educatie

Interactieve studiedag cultuur en onderwijs

VTi, BAM en CANON Cultuurcel nodigen u uit op een interactieve studiedag over cultuur en onderwijs in BRONKS, op dinsdag 18 juni.

De organisatoren gaan die dag in dialoog over de werking van CANON Cultuurcel rond cultuureducatie in het Vlaamse onderwijslandschap en nodigen u uit om mee na te denken over duurzame samenwerkingen tussen cultuur en onderwijs. Doelgroep: medewerkers van kunstorganisaties, cultuureducatieve organisaties en publieksmedewerkers van culturele instellingen.

Lesmateriaal herinneringseducatie op projectsite

Tijdens de vijfde forumdag van het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie op 23 april 2013 werd de projectsite Herinneringseducatie aan het grote publiek voorgesteld. Deze site bundelt interessant lesmateriaal over herinneringseducatie afkomstig van collega-leerkrachten en organisaties actief rond herinneringseducatie.

Onderzoeksconferentie Cultuureducatie en Cultuurparticipatie

Het LKCA organiseert de Onderzoeksconferentie Cultuureducatie en Cultuurparticipatie (OCC), in samenwerking met de masteropleiding kunsteducatie van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten en het lectoraat Kunstpraktijk in de samenleving. Met deze onderzoeksconferentie zet het LKCA de traditie voort die in 2007 door Cultuurnetwerk Nederland is ingezet. De conferentie is sinds die tijd uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplaats voor Nederlandse en Vlaamse onderzoekers.

Thema en aandachtsgebieden

Tangible Pasts? Questioning Heritage Education

Internationale conferentie voor onderzoekers en professionals in erfgoededucatie over het gebruik van erfgoed in musea, op scholen en in digitale omgevingen. Keynotesprekers, papersessies, paneldiscussies en workshops verbinden de educatieve praktijk met onderzoek.

Tastbaar verleden

Studio KriZoom

No guru, no method, no teacher

Neem deel aan collegagroep over leren in de erfgoedsector

Compilatie collegagroep

De collegagroep 'Leren in de erfgoedsector' brengt vormingsaanbieders samen en laat hen expertise uitwisselen over leren en vorming. Het voorbije jaar kwam de groep vier keer samen. Vanaf mei zetten we dit interessante traject voort. 


Opstart collegagroep ‘leren in de erfgoedsector’

Deze collegagroep brengt vormingsaanbieders samen om expertise te delen over diverse aspecten van leren en vorming. Het voorbije jaar kwam deze groep vier keer bij elkaar rond vragen als: Hoe bepaal je een vormingsbeleid? Hoe zorg je voor een goede balans tussen theorie en praktijk? Hoe kan je deelnemers stimuleren tot reflectie? Hoe zorg je voor een goed interactie met de deelnemers?

De concrete thema’s en insteken bepaalden we samen met de deelnemers. Zij wisselden ervaringen uit en af en toe zorgden we voor input door externe deskundigen.

Magdamoment

Begaan met cultuureducatie voor kinderen en jongeren? Actief in Leuven en Vlaams-Brabant? Wakker dan mee het vuur aan onder Magda’s doorstart! Het cultuureducatief netwerk schakelt in 2013 een versnelling hoger met vernieuwde ambities, nieuwe gezichten, een nieuwe uitvalsbasis en extra middelen.

Naast de middelen van de stad Leuven en provincie Vlaams-Brabant, krijgt Magda voor de komende drie jaren een subsidie van de Vlaamse-Gemeenschap voor het ingediende ENCE-dossier. We vragen jouw input om die middelen goed te besteden.

Forumdag Herinneringseducatie 'De Groote Oorlog in de klas'

Op 23 april 2013 nodigt het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie u graag uit op haar vijfde forumdag. Dit jaar wordt gefocust op de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog.

