educatie

Volg Summer School Archives & Education op Twitter

In ons land is het onderwijs vragende partij voor meer, en vaak op maat toegesneden educatief materiaal uit erfgoedinstellingen. Onze archieven beschikken over een enorm, maar grotendeels nog onaangeboord potentieel. Het ontbreekt hen echter vaak nog aan goede praktijkvoorbeelden en instrumenten om succesvol hun aanbod af te stemmen op de noden uit het onderwijs.  


Mama, mag Mondriaan komen spelen? Bruispartij over kunst voor de allerkleinsten

Hoe zit dat nu met kunst voor de allerkleinsten? Is kunst enkel snoepgoed voor 6-plussers? Volstaat het om luiertafels en kinderwc’tjes te voorzien of zijn er nog andere hindernissen te nemen voor je kunst- of cultuurhuis small child proof is? Wie maakt en programmeert in Vlaanderen voor deze jonge doelgroep? Wat zijn hun doelstellingen, argumenten en valkuilen? Waarom verdienen baby’s, peuters en kleuters kunst van de bovenste plank? Hoe zorg je ervoor dat kunst voor kleuters niet gelijkstaat aan verkleuterde kunst?

Kinderen aan het werk als jeugdcurator

Anouk, Baptiste, Cédric ... of het ABC van het kindercuratorenteam waar het Visserijmuseum mee samenwerkte voor de expo 'Zeeslag: '14-'18 op zee'. In totaal waren ze met dertien. Het jonge team mocht de museumploeg met raad en daad bijstaan in het hele ontwerpproces. De tieners lieten zich hierbij ongebreideld inspireren door hun favoriete gezelschapsspel, wat meteen de naam van de expo verklaart. Samen gingen ze voor een 100% familievriendelijk resultaat.


Oproep MEDEA Awards 2014

Ontwikkelt u educatieve audiovisuele media ter ondersteuning van het onderwijs? Neem dan deel aan de MEDEA Awards-wedstrijd en stuur uw inzending in vóór 30 september 2014.

Bedoeling van de MEDEA Awards is innovatie en goede werkpraktijken in het gebruik van media in het onderwijs aan te moedingen. Een overzicht van de vorige MEDEA-finalisten vindt u hier.

Er worden awards uitgereikt in verschillende categorieën:


Terugkomdag Krokuskriebels 2014

De Gezinsbond en FARO nodigen alle deelnemende musea aan Krokuskriebels uit voor de Terugkomdag op maandag 23 juni 2014. De editie Krokuskriebels 2014 was weerom succesvol. Hoeveel deelnemende gezinnen mochten we dan (naar schatting) tellen in alle musea? Hoe werd de promotie precies gevoerd? Welke reacties hebben we ontvangen? Hoeveel foto’s belandden op Facebook? ... We blikken samen terug op het evenement én tegelijkertijd delen we ervaringen met elkaar. Een aantal collega-musea geven hiertoe een voorzet en lichten hun visie op een gezinsvriendelijke werking toe.

Oproep educatieve projecten voor studenten van de Sociale School Heverlee KHLeuven

Elk jaar gaan studenten van het Departement Sociale School Heverlee (KH Leuven) aan de slag met projectopdrachten. Tot 30 juni kan u voorstellen indienen. Er zijn verschillende formules mogelijk.

Zo kunnen studenten van de derde bachelor Sociaal Werk een educatieve activiteit uitwerken van ongeveer één dagdeel voor een door de opdrachtgever bepaalde doelgroep. Voor de Opleiding Ba SRW – Kinderen, jongeren en welzijn zijn samenwerkingen in een projectformule mogelijk in het kader van o.a. de bachelorproef (eindproef).


Sfeerbeelden workshop digital storytelling

Om de methodiek van digital storytelling bij lokale archiefdiensten en bibliotheken bekend te maken, organiseerden FARO, LOCUS en Bibnet op 22 mei 2014 de workshop Digital storytelling in archief en bibliotheek: samen inzetten op educatie. Bekijk hier enkele sfeerbeelden van de workshop.


