educatie

generations@school

Kinderen die ouderen ontmoeten, zouden tot een beter begrip komen van ‘tijd’. Want dergelijke ontmoetingen geven kinderen persoonlijke aanknopingspunten met historische ankerpunten. Althans, zo omschrijft het Europese project ‘generations@school’ een van de educatieve meerwaarden van het initiatief.


Wat verwacht men van een conservator-restaurator?

Naar aanleiding van haar jaarlijkse algemene vergadering nodigt C/R Forum, de Vlaamse vereniging van conservators-restaurators, u uit voor de reflectie- en discussienamiddag 'Wat verwacht men van een conservator-restaurator'?'

Diverse talents for the future of Europe | Strengthening Europe through civil grassroots initiatives in education

Hoe kunnen maatschappelijke organisaties bijdragen aan een sterkere sociale cohesie in Europa? Deze internationale conferentie van Fedactio met diverse partners, op 5 en 6 maart in Brussel, besteedt aandacht aan het educatieve beleid nodig om de Europa 2020-doelstellingen te behalen. Ook aan de vraag hoe alle jongeren, ook degenen uit immigratie, de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen en bij te dragen aan de toekomst van Europa.

Focusdag kunst- en cultuureducatie

Deze sessie geeft een overzicht van drie jaar beleidsvoorbereidend werk in verband met kunst- en cultuureducatie: de onderzoeksresultaten van professor Anne Bamford, de adviezen van de commissie cultuur-onderwijs en de commissie die de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs voorbereidt, nieuwe maatregelen van de minister van Onderwijs en de Canon Cultuurcel. Voor het lokale cultuurbeleid zijn de educatieve platforms belangrijk: hoe vraag en aanbod van scholen en culturele instellingen op elkaar afstemmen?

Vacature: HELD (m/v)

Onderdeel campagnebeeld Vacature: HELD (m/v)

Erfgoeddag 2012, op zondag 22 april, staat in het teken van helden. Helden zijn een bron van inspiratie en van irritatie. Naast persoonlijke helden in onze nabije omgeving lanceert Hollywood elke week een nieuwe held. Wat zeggen deze helden over ons en onze maatschappij? Wat betekent het om iemand op een voetstuk te zetten? En welke motivatie zit daarachter?


Vormingsaanbod Familiekunde Vlaanderen

Familiekunde Vlaanderen

Wie op zoek is naar cursussen en voordrachten over familiegeschiedenis in ruime zin (genealogie, paleografie, heraldiek, lokale geschiedenis ...) kan ook dit voorjaar weer een keuze maken uit het uitgebreide vormingsaanbod van Familiekunde Vlaanderen. Het aanbod wordt gespreid over alle Vlaamse provincies en is zowel toegankelijk voor beginners als voor gevorderden.

Herinneringseducatie: getoetst!

Het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie  organiseert voor de vierde keer op rij een studiedag. U bent van harte welkom op 20 maart 2012 in het Hendrik Consciencegebouw, departement Onderwijs, te Brussel. De recent ontwikkelde toetssteen vormt de rode draad doorheen deze studiedag. De twaalf infosessies zijn ingedeeld volgens de drie aspecten van  kwaliteitsvolle herinneringseducatie. Kies per aspect de infosessie die u het meest boeit.

Programma

8.45 uur: Onthaal met koffie en thee

Groeien in cultuur | Meer aandacht voor cultuureducatie

Kinderen in het museum

Op 24 januari vond in Antwerpen de Dag van de Cultuureducatie plaats. Het centrale thema dit jaar was 'Wie ben ik? Opstand en Cultuur'. In de aanloop naar deze studiedag keurde de Vlaamse Regering afgelopen vrijdag op voorstel van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege en Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet de Conceptnota Cultuureducatie Groeien in cultuur goed. Centraal in de nota staat een meer transversale beleidsaandacht voor cultuureducatie.

Nieuwe media voor publiekswerking

QRcode MUHKA

Op woensdag 18 januari organiseerde BAM een studienamiddag rond het thema ‘publiekswerking en nieuwe media’, gericht op educatiemedewerkers van musea en beeldende kunstorganisaties. Het M HKA fungeerde als gastlocatie. Tom Klaassen van het bedrijf 10to1 gaf een overzichtje van mobiele toepassingen die vandaag de dag regelmatig gehanteerd worden in een museale of erfgoedcontext.


