safeguarding / behoud en beheer

Culture in Crisis

De recente en moedwillige vernieling van cultureel erfgoed in Syrië en Irak lokt wereldwijd verontwaardiging uit. Naar aanleiding daarvan organiseert het Londense Victoria and Albert Museum een eendaagse conferentie over de oorzaken en gevolgen van het doelgericht vernielen van kostbaar erfgoed in tijden van oorlog en crisis:

This one day conference will gather experts from around the world. We will explore past cases, discover the truth about recent tragedies and hopefully leave with a better understanding of what can to be done to assist.

Flesh, Gold and Wood. The Saint-Denis altarpiece in Liège and the question of partial paint practices in the 16th century

Op 22, 23 en 24 oktober 2015 organiseert het KIK in Brussel zijn 16de Kunsthistorisch seminarie getiteld Flesh, Gold and Wood. The Saint-Denis altarpiece in Liège and the question of partial paint practices in the 16th century.

Verhuizen van boeken en tijdschriften in de praktijk

Hoe verhuist u een collectie documentair erfgoed? Lokale erfgoedvereniging 'Onzen Heertje Erfgoedvereniging vzw' uit Poperinge zette deze vraag onlangs in praktijk om. Wegens plaatsgebrek moest de vereniging haar zorgvuldig opgebouwde collectie boeken en tijdschriften overbrengen naar KADOC in Leuven.

Wetenschapslunch KBR | Bewaring en toegankelijkheid van kranten

Kranten digitaliseren is een uitdaging. Er staat heel wat op het spel voor lezers, journalisten, auteurs, onderzoekers en zeker voor de afdeling Kranten en hedendaagse media van de Koninklijke Bibliotheek van België. Conservator Marc D’Hoore stelt u tijdens uw middagpauze de jongste ontwikkelingen voor op het vlak van bewaring en toegankelijkheid van dit hedendaags erfgoed.

Praktisch

27 maart 2015, 13.00 - 14.00 uur, Koninklijke Bibliotheek van België, Park Room (2de verdieping), Keizerslaan, 1000 Brussel

Organisatie: Koninklijke Bibliotheek van België

SOIMA 2015 | Unlocking sound & image heritage. Pre-conference workshop

Als onderdeel van het programma Sound and Image Collections Conservation (SOIMA) organiseert het International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM) in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK/IRPA) een internationale conferentie m.b.t. het conserveren en toegankelijk maken van audiovisueel erfgoed. PACKED vzw, VIAA, FARO, UNESCO Vlaanderen en VUB zijn als partners betrokken.

Bewaren en beheren van analoge fotocollecties, een vak apart

Als geen andere discipline is fotografie multidisciplinair en multimaterieel. Dit zorgt ervoor dat het behoud en beheer van foto’s vaak vrij complex is. In deze cursus geeft de Bibliotheekschool Gent een overzicht van de meest voorkomende schadekenmerken bij analoge foto’s en digitale prints en de maatregelen die kunnen worden genomen om deze collecties er zo goed mogelijk van te vrijwaren. Het startschot van de cursus wordt gegeven op 9 maart.

Een andere kijk op risicobeheer. Mini-congres voor de erfgoedsector

ECCE! staat voor Eerste hulp bij Calamiteiten met Cultureel Erfgoed. Onder deze noemer ontwikkelden FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw en Optimit bvba een begeleidingstraject rond calamiteitenplanning voor erfgoedorganisaties. Een jaar lang werkten de Musea Maaseik, de stad Tongeren en het Gallo-Romeins Museum zo onder begeleiding aan een calamiteitenplan, gesteund door de provincie Limburg. Bij deze gelegenheid zetten we hen graag even in de bloemetjes.

