educatie

Van horen zeggen. Familiegeschiedenis en mondelinge geschiedenis in de praktijk

Een praktijknamiddag voor leraren geschiedenis (3e graad SO).

Ben je op zoek naar alternatieve wegen om je lesinhoud boeiend en attractief te maken voor je leerlingen? Mondelinge geschiedenis, gebaseerd op interviews met familieleden en mensen van enkele generaties terug, kan jongeren aanzetten om die periode uit de actuele geschiedenis beter te leren kennen en begrijpen.

Met de geschiedeniswedstrijd EUSTORY levert het BELvue hiertoe een aanzet en bijdrage.

Programma

13.45 uur: Ontvangst

Bonjour, public! – Praktijkgids voor publiekscommunicatie in de podiumsector

Cover van de brochure 'Bonjour, Public!'

'Bonjour, public!' is een parcours rond publiekscommunicatie waarvoor onze collega’s van LOCUS, CultuurNet Vlaanderen en VTi vorig jaar een aantal toonaangevende communicatie-experts engageerden. Deze doorliepen met een beperkte groep deelnemers – communicatieverantwoordelijken  uit de brede podiumsector – de verschillende stappen van een communicatietraject. ‘Bonjour, public!’ bundelt alle – veelal vanuit de praktijk gevoede – inzichten in een verfrissende en leerrijke brochure. Ook communicatiemedewerkers en –verantwoordelijken uit de cultureel-erfgoedsector kunnen hieruit leren en allerlei tips opsteken.


Educatietreffen Erfgoedcel Mijn-Erfgoed

De erfgoedcel Mijn-Erfgoed organiseert op 7 november het voor de eerste maal een educatietreffen. Tijdens deze namiddag krijgt u een voorstelling van de educatieve pakketten van de erfgoedcel en wordt toelichting gegeven bij enkele projecten die inspelen op de nieuwe digitale cultuur.

Master Class Andrew Payne: Archieven en Educatie

Wanneer het aankomt op het aanbieden van bronnen voor het onderwijs, dan hebben archieven een enorm potentieel in huis. Ook het onderwijs is vragende partij naar meer, en in bijzonder digitale, bronnen. Het is daarom des te jammer dat weinig Vlaamse archieven beschikken over een educatief programma dat structureel is ingebed in hun werking. Om de archieven te inspireren heeft FARO Andrew Payne uitnodigd voor een master class op 30 november 2012.


Master Class Andrew Payne: Archieven en Educatie

Wanneer het aankomt op het aanbieden van bronnen voor het onderwijs, dan hebben archieven een enorm potentieel in huis. Ook het onderwijs is vragende partij naar meer, en in bijzonder digitale, bronnen. Het is daarom des te jammer dat weinig Vlaamse archieven beschikken over een educatief programma dat structureel is ingebed in hun werking. Om de archieven te inspireren heeft FARO Andrew Payne uitnodigd voor een master class op 30 november 2012.

Opname in cultuureducatieve kaart CANON

Vanaf volgend schooljaar lanceert Canon Cultuurcel een interactieve cultuureducatieve kaart. Op die manier kunnen leerkrachten gemakkelijker cultuurpartners vinden voor creatieve schoolactiviteiten en kunnen cultuurpartners te weten komen welke scholen al een cultuureducatieve werking uitgebouwd hebben.

Cobra.be gaat voor nul bezoekers (en heel wat tips uit de cultureel-erfgoedsector)

Campagnebeeld van Operatie Nul

Nul bezoekers op zondag 19 augustus, dat is het opmerkelijke streefdoel van Cobra.be. Een zomeraprilvis? Nee, het is geen grap, maar wel een warme oproep van de cultuursite van de VRT om die dag iets cultureels te doen, zoals een goed boek lezen of een interessante tentoonstelling bezoeken. Allesbehalve surfen op Cobra.be. De website verzamelt tot daags ervoor alle bruikbare cultuurtips. Ook cultureel-erfgoedinstellingen en -organisaties kunnen tips inzenden.