Allemaal op papier | Archieven en educatie

Naar aanleiding van de tweehonderdste verjaardag van de Burgerlijke Stand in Nederland ontwikkelden enkele archieven een digitaal onderwijsproject. Door middel van de website www.allemaaloppapier.nl kunnen leerkrachten van de laatste graad van het basisonderwijs en eerste graad van het middelbaar onderwijs het thema burgerlijke stand in de klas behandelen aan de hand van acht thema’s: namen, burgerlijke stand, franse tijd, beroepen, leeftijden, migranten, akten en stamboom.


Meeleefdag 2012 opleiding Conservatie / Restauratie Artesis Hogeschool

Wil je de opleiding C/R van Artesis Hogeschool nog beter leren kennen dan kan dat op woensdag 18 april 2012. Je kan een hele dag meelopen in een van de studio’s binnen de opleiding. Hierdoor krijg je een klein inzicht in wat er allemaal gebeurt in zo’n 'verkorte' lesdag practicum. Je draait mee met enkele van de studioactiviteiten en doet zelf ook een aantal handelingen.

Artesis Hogeschool verdeelt de meelopende studenten gelijk over alle studio’s.

Programma

8.30 - 9.00 uur: aankomst

Avondprogramma Dag van de Cultuureducatie: snel inschrijven (bis)

De jaarlijkse Dag van de Cultuureducatie sluit naar eigen zeggen opnieuw af met een open en tegendraads avondfestival waar woorden, beelden én muziek een ander licht werpen op het thema van de dag. Op het programma staan An Pierlé, Bernard Dewulf, Barend van Heusden, Marieke Dilles, Koenraad Tinel, Mamaza & Stijn Vranken. Er zijn nog (gratis) plaatsen vrij voor dit evenement in deSingel op 24 januari 2012. Inschrijven kan via CANON Cultuurcel.


Opleiding ‘Erfgoed en Onderwijs’: snel inschrijven!

Het expertisecentrum Erfgoededucatie van de lerarenopleiding KATHO (Tielt) biedt in 2012 opnieuw de opleiding ‘Erfgoed en Onderwijs’ aan. Gedurende acht contactdagen – van februari tot mei – kunnen zowel leerkrachten als medewerkers van cultureel-erfgoedorganisaties zich in deze opleiding helemaal toeleggen op zowel theoretische achtergrond als methodieken met betrekking tot erfgoededucatie. Voor erfgoedmedewerkers is deelname aan een dergelijke opleiding een gelegenheid bij uitstek om bruggen te bouwen naar het onderwijs.


Boekvoorstelling AQUEDUCT, Competentiegericht onderwijs in een erfgoedcontext

Het boek AQUEDUCT, Competentiegericht onderwijs in een erfgoedcontext is het resultaat van een Multilateraal Comeniusproject gecoördineerd door de Landcommanderij Alden Biesen. Het project beoogt het verwerven van sleutelcompetenties via erfgoededucatie en het ontwikkelen van expertise op het gebied van competentiegericht onderwijs in een erfgoedcontext. Het richt zich tot lerarenopleiders, studenten uit de lerarenopleiding, leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs (6- tot 14-jarigen) en ontwerpers van educatieve programma’s in erfgoedsites.

Kinderen welkom! Nederlands onderzoek naar kinderen en musea

Hoe kunnen musea meer kinderen over de vloer krijgen? Wat is bijvoorbeeld het effect van een gratis ticket of kosteloos openbaar vervoer? Welke andere factoren spelen mee om voor een museum te kiezen? En, hoe bereik je kinderen het beste? De Nederlandse Museumvereniging besloot deze vragen grondig onder de loep te nemen. De resultaten van dit onderzoek zijn sinds kort beschikbaar.


Eindevenement Archipel

Op woensdag 16 november vond in deSingel in Antwerpen het eindevenement van Archipel, 'Een netwerkvisie voor digitale duurzaamheid', plaats. We waren blij om de vele geïnteresseerden uit de kunsten- en cultureel-erfgoedsectoren, beleidsmakers, ondernemers en onderzoekers te mogen verwelkomen. In de kijker stond het prototype van een genetwerkte, digitale infrastructuur voor de archivering en ontsluiting van multimediale content uit de cultuur- en cultureel-erfgoedsector, dat de Archipel-onderzoekers ontwikkelden.