Laatste oproep voor Summer School Archives & Education

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de Summer School Archives & Education die FARO en The National Archives (UK) van 18 tot en met 22 augustus 2014 organiseren in het Dommelhof in Neerpelt. Een unieke kans om kennis te verwerven over archiefeducatie én om expertise en ideeën over archieven en educatie uit te wisselen met collega’s uit binnen- en buitenland. Op 1 juni aanstaande sluiten we de inschrijving af. Schrijf dus tijdig in!


ARTopia. Bruispartij met Airan Berg en Tuur Florizoone over kunstenaars als motoren van sociale verandering

Kunnen kunstenaars motoren zijn voor sociale verandering? En hoe grijpen zij in op het leven van jonge mensen? Dat zijn de kernvragen waarover Airan Berg op 14 mei met ons van gedachten wisselt. Airan staat samen op het podium met Tuur Florizoone, die alle registers van zijn accordeon opentrekt en letterlijk en figuurlijk inspeelt op wat Airan poneert. Aansluitend kunnen zij die willen nog in gesprek gaan met een aantal kunstenaars die bewust inzetten op sociale verandering.

Airan wie?

Erfgoedbeleg: Inspiratiebrunch- en lunch rond kinder- en jongerenwerking in erfgoed

Hoe kan u op school, in het cultureel centrum, de bib of het jeugdwerk kinderen en jongeren op een boeiende en speelse manier laten kennismaken met erfgoed? Moeilijk hoeft dat niet te zijn. Dat bewijzen de praktijkvoorbeelden op erfgoedbeleg. Een inspirerende brunch- en lunch voor cultuur, jeugd en onderwijs in de regio Pajottenland-Zennevalei.

Film: wat u moet beseffen als u jongeren online wil bereiken

De kortfilm Noah, gelanceerd op het Toronto International FIlm Festival, illustreert zéér treffend het korte concentratievermogen en het gebrek aan echte binding in een digitale cultuur.


Onderwijs zoekt én vindt cultureel erfgoed. Oproep

Scholen die zich bewust zijn van de rijkdom van het culturele erfgoed in de buurt. En scholen die zonder verpinken de weg vinden naar nabije erfgoedorganisaties en -verenigingen. Het hoeft niet langer als een verre droom te klinken. Want Cultuurkuur.be wijst de weg. Zorg dat uw educatieve activiteiten zichtbaar zijn op dit forum en leerkrachten zullen u vlotter weten te vinden!


Verslag Mainstreaming Diversiteit. Structurele aanpak van diversiteit bij cultureel-erfgoedorganisaties

Om erfgoedinstellingen inzicht te geven in de meerwaarde van het structureel inbedden van diversiteit voor hun werking organiseerde FARO samen met The National Archives van het Verenigd Koninkrijk op 20 maart 2014 de studiedag ‘Mainstreaming Diversiteit’.

Slotdag opleiding Erfgoed en onderwijs + opening tentoonstelling ‘Kinderen van toen’

De onderzoekslijn Erfgoededucatie van de lerarenopleiding VIVES campus Tielt nodigt u uit op de slotdag van de opleiding 'Erfgoed en onderwijs' waarop cursisten hun erfgoedproject voorstellen voor een jury van experten.

Webinar over het gebruik van digitale bronnen in de klas

Op 20 februari vindt de online workshop ‘Media Resources in the Classroom’ plaats. De focus van het webinar ligt op het gebruik van de websites Historiana en Europeana, bronnen die de lespraktijk rijkelijk kunnen illustreren.


Childhood: child good!

Op 19 februari vindt de internationale studiedag 'Childhood' plaats in VIVES campus Tielt. De onderzoeksgroep Erfgoededucatie wil u graag uitnodigen voor de sessie van Piet Hagenaars van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) uit Nederland.

Summer School Archives & Education

Van 18 tot en met 22 augustus 2014 organiseren FARO en The National Archives (UK) in het Dommelhof in Neerpelt de Summer School Archives & Education. Gedurende vijf dagen wordt u ondergedompeld in alle aspecten van archief en educatie.


