safeguarding / behoud en beheer

Museumassistent, Musea Brugge

Functie
Functieomschrijving: 

Stad Brugge organiseert een selectieprocedure met het oog op de contractuele aanstelling en het vastleggen van een driejarige werfreserve voor museumassistent bij Musea Brugge op niveau D1-D3 (contractueel).

Je bent multi-inzetbaar en neemt afwisselend een of meerdere van volgende rollen op:

Erfgoedobject ‘out of office’: art handling en transport in de praktijk

Deze workshop wil u inspireren en wapenen bij het praktisch verpakken en transporteren van erfgoedobjecten naar externe locaties. Na afloop van deze workshop zal u de juiste vragen weten te stellen om een transport of bruikleen tot een goed/objectveilig einde te brengen.

Hoofderfgoedbewaker Kasteel van Gaasbeek, Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Functie
Functieomschrijving: 

Het Kasteel van Gaasbeek is gedurende zeven maanden open voor het publiek, dan ligt de hoofdtaak van de functie op de taken als hoofderfgoedbewaker. Je geeft leiding aan een team erfgoedbewakers en onthaalmedewerkers (kassa) en organiseert en superviseert hun dagelijkse werkzaamheden. Je staat in voor een efficiënt toezicht en bewaking van de publiek toegankelijke ruimtes, conform het wetgevend kader van de wet tot regeling van de private veiligheid (wet “Tobback” van 10/04/ 1990).

Klimaat meten, registreren en interpreteren

Op vrijdag 17 juni organiseren de depotconsulenten van de provincie Oost-Vlaanderen de vorming ‘Klimaat meten, registreren en interpreteren’.

Bibliotheekschool Gent: informatie- en inschrijfsessie voor de basisopleidingen

Wilt u in september graag starten met een basisopleiding aan de Bibliotheekschool Gent, dan kunt u op 25 augustus uitgebreide informatie bekomen én inschrijven.

Om 14.00 uur

Initiatie archiefkunde:

  • basiskennis en –vaardigheden om als archiefmedewerker taken te verrichten op het vlak van materiële zorg, depotbeheer en dienstverlening
  • 1 lesdag per week (dinsdag), gedurende 2 semesters
  • leidt tot een wettelijk erkend certificaat


Behoudsmedewerker erfgoed:

Bibliotheekschool Gent: informatie- en inschrijfsessie voor de basisopleidingen

Wilt u in september graag starten met een basisopleiding aan de Bibliotheekschool Gent, dan kunt u op 5 juli uitgebreide informatie bekomen én inschrijven.

Om 13.30 uur

Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en informatiekunde:

Open Dag Bibliotheekschool Gent

Wilt u in september graag starten met een basisopleiding aan de Bibliotheekschool Gent, dan kunt u op 22 mei uitgebreide informatie bekomen én inschrijven.

Onder meer volgende opleidingen komen aan bod:

Behoudsmedewerker erfgoed:

  • basiskennis en -vaardigheden om als behoudsmedewerker taken te verrichten op het vlak van materiële zorg, depotbeheer en preventieve conservatie.
  • 1 lesdag per week (donderdag), gedurende 2 semesters
  • leidt tot een wettelijk erkend certificaat


Initiatie archiefkunde:

Aanvullende financiering voor Besloten Hofjes

Zelfportret met kamerjas, 1942 - Jan De Smedt

Eind november lanceerde Musea & Erfgoed Mechelen een crowdfundingscampagne voor de 'Besloten Hofjes', 16e-eeuwse retabelkastjes die door de Mechelse gasthuiszusters gemaakt zijn. Topstukken van Vlaanderen bovendien. Op 20 en 21 mei worden een 100-tal werken van de Mechelse kunstschilder en beeldhouwer Jan De Smedt (1905-1954) tentoongesteld en vervolgens per opbod verkocht. Een deel van de opbrengst gaat naar deze Besloten Hofjes.


Nieuw duurzaam depot in Nederland gerealiseerd: het Kolleksjesintrum Fryslân

In Leeuwarden werd deze maand het Kolleksjesintrum Fryslân (Collectiecentrum Friesland) officieel in gebruik genomen. Vijf Friese erfgoedinstellingen brengen er hun collecties onder in één centraal depotgebouw, gerealiseerd met de steun van de provincie Friesland en het Mondriaan Fonds. De collecties van het Fries Museum, Tresoar (Fries historisch en letterkundig centrum), Natuurmuseum Fryslân, Fries Scheepvaartmuseum en Frysk Lânbou Museum (Fries Landbouw Museum) - voorheen verspreid over de hele provincie - worden er vanaf nu centraal beheerd en opgeslagen.


