educatie

Mediashot - studiedag media en creativiteit voor secundair onderwijs

Jongeren zijn ontzettend vaardig in het gebruik van nieuwe media en pikken razendsnel trends op. Tussen leerlingen met mp3's en iPhones voel jij je als leerkracht misschien niet de expert op vlak van nieuwe media. Tijdens deze studiedag concentreren we ons op het creatieve aspect van media. Hoe kan je met film, foto of geluiden experimenteren en ideeën vormgeven? We laten ons inspireren door kunstenaars en geven je inzicht in het creatieve gebruik van media in het onderwijs. En vice versa: hoe kan je met het gebruik van nieuwe media de creativiteit van je leerlingen stimuleren?

Collegagroep publieksbemiddeling in een digitale wereld

© Sol LeWitt, Wall Drawing - SABAM - Foto: Cis Van Nijverseel - M Leuven 2012

Naar aanleiding van de conferentie Museum Mediation in Transition te M Leuven op 10 oktober, gaat een collegagroep van start die verder zal werken rond het thema publieksbemiddeling en (nieuwe) digitale technologieën.


Steun voor zeven expertisenetwerken om cultuureducatie naar jongeren te versterken

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege en Vlaams minister van Onderwijs en Jeugd Pascal Smet maken samen 250.000 euro vrij voor de ondersteuning van zeven regionale ExpertiseNetwerken CultuurEducatie. De ENCE ontwikkelen expertise i.v.m. cultuureducatie, wisselen die kennis uit en stemmen vraag en aanbod op elkaar af. De netwerken krijgen een jaarlijkse subsidie gedurende drie jaar.

Alternative reality erfgoedgame 'De leguanen' op 'conferentie Erfgoed & Games'

Ontdek heel wat inspirerende voorbeelden van erfgoedgames tijden de conferentie 'Erfgoed & Games: Level2' op 29 november bij FARO. Tijdens deze tweede conferentie, opvolger van de succesvolle editie in 2008, brengen we heel wat inspirerende voorbeelden naar Brussel.


Onderwijscafé | Cultuureducatie: een meerwaarde voor het onderwijs

Debat over cultuureducatie, mediawijsheid en hun relatie tot het onderwijs. Vooraanstaande experts uit Vlaanderen en Nederland gaan het debat aan.

Panelleden:

Online leeromgeving Historiana.eu is online

Logo Historiana

Tijdens het tweede Europese Global Education Congress in Lissabon (27-28/09) werd Historiana officieel aan het publiek voorgesteld. Historiana is meteen ook de eerste online leeromgeving voor het geschiedenisonderwijs op een Europese (of zelfs mondiale?) schaal.

Congres herinneringseducatie | De Groote Oorlog herdacht

In 2014 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In het kader daarvan organiseert KATHO, op dinsdag 16 en woensdag 17 oktober 2012 het tweedaags internationaal congres 'De Groote Oorlog Her-dacht' in Kortrijk.

Congres 'Als straten gaan praten'. Bruggen bouwen tussen klas en buurt met digitale media

De onderwijsoverheid verwacht van scholen dat ze meer investeren in kunst- en cultuureducatie. Kunst en cultuur is een ruim begrip waar erfgoed integraal deel van uitmaakt. Het lokale erfgoed dat aanwezig is in de directe schoolomgeving leent zich bijzonder goed om aan de eindtermen van verschillende vakken te voldoen.

Cultuureducator, een beroep met veel gezichten

In opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en het Departement Onderwijs en Vorming werkte Tempera de afgelopen maanden aan een beschrijving van de beroepencluster ‘cultuureducator’, en  de opmaak van het competentieprofiel ‘begeleider van kunstbeoefenaars’. Op maandag 5 november stelt Tempera haar onderzoeksresultaten voor aan de cultuureducatieve sector en belangstellenden uit het deeltijds kunstonderwijs.

Dag der Toorn: Turnhouts project valoriseert muzikaal archief

Partituur uit de collectie van het Stadsarchief Turnhout (c)

Vanavond zendt radiozender Klara het op 26 september in de Turnhoutse Sint-Pieterskerk gecapteerde concert 'Dag der Toorn' uit. Dat concert was het eindresultaat van de samenwerking tussen een resem partners: het Stadsarchief Turnhout, de Erfgoedcel Noorderkempen, het Festival van Vlaanderen Mechelen, Resonant, de Geschiedkundige Kring Taxandria en vele anderen. 'Dag der Toorn' liet het publiek kennismaken met dodenmissen, requia, waarvan de handschriften bijna drie eeuwen lang onaangeroerd waren gebleven.


