educatie

Eindevenement Archipel

Op woensdag 16 november vond in deSingel in Antwerpen het eindevenement van Archipel, 'Een netwerkvisie voor digitale duurzaamheid', plaats. We waren blij om de vele geïnteresseerden uit de kunsten- en cultureel-erfgoedsectoren, beleidsmakers, ondernemers en onderzoekers te mogen verwelkomen. In de kijker stond het prototype van een genetwerkte, digitale infrastructuur voor de archivering en ontsluiting van multimediale content uit de cultuur- en cultureel-erfgoedsector, dat de Archipel-onderzoekers ontwikkelden.


Dag van de Cultuureducatie 2012 | ‘Wie ben ik? Opstand en cultuur'

Dag van de CultuureducatieHebt u een hart voor onderwijs en cultuur? Bent u leerkracht, pedagogisch begeleider, publiekswerker, beleidsmedewerker, kunst- of cultuureducator, vormingswerker, jeugdanimator, inspecteur…? En staat u ervoor open uzelf onder te dompelen in een bad van nieuwe inzichten en ontmoetingen? Gaat u graag op zoek naar wat cultuur en onderwijs betekenen in de emotionele en intensieve periode(s) van bewustwording, reflecteren en differentiëren?

Nieuw erfgoedspel 'De Erfgoedkrak'

Logo De Erfgoedkrak

De erfgoedcellen Kempens Karakter en Noorderkempen ontwikkelden samen met tapis plein en FARO een nieuw erfgoedspel. De Erfgoedkrak leidt leerlingen op een speelse manier naar een definitie van erfgoed en nodigt hen via creatieve opdrachten uit in een wereld van wonderlijke voorwerpen, verhalen en tradities, markante plaatsen en opvallende persoonlijkheden.

Demodag EPICS in Ieper

Logo EPICS

Zowel in het onderwijs als in de erfgoedsector stijgt de vraag naar meer ICT-instrumenten voor erfgoededucatie. Door de ‘digitaliseringstendens’ wordt steeds meer cultureel erfgoed digitaal beschikbaar én stijgt het gebruik van onlineplatformen en digitale borden in de klas door leerkrachten en leerlingen. EPICS (E-learning Platform In the Cultural heritage Sector) is een IBBT-ICON-project dat aan deze behoeftes tegemoet komt door de ontwikkeling van een e-leerplatform voor digitaal erfgoed in Vlaanderen. Ook FARO participeert aan het project.


De Archipelsite van KlasCement is online

Logo Archipel

KlasCement is een van de partners van het Archipel-project. KlasCement bouwde een website die gekoppeld is aan het archiveringsplatform van Archipel. Via de website kan u leerobjecten zoeken en verbanden vinden met content afkomstig van andere culturele informatiebronnen. U vindt de website hier.


Op zoek naar een invulling van uw ‘Helden’-Erfgoeddag?

Detail campagnebeeld Erfgoeddag 2012, Helden

Inspiratiedag en infosessies zetten u op weg. Deze ontmoetingsmomenten passen in het engagement van de coördinatiecel Erfgoeddag om kandidaat-deelnemers mee op de sporen te zetten.


Demodag EPICS

Zowel in het onderwijs als in de erfgoedsector bestaat er een behoefte aan ICT-instrumenten voor erfgoededucatie. Een behoefte die steeds sterker wordt door de ‘digitaliseringstendens’ waardoor er steeds meer digitaal cultureel erfgoed beschikbaar wordt én door het stijgend gebruik van onlineplatformen en digitale borden in de klas door leerkrachten en leerlingen. EPICS (E-learning Platform In the Cultural heritage Sector) is een IBBT-ICON project dat aan deze behoeftes tegemoet komt door de ontwikkeling van een e-leerplatform voor digitaal erfgoed in Vlaanderen.

Erfgoedarena | erfgoededucatie

De Erfgoedarena is een maandelijks debat over actuele thema's binnen het erfgoed dat elke derde woensdagavond van de maand plaatsvindt in de aula van de Reinwardt Academie. De Erfgoedarena is een samenwerkingsverband tussen Erfgoed Nederland en de Reinwardt Academie. Het onderwerp van de Erfgoedarena van november is Erfgoededucatie.

Praktisch

23 november 2011, 20.00 - 22.00 uur, Reinwardt Academie, Dapperstraat 315, Amsterdam

Europese sleutelcompetenties via erfgoededucatie

Heb je een idee voor een erfgoedproject? Werk je graag vakoverstijgend? Boeien thema’s als leren leren, culturele bewustwording, ondernemingszin, burgerschap en sociale vaardigheden je? Is competentie-ontwikkelend opleiden even interessant als onbekend? Dan biedt deze studiedag meer houvast.

