educatie

Rapport 'Een autismevriendelijk museumbezoek ... hoe doe je dat?'

Abstract: 

FARO ontwikkelde samen met enkele partners de methodiek Expert in de klas. Met Expert in de klas krijgen leerlingen les via een webconferentieopstelling. Dit creëert een unieke kans om kennis van buiten de schoolmuren op een interactieve manier binnen de vertrouwde klasomgeving over te brengen. Leerlingen maken op deze manier kennis met de werking van erfgoedinstellingen zoals musea, archieven, erfgoedbibliotheken enzovoort.

Rapport 'Een autismevriendelijk museumbezoek ... hoe doe je dat?'

FARO ontwikkelde samen met enkele partners de methodiek Expert in de klas. Met Expert in de klas krijgen leerlingen les via een webconferentieopstelling. Dit creëert een unieke kans om kennis van buiten de schoolmuren op een interactieve manier binnen de vertrouwde klasomgeving over te brengen. Leerlingen maken op deze manier kennis met de werking van erfgoedinstellingen zoals musea, archieven, erfgoedbibliotheken enzovoort.


The benefits and future of visual arts education | Lois Hetland

Op maandag 9 december is Amerikaanse professor Lois Hetland te gast in Brussel. Hetland is senior onderzoeker aan het vermaarde Project Zero (Harvard Graduate School of Education) en heeft bergen expertise opgebouwd over thema’s als leren, lesgeven en disciplinaire kennis over de kunsten. Vitamine C voorziet een praktijkgerichte workshop na afloop.

Inspiratiedag jeugdwelzijn en cultuur. Wil jij deze dans met mij?

Op 6 december 2013 nodigen het Platform Bijzondere Jeugdzorg & Magda voor de tweede keer de jeugdwelzijnssector en de cultuursector uit op een inspiratiedag. Waar we op onze eerste ontmoeting (31/01/2013, OPEK) vooral de klemtoon legde op het ontdekken en het leren kennen van elkaar, gaan we nu een stapje verder ... We wisselen goede praktijkvoorbeelden uit, laten ons inspireren en gaan op zoek naar mogelijke concrete samenwerkingsverbanden, kleine acties of grote plannen.

Schrijf in voor Workshop Expert in de klas 3

Expert in de klas

Op 26 april 2013 stond een autismeklas van het MPI GO! De Oase in Gent via een beeldscherm in direct contact met het Museum Huis van Alijn. De klas kreeg een verwerkingsles van dezelfde gids die hen eerder die week door het museum had gegidst. Op 2 mei 2013 brachten twee klassen van Mytylschool voor kinderen met een motorische beperking in Brasschaat een virtueel bezoek aan het depot met kermis- en draaiorgels in de Antwerpse haven.


Dag van de Cultuureducatie 2014

Op 4 februari 2014 is het weer zover! Dan dompelt de Dag van de Cultuureducatie u opnieuw onder in een cultuureducatiebad. Dit jaar worden we voor de eerste keer verwelkomd in BOZAR in hartje Brussel.

We zijn aan het einde van onze meerjarige cyclus over identiteitsontwikkeling beland en zoomen dit jaar in op verlies.

Opleiding 'Erfgoed en Onderwijs' 2014

VIVES campus Tielt (KATHO) biedt een gecertificeerde opleiding ‘Erfgoed en onderwijs’ aan, met ondersteuning van FARO. Deze opleiding is bedoeld voor zowel leerkrachten basis- en secundair onderwijs, als educatieve medewerkers van cultuur- en erfgoedinstellingen. De opleiding biedt onder meer handvatten om een erfgoededucatieve visie te ontwikkelen of te verruimen, en om projecten rond erfgoededucatie op te zetten.


Opleiding 'Erfgoed en onderwijs'

De onderzoeksgroep Erfgoededucatie van VIVES campus Tielt biedt, in samenwerking met FARO, een gecertificeerde opleiding ‘Erfgoed en onderwijs’ aan over erfgoededucatie voor kinderen en tieners. Deze opleiding is bedoeld voor directies, leerkrachten basisonderwijs en secundair onderwijs, onderwijscoördinatoren en educatieve medewerkers van cultuur- en erfgoedinstellingen die handvatten zoeken om met erfgoededucatie te starten of die al projecten rond erfgoededucatie opzetten en hun visie willen verruimen.

