safeguarding / behoud en beheer

Symposium | CHV-dag met introductie van de Schimmel Wegwijzer

Calamiteiten kunnen schade aan collecties veroorzaken, vaak met grote schade tot gevolg. Binnen elke organisatie doen zich nu en dan incidenten voor. Een goede collectiehulpverlening moet verhinderen dat een incident kan uitgroeien tot een calamiteit. Als organisaties gepast kunnen reageren in noodsituaties kan er zoveel mogelijk vervolgschade voorkomen worden. Daarom is het preventieve aspect binnen uw verantwoordelijkheid als erfgoedbeheerder zo belangrijk voor het behoud van ons kostbare en onvervangbare patrimonium.

 Wat kan u op deze dag allemaal verwachten?

ETWIE haalt historische bedrijven voor het voetlicht

Samen met verschillende partners zal ETWIE in 2017 een actieve werking uitbouwen rond historische bedrijven. Met verschillende initiatieven willen zij bedrijven aanmoedigen om aandacht te hebben voor hun erfgoed.


Erfgoedzorg voor protestants-evangelische kerken

Als resultaat van de samenwerking tussen Museum Catharijneconvent in Utrecht en het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) in Leuven wordt op zaterdag 18 februari 2017 de Handleiding voor het opstellen van een kerkinventaris voor protestantse kerken in Nederland en Vlaanderen gelanceerd. Hierin wordt een methode aangereikt om nauwgezet de grote verscheidenheid aan voorwerpen in kerken te registreren.

1 Monumentenwachter Bouwkunde en 1 Monumentenwachter Interieur, Monumentenwacht West-Vlaanderen

Functie
Functieomschrijving: 

Ben je op zoek naar een job vol afwisseling met een passie voor erfgoed?

Monumentenwacht wil eigenaars en beheerders van historische gebouwen stimuleren tot een kwalitatief onderhoud van hun erfgoed door middel van inspecties ter plaatse en kwalitatieve toestandsrapporten. Dit gebeurt zowel op vlak van de bouwkundige toestand als op vlak van historische interieurs. De rapporten bevatten aanbevelingen voor onderhoud en herstellingen en zijn een degelijke basis voor een kwalitatief gebouwenbeheer. Om ons team uit te breiden zijn we op zoek naar 2 gedreven medewerkers (m/v):

Vrijwilligers Behoud en Beheer, Kaarsenmuseum

Functie
Functieomschrijving: 

Het Kaarsenmuseum in Baarle-Hertog is een lokaal museum dat sinds 1997 de collectie kunstkaarsen van Frits Spies tentoonstelt en beheert. 20 jaar later is het tijd voor vernieuwing. In april 2017 openen we met een nieuwe inrichting! We willen volop inzetten op beleving en het vergroten van de interactie met de bezoekers. Om het nieuwe beleid te ondersteunen en het aantal bezoekers, sponsors, partners en Vrienden te vergroten, zijn we op zoek naar een verse lading enthousiaste vrijwilligers.

Enthousiaste vrijwilligers Behoud en Beheer gezocht!

Taken

Bibliotheek Kardinaal d’Alsace erkend als nieuw Vlaams Topstuk

Sinds kort prijkt de collectie Bibliotheek Kardinaal d’Alsace integraal op de lijst met Vlaamse Topstukken. Deze unieke boekenverzameling werd in de 18e eeuw samengesteld door toenmalig aartsbisschop van Mechelen, Thomas-Philippe d'Alsace de Bossu en is een uniek voorbeeld van een religieus-wetenschappelijke collectie uit de 18e eeuw.

Als de dijken breken ...

Nederland heeft zijn naam niet gestolen, maar liefst 59% van de oppervlakte ligt onder de zeespiegel. We mogen echter niet vergeten dat ook wij deel uitmaken van de 'Lage Landen' en dat we in hetzelfde schuitje zitten. Onze noorderburen kunnen ons op het vlak van paraatheid bij wateroverlast alvast heel wat leren. Met de klimaatverandering en de hevige regenval van de laatste jaren in het achterhoofd, doen we er goed aan ons beter voor te bereiden op wateroverlast.


BRK-APROA colloquium 2017. Keuzes en dilemma’s in de conservatie-restauratie | Call for Papers

Conservatie-restauratie is een beroep van voortdurende keuzes waarmee de beroepsuitoefenaars voortdurend geconfronteerd worden. Die keuzes zijn uiteenlopend en behoren tot diverse gebieden, vanaf het opstellen van een project, de mogelijke of meest geschikte graad van interventie voor elk werk, tot aan de keuzes van de technieken en de te gebruiken materialen.