Programma

13.00 uur: Verwelkoming en terugblik ECCE!-traject 2014-2015

Biodesign in textiel | Call for papers

Ontwerpers maken steeds vaker gebruik van dieren en planten om radicaal nieuwe designconcepten mogelijk te maken. (Micro-)organismen zoals schimmels, bacteriën en algen kunnen worden ingezet om textiel te maken, te veredelen of te bewerken. 'Levend' textiel dat niet mechanisch wordt vervaardigd maar is 'gegroeid'. Op het voorjaarssymposium 2015 wil de Textielcommissie.nl nieuwe ontwikkelingen op het gebied van biotechnologisch vervaardigd textiel laten zien. Wat gaat deze textiel voor ons betekenen?

Ga crowdfunden met Boekensteun en zamel geld in voor het behoud van uw papieren erfgoed

Onder het motto ‘geef om boeken’ helpt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek u bij het vinden van geld voor het behoud van historische boeken, kranten, tijdschriften of ander bibliotheekerfgoed. En daarbij doet u nuttige kennis op voor andere communicatie- en fondsenwervingsacties. Bewaart uw organisatie papieren erfgoed dat toe is aan restauratie of een betere verpakking? Start dan een inzamelingsactie via de website Boekensteun. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek helpt u op weg.

Inauguratie leerstoel 'Advanced Imaging Techniques for the Arts'

Op vrijdag 27 februari wordt de Leerstoel ‘Advanced Imaging Techniques for the Arts’ feestelijk geinaugureerd in het Rubenianum in Antwerpen. Deze leerstoel werd toegekend aan de AXES onderzoeksgroep van het Departement Chemie, met dr. Geert Van der Snickt als mandaathouder, en heeft als doel de implementatie van analytische beeldtechnieken bij de studie en conservatie van cultureel erfgoed te bevorderen.

MA-XRF Scanning: the bigger picture

Op 26 februari organiseert de Universiteit Antwerpen een studiedag over MA-XRF scanning. MA-XRF is een nieuwe beeldvormingstechniek die de UA ontwikkelde en die o.a. werd ingezet om de overschilderingen op het Lam Gods te visualiseren (zie bv. Cobra.be). Tijdens deze studiedag lichten enkele vooraanstaande buitenlandse experts hun ervaringen met deze techniek toe.

SBMK-textieldag 'Textiel in hedendaagse kunst / Textiel als hedendaagse kunst'

De SBMK-textieldag onderzoekt de mogelijkheden voor de conservering en restauratie van textiel in hedendaagse kunstcollecties in Nederland. De studiedag biedt een podium voor het presenteren van voorbeelden, het stellen van vragen en het uitwisselen van kennis. Denk aan werk van Mike Kelly, Louise Bourgois, Michael Raedecker, Petra Blaisse en Berend Strik. Maar ook aan Arte Povera kunstenaars en mode-ontwerpers als Viktor en Rolf en Iris van Herpen.

Vrijwillige suppoost, Museumcultuur Strombeek/Gent

Functie
Functieomschrijving: 

Sinds januari 2013 werkt Cultuurcentrum Strombeek structureel samen met S.M.A.K., het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst in Gent. Voor een periode van vier jaar zal het Cultuurcentrum onder de noemer Museumcultuur Strombeek/ Gent jaarlijks twee projecten realiseren (een drieluik in het voorjaar en een tweeluik in het najaar) waarin een bepaalde thematiek wordt uitgediept.

ICOM International Committee for Museum Security | Annual Meeting

De jaarlijkse meeting van het ICOM International Committee for Museum Security vindt plaats van 19 tot en met 23 oktober 2015 in Zhengzhou (China). Meer informatie vindt u op de conferentiewebsite.

Unieke blik in zuurstofarm krantendepot van The British Library

Deze week opende The British Library in Yorkshire een nieuw hoogtechnologisch gebouw om haar enorm krantenarchief van meer dan 60 miljoen exemplaren in te bewaren. Mensen zullen zelden de lage zuurstofruimtes binnengaan, alle werk wordt verricht door robots. BBC-reporter David Sillito kreeg een zeldzame blik binnenin het gebouw. U kan zijn verslag hier bekijken.