Schatten van Vlieg 2014: Happy Places

Vlieg

In 2014 zoomt de zomercampagne van Vlieg in op kinderen in de publieke ruimte. Hoe beleven kinderen culturele infrastructuur en hoe ervaren ze de publieke ruimte in hun leefomgeving? En zijn er openbare gebouwen die kinderen bijzonder aanspreken? Vele culturele organisaties met een aanbod voor kinderen zullen ongetwijfeld goed kunnen inspelen op dit rijke thema. Voor wie extra inspiratie wil, organiseert CultuurNet Vlaanderen i.s.m. Locus en FARO op maandag 13 januari 2014 een inspiratiedag met prikkelende workshops, sprekers uit binnen- en buitenland en praktische tips.


EXTRA inspiratie(dag) gezinsvriendelijke activiteiten

Krokuskriebels

Krokuskriebels vroeg studenten PKV (Project Kunstvakken) van de HUBrussel om inspirerende tekenactiviteiten te bedenken die vlot toepasbaar zijn in musea met gezinsactiviteiten. De studenten van de HUB zetten dit najaar hun tanden in deze opdracht, met het Museum Broodhuis als proeftuin. Op 13 december presenteren ze hun ideeën aan alle andere geïnteresseerde musea.


Cultuurkuur.be slaat brug tussen onderwijs en cultuur

Cultuurkuur.be

Met Cultuurkuur.be hebben het onderwijs en de cultuursector er een nieuwe datingsite bij. Culturele organisaties kunnen via Cultuurkuur.be rechtstreeks in contact treden met leerkrachten. Omgekeerd kunnen leerkrachten op een snelle manier zoeken in het aanbod van cultuureducatieve activiteiten die inspelen op specifieke thema’s en leerdoelen.

Lucky Luke, een zingende cowboy uit Vlaanderen

Campagnebeeld Lucky Luke

Striptekenaar Morris (pseudoniem van de in 1923 in Kortrijk geboren Maurice De Bevere) overleed in 2001. Morris is de tekenaar van Lucky Luke en wordt beschouwd als een van de belangrijkste stripauteurs van zijn generatie én van de Europese strip tout court. In een tentoonstelling graaft het Stripgids Festival Turnhout naar de bronnen van deze meester van het beeldverhaal.


Stagevoorstellen voor studenten Sociale en Culturele Pedagogiek

Vanaf midden november gaan studenten uit de eerste master Sociale en Culturele Pedagogiek (KU Leuven) op zoek naar een relevante stageplaats. Meteen een warme oproep tot het indienen van stagevoorstellen binnen uw praktijkorganisatie! De opleiding ontvangt uw voorstellen graag tot en met 4 november via joke.vandenabeele@ppw.kuleuven.be.  


Doorgroeien in cultuur versterkt cultuureducatie voor volwassenen

Doorgroeien in cultuur

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege en Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Pascal Smet keurde de Vlaamse Regering de Conceptnota Cultuureducatie Doorgroeien in cultuur goed.

Workshop verhalen vertellen

Boeiende, spannende en ontroerende verhalen uit het verleden verdienen het om te worden doorgegeven. Maar hoe vertelt u ze het best? Hoe neemt u een publiek mee in het verhaal en zorgt u ervoor dat het blijft hangen? FARO nodigt verteller Fred Versonnen uit om ons de eerste kneepjes van het vak bij te brengen.

Lokaal cultuureducatiebeleid. Een inspiratievolle netwerkdag en -avond

Wat betekent een gedragen beleid inzake cultuureducatie in een stad of gemeente? Dat is de kernvraag van de inspiratie- en netwerkdag 'lokaal cultuureducatiebeleid' die op woensdag 23 oktober plaatsvindt in de Arenbergschouwburg, bij AMUZ en op diverse andere plaatsen in Antwerpen.

Expert in de klas creëert aanbod voor het Buitengewoon Onderwijs

Expert in de klas

FARO ontwikkelde samen met enkele partners de methodiek Expert in de klas. Met Expert in de klas krijgen leerlingen les via een webconferentieopstelling. Dit creëert een unieke kans om kennis van buiten de schoolmuren op een interactieve manier binnen de vertrouwde klasomgeving over te brengen. Leerlingen maken op deze manier kennis met de werking van erfgoedinstellingen zoals musea, archieven, erfgoedbibliotheken enzovoort.


Cultuur & onderwijs, een koud kunstje?