Starten met een Brede School

Op 24 oktober 2012 organiseert het Steunpunt Diversiteit & Leren met de steun van het Departement Onderwijs en Vorming de studiedag 'Starten met een Brede School’, dit naar aanleiding van de nieuwe publicatie Starten met een Brede School. Stappen en aandachtspunten. Dit boekje is het vierde in een reeks over het hoe en waarom van Brede Scholen.

Grundtvig-beurs

Op dinsdag 24 oktober organiseert EPOS vzw, het Vlaams agentschap voor het Europese programma ‘Een Leven Lang Leren’ in samenwerking met de Landcommanderij Alden Biesen een Grundtvig-beurs met Vlaamse organisaties uit de formele en non-formele volwasseneneducatie die sinds 2009 een Grundtvig-project of –activiteit hebben of hadden: leerpartnerschappen, assistenten, internationale nascholingscursussen ...

Bridges and Boundaries: Reframing Professional Education for Museums and Heritage

De Reinwardt Academie is op 13, 14 en 15 september gastheer van een internationale conferentie over professionele scholing in de museologie en het erfgoed, met als titel Bridges and Boundaries: Reframing Professional Education for Museums and Heritage.

Gastsprekers tijdens deze Engelstalige conferentie zijn onder anderen dr. Mary Bouquet (Universiteit Utrecht), Amareswar Galla & Lynne Teather (International Institute for the Inclusive Museum) en Paula Assuncao dos Santos (Master of Museology, Reinwardt Academie).

Van horen zeggen. Familiegeschiedenis en mondelinge geschiedenis in de praktijk

Een praktijknamiddag voor leraren geschiedenis (3e graad SO).

Ben je op zoek naar alternatieve wegen om je lesinhoud boeiend en attractief te maken voor je leerlingen? Mondelinge geschiedenis, gebaseerd op interviews met familieleden en mensen van enkele generaties terug, kan jongeren aanzetten om die periode uit de actuele geschiedenis beter te leren kennen en begrijpen.

Met de geschiedeniswedstrijd EUSTORY levert het BELvue hiertoe een aanzet en bijdrage.

Programma

13.45 uur: Ontvangst

Bonjour, public! – Praktijkgids voor publiekscommunicatie in de podiumsector

Cover van de brochure 'Bonjour, Public!'

'Bonjour, public!' is een parcours rond publiekscommunicatie waarvoor onze collega’s van LOCUS, CultuurNet Vlaanderen en VTi vorig jaar een aantal toonaangevende communicatie-experts engageerden. Deze doorliepen met een beperkte groep deelnemers – communicatieverantwoordelijken  uit de brede podiumsector – de verschillende stappen van een communicatietraject. ‘Bonjour, public!’ bundelt alle – veelal vanuit de praktijk gevoede – inzichten in een verfrissende en leerrijke brochure. Ook communicatiemedewerkers en –verantwoordelijken uit de cultureel-erfgoedsector kunnen hieruit leren en allerlei tips opsteken.


Educatietreffen Erfgoedcel Mijn-Erfgoed

De erfgoedcel Mijn-Erfgoed organiseert op 7 november het voor de eerste maal een educatietreffen. Tijdens deze namiddag krijgt u een voorstelling van de educatieve pakketten van de erfgoedcel en wordt toelichting gegeven bij enkele projecten die inspelen op de nieuwe digitale cultuur.

Master Class Andrew Payne: Archieven en Educatie

Wanneer het aankomt op het aanbieden van bronnen voor het onderwijs, dan hebben archieven een enorm potentieel in huis. Ook het onderwijs is vragende partij naar meer, en in bijzonder digitale, bronnen. Het is daarom des te jammer dat weinig Vlaamse archieven beschikken over een educatief programma dat structureel is ingebed in hun werking. Om de archieven te inspireren heeft FARO Andrew Payne uitnodigd voor een master class op 30 november 2012.