Profiteer van onze zomeractie en bestel nu uw exemplaar van Blikopener

Inhoud Blikopener

Blikopener is een origineel spelpakket dat het voorbereiden en begeleiden van een museumbezoek met kinderen uit het lager onderwijs een nieuwe dimensie geeft. Op een leuke en leerrijke manier maken de leerlingen kennis met beeldende kunst.

Door vooraf in de klas de ogen van de leerlingen letterlijk en figuurlijk te openen voor beeldende kunst, wordt het eigenlijke bezoek aan het museum alleen maar boeiender. Bovendien biedt Blikopener ook nog tal van ideeën aan om ook na het museumbezoek met de kinderen over hun beleving te praten.

Göteborg 2: Museumprofielen in ontwikkeling. Leestips!

Tijden veranderen, en musea dus ook. Maar welke nieuwe evoluties moeten museummedewerkers in de gaten houden? Een aantal suggesties en leestips vanuit de conferentie in Göteborg:


Inspirerende ontmoeting met Mark Mieras

"Cultuur is een slijpsteen voor de geest. Het daagt de hersenen uit om sleutelvaardigheden te ontwikkelen zoals zien, luisteren, reflectie, aandacht, experiment, creativiteit, verhalen vertellen en passie. Stuk voor stuk vaardigheden die van doorslaggevend belang zijn in een samenleving die steeds sneller verandert. In een wereld ook met een overkill aan informatie. Een flexibele samenleving vergt mensen met flexibele hersenen. Hersenen die zichzelf en hun wereld telkens opnieuw kunnen uitvinden. Die  fundamentele vaardigheid is waar kunsteducatie over gaat." Mark Mieras

Conferentie Erfgoed & Games: level 2

Op 29 november e.k. brengt de conferentie ‘Erfgoed & Games Level 2’ een aantal (internationale) best practices in stelling.

Games – online, offline en als app – zijn hotter dan ooit  in de cultureel-erfgoedsector. Vreemd, want wat met de complexiteit van de (historische) interpretatie, de duiding en de context van de ‘grondstof’ waarmee deze sector doorgaans werkt – archiefmateriaal, historische kunst- en andere voorwerpen, getuigenissen, tradities en technieken? Is dat wel compatibel met zoiets lichtzinnigs als games ?

Oproep projecten Educatief Werk Departement Sociale School Heverlee KH Leuven

Elk jaar gaan studenten Bachelor Sociaal Werk van het Departement Sociale School Heverlee (KH Leuven) aan de slag met projectopdrachten van organisaties uit de sociale sector. Het gaat om het uitwerken van een educatieve activiteit over een onderwerp van ongeveer 1 dagdeel voor een door de opdrachtgever bepaalde doelgroep. De projecten worden gerealiseerd in de periode tussen eind september en eind januari onder begeleiding van een docent en met ondersteuning van de organisatie.

Symposium Internationale Week van de Kunsteducatie UNESCO

UNESCO heeft de vierde week van mei uitgeroepen tot Internationale Week van de Kunsteducatie. De Nederlandse Nationale UNESCO Commissie en Cultuurnetwerk Nederland organiseren daarom een symposium, in samenwerking met het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Jeugdcultuurfonds.

Onderzoeksrapport Apestaartjaren 4 over jongeren & nieuwe media

Vorige week werd in de Gentse Vooruit het onderzoeksrapport Apestaartjaren 4 voorgesteld. Dit onderzoek over nieuwe media bij kinderen en jongeren bevroeg van oktober 2011 tot april 2012 286 kinderen (9-12 jaar) en 1.495 jongeren (12-18 jaar) over hun mediabezit, mediagebruik en attitudes tegenover media.


TRACKOREE

Van 19 tot 22 juni organiseert Mooss TRACKOREE, een internationaal seminarie voor jonge museumprofessionals actief in publiekswerking voor een kinder- en jongerenpubliek.