Vrijwillige suppoosten, Kunstenhuis Marktstraat 100

Functie
Functieomschrijving: 

Kunstenhuis Marktstraat 100 is een historische pand uit de achttiende eeuw waar actuele kunstenaars hun ding kunnen doen. Het is een plaats voor creatie, tentoonstellingen en educatieve pakketten rond actuele kunst. Hiervoor is de stad Harelbeke op zoek naar gemotiveerde suppoosten

Silver Embrittlement. A master class by dr. Russel Wanhill

Op geregelde tijdstippen organiseert de Universiteit van Amsterdam, opleiding Conservering en restauratie van cultureel erfgoed, masterclasses en workshops voor professionals die werkzaam zijn op het terrein van conservering en restauratie.

Op 20 en 21 april 2015 kunt u deelnemen aan een masterclass over verbrossing van zilver.

Voertaal is Engels.

Archeological Iron. A master class by Valentin Boissonnas MA

Op geregelde tijdstippen organiseert de Universiteit van Amsterdam, opleiding Conservering en restauratie van cultureel erfgoed, masterclasses en workshops voor professionals die werkzaam zijn op het terrein van conservering en restauratie.

Van 8 tot en met 10 april 2015 kunt u deelnemen aan een driedaagse masterclass over archeologisch metaal.

Voertaal is Engels.

Collectie-identiteit, waarderen en afstoten

Naar aanleiding van de nieuwe publicatie Reflecties #18. Over de collectie-identiteit van M, organiseerde M - Museum Leuven op 16 december 2014 een colloquium over collectie-identiteit. Verschillende specialisten analyseerden de voorbije jaren de M-collectie.


Workshop kant herkennen voor beginners

Op 19 februari 2015 vindt in het MoMu een workshop Kant herkennen voor beginners plaats. Deze workshop zal deels in het ModeMuseum, deels in de Carolus Borromeuskerk doorgaan.

Vlaamse Erfgoedbibliotheek presenteert 'Schadeatlas bibliotheken'

Op het vijfde overlegplatform voor erfgoedbibliotheken is de Schadeatlas bibliotheken voorgesteld. Eva Wuyts, coördinator van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, overhandigde het eerste exemplaar aan Martine Balcer, directeur van de Provinciale Bibliotheek Limburg en gastvrouw van het evenement. Het tweede exemplaar was voor auteur Marijn de Valk.

Depotwijzer.be 1 jaar online

Precies één jaar geleden hielden de vijf  provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie de website depotwijzer.be boven de doopvont. Depotwijzer.be is dé wegwijzer voor erfgoeddepotbeleid, -werking en -praktijk in Vlaanderen. De website werd ontwikkeld binnen het kader van het regionaal erfgoeddepotbeleid. U vindt er relevante expertise, up-to-date informatie en tal van praktische tips voor een verantwoorde bewaring van erfgoed in depot.


International Conference Art meets Security

Op 19 maart 2015 kan u in Brugge naar een internationale conferentie over veiligheidszorg, georganiseerd door Optimit. Speciale focus ligt op vandalisme, diefstal, vervalsing en terrorisme. Voertaal is Engels.

Nieuwe klimatisatie en verlichting in de Sixtijnse Kapel

De Sixtijnse Kapel beschikt sinds kort over een aangepast klimatisatiesysteem en een nieuwe verlichting. De aanpassingen werden onthuld door Antonio Paolucci, directeur van de Vaticaanse musea, bij de opening van een tweedaagse conferentie naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de laatste restauratie van Michelangelo's fresco's in de beroemde kapel. Een en ander kadert in een reeks maatregelen die de nefaste invloed van de hoge bezoekersaantallen op de materiële toestand van de fresco's moeten counteren.


Uitslaande brand vernielt de kerk van Anzegem

Uitslaande brand in de kerk van Anzegem copyright Focus-WTV

Donderdagavond 16 oktober 2014 is in het West-Vlaamse Anzegem (nabij Waregem) een felle brand uitgebroken in de 12de-eeuwse Sint-Jan Baptist en Sint-Eligiuskerk. De brand werd rond 18.00 uur ontdekt door leden van het parochiekoor en zou een gevolg zijn van een defect aan de verwarmingsinstallatie.