Dag van de Cultuureducatie 2012 | ‘Wie ben ik? Opstand en cultuur'

Dag van de CultuureducatieHebt u een hart voor onderwijs en cultuur? Bent u leerkracht, pedagogisch begeleider, publiekswerker, beleidsmedewerker, kunst- of cultuureducator, vormingswerker, jeugdanimator, inspecteur…? En staat u ervoor open uzelf onder te dompelen in een bad van nieuwe inzichten en ontmoetingen? Gaat u graag op zoek naar wat cultuur en onderwijs betekenen in de emotionele en intensieve periode(s) van bewustwording, reflecteren en differentiëren?

Nieuw erfgoedspel 'De Erfgoedkrak'

Logo De Erfgoedkrak

De erfgoedcellen Kempens Karakter en Noorderkempen ontwikkelden samen met tapis plein en FARO een nieuw erfgoedspel. De Erfgoedkrak leidt leerlingen op een speelse manier naar een definitie van erfgoed en nodigt hen via creatieve opdrachten uit in een wereld van wonderlijke voorwerpen, verhalen en tradities, markante plaatsen en opvallende persoonlijkheden.

Demodag EPICS in Ieper

Logo EPICS

Zowel in het onderwijs als in de erfgoedsector stijgt de vraag naar meer ICT-instrumenten voor erfgoededucatie. Door de ‘digitaliseringstendens’ wordt steeds meer cultureel erfgoed digitaal beschikbaar én stijgt het gebruik van onlineplatformen en digitale borden in de klas door leerkrachten en leerlingen. EPICS (E-learning Platform In the Cultural heritage Sector) is een IBBT-ICON-project dat aan deze behoeftes tegemoet komt door de ontwikkeling van een e-leerplatform voor digitaal erfgoed in Vlaanderen. Ook FARO participeert aan het project.


De Archipelsite van KlasCement is online

Logo Archipel

KlasCement is een van de partners van het Archipel-project. KlasCement bouwde een website die gekoppeld is aan het archiveringsplatform van Archipel. Via de website kan u leerobjecten zoeken en verbanden vinden met content afkomstig van andere culturele informatiebronnen. U vindt de website hier.


Op zoek naar een invulling van uw ‘Helden’-Erfgoeddag?

Detail campagnebeeld Erfgoeddag 2012, Helden

Inspiratiedag en infosessies zetten u op weg. Deze ontmoetingsmomenten passen in het engagement van de coördinatiecel Erfgoeddag om kandidaat-deelnemers mee op de sporen te zetten.


Demodag EPICS

Zowel in het onderwijs als in de erfgoedsector bestaat er een behoefte aan ICT-instrumenten voor erfgoededucatie. Een behoefte die steeds sterker wordt door de ‘digitaliseringstendens’ waardoor er steeds meer digitaal cultureel erfgoed beschikbaar wordt én door het stijgend gebruik van onlineplatformen en digitale borden in de klas door leerkrachten en leerlingen. EPICS (E-learning Platform In the Cultural heritage Sector) is een IBBT-ICON project dat aan deze behoeftes tegemoet komt door de ontwikkeling van een e-leerplatform voor digitaal erfgoed in Vlaanderen.

Erfgoedarena | erfgoededucatie

De Erfgoedarena is een maandelijks debat over actuele thema's binnen het erfgoed dat elke derde woensdagavond van de maand plaatsvindt in de aula van de Reinwardt Academie. De Erfgoedarena is een samenwerkingsverband tussen Erfgoed Nederland en de Reinwardt Academie. Het onderwerp van de Erfgoedarena van november is Erfgoededucatie.

Praktisch

23 november 2011, 20.00 - 22.00 uur, Reinwardt Academie, Dapperstraat 315, Amsterdam

Europese sleutelcompetenties via erfgoededucatie

Heb je een idee voor een erfgoedproject? Werk je graag vakoverstijgend? Boeien thema’s als leren leren, culturele bewustwording, ondernemingszin, burgerschap en sociale vaardigheden je? Is competentie-ontwikkelend opleiden even interessant als onbekend? Dan biedt deze studiedag meer houvast.

Tweede editie vormingstraject 'erfgoed en onderwijs'

Vanaf februari 2012 kunt u opnieuw deelnemen aan het vormingstraject 'erfgoed en onderwijs'. De lerarenopleiding KATHO PHO Tielt brengt in dit vormingstraject leerkrachten en erfgoedwerkers samen. Deze kortlopende opleiding geeft een overzicht van de basistructuren in de sectoren onderwijs en erfgoed. Daarnaast staan concrete didactische handvatten en cases uit de erfgoededucatie centraal.