Afsluiting van de opleiding 'Erfgoed en onderwijs' | Erfgoed en omgevingsonderwijs

Het Expertisecentrum Erfgoededucatie van de lerarenopleiding KATHO campus Tielt biedt een jaarlijks terugkerende opleiding 'Erfgoed en onderwijs' aan over erfgoededucatie voor kinderen en jongeren. Deze opleiding is bedoeld voor mensen uit het onderwijs én voor educatieve medewerkers van cultuur- en erfgoedinstellingen die handvaten zoeken om met erfgoededucatie te starten of die al projecten rond erfgoededucatie opzetten en hun visie willen verruimen.

Kunstfactor | Conferentie Kunsteducatie 21e eeuw

Op 10 mei organiseert Kunstfactor i.s.m. het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming de conferentie Kunsteducatie 21e eeuw. Over de invloed van interdisciplinariteit en technologie en wat dit betekent voor de buitenschoolse kunsteducatie in Nederland en Vlaanderen.

Hybride kunstenaars – hybride kunsteducatie

Lerarenopleiding en cultuur in dialoog

Wil u de toekomstige leraar nog beter voorbereiden op zijn taak als cultuuroverdrager? Wil u meer samenwerking tussen culturele partners en lerarenopleidingen? Wil u in de lerarenopleiding werken aan een structurele inbedding van cultuureducatie? Zou u graag vakoverstijgend aan de slag gaan maar weet u nog niet goed hoe u dit best aanpakt? Vindt u dat de kunstenaar zelf de passie voor cultuur in de student moet aanwakkeren?

Onderzoek in cultuureducatie

‘Een plaats bieden waar onderzoekers in de kunst- en cultuureducatie elkaar leren kennen, elkaars werk bespreken en in alle openheid met elkaar kunnen discussiëren.’ Met die wens organiseert Cultuurnetwerk Nederland jaarlijks de Conferentie Onderzoek in Cultuureducatie. In 2012 vindt de zesde editie plaats, in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Doelstelling
Onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden nemen kennis van elkaars werk, over de grenzen van vakgebieden en faculteiten heen.

Programma

Dag van de Cultuureducatie 2012

Op donderdag 7 juni 2012 vindt in Amsterdam de achtste editie plaats van de Dag van de Cultuureducatie. Centraal staat het thema samenwerking.

De dag is gericht op iedereen die betrokken is bij cultuureducatie: educatiemedewerkers, programma- en beleidsmakers en directies van culturele instellingen, leerkrachten en management van scholen en andere geïnteresseerden in cultuureducatie. Op het programma staan keynotes,  themasessies en inspirerende voorstellingen.

generations@school

Kinderen die ouderen ontmoeten, zouden tot een beter begrip komen van ‘tijd’. Want dergelijke ontmoetingen geven kinderen persoonlijke aanknopingspunten met historische ankerpunten. Althans, zo omschrijft het Europese project ‘generations@school’ een van de educatieve meerwaarden van het initiatief.


Wat verwacht men van een conservator-restaurator?

Naar aanleiding van haar jaarlijkse algemene vergadering nodigt C/R Forum, de Vlaamse vereniging van conservators-restaurators, u uit voor de reflectie- en discussienamiddag 'Wat verwacht men van een conservator-restaurator'?'

Diverse talents for the future of Europe | Strengthening Europe through civil grassroots initiatives in education

Hoe kunnen maatschappelijke organisaties bijdragen aan een sterkere sociale cohesie in Europa? Deze internationale conferentie van Fedactio met diverse partners, op 5 en 6 maart in Brussel, besteedt aandacht aan het educatieve beleid nodig om de Europa 2020-doelstellingen te behalen. Ook aan de vraag hoe alle jongeren, ook degenen uit immigratie, de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen en bij te dragen aan de toekomst van Europa.

Focusdag kunst- en cultuureducatie

Deze sessie geeft een overzicht van drie jaar beleidsvoorbereidend werk in verband met kunst- en cultuureducatie: de onderzoeksresultaten van professor Anne Bamford, de adviezen van de commissie cultuur-onderwijs en de commissie die de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs voorbereidt, nieuwe maatregelen van de minister van Onderwijs en de Canon Cultuurcel. Voor het lokale cultuurbeleid zijn de educatieve platforms belangrijk: hoe vraag en aanbod van scholen en culturele instellingen op elkaar afstemmen?