educatie

Cultuur & onderwijs, een koud kunstje?

Cultuur is belangrijk in onze samenleving. Maar hoe goed is de relatie tussen het secundair onderwijs en cultuur? Is het een koud kunstje of een heet hangijzer? Onze gasten buigen zich een avond lang over het belang van het cultureel leren in Vlaanderen.

‘Kunst Privé’ maakt tal van private kunstcollecties voor het eerst publiek toegankelijk

campagnebeeld Kunst Privé

Noteer zondag 13 oktober 2013 met stip in uw agenda. Die dag rolt vtbKultuur een nieuw evenement uit over Vlaanderen en Brussel: ‘Kunst Privé’. Voor het eerst kan het publiek private kunstcollecties ontdekken bij collectioneurs, bedrijven en musea. Met andere woorden: heel wat collecties die tot dusver enkel toegankelijk waren voor a happy few, openen nu de deuren. Het evenement wil niet alleen een ruim publiek mobiliseren, maar eveneens vragen opwerpen over samenwerkingsvormen tussen verzamelaars en musea en ook collectiebeleid en -mobiliteit.


Lokaal erfgoed op maat van jongeren

Dit najaar organiseert Heemkunde Vlaanderen in nauwe samenwerking met Erfgoedcel Waasland een cursusreeks over erfgoededucatie. Tijdens drie cursusavonden krijgt u naast theorie ook praktijkvoorbeelden en doe-opdrachten en is er ruimte voor praktische vragen.

Inspiratiedagen gezinsvriendelijke musea

Het is nog even aftellen… maar de inspiratiedagen Krokuskriebels naderen erg snel. Op maandag 26 en dinsdag 27 augustus zullen in Netwerk Aalst en in Z33 Hasselt diverse musea aan elkaar vertellen wat hun visie is op gezinsvriendelijkheid en hoe zij hun familieactiviteiten concreet organiseren. Wij verwachten bijdragen van o.a.


Gelukkige Moederdag (in Antwerpen)!

Moeder en kinderen

Overmorgen, donderdag 15 augustus, schuiven in Antwerpen twee feestdagen naadloos over elkaar: enerzijds is er Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, de feestdag waarop katholieke Christenen wereldwijd de opneming van Maria in de hemel "met lichaam en ziel" vieren. En anderzijds wordt in Antwerpen ook Moederdag gevierd – in tegenstelling tot de rest van Vlaanderen (en een groot deel van) de wereld, die dat in mei doen. Bijzonder is dat deze ‘traditie’ dit jaar precies 100 jaar oud is. Vanwaar die Antwerpse eigenzinnigheid?


HIGH FIVE: ook voor erfgoedinstellingen en -organisaties

Logo Canvas

Eind vorige week werd het nieuwe talentmobiliserende project van Canvas, de opvolger van de Canvascollectie, gelanceerd tijdens het Cultuursalon van VRT. HIGH FIVE 2014 (werktitel) wil opnieuw de schijnwerpers richten op onbekend talent. Deze keer niet alleen op beloftevolle beeldende kunstenaars, maar op een mix van scheppende kunstenaars en ontwerpers. Ook erfgoedinstellingen en -organisaties kunnen daarbij, letterlijk en figuurlijk, in beeld komen.


De Samenscholing. Nascholingstraject voor begeleiders die educatief met kinderen en jongeren rond kunst en cultuur willen werken

In een traject van drie weekends gaan zZmogh, Koning Kevin en Mooss dieper in op de rol van een kunst- of cultuureducator. Waar sta jij, waar staan anderen en waar willen we / kunnen we heen?

Je bent actief als gids in een museum. Of je geeft les op een (kunst)(hoge)school. Je werkt voor een kunsteducatieve organisatie of bent publieksmedewerker van een kunst- of culturele organisatie. Of misschien ben je uitvoerend bezig met kunst, en wil je meer weten over het toeleiden naar wat je doet.

