNESCO in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK/IRPA). PACKED vzw, VIAA, FARO, UNESCO Vlaanderen en VUB zijn als partners betrokken.

Internationaal symposium Paul Coremans. Een Belgische 'Monuments Man' en zijn impact op de bescherming van cultureel erfgoed wereldwijd

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) organiseert een internationaal symposium ter ere van zijn oprichter en eerste directeur Paul Coremans (1908-1965). Vijftig jaar na zijn overlijden, is het een unieke gelegenheid om terug te blikken op zijn bijzondere carrière. De impact van zijn innovatieve gedachten en visie rond de conservatie en restauratie van kunstwerken is op zowel nationaal als internationaal vlak van enorm belang geweest. Zijn standpunten, gedachten en realisaties zullen tijdens de internationale conferentie uitgebreid aan bod kunnen komen.

SOIMA organiseert intensieve workshop over audiovisuele archieven

Op 3 en 4 september vindt in Brussel de SOIMA-conferentie plaats. ‘SOIMA’ staat voor Sound and Image Archives, en wordt georganiseerd door ICCROM, het internationaal onderzoekscentrum voor conservatie en restauratie van cultureel erfgoed van de UNESCO in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK/IRPA). PACKED vzw, VIAA, FARO, UNESCO Vlaanderen en VUB zijn als partners betrokken.

De conferentie wordt voorafgegaan door een vijfdaagse intensieve workshop met als thema 'Sustaining Sound and Image Collections'. Voor deze workshop kan u zich kandidaat stellen tot 30 april 2015.

Provincie Oost-Vlaanderen organiseert groepsaankoop verpakkings- en conserveringsmateriaal

Voor het vierde jaar op rij doet de provincie Oost-Vlaanderen een groepsaankoop van verpakkings- en conserveringsmateriaal voor uw erfgoedcollectie en archief. Intekenen kan tot 3 juni.

Handschoenen om vingerafdrukken tegen te gaan, zuurvrije kartonnen archiefdozen, noppenfolie en zijdepapier, een nummeringsset en etiketten, kledinghoezen en opgedikte kapstokken, insectenvallen, een calamiteitenkit, silicagel ... De provinciale Oost-Vlaamse depotconsulenten kozen voor u bijna 200 kwaliteitsproducten uit en onderhandelen hiervoor een scherpe prijs.

BRAK-tiviteit 'Schimmel'

Eind vorig jaar organiseerde BRAK, de koepel van Vlaams-Brabantse en Brusselse archieven, een geslaagde en – afgaande op de reacties op de dag zelf – gesmaakte BRAK-studiedag in Vilvoorde.
 
BRAK wil echter meer zijn dan de organisator van een tweejaarlijkse studiedag. BRAK wil in de eerste plaats een forum bieden waar archivarissen en archiefmedewerkers uit Vlaams-Brabant en Brussel met elkaar in contact kunnen treden en van gedachten kunnen wisselen over de meest uiteenlopende thema’s inzake archiefbeheer. En daarom wisselt BRAK het geweer van schouder.