Cultuur is belangrijk in onze samenleving. Maar hoe goed is de relatie tussen het secundair onderwijs en cultuur? Is het een koud kunstje of een heet hangijzer? Onze gasten buigen zich een avond lang over het belang van het cultureel leren in Vlaanderen.

‘Kunst Privé’ maakt tal van private kunstcollecties voor het eerst publiek toegankelijk

campagnebeeld Kunst Privé

Noteer zondag 13 oktober 2013 met stip in uw agenda. Die dag rolt vtbKultuur een nieuw evenement uit over Vlaanderen en Brussel: ‘Kunst Privé’. Voor het eerst kan het publiek private kunstcollecties ontdekken bij collectioneurs, bedrijven en musea. Met andere woorden: heel wat collecties die tot dusver enkel toegankelijk waren voor a happy few, openen nu de deuren. Het evenement wil niet alleen een ruim publiek mobiliseren, maar eveneens vragen opwerpen over samenwerkingsvormen tussen verzamelaars en musea en ook collectiebeleid en -mobiliteit.


Lokaal erfgoed op maat van jongeren

Dit najaar organiseert Heemkunde Vlaanderen in nauwe samenwerking met Erfgoedcel Waasland een cursusreeks over erfgoededucatie. Tijdens drie cursusavonden krijgt u naast theorie ook praktijkvoorbeelden en doe-opdrachten en is er ruimte voor praktische vragen.

Inspiratiedagen gezinsvriendelijke musea

Het is nog even aftellen… maar de inspiratiedagen Krokuskriebels naderen erg snel. Op maandag 26 en dinsdag 27 augustus zullen in Netwerk Aalst en in Z33 Hasselt diverse musea aan elkaar vertellen wat hun visie is op gezinsvriendelijkheid en hoe zij hun familieactiviteiten concreet organiseren. Wij verwachten bijdragen van o.a.


Gelukkige Moederdag (in Antwerpen)!

Moeder en kinderen

Overmorgen, donderdag 15 augustus, schuiven in Antwerpen twee feestdagen naadloos over elkaar: enerzijds is er Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, de feestdag waarop katholieke Christenen wereldwijd de opneming van Maria in de hemel "met lichaam en ziel" vieren. En anderzijds wordt in Antwerpen ook Moederdag gevierd – in tegenstelling tot de rest van Vlaanderen (en een groot deel van) de wereld, die dat in mei doen. Bijzonder is dat deze ‘traditie’ dit jaar precies 100 jaar oud is. Vanwaar die Antwerpse eigenzinnigheid?


HIGH FIVE: ook voor erfgoedinstellingen en -organisaties

Logo Canvas

Eind vorige week werd het nieuwe talentmobiliserende project van Canvas, de opvolger van de Canvascollectie, gelanceerd tijdens het Cultuursalon van VRT. HIGH FIVE 2014 (werktitel) wil opnieuw de schijnwerpers richten op onbekend talent. Deze keer niet alleen op beloftevolle beeldende kunstenaars, maar op een mix van scheppende kunstenaars en ontwerpers. Ook erfgoedinstellingen en -organisaties kunnen daarbij, letterlijk en figuurlijk, in beeld komen.


De Samenscholing. Nascholingstraject voor begeleiders die educatief met kinderen en jongeren rond kunst en cultuur willen werken

In een traject van drie weekends gaan zZmogh, Koning Kevin en Mooss dieper in op de rol van een kunst- of cultuureducator. Waar sta jij, waar staan anderen en waar willen we / kunnen we heen?

Je bent actief als gids in een museum. Of je geeft les op een (kunst)(hoge)school. Je werkt voor een kunsteducatieve organisatie of bent publieksmedewerker van een kunst- of culturele organisatie. Of misschien ben je uitvoerend bezig met kunst, en wil je meer weten over het toeleiden naar wat je doet.

De Samenscholing. Nascholingstraject voor begeleiders die educatief met kinderen en jongeren rond kunst en cultuur willen werken

In een traject van drie weekends gaan zZmogh, Koning Kevin en Mooss dieper in op de rol van een kunst- of cultuureducator. Waar sta jij, waar staan anderen en waar willen we / kunnen we heen?

Je bent actief als gids in een museum. Of je geeft les op een (kunst)(hoge)school. Je werkt voor een kunsteducatieve organisatie of bent publieksmedewerker van een kunst- of culturele organisatie. Of misschien ben je uitvoerend bezig met kunst, en wil je meer weten over het toeleiden naar wat je doet.