educatie

Slotdag opleiding Erfgoed en onderwijs + opening tentoonstelling ‘Kinderen van toen’

De onderzoekslijn Erfgoededucatie van de lerarenopleiding VIVES campus Tielt nodigt u uit op de slotdag van de opleiding 'Erfgoed en onderwijs' waarop cursisten hun erfgoedproject voorstellen voor een jury van experten.

Webinar over het gebruik van digitale bronnen in de klas

Op 20 februari vindt de online workshop ‘Media Resources in the Classroom’ plaats. De focus van het webinar ligt op het gebruik van de websites Historiana en Europeana, bronnen die de lespraktijk rijkelijk kunnen illustreren.


Childhood: child good!

Op 19 februari vindt de internationale studiedag 'Childhood' plaats in VIVES campus Tielt. De onderzoeksgroep Erfgoededucatie wil u graag uitnodigen voor de sessie van Piet Hagenaars van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) uit Nederland.

Summer School Archives & Education

Van 18 tot en met 22 augustus 2014 organiseren FARO en The National Archives (UK) in het Dommelhof in Neerpelt de Summer School Archives & Education. Gedurende vijf dagen wordt u ondergedompeld in alle aspecten van archief en educatie.


Summer School Archives & Education

Van 18 tot en met 22 augustus 2014 organiseren FARO en The National Archives (UK) in het Dommelhof in Neerpelt de Summer School Archives & Education. Gedurende vijf dagen wordt u ondergedompeld in alle aspecten van archief en educatie.

Workshop Digital storytelling in archief en bibliotheek: samen inzetten op educatie

Om de methodiek van digital storytelling bij lokale archiefdiensten en bibliotheken bekend te maken organiseren FARO, Locus en Bibnet op 22 mei 2014 in Wetteren de workshop Digital storytelling in archief en bibliotheek: samen inzetten op educatie. Tijdens die dag willen we tien duo’s, bestaande uit een archivaris en een bibliothecaris (of educatief medewerkers van een bibliotheek en archief), inwijden in alle aspecten van digital storytelling, hen tonen hoe ze stapsgewijs een digitaal verhaal kunnen maken én begeleiden in het maken van een digitaal verhaal.


Workshop Digital Storytelling in archief en bibliotheek: samen inzetten op educatie

Archieven en bibliotheken hebben een grote gemeenschappelijke deler: zij herbergen een enórm potentieel aan bronnen en kennis. Ze hebben vaak het gedroomde materiaal in huis voor leerkrachten en andere educatieve begeleiders die voortdurend op zoek zijn naar (nieuwe) lesinhouden, illustraties en/of werkmethodes. Archieven en bibliotheken hebben met andere woorden een enorme meerwaarde te bieden aan het onderwijs en andere educatieve initiatieven en spelen hier ook in Vlaanderen en Brussel steeds meer op in.

Lancering ‘Vloek of zegen? | Inspiratiegids voor het toepassen van marketing in de cultureel-erfgoedsector’

De drempels om marketing daadwerkelijk toe te passen in de cultureel-erfgoedsector zijn divers. Vaak wordt marketing weggezet als ‘overbodig’, ‘bedreigend’ of ‘onverenigbaar met de ziel van onze sector’. Marketing zou immers de deur voor de 'uitverkoop' en 'nivellering' wagenwijd opengooien. Goeie voorbeelden van erfgoedinstellingen (die ervoor uitkomen dat ze met marketingtechnieken vooruitgang boeken) zijn bovendien schaars in ons land. Vaak wordt marketing dan ook nog eens gereduceerd tot verkoopscommunicatie, of een vorm van veredeld office management.

Broodhuis omarmt nieuwe ideeën voor bemiddeling

Een kubistisch familieportret gebaseerd op wandtapijten, een zaal vol poëzie geïnspireerd door Brussels porselein, een uitgestrekte schets van een huisgevelrij als in een droombeeld … Het zijn enkele resultaten die vrijdagnamiddag – jawel, de 13de – plots tevoorschijn werden getoverd in het Brusselse Broodhuis. Museummedewerkers werden er tijdens de Inspiratiedag EXTRA van Krokuskriebels uitgenodigd om al doende te proeven van verschillende creatieve opdrachten.