Summer School Archives & Education

Van 18 tot en met 22 augustus 2014 organiseren FARO en The National Archives (UK) in het Dommelhof in Neerpelt de Summer School Archives & Education. Gedurende vijf dagen wordt u ondergedompeld in alle aspecten van archief en educatie.

Workshop Digital storytelling in archief en bibliotheek: samen inzetten op educatie

Om de methodiek van digital storytelling bij lokale archiefdiensten en bibliotheken bekend te maken organiseren FARO, Locus en Bibnet op 22 mei 2014 in Wetteren de workshop Digital storytelling in archief en bibliotheek: samen inzetten op educatie. Tijdens die dag willen we tien duo’s, bestaande uit een archivaris en een bibliothecaris (of educatief medewerkers van een bibliotheek en archief), inwijden in alle aspecten van digital storytelling, hen tonen hoe ze stapsgewijs een digitaal verhaal kunnen maken én begeleiden in het maken van een digitaal verhaal.


Workshop Digital Storytelling in archief en bibliotheek: samen inzetten op educatie

Archieven en bibliotheken hebben een grote gemeenschappelijke deler: zij herbergen een enórm potentieel aan bronnen en kennis. Ze hebben vaak het gedroomde materiaal in huis voor leerkrachten en andere educatieve begeleiders die voortdurend op zoek zijn naar (nieuwe) lesinhouden, illustraties en/of werkmethodes. Archieven en bibliotheken hebben met andere woorden een enorme meerwaarde te bieden aan het onderwijs en andere educatieve initiatieven en spelen hier ook in Vlaanderen en Brussel steeds meer op in.

Lancering ‘Vloek of zegen? | Inspiratiegids voor het toepassen van marketing in de cultureel-erfgoedsector’

De drempels om marketing daadwerkelijk toe te passen in de cultureel-erfgoedsector zijn divers. Vaak wordt marketing weggezet als ‘overbodig’, ‘bedreigend’ of ‘onverenigbaar met de ziel van onze sector’. Marketing zou immers de deur voor de 'uitverkoop' en 'nivellering' wagenwijd opengooien. Goeie voorbeelden van erfgoedinstellingen (die ervoor uitkomen dat ze met marketingtechnieken vooruitgang boeken) zijn bovendien schaars in ons land. Vaak wordt marketing dan ook nog eens gereduceerd tot verkoopscommunicatie, of een vorm van veredeld office management.

Broodhuis omarmt nieuwe ideeën voor bemiddeling

Een kubistisch familieportret gebaseerd op wandtapijten, een zaal vol poëzie geïnspireerd door Brussels porselein, een uitgestrekte schets van een huisgevelrij als in een droombeeld … Het zijn enkele resultaten die vrijdagnamiddag – jawel, de 13de – plots tevoorschijn werden getoverd in het Brusselse Broodhuis. Museummedewerkers werden er tijdens de Inspiratiedag EXTRA van Krokuskriebels uitgenodigd om al doende te proeven van verschillende creatieve opdrachten.


Werkwinkel Expert in de Klas

FARO ontwikkelde samen met enkele partners de methodiek Expert in de klas. Met Expert in de klas krijgen leerlingen les via een webconferentieopstelling. Dit creëert een unieke kans om kennis van buiten de schoolmuren op een interactieve manier binnen de vertrouwde klasomgeving over te brengen. Leerlingen maken op deze manier kennis met de werking van erfgoedinstellingen zoals musea, archieven, erfgoedbibliotheken enzovoort.

Rapport 'Een autismevriendelijk museumbezoek ... hoe doe je dat?'

Abstract: 

FARO ontwikkelde samen met enkele partners de methodiek Expert in de klas. Met Expert in de klas krijgen leerlingen les via een webconferentieopstelling. Dit creëert een unieke kans om kennis van buiten de schoolmuren op een interactieve manier binnen de vertrouwde klasomgeving over te brengen. Leerlingen maken op deze manier kennis met de werking van erfgoedinstellingen zoals musea, archieven, erfgoedbibliotheken enzovoort.