Vanaf 2014 zullen scholen overstelpt worden met herdenkingen, tentoonstellingen & activiteiten rond de Groote Oorlog. Hét ideale moment om opnieuw aandacht te schenken aan die Groote Oorlog in uw school of klas. Met deze studiedag wil het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie scholen en leerkrachten op weg zetten om kwalitatieve projecten rond herinneringseducatie van WOI in de klas te brengen.

Startdag cultuureducatie

Om de wederzijdse samenwerking tussen regionale partners in de drie sectoren cultuur, jeugd en onderwijs te stimuleren lanceerden minister Joke Schauvliege en minister Pascal Smet in 2012 een oproep voor ExpertiseNetwerken CultuurEducatie (ENCE). De ENCE moeten regionaal partners uit de sectoren cultuur, jeugd en onderwijs bij elkaar brengen. Gedurende 3 schooljaren krijgt CO7 ondersteuning voor de ontwikkeling van een ENCE voor de zuidelijke Westhoek. Hiertoe werd een dossier ingediend in nauwe samenwerking met Dé Acadamie (Ieper) en De Kunstacademie (Poperinge).

Gevonden: erfgoededucator m/v? Conclusies van de reflectiedag op 15 januari 2013

Op 15 januari 2013 organiseerde FARO samen met het M HKA een reflectiedag over de vraag: in hoeverre is de algemene profielschets cultuureducator bruikbaar voor de cultureel-erfgoedsector? En – als het bruikbaar is – welke volgende stappen kunnen we dan zetten? Het werd een gevarieerde dag zoals onderstaande foto’s illustreren.

Aan het einde van de dag kwamen we tot de volgende conclusies:


Bruispartij in de Open University of Diversity van Koen Vanmechelen

KriZoom, het nieuw Limburgs expertisenetwerk voor cultuureducatie, ziet op 21 februari in Hasselt het levenslicht. Samen met Vitamine C wordt er voor die gelegenheid een spetterende bruis- en broedpartij georganiseerd. Koen Vanmechelen voorziet broedlampen, waaronder de babyborrel kan plaatsvinden.

Een opleiding in ‘Erfgoed en onderwijs’ | Schrijf in voor 3 februari!

Speciaal voor educatieve medewerkers van cultuur- en erfgoedinstellingen, directies en leerkrachten basis- en secundair onderwijs en onderwijscoördinatoren die handvatten zoeken om met erfgoededucatie te starten of die al projecten rond erfgoededucatie opzetten en hun visie willen verruimen, organiseren KATHO en FARO de opleiding 'Erfgoed en onderwijs'.

Bedoeling is om bruggen te slaan tussen erfgoed en onderwijs, te netwerken, goedepraktijkvoorbeelden uit te wisselen, en innovatieve en creatieve methodieken toe te passen voor erfgoededucatie.

Leermiddelensite Klascement nu bij Vlaamse overheid

KlasCement, de portaalsite voor educatieve leermiddelen, maakt voortaan deel uit van het Agentschap voor Onderwijscommunicatie binnen het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Met de integratie zal de uitwisseling van kennis en informatie tussen de verschillende scholen en leerkrachten in ons onderwijs verbeterd worden.

Verslag Conferentie Erfgoed & Games: Level 2

Op donderdag 29 november bracht de conferentie 'Erfgoed & Games: Level 2' een aantal (internationale) best practices in stelling. Het volledige programma kan u hier nalezen. De presentaties zijn beschikbaar als slidecast (presentatie of podcast). 


Gezocht erfgoededucator (M/V). Een reflectiedag over de schets van de erfgoededucator

Onlangs stelde het departement CJSM de profielschets cultuureducator voor. Dit document biedt een kader om de profielen van verschillende types cultuureducatoren te omschrijven. Maar, is dit profiel ook bruikbaar voor erfgoededucatoren? Wie zijn dat eigenlijk? En hoe herken je een goede erfgoededucator? We zoeken samen met u een antwoord op 15 januari in Antwerpen!
 