Historische orgels: materialenonderzoek en conservatie

Conservatie, restauratie en onderzoek op historische orgels,wie weet wat ?

Orgels in Vlaanderen behoren tot het werelderfgoed. Deze impressionante instrumenten zijn een voorbeeld van hoe kunst en techniek, stijl en interpretatie, godsdienst en muziek werden samengebracht. Zij worden ook vaak met mystiek omgeven en daardoor is het moeilijk om materiële feiten te koppelen aan persoonlijke ervaringen bij het beluisteren van de klanken.

Rampen voorkomen en opvolgen: verslag

Het Belgische Blauwe Schildcomité organiseerde op 5 december een studiedag  over de bescherming van cultureel erfgoed, met steun en medewerking van de Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Stad Brussel.


Leestip | Managing Indoor Climate Risks in Museums

cover publicatie Managing Indoor Climate Risks in Museums

Met Managing Indoor Climate Risks in Museums verscheen zopas het langverwachte vervolg op Klimaatwerk. Richtlijnen voor het museale binnenklimaat (Amsterdam, 2009) van Bart Ankersmit, senior onderzoeker bij de afdeling Conservering en Restauratie van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed Nederland. Samen met Marc Stappers, specialist bouwfysica en eveneens werkzaam bij de afdeling Conservering en Restauratie van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed Nederland, werkte Ankersmit een beslissingsboomstructuur uit voor klimaatbeheersing in musea en historische huizen.


Metallography | Masterclass dr. Carla Martini

Op geregelde tijdstippen organiseert de Universiteit van Amsterdam, opleiding Conservering en restauratie van cultureel erfgoed, masterclasses en workshops voor professionals die werkzaam zijn op het terrein van conservering en restauratie.

Van 8 tot en met 11 mei 2017 kunt u deelnemen aan een driedaagse masterclass over metallografie.

Voertaal is Engels.

Meer informatie over de masterclass en het programma vindt u in bijlage.

Leestip | Risicomanagement voor collecties

Wat is er nodig om de risico’s waarmee u als erfgoedbeheerder te maken kunt krijgen te analyseren en te beheersen? Moet het museum wel volledig geklimatiseerd worden? Bij welke maatregelen is de kans op wateroverlast in een museum het kleinst? Is de aanpassing van licht noodzakelijk om verbleking van de prentencollectie tegen te gaan? Meer hierover leest u in Risicomanagement voor collecties, een uitgave van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.


Symposium De Gala-berline in Nederland

De Gala-berline, een bijzonder rijtuig, is niet alleen onderdeel van de Nederlandse mobiliteitsgeschiedenis. Het heeft ook vele raakvlakken met de kunstgeschiedenis, sociale geschiedenis en heraldisch onderzoek. Het brengt eveneens complexe museale vraagstukken te weeg, op het gebied van verzamelbeleid, maar ook wat betreft beheer en restauratie. Hoe richt je een koetshuis in en hoe toon je rijtuigen aantrekkelijk voor een groot publiek?

Roerende goederen van de Sint-Leonarduskerk te Zoutleeuw op Vlaamse Topstukkenlijst

Op 14 november 2016 beschermde Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz verschillende objecten uit de Sint-Leonarduskerk te Zoutleeuw als erfgoed van uitzonderlijk belang. De goederen worden opgenomen in de lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap, de Topstukkenlijst.

Help, hoe kies ik de juiste vitrine!?

Iedereen die al eens een museale presentatie van erfgoedobjecten heeft moeten opzetten, weet dat de keuze voor de juiste vitrine geen sinecure is. Verschillende aspecten, gaande van beveiliging over bewaaromgeving (klimaat, licht, materiaalkeuze…) tot ontwerp en scenografie, komen erbij kijken en maken de keuze voor de beste prijs-kwaliteitverhouding vaak complex.

Technisch gezien kan ondertussen heel veel gerealiseerd worden, maar op alle vlakken topkwaliteit nastreven is een dure aangelegenheid terwijl het beschikbare budget vaak dwingt tot het maken van scherpe keuzes. 