De Samenscholing. Nascholingstraject voor begeleiders die educatief met kinderen en jongeren rond kunst en cultuur willen werken

In een traject van drie weekends gaan zZmogh, Koning Kevin en Mooss dieper in op de rol van een kunst- of cultuureducator. Waar sta jij, waar staan anderen en waar willen we / kunnen we heen?

Je bent actief als gids in een museum. Of je geeft les op een (kunst)(hoge)school. Je werkt voor een kunsteducatieve organisatie of bent publieksmedewerker van een kunst- of culturele organisatie. Of misschien ben je uitvoerend bezig met kunst, en wil je meer weten over het toeleiden naar wat je doet.

De Samenscholing. Nascholingstraject voor begeleiders die educatief met kinderen en jongeren rond kunst en cultuur willen werken

In een traject van drie weekends gaan zZmogh, Koning Kevin en Mooss dieper in op de rol van een kunst- of cultuureducator. Waar sta jij, waar staan anderen en waar willen we / kunnen we heen?

Je bent actief als gids in een museum. Of je geeft les op een (kunst)(hoge)school. Je werkt voor een kunsteducatieve organisatie of bent publieksmedewerker van een kunst- of culturele organisatie. Of misschien ben je uitvoerend bezig met kunst, en wil je meer weten over het toeleiden naar wat je doet.

Dag van de Cultuureducatie 2013 voor cultuur én onderwijs

Het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, NL) organiseert de Dag van de Cultuureducatie 2013 om de uitwisseling tussen culturele instellingen en scholen te bevorderen en hen te inspireren tot samenwerking.

The Learning Museum: Final conference LEM-Project

Afsluitende conferentie van het LEM-project ('Learning Museum). Het evenement vindt plaats op 19 en 20 september 2013 in Bologna en brengt de resultaten van het project, biedt plaats aan netwerking en geeft een stem aan de diverse werkgroepen van het project.

Meer informatie vindt u op de website van LEM.

Straffe Toeren! Een duik in het Belgische circusverleden

Het Huis van Alijn plaatst als eerste museum in België een tentoonstelling op Google Cultural Institute. De online tentoonstelling 'Straffe Toeren!, een duik in het Belgische circusverleden' kwam tot stand door een samenwerking tussen het Huis van Alijn, Google en FARO.lab.


Engage International Summer School

Van 10 tot 13 september 2013 kunt u in Padua (Italië) deelnemen aan de engage International Summer School, gericht op educatoren, beeldende kunstenaars, curatoren en academici werkzaam in de sector museumeducatie. Thema dit jaar is 'Resilience and leadership in gallery education'. Meer informatie vindt u op de website van de organisatie.

CultuurNet Vlaanderen en Canon Cultuurcel lanceren online platform voor cultuureducatoren

Cultuurkuur.be

Op het Cultuurforum 2020 in BUDA Kortrijk lanceerden CANON Cultuurcel en CultuurNet Vlaanderen maandag de pilootversie van cultuurkuur.be, een nieuw informatieplatform voor cultuureducatie. Tijdens de zomermaanden krijgen kunstenaars, cultuureducatoren en educatief medewerkers van culturele organisaties de gelegenheid om alle informatie over hun educatief aanbod in te voeren via aangepaste invoerschermen op het centrale dataplatform UiTdatabank.be.

Interactieve studiedag cultuur en onderwijs

VTi, BAM en CANON Cultuurcel nodigen u uit op een interactieve studiedag over cultuur en onderwijs in BRONKS, op dinsdag 18 juni.

De organisatoren gaan die dag in dialoog over de werking van CANON Cultuurcel rond cultuureducatie in het Vlaamse onderwijslandschap en nodigen u uit om mee na te denken over duurzame samenwerkingen tussen cultuur en onderwijs. Doelgroep: medewerkers van kunstorganisaties, cultuureducatieve organisaties en publieksmedewerkers van culturele instellingen.

Lesmateriaal herinneringseducatie op projectsite

Tijdens de vijfde forumdag van het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie op 23 april 2013 werd de projectsite Herinneringseducatie aan het grote publiek voorgesteld. Deze site bundelt interessant lesmateriaal over herinneringseducatie afkomstig van collega-leerkrachten en organisaties actief rond herinneringseducatie.