Het kostenplaatje in onderwijs en de link met cultuur

Op de vooravond van Sinterklaas wil de dienst Algemeen onderwijsbeleid  van stad Antwerpen even stilstaan bij een onderwerp dat de laatste maanden geregeld in het nieuws en in gesprekken met elkaar aan bod komt: het kostenplaatje in onderwijs en de link met cultuur.

Dag van de Cultuureducatie | Lopend vuur. Meesterschap en engagement

Pedro De Bruyckere “Engagement en meesterschap. Twee woorden die dit jaar de Dag van de Cultuureducatie moeten tekenen. Maar bestaan die dan nog? Is er nog engagement? Bij kunstenaars wellicht wel, maar bij jongeren? Is er nog meesterschap, of beter respect voor meesterschap? Ik denk het wel.” Lees verder

Vitamine C wint Vlaamse Cultuurprijs voor Cultuureducatie

Medewerkers van Vitamine C | Foto: Mirjam Devriendt

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft aan Vitamine C de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultuureducatie 2011-2012 overhandigd tijdens de studiedag ‘Cultuureducator, een beroep met veel gezichten’ in OPEK, Leuven. De jury kende de Vlaamse Cultuurprijs toe aan Vitamine C omdat het netwerk van professionals en experten in kunst, cultuur en creativiteit een nieuwe wind doet waaien door het landschap van cultuureducatie voor kinderen en jongeren.

De Leer-Kracht van Cultuur

De leer-kracht van cultuur

De communicatie en promotie van het erfgoededucatieve aanbod naar het onderwijs blijkt niet altijd even eenvoudig te zijn. Want tot wie moet u zich richten? Welk moment is het meest geschikt? Hoe wordt de boodschap het best overgebracht? De Leer-Kracht van Cultuur, een nieuwe deelsite van KlasCement, bespaart voortaan heel wat hoofdbrekens.


Expert in de klas 3 van start gegaan

Expert in de klas

Expert in de klas is een innovatieve educatieve methode die breedbandtechnologie implementeert in het onderwijs. Bedoeling is dat leerlingen via een webconferentieverbinding live in de klas praten met erfgoedexperts in hun werkomgeving. Hierdoor creëert men een unieke kans om kennis van buiten de schoolmuren op een interactieve manier binnen de vertrouwde klasomgeving over te brengen. Leerlingen kunnen op deze manier kennismaken met de werking van erfgoedinstellingen zoals musea, archieven, erfgoedbibliotheken enzovoort.


Mediashot - studiedag media en creativiteit voor secundair onderwijs

Jongeren zijn ontzettend vaardig in het gebruik van nieuwe media en pikken razendsnel trends op. Tussen leerlingen met mp3's en iPhones voel jij je als leerkracht misschien niet de expert op vlak van nieuwe media. Tijdens deze studiedag concentreren we ons op het creatieve aspect van media. Hoe kan je met film, foto of geluiden experimenteren en ideeën vormgeven? We laten ons inspireren door kunstenaars en geven je inzicht in het creatieve gebruik van media in het onderwijs. En vice versa: hoe kan je met het gebruik van nieuwe media de creativiteit van je leerlingen stimuleren?

Collegagroep publieksbemiddeling in een digitale wereld

© Sol LeWitt, Wall Drawing - SABAM - Foto: Cis Van Nijverseel - M Leuven 2012

Naar aanleiding van de conferentie Museum Mediation in Transition te M Leuven op 10 oktober, gaat een collegagroep van start die verder zal werken rond het thema publieksbemiddeling en (nieuwe) digitale technologieën.


Steun voor zeven expertisenetwerken om cultuureducatie naar jongeren te versterken

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege en Vlaams minister van Onderwijs en Jeugd Pascal Smet maken samen 250.000 euro vrij voor de ondersteuning van zeven regionale ExpertiseNetwerken CultuurEducatie. De ENCE ontwikkelen expertise i.v.m. cultuureducatie, wisselen die kennis uit en stemmen vraag en aanbod op elkaar af. De netwerken krijgen een jaarlijkse subsidie gedurende drie jaar.