Werkwinkel Expert in de Klas

FARO ontwikkelde samen met enkele partners de methodiek Expert in de klas. Met Expert in de klas krijgen leerlingen les via een webconferentieopstelling. Dit creëert een unieke kans om kennis van buiten de schoolmuren op een interactieve manier binnen de vertrouwde klasomgeving over te brengen. Leerlingen maken op deze manier kennis met de werking van erfgoedinstellingen zoals musea, archieven, erfgoedbibliotheken enzovoort.

Rapport 'Een autismevriendelijk museumbezoek ... hoe doe je dat?'

Abstract: 

FARO ontwikkelde samen met enkele partners de methodiek Expert in de klas. Met Expert in de klas krijgen leerlingen les via een webconferentieopstelling. Dit creëert een unieke kans om kennis van buiten de schoolmuren op een interactieve manier binnen de vertrouwde klasomgeving over te brengen. Leerlingen maken op deze manier kennis met de werking van erfgoedinstellingen zoals musea, archieven, erfgoedbibliotheken enzovoort.

Rapport 'Een autismevriendelijk museumbezoek ... hoe doe je dat?'

FARO ontwikkelde samen met enkele partners de methodiek Expert in de klas. Met Expert in de klas krijgen leerlingen les via een webconferentieopstelling. Dit creëert een unieke kans om kennis van buiten de schoolmuren op een interactieve manier binnen de vertrouwde klasomgeving over te brengen. Leerlingen maken op deze manier kennis met de werking van erfgoedinstellingen zoals musea, archieven, erfgoedbibliotheken enzovoort.


The benefits and future of visual arts education | Lois Hetland

Op maandag 9 december is Amerikaanse professor Lois Hetland te gast in Brussel. Hetland is senior onderzoeker aan het vermaarde Project Zero (Harvard Graduate School of Education) en heeft bergen expertise opgebouwd over thema’s als leren, lesgeven en disciplinaire kennis over de kunsten. Vitamine C voorziet een praktijkgerichte workshop na afloop.

Inspiratiedag jeugdwelzijn en cultuur. Wil jij deze dans met mij?

Op 6 december 2013 nodigen het Platform Bijzondere Jeugdzorg & Magda voor de tweede keer de jeugdwelzijnssector en de cultuursector uit op een inspiratiedag. Waar we op onze eerste ontmoeting (31/01/2013, OPEK) vooral de klemtoon legde op het ontdekken en het leren kennen van elkaar, gaan we nu een stapje verder ... We wisselen goede praktijkvoorbeelden uit, laten ons inspireren en gaan op zoek naar mogelijke concrete samenwerkingsverbanden, kleine acties of grote plannen.

Schrijf in voor Workshop Expert in de klas 3

Expert in de klas

Op 26 april 2013 stond een autismeklas van het MPI GO! De Oase in Gent via een beeldscherm in direct contact met het Museum Huis van Alijn. De klas kreeg een verwerkingsles van dezelfde gids die hen eerder die week door het museum had gegidst. Op 2 mei 2013 brachten twee klassen van Mytylschool voor kinderen met een motorische beperking in Brasschaat een virtueel bezoek aan het depot met kermis- en draaiorgels in de Antwerpse haven.


Dag van de Cultuureducatie 2014

Op 4 februari 2014 is het weer zover! Dan dompelt de Dag van de Cultuureducatie u opnieuw onder in een cultuureducatiebad. Dit jaar worden we voor de eerste keer verwelkomd in BOZAR in hartje Brussel.

We zijn aan het einde van onze meerjarige cyclus over identiteitsontwikkeling beland en zoomen dit jaar in op verlies.