Tweede editie vormingstraject 'erfgoed en onderwijs'

Vanaf februari 2012 kunt u opnieuw deelnemen aan het vormingstraject 'erfgoed en onderwijs'. De lerarenopleiding KATHO PHO Tielt brengt in dit vormingstraject leerkrachten en erfgoedwerkers samen. Deze kortlopende opleiding geeft een overzicht van de basistructuren in de sectoren onderwijs en erfgoed. Daarnaast staan concrete didactische handvatten en cases uit de erfgoededucatie centraal.


Art Basics for Children wint eerste Cultuurprijs voor Cultuureducatie

Art Basics for Children (c) Mirjam Devriendt

De allereerste Cultuurprijs voor Cultuureducatie werd aan het eind van de studiedag 'Veldtekening cultuureducatie' (10 oktober) uitgereikt aan Art Basics for Children (ABC). Art Basics for Children heeft een eigen stek voor kindercultuur in Schaarbeek (cinema/theaterzaaltje, ateliers, bibliotheek ...) én biedt ook ateliers en workshops aan op locatie, bijvoorbeeld in musea en scholen.

Veldtekening cultuureducatie online

Detail cover Veldtekening cultuureducatie

Wat is nu precies cultuureducatie? Welke spelers in het culturele veld zetten zich hiervoor in? Hoe gaan ze te werk? Welke visie hebben ze en welke doelen streven ze na? Wat zijn de sterktes en zwaktes van het cultuureducatieve veld? En wat zijn de kansen en bedreigingen voor de toekomst van de cultuureducatie?


Actieve werkvormen in een rondleiding voor kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren ervaren erfgoed op een eigen(zinnige) manier. Rondleidingen voor deze doelgroep vragen om een aangepaste rondleiding. In deze cursus wordt aangegeven op welke wijzen de dialoog tussen kinderen, jongeren en erfgoed zo goed mogelijk kan verlopen. Er wordt inzicht gegeven in de evolutie van begeleider naar bemiddelaar.

Archipel | Nieuwe projectresultaten en programma eindevenement

Logo Archipel

Dat het eindevenement van het Archipel-project op 16 november plaatsvindt, was reeds langer bekend. Intussen werd ook het programma gepubliceerd. Inschrijven kan via de website van IBBT.


Presentaties EPICS-studievoormiddag 'Erfgoed in de omgeving van de school' | 14 september 2011

Scholen gaan meestal naar grote centra om er in contact te komen met erfgoed (musea, tentoonstelling, bezoek aan sites). Nochtans kan er ook in de directe omgeving van de school veel erfgoed worden gevonden. EPICS biedt de mogelijkheid aan lokale archieven, musea, bibliotheken of erfgoedorganisaties om hun digitaal materiaal als leerobject toegankelijk te maken voor scholen. Scholen komen op die manier gemakkelijker met hen in contact. Ook het lokale cultuur- en onderwijsbeleid kan op dit aanbod inspelen.

Presentatie Bart De Nil | EPICSPresentatie Sven De Martelaere | Omgevingsonderwijs en erfgoed


 


Stages voor jonge beroepskrachten uit musea

Bent u jonger dan 35 jaar, oefent u een beroepsactiviteit uit in een museum of museale dienst en spreekt u een mondje Duits of Frans? Dan is een internationale stage in Frankrijk of Duitsland misschien wel iets voor u. Het vormingsprogramma 'Stages voor jonge beroepskrachten uit musea' biedt jonge beroepskrachten uit drie landen (Frankrijk, Duitsland en België) de kans om kennis te maken met de museale praktijk en cultuur van het gastland. Het biedt tevens de mogelijkheid de samenwerking tussen Franse, Duitse en Belgische musea te ontwikkelen.

Archipel in beeld

Achter de schermen van het Archipel-project wordt reeds enkele maanden gewerkt aan korte videofragmenten over het project en de ruimere problematieken die Archipel behandelt. Onder meer langetermijnarchivering, juridische implicaties, digitaliseren en maatschappelijke impact komen aan bod.