Inlijsten en verpakken van paneelschilderijen, een vak apart: FARO organiseert unieke hands-onworkshop

Van 1 tot 3 juni organiseert FARO in Museum M - Leuven de driedaagse workshop 'Framing Techniques and Microclimate Environments for Panel Paintings'. In deze workshop verneemt u meer over de specifieke problematiek van het inlijsten van paneelschilderijen en het maken van microklimaatverpakkingen, onder andere voor het transport van deze stukken. Door hun samenstelling en constructie zijn paneelschilderijen immers erg gevoelig voor schommelingen in het bewaarklimaat (temperatuur en relatieve vochtigheid).


Deadline inschrijven voor summer school etnografie verlengd tot 8 mei

Van 24 tot 30 augustus 2016 organiseert de Universiteit Antwerpen samen met Etnocoll voor de eerste keer een bijzondere summer school over het conserveren en restaureren van etnografisch materiaal. Samen met verschillende collega's krijgt u gespecialiseerde lessen over etnografische materialen en neemt u deel aan hands-onworkshops. De inschrijvingstermijn werd uitzonderlijk verlengd tot 8 mei. Waag dus nog uw kans en meld u vandaag nog aan. Meer informatie vindt u hier of in de bijgevoegde folder.


Summer school 'Ethnographic collections, preservation, research and conservation'

Van 24 tot en met 30 augustus 2016 organiseren de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen, FARO, Etnocoll en de Koning Boudewijnstichting een intensieve summer school over etnografische collecties. Het intensieve zevendaagse programma ziet er alvast erg veelbelovend uit. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Nieuwe afleveringen VerzekerDe Bewaring

Deze week werden twee nieuwe afleveringen toegevoegd aan VerzekerDe Bewaring, een praktijkgericht instrument over de basiselementen van preventieve conservering. Griet Kockelkoren en Joke Vandermeersch zoomen in hun goed gestoffeerde bijdrage in op textielcollecties. Rony Vissers zorgt voor een bijdrage over audiovisueel materiaal.

Journalist Geert Sels op het spoor van vermiste Belgische kunst

Monuments Men bij Slot Neuschwanstein (c) US National Archives

Eind 2014 won De Standaard-journalist Geert Sels De Loep 2014, de prijs voor de beste onderzoeksjournalistiek van de Nederlands-Vlaamse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Hij werd gehuldigd omdat hij "in het dossier naziroofkunst de duidelijkste onderzoeksjournalistieke methode heeft gebruikt. Het gaat om oerdegelijke onderzoeksjournalistiek.” Sels breidt nu een uitgebreid vervolg aan zijn onderzoek. Met verrassende resultaten. Zo stelde hij een inventaris samen met daarop 1.662 voorwerpen van ‘Belgische kunst’ (schilderijen, litho’s, enz.) die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn verdwenen.


Terugkomdag inventarisatie, beheer en herwaardering van plattelandskerkhoven in Vlaams-Brabant

Bij het beheer en de herwaardering van kerkhoven en begraafplaatsen komen verschillende aspecten kijken. Om de betrokkenen - lokale overheden, kerkfabrieken, heemkringen en erfgoedcellen - te begeleiden bij deze uitdaging organiseerde provincie Vlaams-Brabant in 2014 een studiedag en werd een praktisch draaiboek uitgegeven.

Workshop TRACKS: digitale preservering voor kunstenaars en kunstenorganisaties

Op 24 mei en 13 juni organiseert PACKED vzw opnieuw twee gratis workshops over duurzaam digitaal beheren voor kunstenaars en kunstenorganisaties. De vorming legt uit voor welke uitdagingen je staat wanneer je digitale documenten en bestanden op korte en lange termijn wil bewaren, en welke strategieën je daarbij kan volgen. De workshops zullen plaatsvinden in Kunstencentrum STUK in Leuven.