Opleiding 'Erfgoed en Onderwijs' 2014

VIVES campus Tielt (KATHO) biedt een gecertificeerde opleiding ‘Erfgoed en onderwijs’ aan, met ondersteuning van FARO. Deze opleiding is bedoeld voor zowel leerkrachten basis- en secundair onderwijs, als educatieve medewerkers van cultuur- en erfgoedinstellingen. De opleiding biedt onder meer handvatten om een erfgoededucatieve visie te ontwikkelen of te verruimen, en om projecten rond erfgoededucatie op te zetten.


Opleiding 'Erfgoed en onderwijs'

De onderzoeksgroep Erfgoededucatie van VIVES campus Tielt biedt, in samenwerking met FARO, een gecertificeerde opleiding ‘Erfgoed en onderwijs’ aan over erfgoededucatie voor kinderen en tieners. Deze opleiding is bedoeld voor directies, leerkrachten basisonderwijs en secundair onderwijs, onderwijscoördinatoren en educatieve medewerkers van cultuur- en erfgoedinstellingen die handvatten zoeken om met erfgoededucatie te starten of die al projecten rond erfgoededucatie opzetten en hun visie willen verruimen.

Schatten van Vlieg 2014: Happy Places

Vlieg

In 2014 zoomt de zomercampagne van Vlieg in op kinderen in de publieke ruimte. Hoe beleven kinderen culturele infrastructuur en hoe ervaren ze de publieke ruimte in hun leefomgeving? En zijn er openbare gebouwen die kinderen bijzonder aanspreken? Vele culturele organisaties met een aanbod voor kinderen zullen ongetwijfeld goed kunnen inspelen op dit rijke thema. Voor wie extra inspiratie wil, organiseert CultuurNet Vlaanderen i.s.m. Locus en FARO op maandag 13 januari 2014 een inspiratiedag met prikkelende workshops, sprekers uit binnen- en buitenland en praktische tips.


EXTRA inspiratie(dag) gezinsvriendelijke activiteiten

Krokuskriebels

Krokuskriebels vroeg studenten PKV (Project Kunstvakken) van de HUBrussel om inspirerende tekenactiviteiten te bedenken die vlot toepasbaar zijn in musea met gezinsactiviteiten. De studenten van de HUB zetten dit najaar hun tanden in deze opdracht, met het Museum Broodhuis als proeftuin. Op 13 december presenteren ze hun ideeën aan alle andere geïnteresseerde musea.


Cultuurkuur.be slaat brug tussen onderwijs en cultuur

Cultuurkuur.be

Met Cultuurkuur.be hebben het onderwijs en de cultuursector er een nieuwe datingsite bij. Culturele organisaties kunnen via Cultuurkuur.be rechtstreeks in contact treden met leerkrachten. Omgekeerd kunnen leerkrachten op een snelle manier zoeken in het aanbod van cultuureducatieve activiteiten die inspelen op specifieke thema’s en leerdoelen.

Lucky Luke, een zingende cowboy uit Vlaanderen

Campagnebeeld Lucky Luke

Striptekenaar Morris (pseudoniem van de in 1923 in Kortrijk geboren Maurice De Bevere) overleed in 2001. Morris is de tekenaar van Lucky Luke en wordt beschouwd als een van de belangrijkste stripauteurs van zijn generatie én van de Europese strip tout court. In een tentoonstelling graaft het Stripgids Festival Turnhout naar de bronnen van deze meester van het beeldverhaal.


Stagevoorstellen voor studenten Sociale en Culturele Pedagogiek

Vanaf midden november gaan studenten uit de eerste master Sociale en Culturele Pedagogiek (KU Leuven) op zoek naar een relevante stageplaats. Meteen een warme oproep tot het indienen van stagevoorstellen binnen uw praktijkorganisatie! De opleiding ontvangt uw voorstellen graag tot en met 4 november via joke.vandenabeele@ppw.kuleuven.be.  


Doorgroeien in cultuur versterkt cultuureducatie voor volwassenen

Doorgroeien in cultuur

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege en Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Pascal Smet keurde de Vlaamse Regering de Conceptnota Cultuureducatie Doorgroeien in cultuur goed.