Lokaal erfgoed op maat van kinderen?! Cursusreeks erfgoededucatie

Deze cursus richt zich op lokale erfgoedmedewerkers om hen op een laagdrempelige manier in te leiden in erfgoededucatie voor de lagere scholen. Hoe maakt u uw lokale erfgoedcollectie aantrekkelijk voor de basisscholen? Waarmee moet u rekening houden bij het ontwikkelen van een uitdagend en aantrekkelijk aanbod voor kinderen uit de basisschool? Welke verschillende stadia in de ontwikkeling van een kind zijn hierbij belangrijk? Met welke didactische principes moet ik rekening houden? Hoe kan ik inspelen op wat de kinderen op school leren? Hoe leren kinderen in een erfgoedomgeving?

Lokaal erfgoed op maat van kinderen?! Cursusreeks erfgoededucatie

Deze cursus richt zich op lokale erfgoedmedewerkers om hen op een laagdrempelige manier in te leiden in erfgoededucatie voor de lagere scholen. Hoe maakt u uw lokale erfgoedcollectie aantrekkelijk voor de basisscholen? Waarmee moet u rekening houden bij het ontwikkelen van een uitdagend en aantrekkelijk aanbod voor kinderen uit de basisschool? Welke verschillende stadia in de ontwikkeling van een kind zijn hierbij belangrijk? Met welke didactische principes moet ik rekening houden? Hoe kan ik inspelen op wat de kinderen op school leren? Hoe leren kinderen in een erfgoedomgeving?

Veldtekening cultuureducatie

In het voorjaar van 2011 werd in opdracht van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege en in coördinatie van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media het onderzoek ‘Veldtekening cultuureducatie’ uitgevoerd door het HIVA-KULeuven (Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving). De voorstelling van de onderzoeksresultaten vindt plaats op maandag 10 oktober in Villanella (Antwerpen).

Sectorcampagne Erfgoeddag 2012 gelanceerd

Cover inspiratiebrochure Erfgoeddag 2012

De nieuwe inspiratiebrochure voor Erfgoeddag 2012 is onderweg. Elke (erfgoed)organisatie die in het verleden reeds heeft deelgenomen aan Erfgoeddag, krijgt deze automatisch toegestuurd. Net als alle lokale coördinatoren. Daarmee schiet de sectorcampagne voor een nieuwe editie van het evenement zich op gang.


Verslag studiedag '100 jaar Groote Oorlog | Erfgoed, herdenking en herinnering' (16 juni 2011)

100 jaar Groote Oorlog 2014-2018

Talloze erfgoedwerkers, lokale cultuurprofessionals en toerismewerkers zijn nu al projecten op touw aan het zetten om het begin van WO I te herdenken. Nu de laatste ooggetuigen en veteranen zijn verdwenen, stellen zich echter vragen hoe we op een hedendaagse en zinvolle wijze met deze oorlog kunnen omgaan. Hoe kunnen we inspelen op de aanzwellende publieke belangstelling voor de Eerste Wereldoorlog, maar tegelijk het respect behouden voor de miljoenen slachtoffers die in 1914-1918 zijn gevallen? Kunnen we vandaag nog lessen trekken uit dit oorlogsverleden?


Themadag cultuur en buitengewoon onderwijs

Op woensdag 21 september 2011 organiseren de bedrijfseenheden Algemeen Onderwijsbeleid en Cultuur, Sport en Jeugd een studiedag over het Buitengewoon Onderwijs en cultuur. Diverse sprekers informeren u over de werking van het Buitengewoon Onderwijs, de diversiteit aan leerlingen en hun specifieke zorgvraag en de mogelijkheden om met hen aan de slag te gaan rond kunst en cultuur.

Op het programma

magda's inspiratiedag

De eerste culturele ervaringen die je als kind beleeft, kleuren de bril waarmee je later cultuur bekijkt. Vond je het museum als kind maar saai? Was je gefascineerd door het grote theater? magda staat even stil bij dit idee en wil jou vanuit deze invalshoek een extra portie inspiratie geven voor je werking met kinderen en jongeren en cultuur.

Eerste behoudsmedewerkers erfgoed ontvangen diploma

Behoudsmedewerkers erfgoed

2 juli 2011. Een historische dag voor deze cursisten (zie foto) want zij zijn voorlopig de enige houders van een certificaat Behoudsmedewerker Erfgoed. Miquel, Sylvie, Steven, Wouter, Ilse, Christian en An startten in september 2010 in de Bibliotheekschool Gent en brachten dankzij hun inzet en motivatie de opleiding tot een goed einde. Met veel enthousiasme maakten ze kennis met de praktische aspecten van het materiële cultureel erfgoed.