De vorming houdt twee workshops van een halve dag in:

Save the date! TRACKS-ontmoetingsmoment in deSingel

Ook in 2016 organiseren PACKED vzw en de TRACKS-partners een ontmoetingsmoment voor kunstenaars, kunstenorganisaties, cultureel-erfgoedwerkers en geïnteresseerden in kunstenerfgoed. Het evenement zal dit jaar plaatsvinden op 23 juni in deSingel.

Net zoals vorig jaar ligt de klemtoon op het delen van ervaringen en kennis over collectiezorg in de kunstensector. Aan verschillende tafels vertellen kunstenaars en kunstenorganisaties over hun archief en/of collectie en hoe ze hiermee omgaan.

Historisch vensterglas. De herwaardering van het transparante

De studiedag wil de nood aan zorg voor pre-20e-eeuws vensterglas onder de aandacht brengen. Want al te vaak gaat dit fragiele en ondergewaardeerde erfgoed verloren: eeuwenoud glas dat de tand des tijds toch overleeft, wordt heden ten dage dikwijls vervangen door isolatieglas. En zelfs wanneer men oog heeft voor het historische uitzicht, is het nieuwe ‘antiek ogende’ glas niet steeds doordacht gekozen. Dit betekent een jammerlijk verlies voor zowel onze kennis over de historische glassoorten als voor ons begrip over de toepassing ervan in de bouwkunst.

Collecting and Conserving Performance Art | Internationaal symposium

Van 9 tot 11 juni 2016 organiseert de German Association of Conservator-Restores (VDR) het internationaal symposium 'Collecting and Conserving Performance Art' in het Kunstmuseum Wolfsburg (DE).

Promotiedag duurzame verlichting 2016

We zitten middenin de led (r)evolutie. Een nieuwe vorm van lichtontwerp heeft zijn intrede gemaakt. Nieuwe inzichten rond extra intelligentie en visueel comfort door innovatieve verlichtingssystemen komen op ons af. Experten afkomstig uit universiteiten, overheden en kenniscentra zullen u tijdens de parallelle sessies meenemen in hun onderzoek, visie en innovatie rond verlichting.

Provincie Oost-Vlaanderen organiseert opnieuw groepsaankoop verpakkings- en conserveringsmateriaal

Ook in 2016 kunnen Oost-Vlaamse erfgoedbeheerders beroep doen op de groepsaankoop van verpakkings- en conserveringsmateriaal voor Oost-Vlaamse erfgoedbeheerders. Bestellen kan tot en met zondag 5 juni 2016. Meer informatie vindt u hier.

Een calamiteit in je collectie! Wat nu gedaan? Hands-onworkshop collectiehulpverlening (CHV) voor collectiebeheerders

Een calamiteit heeft zich in een ruimte met collectiestukken voorgedaan. Als gevolg daarvan zijn verschillende objecten gevallen, gebroken, vochtig of doornat geworden of bedekt met een laag stof of roet. Eenmaal de calamiteit onder controle, is het aan de collectiebeheerder(s) om de eerste schade vast te stellen en de al of niet beschadigde collectieonderdelen in veiligheid te brengen.

Informatiebeheer in je depotwerking (In goede handen: erfgoed in depots)

Tijdens deze module verdiepen we ons in de vraag hoe u het best op de hoogte kan blijven van de omvang, aard, standplaats en toestand van de collectie die u bewaart. Deze informatie wordt best continu bijgewerkt in een collectiebeheersysteem.

Doelgroep: medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleiding wordt afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met betrekking tot het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

Collectiebeleid: de basis voor een efficiënte depotwerking (In goede handen: erfgoed in depots)

Een collectieplan is een onmisbaar hulpmiddel bij het collectiebeheer. Het biedt een inzicht in de collectie en geeft structuur en duidelijkheid bij het ontwikkelen van het collectiebeleid. Het is niet de bedoeling één algemeen geldend advies te geven, maar aanknopingspunten en structuur te bieden bij het schrijven van een collectieplan.

Zeker bewaren, verpakken en transporteren (In goede handen: erfgoed in depots)

Afhankelijk van de karakteristieken en de inrichting van de depotruimte, wordt er vaak beslist om bepaalde objecten/collecties verpakt op te bergen. Bij het verpakken is het belangrijk om rekening te houden met de eigenschappen van de objecten, geschikte verpakkingsmaterialen te gebruiken en microklimaten te voorkomen.

Doelgroep: medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleiding wordt afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met betrekking tot het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.