Onderzoekstechniek RTI nu ook geschikt om glasoppervlaktes in detail te documenteren

Reflectance Transformation Imaging, kortweg RTI, is een eenvoudige en goedkope onderzoeksmethode die helpt bij het analyseren van oppervlaktedetails via interactieve viewingsoftware. RTI is samengesteld uit een serie foto’s, gemaakt vanuit hetzelfde standpunt maar met verschillende lichtinvallen. Het resultaat is een interactieve foto waar de lichtbron van positie kan veranderd worden. Hierdoor kunt u het object op een eenvoudige manier onderzoeken op gebruiks- en werktuigsporen, loskomende verflagen, enz.


Het Lam Gods. De revelatie van de restauratie

In 1432 schilderden de gebroeders Van Eyck De aanbidding van het Lam Gods. In de ogen van de opdrachtgevers en de schilders had het schilderij een uitdrukkelijke bedoeling. Heel het ontwerp stond in het teken van een religieuze thematiek. Peter Schmidt ontrafelt in twee lezingen stap voor stap de boodschap van het werk aan de hand van totaalbeelden en prachtige details.

Nooddepot voor erfgoed in - of liever UIT - oorlogsgebied, over de landsgrenzen heen

Begin november opende in het museum Louvre Lens de tentoonstelling 'L'Histoire commence en Mesopotamie', vol kunstobjecten en archeologische vondsten die de bezoeker terugvoeren naar de wieg van onze geschiedenis. Bij de officiële opening benadrukte de Franse president François Hollande dat deze tentoonstelling niet toevallig net nu plaatsvindt, maar het erfgoed uit de oorlogsgebieden van Irak en Syrië bewust naar hier haalt om het te beschermen. En er is meer.


De kunst van het ambacht

Bent u niet alleen geïnteresseerd in een afgewerkt product of interieur maar ook in het ambachtelijk productieproces of de restauratie ervan? Dan kunt u op zondag 27 november tijdens de Dag van de ambachten een blik werpen achter de schermen bij tal van vakmensen. Op meer dan 500 plaatsen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië wordt u verwacht in verschillende ateliers waar heden en verleden samengaan.


Dag van de Ambachten

Tijdens de Dag van de Ambachten, nu zondag 27 november 2016, kunt u een blik werpen achter de schermen bij tal van vakmensen.

Duurzaamheid in musea: inspirerende voorbeelden

Duurzaamheid en investeren in duurzame culturele infrastructuur vormen een van de pijlers van Sven Gatz’ beleidsnota Cultuur 2014-2019. Ook heel wat cultuurhuizen en erfgoedinstellingen spannen zich in om duurzamer door het leven te gaan. De focus ligt daarbij overigens niet enkel op ecologische duurzaamheid. Tijdens de Trefdag van het Transitienetwerk Pulse, op 27 oktober, gaf het Antwerpse Museum Plantin Moretus inkijk in wat het zoal doet inzake duurzaamheid.


Gelukkige verjaardag Depotwijzer.be!

Drie jaar geleden werd de website Depotwijzer.be gelanceerd. U vindt er actuele informatie terug in verband met behoud en beheer van collecties in depot. De website is intussen een vaste waarde in het veld met een gemiddeld aantal van 62 bezoeken per dag en 32.000 bezoeken van 2015 tot nu. De website wordt vooral in Vlaanderen en Nederland geconsulteerd.


Collectie in nood: eerste hulp bij brand en wateroverlast

Ben jij de hotline voor je (erfgoed)collectie, dan geeft deze vorming je meer wapens en stoomt ze je klaar om meteen de best mogelijke actie te nemen bij noodgevallen met water of brand.

De focus ligt niet op het opmaken van een calamiteitenplan, maar wel op het doen en laten bij de eerste zorgen voor je collectie. Tijdens deze praktijkgerichte workshop stroop je niet alleen zelf je mouwen op om aan den lijve te ondervinden wat water, brand en ook brandblussers doen met materialen en objecten. Je krijgt ook meer inzicht in hoe je best optreedt:

Recordaantal erfgoedbeheerders neemt deel aan groepsaanbod verpakkings- en conserveringsmateriaal provincie Oost-Vlaanderen

Jaarlijks organiseert de provincie Oost-Vlaanderen een groepsaanbod waarbij erfgoedbeheerders worden uitgenodigd conserveringsmateriaal voor de bewaring van erfgoed aan te kopen. Dergelijk materiaal is heel specifiek en vaak enkel in de naburige landen te verkrijgen. Bovendien kan het vaak enkel in grote hoeveelheden aangekocht worden.