Master Class Andrew Payne: Archieven en Educatie

Wanneer het aankomt op het aanbieden van bronnen voor het onderwijs, dan hebben archieven een enorm potentieel in huis. Ook het onderwijs is vragende partij naar meer, en in bijzonder digitale, bronnen. Het is daarom des te jammer dat weinig Vlaamse archieven beschikken over een educatief programma dat structureel is ingebed in hun werking. Om de archieven te inspireren heeft FARO Andrew Payne uitnodigd voor een master class op 30 november 2012.

Opname in cultuureducatieve kaart CANON

Vanaf volgend schooljaar lanceert Canon Cultuurcel een interactieve cultuureducatieve kaart. Op die manier kunnen leerkrachten gemakkelijker cultuurpartners vinden voor creatieve schoolactiviteiten en kunnen cultuurpartners te weten komen welke scholen al een cultuureducatieve werking uitgebouwd hebben.

Cobra.be gaat voor nul bezoekers (en heel wat tips uit de cultureel-erfgoedsector)

Campagnebeeld van Operatie Nul

Nul bezoekers op zondag 19 augustus, dat is het opmerkelijke streefdoel van Cobra.be. Een zomeraprilvis? Nee, het is geen grap, maar wel een warme oproep van de cultuursite van de VRT om die dag iets cultureels te doen, zoals een goed boek lezen of een interessante tentoonstelling bezoeken. Allesbehalve surfen op Cobra.be. De website verzamelt tot daags ervoor alle bruikbare cultuurtips. Ook cultureel-erfgoedinstellingen en -organisaties kunnen tips inzenden.


Profiteer van onze zomeractie en bestel nu uw exemplaar van Blikopener

Inhoud Blikopener

Blikopener is een origineel spelpakket dat het voorbereiden en begeleiden van een museumbezoek met kinderen uit het lager onderwijs een nieuwe dimensie geeft. Op een leuke en leerrijke manier maken de leerlingen kennis met beeldende kunst.

Door vooraf in de klas de ogen van de leerlingen letterlijk en figuurlijk te openen voor beeldende kunst, wordt het eigenlijke bezoek aan het museum alleen maar boeiender. Bovendien biedt Blikopener ook nog tal van ideeën aan om ook na het museumbezoek met de kinderen over hun beleving te praten.

Göteborg 2: Museumprofielen in ontwikkeling. Leestips!

Tijden veranderen, en musea dus ook. Maar welke nieuwe evoluties moeten museummedewerkers in de gaten houden? Een aantal suggesties en leestips vanuit de conferentie in Göteborg:


Inspirerende ontmoeting met Mark Mieras

"Cultuur is een slijpsteen voor de geest. Het daagt de hersenen uit om sleutelvaardigheden te ontwikkelen zoals zien, luisteren, reflectie, aandacht, experiment, creativiteit, verhalen vertellen en passie. Stuk voor stuk vaardigheden die van doorslaggevend belang zijn in een samenleving die steeds sneller verandert. In een wereld ook met een overkill aan informatie. Een flexibele samenleving vergt mensen met flexibele hersenen. Hersenen die zichzelf en hun wereld telkens opnieuw kunnen uitvinden. Die  fundamentele vaardigheid is waar kunsteducatie over gaat." Mark Mieras

Conferentie Erfgoed & Games: level 2

Op 29 november e.k. brengt de conferentie ‘Erfgoed & Games Level 2’ een aantal (internationale) best practices in stelling.

Games – online, offline en als app – zijn hotter dan ooit  in de cultureel-erfgoedsector. Vreemd, want wat met de complexiteit van de (historische) interpretatie, de duiding en de context van de ‘grondstof’ waarmee deze sector doorgaans werkt – archiefmateriaal, historische kunst- en andere voorwerpen, getuigenissen, tradities en technieken? Is dat wel compatibel met zoiets lichtzinnigs als games ?

Oproep projecten Educatief Werk Departement Sociale School Heverlee KH Leuven

Elk jaar gaan studenten Bachelor Sociaal Werk van het Departement Sociale School Heverlee (KH Leuven) aan de slag met projectopdrachten van organisaties uit de sociale sector. Het gaat om het uitwerken van een educatieve activiteit over een onderwerp van ongeveer 1 dagdeel voor een door de opdrachtgever bepaalde doelgroep. De projecten worden gerealiseerd in de periode tussen eind september en eind januari onder begeleiding van een docent en met ondersteuning van de organisatie.