Onderzoeksconferentie Cultuureducatie en Cultuurparticipatie

Het LKCA organiseert de Onderzoeksconferentie Cultuureducatie en Cultuurparticipatie (OCC), in samenwerking met de masteropleiding kunsteducatie van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten en het lectoraat Kunstpraktijk in de samenleving. Met deze onderzoeksconferentie zet het LKCA de traditie voort die in 2007 door Cultuurnetwerk Nederland is ingezet. De conferentie is sinds die tijd uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplaats voor Nederlandse en Vlaamse onderzoekers.

Thema en aandachtsgebieden

Tangible Pasts? Questioning Heritage Education

Internationale conferentie voor onderzoekers en professionals in erfgoededucatie over het gebruik van erfgoed in musea, op scholen en in digitale omgevingen. Keynotesprekers, papersessies, paneldiscussies en workshops verbinden de educatieve praktijk met onderzoek.

Tastbaar verleden

Studio KriZoom

No guru, no method, no teacher

Neem deel aan collegagroep over leren in de erfgoedsector

Compilatie collegagroep

De collegagroep 'Leren in de erfgoedsector' brengt vormingsaanbieders samen en laat hen expertise uitwisselen over leren en vorming. Het voorbije jaar kwam de groep vier keer samen. Vanaf mei zetten we dit interessante traject voort. 


Opstart collegagroep ‘leren in de erfgoedsector’

Deze collegagroep brengt vormingsaanbieders samen om expertise te delen over diverse aspecten van leren en vorming. Het voorbije jaar kwam deze groep vier keer bij elkaar rond vragen als: Hoe bepaal je een vormingsbeleid? Hoe zorg je voor een goede balans tussen theorie en praktijk? Hoe kan je deelnemers stimuleren tot reflectie? Hoe zorg je voor een goed interactie met de deelnemers?

De concrete thema’s en insteken bepaalden we samen met de deelnemers. Zij wisselden ervaringen uit en af en toe zorgden we voor input door externe deskundigen.

Magdamoment

Begaan met cultuureducatie voor kinderen en jongeren? Actief in Leuven en Vlaams-Brabant? Wakker dan mee het vuur aan onder Magda’s doorstart! Het cultuureducatief netwerk schakelt in 2013 een versnelling hoger met vernieuwde ambities, nieuwe gezichten, een nieuwe uitvalsbasis en extra middelen.

Naast de middelen van de stad Leuven en provincie Vlaams-Brabant, krijgt Magda voor de komende drie jaren een subsidie van de Vlaamse-Gemeenschap voor het ingediende ENCE-dossier. We vragen jouw input om die middelen goed te besteden.

Forumdag Herinneringseducatie 'De Groote Oorlog in de klas'

Op 23 april 2013 nodigt het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie u graag uit op haar vijfde forumdag. Dit jaar wordt gefocust op de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog.

Vanaf 2014 zullen scholen overstelpt worden met herdenkingen, tentoonstellingen & activiteiten rond de Groote Oorlog. Hét ideale moment om opnieuw aandacht te schenken aan die Groote Oorlog in uw school of klas. Met deze studiedag wil het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie scholen en leerkrachten op weg zetten om kwalitatieve projecten rond herinneringseducatie van WOI in de klas te brengen.

Startdag cultuureducatie

Om de wederzijdse samenwerking tussen regionale partners in de drie sectoren cultuur, jeugd en onderwijs te stimuleren lanceerden minister Joke Schauvliege en minister Pascal Smet in 2012 een oproep voor ExpertiseNetwerken CultuurEducatie (ENCE). De ENCE moeten regionaal partners uit de sectoren cultuur, jeugd en onderwijs bij elkaar brengen. Gedurende 3 schooljaren krijgt CO7 ondersteuning voor de ontwikkeling van een ENCE voor de zuidelijke Westhoek. Hiertoe werd een dossier ingediend in nauwe samenwerking met Dé Acadamie (Ieper) en De Kunstacademie (Poperinge).